Бағдарламасы «Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі»Дата08.09.2017
өлшемі151,96 Kb.
түріБағдарламасы

ПОӘК042-18-36.1.

27/02-2014
№ 2 басылым

16.06.2014 г.бет 10 беттен
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

СемЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-36.1.

52/02-2014
ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

«Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі»

№ 2 басылым

16.06. 2014 ж.
ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ
«Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі» 5В010200 – «Бастауш оқытудың педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2014

1.ӘЗЕРЛЕГЕН


Құрастырушы__________« »__________ 2014ж., Мүрсәлімов Р.М. – «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен теория» кафедрасының аға оқытушысы


2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. «Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен теория» кафедрасы отырысында

« » _____2014ж. № хаттама
Кафедра менгерушісі_______ Прохоров Б.Н.

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

« » ________ 2014ж. №1 хаттама
Төрайымы____________ Абдишева З.В.
3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақулданған және ұсынылған

« »________ 2014ж. №1 хаттама
ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақтүрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізіміЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Мүрсәлімов Рафаэль Мұхаметғалиұлы, аға оқытушы

«Дене шынықтыру және бастапқы әскери дайындықтың әдістемелері мен теория» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел:63-33-39, оқу ғимараты №3, кабинет №239

Сабақ өткізу орны – дәрісхана - бекітілген сабақ кестесі бойынша

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 2
1.2 Пән мазмұнына қысқаша сипаттама:

«Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі» мектептегі денк шынықтыру сабағы курсының негізгі әдістемелік принциптері типтік есептерінің шешілуін қарастырады. Дене шынықтыру сабағын оқыту процесі гимнастика, жеңіл атлетика, қозғалмалы ойындар бойынша бастауш сыныптардағы мұғалімдерді дайындауға қажетті ғылыми білімдердің жүйесін меңгерудің бір құралы болып табылады. Курсты өту кезеңінде балалармен, педагогикалық жұмыстың қабілеттері қалыптасады.


1.3 Пәннің оқыту мақсаты: Курс дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі және де құралдарын таңдай білу арқылы бекітілген негізгі оқу элементтеріне сай болу керек. Сонымен қатар өздік жұмысқа дағдыландыруды қалыптастырады, ол жеке тұлғаның дамуындағы маңызды элементтің бірі.
1.4 Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- студенттерді ҚР бастауш сыныптарда білім беру жүйесіндегі оқулықтар мен бағдарламардың мазмұнымен таныстыру;

- студенттерге мектеп бағдарламасында дене шынықтыру сабағын оқыту әдістерін үйрету;

-студенттерді мектептегі педагогикалық іс-тәжірибеден өтуге даярлау


1.5 Оқыту нәтижелері:

Пәнді оқу нәтижесінде студент келесі білім және іскерлікті меңгеру қажет:  1. Оқу процесінде жалпы әдістемелік талаптарды білу . Өткен сабақтарды талдай білу.

  2. Бастауш мектептегі оқыту әдістерінің бағдарламасын білу.

2 Пән мазмұны және пән сағаттарын бөлу

Кесте 1


п/п


Тақырып атауы

Сағаттар

Әдебиеттер

ЛК

ЛБ

СПЗ

ОСӨЖ


СӨЖ

1.

Дене мәдениетінің даму тарихы

2
1

4

10

7.1.1-7.1.3


2.

Физикалық дене сапалары және дене тәрбиесінің әдістемелік принциптері

4
4

3

10

7.1.1-7.1.33.

Дене тәрбиесінің негізгі міндеттері

2
2

3
7.1.1-7.1.3

7.1.1-7.1.34.

6-10 жастағы балалардың жастық ерекшеліктері

2
2

2
7.1.1-7.1.3


5.

Мектеп оқушыларының дене тәрбиесін ұйымдастыру

2
2

37.1.1-7.1.3
6

Дене тәрбиесін жоспарлау

2
2
15

7.1.1-7.1.3

7.1.1-7.1.37

Дене тәрбиесін материалды-техникалы қамтамасыз ету

1
2
10

7.1.1-7.1.3

7.1.1-7.1.3


Барлығы:

15 с.

-

15 с.

15 с.

45 с.

3 ПӘНДІ ОҚЫТУДАҒЫ ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Теориялық курс тәжірибелік сабаққа бекітіледі.

Тәжірибелік сабақтар сол немесе басқа да дәріс сабақтарынан кейін өткізіледі. Сөзсіз, мұндай ұйымдастырылған сабақта ойлау, жинақтау, талдау қабілеттері артады. Ойлау қабілетінің қалыптасуы оқытудағы пәнаралық байланыстың барлық кезеңдерінде және барлық оқу-тәрбие процестерінде негізделеді.

4 КУРС ФОРМАТЫ

Оқу сабақтарының түрлері – дәрістер, тәжірибелік сабақтар. 1 сағат дәріс 50 минутты құрайды. 1 сағат тәжірибелік сабақ 50 минутты құрайды. Сабақ, сабақ кестесі бойынша өткізіледі. Сонымен қатар дәрісханаларда немес одан тыс студенттердің өздік жұмыстары жоспарланады. Студенттердің өздік жұмыстарының графигі және есеп кафедраның сабақ кестесі бойынша жүргізіледі. Студенттердің өздік жұмыстарын тексеру ауызша әңгімелесу, үйге тапсырма беру, бақылау сұрақтары, тест сұрақтары арқылы орындалады.


5 Курс саясаты

Студент пәнді оқу процесінде белсенділік және дербестік таныту керек , оқу процесінде студент кешіккен жағдайда, себепсіз сабақ босатқанда, уақытында тапсырманы орындамаған кезде баллдары төмендетіледі.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Студенттердің білімін бақылау төмендегі форма бойынша жүзеге асады:

- ағымдық бақылау (апта сайын өтеді);

- межелік бақылау (7 және 15 апталар);

- қорытынды бақылау – емтихан.

Ағымдық бақылау – бұл студенттің дәрісте, тәжірибелік сабақта, өздік жұмыстарын оқытушымен орындау барысында алған білімдерін тексеру жүйесі.Ағымдық бақылаудың әр түрлі түрлері қарастырылады:

- ауызша сұрақ;

- бақылау сұрақтары;

- үй жұмыстары;

- тест сұрақтары.

Пәнді оқыту процесінде студенттің әр жұмысы баллмен бағаланады.

- тәжірибелік сабақтарды орындау және қорғау – 210 балл (7 тәж.сабақ –15 балл бойынша, 7 тәж.сабақ – 13 балл бойынша, 1 тәж.сабақ – 14 балл бойынша);

- ОСӨЖ орындау графигі бойынша– 60 балл (12 ОСӨЖ –5 балл бойынша);

- өздік жұмысы СӨЖ орындалуы– 150 балл (2 жұмыс –45 балл бойынша, 2 жұмыс –30 балл боынша);

- межелік бақылау – 120 балл (1 МБ – 60 балл, 2 МБ – 60 балл).

Курс бойынша барлығы– 540 балл.Баллдарды апта бойынша және бақылау түрі бойынша бөлу кестеде көрсетілген.

«Дене мәдениеті теориясы мен әдістемесі» пәні бойынша баллдарды бөлу
Кесте 2

Апта

Бақылау түрі

Барлық балл

Ескерту

1-7

Аудиториялық сабаққа қатысу және дайындалу.

30

Оқытушы сабақта жоқ студентті ғана белгілейді.

Тәжірибелік сабақтардың орындалуы (есеп, қорғау)

1

Тәжірибелік сабақ 1. Дене мәдениетінің даму тарихы

15

Тәжірибелік сабақта

2-3

Тәжірибелік сабақ 2-3. Дене тәрбесі педагогикалық процесс ретінде

15

Тәжірибелік сабақта

4

Тәжірибелік сабақ 4 Физикалық сапа және қабілеттілік

15

Тәжірибелік сабақта

5

Тәжірибелік сабақ 5 Дене тәрбиесінің әдістемелік принциптері

15

Тәжірибелік сабақта

6

Тәжірибелік сабақ 6 Дене тәрбиесінің негізгі міндеттері

15

Тәжірибелік сабақта

7

Тәжірибелік сабақ 7 6-10 жастағы балалардың жастық ерекшеліктері

15

Тәжірибелік сабақта

Студентің өздік жұмысы

5

Дене тәрбиесінің мақсаты мен маңызы.

60

Сабақ кестесіне сәйкес

6

Физикалық сапаның сипаты.

60

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

4

Оқу, тәрбиелеу үрдісінің әдістері

5*2


Сабақ кестесіне сәйкес

6

Дене жаттығуларының жалпы сипаттамасы

5*2

Сабақ кестесіне сәйкес
Межелік бақылау 1 - 1-7 апталар

60 б
Қорытынды баллдар оқу нәтижесі бойынша

1 аптадан 7 аптаға дейін300
8-15

Аудиториялық сабаққа қатысу және дайындалу.

30

Оқытушы сабақта жоқ студентті ғана белгілейді.

Тәжірибелік сабақтарды орындау (есеп, қорғау)

8

Тәжірибелік сабақ 8 Мектеп оқушыларының дене тәрбиесін ұйымдастыру

15

Тәжірибелік сабақта

9-10

Тәжірибелік сабақ 9-10 Дене тәрбиесін жоспарлау

20

Тәжірибелік сабақта

11

Тәжірибелік сабақ 11 Дене тәрбиесін материалды-техникалы қамтамасыз ету

15

Тәжірибелік сабақта

12-13

Тә жірибелік сабақ 12-13 Оқу, тәрбиелеу үрдісінің әдістері

20

Тәжірибелік сабақта

14-15

Тә жірибелік сабақ 14-15 Дене ы жаттығуларының жалпы сипаттамасы

20
Студенттің өздік жұмысы

11

1-4 сыныптардағы қозғалмалы ойындар.

60

Сабақ кестесіне сәйкес

13

Мектеп оқушыларының дене тәрбиесін ұйымдастыру.


60

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

9-10

Дене тәрбиесі сабағы

5*3

Сабақ кестесіне сәйкес

11

Дәрігерлік бақылау

5*3

Сабақ кестесіне сәйкес

15

Межелік бақылау 2 - 8-15 апталар

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

Қорытынды баллдар оқу нәтижесі бойынша

8 аптадан 15 аптаға дейін300
Емтихан бойынша қорытынды балл

400
Академиялық кезең бойынша қорытынды балл

1000
Студенттердің білім бағалау шкаласы:
Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өтежақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз
  1. ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

1. Е.Қ. Уанбаев «Дене мәдениеті және спорттың ілімі мен әдіснамасы». Өскемен 2010 ж.

2.А.П. Матвеев, С.Б. Мельников « Методика физического воспитания с основами теории». М. Просвещеиие, 1991 г.

3.Ж.К. Холодов. В.С. Кузнецов « Теория физического воспитаиия и спорт». М. 2000 г.

4. Г.И. Погадаев «Настольная книга учителя физической культуры» М.2000г.

5. Б.Р. Голощанов « История физической культуры и спорта». М. 2001 г.

6. Е.М. Муравьев «Учсбно-воспитательный процесс в школе». М. 2000 г.

7.«Нормирование нагрузок в физическом воспитании школьников» (Под ред. Любомирского. М. Педагогика 1989 г.
Қосымша әдебиеттер:

1. « Гимнастика с методикой преподавания». Учебное иособие для отдслений физического воспитания пед. училищ. ( Под ред. Павлова И.Б., В.М. Баршая М. Просвешение, 1985 г.

2. В.Г. Яковлев « Игры для детей». М., ФИС, 1975 г.

3. М.П. Бреев «Урок физической культуры в школе (технология)».Пособие для учителей. Новосибирск.. 2003 г.

4. Т.П. Богданов « Школьникам - здоровый образ жизни». М., ФИС, 1989 г.

5.« Детские народные подвижные игры» ( Сост. А.В.Кснеман, Т.И. Осокина)

Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет