А. С. Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырдыДата17.02.2017
өлшемі120,19 Kb.

$$$ 151D

Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:

А Қосымша роль.

В Екінші роль.

С Белгісіз роль.

D Негізгі роль.

E Маңызды роль.

$$$ 152C

Тәрбие тәсілдері:

А Тәрбиелеуші жағдайлар.

В Оптималдандыру жағдайы.

С Жалпы әдістің бөлігі.

D Тәрбиені ұйымдастырудың түрі.

E Тәрбие құралдары.

$$$ 153E

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:

А Мәдениетке.

В Дінге.

С Эстетикаға.

D Этикаға

E Экономикаға.

$$$ 154E

Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:

А Құралдар.

В Форма.

С Нәтиже.

D Мазмұн.

E Мақсат.

$$$ 155A

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

А Лекция,әңгіме,пікірталас.

В Мадақтау,әңгіме,мысал.

С Жаттығу,тәрбиелеушілік жағдаят туғызу.

D Жарыс,әңгімелесу,мысал.

E Сыныптан тыс жұмыс, жарыс,жаттығу,сендіру.

$$$ 156B

Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:

А Сынып сағаты.

В Ата-аналар жиналысы.

С Экскурсия.

D Байқау.

E Әлеуметтік.

$$$ 157C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:

А Жаттықтыру жаттығуы.

В Әңгіме.

С Табиғат,әдебиет,өнер.

D Мадақтау.

E Жазалау.

$$$ 158E

Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы

А Директор.

В Завуч.


С Оқушылар ұжымы.

D Ата-аналар комитеті.

E Педагогикалық кеңес.

$$$ 159B

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды

А Екі.


В Үш.

С Төрт.


D Бес.

E Бестен жоғары.

$$$ 160D

Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:

А Тақырыптық жоспар.

В Оқу-жоспары.

С Әдістемелік жұмыс жоспары.

D Тәрбие жұмысының жоспары.

E Календарлық жоспар.

$$$ 161E

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

А Тұратын жеріндегі достары .

В Замандастары.

С Жолдастары.

D Әріптестері.

E Сынып ұжымы.

$$$ 162A

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

А Сынып жетекшісі.

В Мектеп.директоры.

С Пән мұғалімі.

D Сынып старостасы.

E Мектап завучы .

$$$ 163C

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:

А Қол жетпейтін,аздап қол жетпейтін,толық қол жетпейтін.

В Жалпы,жеке,топтық.

С Жақын, орта, алыс

D Мектепке дейінгі,жасөспірімдік, жеткіншек.

E Балалық, ата-аналық.

$$$ 164C

Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:

А Администрациялық-шаруашылық.

В Оқушыларды теориялық және тәжірибе жағынан дайындау.

С Тәрбиелік, ұйымдастыушылық.

D Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізу.

E Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

$$$ 165B

Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:

А Гуманизациялау демократияландыру.

В Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану.

С Мұғалімдермен кездесу.

D Ата-аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу.

E Баланың қажеті мен қызығушылығын дамыту.

$$$ 166D

Отбасының қызметіне жатпайды:

А Тұқым жалғастырушылық.

В Тәрбиелеушілік.

С Экономикалық.

D Кәсіпке оқытушылық.

E Түзетушілік.

$$$ 167B

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:

А Ата-аналар жиналысы.

В Спорттық жиналыстар.

С Туристік саяхат.

D Үйірме жұмыстары.

E Әдебиетті бірлесе оқу.

$$$ 168E

Отбасы тәрбиесі туындауы:

А Құлдық қауымда.

В Б.з.д. I-III ғасыр.

С Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

D Тәриенің қоғамдық қызметінің ерекшеленуіне байланысты .

E Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты.

$$$ 169C

Қоғамның құрылымдық ұйымы болып табылады:

А Мектеп.

В Балабақша.

С Отбасы.

D Ауыл.

E Сынып.


$$$ 170A

Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:

А Еңбек тәрбиесі.

В Нарықтық қатынас.

С Азаматтық құқық.

D Әкімшілік құқық.

E Құқықтық тәрбие.

$$$ 171A

Этикалық әңгіменің нәтижелі болуы:

А Әңгіменің қызықтылығына байланысты

В Мұғалімнің қаталдығына байланысты

С Мұғалімнің мінезіне байланысты

D Оқушылардың іс-әрекет дағдысына байланысты

E Оқушылардың мінезіне байланысты

$$$ 172E

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

А Педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

В Педагогтер.

С Ата-аналар.

D Оқушылардың қажеттіліктері.

E Мемлекет идеологиясы, саясаты.

$$$ 173B

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:

А Жаттығу.

В Пікір-талас.

С Әңгіме.

D Жазалау

E Талап қою.

$$$ 174D

Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:

А Экономикалық тәрбие міндеті.

В Адамгершілік тәрбиесі міндеті.

С Азаматтық тәрбиесі міндеті.

D Экологиялық тәрбиесі міндеті.

E Құқықтық тәрбие міндеттері

$$$ 175C

Оқушылардың тәрбиелік бірлестігі (тобы):

А Достары

В Тұратын жеріндегі достары

С Сынып ұжымы

D Әріптестері

E Құрдастары

$$$ 176A

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал мақсаты:

А Тұлғаны жан –жақты және үйлесімді дамыту

В Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып, дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту

С Жалпы адами құндылықтарды дамыту

D Мырзаны тәрбиелеу

E Қызығушылықтарын тәрбиелеу

$$$ 177B

Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани – адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері:

А Табиғаттың даму заңы

В Менталитет

С Тұлғаның ұстанымдары

D Қоғамның даму заңы

E Тұлғаның даярлығы.

$$$ 178E

Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі

А Қарым-қатынастық іс-әрекет пен дағдыны қалыптастыру

В Білім беру үшін арнайы дайындалған адамдардың болуы

С Тәжірибелік әрекетте білімді одан әрі дамыту

D Тәрбиешілердің тәрбие процесінің мәнін түсінуі

E Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу.

$$$ 179A

Қазіргі білім берудің мақсаты:

А Жеке тұлғаның танымдық белсенділігі мен қызығушылығын арттыру.

В Оқушылар үлгерімінің пайыздық көрсеткішінің артуы.

С Қазіргі білім беру технологияларын ендіру.

D Ұлттық мәдениетті қалыптастыру.

E Заңды сақтайтын азаматты тәрбиелеу.

$$$ 180C

Мүғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері:

А Тексерушілік, бақылаушылық іс-әрекет.

В Ата-аналармен байланыс.

С Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық.

D Үнемі өзін-өзі жетілдіру.

E Өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту.

$$$ 181D

Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

А Талап ету, жаттығу, қоғамдық пікір

В Этикалық әңгіме, пікір-талас, бақылау

С Тәрбиелік жағдайлар жасау, жеке мысал

D Жарыс, жазалау, мадақтау, марапаттау

E Өздігінен даму, әңгіме, сендіру, тапсыру

$$$ 182B

Тәрбие әдістері:

А Баланың өмір сүру ортасы

В Сендіру, жаттығу, ынталандыру

С Әлеуметтік орта

D Өзін-өзі тәрбиелеу

E Тұлғаның жекелеген-психологиялық дамуы

$$$ 183C

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

А Мұғалімдер, көмекші персоналдар.

В Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сабақ жоспары.

С Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мүғалімдер, оқушылар.

D Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

E Ата-аналар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы.

$$$ 184A

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік:

А Басқару принциптері.

В Басқару құралдары.

С Басқару заңцылыктары.

D Басқару әдістері.

E Басқару тәсілдері.

$$$ 185B

Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:

А Табиғат пен қоршаған ортаға сүйіспеншілік

В Білімді тұрақты сенімге және практикалық іс - әркетке айналдыру

С Адамгершілік сезім, мұрат

D Адамдарға ізгілік қарым – қатынас

E Толеранттық, өнегелік

$$$ 186D

Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық мәні

А Жеке жұмытың тиімділігіне

В Өздігінен жетілу кезінде қажеттіліктерді қалыптастыруда

С Баланың жан дүниесін түсінуде

D Баланың қабілеттерін, даму бейімділіктерін, қызығушылықтарын көре білуде

E Баланың жас ерекшеліктерін ескеруде

$$$ 187D

Тәрбие әдісі:

А Экскурсия

В Кітап мазмұны

С Тақырыптық кеш

D Сынып сағаты

E Үлгі көрсетуі

$$$ 188D

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сейкестігі:

А Тәрбие диагностикасы

В Тәрбиелік көрсеткіштері

С Тәрбиелену мүмкіндігі

D Тәрбиелілігі

E Тәрбиелеу критериі

$$$ 189D

Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің тиімділік стилі:

А Бәсекелестік

В Авторитарлық

С Либералдық

D Ынтымақтастық

E Жекелік жұмыс

$$$ 190A

Адамның дамуы:

А Физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді

В Оқыту процесінің көрсеткіштерін білдіреді

С Оқыту процесінде мұғалімнің даярлануын білдіреді

D Ұжымдар арасындағы қарым-қатынасты білдіредi

E Оқыту процесіндегі заңдылықтарды білдіреді

$$$ 191B

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды:

А Пікірталас

В Педагогикалық талап қою

С Әңгімелесу

D Түсіндіру

E Лекция


$$$ 192C

Жалпы мектептік жоспарды құру қағидасына жатпайды

А Оқушылар ұжымының іс-әрекет ерекшлігін обьективті ескеру қаидасы

В Жоспарлаудың ғылымилығы

С Оқытудың жоғары деңгейдегі күрделілігі қағидасы

D Ұжымшылдық қағидасы

E Жоспарың болашағы

$$$ 193C

Ата-аналар комитетін сайлайды:

А Оқушылар комитеті

В Сынып жетекшісі

С Сынып ата-аналары

D Мектеп директоры

E Педагогикалық кеңес

$$$ 194A

Даму – бұл

А Жеке адамның сандық және сапалық басқарылатын және басқрылмайтын факторлар арқылы өзгеріске ұшырауы

В Сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен болатын өзгерістердң болуы

С Әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерісі

D Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс

E Тұлғаның әлеуметтік жүйеде қалыптасуы, жаңа қарым-қатынастың қалыптасуы

$$$ 195B

Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру

А Оқу-тәрбие үрдісінің ғылыми жобасы

В Сапалы деңгейде тәрбие мен оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін обьективті құбылыс

С Болжам жасау

D Оқытудың жаңа әдістерін енгізу

E Оқу-тәрбие үрдісінің құрылымы

$$$ 196A

Қазақстанда сынып жетекшісі қызметі алғаш рет енгізілді

А 1934 жылы

В 1986 жылы

С 1991 жылы

D 1937 жылы

E 1945 жылы

$$$ 197A

Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары 4 топқа бөлінеді:

А Мегафакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар, микрофакторлар.

В Білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік.

С Жекелік, топтық, ұжымдық, қоғамдық.

D Отбасы ішілік, балабақшалық, мектептік, жоғары оқу орны ішілік.

E Балалық, жасөспірімділік, жастық, студенттік.

$$$ 198E

Әлеуметтік орта- бұл:

А Адам өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы.

В Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы.

С Адамның географиялық туған жері.

D Әр елде тұратын адамдар топтарының қатынасы.

E Адамның қоғамдық, материалдық, рухани тіршілік ету жағдайы.

$$$ 199B

«Алға қарай жүру», «өзгеріс» мағынасы болып табылатын ұғым:

А Әлеуметтік даму.

В Үрдіс.

С Даму нәтижесі.

D Даму.

E Дамудың қозғаушы күші.$$$ 200E

Сананы қалыптастыру әдісі:

А Жаттығу.

В Мақтау.

С Жазалау.

D Жарыс.


E Этикалық әңгіме.
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет