&&& " Психология "Дата12.03.2018
өлшемі0,52 Mb.
&&&

" Психология " пәнінен тестілік тапсырмалар 5В060700 мамандықтары студенттеріне арналған.

Құрастырушы: психология кафедрасының аға оқытушысы:

Адильжанова К.С.

Кафедра меңгерушісі, псх.ғ.к., Джумажанова Г.К.Модульдің аталуы

Саны

Салмағы

Психологияға кіріспе

180

2

Танымдық процестер

120

2

Іс-әрекет психологиясы

100

2

Жеке адам психологиясы

200

2

Барлығы

600
Психологияға кіріспе.

Психология ғылымының жалпы мәселелері мен тарихы
Психология ғылымы гректің екі сөзінен тұрады:

 1. "психе-жан"-"логос-ілім"

B."пайда"-бала, "гогос" –жетелеу "

C. жан қуаттары

D.психикалық құбылыстар

E.психикалық ғылым

Тәлім-тәрбие психологиясы, жас ерекшелігі психологиясы, арнаулы психологиясы, еңбек психологиясы т.б.психологияның


 1. салалары

B. әдістері

C.бағыттар

D.сенімдер

E.Принциптер

Психологияның дүниеге тұңғыш келген жері:

A.Греция


B.Египет

C. Үнді


D.Қытай

E. Франция

Психология…


 1. психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейді

B. жан туралы ілім

C. психика туралы ілім

D.жан дүниесінің сыры жайлы ілім

E.дұрыс жауап жоқПсихология…

 1. психикалық құбылыстардың пайда болу, даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейді

 2. жан туралы ілім

 3. психика туралы ілім

 4. жан дүниесінің сыры жайлы ілім

 5. дұрыс жауап жоқ

Жалпы психология

 1. адамның танымы мен практикалық іс-әрекеттерін қарастырады

 2. адамның түсіну мен қабылдаудың заңдылықтарын қабылдайды

 3. адамның ес пен қиялы, ойлау мен сөйлеуін, ерік-жігері мен сезім күйлерін қарастырады

 4. адамның өзін-өзі меңгеруінің жалпы заңдылықтарын қарастырады

 5. бәрі де дұрыс

Жалпы психологияның мәселелері

 1. психикалық процестер, психикалық кейіп және психологиялық қасиеттер

 2. психикалық кейіп

 3. психикалық қасиеттер, адамның дара психологиялық ерекшелігі

 4. Психикалық процестер

 5. адамның дара психологиялық ерекшелігі

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері:

 1. психикалық процесс

 2. психикалық кейіп

 3. психикалық қасиет

 4. психикалық зерттеу

 5. психикалық принциптер

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнелері:

 1. психикалық процесс

 2. психикалық құбылыс

 3. психикалық қасиет

 4. психикалық зерттеу

 5. психикалық принциптер

Адамның түрлі көңіл –күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

 1. психикалық кейіп

 2. психикалық қасиет

 3. психикалық процесс

 4. психикалық құбылыс

 5. психикалық принциптер

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең маңызды ерекшеліктер:

 1. психикалық қасиет

 2. психикалық процесс

 3. психикалық кейіп

 4. психикалық құбылыс

 5. психикалық принциптер

Екінші сигнал жүйесінің сигналы не:

 1. сөз

 2. дыбыс

 3. жарық

 4. иіс

 5. Түс

Жүрек қызметі, қан айналысы, ас қорытудың нерв орталығы бар. Бұл қай ми…

 1. сопақша

 2. аралық

 3. ортаңғы

 4. мишық

 5. артқы

Нерв жүйесінің тыныштықтағы күйі:

 1. тежелу

 2. қозу

 3. индукция

 4. иррадиация

 5. концентрация

"Ми рефлекстері" еңбегінің авторы кім:

 1. Сеченов

 2. В.А.Бехтеров

 3. О. Конт

 4. Г.Спенсер

 5. Ч.Дарвин

Әр түрлі тітіркендіргіштер әсерінен нерв жүйесінің қызмет жасап тұрған күйі:

 1. қозу

 2. тежеу

 3. иррадиация

 4. сену

 5. ажырату

Ми қабығы неше бөлікке бөлінеді:

 1. 4

 2. 3

 3. 5

 4. бөлінбейді

 5. 6

Нерв жүйесінің қызметін атқаратын:

 1. рефлекс

 2. нейрондар

 3. жұлын

 4. нерв қозғалысы

 5. қозу

Нейронның тарамдалып, өзара түйінделіп бітетін жері:

 1. нерв орталығы

 2. нерв жүйесі

 3. жұлын

 4. ми орталығы

 5. мишық

Денені басқарушы жүрек қызметі деп, ол ауа тектес нәрседен жаратылған дейді:

 1. Қытайда

 2. Египетте

 3. Үндістанда

 4. Грецияда

 5. Римде.

Психологияның ғылыми ерекшеліктерін танудың қиындығы

 1. Тылсым сыр болуында
 2. Нақтылығында


 3. Айқындығында

 4. Жалпылығында

 5. Көрнекілігінде

Психология ғылымының негізін құрушы құбылыс

 1. Адам болмысы
 2. Саясат


 3. Математика

 4. Әлеумет өмірі адам

 5. Адам физиологиясы

Жан туралы ғылыми түсінік қай ғалымның есімімен байланысты :

 1. Аристотель

 2. А.Құнанбаев

 3. Әл- Фараби

 4. И.П.Павлов

 5. И.М.Сеченов

Жан туралы түсінік қай этапта пайда болды:

 1. І- этапта

 2. ІІ –этапта

 3. ІІІ- этапта

 4. ІҮ- этапта

 5. Ү –этапта

Психология тарихына қанша уақыт болды:

 1. 5 мың жыл

 2. 5 мың жыл2

 3. 3 мың жыл

 4. 4 мың жыл

 5. 2 мың жыл

Сана дегеніміз не:

 1. психиканың жоғарғы формасы

 2. сана -ой ол мидан шығады

 3. сыртқы дүние заттарымен құбылыстарының мидағы бейнесі

 4. сана дегеніміз ақыл

 5. сана шындықтың адамның басынан нерв жүйесінде жасалып жататын шындықтың күрделі бейнесі

Организмнің әр-түрлі тітіркендіргіштерге өмір тіршілігінде беретін жауабын … рефлекс дейді:

 1. шартты

 2. шартсыз

 3. түпкілік

 4. жасанды

 5. биологиялық

Туа пайда болатын рефлексті … рефлекс деп атайды:

 1. шартсыз

 2. шартты

 3. бейтарап

 4. кездейсоқ

 5. табиғи

Жануарлар психикасының негізгі түрлері:

 1. дағды

 2. бірізділік

 3. түйсіну

 4. сезгіштік

 5. сана

Біртіндеп даму дегеніміз:

 1. эволюция

 2. кезең

 3. революция

 4. диалект

 5. материализм

Организмнің сыртқы ортаны түсіне алу қабілеті:

 1. сезгіштік

 2. инстинк

 3. дағды

 4. түйсік

 5. санасыз ұмтылу

Санадан тыс құбылысты психологияға тұңғыш енгізген психолог:

 1. З.Фрейд

 2. B.Фехнер

 3. .И.П.Павлов

 4. Лейбниц

 5. Лотце

Сананың дамуы сыртқы ортадан тәуелді болады дейтін түсінікті ғылымда … принцип деп атайды:

 1. детерменистік

 2. интроспекция

 3. экстроспекция

 4. тәуелділік

 5. санасыздық

Психика … сатыдағы материяда болады:

 1. жоғарғы

 2. барлық

 3. шеткі

 4. кез –келген

 5. төменгі

«Мотив» дегеніміздің қазақша түсінігі:

А. себеп


В.мидағы бейне

С. жан құбылыстары

D.қажеттілік

Е.мақсат


Барлық тірі организмдерге … тән:

 1. тітіркенушілік

 2. сезгіштік

 3. мидың қызметі

 4. тәуелділік

 5. бейнелеу

Қай философ дүние судан пайда болды дейді:

 1. Фалес

B.Гераклит

C.Диоген


D.Аристотель

E.Демокрит

Гераклиттің ойынша дүниенің негізі не болады:


 1. от

B. су

C. ауа


D.жер

E.күн


Дүниенің негізі ауа деп кім айтты:

 1. Анаксимен

 2. Аристотель

 3. Гераклит

 4. Фалес

 5. Диоген

Материя мен идеяның пайда болу проблемасына материалистердің көзқарастары қандай:

 1. Бірінші материя, екінші –идея пайда болды

 2. бірінші идея, екінші –екінші –материя пайда болады

 3. материя мен идея бірге пайда болды

 4. материя –жан

 5. материя да идея да пайда болмайды

Психология:

 1. Психикалық құбылыстардың пайда болу,даму және қалыптасу заңдылықтарын зерттейтін ғылым

 2. Жан туралы ілім

 3. Психика туралы ғылым

 4. Жан дүниесінің сыры жайлы ілім

 5. Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс

Лейпцикте тұнғыш лаборатория ашып, психологияның дербес болуына себепкер болған адам.

 1. В.Вундт

 2. Дидро

 3. З.Фрейд

 4. П.К.Анохин

 5. И.П.Павлов

Жан қуаттарының топтастырылуы

 1. Психикалық процесстер,психикалық қалып,психикалық қасиеттер

 2. B.Түйсік,зейін,мінез

 3. C.Дағды және икем

 4. D.Іс-әрекет

 5. E.Жоғарғы нерв қызметі

Сана -бұл:

 1. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының мидағы бейнесі

 2. Бір адамды екінші бір адамнан ажыратуы

 3. Адамның түрлі көңіл күйінің тұрақты компоненттері

 4. Бұрын қабылданған нәрселерді қайтадан өңдеп,образ жасауда көрінетін психикалық процесс

 5. Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс

Ғылыми психологияның принциптері мен зерттеу әдістері

Баланың ақыл-ойының дәрежесін анықтауға арналған : 1. интеллект тесттер

 2. эксперимент

 3. байқау

 4. D.әңгіме

 5. Социометрия

Адамдар арасындағы қарым-қатынасты зерттеу әдісі:

 1. социометрия

 2. эксперимент

 3. тест

 4. әңгіме

 5. іс-әрекетінің нәтижесін талдау

Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістерінің тобы

 1. Негізгі әдіс және қосалқы әдіс

 2. Негізгі әдіс ғана

 3. Байқау әдісі

 4. Қабылдау

 5. Лабораториялық және табиғи

Белгілі жоспар бойынша жүйелі түрде біраз уақыт бойынша зерттелуші адамның психикалық ерекшеліктерін қадағалауды

 1. Байқау әдісі деп атайды

 2. Тәжірибе әдісі деп атайды

 3. Табиғи тәжірибе деп атайды

 4. Сынау әдісі деп атайды

 5. Жоғарыда айтылған бәрі де дұрыс.

Бұл әдісте зерттеуші өзіне қажетті жан қуаттарының көлденеңнен кез болуын күтіп тұрмай, сол процестің тууына өзі жағдай жасайды

 1. Эксперимент

 2. Сынау

 3. Табиғи тәжірибе

 4. Байқау

 5. Біреуі де дұрыс емес

Осы әдіс арқылы психолог белгілі жоспар бойынша зерттеуші адамның жас және дара ерекшелігіне,білім көлеміне қарай күні бурын әзірленген сұрақтар қояды

 1. Әңгіме

 2. Сынау

 3. Тәжірибе

 4. Байқау

 5. Қосалқы әдіс

Рефлекс дегеніміз...

 1. Сырттан немесе іштен келетін тітіркендіргіштерге организмнің қайтаратын жауап реакциясы

 2. Нерв жүйесінің қызметі

 3. Күрделі ми қабығының жұмысы

 4. Организмге қажетті құбылыстарды білдіретін тітіркендіргіштер

 5. Әр түрлі тітіркендіргіштердің әсері нәтижесінде нерв жүйесінің қызметі

Әрекет дегеніміз не:

 1. Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс

 2. Іс-әрекеттің негізгі саласы

 3. Бала әрекетінің негізгі бір түрі

 4. Ойын, оқу, еңбек

 5. Жоғарда айтылғанның бәрі

Іс-әрекеттің негізгі түрлері

 1. Ойын, оқу, еңбек

 2. Зейін, түйсік

 3. Ойын

 4. Дұрыс жауап жоқ

 5. Жоғарда айтылғанның бәрі дұрыс

Дағды дегеніміз ...

 1. Алғашқыда сапалы орындауды кажет ететін іс-әрекет бөліністерінің қайталап жаттығудың нәтижесінде автоматталуы

 2. Іс-әрекеттің негізгі түрі

 3. Бөбектер ойынның манипуляциялық сипаты

 4. Бастауыш кластардағы еңбек тәрбиесі

 5. Дұрыс жауап жоқ

Бір адамның сөзі:

 1. монолог

 2. диалог

 3. ішкі сөз

 4. жазбаша

 5. ауызша.

Сыртқы әрекеттің ішкі амалға ауысуы қалай аталады

 1. интериоризация

 2. экстеризация

 3. әрекет акцепторы

 4. заттың әрекет

 5. ішкі әрекет

Акыл-ой әрекетін заттармен әрекет түрінде сыртқа шығару қалай аталады

 1. экстеризация

 2. интериоризация

 3. әрекет акцепторы

 4. заттық әрекет

 5. ішкі әрекет

Қалыптасқан дағдылардың жаңа дағдының қалыптасуына жағымсыз әсері-

 1. интерференция

 2. дағдының алмасуы

 3. жаттығу

 4. әдет

 5. іскерлік

Қарапайым көрсету, түсіндіру, көрсету мен түсіндіру бірлігі - бұлар

 1. дағдыны қалыптастыру жолдары

 2. дағдының себептері

 3. дағдының даму кезендері

 4. дағдының түрлері

 5. дағдының дамуы

Бір адамды екінші адамнан ажыратуға негіз болатын ең негізгі ерекшеліктер:

 1. Психикалық қасиет

 2. психикалық процесс

 3. Психикалық кейіп

 4. Психикалық құбылыс
 5. Психикалық принцип


Адамның қандайда бір нәрсені орындау қабілеті:

 1. икемділік

 2. дағды

 3. шеберлік

 4. инстинк

 5. жаттығу.

Екі немесе бірнеше адамның тілдесуі:

 1. диалогтық

 2. монологтық

 3. C.C.ішкі сөйлесу

 4. D.жазбаша

 5. сырласу.

Адамның түрлі көңіл –күйлерінің тұрақты компоненттері (шабыт, зерігу, үйрену):

 1. психикалық кейіп

 2. психикалық қасиет

 3. психикалық процесс

 4. психикалық құбылыс

 5. психикалық принциптер

Шағын топтағы өзара қарым- қатынасты зерттеу әдісі- социометрияның авторы.

 1. Дж Морено

 2. К. Левин

 3. Р. Кеттел

 4. Олпорт

 5. Роджерс

Мақсатқа бағытталған бағдарлама және жоспармен жүйелі жүргізілетін зерттеу түрі.

 1. Бақылау

 2. Эксперимент

 3. Әңгіме

 4. D.Тест

 5. Социометрия

Екінші сигнал жүйесінің сигналы не:

 1. сөз

 2. дыбыс

 3. жарық

 4. иіс

 5. түс

Жан туралы түсінік кімнің есімімен байланысты

 1. Аристотель

 2. Платон

 3. Демокрит

 4. Әл-Фараби

 5. Декарт

Психология пәнінің зерттеу объектісі

 1. А,В,С,D,Е,

 2. адамның елесі

 3. адамның қарым-қатынасы

 4. адамның жүрек сырының құпия жайттары

 5. адам жан дүниесінің заңдылықтары


Бақылау, эксперимент, тест қандай әдістер тобына жатады:


 1. негізгі әдістер

 2. ұйымдастыру әдістері

 3. C.деректерді өңдеу әдістері

 4. реттеу-түзету әдістері

 5. қосымша әдістер

Психологияда адамның психикалық ерекшеліктерін зерттейтін әдістерінің тобы

 1. негізгі әдіс және қосалқы әдіс

 2. негізгі әдіс

 3. байқау әдіс

 4. лабораториялық және табиғи әдіс

 5. қосалқы әдіс

Психика дамуы

Нерв жүйесінің тыныштықтағы күйі: 1. тежелу

 2. қозу

 3. индукция

 4. иррадиация

 5. концентрация.

Психика неден пайда болады:

 1. сезім мүшелерінің бізді қоршаған сыртқы заттар мен құбылыстарға әсерленіп, тітіркеуінен пайда болады

 2. биологиялық процесс

 3. философиялық процесс

 4. медициналық процесс

 5. тарихи процесс

Ақыл-есі кем адамдар психологиясын зерттейтін сала

 1. олигофренопсихология

 2. тифлопсихология

 3. патопсихология

 4. сурдопсихология

 5. нейропсихология

Саңырау не керең болып туған балалар психикасын зерттейтін психология саласы

 1. сурдопсихология

 2. тифлопсихология

 3. олигофренопсихология

 4. нейропсихология

 5. патопсихология

Нашар көретіндер мен соқырлардың психологиялық дамуын зерттейтін психология саласы

А. тифлопсихология

В. нейропсихология

С. патопсихология

D. олигофренопсихология

Е. cурдопсихология

Туа пайда болған ауру адамдар психологиясын зерттейтін тармақ.


 1. патопсихологиия

B. психотерапия

C. психопрофилактика

D. психо фармакология

E. сурдопсихологияАвтоматталған жүйелерді басқару мен әртүрлі операторлардың жұмысын зерттейтін психология саласы

 1. инженерлік

 2. авиациялық

 3. еңбек

 4. ғарышкерлік

 5. заң

Инженерлік психологияның ең өзекті мәселесі

 1. эргономика

 2. экономика

 3. техника

 4. инженерия

 5. .авиация

Эргономика термині гректің екі сөзінен тұрады

 1. «ергон»-жұмыс, «номос»-заң

 2. «пайда»-бала, «гогос»-жетелеу

 3. «психе»-жан, «логос»-ілім

 4. психикалық ғылым

 5. психикалық құбылыстар

Адам психикасының әуе кеңістігіне бейімделудегі ерекшеліктерін зертейтін психология саласы

 1. авиациялық

 2. инженерлік

 3. еңбек

 4. ғарышкерлік

 5. әскери

Дәрігер қызметі мен сырқат адам мінез-құлығының психологиялық мәнін зерттейтін саласы

 1. медициналық

 2. еңбек

 3. заң

 4. әскери

 5. педагогикалық

Психикалық құбылыстар мен жоғары жүйке құрылысының физиологиясын зерттейтін психология тармағы

 1. нейропсихология

 2. гигиена

 3. сурдопсихология

 4. психофармакология

 5. психотерапия

Жеке клеткалардан құралған нерв жүйесі

 1. нейрон

 2. аксон

 3. дендрит

 4. жұлын

 5. ми

Организмнің сыртқы ортамен байланысын жүзеге асырып отыратын …

 1. нерв жүйесі

 2. ми

 3. жұлын

 4. орталық нерв

 5. нервтер

Ұзын тармақты нейрит

 1. аксон

 2. нерв

 3. жұлын

 4. ми

 5. дендрит

Қысқа тармақты нейрит

 1. дендрит

 2. ми

 3. аксон

 4. жұлын

 5. нерв

Нейрондардың тарамдала келіп, өзара түйінделіп бітетін жері

 1. нерв орталығы

 2. жұлын

 3. сопақша ми

 4. перифериялық нерв жүйесі

 5. орталық нерв

Жұлын мен ми қандай нерв жүйесіне жатады:

 1. орталық

 2. перифериялық

 3. вегетативтік

 4. аралық

 5. сопақша

Ми мен жұлын нервтерінен тарайтын шеткі нервтер … жатады

 1. Перифериялық нерв жүйесіне

 2. вегетативтік нерв жүйесіне

 3. орталық нерв жүйесіне

 4. сопақша миға

 5. аралық миға

Орталық нерв жүйесінің төменгі бөлігі

 1. жұлын

 2. нервтер

 3. аксон

 4. дендрит

 5. ми

Қозғалыстарымыздың жұмысын басқаратын орталық.

 1. жұлын

 2. сопақша ми

 3. аралық ми

 4. орталық нерв жүйесі

 5. вегетативтік нерв жүйесі

Мидың орташа салмағы

 1. 1400гр.

 2. 1600гр.

 3. 1500гр.

 4. 2000гр.

 5. 1200гр.

Жүрек қызметінің, қан айналысы мен ас қорытудың нерв орталықтары … орналасқан

 1. сопақша ми

 2. орталық ми

 3. аралық ми

 4. жұлын

 5. дұрыс жауап жоқ

Дененің барлық рецепторларын ми қабығымен байланыстырады.

 1. аралық ми

 2. сопақша ми

 3. орталық ми

 4. ретикулярлық формация

 5. жұлын

Төменгі бөліктеріне басшылық ету процестерінің жұмысын реттестіріп отырады

 1. орталық ми

 2. жұлын

 3. сопақша ми

 4. аралық ми

 5. ретикулярлық формация

Ми қабығы деп аталатын

 1. сұр зат

 2. ақ зат

 3. нервтер

 4. ретикулярлық формация

 5. дендрит

Ми қабығының бөліктері

 1. А,В,С,D,Е

 2. төбе

 3. желке

 4. самай

 5. маңдай

Мидың желке бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

 1. көру

 2. тері

 3. есту

 4. иіс

 5. дәм

Самай бөлігінде … анализатордың нерв орталығы

 1. есту

 2. көру

 3. дәм

 4. иіс

 5. тері

Төбе бөлігінде … орталығы орналасқан

 1. қозғалыс

 2. дәм

 3. иіс

 4. тері

 5. есту

Рефлекстің биологиялық сипатын кім зерттеген:

 1. И.Прохаске

 2. И.М.Сеченов

 3. Р.Декарт

 4. П.К.Анохин

 5. И.П.Павлов

Шартсыз рефлекстердің нерв жүйесі арқылы жасалу жолы … атайды

 1. рефлекс доғасы

 2. шартты рефлекс

 3. рефлекс

 4. тежелу

 5. қозу

Рефлекс доғасының бөліктері

 1. А,В,С

 2. өткізгіш нерв

 3. орталық нерв

 4. рецептор

 5. дұрыс жауап жоқ

Шартсыз рефлекс

 1. туғаннан пайда болатын

B. өмірде жасалатын

C. сыртқы рефлекс

D. ішкі рефлекс

E. дұрыс жауап жоқОйлау мен сөйлеу

Сыртқы тежелудің түрлері 1. шектен тыс тежелу

 2. сөне тежелу

 3. қорғаныс тежелу

 4. жай тежелу

 5. А,С,D.

Жоғары нерв қызметінің заңдары

 1. ирродиация, концентрация

 2. қозу, тежелу

 3. ажырату, тежелу

 4. анализ, синтез

 5. талдау, жинақтау

Ми қабығында қозу мен тежелудің бір жерге жинақталуы

 1. концентрация

 2. ирродиация

 3. анализ

 4. синтез

 5. жинақтау

Ми қабығының бір алабында пайда болған тежелу айналасындағы алаптарда қозу процесін тудыратын

 1. оң индукция

 2. бір мезгілдік индукция

 3. бір ізділік индукция

 4. теріс индукция

 5. теріс концентрация

Мидың бір алабында қозу тежелу процесімен қоршалатын болса

 1. теріс индукция

 2. бір мезгілдік индукция

 3. оң индукция

 4. бір ізділік индукция

 5. Индукция

Оң және теріс индукциялар бір мезгілде пайда болса

 1. бір мезгілдік индукция

 2. бір ізділік индукция

 3. дұрыс индукция

 4. оң индукция

 5. теріс индукция

Психиканың филогенетикалық түрлерін қарастыратын психологияның саласы

 1. салыстырмалы

 2. әлеуметтік

 3. сауда

 4. әскери

 5. медициналық.

Психиканың рефлекстігі мен іс-әрекеттің психикалық басқарылуы жөніндегі идея қосқан

 1. И.М.Сеченов

 2. П.К.Анохин

 3. И.П.Павлов

 4. И.Прахаске

 5. Н.А.Бернштейн

Миға сырттан келген әсерлерді жеткізіп, сол әсерлерге мидың реакциясын іске асыратын бөлім

 1. перифериялық

 2. шеткі

 3. вегетативтік

 4. ішкі

 5. орталық

Адамның ішкі мүшелерінің әрекетін басқаратын жүйке жүйесі

 1. вегетативтік

 2. орталық

 3. перифериялық

 4. ішкі

 5. шеткі

Бір клеткадан екінші клеткаға афференттік және эфференттік клеткалардың түйісетін жері … арқылы таралады.

 1. синапс

 2. қозу

 3. тежелу

 4. рефлекс

 5. ретикулярлық формация

Психиканың физиологиялық негізі

 1. Қозу мен тежелу

 2. Иррадиация мен концентрация

 3. Ми

 4. Синтез және анализ

 5. Динамикалық стереотип

Ми қабағында түрлі алаптарда қозудын пайда болуы мен оның қозғалысын зерттейтін аппарат

 1. электроэнуефалограф

 2. хроноскоп

 3. эстезиометр

 4. тахистоскоп

 5. аудиометр

Дербес құрылым психологиясы

 1. гештальтпсихология

 2. бихевиоризм

 3. психоанализ

 4. фрейдизм

 5. неофрейдизм

Психикалық процестердің пайда болу шапшаңдығын өлшеу аспабы

 1. хроноскоп

 2. эстезиометр

 3. аудиометр

 4. эргографты

 5. тахистоскоп

Нейронның энергетикалық қуатын жаңғартуға қатысып отыратын белсенді процес

 1. тежелу

 2. қозу

 3. ирродиация

 4. концентрация

 5. анализ

Ортаның ішінен организмге әсер ететін күрделі нәрселерді талдап ажырату әрекеті

 1. талдау

 2. біріктіру

 3. синтез

 4. анализ

 5. ирродиация

Жеке нәрселер мен элементтердің басын құрап біріктіру, тұтастырып комплекс жасау әрекеті

 1. біріктіру

 2. концентрация

 3. талдау

 4. ирродиация

 5. генерализация

Рефлекс доғасы нешеге бөлінеді:

 1. екіге

 2. төртке

 3. үшке

 4. беске

 5. бөлінбейді

Үнемі қайталанып отыратын тітіркендіргіштерге организмдердің төселуін және соның нәтижесінде ми қабығында қозу мен тежелу процесінің жасалуын

 1. динамикалық стереотип деп атаймыз

 2. ирродиация деп атаймыз

 3. концентрация деп атаймыз

 4. біріктіру деп атаймыз

 5. талдау деп атаймыз

«Бас миының рефлекстері» деген еңбекті кім жазған:

 1. И.М.Сеченов

 2. П.К.Анохин

 3. И.П.Павлов

 4. Р.Декарт

 5. И.Прохаске

Рефлекстің орталығы

 1. ми қабығы

 2. орталық ми

 3. сопақша ми

 4. аралық ми

 5. ми

Рефлекстердің доғамен емес, «рефлекс шеңбері»арқылы жасалатындығын ашып көрсеткен

 1. Н.А.Бернштейн

 2. П.К.Анохин

 3. И.П.Павлов

 4. М.Сеченов
 5. И.Прохаске

Психологиялық-педагогикалық зерттеулер міндеттерін табиғи жағдайда шешу

 1. Табиғи эксперимент
 2. Лабораториялық эксперимент


 3. Педагогикалық эксперимент

 4. Константты эксперимент

 5. Формалаушы эксперимент

Әрекет-қылықтың инстинктивті формасы

 1. Жануарлар үшін негізгі әрекет-қылық түрі
 2. Туғанда бағдарламаланған

 3. Рефлекстен гөрі күрделірек


 4. Тәжірибе барысында өзгеруі мүмкін

 5. Басқа түрлерге қарағанда, адамда көп кездеседі

Ғылымдық деңгейге дейінгі жай психологиялық пайымдаулардың жинақталу көзі

 1. Әр адамның күнделікті өз өмір тәжірибесінен

 2. Ғылымдық деректерден

 3. Жоспарлы зерттеу негізінде

 4. Қандай да сыртқы күш ықпалынан

 5. Оқытудан

Психологияның пәндік аймағының кемелденуімен орайлас бірінші кезең қалай аталынды:
 1. Жан туралы ғылым
 2. Іс-әрекет жөніндегі ғылым
 3. Сана туралы ғылым

 4. Инстроспектік сана тағылымы

 5. Психологиялық параллелизм теориясы

Жан,сана және іс-әрекет психологиясының дағдарысқа келуінің басты себебі

 1. Капиталистік өндірістің дамуына практикалық тұрғыдан сай болмауы

 2. Эксперименталды зерттеулердің кемдігі

 3. Ғылыми негізінің болмауы

 4. Ғылым аралық байланыстардың жоқтығы

 5. Зерттеу нәтижелерінің объективсіздігі

Психологияның кризистен шығып, ғылымдық сипат алуының әдіснамалық тұғыры:

 1. Диалектикалық материализм
 2. Объектиті идеализм

 3. Діни догматика

 4. Дуалистік философия

 5. Метафизикалық көзқарас

Психикалық бейне негізі –
 1. Материя қасиеті, ми қызметі


 2. Табиғаттан тыс күштер туындысы

 3. Тумадан берілген қабілет

 4. Адамға өздігінен қосылатын қасиет

 5. Адам миының өзіндік қасиеті

Психология ғылымының міндеті –ол:

 1. Психологиялық құбылыстардың объективті заңдарын ашу
 2. Субъективті ойды баяндау


 3. Процестерді сол күйінде суреттеу

 4. Табиғаттан тыс болмысты деректеу

 5. Адам дүниесінен тыс жағдайларды зерттеу

Сана деректерін, заңдылықтарын және механизмдерін зерттейтін ғылым

 1. Психология
 2. Логика


 3. Френология

 4. Хиромантия

 5. Психопатология

Қандай да әректтің бастапқы себебі

 1. Тысқы сезімдік қозуда
 2. Ішкі ой толғанысында


 3. Табиғаттан тыс күште

 4. Тума жаратылыста

 5. Ішкі сезімдік шарпуда

Психикалық процестердің бастапқы атқаратын міндеті

 1. Сигналды жеткізу және реттеу

 2. Анализдеу

 3. Синтездеу

 4. Жалпылау және нақтылау

 5. Ойлау және қорытындылау

Психикалық іс-әрекеттің негізгі физиологиялық механизмі

 1. Уақытша байланыс
 2. Рефлекс


 3. Қозу

 4. Тежелу

 5. Тітіркену

Екінші сигналдық жүйенің көрініс құралы

 1. Сөз
 2. Бейне


 3. Қозғалыс

 4. Тербеліс

 5. Сезім

Қоршаған дүние заттарының мидағы бейнесін туындатушы жүйе

 1. Бірінші және екінші сигналдық жүйелер бірлігі
 2. Екінші сигналдық


 3. Сигналдар сигналы

 4. Бірінші сигналдық

 5. Тітіркендіруші жүйе

Жеке адам және оның психологиялық табиғаты

Психологияны қамтушы ғылымдар тобы 1. Гуманитарлық-жаратылыстану
 2. Философиялық


 3. Гуманитарлық

 4. Философиялық-жаратылыстану

 5. Жаратылыстану

Зерттеу объектісі адам болған барша ғылымдардың жетістіктерін біріктіріп, байланыстырушы білім саласы

 1. Психология
 2. Кибернетика


 3. Социология

 4. Философия

 5. Антропология

Психологияға эксперименталдық әдістер мен рефлекторлық теорияның келуіне ықпал жасаған ғылымдар тобы

 1. Жаратылыстану
 2. Философиялық


 3. Техникалық

 4. Гуманитарлық

 5. өнертану

Психологиялық факторларды түсінуге қажет әлеуметтік деректер талдауын беретін ғылымдар тобы

 1. Қоғамдық

 2. Философиялық

 3. Гуманитарлық

 4. Жаратылыстану

 5. Техникалық

Оқу процесінде білім, ептілік, дағдылардың қалыптасу заңдылықтарын негіздейтін ғылым саласы

 1. Педагогикалық психология
 2. Салыстырмалы психология


 3. Еңбек психологиясы

 4. Жас ерекшелік психологиясы

 5. Арнайы психология

Психология салаларын классификациялаудың негізгі принципі

 1. Психиканың іс-әрекетте дамуы
 2. Психиканың рефлекторлығы


 3. Психиканың доминанттығы

 4. Психиканың мекендігі

 5. Психиканың детерминизмі

“Панпсихизм” теориясының мәні

 1. Психика бүкіл табиғатқа тән
 2. Психика барша жанды материяның қасиеті


 3. Психика жүйке жүйесін ие болғандарға тән

 4. Психика адамның келіп шығуымен байланысты

 5. Психика табиғаттан тыс құбылыс

Тітіркену – бұл:

 1. Барша мәнді биологиялық әсерлерге жауап беру
 2. Құбылыстарды тұтастай бейнелеу


 3. Барша өлі дүниеге тән құбылыс

 4. Тек адамға ғана тән құбылыс

 5. Саналы бейнелеу

Әрекет қылықтың жеке дара өзгермелі формаларын қалыптастыруға негіз болған психикалық құбылыс

 1. Қабылдау

 2. Тітіркену

 3. Сезім

 4. Ойлау

 5. Сөйлеу

Сезімдік психика кезеңіне тән процесс

 1. Түйсіну
 2. Қабылдау


 3. Саналы ойлау

 4. Сөзді өрнектеу

 5. әрекетпен бейнелеу

Жануардың жеке ауыспалы әрекет формаларын қажет еткен өмір кезең

 1. құрылықтағы өмір
 2. молекулярлық


 3. өсімдік

 4. су сферасындағы өмір

 5. интеллекті дүние

Бас миының ең төменгі қабатының қызметі

 1. Организмнің ішкі тума қалпын реттейді
 2. Сөйлеуді басқарады


 3. Жүріс-тұрысты басқарады

 4. Эмоцияларға ықпал етеді

 5. Ақыл-ой әрекеттерін реттейді

Жануарлардың өмірге келуімен туындап, әрекеттің қарапайым тума формаларын басқарушы ми тетігі
 1. Қабық асты жүйке


 2. Ежелгі қабық

 3. Үлкен ми жарты шарлары

 4. Қарақұс

 5. Еңбек

Жербауырлаушылар мен құстарда басымдау ми бөлігі

 1. Үлкен ми жарты шарлары
 2. Ми қабық асты


 3. Ежелгі қабық

 4. Мишық

 5. Жаңа қабық

Бас миы үлкен жарты шарлары қабығының пайда болу негізі

 1. Экологиялық жағдайлар
 2. Тума


 3. Жануарлар қалауымен

 4. Табиғаттан тыс әсер

 5. Адам араласуымен

Өмірлік бағдар таңдау қабілеті өте кем, енжар дамыған тіршілік ие топтары

 1. Үй жануарлары
 2. Адам


 3. Жыртқыштар

 4. Құстар

 5. Жәндіктер

Кезіккен міндеттердің шешілу жолын тауып беруші зерттестіру қылық бағдарламасын түзу әрекеті

 1. Интеллект
 2. Инстинкт


 3. Дағды

 4. Манипуляция

 5. Қозғалыс

Жануарлардың зат қозғалысын байқай отырып, мүмкін болатын өзгерісті алдын ала тану қасиеті

 1. Перцептивтік таным
 2. Тітіркену


 3. Сезім

 4. Қиялдау

 5. Экстраполяциялық рефлекс

Интеллектуалды әрекеттің негізі

 1. Заттар арасындағы күрделі қатынастарды тануда
 2. Тітіркенуде


 3. Инстинкте

 4. Дағдылануда

 5. ЖаттығудаӨзбеттілік, кеңдігі, тереңдігі, икемдігі, жылдамдығы , шыншылдығы бұл қай таным процесінің жекелей ерекшелігі:

 1. ойлаудың

 2. естің

 3. қиялдың

 4. зейіннің

 5. Қабылдаудың

Ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке-жеке бөлімдерге бөлу:

 1. анализ

 2. салыстыру

 3. синтез

 4. жалпылау

 5. нақтылау.

Тіл арқылы ойымызды басқа біреуге жеткізу:

 1. сөйлеу

 2. ойлау

 3. қабылдау

 4. қарым-қатынас

 5. ес.

Заттың нақты қасиеттерін, нақты емес қасиеттерін жіктеу, ойлау операциясының қай түріне жатады:

 1. абстракция

 2. салыстыру

 3. индукция

 4. жалпылау

 5. кезектеу.

Жеке жағдайдан жалпы ұғымға қарай жүретін ой қорытындысы:

 1. индукция

 2. дедукция

 3. аннология

 4. пікір

 5. тұжырым.

Барлық металлдар тоқты өткізеді. Сынап- металл, сынап тоқты өткізеді. Бұл қай ой қорытындысы:

 1. дедукция

 2. индукция

 3. таңдаудық

 4. құрылымдық

 5. түсініктілік.

Заттар мен құбылыстар туралы ой:

 1. ұғым

 2. пікір

 3. ой қорытындысы

 4. ой операциялары

 5. абстракция.

Жеке бөлшектерді біріктіру:

 1. синтез

 2. жалпылау

 3. анализ

 4. абстракция

 5. нақтылау.

Ойлаудың қай түрі бірінші кезекте дамиды:

 1. бейнелі

 2. көрнекті

 3. логикалық

 4. практикалық

 5. теориялық.

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелеу:

 1. түйсік

 2. қабылдау

 3. ойлау

 4. зейін

 5. қиял.

Зейін

Зейіннің негізгі қасиеттері 1. Тұрақтылығы және жинақтылығы, аударылуы, бөлінушілігі, көлемі

 2. Негізгі және қосалқы

 3. Ырықты, ырықсыз және үйреншікті

 4. Абсолюттік және айырма

 5. Адаптация, сенсебилизация, сенестезия

Зейін дегеніміз-ол:

 1. Адам санасының белгілі бір затқа бағыттана тұрақталуын көрсететің құбылыс

 2. Ми қабығының бір алабында қозу процесін айтады

 3. Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етүінен пайда болған мидағы бейнелерді айтады

 4. Белгілі бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алушылықты айтады

 5. Дұрыс жауап жоқ

Зейіннің аударылуы дегеніміз...

 1. Бір объектіден екінші объектіге назарымызды көшіруді айтады

 2. Адам санасының бір мезгілде бірнеше әретті атқара білу мүмкіншілігі

 3. Бір уақыттың ішінде оны қамтитың объектілерінің саны

 4. Бір объектіге саналы түрде зейінді ұйымдастыра алушылықты айтады

 5. Е. Дұрыс жауап жоқ

Түйсік дегеніміз...

 1. Сыртқы дүние заттары мен кұбылыстарының, жеке қасиеттерінің сезім мүшелеріне тікелей әсер етуінен пайда болған мидағы бейнелерді айтады

 2. Бір объектіден екінші объектіге назарамызды көшіруді айтады

 3. Сезім мүшелерінің сезімтігі әсер етуші тітіргендіргіштерге біртіндеп

бейнелелеуін айтады.

 1. Сезгіштіктің тек артуын ғана көрсететің құбылыс

 2. Дәмді, тәтті, ащы, тұзды, қышқыл дейді

Түйсіктердің түрлері

 1. В,С, DЕ

 2. Есту, органикалық

 3. Иіс, сипап сезу

 4. Дәм, тері, тең басу

 5. Көру, кинестезиялық

Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі болып табылады. Бұл... 1. Қабылдау

 2. Түйсік

 3. Зейін

 4. Міңез

 5. Ойлау

Қабылдаудың негізгі ерекшеліктеріне не жатады:

 1. В,С, D,Е,

 2. Таңдамалығы мен тұрақтылығы

 3. Апперцепция

 4. Иллюзия

 5. Тұтастығы мен мағыналығы

Зейіннің физиологиялық негіздеріне не жатады

 1. өзара индукция заңы

 2. уақытша байланыстар

 3. нерв процесетрі

 4. рефлекс

 5. тітіркенушілік

Зейіннің физиологиялық негізін доминанта теориясы бойынша түсіндірген орыс физиологы, академик -

 1. А.А.Ухтомский

 2. В.А.Бехтерев

 3. Ч.Дарвин

 4. Н.Узнадзе

 5. И.П.Павлов

Зейіннің эмоцияға байланысты теориясын жасаған кім

 1. Т.Рибо

 2. А.А.Ухтомский

 3. И.П.Павлов

 4. Н.Узнадзе

 5. В.А.Бехтерев

Абстракты-логикалық, сөздік-ұғымдық деп аталатын ойлау түрі

 1. теориялық ойлау

 2. әрекетті

 3. образдық

 4. нақты-бейнелі ойлау

 5. практикалық

Ойлау дегеніміз ...

 1. сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс-қатынастарының миымызда жалпылай жанама түрде сөз арқылы бейнелеуі

 2. сыртқы дүние бейнелеудің ең жоғары формасы

 3. ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу

 4. бір текті заттардың, құбылыстырудың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру

 5. Әрекет нәтижелерін бақылау және оларды алға қойылған мақсатпен салыстыру аппараты

Ой процесінің негізгі компонентерінің бірі

 1. анализ және синтез

 2. қозғалыс және образдық

 3. конвиргенция және аккомадация

 4. байқау және байқағыштық

 5. диалог және монолог

Қиял дегеніміз ...

 1. сыртқы дүние заттары мен құбылыстардың субъектілік образдарын қайтадан жаңартып өңдеп, бейнелеуде көрінетін, тек адамға ғана тән психикалық процесс

 2. сыртқы дүние бейнелеудің ең жоғары формасы

 3. ой арқылы түрлі заттар мен құбылыстардың мәнді жақтарын жеке бөліктерге бөлу

 4. бір текті заттардың, құбылыстырудың ортақ қасиеттерін оймен біріктіру

 5. Әрекет нәтижелерін бақылау және оларды алға қойылған мақсатпен салыстыру аппараты

Естің түрлері

 1. В,С, D,Е

 2. Образдық

 3. Сөз-логикалық

 4. Эмоциялық

 5. Қозғалыс

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып, қайтадан жаңгыртылып, танылып ұмытылуын бейнелейтің процесс. Бұл...

 1. Ес

 2. Жігер

 3. Ойлау

 4. Сөйлеу

 5. Қиял

Ес процесінің негізі болып табылатын байланыстарды психологияда не деп атайды:

 1. Ассоцияция

 2. Образдық іс

 3. Синестезия

 4. Қозғалыс іс

 5. Сенсибилизация

Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс:

 1. іс-әрекет

 2. еңбек.

 3. оқу

 4. қарым-қатынас

 5. күрес.

Адамдардың түйсіне алу қабілеті:

 1. сезгіштік

 2. фрустрация;

 3. синестезия

 4. ес

 5. адаптация.

Мына түйсіктер қандай процестерді сипаттайды: "жылы түс"," жеңіл дауыс", "ащы тағам", "жұмсақ су", ала көз", "ауыр иіс":

 1. синестезия

 2. компенсация

 3. адаптация.

 4. сенсибилизация

 5. Сезімталдық

Сезім мүшелерінің өте әлсіз тітіркендіргіштерді түйсіне алуы:

 1. абсолюттық сезгіштік

 2. тұтастығы

 3. айырма сезгіштік

 4. түйсік

 5. бейімделу

Дененің жеке мүшелеріндегі бір күйдегі қалпын, қозғалысын білдіреді:

 1. кинестезиялық түйсік

 2. сенсибилизация

 3. тең басу түйсігі

 4. синестезия

 5. адаптация

Сезім мүшелерінің сезгіштігі әсер етуші тітіркендіргіштерге біртіндеп бейімделуге байланысты өзгеріп отыру құбылысы:

 1. адаптация

 2. сенсибилизация

 3. синестезия

 4. қайта жаңғырту

 5. иллюзия.

Түйсік пен қабылдау

Заттар мен құбылыстардың мида тұтастай бейнеленуі: 1. қабылдау

 2. ойлау

 3. түйсік

 4. зейін

 5. қиял.

Адамның бұрынғы өткен тәжірибесіне, оның жекелей ерекшелігіне қабылдаудың тәуелділігі:

 1. апперцепция

 2. тұрақтылық

 3. таңдаулық

 4. құрылымдық

 5. түсініктілік.

Көздің түрлі қашықтықтағы заттарды көруге бейімделу қабілеттілігін:

 1. конвергенция

 2. аккомадация

 3. адаптация

 4. абстракция

 5. Синестезия

Толып жатқан обьектілер ішінен біреуін іріктеп таңдау:

 1. таңдамалығы

 2. қабылдаудың мағыналылығы

 3. тұтастығы

 4. тұрақтылығы

 5. алдану

Шындықтағы обьектілерді түрлі себептермен қате қабылдау:

 1. иллюзия

 2. галлюцинация

 3. апперцепция

 4. перцепция

 5. адаптация.

Есте қалтыру , қайта жаңғырту, тану, ұмыту:

 1. ес процестері

 2. қабылдау ерекшеліктері

 3. ес қасиеттері

 4. ес түрлері

 5. ес даярлығы.

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының адам миында сақталып , қайта жаңғыртып, танылып ұмтылуын бейнелейтін процесс:

 1. ес

 2. қабылдау

 3. ойлау

 4. түйсік

 5. зейін

Сезімге ес- бұл…

 1. эмоциялық ес

 2. бейнелік ес

 3. Сөздік ес

 4. оперативтік ес

 5. ұзақ мерзімді ес.

Қандай қиял түрі іс- әрекетте бағалы нәтиже беретін жаңа образдар жасайды:

 1. творчестволық

 2. қайта жасау

 3. белсенді

 4. пассивті

 5. типтік образ жасау

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының субьективтік образдарын қайтадан жаңартып, өңдеп бейнелеуде көрінетін, адамға тән психикалық процесс:

 1. қиял

 2. сөйлеу

 3. ес

 4. қабылдау

 5. зейін.

Екі түрлі обьектіге тән бөлшектерді біріктіріп бейне жасау:

 1. агглютинация

 2. қиыстыру

 3. әсерлеу

 4. типтік бейне

 5. кейіпте көрсету

Болашақты аңсау:

 1. А. арман

 2. В. шабыттауы күйі

 3. С. құмарлық

 4. мұрат

 5. Е. фантастика.

Пассив қиял түрі:

 1. түс көру

 2. тану

 3. ұмыту

 4. еске түсіру

 5. қайта жаңғырту

Адамның санасының белгілі бір затқа бағыттала тұрақтануын көрсететін құбылыс:

 1. зейін

 2. түйсік

 3. ес

 4. қабылдау

 5. қиял.

Адам санасының бір мезгілде бірнеше әрекетті атқара білу мүмкіншілігі:

 1. зейін бөлінуі

 2. зейін көлемі

 3. зейін аударылуы

 4. тұрақтылығы

 5. қозғалғыштығы.

Адам зейінінің бір обьектіге немесе бір жұмысқа ұзағырақ тұрақтауы:

 1. тұрақтылығы

 2. аудару

 3. бөліну

 4. толқу

 5. көлемі.

Күшті тітіркендіргіш қай зейінді тудырады:

 1. А. ырықсыз

 2. В. ырықты

 3. С. үйреншікті

 4. қозғалысты

 5. Е. мақсатты.

Сыртқы дүние заттары мен құбылыстарының байланыс қатынастарының миымызда жалпылама және жанама сөз арқылы бейнеленуі:

 1. ойлау

 2. түйсік

 3. қабылдау

 4. қарым-қатынас

 5. ес.

Туа пайда болатын рефлексті… рефлекс деп атайды.

 1. Шартсыз

 2. Шартты

 3. Бейтарап

 4. Кезейсоқ

 5. Жасанды

Түрлі қажеттерді өтеуге байланысты белгілі мақсатқа жетуге бағытталған процесс:

 1. іс-әрекет

 2. еңбек

 3. оқу

 4. қарым-қатынас

 5. күрес.

Адамның қандайда бір нәрсені орындау қабілеті:

 1. икемділік

 2. дағды

 3. шеберлік

 4. инстинк

 5. жаттығу

Еңбек әрекетін орындауға қажетті білімді, дағды және іскерлікті жүйелі игеру процесі:

 1. оқу

 2. білім

 3. шеберлік

 4. ойын

 5. еңбек.

Организімнің сыртқы ортаны түсіне алу қабілеті.

 1. Сезгіштік.

 2. Инстинкт.

 3. Дағды.

 4. Түйсік.

 5. Санасыз ұмтылу

Интеллект- жануарлар психикасының ең икемді түрі. Ол қазақша… деген мағынаны білдіреді.

 1. Ақыл

 2. Біртіндеп даму

 3. Сана

 4. Биологиялық сипат

 5. Психика

Сананың түрлерін ата.

 1. Қоғамдық, жеке адам

 2. Мидың қызметі

 3. Еңбек, Дыбыстық

 4. Материалдық

 5. Интеллектілік

Жануарлар психикасының негізгі түрлері.

 1. Дағды

 2. Бірізділік

 3. Түйсіну

 4. Сезгіштік

 5. Сана

Санасыз ұмытылу дегеніміз …

 1. Инстинкт

 2. Икемділік

 3. Дағды

 4. Түйсіну

 5. Интеллект

Санадан тыс құбылысты, психологияға тұңғыш енгізген психолог.

 1. З.Фрейд

 2. Фехнер

 3. И.П.Павлов

 4. Лейбниц

 5. Лотце

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет