Бағдарламасы «Эволюциялық биология»Дата20.11.2016
өлшемі309,58 Kb.
түріБағдарламасы

УМКД 042-18-35.1.08/01-2013

Редакция № 1

от 05.09.2013 г.стр. из 15
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ атындағы СемЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ПОӘК 042-18-35.1. 8

/01-2013ПОӘК

Мұғалімдерге арналған пәннің бағдарламасы«Эволюциялық биология»

№ 1 басылым

_______.2013 ж.


ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ

Эволюциялық ілім
5М011300 - «Биология» мамандығы үшін

МҰҒАЛІМДЕРГЕ АРНАЛҒАН ПӘННІҢ БАҒДАРЛАМАСЫ

Семей


2013

1.ӘЗЕРЛЕГЕН


Құрастырушы__________«____»_____ 20___ж б.ғ.к Калиева С.К.2. ТАЛҚЫЛАНДЫ

2.1. Биология кафедрасында отырысында

«____»___________ 20___ж. №____хаттама
Кафедра менгерушісі_______Калиева С.К.

2.2. Жаратылыстану ғылымдар факультетінің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама
Төрайымы____________ Абдишева З.В.

3. БЕКІТІЛДІ

Университетінің Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында басып шығаруға мақұлданған және ұсынылған

«____»___________ 20___ж. №____ хаттама


ОӘК төрайымы____________ Искакова Г.К.
4.БІРІНШІ РЕТ КІРГІЗЕЛГЕН


МАЗМҰНЫ:


 1. Қолдану саласы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Пән мазмұны, пәннің модульдік бөлінуі

 5. СӨЖ тақырыптары мен мазмұны

 6. Пәнді оқу бойынша әдістемелік ұсыныстар

 7. Оқу – әдістемелік әдебиеттер тізімінің қамту кестесі

 8. Әдебиет және қорлар


1.ҚОЛДАНУ САЛАСЫ
«Эволюциялық ілім» пәнінің оқу-әдістемелік кешені 5В011300 - «Биология» мамандығының студенттеріне арналған. ПОӘК студенттерді курс мазмұнымен, өзектілігімен, қажеттілігімен, саясатымен және студенттің оқу үдерісінде қандай дағдылар мен іскерлікті үйренетінімен таныстырады.
2. НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР
Осы «Биология» пәнінің оқу-әдістемелік кешені (ПОӘК) берілген пән бойынша ұйымдастыру ретін анықтайды және келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес әзірленген:

- ҚР «Мемлекеттік жалпы міндетті жоғары білім беру стандарты»

23 тамыз 2012 ж. № 1080 қаулысымен іске қосылған және бекітілген;

«5В011300» – «Биология» мамандығының Типтік оқу жоспары,

___2013 ж. № ___ бұйрығымен іске қосылған және бекітілген;

- СТУ 042-СГУ-5-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенін әзірлеуге және ресімдеуге қойылатын жалпы талаптар» университет стандарты;

- ДП 042-1.07-2012 «Пәндердің оқу- әдістемелік кешенінің құрылымы және мазмұны» құжаттандырылған процедурасы.
3. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
3.1 Пәннің қысқаша мазмұны:

Қазіргі заман эволюция ХХ-ғасырдан қалыптасқан және одан кейінгі ғылымдардың ғылыми зерттеу жұмыстарында талданып дәлелденген эволюцияның синтетикалық теориясы болып табылады. Биологиялық ғылымдар жүйесіндегі эволюция теориясының ерекше орыны, оның жоғары оқу орындарында оқытудың маңызды екендігін көрсетті.

3.2 Пәннің оқыту мақсаты:

Студенттердің диалектикалық материалистік көзқаастарын қалыптастыру; • Биологиялық ойлау қабілетін арттыру;

 • Ой өрісін кеңейту;

 • Студенттерді табиғат құбылыстардың статистикалық әдіс арқылы зерттеуді үйрету;

 • Табиғи құбылыстардың себепсалдарлы байланыстарын түсіндіру.

3.3 Пәнді оқытудың басты міндеттері:

 • Эволюциялық ой пікірлердің тарихымен кең көлемде таныстыру;

 • Популяцияның өзгеруінени бастап түр түзілумен аяқталатын эволюциялық процестің барлық буындарын зерттеу;

 • Эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларының теориялық зерттеулерін дамыту;

3.4 Оқып-білудің нәтижелелері:

Пәнді оқып-білудің нәтижесінде студент мыналарды: • Эволюциялық ой пікірлердің тарихымен кең көлемде таныстыру;

 • Популяцияның өзгеруінени бастап түр түзілумен аяқталатын эволюциялық процестің барлық буындарын зерттеу;

 • Эволюциялық ғылымның негізгі проблемаларының теориялық зерттеулерін дамыту;

3.5 Курстың пререквизиттері:

Оқылатын пәнді игеру үшін студент эмбриология, генетика, цитология, гистология, анатомия, зоология, жеке даму биологиясы, педагогика, ботаника негіздерімен таныс болуы шарт. Организмнің тіршілік әрекетін, жеке клеткалар, мүшелер, мүшелер жүйесі қызметінің ерекшелігін, биологиялық маңызын анықтау, организмнің сыртқы ортамен қарым-қатынасындағы заңдылықтарды ашу секілді ұғымдарын жақсы білуі керек.

3.6 Курстың постреквизиттері:
Эволюциялық ілім курсын оқу барысында студенттің биологиядан алған барлық білімдері бекиді және алған білімдерін биологияның қай саласында болсын қолдана алады.

3.7Жұмыс оқу жоспарынан көшірме


1 кесте


Курс

Семе­стр

Кре­дит

Дәріс

Зертханалық жұмыс


СОӨЖ

СӨЖ


Барлығы

Бақылау түрі

1

2

3

30

15/30

30

78,75

Емтихан


4. ПӘН МАЗМҰНЫ, ПӘННІҢ МОДУЛЬДІК БӨЛІНУІ

Тақырып аты


Сағат саны


Лек


Зертханалық


ОСӨЖ


СӨЖКіріспе. Эволюциялық идеялардың даму тарихы.
1.Дарвин дәуіріне дейінгі кезеңде эволюциялық идеялардың қалыптасуы және дамуы
2.Антик дәуір философтарының (Гераклит, Эмпедокл, Аристотель, Лукреций, Теофраст, Демокрит т.б.) еңбектеріндегі эволюциялық идеялар.
3.Орта ғасырлар дәуірінде Европада ғылымның тоқырауы (ғылымның дамуындағы метофизикалық дәуір және креоцинистік көзқарастардың үстем болуы).

1

11

2


Ж.Б.Ламарктің эволюциялық концепциясы
1.Ж.Б.Ламарктің дүниеге көзқарастарының философияның негізі.
2.Табиғаттың эволюциялық жолмен даму идеясы.
3.Эволюция себептерін баяндау.

1

11

3


Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар.
1.ХІХ-ғасырдың І-ші жартысында Англияда жүзеге асқан қоғамдық-экономикалық өзгерістер.
2.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысында жаратылыстану ғылымдарының даму дәрежесі (систематика, салыстырмалы анатомия, эмбриология).
3.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысында ауыл шаруашылық практикасының даму дәрежесі.

1

1


1


1

4


Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы
1.Ч.Дарвиннің өмірбаяны және еңбектері.
2. “Түрлердің шығу тегі” еңбегіндегі негізгі қағидалар
3.Мәдени формалардың эволюциясын дәлелдеу.

11

1


5

Дарвиннің өзгергіштік формалары, заңдылықтары және себептері жайлы көзқарастары.
1.Айқын және айқын емес, ара қатынастық және компенсациялық өзгергіштіктер.
2.Доместикация ілімі
3.Монофилия және полифилия принциптері
4.Қолдан сұрыптау Ілімі

1

1

1

1

6


Табиғаттағы түрлердің өзгергіштігін дәлелдеу
1.Табиғи түрлер эволюциясына әсер ететін негізгі факторлар.
2.Тіршілік үшін күрес және табиғи сұрыптау ілімдері.
3.Тіршілік үшін күрестің алғы шарттары және формалары. 

1

1

1

1

7


Ч.Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция ілімінің дамуы
1.Эволюциялық пелеонтологияның дамуы.
2.Экологиялық зерттеулер
3.Дарвин теориясын мойындамау немесе эволюция ілімінің тоқырауы
4.Синтезделу дәуірі

1

1

1

1

8


Органикалық эволюция объективті процесс
1.Эволюцияны зерттеу әдістері
2.Тіршілік – материя қозғалысының ерекше формасы. 
3.Тіршіліктің негізгі қасиеттері және жер бетіндегі тіршіліктің геохимиялық ролі.

1

1


9

Тіршіліктің пайда болуы (биогенез)
1.С.Миллердің, С.Фокстың, Д.Оронның т.б. зерттеу жұмыстары
2.Биохимиялық эволюцияның кезеңдері.
3.Өсімдіктер және жануарлар эволюциясының негізгі ерекшеліктері мен кезеңдері

11

1


10

Микроэволюция ілімі.
1.Микроэволюция ұғымы. 
2.Микроэволюция ілімінің қалыптасуы, оның зерттейтін мәселелері және әдістері эволюция ілімінің дамытудағы маңызы.
3.Тұқым қуалайтын өзгергіштік – эволюцияның элементарлы материалы.

1

1

1

1


11

Популяция – эволюцияның элементарлы құрылымы
1.Популяция ұғымы және критерилері
2.Популяцияның түрлері (клональды және панмиксиялық).
3.Популяцияның генетикалық құрылымының әртүрлілігі – эволюциялық өзгерістердің алғы шарты

1

1


12

Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі – эволюцияның элементарлы құбылысы
1.Эволюцияның элементарлы құбылысы жайлы түсінік.
2.Популяциялардағы генетикалық-анатомиялық процестер (гендердің дрейфі).
3.Популяцияның генофондын өзгертудегі олардың ролі.

1

1


13

Эволюцияның элементарлы факторлары
1.Элементарлы факторлар туралы түсінік.
2.Мутация процесін эволюцияның элементарлы факторлары ретінде талдау.
3.Генетикалық камбинаторика және оның эволюциядағы ролі.
4.Популяция толқынының типтері және олардың эволюциядағы ролі

1

11


14

Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары
1.Табиғи сұрыптау ұғымы, табиғи сұрыпталудың алғы шарты - особьтардың гетерогенділігі
2.Биогеоценоз – тіршілік үшін күрес аймағы
3.Тіршілік үшін күрестің және элиминацияның формалары.

1

11


15

Табиғи сұраптаудың сандық сипаттамасы: сұрыптаудың коэффициенті, тиімділігі, жылдамдығы
1.Сұрыптау жылдамдығының популяциядағы особьтардың генетикалық әртүрлілігіне байланыстылығы.
2.Сұрыптаудың қысымы және векторы жайлы ұғым.
3.Сұрыптаудың зерттеу әдістері

1

1

16


Табиғаттағы сұрыптауды популяциялық-экологиялық және популяциялық-морфологиялық зерттеулер арқылы талдау
1.Сұрыптау әсерінің статистикалық сипаттамасы
2.Табиғи сұрыптаудың негізгі формалары: тұрақтандырушы, қозғаушы және дизруптивті, жыныстық сұрыптау.
3.Жеке және топтық сұрыптау

1
17

Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау әсерінің нәтижесі
1.Адаптация ұғымы, классификациялары.
2.Қарапайым қорғану құрылымдары және олардың эволюция процесінде пайда болу, жақсару жолдары.
3.Күрделі адаптациялар

1

11


18

Түр – эволюция процесінің негізгі дәуірі
1.Түр концепциясының даму тарихы.
2.Типологиялық түр концепциясы
3.Номиналистік концепция
4.Түр ұғымы жайлы Ч.Дарвин түсінігі

1

1


19

Түрлердің реалдығы және биологиялық маңызы
1.Түр критерилері.
2.Түрдің жалпы белгілері дискреттілік саны, біртұтастығы, тұрақтылығы, тарихилығы
3.Әртүрлі таксондардағы түрлердің құндылығы

1

1


20

Түрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесі
1.Жаңа түрлердің қалыптасу жолдары
2.Негіздеуші принциптер
3.Түрдің пайда болуына будандасу мен полиплоидияның ролі

1

1


21

Макроэволюция проблемалары

1.Макроэволюция ұғымы


2.Макро- және микроэволюциялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары. 
3.Макроэволюция және микроэволюция

1


1


0,5

1

22


Филогенетикалық топтардың эволюциясы

1.Филогенездің негізгі формалары


2.Филогенетикалық топтар эволюцияның қағидалары
3.Прогрессивті бейімделу, бейімделген ататектер пайда болу, адаптациогенез фазаларының алмасуы, адаптивті радиация, биологиялық системалар интеграциялануының күшеюі

1

1
123

Мүшелердің және функциялардың эволюциясы
1.Организмнің біртұтастығы және оның мүшелерінің салыстырмалы автономдылығы.
2.Мүшелердің филогенетикалық өзгерістерінің негізгі алғы шарттары.
3.Мүшелер мен функциялардың өзгеру принциптері

1

1

24


Онтогенез эволюциясы

1.Онтогенез эволюциясы және онтогенездегі организмнің біртұтастығы


2.Организмдердің тарихи өзгеруінде корреляцияның және координацияның маңызы
3.Онтогенездің эмбриондануы және канализациясы

125


Эволюциялық прогресс
1.Прогресс туралы түсінік.
2.Прогрессивті даму критерилері
3.Прогресс құбылысын классификациялау, олардың сипаттамасы, критерилері және арақатынасы.

1

1

26


Антропогенез

1.Адамның пайда болуы жайлы түсініктің дамуы.


2.Адамның жануарлар дүниесіндегі орны.
3.Антропогенездің негізгі дәуірлері

1

1


27

Антропогенездің биологиялық және әлеуметтік факторлары және олардың әсер ету ерекшеліктері
1.Адамдардың пайда болған орталықтарыжайлы жорамалдар.
2.Адам нәсілдері және олардың қалыптасу жолдары.
3.Әлеуметтік дарвинизмді сынау және нәсілшілдік

1
28

Биосфера эволюциясы.
1.Ноосфера
2.Қазақстандағы экологиялық апаттарға ұшыраған аймақтар, олардың себептері және биосфераның эволюциясына әсері

1
29

Эволюция ілімінің проблемалары және перспективалары
1.Эволюция ілімі, оның адамның практикалық әрекетіндегі ролі және биологияның басқа салаларының дамуына әсері
2.Эволюцияның бағыттылығы және шектелмегендігі.
3.Микроэволюция проблемаларын талдау қажеттілігі

1

0,5

30


Эволюция ілімінің маңызы
1.Эволюция ілімі және қоршаған ортаны қорғау.
2.Эволюция ілімі және медицина.
3.Эволюция теориясының методологиялық негізі

11


Барлығы


30


15

7,522,5Студенттің өзіндік жұмысының жоспары

Р/с

Тақырыбы мен мазмұны

Сағат


саны

Бақылау 


түрі

Әдебиет

1

Эволюциялық идеялардың даму тарихы. 


1

Глоссарий

№ 18-20


210-215 б

2

Дарвин дәуіріне дейінгі кезеңде эволюциялық идеялардың қалыптасуы және дамуы.

1

Бж

№5,6


49-50 бет

3

Ж.Б.Ламарктің эволюциялық концепциясы.

1

Реферат

№11,14


49-52 бет

4

Ч. Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар. 

1

Реферат

№5

53-54 бет


5

Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы 

1

Реферат

№7,959-62б


6

Ч. Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция ілімінің дамуы. 

1

Глоссарий 

№7,9


98-106 бет

7

Эволюцияны зерттеу әдістері.

1

Реферат

№8,10


65-69 бет

8

Органикалық эволюция обьективті процесс. 

1

Реферат

№9,12


106-109 

9

Микроэволюция ілімі 

1

Реферат

№14,16


120-160 б

10

Популяция эволюцияның элементарлы құрылымы

1

Жазбаша бақылау

№8,9


150-168 б

11

Популяцияның генетикалық құрылымы

1

Глоссарий 

№15,17


175-185 б

12

Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі – эволюцияның элементарлы құбылысы

1

Реферат

№17,19


258-269 б

13

Эволюцияның элементарлы факторлары 

1

Реферат

№10,15


54-58-63 б

14

Табиғаттағы сұрыптауды популяциясы

1

Реферат

№7,9


59-64-69 б

15

Табиғи сұрыптау

1

Реферат

№ 2,3 


25-26 бет

16

Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары

1

Реферат

№1,3,4


52-54 бет

17

Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау әсерінің нәтижесі

1

Реферат

№1,3,4


52-54 бет

18

Түрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесі 

1

Жазбаша бақылау

№ 5,6


45-50 бет

19

Макроэволюция проблемалары 

1

Глоссарий 

№ 2,3


10-12-19

20

Мүшелердің және функциялардың эволюциясы 

1

Реферат

№7,9


70-79-82 б

21

Онтогенез эволюциясы

1

Реферат

№8,910


90-93б

22

Эволюциялық прогресс.

1

Жазбаша бақылау

№12,15


120-125б
ОСӨЖ Тақырыбтары

1

Ч. Дарвиннің ғылыми зерттеу жұмыстары.

1

Глоссарий 

№15,17


130-136б

2

ХІХ ғасырдағы қоғамдық эволюциялық өзгерістер. 

1

Реферат

№8,9


25-29 бет

3


Адаптация

1

Реферат

№ 1,4


15-17-19 б

4

Мәдени формалардың эволюциясын дәлелдеу.

1

Жазбаша бақылау

№12,15


120-125б

5

Өсімдіктердің эволюцияларының өзара байланыстылығы.

1

Тестілік сауал-нама

№5,6


59-62 бет

6

Тұқым қуалайтын өзгергіштік – эволюцияның элементарлы материалы. 

1

Жазбаша бақылау

№8,10


65-69 бет

7

Тұқым қуалайтын өзгергіштік

1

Реферат

№14,16


120-160 б

5.ПӘНДІ ОҚУ БОЙЫНШАӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫСТАРТақырып атауы

Қолданылатын құрал жабдықтар

Өзін – өзі тексеру сұрақтары

Бақылау түрі

Дәріс сабақтар


Зертханалық сабақтар1. Кіріспе. Эволюциялық идеялардың даму тарихы.Кіріспе. Эволюциялық идеялардың даму тарихы.Плакаттар

1.Дарвин дәуіріне дейінгі кезең?
2.Антик дәуір философтарының еңбектеріндегі эволюциялық идеялар.?

Ауызша

жазбаша


2.Ж.Б.Ламарктің эволюциялық концепциясы


Ж.Б.Ламарктің эволюциялық концепциясы

1.Ж.Б.Ламарктің дүниеге көзқарастары?
2.Табиғаттың эволюциялық жолмен даму идеясы?

Ауызша

жазбаша


3.Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар.


Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясының қалыптасуындағы жалпы алғы шарттар.

1.ХІХ-ғасырдың І-ші жартысында Англияда жүзеге асқан қоғамдық-экономикалық өзгерістер?
2.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысы?
3.ХІХ- ғасырдың І-ші жартысында ауыл шаруашылығы?

Ауызша

жазбаша


4.Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы

Ч.Дарвиннің эволюциялық теориясы
 1. Ч.Дарвиннің өмірбаяны және еңбектері.?
  2. “Түрлердің шығу тегі” еңбегіндегі негізгі қағидалар?
  3.Мәдени формалардың эволюциясын дәлелдеу ?

Ауызша

жазбаша


5.Дарвиннің өзгергіштік формалары, заңдылықтары және себептері жайлы көзқарастары.Дарвиннің өзгергіштік формалары, заңдылықтары және себептері жайлы көзқарастары.


1.Айқын және айқын емес, ара қатынас?
2.Доместикация ілімі?
3.Монофилия және полифилия принциптері?

Ауызша

жазбаша


6.Табиғаттағы түрлердің өзгергіштігін дәлелдеуТабиғаттағы түрлердің өзгергіштігін дәлелдеу


1.Табиғи түрлер эволюциясына әсер ететін негізгі факторлар?
2.Тіршілік үшін күрес және табиғи сұрыптау ілімдері?
3.Тіршілік үшін күрестің алғы шарттары және формалары?

Ауызша

жазбаша


7.Ч.Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция ілімінің дамуыЧ.Дарвиннен кейінгі дәуірде эволюция ілімінің дамуы


1.Эволюциялық палеонтологияның дамуы?
2.Экологиялық зерттеулер?
3.Дарвин теориясын мойындамау немесе эволюция ілімінің тоқырауы?

Ауызша

жазбаша


8.Органикалық эволюция объективті процессОрганикалық эволюция объективті процесс


1.Эволюцияны зерттеу әдістері?
2.Тіршілік – материя қозғалысының ерекше формасы. ?

Ауызша

жазбаша


9.Тіршіліктің пайда болуы (биогенез)Тіршіліктің пайда болуы (биогенез)


1.С.Миллердің, С.Фокстың, Д.Оронның т.б. зерттеу жұмыстары?
2.Биохимиялық эволюцияның кезеңдері.?

Ауызша

жазбаша


10.Микроэволюция ілімі.Микроэволюция ілімі.


1.Микроэволюция ұғымы?
2.Микроэволюция ілімі?
3. Эволюцияның зерттейтін мәселелері?

Ауызша

жазбаша


11.Популяция – эволюцияның элементарлы құрылымыПопуляция – эволюцияның элементарлы құрылымы


1.Популяция ұғымы және критерилері?
2.Популяцияның түрлері (клональды және панмиксиялық.).?
3.Популяцияның генетикалық құрылымының әртүрлілігі – эволюциялық өзгерістердің алғы шарты?

Ауызша

жазбаша


12.Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі – эволюцияның элементарлы құбылысы


Популяцияның генетикалық құрылымының өзгеруі – эволюцияның элементарлы құбылысы

1.Эволюцияның элементарлы құбылысы жайлы түсінік.?
2.Популяциялардағы генетика?
3.Популяцияның генофондын өзгертудегі олардың ролі?

Ауызша

жазбаша


13.Эволюцияның элементарлы факторлары

Эволюцияның элементарлы факторлары
1.Элементарлы факторлар туралы түсінік?
2.Мутация процесін эволюцияның элементарлы факторлары ретінде талдау.?
3.Генетикалық камбинаторика және оның эволюциядағы ролі ?
4.Популяция толқынының типтері және олардың эволюциядағы ролі?

Ауызша

жазбаша


14.Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары


Табиғи сұрыптау – эволюцияның қозғаушы және бағыттаушы факторлары

1.Табиғи сұрыптау ұғымы, табиғи сұрыпталудың алғы шарттары?
2.Биогеоценоз – тіршілік үшін күрес аймағы?
3.Тіршілік үшін күрестің және элиминацияның формалар?

Ауызша

жазбаша


15.Табиғи сұраптаудың сандық сипаттамасы: сұрыптаудың коэффициенті, тиімділігі, жылдамдығыТабиғи сұраптаудың сандық сипаттамасы: сұрыптаудың коэффициенті, тиімділігі, жылдамдығы


1.Сұрыптау дегеніміз не?

2.Санасыз сұрыптау дегеніміз не?

3.Әдістемелік сұрыптау дегеніміз не?


Ауызша

жазбаша


16.Табиғаттағы сұрыптауды популяциялық-экологиялық және популяциялық-морфологиялық зерттеулер арқылы талдауТабиғаттағы сұрыптауды популяциялық-экологиялық және популяциялық-морфологиялық зерттеулер арқылы талдау


1.Сұрыптау әсерінің статистикалық сипаттамасы?
2.Табиғи сұрыптаудың негізгі формалары: тұрақтандырушы, қозғаушы және дизруптивті, жыныстық сұрыптау.?
3.Жеке және топтық сұрыптау?

Ауызша

жазбаша


17.Адаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау әсерінің нәтижесіАдаптациялардың пайда болуы табиғи сұрыптау әсерінің нәтижесі


1.Адаптация ұғымы, классификациялары.?
2.Қарапайым қорғану құрылымдары және олардың эволюция процесінде пайда болу, жақсару жолдары.?
3.Күрделі адаптациялар?

Ауызша

жазбаша


18.Түр – эволюция процесінің негізгі дәуірі

Түр – эволюция процесінің негізгі дәуірі
1.Түр концепциясының даму тарихы?
2.Типологиялық түр концепциясы?
3.Номиналистік концепция?
4.Түр ұғымы жайлы Ч.Дарвин түсінігі?

Ауызша

жазбаша


19.Түрлердің реалдығы және биологиялық маңызыТүрлердің реалдығы және биологиялық маңызы


1.Түр критерилері.?
2.Түрдің жалпы белгілері дискреттілік саны, біртұтастығы, тұрақтылығы, тарихилығы?
3.Әртүрлі таксондардағы түрлердің құндылығы?

Ауызша

жазбаша


20.Түрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесіТүрдің пайда болуы – микроэволюция нәтижесі


1.Жаңа түрлердің қалыптасу жолдары?
2.Негіздеуші принциптер?
3.Түрдің пайда болуына будандасу мен полиплоидияның ролі?

Ауызша

жазбаша


21.Макроэволюция проблемалары


Макроэволюция проблемалары

1.Макроэволюция ұғымы?
2.Макро- және микроэволюциялардың ұқсастықтары мен айырмашылықтары. ?
3.Макроэволюция және микроэволюция?

Ауызша

жазбаша


22.Филогенетикалық топтардың эволюциясы


Филогенетикалық топтардың эволюциясы

1.Филогенездің негізгі формалары?
2.Филогенетикалық топтар эволюцияның қағидалары?
3.Прогрессивті бейімделу?

Ауызша

жазбаша


23.Мүшелердің және функциялардың эволюциясыМүшелердің және функциялардың эволюциясы


1.Организмнің біртұтастығы және оның мүшелерінің салыстырмалы автономдылығы?
2.Мүшелердің филогенетикалық өзгерістерінің негізгі алғы шарттары.?
3.Мүшелер мен функциялардың өзгеру принциптері?

Ауызша

жазбаша


24.Онтогенез эволюциясы


Онтогенез эволюциясы

1.Онтогенез эволюциясы және онтогенездегі организмнің біртұтастығы?
2.Организмдердің тарихи өзгеруінде корреляцияның және координацияның маңызы?

Ауызша

жазбаша


25.Эволюциялық прогресс


Эволюциялық прогресс

1.Прогресс туралы түсінік.?
2.Прогрессивті даму критерилері?
3.Прогресс құбылысын классификациялау,олардың сипаттамасы, критерилері және арақатынасы?

Ауызша

жазбаша


26.Антропогенез


Антропогенез

1.Адамның пайда болуы жайлы түсініктің дамуы?
2.Адамның жануарлар дүниесіндегі орны.?
3.Антропогенездің негізгі дәуірлері?

Ауызша

жазбаша


27.Антропогенездің биологиялық және әлеуметтік факторлары және олардың әсер ету ерекшеліктері


Антропогенездің биологиялық және әлеуметтік факторлары және олардың әсер ету ерекшеліктері

1.Адамдардың пайда болған орталықтары жайлы жорамалдар?
2.Адам нәсілдері және олардың қалыптасу жолдары.?
3.Әлеуметтік дарвинизмді сынау және нәсілшілдік?

Ауызша

жазбаша


28.Биосфера эволюциясы.Биосфера эволюциясы.


1.Ноосфера?
2.Қазақстандағы экологиялық апаттар?
3. себептері және биосфераның эволюциясына әсері?

Ауызша

жазбаша


29.Эволюция ілімінің проблемалары және перспективаларыЭволюция ілімінің проблемалары және перспективалары


1.Эволюция ілімі, оның адамның практикалық әрекетіндегі ролі және биологияның басқа салаларының дамуына әсері?
2.Эволюцияның бағыттылығы және шектелмегендігі.?
3.Микроэволюция проблемаларын талдау қажеттілігі?

Ауызша

жазбаша


30. Эволюция ілімінің маңызы


Эволюция ілімінің маңызы

1.Эволюция ілімі және қоршаған ортаны қорғау?
2.Эволюция ілімі және медицина?
3.Эволюция теориясының методологиялық негізі?

Ауызша

жазбашаҚолданылатын әдебиеттер тізімі.

Негізгі:
1. Яблоков А. В. Эвлюционное учение
1.Ч. Дарвин. “ Происхождение видов ” Сбор. Соч М – Л . Изд. АН СССР, 1939 т 3

2.Ч. Дарвин. “ Изменение домашных животных и культурных растений ” Сбор. Соч. М-Л.1961

3.И. Шмальгаузен. “ Проблемы дарвинизма ”. Л. наука –1969

4.А.С Северцов. “ Введение в теорию эволюции ”. М. Изд. МГУ. 1981

5.Ч.Дарвин. “ Происхождение человека и полевой отбор ”. Соч. Т.S.М.Л. –1959

6.Э. Майр и др.” Эволюция”. Изд. Мир. Мир. Москва- 1981

7.В. Грант. “ Эволюция организмов “. Изд. Мир. -1980 

Қосымша:

8.М.М Беляев. “Окраска животных и естественных отбор ”. М. –1974

9..К.М Зовадский “ Вид и видообразование ”. Л- 1969

10М.М Камишлов “ Эволюция биосферы ”. М.-1976

11.Я.Я. Рогинский “ Проблемы антропогенеза ”. М-1977

12.Ф.Н.Правдин „Дарвинизм” Алматы „Мектеп” 1973.7. ОҚУ – ӘДІСТЕМЕЛІК ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІНІҢ ҚАМТУ КЕСТЕСІ

4 кесте
Оқулық және оқу-әдістемелік Құралдың атауы

Саны

Магистрант саны

Қамтылу пайызы,%

1

1.А.Г.Хрипкова. Возрастная физиология и школьная гигиена. М., 1990.

10

5

100

2

Матюшонок М.Т. “Физиология и гигиена детей и подростков”, Минск “Высш.шк”,1980г

10

5

100

3

Сапожникова Р. Г. Гигиена обучения в школе. М., 1974

10

5

100

4

Куценко Г. И., Жажкова И. А. Основы гигиены. М.,1980.

10

5

100
5

Габович Р. Д. Гигиена М., 1977.

12


5

100

6

Антропова М. В. Школьная гигиена. М., 1970.

10

5

100

7

Антропова М. В. Основы гигиены учащихся.

10

5

100

8

Антропова М. В. Гигиена детей и подростков. М., 1982

10

5

100

6

Советов С. Е. Школьная гигиена А., 1988

10

5

100

7

Белицкая В. И., Громова З. П., Егорова Т. И. Школьная гигиена. М. Медицина, 1983.

7

5


100

8

Жұмабаев. Жасеркшелік физиологиясы және мектеп гигиенасы. А., 1991.

10

5

100

9

Н.Н.Леонтева, К.Б.Маринова. Анатомия и физиология детского организма. М.,1986.

10

5

100

10

Ю.А.Ермолаева. Возрастная физиология. М.,1985.

10

5

100


8. ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ҚОРЛАР


  1. Негізгі әдебиеттер

   1. Н.В.Зимкин. Физиология человека.М., 1975

   2. Я.М.Коциский. Физиология человека. М.,1982

   3. Воронин. Физиология высшей нервной деятельности.М.,1979.


Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет