Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактатДата28.01.2018
өлшемі253,02 Kb.
$$$

1. "Қайырымды қала тұрғындарының көзқарастары жайлы трактат" атты ғылыми еңбектің авторы кім?

A. Омар Хайям

B. Махмуд Бируни

C. Пифагор

D. Аристотель

E. әл Фараби
$$$

2. “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері”, “Ғалымдардың шығуы” философиялық еңбектер жазған кім?

A. Аристотель

B. Пифагор

C. әл Фараби

D. Омар Хайям

E. Халифа Алтай
$$$

3. Әл-Фараби өзінің қай кітабында “қала” – мемлекет" туралы айтқан?

A. “Мәселелердің түп мазмұны”

B. “Ғалымдардың шығуы”

C. “Мемлекеттік қайраткерлердің нақыл сөздері”,

D. “Ізгі қала тұрғындарының көзқарасы”

E. “Ғалымдардың шығуы”
$$$

4. "Әл-Фарабидің “Философияны үйрену үшін қажетті шарттар жайлы трактаты” атты еңбек жазған қазақ ғалымы

A. Ш. Есенов

B. М. Хайруллаев

C. С.Н. Григорин

D. Ә.Х. Марғұлан

E. А. Машанов
$$$

5. “Фарабидің аннотацияланған библиографиясы” деп аталатын құнды еңбектің авторы

A. Николос Решер

B. В.В. Бортольд

C. А. Машанов,

D. Генрих Зутер

E. Венике
$$$

6 Фараби мұраларын және оның шәкірттерінің ғылыми мұраларын көп зерттеген америкалық ғалым

A. Камерариус

B. Ш. Штейшнейдер

C. Николас Решер

D. Генрих Зутер

E. Р. Бэкон
$$$

7. Фараби хиджра есебі бойынша 339 жылы раджаб айында (бізше 950 жылға желтоқсан айының аяғы немесе 950 жылғы қаңтардың басы) қай қалада қайтыс болады?

A. Шам

B. ДамаскіC. Отырар

D. Фараб


E. Бағдад
$$$

8. Ең алдымен кезінде «Шығыстың Аристотелі» атанған есімі әлемге мәшһүр философ

A. Аристотель

B. Пифагор

C. Ибн Сина

D. Абай


E. Әбу-Насыр әл-Фараби
$$$

9. Танымның ең жоғарғы пішімі

A. Рухани таным 

B. Әдеби таным 

C. Саяси таным 

D. Ғылыми таным 

E. Философиялық таным 
$$$

10. Ғылыми танымның ең маңызды міндеті –

A. оның өзіне бағытталғандығы немесе ішкі ғылыми рефлексия ретінде калыптасуы

B. мейлінше ақиқатқа жету, оның мазмұнын жан-жақты ашу

C. ол тек таным процесінің өзін, оның пішімдері мен әдіс-тәсілдерін, ұғымдар жүйесін зерттейді.

D. ғылымның дамуындағы негізгі сипаттамалар мен заңдылықтарды әлеуметтік-мәдени контексте қарастыру

E. алынған нәтижелерінің маңыздылығын анықтау
$$$

11. Ғылыми-зерттеулер мен жаңалықтарды насихаттап, жұртшылыққа таныстырып отыратын салалық не ғылыми-көпшілік мерзімді басылымдар

A. күнделікті газеттер

B. телебағдарламалар

C. ғылыми журналдар 

D. радиохабарлар

E. сараптамадық журналдар
$$$

12. Оқырмандарға ғылыми жаңалықтарды уақтылы жеткізіп тұратын, сондай-ақ жаңа зерттеу жұмыстарын сарапқа, талқылауға және ғылыми айналымға ұсынатын маңызды басылымдар

A. сараптамалық басылымдар

B. ғылыми журналдар

C. ғылым-педагогикалық журналдар

D. әдеби-көркем журнал

E. қоғамдық-саяси журнал
$$$

13. Жедел ақпарат беру құралы ретіндегі баспасөздің бір саласы

A. әдеби-көркем журнал

B. ғылым-педагогикалық журналдар

C. ғылыми журналдар

D. сатиралық журнал

E. өндірістік-техникалық журнал
$$$

14. Ғылым мен техниканың дамуы мен жетістіктеріне қосатын үлесі елеулі баспасөз

A. ғылыми журналдар

B. өндірістік-техникалық журнал

C. әдеби-көркем журнал

D. қоғамдық-саяси журнал

E. спорттық журнал
$$$

15. Ғылыми журналдар оқырмандардың белгілі бір тобына немесе жалпы көпшілікке арналуына байланысты қалай жіктеледі?

A. ғылым-педагогикалық журналдар

B. қоғамдық-саяси журнал

C. өндірістік-техникалық журнал

D. таза ғылыми журнал және ғылыми-көпшілік журналдар

E. әдеби-көркем журнал
$$$

16. Ғылымның белгілі бір саласына, соған орай тек сол саламен айналысатындар мен әуестенушілердің шектеулі тобына арналған журналдар

A. әдеби-көркем суретті журналдар

B. ғылыми-көпшілік журналдар

C. ғылым-педагогикалық журналдар

D. қоғамдық-саяси журнал

E. таза ғылыми журналдар
$$$

17. Таза ғылыми журнал –

A. Қазақ тілі мен әдебиеті

B. Ана тілі

C. Жұлдыз

D. Жұлдыздар отбасы

E. «Шәкәрім» танымдық журналы
$$$

18. Ғылыми негіздегі, бірақ тақырып аясы шектеусіз, жалпы халыққа арналған журналдар –

A. таза ғылыми журналдар

B. ғылыми-көпшілік журналдар

C. танымдық журналдар

D. ғылым-педагогикалық журналдар

E. қоғамдық-саяси журнал
$$$

19. Қазақстанда шығатын ғылыми-көпшілік басылымның ең алғашқыларының бірі – ай сайын шыққан журнал

A. Қазақстан әйелдері

B. Зерде

C. Парасат

D. Жұлдыздар отбасы

E. Қазақстан мектебі
$$$

20. Бұрынғы «Білім және еңбек» журналы, қазіргі....

A. Қазақстан мектебі

B. Қызыл Қазақстан

C. Шолпан

D. Айқап


E. Зерде
$$$

21. Көрнекті ойшыл, өзінің замандастарының арасындағы ең ірі ғалым, философ және шығыс аристотелизмінің ең ірі өкілі

A. Пифагор

B. Омар Хайям

C. Бұхар жырау

D. Әл-Фараби

E. Қорқыт баба
$$$

22. Семей қ. Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінде шығатын ғылыми-танымдық журнал

A. Зерде журналы

B. Студент әлемі

C. Абай журналы

D. Ұшқын журналы

E. Шәкәрім ғылыми-танымдық журнал
$$$

23. Шәкәрім ғылыми-танымдық журналы қай уақыттан шыға бастады?

A. 2005 жылдан

B. 2009 жылдың 3 наурызынан

C. 2010 жылдан

D. 1996 жылдан

E. 2003 жылдан
$$$

24. Алғашқы саны “Білім және еңбек” деген атаумен 1960 жылы жарық көрген қазақ тіліндегі республикалық ғылыми танымдық журнал

A. Парасат

B. Айқап


C. Мұғалім

D. Зерде 

E. Жұлдыз
$$$

25. “Білім және еңбек” деген атаумен қай жылы жарық көрді?

A. 2003 жылы

B. 1960 жылы

C. 1991 жылы

D. 1966 жылы

E. 2005 жылы
$$$

26. “Білім және еңбек” журналының алғашқы редакторы – 

A. Б.Кенжебаев

B. А.Хангелді

C. М.Құл-Мұхаммед

D.А.Байтұрсынұлы

E. К. Смайылов
$$$

27. “Зерде” журналы қай жылдан шығып келеді?

A. 1960 жылдан

B. 1999 жылдан

C. 2003 жылдан

D. 1989 жылдан

E. 2005 жылдан
$$$

28. Қай журнал өз оқырмандарын, оның ішінде жастар мен жасөспірімдерді отандық және әлемдік ғылым мен білім саласындағы жаңалықтармен таныстырып келеді?

A. “Зерде” журналы

B. әл-Фараби журналы

C. Вестник Семей журналы

D. Шәкәрім журналы

E. Жалын журналы
$$$

29. Қазақ басылымдарының ішінен алғаш рет әл-Фараби туралы мақала қай журналда жарияланды?

A. "Аңыз адам" журналы

B. "Парасат" журналы

C. “Зерде” журналы

D. "Қазақстан мектебі" журналы

E. "Жұлдыз" журналы
$$$

30. Абылай хан мен Әбілхайыр ханның суреттері тұңғыш рет қай журналда жарық көрді?

A. "Аңыз адам" журналы

B. “Зерде” журналы

C. "Парасат" журналы

D. "Қазақстан мектебі" журналы

E. "Жұлдыз" журналы
$$$

31. Қазақстан БЛКЖО OK мен Пионер ұйымы республикалық кеңесінің журналы.

A. Білім және еңбек 

B. Қазақстан мектебі

C. Шабыт

D. Жалын


E. Парасат
$$$

32. Жастарға арналған ғылыми-көпшілік журнал

A. Жалын

B. Білім және еңбек 

C. Жұлдыздар отбасы

D. Болашақ

E. Парасат
$$$

33. Қай журналда Қаныш Сәтбаевтың «Қазына қоймасы – Қазақстан» (1960, 10-саны) және «Қазақстан қазынасы –  коммунизм игілігіне» (1961, 10-саны) деген публицист, мақалалары жарияланған?

A. Білім және еңбек 

B. Қазақстан мектебі

C. Айқап

D. Мұғалім

E. Жұлдыз
$$$

34. Хорасанның Нишапур қаласында дүниеге келген, әрі сонда қайтыс болған философ-ақын

A. Махмуд Бируни

B. Бұқар жырау

C. Әбдіхасан Рудаки

D. Халифа Алтай

E. Омар Һайям 
$$$

35. Парсы математигі, астрономы, ақын, философы – 

A. Әбдіхасан Рудаки

B. Омар Һайям 

C. Махмуд Бируни

D. Пифагор

E. Низами
$$$

36. Омар Һайямнің  ең негізгі еңбегі

A. «Аса ірі фәлсафашы» еңбегі

B. «Сөз – ғылымдардың классификациясы туралы» еңбегі


C. «Алгебра мәселелерінің дәлелі» атты кітап

D. «Тахдид нахаят» еңбегі

E. «Хабаш таблицаларына қосымша» еңбегі
$$$

37. Алгебраға "теңдеу шешетін ғылым" деген анықтама берген оқымысты кім?

A. Омар Һайям 

B. Махмуд Бируни

C. Пифагор

D. әл-Фараби

E. Аристотель
$$$

38. Ертеде қай ғалымның «Евклидтің геометрияның бастамалары кітабындағы қиын формулаларға түсініктеме» атты кітабы шығыс математикасының дамуына ерекше рөл атқарған?

A. Аристотель

B. Махмуд Бируни

C. Пифогор

D. Омар Һайям 

E. әл-Фараби
$$$

39. Көрнекті парсы-тәжік ақыны, математик, астроном

A. Махмуд Бируни

B. Омар Һайям 

C. Әбдіхасан Рудаки

D. Қожа Ахмед Яссауи

E. әл-Фараби
$$$

40. Омар Һайямның өмір сүрген жылдары

A. 860-941 жылдар

B. 1023 сәуір - желтоқсан 1089 жылдар

C. 1012-1073 жыл аралығы шамамен

D. 870 – 950 жылдар

E. 18 наурыз 1048 –  4 желтоқсан 1122 (1112/1131),
$$$

41. Лашық үй жасаумен шұғылданатын кәсіпке байланысты туған атау

A. "райхан"

B. "әбу"


C. "әл"

D. “һайям”

E. "ибн"
$$$

42. “Наурызнама” (1095 – 98) атты еңбектің авторы кім?

A. Махмуд Бируни

B. Омар Һайям 

C. Әбдіхасан Рудаки

D. Жүсіп Баласағұн

E. Махмуд Қашқари
$$$

43. Әлемге аян төрт тағандардың (рубай) авторы кім?

A. Әбу Наср әл-Фараби

B. Ибн Саид Әл-Кифти (1167-1248)

C. Махмуд Бируни

D. Әбдіхасан Рудаки

E. Омар Һайям
$$$

44. Омар Һайям рубайларын қазақ тіліне кімдер аударған?

A. Б.Кенжебаев, З.Қабдоллов

B. М.Мақатаев, Ж.Нәжімеденов

C. Қ.Шаңғытбаев, Ө.Күмісбаев

D. А.Құнанбайұлы, Ш.Құдайбердіұлы

E. Дулат Бабатайұлы, Бұхар жырау
$$$

45. Қай ғұламаның нақыл сөздері: "Әділетті болу үшін алдымен мейірбан болу керек. Мейірбан болу деген сүрінбейтін тұяқтың болмайтынын түсіну. Адамның бәрі қателеседі".

A. Махмуд Бируни

B. Омар Һайям

C. Дулат Бабатайұлы,

D. Ш.Құдайбердіұлы

E. Махмуд Қашқари
$$$

46. «Ел қоныстанған жерлердің шекараларын баяндау және олардың ара қашықтығын анықтау» атты география, геология мәселелері, жердің дамуы жөніндегі қазіргі ғылыми ұғымға сай келерліктей пікірлер айтылған еңбек авторы кім?

A. Мамуд Бируни

B. Махмуд Қашқари

C. Омар Һайям

D. Әбу Наср әл-Фараби

E. Әбдіхасан Рудаки
$$$

47. Абай нешінші қарасөзінде «... дүниеде есепсіз ғылымның жолдары, бар, сол әрбір жолда бір медресе бар...», - деп, ғылым салаларының молдығын, нақтылы атауларын жеке-жеке атап өтеді?

A. 38-ші қарасөзінде

B. 41-ші қарасөзінде

C. 9-шы қарасөзінде

D. 21-ші қарасөзінде

E. 29-шы қарасөзінде
$$$

48. Абай ақынның нешінші сөзінде ғылым салаларын біршама жүйелеу принципі ұшырасады. Ғалым, хакімдер туралы пікір қозғағанда: «... адам баласының ақыл-пікірін ұстартып, хақ бірлән батылдықты айырмақты үйреткендігі...» - деп, қоғамдық ғылымдарды өз алдына дербес топтастырады?

A. қырық бірінші қарасөзінде

B. жиырма тоғызыншы қарасөзінде

C. жиырма бірінші қарасөзінде

D. алтыншы қарасөзінде

E. отыз сегізінші сөзінде қарасөзінде 
$$$

49. Абай нешінші сөзіндегі «адамның білімі», «алланың ғылымы», «өзіндік ғылым», «дүниенің ғылымы», «заһири ғылым», «дүниені танымақтық» тәрізді ғылым салаларын Фарабидің филос. тұжырымдарында қолданылатын атау сөздермен не қазақы ұғымға сай балама түрдегі атаумен қарастырады?

A. 38-ші қарасөз

B. 41-ші қарасөз

C. 5-ші қарасөз

D. 29-шы қарасөз

E. 30-шы қарасөз
$$$

50. әл-Фараби Аристотельдің философиясын меңгеруге қажет болатын неше шарт жайлы өз пікірлерін ортаға салады?

A. 12 шарт

B. 9 шарт

C. 7 шарт

D. 3 шарт

E. 8 шарт
$$$

51. әл-Фараби “Философияны үйрену үшін қажетті шарттар жайлы трактат” атты еңбегінде не жайлы айтады?

A. Көне грек ойшылдарының классикалық туындыларынан бастау алатыны жайлы

B. Жан-дүниені тәрбиелемей үлкен жетістікке жету жоқ екендігі жайлы

C. Аристотелдің философиясын меңгеруге қажет тоғыз шарт жайлы

D. Ғылым мен тәрбие ұштасса ғана рухани салауаттылыққа жол ашылмақ екені жайлы

E. Мінез-құлқын түзей алмаған адамның ақиқат ғылымға қолы жетпейді деп ескертеді.
$$$

52. "Тұңғыш рет философиялық бағыттың алғаш негізін салушы – грек философы Пифагор, яғни пифагоршылар мектебі" деген пікір кімдікі?

A. Пифагор

B. Абай


C. әл-Фараби

D. Аристотель

E. М.Әуезов
$$$

53. Сегіз кітаптан тұратын түріктердің өмірінен мәлімет беретін еңбек

A. Қожа Ахмет Яссауидің "Даналық кітабы" еңбегі

B. Махмұд Қашқаридың «Диуани лұғат ит түрік» еңбегі 

C. әл-Фарабидің «Қайырымдылықтың белгілі құпиясы» еңбегі

D. Омар Хайямнің «Болмыс және борыш туралы трактат» еңбегі

E. Махмуд Бирунидің «Хорезм тарихы» еңбегі
$$$

54. "Хадистер – Мұхаммед ғ.с. мен оның серіктерінің істері мен сөздері жөніндегі нақымият деуге болады" деген қай ғалым?

A. Әбдіхасан Рудаки

B. Омар Хайям

C. Махмуд Бируни

D. Халифа Алтай.

E. Шоқан Уәлиханов
$$$

55. Ғылымның алғашқы азаншысы

A. әл-Фараби

B. Аристотель

C. Мұхаммед Пайғамбар

D. Әбдіхасан Рудаки

E. Омар Хайям
$$$

56. «Нағыз ықпалды адамдардың арасынан тізімге Мұхаммедті 1-ші ғып таңдап алғаныма базбір оқырмандардың таңдаулары мүмкін. Алайда, ол тарихта дін саласында, сондай-ақ қоғамдық тұрмыста да ең биік сатыға көтеріле алған жалғыз дара адам» деген жолдар қай кітапта?

A. "Жизнь замечательных людей" кітабында

B. "Әлемнің жеті кереметі" кітабында

C. "Сен білесің бе" кітабында

D. Қазақстан энциклопедиясы

E. «100 Великих людей» кітабы
$$$

57. Күллі адамзаттың рухани дамуына зор еңбек сіңірген 100 қайраткерлер хақындағы кітапта кім 1-ші орында тұр?

A. Наполеон

B. әл-Фараби

C. Мұхаммед

D. И.В.Сталин

E. Аристотель
$$$

58. Махмуд Қашқаридың «Диуан лұғат ат-түрк» еңбегі

A. көркем туынды

B. түркіше арабша сөздік.

C. назирагөйлік дастан

D. лингвистикалық сөздік

E. аударма сөздік
$$$

59. Махмуд Қашқаридың «Диуан лұғат ат-түрк» еңбегінің қолжазба нұсқасы неше беттен тұрады?

A. 230 беттен

B. 638 беттен

C. 855 беттен

D. 1012 беттен

E. 420 беттен
$$$

60. Түркі тілтану ғылымының енгізін қалаған, әлемнің көне картасын, оның ішінде түркі халықтарының мекен-жайын белгілеген дөңгелек карта сызған ғалым

A. В.В. Радлов

B. В.Томсен

C. В.В.Бартольд

D. Ш.Уәлиханов

E. Махмұд Қашқари
$$$

61. «Диуани лұғат-ат-түрк» атты әлемге әйгілі кітаптың қазақша атауы

A. "Даналық сыйы"

B. "Хадистер тағылымы"

C. "Түсіндірме сөздігі

D. «Түркі тілдерінің сөздігі»

E. "Диуани жинақ"
$$$

62. Ерте орта ғасырдағы түркілер жайлы жазылған энциклопедия

A. Пайғамбар хадистері

B. "Даналық әліппесі"

C. "Диуани хикмет"

D. "Даналық сыйы"

E. «Диуани лұғат-ат-түрк»
$$$

63. Махмуд Қашқаридың «Диуан лұғат ат-түрк» еңбегінің жалғыз қолжазба нұсқасы қайда сақталған?

A. Бағдад қаласындағы ғылыми кітапханада

B. Түркияның Стамбұл қаласындағы кітапханада

C. Түркістандағы "Қожа Ахмет Яссауи" кесенесіндегі кітапханада

D. Астанадағы "Отырар ғылыми-зерттеу" орталығындағы сирек кітаптар қорында

E. Уфа қаласындағы ғылыми кітапханада
$$$

64. Әлемге әйгілі «Диуан лұғат ат-түрк» атты еңбекті көне түркі тілінен қазақ тіліне аударған кім?

A. Халифа Алтай

B. Асқар Құрмашұлы Егеубай

C. Әбсаттар Дербісәлі

D. Әбдіхасан Рудаки

E. А.Машани
$$$

65. Үнділердің өте ерте дәуірден сақталған аңыздардан, гимндерден, діни жырлардан құралған жазбалары қалай аталады?

A. "Руна" деп аталатын жазба ескерткіштері болған.

B. " Құпия" деп аталатын жазба ескерткіштері болған.

C. "Иероглиф"деп аталатын жазба ескерткіштері болған.

D. "Тас" деп аталатын жазба ескерткіштері болған.

E. "Веда" деп аталатын жазба ескерткіштері болған.
$$$

66. Ежелгі Үндістандағы тіл білімі неше бағытта дамыған?

A. тоғыз бағытта

B. төрт бағытта

C. екі бағытта

D. сегіз бағытта

E. үш бағытта
$$$

67. Үнділердің атақты лингвистері

A. Прометей

B. Яска мен Панини

C. Гомер

D. Платон мен Сократ

E. Август және Антонин
$$$

68. "Веда" тілінің бес томдық сөздігін жасап, түсінік жазған адам

A. Панини

B. Платон

C. Яска

D. ПрометейE. Сократ
$$$

69. Біздің дәуірге дейінгі ІҮ ғасыр шамасында жазылған «Аштадхьян» (грамматикалық ережелердің сегіз бөлімі) деген еңбекте төрт мыңнан астам грамматикалық ереже берілген. Авторы кім?

A. Панини

B. Яска


C. Әбдіхасан Рудаки

D. Күлтегін

E. Махмуд Қашқари
$$$

70. Үнділердің көне әдеби тілі қалай аталады?

A. панини

B. веда


C. яска

D. санскрит

E. рубай
$$$

71. Тіл білімі тарихындағы біздің дәуірге жеткен тұңғыш сипаттама грамматика – санскрит тілінің грамматикасы кімнің еңбегі?

A. Рудаки еңбегі

B. М.Бируни еңбегі

C. М.Қашқари еңбегі

D. көне ұйғыр тайпасының еңбегі

E. Панини еңбегі
$$$

72. "Егер де үнді грамматистерінің ХҮІІІ ғасырдың аяғы мен XIX ғасырдың бас кезіндегі Еуропа зерттеушілерінің ақыл-ойына тигізген орасан зор әсері болмаса, салыстырмалы грамматиканың, тіпті Еуропа мен Америка топырағында пайда болған тіл ғылымының гүлдеп дамуы болмаған болар еді", - деген зерттеуші кім?

A. Н.А.Баскаков

B. В.Томсен:

C. И.А. Бодуэн де Куртенэ". XIX ғасырдағы тіл ғылымы немесе лингвистика" деген еңбегінде

D. Джон Лайонз

E. Әбдіхасан Рудаки
$$$

73. "Үндістан тіл білімінің көтерілген биігі ерекше. Бұл биікке, көп нәрсені үнділерден үйрене тұрса да, еуропалық тіл білімі XIX ғасырға дейін көтеріле алмады", - деп жазған зерттеуші

A. И.А. Бодуэн де Куртенэ

B. В.Томсен

C. Джон Лайонз

D. Әбдіхасан Рудаки

E. С.И.Малов
$$$

74. «Индия» деген атпен белгілі болған еңбектің авторы кім?

A. Әбдіхасан Рудаки

B. И.А. Бодуэн де Куртенэ

C. Махмуд Бируни

D. М.Әуезов

E. Омар Хайям
$$$

75. Панини дәстүрін қолдаған қай елдің тіл білімі?

A. үнділердің тіл білімі

B. араб елінің тіл білімі

C. парсы елінің тіл білімі

D. көне ұйғыр тіл білімі

E. ежелгі грек тіл білімі
$$$

76. «Үнділердің көңілге қонатын ілімдерін де, ақылға сыймайтын қате түсініктерін де баяндап беру кітабы».

A. Әбдіхасан Рудаки «Низамейе» еңбегі

B. «Омар Хаям рубаяттары»

C. Панини кітабы

D. Махмуд Бируни «Индия» кітабы

E. Яска кітабы
$$$

77. «Индия» кітабы неше тараудан тұрады?

A. 40 тараудан

B. 80 тараудан

C. 25 тараудан

D. 46 тараудан

E. тараудан 8
$$$

78. Махмуд Бирунидің ғылыми-зерттеуге қоятын принциптері нешеу?

A. 9 принцип

B. 4 принцип

C. 3 принцип

D. 8 принцип

E. 12 принцип
$$$

79. «Саған менен қалған кітаптардың бәрін білу қажет. Бұрын жазылғанын да, кейін шығарылғанында. Оларды елемей, тастап кетіп жүрме. Ол кітаптар кітаптар – менің балаларым ғой, ал адамдар балалары мен шығарған өлеңдерін жақсы көреді» деп болашақ ұрпаққа өсиет айтушы кім?

A. Әбдіхасан Рудаки

B. Омар Хайям

C. Аристотель

D. әл-Фараби

E. Махмуд Бируни
$$$

80. «Әл-Фараби және Абай» атты еңбектің авторы

A. Ш.Уәлиханов

B. Ә.Марғұлан

C. А.Машанов

D. Қ.Сәтпаев

E. К.Смайылов
$$$

81. Орта Азияда осы көшпелі түрік тайпаларының, яғни сельджук сұлтандарының дәуірлеп тұрған кезінде туып, өмір сүрген философ-ақын

A. Әбдіхасан Рудаки

B. Махмуд Бируни

C. Махмуд Қашқари

D. Омар Хайям

E. Қожа Ахмет Яссауи
$$$

82. Ислам дінінде Құран Кәрімнен кейінгі екінші орында тұрған қасиетті сөздер жиынтығы

A. Хадис

B. Сүре


C. Аят

D. Намаз


E. Ораза
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет