Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігіДата25.08.2017
өлшемі236,11 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус


042-17.7. 1.18.40/01 – 2016

Пәннің оқу бағдарламассы (силлабус)
№ басылым ________

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)


Пән атауы: Адам және жануарлар физиологиясы

Кредит саны: 3

Шифр – мамандық атауы5B060700-Биология

Факультет, кафедра: Жаратылыстану-матемитика факультеті, биология кафедрасыСемей 2016

Алғысөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Мадыбекова А.С., аға оқытушы. _____________ «_______» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолығылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «________________________»

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.


Кафедра меңгерушісі Садыкова Р.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында _____________

Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.


Төраға Абдишева З.В. ______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды


Хаттама «____» __________ 2016 жыл, № __.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__» ______ 2016 ж.)

Мазмұны

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі: Мадыбекова А.С.

Биология магистрі, аға оқытушы


Факультет, кафедра: Жаратылыстану-матемитика факультеті, биология кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: +77479032579, e-mail, № 3 оқу корпусы, кабинет 113.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

Адам және жануарлар физиологиясының басты мақсаты мен міндеті адам ағзасында болатын физиологиялық қүбылыстардың механизмдердің нақты, анық ашып көрсете отырып, оның сыртқы ортамен байланысы жөне сыртқы орта факторларына бейімделу процесстерін айқындау.

Осы пәнді оқу барысында әрбір шәкірт адам ағзасының физиологиялық қызметін, оньщ механизмдерін, сыртқы ортаға бейімделуіндегі болатын өзгерістерін біліп қана қоймай болашак. кызметінде практика жүзінде іске асыруды үйренумен қатар, күнделікті және әртүрлі колайсыз жағдайларға кездескен уакыттарда шебер қолдана білуді үйрену.

Бұл игерілген білім мектепте және ғылыми зерттеу мекемелерінде ғылыми-зерттеу жұмыстарын жасау кезінде, педагогикалық практикадан өту барысында теориялық база болып табылады.


1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Ағзаның жасушаларына, ұлпалары мен мүшелеріне тән негізгі тіршілік әрекетінің жалпы көрсеткіштерін зерттеу

Физиология ғылымының жаңа жетістіктерімен таныстыру және даму болашағын көрсету; білім беріп,физиологиялык ой қалыптастыру.

Ағзаның сыртқы және ішкі ортаның әртүрлі әсерлеріне жауабын зерттеу

Жүйелі түрде бұлшық ет қызметін қамтамасыз ететін физиологиялық механизмдерді ашу.


  1. Пәнді оқытудың міндеттері

 • физиологиялык жүйелердің атқару қызметтерін анықтап олардың реттелу механизмдерін толық білу

 • игерген білімдерін практикалық сабақтарда және эксперименталды жүмыста пайдалана білу.

 • Физиологиялық классикалық әдістермен танысып оларды қолданатын жай туғызу.

 • ғылыми әдебиеттермен және электрондық мәліметтер базаларымен жұмыс істеу дағдысын үйрету.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

 • тіршілік ұйымдарының жасушалық және молекулалық-генетикалық деңгейіндегі айырмашылықтары;

 • тұқымқуалайтын материалдың гендік, хромосомдық және геномдық деңгейдегі құрылымдық-қызметтік ұйымы;

 • жасушааралық өзара әсерді қамтамасыз етудегі биологиялық мембрананың рөлін, қалыпты және патологиялық халдегі мембраналық тасымалдау мен сигнализация механизмдері

 • генетикалық және жасушалық гомеостаздың тұрақтылық сақтауының негізгі механизмдері;

 • молекулалық және генетикалық әдістер мен технологияларды қолданудың негізгі принциптері;

 • молекулалық, биологиялық және генетикалық терминологияны халықаралық тілде білу.

орындай алу:

 • молекулалық және генетикалық кезеңдер туралы білімі мен механизмдерді түсіндіру үшін қолдану;

 • қазіргі кездегі молекулалық-генетикалық әдістердің принциптерін теориялық негізде түсіндіре және ғылыми-зерттеу жұмыстарында қолдану;

 • генетикалық және молекулалық биология бойынша есептерді шешу әдістерін игеру;

 • молекулалық биологиядан зертханалық жұмыстарды жасай білу, алынған қорытынды бойынша тұжырым жасау.

дағдысының болуы:

 • арнайы сөздік материалын, физиологиялық терминологияны, электрондық мәліметтер базасын және т.б. қолдану.

 • жеке және топта жұмыс жасау;

 • физиологияға қатысты мәселелерді шешу кезінде өз білімін қолданып, көзқарасын дәлелдей алу;

 • биологиялық пәндерді оқыту барысында және ғылыми-зерттеу жұмыстарын дүргізу барысында инновациялық әдістер мен технологияларды пайдалану және алынған нәтижелерді интерпретациялау;

 • қажет құрал, құрылғы және әдістерді қолдану қабілетін көрсету.


1.6 Курстың пререквизиті Жасуша биологиясы, гистология

1.7 Курстың постреквизиті Адам анатомиясы1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген


1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы

3

5

3

15

30
67,5

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2- кестеде келтірілген

2 - Кесте

Модуль. Тақырып


Сағаттар саны
Д

ЗЖ


СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. . Кіріспе. Адам және жануарлар физиологиясы. Мақсаты және мазмұны

1

Кіріспе. Организмнін физиологиялық қызметтері.

1
22

Қозғыш ұлпалардың физиологиясы

1
23

Бұлшық ет және неррв талшықтарының физиологиясы

1
24

Орталық жүйке жүйесінің физиологиясы

1
25

Орталық жүйке жүйесінің бөліктерінің физиологиясы

1
26

Жоғары нерв қызметі

1
2Модуль 2. Талдағыштар және ішкі секреция бездері физиологиясы

7

Талдағыштар

1
28

Ішкі секреция бездерінің физиологиясы

1
2Модуль 3. Жүйелер физиологиясы

9

Қан жүйесі

1
210

Жүрек пен қан тамырларының жүйесі

1
211

Тыныс алу физиологиясы.

1
212

Асқорыту жүйесі

1
213

Зат және қуат алмасуы

1
214

Зәр шығару физиологиясы

1
215

Сүттену физиологиясы


1
2


БАРЛЫҒЫ:

15
302.1 1 аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.1.1. Физиология ғылымы, оның биологиялық пәндердің ішіндегі орны.

2.1.2. Бұлшық еттің жиырылуының механизмі мен химизмі.

2.1.3.Бұлшық еттің шаршауы, оның себебі мен байқалуы (проявление).

2.1.4. Бұлшық ет пен жүйкедегі электрлі құбылыстар. Оның пайда болу механизмі.

2.1.5.Е.Н.Введенскийді лабильдік туралы ілімі, нерв талшығының, бұлшық еттің және синапстың лабильдігі.

2.1.6.Жүйке қасиеттері. Жүйке ұлпасындағы қозудың өту заңдары.

2.1.7.Орталық нерв жүйесі

2.1.8.Орталық жүйке жүйесінің бөліктерінің физиологиясы

2.1.9.Жоғары нерв қызметі


2.1 2 аралық білімді бақылау тапсырмалары


2.1.1. Қан және оның құрамы ?

2.1.2.Қан плазмасының химиялық құрамы. Қан сарсуы деген не ?

2.1.3.Қанның физикалық және химиялық қасиеттері ?

2.1.4.Лейкоциттердің құрылысы мен қаситеттері

2.1.5.Лейкофрмула дегенімі не ? Оны қалай анықтайды ?

2.1.6.Лейкоциттердін атқаратын қызметтері ?

2.1.7. Жүректің құрылысы ?

2.1.8.Қан плазмасының химиялық құрамы. Қан сарсуы деген не ?

2.1.9.Қанның физикалық және химиялық қасиеттері ?

2.1.10.Лейкоциттердің құрылысы мен қаситеттері

2.1.11.Лейкофрмула дегенімі не ? Оны қалай анықтайды ?

2.1.12.Лейкоциттердін атқаратын қызметтері ?

2.1.13. Жүрек жұмысының нервтіқ және гуморлаьдық реттелуі?

2.1.14. Медиаторлар деген не, олардың жүрекке қандай әсері бар ?

2.1.15 Тыныс алу дегеніміз не ? Тыныс алу фазалары мен сатылары ?.

2.1.16. Өкпенің тіршілік және жалпы сиымдылығы ?

2.1.17.Өкпе мен ұлпалардағы газ алмасу

2.1.18.Қандағы газдардың құрамы, газдардың тасымалдануы ?

2.1.19.Сілекей бездері қандай топтарға бөлінеді ?

2.1.20.Сілекейдің құрамы мен қасиеті ?

2.1.21.Сілекей бөлу механизмі және оның реттелуі

2.1.22. Зат алмасуы және қуат алмасуы ?


3 курс САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.


4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3 - кесте
Апта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл


1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Физиологияда қолданылатын негізгі әдістермен және лабораториялық құрал-жабдықтармен танысу.

Сұрақ-жауап

0

2

Нерв - бұлышық ет препаратын дайындау. Қозғыш ұлпалардың қасиеттері.

Сұрақ-жауап

20

3

Тірі ұлпалардағы электірлік құбылыстар.

Тест

20

4

Жұлын рефлекстері.

Сұрақ-жауап, презентация

20+50=70

5
Шартты рефлекстердін пайда болуы

Тест

20

6

Көру және тері анализаторлар


Сұрақ-жауап, презентация

20+50=70

7

Нерв - бұлшық ет, ОНЖ, ЖДНҚ және анализаторлар тарудан қорытынды сабақ:

Тест

0

7

1 Аралық бақылау

Сұрақ-жауап (ауызша)

70

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Қанның физико-химиялық қасиеттері. Лейкоцитердің саның анықтау.

Тест

0

9

Эритроциттердің түну жылдамдығы (ЭТЖ) Гемолиз және оның түрлері

Тест

20

10

Кардиография. Автоматия және жүрек жұмысына температураның әсері .

Сұрақ-жауап, презентация

10+50=60

11

Жүрек қызметінің нервті-гуморалды және рефлекторлық


реттелуі

Тест

20

12

Спирометрия және пневмография

Тест

20

13

Ауыз қуысындағы ас қорыту

Сұрақ-жауап, презентация

10+50=60

14

Зат және қуат алмасуы

Тест

20

15

Қан, қанайналу, тыныс алу және азық қорыту тарауларынан қорытынды сабақ

Тест

0

15

2 Аралық бақылау


Сұрақ-жауап (ауызша)

70

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы


30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).


4 – кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
  1. Негізгі әдебиет


5.1.1 ФЗЛ человека.Покровского В.М.Коротького Г.Ф.2003г.

М. Физиология и спорт.

5.1.2. Төленбек И.Адам және жануарлар физ.Алматы.2002ж.

5.1.3.Т.Несіпбаев Адам және жануарлар физиологиясы. Алматы, 2015ж.

5.1.4. Арынова Р.А. Адам және жануарлар физиологиясы практикумы. Алматы, 2015.

5.1.5. Нссіпбаев Т. Жануарлар физиологиясы. Оқулық, Алматы. "Ғылым", 2005 ж.

5.1.6. Несіпбаев Т.Н., Бегаилов Е.Б., Алданазаров С.С. Жануаралар физиологиясыньщ практикумы. Оку күралы. Алматы, 2004 ж.

5.2 Қосымша әдебиет


5.2.1. Физиология человека. 1982 М. Просвещение Фомин Н.Д.

5.2.3. Бұғыбаева С.Ж. Адам физиологиясы.-Алматы, 2003ж.

5.2.4. Адам физиологиясы Сатпаева Х.К Алматы, 2000ж.

5.3 Интернет-ресурстар


5.3.1 Онлайн-учебник. Введение в физиологию http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/pic-sternberg/all.pdf

5.3.2 Онлайн-учебник.Физиология человека. http://biology.org.ua/files/lib/Alberts_et_al_vol1.pdf

Ф ДП 042-1.09-2016-03

Силлабустың сәйкестілік формасы

Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің

СӘЙКЕСТІЛІК ХАТТАМАСЫ
Сәйкестілік хаттамасы № 20 г. 1. Кафедра

(кафедра атауы)

 1. Силлабустың атауы және индексі _____________________________________

____________________________________________________________________

 1. Өзгерту туралы белгі

оқытушы ______ Аты-жөні, тегі____________________________

(қолы)


 1. Сәйкестікті бағалау нәтижелері:

МЖБС...., мамандық бойынша типтік, оқу бағдарламасына сәйкес келеді, ……

және 20_/20 оқу жылында қолдануға ұсынылады


Кафедра отырысында талқыланды.

Хаттама № __________20__г.Кафедра меңгерушісі __________________ Аты-жөні, тегі _____________________

(қолы)
Факультеттің оқу-әдістемелік отырсында талқыланды.

Хаттама №___ от 20 г.


Факультеттің ОӘБ төрағсы ______________ Аты-жөні, тегі____________________

(қолы)
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет