1. Өз кезегінде ғылыми зерттеу нені қарастырады?Дата12.03.2018
өлшемі367,92 Kb.
1. Өз кезегінде ғылыми зерттеу нені қарастырады?

A) Бір-бірімен өзара байланысты нақты анықталған терминдердің, түсініктің жиынтығы

B) Мәселе шешімінің кезеңі

C) Зерттеудің мөлшерлі схемасы

D) Жинақтау мен қорытынды

E) Төлтума идеяларды ұсыну

-

2. «Әдіс» сөзі грек тілінен аударғанда не мағына береді?A) Таным тәсілі

B) Таным


C) Зерттеу

D) Форма


E) Қызмет

-

3. «Методология» түсінігі не мағына береді?A) Осы немесе басқа салада қолданылатын әдіс-тәсілдер жүйесі; жүйе туралы ілімі, әдістің жалпы теориясы

B) Әдіс қызметі

C) Қандай да бір қызмет түріне байланысты ғылым

D) Бір-бірімен өзара байланысты нақты анықталған терминдердің, түсініктің жиынтығы

E) Ғылыми-теориялық зерттеудің құралы

-

4. Әдістің негізгі қызметі немен түйінделеді?A) Танымның жүйелі процессі мен ішкі ұйымдасуы немесе сол не басқа объектінің практикалық оқытылуы

B) Ғылыми-теориялық зерттеудің құралы

C) Теориялар, заңдар, түсініктер жүйесі түріндегі нәтижелерге байланысты мақсатқа бағытталған таным

D) Зерттеудің мөлшерлі схемасы

E) Бір-бірімен өзара байланысты нақты анықталған терминдердің, түсініктің жиынтығы

-

5.Ғылым ерекше әлеуметтік танымдық қызметтің ерекше формасы ретінде қай ғасырда пайда болған?XV-XVI

X-XI


XII-XIII

XV-XVII


X-XII

-

6. Эмпирикалық әдіске жатады…A) Бақылау, эксперимент, салыстыру

B) Анализ, синтез, абстракциялау, дәріптеу, жинақтау, индукция

C) сауалнама әдістері

D) Нысандау, аксиоматикалық әдіс, гипотетико-дедуктивты әдіс

E) Индукция, дедукция, анализ, синтез

-

7. Өз кезегінде бақылау нені қарастырады?A) Негізгі сезім мүшелеріне (сезіну, қабылдау, елестету) сүйенетін мақсатқа бағытталған затты зерттеу

B) Эксперимент

C) Зерттеудің мөлшерлі схемасы

D) Танымның жүйелі процессі мен ішкі ұйымдасуы немесе сол не басқа объекттің практикалық оқытылуы

E) Бір-бірімен өзара байланысты нақты анықталған терминдердің, түсініктің жиынтығы

-

8. Эксперимент дегеніміз не?A) Объекттің өзгеруіне байланысты немесе оған арнайы құрлған және бақыланатын жағдайларға сай, белсенді және мақсатқа бағытталған зерттелетін процесстің кіріге араласуы

B) Негізгі сезім мүшелеріне (сезіну, қабылдау, елестету) сүйенетін мақсатқа бағытталған затты зерттеу

C) Бір-бірімен өзара байланысты нақты анықталған терминдердің, түсініктің жиынтығы

D) Танымның жүйелі процессі мен ішкі ұйымдасуы немесе сол не басқа объекттің практикалық оқытылуы

E) Ғылыми-теориялық зерттеудің құралы

-

9. Эксперименттің қызметі қандай?A) Жорамалдың және қағиданың тәжірибелі тексерісі, жаңа ғылыми тұжырымдаманың құрылымы

B) Төлтума идеяның ұсынылуы, нәтиженің жинақталуы

C) Пәннің мақсатқа бағытталып оқытылуы, таным үдерісінің реттелуі

D) Таным үдерісінің ішкі ұйымдасуы, идеяның ұсынылуы

E) Зерттеудің практикалық және теориялық мәнін анықтау

-

10. Салыстыру дегеніміз не?A) Объектінің айырмашылығының немесе ұқсастығының негізіне жататын танымдық операция

B) Таным үдерісінің ішкі ұйымдасуы

C) Жорамалдың және қағиданың тәжірибелі тексерісі

D) Жаңа ғылыми тұжырымдаманың құрылымы

E) Зерттеудің теориялық мағынасы

-

11. Анализ деген не ?

A) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

B) Жаңа ғылыми тұжырымдаманың құрылымы

C) Шынайы немесе ойды әртүрлі жақтарынан біріктіру, пәннің бөліктерін біртұтас бүтіндеу

D) Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

E) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

-

12. Синтез деген не?

A) Шынайы немесе ойды әртүрлі жақтарынан біріктіру, пәннің бөліктерін біртұтас бүтіндеу

B) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

C)Жаңа ғылыми тұжырымдаманың құрылымы

D)Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

E) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

-

13. Абстракциялау деген не?

A) Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

B) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

C)Шынайы немесе ойды әртүрлі жақтарынан біріктіру, пәннің бөліктерін біртұтас бүтіндеу

D)Жаңа ғылыми тұжырымдаманың құрылымы

Е) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

-

14. Жинақтау дегеніміз не?

A) Сипаттың жалпы орнығу үдерісі мен пәннің белгіленуі

B) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

C) Шынайы немесе ойды әртүрлі жақтарынан біріктіру, пәннің бөліктерін біртұтас бүтіндеу

D)Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

E) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

-

15. Ғылымның пайда болуына қандай фактор әсер етеді?

А) қоғамдық, орта

В) әлеуметтік, логикалық

С) психологиялық, қоршаған орта

D) қоғамдық, логикалық

Е) әлеуметтік, қоғамдық

-

16 Объективті ақиқатқа жетуге, заңдылықтарды білуге, алдын ала болжауға арналған білімнің жоғары формасы?

А) ғылым

В) таным


С) логика

D) зерттеу

Е) болжау

-

17. Зерттеудің эмперикалық сатысы нені қарастырады ?

A) Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

B) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

C) Оқытылатын нысанның қатынасы, сипаты, әртүрлі жақтары, болған және қазір болып жатқан көрінісиер, оқиғалар

D) Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

E) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

-

18. Зерттеудің эмпирикалық және теориялық сатысын байланыстыратын буын не болып табылады?

A) Мәселенің қойылымы

B) Эксперимент

C)Деректің сиаты мен алынуы

D) Дәлелдеме

E) Қағиданын құрылымы

-

19. Зерттеудің әдістемелік ойы не болып табылады ?

A) Әдістеменің барлық құрылымын біріктіруге байланысты, негізгі ой, ретімен жасалған зерттеуді анықтайды

B) Ойлау процесінің артта қалу сипаты мен бір уақытта бөлінген қызықтыратын танымдық субъекттің оқытылу қатынас көрінісінің осы сәттегі сипаты

C)Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

D) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

E) Дербес оқу мақсатымен құрама бөліктерге бөлінген нысанның бөлінуі

-

20. Зерттеу нысаны деп нені атайды?

A) Объективті теория мен тәжірибеде кездесетін және зерттелетін ақпараттың көзіне қызмет ететінбайланыс пен қатынастың жиынтығы, сипаты

B) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

C)Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

D) Әдістеменің барлық құрылымын біріктіруге байланысты, негізгі ой, ретімен жасалған зерттеуді анықтайды

E) Байланыс пен қатынас, осы жұмысқа ауызекі оқытуға жататын ғылыми ізденістің шекарасын орнатады

-

21. Ғылымның дамуын және қызмет ету заңдылықтарын қарастыратын зерттеу саласы не?

А) ғылымтану

В) педагогикалық зерттеу

С) логика

D) педагогика

Е) таным

-

22. Ғылымның түпкілікті мақсаты не?

А) ғылымтану

В) адам дүниені идеялығы жағынан игеру

С) ортаны тану

D) зерттеу

Е) таным

-

23. Сипатты жормалдың негізгі айырмашылғы қандай ?

A) Қандай да бір көріністің болуы ұйғарылады

B) Қандай да бір көріністің болу себебі жасырылады

C)Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

D) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

E) Әдістеменің барлық құрылымын біріктіруге байланысты, негізгі ой, ретімен жасалған зерттеуді анықтайды

-

24. Түсіндірмелі жорамалдың негізгі айырмашылығы қандай ?

A) Қандай да бір көріністің болу себебі жасырылады

B) Қандай да бір көріністің болуы ұйғарылады

C)Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

D) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

E) Әдістеменің барлық құрылымын біріктіруге байланысты, негізгі ой, ретімен жасалған зерттеуді анықтайды

-

25. Жорамалдың әртүрлі сатылары жалпылай алғанда … болуы мүмкін:

A) Инструкциялы , дедуктивты

B) Адекватты, адекватсыз

C) Біріншілік, екіншілік

D) Сипатты, түсіндірмелі

E) Тұрақты, уақытша

-

26. Әдістеме дегеніміз не?

A) Әдістердің жиынтығы, зерттеудің тәсілдері, алынған нәтижелер көмегімен талданған қолданылуы мен реті

B) Ғылыми танымның құрылымы мен қисыны

C)Бастапқы шын материалдың алғашқы өңделуі мен алынуы

D) Жорамалдың әртүрлі сатысындағы жинақталуы

E) Зерттеудің бағдарламасы

-

27. Зерттеу үдерісінің құрылымдық компоненті қандай?

A) Зерттеу мәселесінің жалпы таныстырылымы, ішкі шекарасының анықтамасы; зерттеу мақсатының тұжырымы; зерттеу жорамалының зерттелуі; тексерудің мақсатты қойылымы, атап айтылатын эксперимент; эксперименттің тәрбиелеу түрі мен ұйымдасуы; эксперименттің өтуі мен ұйымдасуы; эксперименттік деректердің жиынтығы мен жинақталуы

B)Зерттеу мәселесінің жалпы таныстырылымы, ішкі шекарасының анықтамасы; зерттеу жорамалының зерттемесі; зерттеу мақсатының қойылымы, зерттеу жорамалының зерттелуі; тексерудің мақсатты қойылымы, атап айтылатын эксперимент; эксперименттің тәрбиелеу түрі мен ұйымдасуы; эксперименттің өтуі мен ұйымдасуы; эксперименттік деректердің жиынтығы мен жинақталуы

C) Зерттеу мәселесінің жалпы таныстырылымы, ішкі шекарасының анықтамасы; зерттеу мақсатының тұжырымдамасы; зерттеу мақсатының қойылымы, зерттеу жорамалының зерттелуі; эксперименттің тәрбиелеу түрі мен ұйымдасуы; эксперименттің өтуі мен ұйымдасуы; эксперименттік деректердің жиынтығы мен жинақталуы

D) Зерттеу мәселесінің жалпы таныстырылымы, ішкі шекарасының анықтамасы; зерттеу жорамалының зерттелуі; зерттеу мақсатының қойылымы, атап айтылатын эксперимент; эксперименттің тәрбиелеу түрі мен ұйымдасуы; эксперименттің өтуі мен ұйымдасуы; деректердің жиынтығы мен жинақталуы; зерттеу мақсатының тұжырымдамасы;

E) Зерттеу мәселесінің жалпы таныстырылымы, ішкі шекарасының анықтамасы; зерттеу мақсатының тұжырымдамасы; зерттеу мақсатының қойылымы, атап айтылатын эксперимент; эксперименттің тәрбиелеу түрі мен ұйымдасуы; зерттеу жорамалының зерттелуі; эксперименттік деректердің жиынтығы мен жинақталуы

-

28.«Документ» деген түсінік латын тілінен аударғанда қандай мағына береді? A) Ғибратнама

B) Диплом

C)Рұқсат


D) Баспа

E) Әдебиет-

29.Жазбаша құжаттар бөлінеді:

А)Жарияланған, жарияланбаған

В) Кітап, кітапша

С) Журналдағы басылым, газеттегі басылым

D) Аудиальды, аудиовизуальды

Е) Карточка, ашық хат, плакат

-

30. Басылымдық құжаттарға жатады:А) Жарияланған

В) Жарияланбаған

С) Газет бетіндегі

D) Журнал бетіндегіКакое издание считается книгой

Е) Аудиальды

-

31. «Ғылымдар классификациясы» кімнің еңбегі?А) Әл-Фараби

В) Платон

С) Аристотель

D) Ш.Уәлиханов

Е) Дұрыс жауабы жоқ

-

32. Ғылымның түпкілікті мақсаты не?А) ғылымтану

В) адам дүниені идеялығы жағынан игеру

С) ортаны тану

D) зерттеу

Е) таным

-

33. Ғылыми теория...А) өзінің зерттейтін затын ұғым мен ой формасында бейнелейді

В) әр түрлі салаларға байланысты жіктеледі

С) ғылыми әдістердің жиынтығы

D) ғылымдағы ұдай қайталанатын практика

Е) танымдық логикалық заңдылықтарын анықтау

-

34. Ғылымтану қандай теориямен байланысты?А) таным теориясы

В) жаратылыстану

С) өсімдіктану

D) практикамен

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

35. Таным дегеніміз не?А) қоршаған дүниенің адам санасында белсенді бейнеленуі

В) танымдық логикалық заңдылықтары

С) қылыми әдістердің жиынтығы

D) ғылымдағы ұдай қайталанатын практика

Е) ғылыми әдістердің жиынтығы

-

36. Жарияланбаған құжаттың өзгешелігі қандай?

А)Қолжазбада қалады

В) Бірнеше данадан басылып шығарылады

С) Көлемі 48 беттен аспайды

D) Тек ғылыми журналдарда жарияланады

Е) Аудиовизуальды құжат болып саналады

-

37. Монография дегеніміз не?А) Бір немесе бірнеше авторға тәуелді бір тақырыпты немесе бір мәселені толықтай, жан-жақты зерттеулерден құралған ғылыми басылым

В) Автордың өзі құрастырған диссертациясының негізгі мазмұндамасы шектеулі таралыммен жариялануы (100-150дана)

С)Мемлекеттің немесе қоғамдық ұйымның, ведомстволардың, мекемелердің, кәсіпорындардың жариялайтын басылымдары

D) Автордыңң жеке ғылыми үлесінде куәләндіруші және әлеуметтік қорғаныс үшін, оның ғылыми жағдайының, ғылыми нәтиженің құрамына қарамастан, ішкі бірлігі бар ғылмның тағайынды облысындағы білікті ғылыми жұмыс

Е) Ғылыми-танымал құжат

-

38. Диссертация дегеніміз не?А) Автордыңң жеке ғылыми үлесінде куәләндіруші және әлеуметтік қорғаныс үшін, оның ғылыми жағдайының, ғылыми нәтиженің құрамына қарамастан, ішкі бірлігі бар ғылмның тағайынды облысындағы білікті ғылыми жұмыс

В) Мемлекеттің немесе қоғамдық ұйымның, ведомстволардың, мекемелердің, кәсіпорындардың жариялайтын басылымдары

С) Автордың өзі құрастырған диссертациясының негізгі мазмұндамасы шектеулі таралыммен жариялануы (100-150дана)

D) Бір немесе бірнеше авторға тәуелді бір тақырыпты немесе бір мәселені толықтай, жан-жақты зерттеулерден құралған ғылыми басылым

Е) Ғылыми-танымал құжат

-

39. Ғылыми зерттеу дегеніміз не?А) зерттеу процесі

В) жаңы ғылыми білім жасау процесі

С) ғылыми зерттеу әдістердің жиынтығы

D) практика барысы

Е) қоршаған дүниенің адам санасында белсенді бейнеленуі

-

40. Ресми құжаттарға жатады:А) Мемлекеттің немесе қоғамдық ұйымның, ведомстволардың, мекемелердің, кәсіпорындардың жариялайтын басылымдары

В) Автордың өзі құрастырған диссертациясының негізгі мазмұндамасы шектеулі таралыммен жариялануы (100-150дана)

С)Бір немесе бірнеше авторға тәуелді бір тақырыпты немесе бір мәселені толықтай, жан-жақты зерттеулерден құралған ғылыми басылым

D) Автордыңң жеке ғылыми үлесінде куәләндіруші және әлеуметтік қорғаныс үшін, оның ғылыми жағдайының, ғылыми нәтиженің құрамына қарамастан, ішкі бірлігі бар ғылмның тағайынды облысындағы білікті ғылыми

Е) Ғылыми-танымал құжат

-

41. Ғылыми таным...?А) жаңа білім алудағы қылыми әдістердің пайдаланып, мақсат көздей отырып зерттеу жүргізу

В) танымның логикалық заңдылықтарын анықтау

С) әлеуметтік білім алу

D) психологиялық білім алу

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

42. Курстың мақсаты?А) ғылым туралы ұғым беріп, зерттеу жұмыстарын меңгерту

В) оқыту, тәрбиелеу, білім беру туралы түсінік қалыптастыру

С) біліктілігін, дағдысын, құзырлығын қалыптастыру

D) білім жүйесін қалыптастыру

Е) барлық жауап дұрыс

-

43. Педагогтың объектісі не?А) зерттеу нысаны

В) педагогикалық процесс және бала

С) педагогикалық құбылыстар мен фактілер

D) педагогика әдіснамасы

Е) іздену аймағы

-

44. Таным екіге бөлінеді?А) сезімдік, логикалық

В) түйсінік, қабылдау

С) есте сақтау, ойлау

D) ұңым пікір, тұжырым

Е) есте сақтау, логикалық

-

45. Зерттеудің мақсаты нені ұсынады?A) Ортақ ғылыми ізденістің ақырғы немесе кезеңдік нәтижелерінде тиянақты ұсыныс

В)Жарқылдақ байқауға жататын айтылмыш жұмыстағы қатынастар мен байланыстар

С)Зерттелген пәннің шынайы күйінің анализі

D)Байланыстың құрамы мен өзіндік қатынастар объективті қағида мен тәжірибеде қажет зерттелген ақпараттар үшін қызмет етеді

Е) Зерттеу мақсаттары

-

46. Логикалық танудың нәтижесі не?А) ұғым, пікір, ой тұжырымы

В) түйсік, қабылдау, елестету

С) қиял, шығармашылық жұмыстар

D) іс-әрекет, мінез-құлық

Е) елестету, қабылдау

-

47. Ұғым дегеніміз не?А) түйсіну нәтижесінде болатын процесс

В) заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды белгілері түрінде бейнеленуі

С) жаңа пікірдің пайда болуы

D) заттар мен құбылыстар туралы қолдану немесе қарсы шығу

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

48. Ғылымның инновациялық қызметі немен бекітіледі?А) Ғылымға қоғамдық тәжірибенің, мәдениеттің, білімнің ашылуының кіріктірілуі

В) Сарапшылық және оның анализының шынайы ақиқаттығын түсіндіру

С)Шынайы өмірдің шарттарынан, тәжірибеден, үйлесімді таңдаудан хабардар болу

D) Табиғат және қоғамдағы, адамда және танымдағы өзгерістерді анықтау

Е) Әртүрлі апарлы білім мен білім жүйесінің деректері тұжырымдама мен қағида түрінде берілген адамзаттың санасын айқындаушы және адамгершілік пен өзін-өзі тануы

-

49. Ғылыми пікір дегеніміз не?А) жаңа пікірдің пайда болуы

В) түйсіну нәтижесінде болатын процесс

С) заттар мен құбылыстар туралы қолдану немесе қарсы шығу

D) заттар мен құбылыстардың жалпы және маңызды белгілері түрінде бейнеленуі

Е) барлық жауап дұрыс

-

50. Ғылым зерттеудің компоненттерін көрсетА) тақырыбы, объектісі, пәні, өзекті мәселесі, мақсаты, міндеттері, болжамы

В) эксперимент, бақылау, әңгімелесу

С) диалектикалық зерттеу әдістемесі, метафизикалық, практикалық

D) реферат, курстық және диплом жұмыстары

Е) метафизикалық, практикалық, эксперимент

-

51. Ұғым дегеніміз не?А) түйсену нәтижесінде болатын процесс

В) заттар мен құбылыстардың жалпы жіне маңызды белгілері түрінде бейнеленуі

С) жаңа пікірдің пайда болуы

D) заттар мен құбылыстар туралы қолдау немесе қарсы шығу

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

52. Зерттеу тақырыбы?А) мәселенің анық, қысқа берілуі

В) іздену аймағы

С) объектінің ішін іздеуде шектелген аспектісі

D) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру

Е) барлық жауабы дұрыс

-

53. Зерттеу объектісі?А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілуі

С) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру

D) объектінің ішін іздеуде шектелген аспектісі

Е) барлық жауабы дұрыс

-

54. Зерттеу міндеттері?А) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

В) анықтау, айқындау,қорқындылау, нақтылау, ұсыну

С) мәселенің анық, қысқа берілуі

D) жауабын іздеудейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

55. Зерттеу пәні?А) объектінің ішін іздеуде шектелетін аспектісі

В) іздену аймағы

С) мәселенің анық, қысқа берілуі

D) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

56.Ғылымның танымдық логикалық заңдылықтарын зерттейтін ғылым саласы.А) ғылым логикасы

B) ғылым психологиясы

C) ғылым социологиясы

D) ғылыми идея

E) ғылым этикасы

-

57.Нысаны ғылым болып табылатын арнаулы философиялық пәнА) ғылым динамикасы

B) ғылым этикасы

C) ғылым логикасы

D) ғылыми идея

E) ғылым психологиясы

-

58.Академиктер неше жыл сайын сайланып отырады?А) 2

B) 3


C) 4

D) 9


E) 5

-

59.Ғылымның неше қызметі бар?A) 3

B) 4


C) 5

D) 8


T) 2

-

60.В.В. Ильин бойынша ғылым дамуы неше кезеңге бөлінді?А)2

B) 3


C) 9

D) 5


E) 4

-

61. Зерттеу өзектілігі?А) іздену аймағы

В) мәселенің анық, қысқа берілуі

С) объектінің ішін іздеуге шектелген аспектісі

D) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.

Е) барлық жауабы дұрыс

-

62. Зерттеу мақсаты?А) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

В) анықтау, айқындау, қорытындылау, нақтылау, ұсыну

С) мәселенің анық, қысқа берілуі

D) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.

Е) барлық жауабы дұрыс

-

63.Реферат латын тілінен аударғанда...А) баяндаймын, жеткіземін

B) ілім, ғылым

C) жинақтау

D) бөлу, айыру

E) жартылай

-

64. Pефераттың түрлеріA) Ақпараттық және бағалаушы

B) Бағдарлаушы және жинақтаушы

C) Логикалық және интелектуалдық

D) Дамытушы және бағалаушы

-

65. Ғылым аспектілеріА) 4

B) 3


C) 5

D) 6


E) 9

-

66. Зерттеу болжамы?А) анықтау, айқындау, қорытындылау, нақтылау, ұсыну

В) мәселенің себеп-салдар байланысын, заңдылығын айқындау

С) жауабын іздейтін ғылымдағы сұрақ немесе белгісіз жағын құру.

D) егер, онда, сонда деген сөздерден құрылып, нәтижені алдын ала көре алу

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

67. Педагогика ғылымының зерттеу мәселесі?А) оқыту, тәрбиелеу, білім беру мәселесін зерттеу

В) қоршаған дүниені зерттеу

С) адамның ағзасын зерттеу

D) заттар мен құбылыстарды зерттеу

Е) өсімдіктерді зерттеу

-

68. Танымдық психологиялық үрдіске...?А) түйсік, қабылдау,ес, ойлау,сөйлеу

В) темперамен, мінез-құлық, ерік

С) қабылдау, зейін, ерік-жігер,сөйлеу

D) сезім, эмоция, мінез-құлық, ерік

Е) ерік, сөйлеу, қабылдау

-

69. Педагогикалық зерттеулердің ең маңызды мінездемесі:A. Жаңа идеялар, теориялық және практикалық жаңалықтар, жұмыстың алға қойған мақсаты мен нәтижелер жиынтығы болып табылады.

B. Зерттеу жаңалылығы қаншалықты теориялық маңызға ие болса, соншалықты практикалық қажеттілікке ие.

C. Педагогика ғылымының бағыты мен негізгі мәселеге тәуелді болатын педагогикалық ғылым сапасының типтік талабын айқындайды.

D. Тарихи жағдайлардың тіршілігі және қызметіне байланысты зерттеулерін ұйғарады

E. Идеал мен құндылықтар білім беру және тәрбиелеудің міндеті мен мақсатында кристалдана отырып, педагогикалық құбылыстарды қарастыруда негізгі бөлімдерді көрсетеді

-

70. Танымның алғашқы табалдырығы?А) ойлау

В) түйсік

С) сөйлеу

D) практика

Е) сезім

-

71. Педагогика ғылымының негізгі ұғымдары?А) тәрбиелеу, оқыту, білім беру

В) ғылым, оқу, зерттеу

С) зерттеу әдістері, психология, даму

D) сабақ, оқыту, тәрбиелеу

Е) зерттеу, практика

-

72. Өлшеу бөлінеді:A. тікелей және жанама

B. жанама және тура

C.эмперикалық және теориялық

D. практика және теория

E. сандық және құрамдас

-

73. Педагогикадағы өлшеудің функциясы:A. даму деңгейінің сандық көрінуінде, белгілер мен қасиеттердің болуы мен жиілігінде көрінеді

B. Тарихи жағдайлардың тіршілігі және қызметіне байланысты зерттеулерін ұйғарады

C. педагогика ғылымының бағыты мен негізгі мәселеге тәуелді болатын педагогикалық ғылым сапасының типтік талабын айқындайды.

D. жаңа идеялар, теориялық және практикалық жаңалықтар, жұмыстың алға қойған мақсаты мен нәтижелер жиынтығы болып табылады.

E. идеал мен құндылықтар білім беру және тәрбиелеудің міндеті мен мақсатында кристалдана отырып, педагогикалық құбылыстарды қарастыруда негізгі бөлімдерді көрсетеді

-

74. Педагогика қай ғылымның негізінде пайда болған?А) философия

В) тарих


С) психология

D) логика

Е) Биология

-

75. Аяқталған зерттеудің сапасын бағалау үшін қолданылады:A. жаңашылдық өлшем

B. ғылымдық өлшем

C. нақты ғылыми өлшем

D. типтік өлшем

E. жалпылау өлшем

-

76. Даму дегеніміз...?А) даму заңдылықтары

В) сандық және сапалық өндірістердің жиынтығы

С) дене дамуы

D) психологиялық дамуы

Е) педагогикалық дамуы

-

77. Дамудың түрлері?А) әлеуметтік, психологиялық, дене дамуы

В) қоршаған орта дамуы

С) заттардағы өзгеріс

D) адам санасындағы өзгеріс

Е) барлық жауабы дұрыс

-

78. Зерттеу арқылы білім қорын жинау дамудың қай заңдылығы?А) қарама-қайшылық

В) терісті терістеу

С) психологиялық

D) санның сапаға айналуы

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

79.Ғылыми журналдар дегеніміз?А) Ғылыми зерттеулер мен жаңалықтарды насихаттап, халықты таныстырып отыратын мезімдік басылымдар

В) Көпшіліктік мерзімдік басылымдар

С) Қоғамдағы болып жатқан әртүрлі жағдайларды жариялайтын басылымдар

Д) Әлеуметтік басылымдар

Е) Әлемдік деңгейдегі басылымдар жинақталып шығатын басылым

-

80.Латын тілінен аударғанда “concertio-ның” қазақша балама аты қандай?А)Тұжырымдама

В) Келісім

С) Көзқарас

Д) Концепция

Е)Түйін

-

81. Статизм бұл – ...?А) Құрылымдарға тән байланыстар мен қатынастарды жоққа шығару

В) Құрылымдарға тән байланыстар мен қатынастардың нақтылығын көрсету

С) Қатынастарды жоққа шығару

Д) Өзара байланыстары мен қатынастардың нақты жүйесін тізбектеу

Е) Мәлімет жинау

-

82. Латын тілінен аударғанда “refero” қандай ұғым береді?А) Баяндаймын

В) Баяндайсын

С) Нақтылаймын

Д) Байланыс

Е) Пікір қалдырамын

-

83. Абайдың күніне, айына, аптасына өзінің есеп ал деген сөз дамудың қай заңдылығын білдіреді?А) психологиялық

В) қарама-қайшылық

С) терісті терістеу

D) санның сапаға айналуы

Е) барлығы дұрыс

-

84.Кванттық идеяны ұсынған ғалым?А) М.Планк

В) А.Энштейн

С)Э.Резерворд

Д) П.Н.Лебедев

Е) К.Рентген

-

85.Ғылымның әлеуметтік институт ретінде танылу уақыты?А) XVII ғ аяғымен XVIII ғ басы

В) XVII ғ аяғымен XVIII ғ орта шегі

С) XVII ғ 40 ж XVIII ғ басы

Д) XVII ғ толық қамтыды

Е) XVIII 30-40 жж

-

86. Республикада Ғылым Академиясы қай жылы қайта құрылды?А) 1993 ж 21 қаңтар

В) 1993 ж 21 қзанда

С) 1992 ж 21 қаңтарда

Д) 1946 ж 12 сәуірде

Е) 1946 ж 21 наурыз

-

87. «Ғылым» атты республикалық баспаның бұрынғы атауы қандай?А) “Наука”

В) “Ақиқат”

С) “Хабаршы”

Д) “Ғылыми баспа”

Е) “Общества”

-

88.Жоғарғы ғылыми комиссия саны қанша адамнан тұрады?А) 30

В) 15


С) 33

Д) 10


Е) 7

-

89.Қазақстанда Ремпубликасының Ғылым туралы заңы қанша тараудан тұрады?А) 8 тарау 31 бап

В) 8 тарау 52 бап

С) 5 тарау 31 бап

Д) 8 тарау 25 бап

Е) 9 тарау 31 бап

-

90. Мемлекеттік органдардың ғылыми және ғылыми техникалық қызмет саласындағы құзыреті қай тарауда қарастырылады?А) 2-ші тарауда

В) 3-ші тарауда

С) 1-ші тарауда

Д) қарастырылмайды

Е) 4-ші тарауда

-

91. Болашақ мұғалім шығармашыл, жаңашыл болу үшін қай қызметті меңгеруі тиіс?А) тәрбиешілік

В) зерттеушілік

С) әдіскерлік

D) оқытушылық

Е) барлық жауабы дұрыс

-

92 .Г.Галелей, Джордано Бруно, Н.Коперник және т.бғ ғалымдар қай кезеңнің өкілдері?А) Классикалық кезең

В) Неоклассикалық кезең

С) Орта ғасырлық кезең

D) Антикалық кезең

Е) Қазіргі ғылыми кезең

-

93. Өлшем- педагогикалық әдістің қай түріне жатады?А) эмпирикалық-математикалық

В) педагогикалық

С) практикалық

D) теориялық

Е) педагогикалық-психологиялық

-

94. Ғылыми зертеуде өлшем нешеге бөлінеді?А) 2

В) 4


С) 3

D) 5


Е) 6

ANSWER: А

95. Көп жағдайда педагогикалық зерттеулерде өлшемдердің қай түрі жиі қолданылады?

А) жанама

В) тікелей

С) ортақ


D) нақты

Е) іргелі

ANSWER: А

96. Педагогикалық зерттеулердің сапалы аяқталуының өлшемдерін ұсынған ғалым

А) В.М.Полонский

В) Дж.Бруно

С) Л.Довинчи

D) М.Р.Дружинин

Е) В.В. Илин

ANSWER: А

97. Аяқталған зерттеудің сапасын бағалау үшін өлшемнің қай түрі қоладанылады?

А) жаңалылық

В) жанама

С) тікелей

D) ортақ

Е) түрлендірілген

-

98. Төмендегілердің қайсысы жаңалылық деңгейіне жатады?А) нақтыландыру

В) нақты-ғылыми

С) жалпы ғылымдық

D) типтік

Е) әдістемелік

-

99. Зерттеу нәтижесіне қызығушылығы бар тұтынушылар құрамы мен саны, енгізілген материялды шығару, ендіру масштабы өлшемнің қай түріне жатады?А) практикалық мәнділік

В) теориялық маңыздылық

С) жаңалылық

D) нақтылау

Е) жанама

-

100. Зерттеудің типтері нешеге бөлінеді?А) 3

В) 2


С) 4

D) 5


Е) 6

-

101. Бастапқы қолданбалы, қолданбалы жоспарлау, бастапқы жоспарлау деп ғылыми зерттеудің қай бөлігін атаймыз?А) типі

В) құрылымы

С) түрі

D) жүйесіЕ)стилі

-

102. Педагогикалық зерттеуде ең аз кездесетін зерттеу өлшеміА) тікелей

В) жанама

С) нақты

D) жалпы


Е) толықтыру

-

103. Жаңашылдық өлшемді қалай көрсетуге болады?А) теориялық және практикалық

В) теориялық

С) практикалық

D) нақтылы және іргелі

Е) жалпы пәндік және теориялық

-

104. Ғылыми педагогика сапасына талап қоятын өлшемнің қай түрі?А) типтік

В)жалпы ғылыми

С) нақты ғылыми

D) толықтыру

Е)түрлендіру

-

104. Педагогикалық зерттеудің органикалық құрамдас бөлігі ретінде нені айтамыз?А) өлшем

В)болжам


С) әдіс

D) тәсіл


Е.)тәжірибе

-

105. Нақтыландыру деңгейі, толықтыру деңгейі, түрлендіру деңгейлерін ғылымға енгізген ғалым?А) В.М.Полонский

В)Дж.Бруно

С) Л.Довинчи

D) М.Р.Дружинин

Е) В.В. Илин

-

106. Жалпы ғылыми өлшемге жатпайтын?А) нақты-ғылыми

В)жаңалылық өлшем

С) көкейкестілік

D) теориялық мәнділік

Е)практикалық мәнділік

-

107. Жалпы ғылымдық,типтік,нақты ғылыми педагогикалық зерттеудің қай бөліміне жатады?А) өлшемге

В)тәсілге

С) әдіске

D) теорияға

Е)тәжірибеге

-

108. Латынның «Experiment» деген сөзі қазақша қандай мағына білдіреді?А) тәжірибе,үлгі

В)тәжірибе,сызба

С) сызба,нұсқа

D) үлгі,сызба

Е)тәжірибе,нұсқа

-

109. Ғылыми деректерді бөліп алу,іріктеу мен тексеру эмпирикалық танымдық әрекеттердің қандай әдістерімен байланысты?А) бақылау,өлшеу

В) өлшеу,эксперимент

С) эксперимент, бақылау

D) эксперимент

Е) бақылау

-

110. Зерттеулер ғылымда деректі бөліп алуға, қоладануға, тексеруге негіз болатын неше өлшемдерді атап көрсетеміз?А) 4

В)3


С) 5

D) 2


Е) 6

-

111. Ізденістің басты құралы қалай аталады?А) болжам

В)өлшем


С) іздену

D) талпыныс

Е)белсенділік

-

112. Ғылыми таным неше деңгейден тұрады?А) 2

В)3


С) 5

D) 6


Е) 4

-

113. Дерек сөзінің латын тілінен аудармасы қалай аталады?А )істелген,жүзеге асқан

В)істелген,болжамданған

С) мазмұнды,деректі

D) шындықты,істелген

Е)ғалымның ауасы,ғылымның наны

-

114. Ғылыми таным дегеніміз?А)эмперикалық және танымдық деңгейден тұратын дамушы білімдер жүйесі

В) танымдық және теориялық білімдер жүйесі

С) эмперикалық және теориялық деңгейден тұратын білімдер жүйесі

D) эмперикалық және теориялық үрдіс жүйесі

Е)эмперикалық және танымдық деңгейден тұратын білімдер жүйесі

-

115. Эмперикалық деңгей бейнеленеді?А) ішкі байланыстар мен көріністер арқылы

B)ішкі қарым-қатынас арқылы

С) сыртқы орта арқылы

D) таным іс-әрекеті арқылы

Е) өзара ішкі байланыстар арқылы

-

116. Эмперикалық зерттеудің ең маңызды элементі қалай аталады?А)дерек

B)өлшеу


С) жүйелеу

D) сипаттау

Е) жіктеу

-

117. Деректерді түсінуде қазіргі әдістерде қанша ағымы қалыптасқан?А) 2

B)12


С) 4

D) 7


Е)3

-

118. Шындықтың, обьективті оқиғаның кейбір үзіндісі?А)дерек

B)шындықты дерек

С) сана деректері

D) жалған деректер

Е)таным

-

119. Сана мен таным саласына қатысты нәтижелер қалай аталады?А) сана деректері

B)шындық деректері

С) таным деректері

D) дерек көздері

Е)жанама деректер

-

120. Білім мәселесі институтын ( 1991-1996) кім басқарды?А) Н.Нұрахметов

B) Қ.Сәтпаев

С) В.Николаев

D. А.Нұрмұхамедова

Е)Х.Арғынов

-

121. Білім мәселесі институтына кейіннен қандай атақ берілді?А) Ы. Алтынсарин атындағы Білім академиясы

B) Ы. Алтынсарин атындағы Білім иституты

С) Ы. Алтынсарин атындағы Білім университеті

D) Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық оқу орны

Е) Білім иституты

-

122. Ғылыми зерттеу институты “ Білім мәселелері институтына” айналған жыл?А)1991

B)1887


С)1993

D) 1983


Е) 1974

-

123. Қазіргі уақытта елімізде педагогика және психология ғылыми бойынша қанша ғылыми доктор бар?А) 107

B)93


С) 56

D) 141


Е)176

-

124. Жалпы білім беру жүйесіндегі басты ұстанымдардың бірі қандай?А)ғылымның барлық салаларын қамту

B) жекелеген салаларға ғана көңіл бөлу

С) тек бір саланы дамыту

D) пәндік салаларына байланысты қамту

Е)ғылымның қосымша салаларын көңіл бөлу

-

125. Жалпы білім мен кәсіптік мектептер реформаларының негізгі бағыттарында” мектептің құрылым қанша сатысы?А) 3

B) 11


С) 4

D) 7


Е) 2

-

126. Қай жылдан бастап білім саласында қоғамның басқа салалары сияқты жаңа бетбұрыстар басталды?А) 90-шы жылдары

B) 80-ші жылдары

С) 50-ші жылдардың ортасы

D)70-ші жылдардың аяғы

Е) 80-ші жылдардың аяғында

-

127. “Білім беруді қолдаудың мемлекеттік бағдарламасының” жобасы қай жылы дайындалды?А)1993ж

B) 1987ж


С) 1992ж

D) 1990ж


Е) 1974ж

-

128. Ғылым саласына сәйкес нақты мамандық бойынша ізденушінің өздік немесе ғылыми және жетекшісімен дайындалған квалификациялық ғылыми жұмысы қалай аталады?А)диссертация

B) реферат

С) диссертациялық кеңес

D) курстық жұмыс

Е) авторлық жұмыс

-

129. Кімдердің жұмысытары ғылыми зерттеу және Ж.О.О-ның тікелей кафедрасы мен ғылыми зертханаларында ұйымдастырылады?А) магистранттардың

B) оқушылардың

С) оқытушылардың

D) докторлардың

Е)барлық жауап қате

-

130. Ізденушілердің және магистранттардың ғылыми зерттеу жұмыстары Ж.О.О-ның факультеттерінің қай құрамы арқылы бекітіледі?А) ғылыми кеңесі

B) оқытушы

С) ізденушінің өзімен

D) деканмен

Е) п.ғ.докторларымен

-

131. Конференциялар, материалдар, баяндама жинақтарының және т.б. жалпы атауы?А) студенттің ғылыми зерттеу жұмысының түрлері

B)жалпы ғылыми жұмыстар

С) ғылыми үйірмедегі жұмыстың түрлері

D) мектепте жүргізілетін жұмыстар

Е) оқытушылардың студенттермен жүргізетін жұмыс түрлері

-

132. Ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижесін бағалауға кірмейді?А) оқытушылардың ғылыми атағы

B)ғылыми зерттеу жұмысының есебі

С) ғылыми зерттеу жұмысына қатыстырылған студенттер саны

D) ғылыми мақалаларды жариялау саны

Е)ізденушілерді саны

-

133. Ғылыми зерттеу жұмысын орындау нәтижесінде күтілетін жоспар негізінде жасалады?А) аралық және қорытынды есеп

B)жылдық есеп

С) тек қорытынды есеп

D) есеп жасалынбайды

Е)аралық есеп көрсетіледі

-

134. Қашықтықтан оқытуды іске асыратын білім беру мекемелерінде міндетті түрде болуға тиіс?А) барлық жауап дұрыс

B) білім беру порталы

С) жеке Web сайты

D) зерттеу және компьютерлік шеберханалар

Е) телекоммуникациялық құралдар

-

135. Білім беруді ұйымдастыруда оқушылардың алдыңғы бақылаудан, аралық және мемлекеттік қорытынды аттестатциялаудан өткізу ережелері қандай әдіспен жүзеге асырылады?А) дәстүрлі

B)тест


С) сұрақ-жауап

D) социометрия

Е)дұрыс жауап жоқ

-

136. Озық тәжірибелердің түрін ата.А) шеберлік және жаңашылдық

В) талант жіне дарындылық

С) репродуктивтік және шығармашылық жұмыс

D) проблемалық мәселелерді шешу және іздену

Е) дарындылық және жаңашылдық

-

137. Кітаптың және мақаланың мазмұны туралы жалпы түсінік беретін қысқаша жазба.А) анномация

В) пікір


С) конспектілеу

D) эпиграф

Е) педагогика

-

138. Нышан ненің дамуына ықпал етеді?А) қабілеттің

В) шартсыз рефлекстің

С) жүйке типтерінің

D) бет-бейнесінің дамуына

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

139. Адамның тұқым қуалаушылық белгілерін қай ғылым анықтайды?А)генетика

В) биология

С) философия

D) психология

Е) педагогика

-

140. Ортаның түрлерін белгілеА) отбасы, балабақша, мектеп

В) мектеп, колледж, балабақша

С) географиялық, климаттық, әлеуметтік

D) жер, ауа, су, тау, отбасы

Е) табиғат, отбасы, мектеп

-

141. Бала дамуына күшті ықпал ететін факторларды көрсетА) орта

В) тәрбие

С) мектеп

D) отбасы

Е) тұқым-қуалаушылық

-

142. «Refero» қандай мағына білдіреді?А) грек тілінде хабарлаймын

В) латын тілінде жетелеймін

С) ағылшын тілінде баулаймын

D) латын тілінде түсіндіремін

Е) ағылшын тілінде білмеймін

-

143. Оқу-тәрбие үрдісіндегі кейбір күдікті мәселелерді шешу қай зерттеу әдісіне сүйеніп жүргізіледі?А) эксперимент
В) бақылау

С) мектеп құжаттарын зерттеу

D) әңгімелесу

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

145. Кемшіліктер мен қателерді анықтау қай тәжірибе түрі?А) жеке тәжірибе

В)жаппай


С) жағымсыз

D)озық тәжірибелер

Е) барлық жауабы дұрыс

-

146. Қандай жағдайда бақылау тиімді болады?А) жоспары белгілі

В) сұрақтары белгілі

С) көрнекілігі белгілі

D) оқу әрекеті белгілі

Е) жоспары, көрнекілігі белгілі

-

147. Диалогтық сөйлесу қай зерттеу әдісі?А) әңгімелесу

В) тест


С) әңгімелеу

D) сауалнама

Е) сұрақ-жауап

-

148. Әңгімелесушінің келісімсіз дигтафонға жазуА) ережеге қайшы

В) ережеге сай

С) мүмкін емес

D) этикаға сай келмейді

Е) этикаға сай келеді

-

149. Объективті қасиеттері мен «субъективті-субъективті» жүйесінің қасиеттері ашылатын қай әдіс?А) сұрақ-жауап

В) тест


С) интервью

D) бақылау

Е) зерттеу

-

150. Сұрақ-жауап әдісінің түрлеріА) сауалнама

В) тест, сұрақ

С) әңгіме-сұхбат, сұхбат-әңгіме

D) сұрақ-жауап-сұрақ

Е) барлық жауап дұрыс

-

151. Кітаптың, мақаланың мазмұнын, құндылығын түсіндіретін қысқаша сипаттамаА) аннотация

В) кіріспе

С) цитаты

D) пікір


Е) сілтеме

-

152. Баланың жұмысын зерттеу қызығушылығын, қабілетін, ойлау ерекшелігін, түсінігін анықтауға мүмкіндік береді қай зерттеу әдісі?А) бақылау
В) сұрақ- жауап
С) сауалнама

D) тест


Е) іс-құжаттарды талдау

-

153. педагогтың ғылыми нұсқауларды кешенді, жүйелі, білікті қолданылуыА) шеберлік
В) жаңашылдық
С) тәжірибе

D) педагогикалық әрекет

Е) озық тәжірибе

-

154. Оқу-тәрбие процесін жетілдіру мен жетістікке жету жолындағы мақсат көздеген іс-тәжірибеА) озық тәжірибе
В) шеберлік
С) жаңашылдық

D) педагогикалық әрекет

Е) барлық жауабы дұрыс

-

155. Қандай да бір әрекетке дайындық деңгейін анықтау процедурасыА) диагностика
В) эксперимен
С) сұрақ
D) сауалнама

Е) зерттеу

-

156. Егер болжам тексерілсе, онда...А) нақтылаушы
В) констанция
С) қалыптастырушы

D) табиғи

Е) дұрыс жауабы жоқ

-

157. Аннотация...А) латын тілінен пікір дегенді
В) латын тілінен сұрау
С) латын тілінен ескертпе
D) латын тілінен өтініш

Е) латын тілінен жауап

-

158. Алынған сөйлем тырнақшаға алынып жазыладыА) цытатыда
В) аннотацияда
С) рефератта

D) сілтемеде

Е) рефераттарда

-

159. Басты идеяларды беру бойынша конспекті қалай аталады?А) текстуалды

В) жоспарлы


С) тақырыптық
D) еркін
Е) дұрыс жауабы көрсетілмеген

-

160. Тақырыптың мазмұны бойынша конспекті қалай аталады?А) жоспарлы
В) еркін
С) тақырыптық
D) текстуалды

Е) дұрыс жауабы көрсетілмеген-
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет