1-ші бақылау сұрақтары $$$ 1 Баспасөздің заңды бостандығының кепілі қандай құжат болып табылады? А бақ бостандығы туралы Министрлер кабинетінің қаулысы в қр приезидентінің қаулысы сДата15.09.2017
өлшемі450,85 Kb.
1-ші бақылау сұрақтары

$$$ 1 Баспасөздің заңды бостандығының кепілі қандай құжат болып табылады?

А) БАҚ бостандығы туралы Министрлер кабинетінің қаулысы

В) ҚР Приезидентінің қаулысы


С)БАҚ туралы ҚР заңы


D) Жариялылық туралы резолюция

Е) ҚР журналистер Одағының шешімі

$$$ 2Журналистің заңды бостандығы немен шектелген?

А)БАҚ туралы ҚР заңы

В) газет редакторының нұсқауларымен

С) журналистің жеке азаматтық тұрғысынан

D) басып шығарушы құрылтайшысының немесе басып шығарушының бұйрықтарымен

Е) соттың кез-келген шешімдерімен

$$$ 3 Тұлға қызметінің бостандығы қандай шарттарда мүмкін

А)жеке қабілеттер

В)білімді шығармашылықпен ұштастырудағы еркіндік

С)мақсатқа жету жолындағы түрлі құралдар

D)қоғаммен табиғаттағы заңдарды игеру

Е)қызметтегі партнердің шынайылығы

$$$ 4.Қазақстандағы бірінші тәуелсіз басылымды ата

А) Караван

В) Деловая неделя

С)Избиратель

D) Панорама

Е) Аргументы ифакты

$$$ 5 Қандай тұлға өз шығармашылығында барынша еркін?

А) жеке мақсатта басқарушы кез-келген жағдайда ойдағыдай мақсатқа жетеді

В) жалпызаңдарды мойындамайтындар өз еркінше өмір сүреді

С) өз шығармашылығында еркіндігі барлар ғана өз принциптеріне бағынады

D) адамдар үшін бағалы нарселер жасауды міндетті деп есептейтіндер

Е)өз шығармашылығында авторитетерді мойындамайтындар

$$$ 6 Журналистік бостандық экономикалық қызметте немен шектеледі?

А) еңбек ақы

В) жариялымының көлемі

С) қоғамдағы жұмыссыздық

D)басылымды қаржыландырушыға тәуелділік

Е) уставтық фондқа өз табысынан аудару$$$ 7«Мен сіздің ойыңызбен келіспеймін, бірақ оны айту үшән өмірімді беруге бармын»деген сөз кімдікі?

А) К.Маркс

В)В.Ленин

С)Дж. Вашингтон

D)Абр. Линкольн

Е)Вольтер
$$$ 8 Журналистиканың принципі деген не?

А) ҚР БАҚ туралы заңында қарастырылған журналистің құқықтары мен міндеттері

В) қоғамға бағытталған обьективті заңдылықтар

С)ақпараттың жалпылама ережелері мен нормалары

D) журналитің тәртібін қатаң қадағалау ережесі

Е) кәсіби тәртіп ережесі
$$$9 «Газет» сөзі шыққан

А)ежелгі дәуірде газеттің шыққан жерін атауынан

В)жаңалық таратушы адамдардың бір тобынан

С)хабарламалар жазылған қағаз листовкалардан

D) хабарлама жазылған қағаздарды сатып алатын италияндық монета атауынан

Е) бірінші газет тасушы италияндық баланың атауынан

т

$$$ 10Публицистика деген не?А) саяси қызмет

В) газетке белсенді жазып тұру

С)әдеби шығармашылық тегі, баспасөзбен байланысты

D) ғылыми зерттеу сферасы

Е) әйгілі ақын жазушылардың хоббиі

$$$ 11Журналистика дегеніміз не?

А) газетті дайындау және шығарумен айналысатын арнайы мекемелер

В) әлеуметтік институт

С) билік жүйесі

D) ақпаратты таратумен айналысатын жеке коммерциялық құрылым

Е) газеттің шығуына жауапты әлеуметтік мемлекеттік орган

$$$ 12 Редактордан тыс әлеуметтік байланыстарды негіз ете алады. Бұл журналистік қызметтің қай түріне жатады?

А) басқарушы

В) ғылыми

С) публицистикалық

D) ұйымдастырушылық

Е) көркем шығармашылық

$$$ 13 Журналистика теориясында базалық теория болып табылатын категория?

А) журналистика функциясы

В) журналистика принципі

С) құрал

D) жаңалық

Е) баспасөз

$$$ 14Демократиялық мемлекетте заңшығарушы билік кім

А) парламент

В) президент

С) министрлер кабинеті

D) БАҚ


Е) мемлекет басшылығы

$$$15 Журналистика терминінде «мәтін» сөзіне термин қаб-ды

А) жаңалық

В) жарияланым

С) материал

D) хабарлама

Е) баспа

$$$ 16Журналистиканың жалпы әлеуметтік функциясы нені білдіреді

А) қоғам қажеттілігін жаңалықпен қанағаттандыру

В) үкімет әрекеттерін бақылау

С) қоғамдағы саяси-әлеуметтік бақылау

D) саясаттағы реформа өтілуінде қоғамды жетекшілік ету

Е) қоғамның қажеттілігін қанағаттандыруға жол ашу

$$$ 17 ХХ ғ. соңы мен ХХІ ғ. басындағы ақпараттық технологияның жан-жақты, қарқынды дамуы, яғни өзіміз өмір сүріп отырған қоғам қандай сипатқа ие?

А) ақпараттық қоғам

В) экономикалық түбегейлі өзгерістердің болуы

С) микропроцессорлық технологияның тұрмысқа енуі

D) ақпарат алмасудың жеделдетілген түрі

Е) ақпараттық технология

$$$ 18Қандай категория «журналистика функциясының» жалпы категориясын құрайды

А) білім

В) ақпараттану

С) сауаттылық

D) корректорлық

Е) бастамалық

$$$ 19 «Қызмет» және «Функцияның» өзара байланысы қандай түсінік береді

А) ол өзара ешқандай байланысты білдірмейді

В) функция- ол да қызмет дегенді білдіреді

С) қызмет- ол функцияны жасайды

D) ешқандай байланыс жоқ

Е) функция-қызметтің қорытындысы

$$$ 20 Қоғамдық пікірдің обьектісі не?

А) бір халықты таныстырушы

В) қоғамды алаңдатушы оқиға

С) арнаулы территориялық бірлік

D) әлеуметтік құрылымды бастаушы топ

Е) облыс әкімшілігі

$$$ 21Қоғамдық пікірдегі кеңесберу функциясы деген не?

А) «Президенттік сағат» телехабары

В) баспасөзде жарияланған заңжобаларын талқылау

С) Баспасөздегі Президент сайлауын талқылау

D) мемлекет басшыларының халықпен кездесуі

Е) қала басшыларының митингіге шығушылармен кездесуі

$$$ 22 Газеттің бет-бейнесін айқындауға шешуші рөл атқаратын фактор.

А)Газеттің шығарушысы, құрылымның кімдер екендігі

В)Оның әлеуметтік мақсат-мүддесі

С)Аудиторияға лайықталуы

D)Творчестволық белсенділігі

Е)Мерзімділігі

$$$ 23 Газет шығарылу мерзіміне, уақытына қарай бөлінуі.

А)Ертеңгілік, кешкілік

В)Күнделікті

С)Жылына бір рет

D)Уақыты әр кезде әр қалай

Е)Аудиторияның қажет етуіне қарай

$$$ 24 «Мәдениеті, салты озық елдерге ақыл иесі адамдардың бір ауыз сөзі газет арқылы екі-үш күнде елінің басынан аяғына оқылып, тыңдалып қалады. пайдалы істі ынтымақпен істей қойысады. бізде олай емес, елдің бір шетінде бүліншілік болып, жау орнап жатса, екінші шетінің одан хабары жоқ ойын-күлкімен болады. қайғыны, шаттықты бірге көрмеген соң бізде ынтымақ жоқ, ынтымақ болмаған соң күш-қуат та жоқ»-деп кім айтқан?

А) Ғ.Қарашев

В) Ш.Құдайбердиев

С)А.Байтұрсынов

D) М.Дулатов

Е) О.Әлжанов

$$$ 25 Этика нормалары қандай жағдайда сақталуы қажет?

А)Журналист ақпарат көздерін пайдалануда, шығарма кейіпкерлерімен тілдескенде

В)Ақиқат өмір құбылыстарын бейнелеуде

С)Адамдардың мінез-құлқын ,сана-сезім ерекшеліктерін зерттегенде

D)Журналист мамандығын игергенде

Е)Шыншылдық және объективтілік принциптерін пайдалануда

$$$ 26 ”Этика” ұғымының зерттеу объектісі.

А)Мораль

В)Кәсіби моральдік

С)әдет-ғұрып, салт-дәстүр

D)Адамның жеке басының заңдылықтары

Е)Ережелер

$$$ 27 Факт жинаудың неше түрі бар?

А)2

В)1


С)3

D)4


Е)5

$$$ 28 Журналистика шартты түрде өз аудиториясын нешеге бөледі?

А)2

В)5


С)1

D)3


Е)6

$$$ 29 Б.Жақып ақпараттың мағынасын неше түрге бөліп қарастырады?

А)6

В)4


С)2

D)10


Е)3

$$$ 30 «...бұл – ішкі және сыртқы, халықаралық жаңалықтардың жиынтығы» ақпараттың қандай мағынасын түсіндіріп тұр

А) тар мағынасында

В) оқиғалы ақпарат

С) анықтамалық ақпарат

D)ақпараттың қызметі

Е) ақпараттың материалдық теориясы

$$$ 31 Журналистиканың ақпараттық қызметі қалай жүзеге асады?

А) Журналист-текст-аудитория

В) эфир арқылы

С) газет-журнал арқылы

D)баспа арқылы

Е)болмысты бейнелеу арқылы

$$$ 32 Кейбір газеттер не үшін жұлдызжорамал, анекдот, красворд жариялайды?

А) газеттің бетін толтыру үшін

В) оқырмандардың мәдени өресін көтеру үшін

С) басылымның мәдени функциясын орындау үшін

D) оқырмандардың ой-өресін дамытуға көмектесу үшін

Е) Оны ҚР «БАҚ» туралы заңы бақылайды

$$$ 33 «Текстің өзі тауар дейтін болсақ, журналист ақыл-ойының жемісі тұтынушыға жеткенде... анықталады»

А) ақпараттық сипаты

В) жанры


С) шыншылдық,обьективтілігі

D) оқиғасы

Е) мағынасы

$$$34 Функция деген не?

А) қызметтің бір түрі

В) қажеттілікті қанағаттандыру мүмкіндігі

С) арнайы бір сфераның функционалдық мүмкіндігі

D) адамзаттың әлеуметтік сапасына әсер етуші мүмкіндік

Е) қызмет етудің жиынтық құралы

$$$35 Журналистиканың гедонистикалық функциясы деген не?

А) көңіл көтеру функциясы

В) тәрбиелеушілік функция

С) қоғамдық пікір қалыптастырушы

D) белгілі бір идеологияны қалыптастыру

Е) білім тарату

$$$ 36 БАҚ қоғамдық пікірді қалыптастырады;

А) кездейсоқ мақала арқылы

В) мүлдем қалыптастырмайды

С) бағыттау мақсатында

D) мерзімді жарияланымдар жолымен

Е) саяси компаниялар кезеңінде

$$$ 37 Цитата сөзінің мағынасы

А) біреудің айтқан сөзін дәл сол қалпында қайталап беру

В) әдебиеттерді пайдалану

С) ғылыми еңбектердегі факт

D) автордың өз көзқарасы

Е) қанатты сөздер

$$$ 38 Ресми хабар дегеніміз не?

А) БАҚ арқылы, одан әрі тарату мақсатында мемлекеттік органдар беретін ақпарат

В) Кино хроникалық бағдарламаларды көрсету

С) ТВ,РВ бағдарламаларын дыбыс-бейне жазбаларын тарату

D) бейне және өзге де хабарлар мен материалдар

Е) альманах және олардың қосымшасы

$$$ 39 «Факт» сөзі қай елдің тілінен алынған?

А) Латын

В) Грек


С) Ағылшын

D) француз

Е) қытай

$$$ 40“Журналист болу тек сапар шегу, көру, материал алу , жазу ғана емес - бұл ерекше өмір сүру деген сөз ” пікірді айтқан:

А) Кольцов

В) Прохоров

С) Ворошилов

D)Белинский

Е) Толостой

$$$ 41 Журналистің өзгерте алмайтын нәрсесі:

А) фактінің өзі

В) оқиға


С) цитата

D) ақпарат

Е) принцип

$$$ 42 Француз журналистикасының «Әдептілік хартиясы» кодексі қашан қабылданды?

А) 1818 ж

В)1819 ж


С) 1872 ж

D) 1825 ж

Е) 1820 ж

$$$ 43 Ресми хабар дегеніміз не?

А) БАҚ арқылы, одан әрі тарату мақсатында мемлекеттік органдар беретін ақпарат

В) Кино хроникалық бағдарламаларды көрсету

С) ТВ,РВ бағдарламаларын дыбыс-бейне жазбаларын тарату

D) бейне және өзге де хабарлар мен материалдар

Е) альманах және олардың қосымшасы

$$$ 44 Бас мақаланың мақаладан айырмашылығы неде?

А) қоғамдағы елеулі оқиғаларға құрылады

В) қорытындының аумақтылығымен

С) белгілі бір шараларды орындауға қалың бұқараны жұмылдырып отырады

D) фактілер мен оқиғаларды бұрмаламай жазу

Е) жауаптың барлығы дұрыс

$$$ 45 Редактордан тыс әлеуметтік байланыстарды негіз ете алады. Бұл журналистік қызметтің қай түріне жатады?

А) көркем шығармашылық

В) басқарушы

С) ғылыми

D) публицистикалық

Е) ұйымдастырушылық

$$$ 46 Тілі ықшам, түсінікті болып құрылып, сөздер өзіндік тура негізгі мағыналарында қолданалып, белгілі бір стандартты сөз орамдары қайталанып келіп отыру неге тән?

А) Радио тіліне

В) Кітап тіліне

С) Теледидар тілі

D) Газет тілі

Е) Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 47Хроника түсінігі:

А) 20-30 жолдық қысқа хабарлар

В) Оқиғаны, фактіні нақты, дәл сипаттайтын қысқа, оперативті жанр

С) Бір оқиғаның болуына байланысты берілетін хабар

D) Бас тақырыбы жоқ, шағын бірер сөйлемнен ғана тұратын хабарлар

Е) Көлемі 40 жолдан 150 жолға дейін болатын хабар

$$$ 48Әр журналистің материал жазу барысында міндетті түрде есте сактайтын жайты:

А) Оқырманның жас-мөлшерін ескеру

В) Жемкорлық жайлы жиі жазу

С) Өз материалында жеке пікірін айтпау

D) Жеңіл тақырыптарға бармау

Е) Окырманның темпераментін ескеру

$$$ 49«Баспасөз төртінші өкімет» деп айтқан кім?

А) Питерсон

В) Ж.Аймауытов

С) Ж.Лето

D) Шрам

Е) М.Дулатов$$$50 «Публицистика уақыттың негізгі бір кезеңіне бағынады, оның сипаты да, жазып отырған проблемасы сол заманғы ой, ол нақты әлеуметтік мәселенің жүгін көтереді»,–деген пікір айтқан

А) Белинский

В) Т.Ыдырысов

С) Прохоров

D) Толстой

Е) Т.Қожакеев

$$$51 «Жүргізуші-журналистің тікелей эфирдегі табысы-кәсіби шеберліктің, айрықша қабілеттің, тамаша тапқырлықтың жемісі»,-деген пікірді кім айтқан?

А) Ә.Байжанбаев

В) М.Цвиг

С) М.Барманкулов

D) Ю.Левитан

Е) Н.Омашев$$$ 52 Радиода… тілі қолданылады

А) сөйлеу

В) кітап

С) әдеби тілдің сүрыпталған

D) музыка

Е) газет тілі
$$$ 53 «Баспасөз бостандығы» қай ұғыммен тығыз байланысты?

А) қоғамдық өмірдің барлық салаларына араласуы

В) сөз бостандығы

С) журналистің міндеттері

D) жалған ақпарат таратпау

Е) жаупкершілік

$$$ 54Қоғамдық пікірдегі консультативтік функция деген не?А) «Президенттік сағат» телевизиялық хабары

В) басылымдарда жарияланған заңжобаларын талқылау

С) басылымдардағыөткен презмиденттік сайлау туралы талдаулар

D) жергілікті халықпен мемлекет басшыларының кездесуі

Е) митингке шыққандармен қала басшыларының кездесуі

$$$ 55 Қоғамдық пікірді тәрбиелеуші функция деген не?

А) өз ісіне жауапкершілікті қалыптастыруға әсері

В) қоғамдық-саяси реформаларға әсері

С) әлеуметтік басылымдардың үкіметке әсері

D) үкімет шешіміне әсері

Е) соттық-құқықтық реформаларға әсері

$$$ 56 Журналистиканың эффективтілігі деген не?

А) қоғамдық қозғалыстар мен партиялардың ісіне ісер ету түрі

В) белгілі аймақтарға әсер ету

С)бұқаралық аудиторияға әсер ету түрі

D) жеке түрге ісер ету түрі

Е) қаладағы криминалдық жағдайларға әсер ету түрі

$$$ 57Журналистиканың әсерлігі деген;

А) белгілі аймақтардағы аудиторияларға әсер етуі

В) әлеуметтік иниституттар мен қызметтегі тұлғаларға әсер етуі

С) қоғамдық қозғалыстар мен партиялардың ісіне ісер ету түрі

D) экономикалық реформаларға әсер етуі

Е) қаладағы криминалдық жағдайларға әсер ету түрі

$$$ 58Журналистік қызметті қалай бағалайды

А) кез-келген қорытынды эффектілік пен әсерін береді

В) қажетті қорытынды алуға қолданған құралдың бәрі әсер етті ме соны байқау

С) алған қорытындыда қойылған мақсаттың орындалғанын салыстыру

D) журналистік қызметті бағалау мүмкін емес

Е) уақыт өткен соң ғана бағалауға болады

$$$ 59Басылымдардағы«кімге отыз соларға арналған» арнайы айдар кандай аудиторияға қатысты?

А) шынайы

В) мақсатты

С) есепті

D) потенциалды

Е) атауы жоқ

$$$ 60Тәуелсіз басылымдардың қалыптасуының негізгі факторы

А) коммунистік партиялардың басқару ликвидациясының ролі

В) тәуелсіз әлеуметтік институттардың байда болуы

С) қоғамның коммерциялық қызметтерге сұранысы

D) қоғамның ақпаратқа сұранысы

Е) журналистердің шығармашылық одағы

$$$ 61Журналистика мен аудитория қатынасындағы байланысты айқындайтын қандай жүйе

А) журналист-БАҚ-қорытынды

В) журналист-текст-аудитория

С) журналист-аудитория-ақпарат

D) журналист-аудитория-текст

Е) журналист-текст-қорытынды

$$$ 62Журналистік олигархия деген не

А) журналистердің шығармашылық одағы

В) мафиялық криминалдық құрылым

С) коммерциялық құрылым

D) бірнеше ірі басылымдардың бір қоластына бірігуі

Е) журналистер одағы мен саудагерлер

$$$ 63Журналистиканың типологиясы деген не?

А) спецификалық заңдық басылымдар тобының ғылыми танымдық әдістемесі

В) ақпараттық процестерді зерттеу әдістері

С) газет класификациясының ерекше түрі

D) ерекше сипатпен шығарылатын газет

Е) басылымның спецификалық мінездемесі

$$$ 64Қандай басылым таблойдтық басылымға жатады

А) Известия

В) Панорама

С) Караван

D) Казахстанская правда

Е) Экспресс К

$$$ 65Ақпарат агенттіктерінің әлемдік «бестігіне» енгендері:

A) Итар Тасс, Жимин Жибао, Би-Би-Си, КазТаг, Аль-Рабат

B) Жимин Жибао, Би-Би-Си, Интерфакс, Франс суар,СНН

C) Би-Би-Си, Ен-Би-Си, Аль-Жазира, Пари, Дойче пресс

D) Рейтер,Франс-пресс, Ассошиэйтед пресс, Эн-Эйч-Кей, Синхуа

E) Би-Би-Си, ННН, КПА, ЮПИ,

$$$ 66Журналистің кәсіби парызы мен этикалык нормасын аныктайтын критсрий

А) Биліктегілермен жақсы карым-катынаста болу

В) Білімі

С) Үлтшыл, рушыл болу

D)Абырой-атагын жогары үстап, оған кір келтірмеу

Е) Төре мінезділік таныту

$$$ 67Ақпарат туралы накты түсініктін пайда болуы, оның аудитория санасындакабылдануы:

А) Валюативтілік

В) Нормативтік

С) Прескриптивтілік

D) Сэйкестік

Е) Дескриптивтілік

$$$ 68Дезинформация деген не?

А) жалған ақпарат таратушылық

В) баяндаушы ақпарат

С) бағалаушы ақпарат

D) текстің аудиториямен қатысы

Е) көзқарастық ақпарат

$$$ 69Публицистика сөзінің мағынасы

А) қоғамдық

В) көрсететін

С) құрылған

D) пайда, іс

Е) алдын-ала көре білу

$$$ 70Қазақ зерттеушілерінің ішінде публицистикаға тұңғыш анықтама берген қазақ зиялысы

А) С. Сейфуллин

В) М.Қабанбай

С) Б.Жақып

D) Т.Амандосов

Е) А. Байтұрсынов

$$$ 71


Текстің прагматикасы деген не?

А) текстің аудиториямен қатынасының сипаты

В) ақпараттың құндылығы

С) хабардың аудиторияға түсініктілігі

D) ақпаратта хабарланатын жайттар

Е) болмыспен қарым-қатынас

$$$ 72

Текстің синтактикасы деген не?А) текстің аудиториямен қарым-қатынасының сипаты

В) текстің болмыспен қарым-қатынасының сипаты

С) текстің ішкі құрылымының сипаты

D) аудиторияның тексті меңгеруі

Е) текстің журналист білуге тиісті шарты

$$$ 73


Текстің семантикасы терминінің қазақша баламасын атаңыз?

А) құрылған

В) көрсететін

С) пайда,іс

D) атқаратын

Е) бұқараға бағытталған

$$$ 74

Мәтініңаудиторияменқатынассипатынқалайаталады?А) Мәтіннің семантикасы

В) Мәтіннің прогматикасы

С) Мәтіннің синтактикасы

D) Мәтіннің лексиктикасы

Е)Мәтіннің грамматикасы

$$$ 75


Авторлық құқықтың обьектісі деген не?

А) ресми құжаттар

В) туындының алғаш жарияланған жылы

С) үнжазба немесе бейнежазбалар

D) сот шешімдері

Е) әр түрлі заңдар

$$$ 76

Стиль дұрыс болу үшін қолданатын шарт нешеу?А) 1

В) 3


С) 2

D) 4


Е) 5

$$$ 77


Публицистиканың функциясы деп… айтамыз.

А) жұртқа жариялылықты

В) еңбек сүйгіштік, талант,қабілеттің әр қилы бағыт алуын

С) қоғамдық пікірді қалыптастыруға әсер ету арқылы қоғамдық сана мен қоғамдық тәжірибеге әсер етуді

D) адамдар арасындағы қарым-қатынасты реттеуді

Е) нақты әлеуметтік мәселенің жүгін көтеруді

$$$ 78

Публицистиканың әлеуметтік педагогикалық функциясында не қарастырылады?А) уақыттың негізгі бір кезеңі

В) дұрыс жол, бағыт көрсету

С) кез-келген тағылымдық шығарма, әлеуметті тәрбиелеу

D) қоғамдық сана мен қоғамдық тәжірибе

Е) журналистің қозғаған тақырыбы

$$$ 79


Редактор шығармаға талдау жасау кезінде негізгі үш үлгіге назар аударуы тиіс, ол қандай үлгі?

А) грамматикалық сауаттылығы, жазушы стилі, композициялық құрылымы

В) баға беру, авторына қайта қарату, қажеттілігі

С) тақырып, мәселе, пәрменділік

D) идеялық құндылық, пәндік жағы, логикалық қасиеті

Е) сыни тұрғыдан қарау,тілдік,стилдік жағын дамыту, әдеби нормаға келтіру

$$$80

Редакциялау кезінде көңіл бөлетін нәрселерА) айтар ойына

В) мәтінге

С) тақырып, мәселе

D) жөнге, тәртіпке келтіру

Е) тілдік, стилдік

$$$81


«Қазақ» газетінің мақсаты қандай болды?

А)қазаққа үкімет жайын, оның не екенін, мүдделерін түсіндіру, жиылыс-мәжілістерімен таныстыру

В)Елді болып жатқан түрлі жаңалықтармен қамтамасыз ету

С)Жер мәселесін, қазақтардың билікке араласу құқығын қорғау

D)Қазақтарды таптық езгіден азат ету

Е)Қазақ жұртының рухани жетілуіне әсер ету

$$$82


Памфлет публицистика жанрының қай түріне жатады?

А) талдамалы

В) хабарлама

С) ақпаратты

D) сараптама

Е) көркем

$$$83


Авторлық құқық неде қолданылады?

А) БАҚ-та

В) шығармашылық еңбектің нәтижесі болып табылатын ғылым, әдебиет, өнер және публицистика туындыларына

С) үнжазба немесе бейнежазбаларда

D) ресми құжаттарда

Е) көпшілікке айтылған сөзде

$$$84


Радиодағы көркем сөз қандай жанрға тән?

А) Очерк

В) ақпарат

С) репортаж

D) фельетон

Е) әңгіме

$$$85


«Баспасөз бостандығы» қай ұғыммен тығыз байланысты?

А) журналистің міндеттері

В) сөз бостандығы

С) қоғамдық өмірдің барлық салаларына араласуы

D) жалған ақпарат таратпау

Е) жаупкершілік

$$$86


Журналистік шығармадағы көзқарасты байқататын ақпарат қалай аталады?

А) кез-келген мәселенің сөз болуы

В)валюативті

С) нормативті

D) дескрептивті

Е) автор қортындысы

$$$87


Рецензия жанрдың қай түріне жатады?

А) талдамалы

В) көркем – публицистикалық

С) ақпараттық

D) сатиралық

Е) публицистикалық

$$$88

Журналистік шығармадағы бағалауА) валюативті

В) нормативті

С) прагмативті

D) кез-келген мәселенің сөз болуы

Е)барлық жауап дұрыс

$$$89


Журналист шығармашылығындағы іскерлік ақпарат қалай аталады?

А) валюативті

В) нормативті

С)прагмативті

D) кез-келген мәселенің сөз болуы

Е) дұрыс жауап жоқ

$$$90 Баспасөз бостандығының 1-ші аспектісі

A) мәдени


B) қоғамдық-саяси

C) ресми


D) қоғамдық

E) әлеуметтік тарихи


$$$91

З.Н.Волкова мәтін аралық байланыстың мәтінге тән болатын неше түрін анықтайды.

А) 1

В) 3


С) 5

D) 2


Е) 6

$$$92


Мәтінге басқа бір мәтіннің элементтерін енгізу дегеніміз....

А) Интерполяция

В) этика

С) Релинисценция

D) Эпикалық паралель

Е) жанр


$$$93

Француз журналистикасының «Әдептілік хартиясы» кодексі қашан қабылданды?

А) 1872 ж

В)1819 ж


С) 1818 ж

D) 1825 ж

Е) 1820 ж

$$$94


Қоғамдық пікір неден туындайды?

А) қоғамдық сана

В) қоғамдық ой

С) қоғамдық байланыс

D) қоғамдық шешім

Е) қоғамдық ұсыныс

$$$95

БАҚ комуникация зерттеу нысаны нені орнату болып табылады?А) құқықтық базасын

В) қоғамдық базасын

С) заң базасын

D) билік базасын

Е) саяси база

$$$96


«Шығармашылық шеберханасы» ұғымы қай ғасырда орыс әебиеттануында ғылыми айналымға енген термин ретінде қабылданды?

А) 19 ғ, 1 жартысы

В) 18 ғ

С) 19 ғ


D) 17ғ

Е) 18 ғ, 2 жартысы

$$$97

Цифрлы сөйлету дегеніміз....А)оның сырын ашып, көлемін көрсету

В) материалды жанрға сәйкестендіру

С) жазу, өңдеу

D) ғылыми тілмен түсіндіру

Е) көздеген нысанға жету

$$$98


Корроспенденция көбіне қандай стильмен жазылады?

А) түсіндіру

В)Баяндау

С) өңдеу


D) ғылыми тілмен түсіндіру

Е) талдау

$$$99

Шығармалады пайдалану тәртібін реттеуге арналған құқық - рәміздерінің жиынтығы қалай аталады?А) авторлық шарт

В) авторлық келісім

С) авторлық куәлік

D)Авторлық құқық

Е) қаламақы

$$$100


........ дегеніміз – белгілі бір газет – журнал материалдарының, радио. телевизия хабарларының көрінуі, өмір сүру формасы.

А) Жанр


В) ақпарат

С)хроника

D)бейнесюжет

Е) заметка

$$$101

Журналистік этиканы бұзбау мақсатында ақиқат дерек жинаудың қанша түрі қолданылады?А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е) 5

$$$102


Түсініктеме (комментарий) қай публицтистика жанрына жатады?

А) ақпараттық

В) талдамалы

С) түсіндірмелі

D) көркем - әдеби

Е) әдеби


$$$103

Қазақстанда кітап шығару ісі қай жылдан бастау алады?

А) 1932

В) 1936


С) 1940

D) 1942


Е) 1934

$$$104


Қай жылы қазақтың мемлекеттік көркем - әдеби баспасы құрылды?

А) 1932


В) 1954

С) 1940


D) 1950

Е) 1960


$$$105

Ұстанған мақсатына қарай кітап баспалары негізгі неше топқа бөлінеді?

А) 1

В) 2


С) 3

D) 4


Е)5

$$$106


Мақаланың түрлері:

А) насихаттық, проблемалық

В) оперативтік, проблемалық

С) публицистикалық, көркем - әдебиD)Насихаттық, проблемалық, публицистикалық

Е) насихаттық, публицистикалық

$$$107

«Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсе – тіл. Сөзі жоғалаған елдің өзі де жоғалады. Басқа жұртты жоюға ұмтылғандар алдымен тілін аздырады» - деген кім?А) Мағжан Жұмабев

В) Мұхаметжан Сералин

С) Ахмет Байтұрсынов

D) Міржақып Дулатов

Е) Мұхтар Әуезов

$$$108


Очерктің түрлері:

А) насихаттық, проблемалық.портреттік

В) оперативтік, проблемалық

С) публицистикалық, көркем - әдеби

D)портреттік, проблемалық, жолсапар

Е) насихаттық, публицистикалық, ғылыми

$$$109

«Этика» француз сөзіА)адамгершілік

В) әдептілік

С)мінез - құлық

D)әсемдік

Е)әдемілік

$$$110


Адамгершілік пен мораль туралы теориялық заңдармен практикалық талап – тілектерді зерттеп, қалыптастыратын ғылым саласы

А) Этика

В)Эстетика

С) лексика

D)жанр

Е)зерттеу$$$111

«Тақырып мен үшін газеттің барлық материалдарының – жемісі, негізі, лейтмотиві» - деген кім?

А)Д.Засловский

В) В.Голубев

С)С.Буныков

D)С.Ребчиков

Е)Қожакеев

$$$112


Оқырманға бұрыннан таныс мәтін туралы ешбір түсіндірмесіз айту.

А) Интерполяция

В) этика

С) Релинисценция

D Эпикалық паралель

Е) жанр


$$$113

Пресскриптивті:

А) ақпаратты баяндау, бейнелеу тісілімен беру

В)іскрлік ақпарат

С) алдын – ала көре білу,яғни журналист көзқарасы мен болжамы қоса берілу

D)Жалған ақпарат тарату

Е)Мәтінде не істеу керек? деген сұраққа жауап беру

$$$114


Журналист шығармасындағы ақпарат мән – маңызына, қалыптасқан тақырыбына қарай нешеге бөлінеді?

А) 1


В) 2

С) 3


D)4

Е) 5


$$$115

Эфир сөзі грек тілінен аударғанда қандай мағына береді?

А)ауа

В)жер


С)қағаз

D) дыбыс


Е)дауыс

$$$116


Тез арада өтетін сұхбат түрін қалай атаймыз?

А)Брифинг

В)оперативті

С)ғылыми


D) ресми

Е)коммуникативті

$$$117

Жеке тұлғаның образын ашуға арналған сұхбаттың түрі.А)проблемалық

В) портреттік

С) жолсапар

D)хаттамалық

Е)сауалнамалық

$$$118


Студиядағы жүргізушімен телефон желісіндегі тыңдарманның тікелей эфирдегі әңгімесі, сұрақ – жауап түріндегі пікір алмасу, сауалнамалық радио ойын қалай аталады?

А)байланыс

В) кері байланыс

С)пікір алмасу

D)анкета

Е)шындық


$$$119

А.С.Попов қай жылы радионы ойлап тапты?

А) 1895 7 мамыр

В)1890 7 мамыр

С) 1856 7 мамыр

D)1894 7 мамыр

Е)1898 7 мамыр

$$$120


Диктор – информатор және диктор – бастаушы, осы екі бағытты көбінесе кімдер пайдаланады?

А)теле диктор

В)диктор

С) радио диктор

D)режиссер

Е)репортер

$$$121

Әлемге аты әйгілі Ю.Б.Левитаннан кейін 1945 жылы жеңіс бұйрығын эфирге қазақ тілінде тұғыш рет кім оқыды?А)Т.Қожаккев

В)Д.Баймуратов

С) Ә.Байжанбаев

D)М.К. Барманкулов

Е)Б. Жақып

$$$122


Радио сұхбат ағылшын тілінен аударғанда қандай мағынаға ие?

А)пікір алмасу

В)сөйлесу

С) кездесу, әңгімелесу

D)қауышу

Е)жазу, сызу

$$$123

Белгілі бір нақты сұраққа әртүрлі адамдардан жауап алу арқылы алынатын сұхбат түріА)сауалнамалық

В)оперативті

С)ғылыми

D) ресми


Е)коммуникативті

$$$124


Қай жылы Алматы қаласы және облыс көрермендері қазақ теледидарының дикторларымен көгілдір экран арқылы тұңғыш рет дидарласыт?

А)1958 8 наурыз

В)1950 7 наурыз

С)1956 5 наурыз

D) 1955 7 наурыз

Е)1959 3 наурыз

$$$125

Баспасөз, радио, телевидениенің негізгі міндетіА) ақпартты жинап, өңдеп,халыққа ұсыну

В) ақпаратты жинау

С)ақпарат агенттіктеріне ақпарат тарату

D)ақпаратты сату

Е)қоғамдық пікірге әсер ету

$$$126


Шығармашылық еңбекпен айналысатын адамның идеясынан туындаған өзіндік жеке құрылымымен стилі бар және эфирге заңды түрде шыққан хабар қалай аталады?

А)ақпараттық бағдарлама

В)ток - шоу

С)авторлық шоу

D)Авторлық бағдарлама

Е)танымдық бағдарлама

$$$127

Айғақтағы басты элементтердің біріА) тезис

В)факт


С)ақпарат

D)шолу


Е)идея

$$$128


Қазақ журналистикасының қалыптасып, дамуына іс жүзінде де, сөз жүйесімен де үлкен үлес қосқан тұлға

А) А. Байтұрсынұлы

В)С. Торайғыров

С)Ғ Қараш

D) Т. Қожакеев

Е) Т. Аумандосов

$$$129

Фактілерді жинақтап, оны қортындалау әдісімен жазылатын жанр түрін атаА)ақпараттық

В)көркем


С)әдеби

D) талдамалы

Е) публицистикалық

$$$130


Бағдарламадағы қандай да бір маңызды мәселе не оқиға туралы журналистерге қысқаша берілетін нұсқау қалай аталады?

А) Бриффинг

В) пресс - релиз

С) конференция

D)эксклюзив

Е)дөңгелек үстел

$$$131Жанр деген ұғым қай тілден шыққан

А) Француз

В) латын

С) араб


D)ағылшын

Е)грек


$$$132

Көркем әдебиет пен публисцистиканы қарап олардың бір-біріне тым жақын екендігін айтқан ұлы орыс сыншысы

А) А. Бочарев

В)А. Курбский

С) Е. Прохоров

D) М. Гус

Е) В. Белинский

$$$133


Орхон ескеркіштерінің ішіндегі мазмұны мен көлемі жағынан өзгеше саналатын жазба

А)Білге қаған

В)Қапаган

С)Құтылық қаған

D)Күлтегін

Е)Тоныкөк

$$$134

Журналистік туындыны жасап шығару өндірісі жалпы неше сатыдан тұрадыА)1

В) 2


С) 5

D) 4


Е) 8

$$$135


Шешендік сөздерді зерттеу, жинақту үстіне үлес қосқандардың бірі

А) С . Сейфуллин

В)С . Торайғыров

С) М. Жұмабаев

D)А. Байтұрсынов

Е)М. Тынышбаев

$$$136

Мақаланы бағалау алаңы...А)Шығарма

В)Жарнама

С)Рунет

DБлог аудиториясыЕ) Блог

$$$137


Қазақ публисцистикасы жаңа түр, жаңа сипат, жаңа саяси маңыз алып тарих аренасына шыққан кез

А)18 ғасырдың 2-ші жартысы

В)19 ғасырда

С) 19 ғасырдың 2-ші жартысы

D20 ғасырдың басы

Е)20 ғасырдың 2-ші жартысы

$$$138

Информацияны түсіндіру , баяндау , хабардар ету.......деп аталады .А)ақпарат

В) тақырып

С) этика

D) мораль

Е) БАҚ

$$$139


«Тақырып фактілерді ұсынып , түсіне білу процесі үстінде пайда болады» деген пікірді айтқан кім ?

А) С.Ребчиков

В) В.Голубев

С)Д.Засловский

D)А.Байтұрсынов

Е) М.Дулатов

$$$140


Заметканың көлемі-

А)10-15 жол

В) 5-10жол

С) 15-20жол

D)15-25жол

Е) 10-20жол

$$$141

Тайға таңба басқандай бұл –А) мақал

В) мәтел


С) қанатты сөз

D) фразеологизм

Е) ауыспалы мағынада

$$$142


1921 ж. өткен журналистер ұйымының кездесуінде американдық Джеймс Броу қандай ұсыныс білдірді:

А)Проблемалық тақырыптарды талқылау туралы

Б)Қоғамдық демократия туралы

В)Журналисттік зерттеу туралыD) Халықаралық журналисттер этикасының тәртібін қабылдау

Д)Халықаралық журналисттер кодексін қабылдау

$$$143

Шығармашылық адамның ойының нағыз айқын, анық көңілінің көтеріліп бір белгілі немесе беріліп тұрған күші ...... деп аталады .А) шеберлік

В)шабыт


С) шығармашылық шеберлік

D)журналисттік зерттеу

Е) барлығы дұрыс

$$$144


Журналистикадағы обьективтілік дегеніміз не?

А) шындықтың нағыз өзі

В) материалдың нанымдылығы

С) адамгершілікке жатпайтын, азаматтыққа көлеңке түсіретін жайт

D) ойын дұрыс жеткізе білу

Е) этикалық норма

$$$145

«Творчествалық лаборотория» ұғымы қай ғасырда орыс әдебиеттануында ғылыми айналымға енген термин ретінде қабылданды ?А)XVI

В)XVII


С)XIX

D)XI


Е)X

$$$146


Сын тұрғысындағы материал жазу , баяндау арқылы жазу .......... деп аталады

А)очерк


В)заметка

С)дербес заметка

D)корреспенденция

Е)мақала


$$$147

Қай жылы Америкада «Журнализм конундары» деген кодекс пайда болды ?

А)1923ж

В)1924ж


С)1925ж

D)1926ж


Е)1927ж

$$$148


Авторлық шарттың қанша түрі бар ?

А)1


В)2

С)3


D)4

Е)5


$$$149

Жалпы мерзімді баспасөз алғаш рет қай елде пайда болды?

А) АҚШ

В) Қытай


С) Германия

D) Италия

Е) Испания

$$$150


Журналистика аудиторияның мінез – құлқына,рухани - дамуына әсер етеді Журналистиканың қызметінің нәтижесінің бұл тобын қалай атайды?

А)Журналистиканың мазмұны

В)Журналистиканың пәрменділігі

С)Журналистиканың тиімділігіD)Журналистиканың пайдасы

Е)Журналистиканың дамуы
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет