Қазақ тілінен күнтізбелік-тақырыптық жоспар 8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат; І тоқсан 16 сағатДата14.10.2019
өлшемі26,23 Kb.
Қазақ тілінен күнтізбелік-тақырыптық жоспар
8-сынып – аптасына 2 сағат, оқу жылында – 68 сағат;

І тоқсан 16 сағат

Ұзақ

мерзімді жоспардың бөлімдері

Тақырыптар/

Орта мерзімді жоспардың

мазмұны

Оқу мақсаты

Са

ғат саны


Мерзімі

1-бөлім:

Көне түркі жазбалары және қазақ жазуы.

Орфография


1. Көне түркі жазба ескерткіштері

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.1
2. Көне түркі жазба ескерткіштері

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазу;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.1
3. Енисей, Талас, Орхон ескерткіштері

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.1
4. Енисей, Талас, Орхон ескерткіштері

8.2.3.1 мақала, аннотацияқұрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.1
5. Қазақ жазуы8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация) жазу;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.
1
6. Қазақ жазуы

8.2.2.1 публицистикалық және ғылыми стиль ерекшеліктерін қолданылған тілдік құралдар арқылы тану;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу1
7. Ескерткіштер-ел тарихы

БЖБ №1

8.1.1.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу.1
8. Ескерткіштер-ел тарихы


8.3.6.1 БАҚ материалдары негізінде стильдік ауытқуларды, орынсыз қолданылған сөз оралымдарын талдап, стильдік түзетулер жасау, редакциялау

8.4.1.1 тақырып бойынша бас әріппен жазылатын күрделі-құрама атауларды орфографиялық нормаға сай жазу1
2-бөлім:

Адамзаттық құндылықтар және әлем мәдениеті.

Фонетика


1.Құндылықтар әлемі

8.1.2.1 әлеуметтік-қоғамдық, мәдени-тарихи тақырыптарға байланысты диалог, монолог, полилогтердегі (интервью, пікірталас үзінді) автор көзқарасы мен экспресивті-эмоционалды сөздердің рөлін талдау;

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану1
2. Құндылықтар әлемі

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, мақала құрастырып жазу

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану1
3.Адам-ең жоғары құндылық

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану.
1
4. Адам-ең жоғары құндылық
БЖБ№2

8.2.4.1 тақырыбы ұқсас ғылыми және публицистикалық стильдегі мәтіндердің тақырыбын, түрлерін (әңгімелеу, сипаттау, талқылау), құрылымын салыстыра талдау;

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану.1
5.Өмірлік құндылықтар

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану1
6. Өмірлік құндылықтар8.3.1.1 тақырып бойынша материал жинақтап, тезистік жоспар құру;

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану1
7.Тоқсандық жиынтық бағалау

8.1.3.1; 8.1.2.1; 8.1.4.1; 8.4.2.1; 8.2.3.1; 8.2.4.1; 8.3.2.1; 8.4.1.1.8.Әлем мәдениеті


8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау.

8.3.1.1.Тақырып бойынша материал жинақтап,тезистік жоспар құру.

8.4.2.1 сөйлеу ағымындағы интонацияның құрамдас бөліктері: әуен, әуез, тембр, қарқын, кідірісті сөйлеу мәнеріне сай қолдану


1

1ІІ тоқсан 16 сағат

3-бөлім:

Кәсіп пен еңбек. Болашақ мамандықтары.

Лексика


1.Кәсіп пен еңбек

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану.1
2. Кәсіп пен еңбек

8.3.3.1 мәтін құрылымын сақтай отырып, графиктік мәтіндегі (диаграмма, кесте) деректердің маңызды тұстарын анықтап жазу;

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану1
3.Мамандық таңдау- маңызды іс

8.2.1.1 тұтас және аралас мәтіндердегі (кесте, диаграмма, сызба, сурет) ақпараттарды салыстыру;

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану14. Мамандық таңдау- маңызды іс

8.3.4.1 эссе құрылымы мен даму желісін сақтап, мәселе бойынша ұсынылған шешімнің артықшылығы мен кемшілік тұстарын салыстыру, өз ойын дәлелдеп жазу (аргументативті эссе)

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану1
5.Болашақ мамандықтар

8.1.5.1 перифраз түрінде берілген сұрақтар арқылы мәтіннен қажетті ақпаратты таба білу, көтерілген мәселе бойынша ой тұжырымдау.

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану.1
6. Болашақ мамандықтар

БЖБ №1

8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану1
7. Мамандық

8.2.5.1 перифразаның түрлі тәсілдерін қолдана отырып, мәтін бойынша сұрақтар құрастыру

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану1
8. Мамандық


8.1.4.1 мәтінде көтерілген мәселені (тұрмыстық, әлеуметтік) талдай отырып, негізгі ойды анықтау;

8.4.3.1 сөздік қор және сөздік құрам ерекшеліктерін түсініп қолдану1
4-бөлім: Ғарышты игеру жетістіктері.

Синтаксис1.Ғаламның пайда болуы

8.1.3.1 мәтіннен алынған дәйексөздерге, үзінділерге сүйене отырып, көтерілетін мәселені болжау;

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану
1

2. Ғаламның пайда болуы

8.3.2.1 жанрлық және стильдік ерекшеліктеріне сай тілдік құралдарды орынды қолданып, аннотация, тезис құрастырып жазу;

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану


1

3.Ғарышты зерттеген астрономдар

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану1
4. Ғарышты зерттеген астрономдар

БЖБ №2

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату.

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу.

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану


1
5.Ғарышқа жол Жерден басталады

8.3.5.1 оқылым және тыңдалым материалдары бойынша мәтіннің баяндау желісін сақтап, әр бөлігінен алынған ақпараттардан жинақы мәтін (аннотация, тезис) жазу

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану1
6. Ғарышқа жол Жерден басталады

8.2.3.1 мақала, презентация құрылымы мен ресімделуі арқылы жанрлық ерекшеліктерін ажырату

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану1
7. Тоқсандық жиынтық бағалау.

8.1.4.1; 8.1.5.1; 8.1.3.1; 8.1.6.1; 8.2.1.1.; 8.2.2.1; 8.2.3.1; 8.3.4.1; 8.3.2.1; 8.4.1.4.8. Жер серіктері

8.1.6.1 коммуникативтік жағдаятқа сай ғылыми және халықаралық терминдерді, ғылыми деректерді орынды қолданып, диалог, монолог, полилогта өз ойын дәлелді, жүйелі жеткізу

8.4.4.1 сөз тіркесінің байланысу тәсілдері мен түрлері, есімді, етістікті сөз тіркестерін ажырату, қолдану


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет