Бағдарламасы «Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»



Дата19.02.2017
өлшемі264,41 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

Семей қаласының Шәкәрім атындағы мемелкеттік университеті

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16-13.1.04

/02-2013



ПОӘК

Студенттерге арналған пәннің бағдарламасы

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.



ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»


011600 – «География»мамандығы үшін
СТУДЕНТТЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей 2013


Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрастырушы:_____ « »________2013ж Рахимова Г.К., аға оқытушы, химия және география кафедрасы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия және география» кафедрасы отырысында


« » 2013ж., хаттама
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында


« » 2013ж., хаттама
Төрайымы Л.С. Ибраева
3. БЕКІТІЛДІ

Университететің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған



« » 2013ж., хаттама
ОӘК төрағасы
4 «18» 09 2008ж. № 1 басылым ОРНЫНА ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны

1.


Жалпы ережелер

2.


Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

3.


Пәнді оқып білу жөніндегі әдістемелік ұсынымдар

4.


Курс форматы

5.


Курс саясаты

6.


Баға қоюдың саясаты

7.


Әдебиет тізімі


ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР


  1. Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер:

Рахимова Г.К., аға оқытушы

Химия және география кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел: , оқу ғимараты № , кабинет №

Сабақ өткізу орны – дәрісхана №

Берілген пән бойынша кредиттер саны - 3
1.2 Пәннің қысқаша мазмұны:

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.




  1. Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттерде экономикалық-географиялық ойлауды қалыптастыру, экономикалық және саяси географияның теориясы мен концепциясын, фундаментальды категориясын меңгеру.

1.4Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттеу.
1.5Оқып-білудің нәтижелелері:

- экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттей алу;

- экономикалық және әлеуметтік географияның қоғамдық пән екендігін көрсете білу;

- экономикалық және әлеуметтік географияның Қазақстанда және ТМД елдеріндегі дамуын қарастыра білу;

- батыс елдердегі қазіргі экономикалық және әлеуметтік географияның алатын орнына сипаттама беру;

- ғылыми географиялық зерттеулерде мәселені дұрыс анықтай білу және жаңа әдістермен тәсілдерді таңдай білу.



  1. Курстың пререквизиттері:

-Экономикалық теорияның негіздері

1.7 Курстың постреквизиттері:




2 Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу

1 кесте


т/б


Тақырып атауы

Сағаттар

Әдебиет

Дәріс

ПС

ОСӨЖ

СӨЖ

1.

Кіріспе. Қазіргі дүниежүзі картасы.

4

2

2

8,5

8.1.1-8.1.4

С. 5-16.


2.

Дүниежүзі елдер типологиясы.

4

2

3

8,5

8.1.1-8.1.4

С. 17-38.



3.

Халықтар гоеграфиясы. Халықтардың өсуі динамикасы.

4

2

3

8,5

8.1.1-8.1.4

4.

Табиғи жағдайлар және ресурстар.

4

2

2

8,5

8.1.1-8.1.4

5.

Дүниежүзі шаруашылықтың құрамы. Дүниежүзі еңбек бөлінісі.

4

2

3

8,5

8.1.1-8.1.4

6.

Дүниежүзі көлік географиясы. Халықаралық экономикалық байланыстар.

4

2

3

8,5

8.1.1-8.1.4

7.

Еркін экономикалық аймақтар. Ғаламдану үрдісінде трансұлттық компаниялардың ролі.

4

2

3

8,5

8.1.1-8.1.4

8.

Қазіргі ғаламдық мәселелер.

2

1

3,5

8

8.1.1-8.1.4




БАРЛЫҒЫ:

30

15

22,5

67,5





3 ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» курсын оқыту өзара байланысты төрт форманы қажет етеді: дәріс, практикалық (семинар) жұмыс, ОСӨЖ-оқытушының студентпен өздік жұмысы, және СӨЖ - студенттің өздік жұмысы.

Дәрістер конспектілері материалды игеруге негіз болып табылады. Дәрісте конспект жазуға әрбір студент міндетті. Конспектті оқулықтардан және оқу құралдарынаналынған материалмен толықтырып, жазып алған өте пайдалы. Конспектті лектор беретін кеңестер кезінде де толықтыруға болады. Практикалық (семинар) сабағына дайындалуда келесі қажет болады: практикалық сабақтың тақырыбына сәйкес оқу құралдардан және дәріс материалы бойынша ұсынылған теориялық материалдарды зерттеу; практикум немесе нақты әдістемелік нұсқаулардан жұмыстың мазмұнымен, қажетті құралдар, реактивтер, ыдыспен таңысу; алғашқы сабаққа жіберілу алынған соң жеке тапсырма орындау; қорытындысымен орындалған жұмыстың есебін жазу және оны қорғау. ОСӨЖ және СӨЖ күнделікті және міндетті дайындықты талап етеді, нақты тапсырма бойынша орындалады және күнделікті оқытушымен тексеріледі. Аудиториядан тыс өздік жұмыста студенттер әдебиетпен жұмыс істеп, үй тапсырмасын орындап, практикалық сабақтарға дайындалады.
4 КУРС ФОРМАТЫ

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» – 3 кредит.

Курс бойынша 50 минуттық дәріс, 50 минуттық 1 практикалық сабақ және 50 минуттық ОСӨЖ 2 аптада 3 рет болады. Дәрістерге, практикалық сабаққа, ОСӨЖ-ге қатысуға студент міндетті. Себепсіз босатылған сабақтар қайталап оқытылмайды. Жазбаша үй тапсырмалары (ЖҮТ) көрсетілген уақытта өткізілмесе, қабылданбайды, сондықтан студент белгілі бір балын жоғалтады. Практикалық сабақтар студентті өздігінен жұмыс істеуге үйретеді, ойлау қабілетін арттырады, сондықтан сабаққа нұсқаудағы сұрақтарға толық жауап беру керек. Сабаққа дайын емес студент практикалық сабаққа жіберілмейді, қосымша сабақ жүргізілмейді.
5 курс саясаты

Студент пәнді оқып-білу үрдісінде белсенді және өздік қабілеттерін көрсету міндетті, қалып келу, себепсіз сабақтан қалу, дер уақытта жұмыстарды тапсырмау және оқу үрдісінде пассивті болуда балдарды алу түрінде штрафтар салынады.


6 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

Пән бойынша емтихан бағасы модульдар бойынша, межелік бақылау бойынша және соңғы аттестация бойынша (60%) көрсеткіштер мен емтихан

нәтижесінің (40%) қосынды балы түрінде қорытылады, қосындысы 100% құрайды.

Апта және бақылау түрлері бойынша балдардың таратылуы кестеде келтірілген



«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға пәні бойынша балдардың таратылуы

2 кесте


Апта

Бақылау түрі

Балдардың барлығы

Қосымша

1-7

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

1-2

Қазіргі дүниежүзінің картасы. Қалыптасу кезеңдері.

35

Практикалық сабақта

2-4

Дүниежүзінің халықтар географиясы.

35

Практикалық сабақта

5-7

Табиғи ресурстар географиясы. Экологиялық мәселлер.

35

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

1-2

Дүние жүзі елдердің типологиясы

25

Сабақ кестесіне сәйкес

3-4

Азия елдері

25

Сабақ кестесіне сәйкес

5-6

Халықаралық ұйымдар және дүние жүзі интеграция үрдістері

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

1-2

Еуропа елдері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

3-4

Азия елдері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

5-6

Африка елдері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

7

Межелік бақылау 1- 1-7 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60

Сабақ кестесіне сәйкес

1 апта мен 7 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270

Сабақ кестесіне сәйкес

8-15

Аудиториялық сабақтарына қатысу және даярлық

30

Оқытушы электрондық журналда оқушының тек сабаққа қатыспау фактісін көрсетеді

Практикалық жұмыстарды орындау (есеп, қорғау)

8-9

Дүниежүзі шаруашылықтың аймақтану және ғаламдану үрдістері.

35

Практикалық сабақта

10-13

Дүние жүзі шаруашылықтың салалық географиясы. Өндірістік және ауыл шаруашылық географиясы.

35

Практикалық сабақта

14-15

Көлік географиясы және халықаралық экономикалық байланыстар. Адамзаттың ғаламдық мәселелер.

35

Практикалық сабақта

Студенттің өздік жұмысы

8-9

ТМД елдері. Саяси және экономикалық байланыстар.

25

Сабақ кестесіне сәйкес

10-11

ҒТР және дүние жүзі шаруашылық географиясы.

25

Сабақ кестесіне сәйкес

12-15

ТМД елдері. Қазіргі экономикалық және саяси байланыстар муының басты-басты сатылары.

25

Сабақ кестесіне сәйкес

Оқытушымен студенттің өздік жұмысы

8-9

Америка елдері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

10-11

Австралия және Мұхиттық аралдар елдері

10

Сабақ кестесіне сәйкес

12-14

ТМД елдері

10




15

Межелік бақылау2- 9-15 апта дәріс материалдары бойынша кешендік тестілеу

60 б.

Сабақ кестесіне сәйкес

9 апта мен 15 апта аралығында оқу нәтижелері бойынша балдардың барлығы

30+270

Сабақ кестесіне сәйкес

Емтихан балдарының барлығы

400




Академиялық мерзімде балдардың барлығы

1000



Студенттердің білім бағалау шкаласы:



Әріптік жүйе бойынша баға

Балдардың сандық эквиваленті

Проценттік мазмұны

Дәстүрлі жүйе бойынша баға
А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

-«-
В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

75-79


-«-

В-

2,67

-«-

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық

С

2,00

65-69

-«-

С-

1,67

60-64

-«-

Д+

1,33

55-59

-«-

Д

1,00

50-54

-«-

Ғ

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз




 1. ӘДЕБИЕТ

Негізгі әдебиеттер:

 1. Горшков Г.П., Якушева А.Ф. Общая геология. М.: 1973.

 2. Добровольский В.В. Геология: Учебник пособия для студентов высших учебных заведений. – М.: Центр ВЛАДОС, 2001

 3. Короковский Н.В., Якушова А.Ф. Основы геологии: Учебник для географ. спец. вузов. – М.:Высшая школа., 1991.

 4. Ланге О.К., Иванова М.Ф., Лебедев Н.П. Общая геология. М.:1958.

 5. Пособие к лабораторным занятиям по общей геологии: Учебное пособие для студентов . М.: Недра,1988.

 6. Толстой Н.П. Геология с основами минералогии. М.:1975.

 7. Тұяқбаев Н., Арыстанов К. Жер қойнауына саяхат. Алматы, Мектеп, 1989.


Қосымша әдебиеттер:

 1. Абдрахманов С.А. и др. Казахско-русский, русско казахский терминологический словарь. Геология, геодезия и география. – Алматы: Рауан, 2000.

 2. Бейсенбаева А. и др. Русско-казахско-английский и англо-казахско-русский горно-геологический словарь

 3. Бондарев В.П., Сербаринов А.Е. практикум по геологии с основами палеонтологии. М.: 1980.Музафаров В.Г.

 4. Кузнецова Е.А. Геология Т 1 Геологические явления. М-Л. Новосибирск, ОНТИ 1993.

 5. Минералогия и петрография. – М.:1964.

 6. Михайлова И.А. Общая палеонтология. М.:.1989.

 7. Немков Г.И. Историческая геология. – М.:Недра.1974.

 8. Немков Г.И. Историческая геология с элементами палеонтологии. – М.:Недра.1990.

 9. Фисуненко О.П., Пичугин б.в. Практикум по геологии: Учебное пособие для студентов. – М.:Просвещение,1985.


ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-16-13.1.04

/01-2013



ПОӘК

Оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»

№ 2 басылым

10.01.2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»



5В011600 – «География» мамандығы үшін
ОҚЫТУШЫҒА АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ
Семей

2013


Алғы сөз

1. ӘЗІРЛЕНГЕН


Құрастырушы:_____ « »________2013ж Рахимова Г.К., аға оқытушы, химия және география кафедрасы
2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1 «Химия және география» кафедрасы отырысында



« » 2013ж., хаттама
Кафедра меңгерушісі, п.ғ.к. Д.Р. Онтагарова
2.2 Жаратылыс ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының

отырысында



« » 2013ж., хаттама
Төрайымы Л.С. Ибраева
3. БЕКІТІЛДІ

Университететің Оқу-әдістемелік Кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған



« » 2013ж., хаттама
ОӘК төрағасы
4 «18» 09 2008ж. № 1 басылым ОРНЫНА ЕНГІЗІЛІП ОТЫР

Мазмұны





 1. Қолдану саласы

 2. Нормативтік сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқу пәннің (модульдің) мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмысына арналған тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу-әдістемелік карта

 7. Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

 8. Әдебиеттер


1 ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
5В011600 – «География» мамандығы студенттеріне арналған «Зат құрылысы» пәні бойынша оқу-әдістемелік кешеннің кұрамына енгізілген оқытушыға арналған пәннің бағдарламасы.
2 НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе» пәнінің оқытушыға арналған бағдарламасы келесі құжаттар талаптары мен ұсыныстарына сәйкес құрастырылған және аталған пән бойынша оқу процесін ұйымдастыру тәртібін белгілейді:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты» 23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;



5В011600 – «География» мамандығының Типтік оқу жоспары, 10 сәуір 2012 ж. № 158 бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012«Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенініңқұрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

«Экономикалық, әлеуметтік және саяси географияға кіріспе»пәні бакалавр дайындау барысында маңызды орын алады және «География» мамандығында оқитын студенттер үшін негізгі пәндер блогының міндетті бөлігі болып табылады, өйткені студенттерге профессионалды жұмыс барысында көп нәрсені біліп, істей алу тиіс.

3.2 Пәнді оқып-білудің мақсаты: студенттерде экономикалық-географиялық ойлауды қалыптастыру, экономикалық және саяси географияның теориясы мен концепциясын, фундаментальды категориясын меңгеру.

3.3 Пәнді оқып-білудің негізгі міндеті:

- экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттеу.

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды:

- экономикалық және әлеуметтік географияның қалыптасуы, дамуы, келешегі және басқа да пәндермен тығыз байланыстылығын зерттей алу;

- экономикалық және әлеуметтік географияның қоғамдық пән екендігін көрсете білу;

- экономикалық және әлеуметтік географияның Қазақстанда және ТМД елдеріндегі дамуын қарастыра білу;

- батыс елдердегі қазіргі экономикалық және әлеуметтік географияның алатын орнына сипаттама беру;

- ғылыми географиялық зерттеулерде мәселені дұрыс анықтай білу және жаңа әдістермен тәсілдерді таңдай білу.



  1. Курстың пререквизиттері:

-Экономикалық теорияның негіздері

3.6 Курстың постреквизиттері:



 • Дүниежүзінің әлеуметтік және экономикалық географиясы

 • Қазақстанның әлеуметтік және экономикалық географиясы

3.7Оқу жұмыс жоспарынан көшірме:

1кесте

Курс

Семестр

Кредиттер

ДР сағ.

СПС сағ.

ЗС сағ.

ОСӨЖ (сағ)

СӨЖ сағ.

Бар-лығы

сағ.


Қорытынды бақылау түрі

3

5

3

30

15

-

22,5

67,5

135

емтихан



4 ОҚУ ПӘННІҢ(МОДУЛЬДІҢ) МАЗМҰНЫ

2кесте


Тақырыбтардың атауы және олардың мазмұны

Сағат саны

1

2

1 МИКРОМОДУЛЬ «Қазіргі дүниежүзі картасы»

Дәріс сабақтары

Кіріспе. Қазіргі дүниежүзі картасы.

4

Дүниежүзі елдер типологиясы.

4

Халықтар гоеграфиясы. Халықтардың өсуі динамикасы.

4

Табиғи жағдайлар және ресурстар.

4

Практикалық сабақтар

Қазіргі дүниежүзінің картасы. Қалыптасу кезеңдері.

2

Дүниежүзінің халықтар географиясы.

2

Табиғи ресурстар географиясы. Экологиялық мәселлер.

2

2МИКРОМОДУЛЬ «Дүниежүзілік шаруашылық»

Дәріс сабақтары

Дүниежүзі шаруашылықтың құрамы. Дүниежүзі еңбек бөлінісі.

4

Дүниежүзі көлік географиясы. Халықаралық экономикалық байланыстар.

4

Еркін экономикалық аймақтар. Ғаламдану үрдісінде трансұлттық компаниялардың ролі.

3

Қазіргі ғаламдық мәселелер.

3

Практикалық сабақтар

Дүниежүзі шаруашылықтың аймақтану және ғаламдану үрдістері.

3

Дүние жүзі шаруашылықтың салалық географиясы. Өндірістік және ауыл шаруашылық географиясы.

3

Көлік географиясы және халықаралық экономикалық байланыстар. Адамзаттың ғаламдық мәселелер.

3


5 СТУДЕНТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ТІЗІМІ

5.1 Дүние жүзі елдердің типологиясы

5.2 Азия елдері

5.3 Халықаралық ұйымдар және дүние жүзі интеграция үрдістері

5.4 ТМД елдері. Саяси және экономикалық байланыстар.

5.5 ҒТР және дүние жүзі шаруашылық географиясы.

5.6 ТМД елдері. Қазіргі экономикалық және саяси байланыстар.


 1. ПӘН БОЙЫНША ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КАРТАСЫ

3 кесте

Тақырыбы

Көрнекті құралдар,

ТОҚ,


зертханалық тақталар (стенд)


Өздік меңгерілетін сұрақтар


Бақылау нысанасы


Дәрістер

Практикалық

сабақтар


1

2

3

4

1

Кіріспе. Қазіргі дүниежүзі картасы.

Қазіргі дүниежүзінің картасы. Қалыптасу кезеңдері.

Схема, сурет

Кіріспе. Қазіргі дүниежүзі картасы.

Кезектік бақылау

Дүниежүзі елдер типологиясы.

Схема, кесте

Дүниежүзі елдер типологиясы.

Кезектік бақылау

Халықтар гоеграфиясы. Халықтардың өсуі динамикасы.


Дүниежүзінің халықтар географиясы.


Сурет, кесте

Халықтар гоеграфиясы. Халықтардың өсуі динамикасы.

.


Кезектік бақылау

Диаграмма, схема

Графики, диаграмма

Табиғи жағдайлар және ресурстар.

Дүниежүзі шаруашылықтың аймақтану және ғаламдану үрдістері.


Кесте, плакат

Табиғи жағдайлар және ресурстар

Кезектік бақылау

Дүниежүзі шаруашылықтың құрамы. Дүниежүзі еңбек бөлінісі.

Дүние жүзі шаруашылықтың салалық географиясы. Өндірістік және ауыл шаруашылық географиясы.

Диаграмма, схема

Дүниежүзі шаруашылықтың құрамы. Дүниежүзі еңбек бөлінісі.

Кезектік бақылау

Дүниежүзі көлік географиясы. Халықаралық экономикалық байланыстар.

Көлік географиясы және халықаралық экономикалық байланыстар. Адамзаттың ғаламдық мәселелер.

Диаграмма, схема

Дүниежүзі көлік географиясы. Халықаралық экономикалық байланыстар.

Кезектік бақылау

Еркін экономикалық аймақтар. Ғаламдану үрдісінде трансұлттық компаниялардың ролі.

Диаграмма, схема

Еркін экономикалық аймақтар. Ғаламдану үрдісінде трансұлттық компаниялардың ролі.

Кезектік бақылау

Қазіргі ғаламдық мәселелер.

Табиғи ресурстар географиясы. Экологиялық мәселлер.


Диаграмма, схема

Қазіргі ғаламдық мәселелер.

Кезектік бақылау


7 Оқу-әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз етудің картасы

Таблица 4



Оқулықтардың , оқу-әдістемелік құралдардың атауы

Дана (саны)

Студенттердің саны

Қамтамасыз етілу пайызы

Скопин И.В. Введение в экономическую географию. Москва 2006г.

1

5

25

Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избр. Тр. М.: Мысль, 1990. 239 с.

1

5

25

Баттимер А. Путь в географию. М.: Прогресс, 1990. 238 с.

1

5

25

Гладкий Ю.Н. , Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая география России: Учебник . М.: Гардарики, 1999. 752 с.

10

5

100

Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983.

1

5

25




 1. ӘДЕБИЕТ

Негізгі:

8.1. Скопин И.В. Введение в экономическую географию. Москва 2006г.

8.2. Баранский Н.Н. Научные принципы географии: Избр. Тр. М.: Мысль, 1990. 239 с.

8.3. Баттимер А. Путь в географию. М.: Прогресс, 1990. 238 с.



Қосымша:

8.4.. Гладкий Ю.Н. , Доброскок В.А., Семенов С.П. Экономическая география России: Учебник . М.: Гардарики, 1999. 752 с.



8.5. Алаев Э.Б. Социально-экономическая география: Понятийно-терминологический словарь. М.: Мысль, 1983.
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет