6М020300-Тарих мамандығы бойынша қабылдау емтиханының сұрақтарыДата20.11.2016
өлшемі65.18 Kb.
6М020300-Тарих мамандығы бойынша қабылдау емтиханының сұрақтары


 1. Ежелгі Қазақстан: кезеңделуі, антропогенез және социогенез мәселелері, археологиялық ескерткіштер

 2. Қола дәуіріндегі Қазақстан. Андронов тарихи-мәдени қауымдастығы

 3. Қазақстан территориясындағы сақ тайпаларының тарихы туралы зерттеулер мен деректер

 4. «Халықтардың ұлы қоныс аударуындағы» ғұндардың рөлі. Қазақстан территориясына қоныс аударудың кезеңдері

 5. Ежелгі ғұн, үйсін және қаңлы: этногенетикалық ұқсастық, локализация мен этно-саяси тарихы кезеңдерінің мәселелері

 6. Қазақстан Батыс түрік қағанатының құрамында: құрылуы, территориясы, этникалық құрамы

 7. Руна жазба ескерткіштері – ежелгі түрік қағанаттары халықтарының идеологиясы мен өзіндік мәдениетінің көрінісі ретінде

 8. Қазақстан мен Орта Азиядағы моңғол жаулап алушылығы: себептері, нәтижелері, салдары

 9. Түрік қағанатының мемлекеттік және этно-әлеуметтік құрылымының ерекшеліктері

 10. Ақ Орда (XIIIғ. аяғы- XVғ.басы) – алғашқы этникалық мемлекеттік құрылым, Қазақ хандығының құрылуы

 11. Дүниетанымдық және діни синкретизм – Қазақстан территориясындағы рухани өмірдің ерекшеліктері

 12. Монғол дәуірінен кейінгі Қазақстан территориясындағы ортағасырлық мемлекеттер: әлеуметтік-саяси даму ерекшеліктері

 13. Қазақ хандығының құрылуындағы этникалық, саяси, мәдени-рухани және тарихи алғышарттар

 14. XVI-XVII ғғ. Қазақстан мен Орталық Азиядағы геосаяси жағдай: ойраттар қысымы, отарлау, Цинь империясының жаулаушылық әрекеті

 15. «Жеті Жарғы» заңы және оның қазақ қоғамының саяси-әлеуметтік өміріндегі рөлі

 16. Қайта құру мен қарқынды қоғамдық-саяси даму кезеңіндегі Қазақстанның жағдайы (1985-1991жж.).

 17. 1995 жылғы ҚР Конституциясына талдау. Өзгертулер мен толықтырулар.

 18. Н.С. Хрущев реформалары тұсындағы Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы

 19. Қазақстанның мемлекеттік тәуелсіздігін алуы: мемлекеттік құрылыстың негізгі кезеңдері

 20. Қазақстандағы күштеп ұжымдастыру мен социалистік индустрияландырудың саяси, экономикалық, демографиялық салдарлары

 21. Жүз» термині. Қазақстан территориясында жүздердің қалыптасу мерзімі мен себептері туралы пікір-таластар

 22. Кенесары Қасымұлы бастаған ұлт-азаттық көтерілістің себебі, барысы, ерекшеліктері және тарихи маңызы

 23. XV-XVIII ғғ. Қазақ хандығының құрылуы мәселерінің деректері мен тарихнамасы

 24. 1822-1824 жж. Жарлық бойынша әкімшілік-аймақтық басқару жүйесі мен 1867-1868 жж. Уақытша ереже

 25. ХІХ ғ. аяғы мен ХХ ғ. басындағы Қазақстанға патшалық үкіметтің қоныс аудару саясатының кезеңдері, салдары мен нәтижелері

 26. Қазақстандағы ЖЭС. Қазақстанда ЖЭС-тің тоқтатылу себептері

 27. ҚазАКСР құрылу үрдісі. Қазақ жерлерінің біріктірілуінің себептері мен маңызы

 28. Социалистік индустрияландыруды жүргізудің әдіс-тәсілдеріне байланысты көзқарастарды салыстыру (Т.Рысқұлов, С.Садуақасов, М.Шоқай)

 29. Қазіргі кезеңдегі ҚР-ның ішкі және сыртқы саясатының негізі басымдылықтары.

 30. Кеңестік экономикалық және әлеуметтік-саяси жүйе дағдарысының даму кезеңіндегі Қазақстан (1964-1985жж.)

 31. Қазақстанның нарықтық қатынасқа көшуінің негізгі кезеңдері, қарама-қайшылықтары, жетістіктер мен нәтижесі (1991-2015 жж.)

 32. XV-XVIII ғғ. ортағасырлық Қазақстанның қалалық және отырықшы-егіншілік мәдениеті

 33. Қазақстанның бәсекеге қабілетті, дамыған 50 елдің қатарына кіру стратегиясы

 34. 1965-1985 жж. Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық жағдайы

 35. ҚР Президентінің 2014 жылғы Қазақстан халқына Жолдауы. Оның негізгі ережелері

 36. «Қазақстан – 2030» бағдарламасына сай ұзақ мерзімді негізгі мақсаттар мен оның жүзеге асырылу стратегиясын айқындау

 37. Қазақстанның Ресей империясының бодандығын қабылдау мәселесіне қатысты негізгі тарихи тұжырымдар мен пікір-таластар.

 38. Қазақ мемлекеттілігінің қайта өрлеуіне байланысты қазақ демократиялық зиялыларының қызметі

 39. Қазақстандағы Ақпан буржуазиялық-демократиялық революциясы мен Қазан революциясының әсерін салыстыру

 40. Қазақстанның Тұңғыш президенті Н.А.Назарбаев

 41. «Қазақ» газеті мен «Айқап» журналының қазақ халқының ұлттық сезімін, парламенттік идея мен ұлттық автономияны қалыптастырудағы рөлі мен маңызы.

 42. «Қазақстан-2050» стратегиясы – қалыптасқан Қазақстан мемлекетінің мәселелері туралы

 43. Президент Н.Ә. Назарбаевтың «Жаңа кезең, жаңа экономика» баяндамасы

 44. Тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік ішкі және сыртқы саясатының қалыптасуы

 45. XVIII-XIX ғғ. Қазақстандағы патша үкіметінің отаршылдық саясатының мақсат-міндеттері мен негізгі бағыттары

 46. Афиналық құлиеленушілік демократияның қалыптасуы мен дамуы

 47. Александр Македонский және македондық жаулап алушылықтар б.э.д. IV ғ

 48. Рим республикасының құрылуы. Сервий Туллий реформалары

 49. Франктерде ертефеодалдық мемлекеттердің пайда болуы және олардың территориялдық кеңейуі

 50. XI ғ. аяғында Батыс Еуропада феодалдық құрылыстың негізгі ерекшеліктері

 51. Батыс Еуропа мемлекеттерінде капиталистік қатынастардың пайда болуы мен дамуы

 52. Ұлы жағрафиялық ашулар және отаршылдық жүйенің қалыптасуы

 53. XVIII ғ. Француздық абсолюттік монархия: ішкі және сыртқы саясаты

 54. Батыс Еуропада феодалдық қатынастардың даму жолы

 55. Француздық ағартушылық. Ш. Монтескье, Вольтер, Д. Дидро, Ж. Руссо шығармалары

 56. Ағылшын парламентінің пайда болуы. Англиядағы таптық монархияның қалыптасу ерекшеліктері

 57. Испаниядағы Реконкиста және оның мемлекеттің әлеуметтік және саяси дамуына ықпалы

 58. Буржуазиялық идеологияның туындауы. Италиядағы Қайта өркендеу және гуманизм (XIV-XV ғғ.).

 59. Герман корольдерінің Итальяндық саясаты және Герман империясының құрылуы

 60. Париж Коммунасы. Коммунаның саяси және әлеуметтік, экономикалық өзгерістері

 61. Саяси ағымдар және олардың XVII ғ. ағылшын революциясының дамуындағы рөлі

 62. АҚШ «Жаңа бағыт». Мемлекеттік тәртіптің либеральді моделі

 63. АҚШ қоспартиялық жүйесінің құрылуы мен эволюциясы

 64. Францияда Халық майданының сайлауындағы жеңіс: бағдарлама мен әлеуметтік-экономикалық саясаты

 65. ХІХ ғ. екінші жартысындағы қазақтың ұлы ағартушы-ойшылдарының мәдениет пен ғылымға қосқан үлесі

 66. Ұлыбританиада қоспартиялық жүйенің қалыптасуы мен эволюциясы

 67. 1918-1919 жж. Германиядағы революция. Веймар республикасының құрылуы.

 68. ГФР-ның құрылуы: конституциялық құрылымы және «Аденауэр дәуірінің» партиялық-саяси жүйесі

 69. Тэтчеризм – неоконсерватизмнің британдық түрі. Маргарет Тэтчэр үкіметінің ішкі және сыртқы саясаты

 70. Президент Ш.де Голль уақытында Францияның ішкі және сыртқы саясаты

 71. Париждік бейбіт конференция. Бейбіт келісімдердің Версальдық жүйесі

 72. Германияда фашизмнің пайда болуы. Фашизмнің идеологиясы мен тәжірибесі

 73. Византия империясының құрылуы, территориясы мен этникалық құрылымы

 74. Голлизм доктринасы

 75. Түрік сұлтандарының жаулап алушылық саясаттары және Осман империясының құрылуы

 76. Орталық және Оңтүстік-Шығыс Еуропа елдерінің социализмнен нарықтық экономикаға және либералды демократияға трансформациясы (Польша және Чехословакия мысалында)

 77. Нормандық жаулап алушылық және оның Англиядағы феодализмнің дамуына ықпалы

 78. 1938-1939 жж. халықаралық саяси дағдарыс: Мюнхендік келісім шарты және Кеңес-Герман пактісі

 79. XVI ғ. басындағы әлеуметтік қайшылықтардың шиеленісуі (Германия, Швейцария, Англия)

 80. Социализмнен нарықтық экономикаға және либералдық демократияға трансформация

 81. Мамлюктер мемлекетінің құрылу алғышарттары

 82. Орталық Азия халықтарында феодалдық қатынастардың пайда болуы мен дамуы

 83. Италиядағы фашизм: пайда болу тарихы, идеологиясы мен билікке қол жеткізу тәсілдері

 84. Фатимидтер кезіндегі Араб халифаты және Айюбидтер династиясы

 85. Латын Америкалық интеграция және модернизация

 86. Капиталдың алғашқы қорлану процесі, кейбір Батыс Еуропа елдерінде оның өзіне тән ерекшеліктері

 87. АҚШ құрылуы және тәуелсіздік үшін күрес. «Тәуелсіздік декларациясы»

 88. Тропикалық Африканы отаршылдықтан азат етудің негізгі кезеңдері

 89. Осман империясы: еуропалық және мұсылмандық мемлекеттердің (Иран, Аравия, Египет, Сирия) әлеуметтік-саяси, мәдени дамуына ықпалы

 90. Селжүктердің Иранды жаулап алуы және Иран мәдениетінің дамуына әсері

Каталог: sites -> default -> files -> field -> imagefiles
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы
imagefiles -> 6М060700- биология мамандығы бойынша қабылдау емтиханының сұрақтары


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет