Бекітемін кафедра меңгерушісіДата25.08.2017
өлшемі201,05 Kb.СиллабусҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ


Қ.И. Сәтбаев атындағы

Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университетіБЕКІТЕМІН

Кафедра меңгерушісі______________________________

___________________ (аты-жөні)

«____» ________________ 20___ ж.
SYLLABUS
«_________________________________________________________»

(пәннің аты)

________________ кредит

20__-20___ оқу жылы, ________________семестр

Оқытушы: _________________________________________________


Оқытушы туралы мәліметтер

Өткізу уақыты және орны

Байланыс үшін ақпарат

Аудиториялық сабақтар

СӨЖМ

(Офис сағаттары)

Whats’Up

Әлеуметтік желі аккаунты

e-mail

Лауазымы, ғылыми атағы, ғылыми дәрежесі

Пререквизиттер:
Постреквизиттер:
Курстың қысқаша мазмұны:
Пән өту кезінде алған білім:
Пәннің өту барысында алынған дағдылары мен қабілеттері (кәсіби, басқарушылық, байланыс ....)

Оқитын әдебиеттер тізімі


Негізгі:

[1]

[2]

[3]
Қосымша:

[4]


[5]

Күнтізбелік-тақырыптық жоспары


Апталар

Аудиториялық сабақтар


СӨЖ/СОӨЖ

Тапсырма түрі

Дәріс тақырыбы


Практикалық сабақтардың тақырыбы

Зертханалық жұмыстар тақырыбы

Әдебиеттер
1


[3] 4-тарау
2


[2] 256-290 бет

СӨЖ-1

3
4
5

СӨЖ-1 тапсыру

6
7
8

1-аралық (Midterm) аттестация
Мультиварианттық тест

9
10
11
12
13
14
15

2-соңғы (Endterm) аттестация
Мультиварианттық тест
Соңғы емтихан
Ауызша емтиханТапсырма түрлері бойынша максимальды баға

Дәрісті талқылау белсендігі

6

Практикалық сабақты талқылау белсендігі

6

Практикалық тапсырмаларды орындау (СОӨЖ)

6

Зертханалық тапсырмаларды орындау

6

1-аралық аттестация(Midterm)

10

Жоба жұмыстары

8

Студенттің өзіндік жұмысы (семестрлік)

7

2- соңғы аттестация(Endterm)

10

Қорытынды емтихан

40

Барлығы

100Қажетті жұмыстарды өткізу кестесі

Бақылау түрі

Аптадағы

макс. баллы

Апталар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Макс. баллдар қорытындысы

1

Дәрісті талқылау белсендігі

0,5
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
6

2

Практикалық сабақты талқылау белсендігі

0,5
*

*

*

*

*

*
*

*

*

*

*

*
6

3

Практикалық тапсырмаларды орындау (СОӨЖ)

1,0
*
*
**
*
*6

4

Зертханалық тапсырмаларды орындау

1,0

*
*
*
**
*
*
7

5

Жеке жобалау жұмысы

4,0

*4

6

1-аралық аттестация(Midterm)

10,0


*


10

7

Топтық жобалау жұмысы

4,0

*4

8

Студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ)

1,0
*
*
**
*
*
*

7

9

2-соңғы аттестация (Endterm)

10,0*

10
Қорытынды емтихан

30


40
Барлық қосындысы

100


Сабақ түрлерінің сипаттамасы:

Дәріс және практикалық сабақтарда белсенділік таныту міндетті және Сіздің қорытынды балл/бағаңыздың бір бөлігін құрайды. Дәріс материалдарын бекіте түсетін көптеген теориялық материалдар тек дәріс сабақтарында беріледі. Сондықтан, сабақтан қалу – Сіздің оқу үлгеріміңіз бен қорытынды бағаңызға әсерін тигізеді. Кез-келген себептер бойынша сабақтан екі рет кешігу және /немесе сабақтың соңына дейін кетіп қалған жағдайда бір рет сабақтан қалған болып саналады. Алайда сабаққа тек қана қатысу балды көбейту болып саналмайды. Сабаққа әрдайым белсенді қатысып отыру қажет. Әрбір сабаққа дайындалып жүру – курсқа қойылатын міндетті талап болып табылады. Оқулықта көрсетілген бөлімдерді және қосымша материалдарды тек практикалық сабаққа дайындық кезінде емес, тиісті дәріске қатысар алдында да қарау қажет. Мұндай дайындық Сіздің жаңа материалды қабылдауыңызды жеңілдетеді және Сіздің университет қабырғасында терең білім алуыңызға ықпал етеді.

Практикалық тапсырмалар (СОӨЖ) – өткен тақырыптар бойынша тапсырмаларды оқытушының жетекшілік етуімен өз бетінше орындау, Тапсырма практикалық сабақ кезінде беріледі. Оларды барлық студенттер ағымдық өзіндік жұмыс ретінде орындауға міндетті. Үй тапсырмасын орындау барысында Сіз оқулықтан және сабақта алған білімдеріңізді пайдалануыңыз керек. Сіздің орындаған жұмыстарыңыздың негізінде орташа баға шығарылады. Тапсырмаларды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.

Зертханалық тапсырмалар – нақты тапсырмаларды орындау бағдарламаларын әзірлеу және құрастырудан тұрады. Тапсырмалар портал сайтында беріледі. Тапсырмаларды орындау тиісті деңгейде ресімделеді және пайдалану көзделген. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.
Курстық жобалау жұмыстары – Сіз өзіңіз жеке орындайсыз немесе топ құрамында 2-3 студенттің қатысуымен орындалады. Жоба тақырыптарын өзіңіз оқытушымен келісе отырып белгілейсіз және Сіздің шағын тобыңыздағы студенттердің фамилияларымен бірге бекітіледі. Белгіленген уақыт ішінде Сіз жоба жұмысының барысын оқытушымен бірге күнтізбелік-тақырыптық жоспарда көрсетілген мерзімге сәйкес үнемі талқылап отыруыңыз керек және оның тиісті бөліктерін оның офис сағаты кезеңінде өткізуі тиіс. Топтық жоба сабақ кезеңінің соңғы аптасында барлық студенттер алдында қорғалады және презентациялау уақыты 10 минуттан аспауы тиіс. Жоба бойынша қойылған баға барлық топ мүшелеріне бөлінеді. Жобаны орындауға қойылатын қосымша талаптар және жоба бойынша жұмысты өткізу жоспары офис-сағаты кезінде талқыланады.

Студенттің өзіндік жұмыстары (семестрлік тапсырма) – семестр ішінде пән бойынша өтілген материалдарды қамтитын 7 тапсырманы орындаудан тұрады. Тапсырмалар жазбаша түрде орындалып, орындау мерзіміне сау уақытта өткізілуі тиіс. Сіздің жазбаша жұмысыңыздың негізінде орташа балл шығарылады. Жұмыстарды уақытылы орындап, тапсыру да ескеріледі.
Қорытынды емтихан – курс бойынша барлық материалдарды қамтиды және қорытындылайды. Емтихан жазбаша өткізіледі және түрлі тапсырмаларды қамтиды: дәріс бойынша өтілген материалдарды қамтитын сұрақтардан, нақты тапсырмаларды практикалық шешуден тұрады. Емтихан ұзақтығы 2 академиялық сағат. Емтиханда егер баға төмен болып қалса, оны көтеру үшін ешқандай қосымша сұрақ берілмейді. Сондай-ақ емтиханды қайта тапсыруға рұқсат берілмейді.
Баға қою саясаты:

Семестрдің соңында Сіздің семестр бойындағы жұмыстарыңыздың жалпы көрсеткіші болып табылатын қорытынды бағаңызды аласыз. Қорытынды баға «ҚазҰТЗУ» КЕАҚ белгілеген бағалау шкаласына сәйкес қойылады.

Практикалық және зертханалық зертханалық жұмыстарды бағалау критерийлері: тапсырманы торық орындау, мұқият есептеу және уақытында өткізу.

Курстық жобалау жұмыстарын (топтық жобалау) бағалау өлшемдері: жоба шешімдерінің креативтілігі, шешімдердің бұрынғысынан ерекшеленуі, мұқият есептеу, қорғау кезіндегі көрнекілік және коммуникативтілік.

Емтихан бағасын қою өлшемдері: дұрыс және толық жауап беру, мұқият және нақты баяндау.
Курстың саясаты мынадай талаптарды қамтиды:

Студент дәріс, практикалық және зертханалық сабақтарға дайындалып келуі тиіс. Зертханалық жұмыстарды, жұмыстың барлық түрлерін толық жүзеге асыра отырып, уақтылы қорғау (практикалық, зертханалық және өздік). Студент сабақтан кешікпеуі және сабақты жібермеуі, ұқыпты және міндетті болуы керек. Уақытында жасаған жұмысы үшін 10% ең жоғары балл көзделген. Егер, Сіз белгілі себептермен аралық бақылау кезеңін өткізіп алсаңыз, онда сіз емтиханға дейін оқытушыға ескертуге міндеттісіз. Барлық студенттерден емтихан өткізгеннен қайта тапсыру мүмкін емес. Себепсіз емтиханды өткізіп алған студентте оны тапсыру құқығынан айырылады.


Этика және академиялық саясатты жүргізу

Толерантты болыңыз және басқаның пікірін құрметтей біліңіз. Қарсылықты тұжырымдалған түрінде жасаңыз. Плагиат және әділетсіз жұмысқа жол берiлмейдi. Өзге студент үшін емтихан тапсыруға және бір-бірінен көшіруге жол берілмейді. Студенттің кез келген теріс ақпараты болған жағдайда «F» бағасын алады.


Көмек: Өздік жұмыстардың орындалуын және оны қорғау, сондай-ақ зерттелген материал туралы қосымша ақпаратты, сондай-ақ барлық басқа да мәселелер бойынша кеңес жүзеге асырылады және жұмыс уақытында немесе тәулік бойы электрондық байланыс құралдары арқылы нұсқаушыны хабардар ету.
Кафедра отырысында қаралды ____________________________, «____»________20___

ж. хаттама №___

Құрастырғандар: сениор-лектор _________________________________ Аты-жөніҚазҰТЗУ 703-08 Ү. SYLLABUSДостарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет