5 – нұсқа 1 «Купля – продажа» деген қазақша не?Дата15.09.2017
өлшемі183,27 Kb.
Кәсіби бағытталған қазақ тілі пәнінен 2 аралық бақылау тапсырмалары

5 – нұсқа

1 «Купля – продажа» деген қазақша не?

 1. Құн төлеуші

 2. Сатып алу мен сату

 3. Ақша айналасы

 4. Болжам

 5. Көтеру

2 «Ақша белгісі» деген қазақша не?

 1. Денежная единица

 2. Денежные знаки

 3. Денежная цена

 4. Денежное обращение

 5. Денежный агрегат

3 «Құн өлшеуіші» деген орысша не?

 1. Движение

 2. Измеритель стоимости

 3. В среднем

 4. Ограничение

 5. Явление

4 «Товарный оборот» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Ақша айналымы

 2. Тауар айналымы

 3. Сауда айналымы

 4. Жылдық айналым

 5. Капитал айналымы

5 «Денежный оборот» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Ақша айналымы

 2. Сауда айналымы

 3. Жылдық айналымы

 4. Тауар айналымы

 5. Капитал айналымы

6 «Годовой оборот» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Жылдық айналым

 2. Тауар айналымы

 3. Капитал айналымы

 4. Сауда айналымы

 5. Ақша айналымы

7 «Государственный банк» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Коммерциялық банк

 2. Мемлекеттік банк

 3. Ұлттық банк

 4. Халықаралық банк

 5. Инвестициялық банк

8 «Коммерческий банк деген қазақша қалай?

 1. Коммерциялық банк

 2. Мемлекеттік банк

 3. Ұлттық банк

 4. Халықаралық банк

 5. Инвестициялық банк

9 «Национальный банк» деген қазақша қалай?

 1. Ұлттық банк

 2. Халықаралық банк

 3. Коммерциялық банк

 4. Мемлекеттік банк

 5. Инвестициялық банк

10 «Банк второго уровня» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Екінші денгейлі

 2. Бірінші денгейлі

 3. ұлттық

 4. орталық

 5. шетел

11 «Банки первого уровня» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Бірінші денгейлі

 2. Екінші денгейлі

 3. Өнеркәсіп банкі

 4. Құрылыс

 5. Ауылшаруашылық

12 Банк жүйесі деген не?

 1. Система банка

 2. Банковская операция

 3. Денежная операция

 4. Денежная политика

 5. Валютная операция

13 Зат есімді көрсетіңіз

 1. Сегіз

 2. Оқушы

 3. Әдемі

 4. Ертең

 5. Отыр

14 Есептік сан есімді көрсетіңіз

 1. Бірінші, үш, мың

 2. Жүзінші, екеу, төрт

 3. Үш, жүз, бес, мың

 4. Он-оннан, бестен екі

 5. Алпыстай, мыңдап

15 Сілтеу есімдіктер қатарын көрсетіңіз

 1. Мен, ол, біз

 2. Мынау, анау

 3. Ешкім, ешқашан

 4. Өзім, сол

 5. Мынау, ешқашан

16 Ілік септігіндегі тұрған сөзді табыңыз

 1. Ағаштың

 2. Маңайда

 3. Мәдениетті

 4. Сөзге

 5. Балаларға

17 Болымсыз етістіктер қатарын көрсетіңіз

 1. ки, көр, баста

 2. қара, бер, сыйла

 3. жазба, келме, төкпе

 4. тоқтама, кет, көр

 5. баста, жазба, отыр

18 Ілік септігінің жалғауларын табыңыз

 1. - ның - нің - дың - дің - тың - тің

 2. - лар - лер - дар - дер - тар - тер

 3. - ның - лы - ға - ке - тың - нда

 4. - да - де - та - те - нда - нде

 5. - ды - ді - ны - ні - ты - ты - н

19 Жинақтау сан есімді көрсетіңіз

 1. Жиырма бір

 2. Отыздай

 3. Бір, үш

 4. Оныңшы

 5. Үшеу

20 Сын есімді көрсетіңіз

 1. Жүз мың

 2. Әдемі

 3. Қыз

 4. Бүгін

 5. Дейін

21 Ілік жалғауында тұрған өздік есімдігін көрсетіңіз

 1. Өзінен

 2. Өзіне

 3. Өзінің

 4. Өзін

 5. Өзімен

22 Жіктеу есімдігін көрсетіңіз

 1. Қандай ? қалай ?

 2. Өзім, өзіне

 3. Біреу, ешкім

 4. Мен, сен

 5. Бәрі, бүкіл

23 Жіктік жалғауының І-жағында тұрған сөзді табыңыз

 1. Сіз ұшқышсыз

 2. Сен ұшқышсың

 3. Ол ұшқыш

 4. Мен ұшқышпын

 5. Сендер ұшқышсыңдар

24 Табыс септігіндегі сөзді табыңыз

 1. Балалар

 2. Кітапті

 3. Бару

 4. Ауылға

 5. Оқушының

25 Сан есімді көрсетіңіз

 1. Жиырма бес

 2. Аспан бұлтты

 3. Балық

 4. Бір күн

 5. Жарық

6– нұсқа

1 «Ақша коры» деген не?

 1. Банковский фонд

 2. Денежный фонд

 3. Кредитный фонд

 4. Валютный фонд

 5. Денежный доход

2 «Фонд заработной платы» деген не?

 1. Жалақы қоры

 2. Еңбеқақы қоры

 3. Өндіріс қоры

 4. Сақтандыру қоры

 5. ынталандыру қоры

3 «Кепілдеме» деген сөздің орысша баламасын беріңіз

 1. Поручительство

 2. Кредит

 3. Налог

 4. Фонд

 5. Сборы

4 «Банк салымы деген не?

 1. Банковские сборы

 2. Банковский вклад

 3. Подоходный налог

 4. Налогообложение

 5. Поручительство

5 «Ұзақ мерзімді салым» деген сөз тіркесінің орысша баламасын беріңіз

 1. Краткосрочные сборы

 2. Денежные сборы

 3. Целевой вклад

 4. Выигрышный вклад

 5. Долгосрочный вклад

6 «Қысқа мерзімді салым» деген сөз тіркесінің орысша баламасын беріңіз

 1. Краткосрочные вклады

 2. Долгосрочный вклад

 3. Выигрышный вклад

 4. Целевой вклад

 5. Банковский вклад

7 «Уставной капитал» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Тіркелген капитал

 2. Жариялған капитал

 3. Жарғылық капитал

 4. Төленген капитал

 5. Резервтік капитал

8 «Открыть счет» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Есеп айырысу

 2. Есеп ашу

 3. Салық салу

 4. Тіркеу

 5. Тексеру

9 «Выгодный вклад» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Тиімді салық

 2. Есеп ашу

 3. Тіркеу

 4. Жариялау

 5. Таңдау

10 «Товарооборот» деген сөзінің дұрыс аудармасын тыбыңыз
 1. Тауар белгісі


 2. Тауар қозғалысы

 3. Тауар өндірісі

 4. тауарларды откізу

 5. тауар айнылымы

11 «Собственность» деген қазақша қалай?

 1. Мешік

 2. Бәсеке

 3. Сұраныс

 4. Тұтыну

 5. Салым

12 «Источник конкуренции» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын беріңіз

 1. Бәсеке көзі

 2. Табыс көзі

 3. Сұраныс

 4. Тұтыну

 5. Әділетті

13 «Конкурент» деген қазақша қалай?

 1. Бәсекелес

 2. Сұраныс

 3. Тұтыну

 4. Әділетті

 5. Жарнама

14 Республика күні қашан

 1. 16 желтоқсан

 2. 25 қазан

 3. 22 қазан

 4. 30 тамыз

 5. 7 мамыр

15 Көптік жалғаулы сөзді көрсетіңіз

 1. Сая – жай

 2. Жоғары кеңес

 3. Балаларыңызға айтыңыз.

 4. Он екінші үй

 5. Үлгілі бала

16 А.Құнанбаевтың туған жерін көрсетіңіз

 1. Алматы

 2. Павлодар

 3. Астана

 4. Семей

 5. Шымкент

17 Барыс септігінің жалғауын көрсетіңіз

 1. ға - ге - қа - ке

 2. ның - нің - ға

 3. - ды - ді -ты - н

 4. - қа - ның - ды

 5. - лар - лер - да

18 Қазақ ұлттық академиясының тұңғыш президенті, жерлесіміз

 1. Әлкей Марғұлан

 2. Шоқан Уәлиханов

 3. Қаныш Сәтбаев

 4. Жүсіпбек Аймауытов

 5. С. Торайғыров

19 Дара сын есімді көрсетіңіз

 1. Әдемі

 2. Қызыл кітап

 3. Жасыл орамал

 4. Ойыншық

 5. Алып кел

20 Зат есім қатарын көрсетіңіз

 1. Бір, екі, бес, алты

 2. Ақ, қара, көк, аспан

 3. Күрек, бұлт, тас, кірпіш

 4. Мен, сен, ол, біз

 5. Кешке, түнде, бүгін

21 Табыс септігінің жасырын тұрған жалғауын табыңыз

 1. Ауылдың маңы терең сай

 2. Ол қалаға автобуспен кетті

 3. Мен Павлодарда тұрамын

 4. Биыл – М.Әуезов жылы

 5. Мен қызық кітап оқыдым

22 Жатыс септігінің жалғауларын табыңыз

 1. - ғары - гері - ға - ге - қа - ке

 2. - лар - лер - дар - дер - тар - тер

 3. - ның - нің - ың - ің - да - де

 4. - да - де - та - те - нда - нде

 5. - ды - ді - ны - ні - ты - ты - н

23 Сілтеу есімдіктер қатарын табыңыз

 1. Мен, сен, ол, біз, сіз

 2. Анау, мынау, сол, ана,

 3. Ешқайда, ешқашан, ешкім

 4. Қайда ? қашан ? кім ?

 5. Өзім, барша, сол, бұл

24 Жіктік жалғауының екінші жағында тұрған есім сөзді табыңыз

 1. Оның мұғалімі

 2. Біздің мұғалім

 3. Сен мұғалімсің

 4. Менің мұғалімім

 5. Мен мұғалім

25 Көмектес септігіндегі сөзді табыңыз

 1. Ол қалаға автобуспен кетті

 2. Сара екінші курста оқиды

 3. Дәптеріңді таза ұста

 4. Биыл – М.Әуезов жылы

 5. Әсем сабаққа барған жоқ

7– нұсқа

1 «Бағам» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Система

 2. Курс

 3. Связь

 4. Уровень

 5. Отчет

2 «Есеп ашу» деген сөз тіркесінің орысша баламасын табыңыз

 1. Открыть счет

 2. Участие

 3. Бесконечность

 4. Отбирать

 5. Предложение

3 «Есеп айырысу» деген сөз тіркесінің орысша баламасын табыңыз

 1. Открыть счет

 2. Рассчитаться

 3. Регистрация

 4. Вклад

 5. Запрос

4 «Салым» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Резерв

 2. Вклад

 3. Запрос

 4. Счет

 5. Уровень

5 «Жарнама» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Предложение

 2. Реклама

 3. Спрос

 4. Уровень

 5. Система

6 «Пайда» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Курс

 2. Реклама

 3. Доход

 4. Спрос

 5. Уровень

7 «Шегерме» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Доход

 2. Скидка

 3. Реклама

 4. Спрос

 5. Уровень

8 «Тұтынушы» деген сөздің орысша баламасы қандай?

 1. Предложение

 2. Потребитель

 3. Спрос

 4. Реклама

 5. Уровень

9 «Фонд заработной платы» деген сөз теркесінің қазақша аудармасың табыңыз

 1. Өндіріс қоры

 2. Өндірісті дамыту қоры

 3. Жалақы қоры

 4. Ынтыландыру қоры

 5. Сақтандыру қоры

10 «Страховой фонд» деген сөз теркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Өндіріс қоры

 2. Жалақы қоры

 3. Сақтандыру қоры

 4. Ынталандыру қоры

 5. Өндірісті дамыту қоры

11 «Денежные средства» деген сөз теркесінің қазақша аудармасың табыңыз

 1. Төлем тәртібі

 2. Ақша қаражаты

 3. депозиттік салым

 4. Ставка деңгейі

 5. Өндіріс қоры

12 «Депозитный вклад» деген сөз теркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. депозиттік салым

 2. Төлем тәртібі

 3. Ақша қаражаты

 4. Ставка деңгейі

 5. Өндіріс қоры

13 Зат есімнің жалқы есім түрін табыңыз

 1. Аспан әлемі

 2. Қарағанды

 3. Балалар келді

 4. Жылқышы

 5. Он екі

14 Сілтеу есімдіктер қатарын көрсетіңіз

 1. Мен, ол, біз

 2. Мынау, анау

 3. Ешкім, ешқашан

 4. Өзім, сол

 5. Мынау, ешқашан

15 Жіктік жалғауының ІІ - жағында тұрған есім сөзді табыңыз

 1. Оның мұғалімі

 2. Біздің мұғалім

 3. Сен мұғалімсің

 4. Менің мұғалімім

 5. Мен мұғалім

16 Көптік жалғаулы сөзді көрсетіңіз

 1. Сая – жай

 2. Жоғары кеңес

 3. Балаларыңызға айтыңыз.

 4. Он екінші үй

 5. Үлгілі бала

17 Өздік есімдігін табыңыз

 1. Біздер

 2. Мынау

 3. Қайсы

 4. Өзіміз

 5. Бүкіл

18 Тәуелдік жалғауының ІІІ-жағында тұрған сөзді табыңыз

 1. Ауылдың адамы

 2. Қалаға бару

 3. Бүлдірген теру

 4. Адамды құрметтеу

 5. Жауап беру

19 Сан есімді табыңыз

 1. Сексен үш

 2. Қызыл кітап

 3. Әдепті бала

 4. Ойыншық

 5. Мұғалім

20 Жіктік жалғауының І-жағында тұрған сөзді табыңыз

 1. Сіз ұшқышсыз

 2. Сен ұшқышсың

 3. Ол ұшқыш

 4. Мен ұшқышпын

 5. Сендер ұшқышсыңдар

21 Дара сын есімді табыңыз

 1. Оқушы бала

 2. Көк ала

 3. Жасыл

 4. Әдепті оқушы

 5. Үлгілі бала

22 Жинақтау сан есімді көрсетіңіз

 1. Үш-үштен

 2. Жиырма бес

 3. Оннан - бір

 4. Ертең

 5. Үшеу, екеу.

23 Ілік септігінің жалғауларын табыңыз

 1. - ның - нің - дың - дің - тың - тің

 2. - лар - лер - дар - дер - тар - тер

 3. - ның - лы - ға - ке - тың - нда

 4. - да - де - та - те - нда – нде

 5. - ды - ді - ны - ні - ты - ты - н

24 Тәуелдік жалғауының ІІ - жағында тұрған сөзді табыңыз

 1. Балаң, балаңыз, балаларыңыз

 2. Баласы, балалар, балаларымыз

 3. Апам, анасы, аналар

 4. Ағама, ағамыз, апам

 5. Апасымын, апамдар, апаммен

25 Табыс септігінің жалғауларын көрсетіңіз

 1. - ғары - гері - ға - ге - қа - ке

 2. - лар - лер - дар - дер - тар - тер

 3. - ның - нің - ың - ің - да - де

 4. - мен - бен - пен - та - те - нан

 5. - ды - ді - ны - ні - ты - ты - н

8– нұсқа

1 «Порядок выплаты» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын табыңыз

 1. Ставка деңгейіі

 2. Төлем тәртібі

 3. Ақша қаражаты

 4. депозиттік салым

 5. Өндіріс қоры

2 «Уровень Ставок» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын табыңыз

 1. депозиттік салым

 2. Ставка деңгейі

 3. Ақша қаражаты

 4. Төлем тәртібі

 5. Өндіріс қоры

3 «Источник поощрения» деген сөз тіркесінің қазақша баламасын табыңыз

 1. Ынталандыру қозі

 2. Ұтымды

 3. Тиімді

 4. Прогресс қөзі

 5. Ынтыландыру

4 «Посреднические услуги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Жарнамалық қызмет көрсету

 2. Делдалық қызмет көрсету

 3. Ақылы қызмет көрсету

 4. Ақысыз қызмет көрсету

 5. Маркетингтік қызмет көрсету

5 «Рекламные услуги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Делдалық қызмет көрсету

 2. Жарнамалық қызмет көрсету

 3. Ақылы қызмет көрсету

 4. Ақысыз қызмет көрсету

 5. Маркетингтік қызмет көрсету

6 «Платные услуги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Ақысыз қызмет көрсету

 2. Ақылы қызмет көрсету

 3. Жарнамалық қызмет көрсету

 4. Маркетингтік қызмет көрсету

 5. Делдалық қызмет көрсету

7 «Бесплатные услуги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Ақылы қызмет көрсету

 2. Ақысыз қызмет көрсету

 3. Жарнамалық қызмет көрсету

 4. Делдалық қызмет көрсету

 5. Маркетингтік қызмет көрсету

8 «Спонсор» деген сөздің қазақша баламасын табыныз

 1. Делдал

 2. Демеуші

 3. Жарнама

 4. қызмет

 5. Бағыт-бағдар

9 «Тәуекелшілдік» деген сөз тіркесінің орысша баламасын табыңыз

 1. Риск

 2. Скупой

 3. Хозяин

 4. Интерес

 5. Понятие

10 «Тратить деньги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Ақша шашу

 2. Ақша жұмсау

 3. Ақша жинау

 4. Ақша табу

 5. Ақша іздеу

11 «Копить деньги» деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз

 1. Ақша шашу

 2. Ақша жинау

 3. Ақша жұмсау

 4. Ақша іздеу

 5. Ақша табу

12 «Доля» деген сөздің қазақша баламасы қандай?

 1. Түгел

 2. Үлес

 3. Мүдде

 4. Сылтау

 5. Ерік

13 «Мүдде» деген сөздің орысша баламасын табыңыз

 1. Скрытый

 2. Интерес

 3. понятие

 4. Доля

 5. сила

14 “Косвенные затраты” деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз?

 1. айқын шығындар

 2. төте шығындар

 3. өндіріс шығындары

 4. жанама шығындар

 5. үстеме шығындар

15 “Экономический анализ” деген сөз тіркесінің қазақша аудармасын табыңыз?

 1. экономикалық саясат

 2. экономикалық ақпарат

 3. экономикалық пайда

 4. экономикалық көрсеткіш

 5. экономикалық талдау

16 Сұрау есімдігін көрсетіңіз

 1. Қандай

 2. Бұл

 3. Ешқашан

 4. Оннан-бір

 5. Мынау

17 Жатыс септігінің жалғауларын көрсетіңіз

 1. - мыз - міз - быз - біз - ымыз - іміз

 2. - да - де - та - те - нда - нде

 3. - ған - ген - да - де - та - те

 4. - ар - ер - р - атын - етін - н

 5. - ыз - із - нан - нен - ыс - іс

18 Бөлшектік сан есімі бар сөйлемді табыңыз

 1. Асыл бұл романды екінші реет оқыды

 2. Тапқанымның үштен бірін ініме беремін

 3. Осы жерден ондаған табын жылқы өтті

 4. Екеуі бір жолмен келді

 5. Оның кеткенін өзім көрдім

19 Табыс септігінің жалғауларын көрсетіңіз

 1. - ғары - гері - ға - ге - қа - ке

 2. - лар - лер - дар - дер - тар - тер

 3. - ның - нің - ың - ің - да - де

 4. - мен - бен - пен - та - те - нан

 5. - ды - ді - ны - ні - ты - ты - н

20 Жатыс септігінің жалғауларын көрсетіңіз

 1. - мыз - міз - быз - біз - ымыз - іміз

 2. - да - де - та - те - нда - нде

 3. - ған - ген - да - де - та - те

 4. - ар - ер - р - атын - етін - н

 5. - ыз - із - нан - нен - ыс - іс

21 Күрделі сөз тіркесін табыңыз

 1. Ас, көл, көгілдір, көкшіл

 2. Сары, орташа, ақшыл, жасыл

 3. Қыз бала, ортан жілік, бет орамал

 4. Қызғалдақ, сарғалдақ, гүл, өмір

 5. Тасбақа, әдемі қыз, апар, әкел

22 Біріккен сөзді табыңыз

 1. Көл, сусын, бусан, жусан

 2. Еңбеккүн, баспасөз, еңбекақы

 3. Ауыл, жаз, қыс, күз

 4. Жауын, қауын, сауын, шыбын

 5. Әнші, күйші, биші, орындаушы

23 Туынды сөзді табыңыз

 1. Жаз, көктем, қыс, күз

 2. Мен, сен, ол, сіз, біз

 3. Айлық, ойыншық, орманды, думанды

 4. Сурет, гүл, шөп, су

 5. Сегіз, тоғыз, он мың

24 Есім сөзден жасалған туынды зат есімді табыңыз

 1. Ауыздық, домбырашы, малшылық, қызметкер

 2. Ағын, тынным, байлам, өнім

 3. Басқарма, кеспе, сықпа, шалғы

 4. Көрсеткіш, басқыш, тасқын, ақылды

 5. Бөлме, түсінбеушілік, кіріс, шығыс

25 Етістік тудырып тұрған жұрнақты табыңыз

 1. Сана, міне, ұшқыш, сөйле

 2. Шегеле, ұйықта, тұзда, ойла

 3. Шымшы, дөңбекші, аңды

 4. Ескер, құмарт, тыңда, бар

 5. Қорғала, тепкіле, кескіле, үрле

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет