Қазақстан республикасы ғылым және білім министрлігіДата25.08.2017
өлшемі254,83 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18-16. 1.29/01 – 2016

Пәннің оқу бағдарламассы (силлабус)

№1 басылым

«08».09.2016 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)Пән атауы: Педагогикалық психология

Кредит саны: 4

Шифр – мамандық атауы: 5В010300 – Педагогика және психология

Факультет, кафедра: ТПФ, Психология кафедрасыСемей 2016

Алғы сөз
1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Жакпарова Гульнар Алдонгаровна _____________ «31» 08.2016 ж.

қолы

психология кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.магистрі
2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында «Психология»

Хаттама «31» 08. 2016 жыл, № 1.
Кафедра меңгерушісі псх.ғ.к., доцент Джумажанова Г.К. ______________

қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында Тарих-педагогика

Хаттама «31» 08.2016 жыл, №1.


Төрайымы Абишева Ш.Ш. ______________

қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «08» 09. 2016 жыл, № 1.
ОӘК төрайымы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор

саясат.ғ.д. Искакова Г.К. ______________қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІМазмұны
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер

Оқытушының аты-жөні, тегі

Жакпарова Гульнар Алдонгаровна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы психология кафедрасының аға оқытушысы, п.ғ.магистрі

Факультет, кафедра: ТПФ, Психология

Байланыс ақпараты – тел.: 32-17-82, e-mail guma_6565@mail.ru, №3 оқу корпусы, кабинет 102а, 102 б.


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

5В010300 - «Педагогика және психология» мамандығы бойынша «Педагогикалық психология» КП (ТК) пәннің оқу бағдарламасын келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сай бекітеді: • Қазақстан Республикасының жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты ҚР МЖБС 23.08.2012ж.№1080 Типтік оқу жоспары негізінде және ҚР БжҒМ 2016 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығымен бекітілген.

 • Педагогикалық психология пәні студенттердің алған білімдерін мейлінше дамытатын, нақтылайтын және тереңдететін профилдік пән болып табылады. Педагогикалық психология пәні психологиялық қатынастардың ажырамас бөлігі ретіндегі қатынас болып табылады.«Педагогикалық психология» оқу курсының сызбасы және оның құрылымы оқу процесін мейлінше жеңілдетуге мүмкіндік береді.Педагогикалық психологияның негізгі мақсаты болып – болашақ мамандарды адамның жеке басының дамуы мен қалыптасу заңдылықтары жайындағы біліммен қаруландыру, өзіндік талдау жасауға және зерттеуге берілген тапсырмалар болып табылады. Ол тізімдер саны студенттердің қалауы бойынша өзгертіліп отырылады. Олар студенттердің курстық және дипломдық жұмыстарының тақырыптары бола алады. Курсты оқыту әдістері, психологиялық оқулықтарға арналған отандық және шетелдік әдебиеттер тізбелері берілген. Ресми материалдар мен нормативтік актілерден, оқулықтар мен оқу құралдарынан тұратын әдебиеттер тізімі енгізілген.Осылардың барлығы жоғары оқу орнында «Педагогикалық психология» оқытудың қажеттігін көрсетеді.

1.3 Пәнді оқыту мақсаты

Студенттерді теоретикалық және практикалық біліммен қаруландыру,олардың кәсібилігін,психологиялық даярлығын, психологиялық білімнің бөлімдерін тереңдетіп оқыту.  1. Пәнді оқытудың міндеттері

- Студенттерге қаржылардың, жалпы алғанда қаржылық жүйенің теориясы бойынша тиісті білім беру;

- Оларға қаржылық сферада қызмет ету үшін қажетті практикалық дағдыларды дарыту;қаржы жүйесінің болашақ профессионалдарына мүмкін болатын қаржылық жаңалықтар, интернет-технологиялар және басқаларды ескере отырып жұмыстың негізгі бағыттарын белгілеу.


1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент білу керек:білу:

- Теориядағы және практикадағы психологиялық байланыстың негізгі бағытын ,мектептегі жұмыстын құрылымын;

-Интерпретациялық нәтиженің өңделуі және зерттеудің жүргізілу ережесін , кәсіби психологиялық танымал әдістемелердің көптілігін;

- Педагог психологты, этикалық мәдениеттілігінің даму тарихын.орындай алу:

 • Педагогикалық психология курсының техникасы мен әдістемесінмеңгерту практика жүзінде меңгерту;

 • Негізгі психологялық атқарылатын істі тақырып ыңғайына қарай түсіну;

 • Оқу- танымдық іс-әрекетті алған білімге өзбетінше әрекет жасау;

 • дағдысының болуы:

 • Педагогикалық психологияны фундаментальды пән ретінде;

Педагогикалық қызметіне ақпараттық- қалыптастыру,құрастырушылық,жобалаушылық,ұйымдастырушылық және әдістемелік дағдыларын дамыту.

құзыретті болуы:

 • Жобалау әдісін меңгеру;

 • Оқыту, тәрбие және ұстаз психологиясының проблемаларын, шешу жолдарын , принциптері мен заңдылықтарын;

 • Педагогикалық психология ғылымының даму және қалыптасу тарихын, ерекшеліктерін.

1.6 Курстың пререквизиті

1.7 Курстың постреквизиті

 • Психология тарихы;

 • Жанұялық қатынастар психологиясы.

1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме
Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген

1-кестеКурс

Семестр

Кредит-тер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ

сағ.


Барлығы

сағ.


Қорытын

ды бақылау

формасы


2

3

4

30

30

-

120

180

емтихан

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 2-кестеде келтірілген

2-кесте
Модуль. Тақырып

Сағаттар саны
Д

ЗЖ

СТС

БӨЖ

Әдебиет

1

2

3

4

5

6

7

Модуль 1. Педагогикалық психологияның мақсаты, міндеттері, мазмұны

1

Педагогикалық психологияның зерттеу пәні,обьектісі, құрылымы, зерттеу әдістері.

2
2

8

5.1.1

2

Педагогикалық психологияның әдіснамалық негіздері.

2
2

8

5.1.3

5.2.4


3

Қазіргі кездегі білім беру.

2
2

8

5.1.2

5.2.2


Модуль 2. Оқыту және дамыту арақатынасы

4

Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі.


2
2

8

5.2.1

5.3.1


5

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы.2
2

8

5.2.2

5.2.3


6

Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым–қатынастың психологиялық–педагогикалық негіздері.


2
2

8

5.1.5

5.2.4


7

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы.


2
2

8

5.1.4

8

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің психологиясы.


2
2

8

5.1.2

5.2.6


Модуль 3. Қарым-қатынастағы қиындықтың жалпы сипаттамасы

8

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы.


2
2

8

5.1.2

5.2.3


10

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің психологиясы.


2
2

8

5.1.2

5.2.7


11

Мұғалімнің кәсіби және жеке тұлғалық дамуы


2
2

8

5.1.4

5.2.2


12

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы.


2
2

8

5.1.4

5.2.5


Модуль 4. Педагогикалық ұжым психологиясы

13

Педагогикалық ұжым психологиясы.


2
2

8

5.1.8

5.3.3


14

Мектеп және жоғарғы оқу орындарындағы психологиялық қызмет.


2
2

8

5.2.6

5.3.3


15

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы.2
2

8

5.1.1

5.2.3


БАРЛЫҒЫ:

30

-

30

120

2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

Тақырып атауы, өткізу формасы, құрылымы, №1 және №2 білім алушылардың білімін бақылайтын аралық бақылаудың мазмұны

1 аралық білімді бақылау тапсырмасы

Тақырыбы: Педагогикалық психологияның зерттеу пәні, құрылымы, зерттеу әдістері

Тапсырма: Тақырып бойынша жаңа түсініктердің анықтамасын жазу.

2 аралық білімді бақылау тапсырмасыТақырыбы: Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі

Тапсырма: Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым – қатынастың психологиялық – педагогикалық негіздері

3 КУРС САЯСАТЫ


Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.
4 Бағалау саясаты
Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3-кесте


АптаЗертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

1

-

-

-

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Педагогикалық психологияның мақсаты, міндеттері, мазмұны.


әңгімелесу

-

2

Педагогикалық психологияның зерттеу пәні,обьектісі, құрылымы, зерттеу әдістері.


сұрақ-жауап

-

3

Педагогикалық психологияның әдіснамалық негіздері.


әңгімелесу

20

4

Қазіргі кездегі білім беру.


сұрақ-жауап

25

БӨЖ №1 Оқу іс -әрекетінің қалыптасуы және құрылымы.


конспектілеу, глоссарий

40

5

Оқыту және дамыту арақатынасы


шығармашылық жұмыс

30

6

Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі.


топпен жұмыс, тренинг

25

БӨЖ №2 Білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру процесі.


тақырып бойынша конспект,

слайд әзірлеу40

7

1 Аралық бақылау

жаңа түсініктерге анықтама жазу (кесте түрінде)

90

1-7 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу

Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, практикалық сабақтар, семинар, БӨЖ

8

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы.


шығармашылық сабақтар

15

9

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің психологиясы.


пікір-сайыс

10

БӨЖ №3 Мұғалім мен оқушылар арасындағы қарым–қатынастың психологиялық–педагогикалық негіздері.


реферат түрінде

30

10

Педагогикалық өзара әрекеттесуде болатын қиындықтардың сипаттамасы.


тренинг

15

11

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетінің психологиясы.


шығармашылық сабақтар

15

12

Мұғалімнің кәсіби және жеке тұлғалық дамуы


пікір-сайыс

10

БӨЖ №4 Педагогикалық ұжым психологиясы


сызба түрінде

30

13

Мектеп және жоғарғы оқу орындарындағы психологиялық қызмет.


тренинг

15

14

Педагогикалық қарым-қатынас психологиясы.топпен жұмыс, тренинг

10

БӨЖ №5 Педагогикалық психология пәні бойынша әдістемелік нұсқаулар

тақырып бойынша слайд әзірлеу

30

15

2 Аралық бақылау

Әртүрлі топтарда өткізілетін тренингтің өткізілу схемасын жасау

90

8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

30+270=

300


Емтиханның қорытынды баллы

ауызша

400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл

-

1000


Ескертпе:

1 бағанда апта № көрсетіледі, соған қарай білім алушылардың білімін бақылау жүзеге асырылады;

2 бағанда білім алушы сәйкес келетін аптада меңгеруі тиіс сабақ тақырыбы көрсетіледі,

3 бағанда білімді бақылау түрі келтіріледі;

4 бағанда білім алушылардың жұмыс түрлерін орындауына байланысты қойылатын максималды балл көрсетілген;

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).4-кесте

Білімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі


Әріптік жүйе бойынша бағалау

Баллдардың цифрлық эквиваленті


Пайыздық мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға

А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз


5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР
5.1 Негізгі әдебиет

5.1.1 Выготский Л.С. Педагогическая психология. М., 2013.

5.1.2 Зимняя И.А. Педагогическая психология. -М., 2013г

5.1.3. Талызина Н.Ф. Педагогическая психология. М., 2011г.

5.1.4.Немов Р.С. Психология. Книга 2 . М., 2012г.

5.1.5.Зимняя И.А. Педагогикалық психология. М., Логос; Алматы: 2015.

5.1.6.Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. Алматы. 2014г.

5.1.7.Крутецкий В.А. Психология обучения и воспитания школьников. М:; 2012

5.1.8.Айсмонтас . Педагогическая психология. М:; 2011г.


5.2 Қосымша әдебиет

5.2.1. Мухина В.С. Детская психология. М., 2011г.

5.2.2 Немов Р.С. Психология. Книга 2 . М., 2012г.

5.2.3. Зимняя И.А. Педагогикалық психология. М., Логос; Алматы: 2013г.

5.2.4. Мұқанов М. Педагогикалық психология очерктері. Алматы. 2013г.
5.3 Интернет-ресурстар

5.3.1http://storage.piter.com/upload/contents/978545901161/978545901161_p.pdf

5.3.2 www.katarsis_ru

5.3.3 http://psylist.net/5.3.4 www.trepsy_net
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет