Д мұғалімнің ғылыми-практикалық конференцияға қатысуы е мұғалімнің халықаралық жобаларға қатысуыДата20.01.2020
өлшемі29.86 Kb.

  1. Екінші деңгей бағдарламасының негізгі міндеттерінің бірі

А) өз әрекетін жоспарлауға

В) тәжірибесін жетілдіруге

С) АКТ-ны қолдануға

Д) мектеп мұғалімдерінің кәсіби қоғамдастығын ұйымдастыруға

Е) бағдарламаның түйінді идеяларын рефлексивтеу маңыздылығын түсінуге

2. Бағдарламаға сәйкес сапалы оқытуды ... бірлігі ретінде қарастырған

А) мұғалімдердің, оқушылардың, ата-аналардың

В) мұғалім қоғамдастығының

С) мектептің арнайы орта кәсіби білім беру мекемесінің, жоғарғы оқу орындарының

Д) оқушылардың, қоршаған орта жағдайы және оқыту, білім алу мүмкіндіктерінің

Е) мұғалімдердің, ата-аналардың және оқыту мен оқудың

3. Сапалы оқытудың түйінді көрсеткіші

А) оқушы зерттеудің мәнін меңгеруін қадағалау және мұғалімнің зерттеуді жүргізуіВ) оқушының тақырып мәнін өз бетімен меңгеруін түсінуі мен бағалай алуы

С) мұғалімнің үздіксіз білім алуы, оқушылардың өз бетімен білім алуына жағдай жасау

Д) мұғалімнің ғылыми-практикалық конференцияға қатысуы

Е)Мұғалімнің халықаралық жобаларға қатысуы

4.Карл Роджерстің «Мен- тұжырымдамасы»

А) өмірде өз орнын таба білген жандардың когнитивті және аффективті компоненттері бар іс-әрекеттерінің жиынтығы

В) оқу дағдысы өз бойында қалыптастырған өмірде тәжірибесі бар жандардың әрекеттері

С) біздің мінез-құлықтарды бағыттайтын, өзін-өзі реттеуге жетелейтін әлеуметтік стимул болып табылған әртүрлі жеке сипаттамалары бар барлық когнитивті және аффективті компоненттердің үйлесуі

Д) ауқымды ұғым, өзіндік ойлауы, өзіндік білімі бар тұлғаның эмоциялық, еріктік компоненттері

Е) эмоцияларды бағыттайтын, өзін-өзі реттеуге жетелейтін, топтағы әртүрлі жеке сипаттамалары бар барлық когнитивті және әлеуметтік компоненттердің үйлесуі

13. Гарднер (2006) бекіткен шеберлік (интеллект) типтері

А) кинестикалық кеңістік, музыкалды, тұлғаралық, тереңдетілген, табиғи

В) логика-математикалық, лингвистикалық- тұлғааралық, тереңдетілген, табиғи

С) логика- математикалық, лингвистикалық- кинестикалық тұлға аралық тереңдетілген табиғи

Д) логика-математикалық, лингвистикалық, кинестикалық, кеңістік, музыкалды, тұлғааралық, тереңдетілген, табиғи

Е) логика-математикалық, лингвистикалық, кинестикалық, кеңістік, музыкалы тұлғааралық

14. Выготский бойынша тым күрделі жұмыс балаларға орындалмайтын, ынтасын жоятын жұмыс болып көрінбейтін дәлелдейтін теория

А) жақын арадағы даму аймағы

В) дамыта оқыту

С) өзі реттейтін әрекеттер аймағы

Д) өлшеу теориясы және мета талдау

Е) топтық әлеуметтендірудің жаңа теориясы

15. Оқытудағы гуманистік тәсілдің негізін салушыларА) Маслау мен Роджерс

В) Мерсер мен Блум

С) Дьюи мен Пиаже

Д) Чиксентмихайи мен Мерсер

Е) Маслау мен Блум

16. Оқуда бихевиаристік тәсілдің негізін салушы

А) Нил Мерсер

В) Абрам МаслауС) Джон Уотсон

Д) Бенджаман Блум

Е) Джон Дьюи

17. «Тәлімгер- ментор» ұғымының шығу тарихын белгілеңіз

А) Одиссей кішкентай ұлы Телемахты бас жауы Менторға тастап кетеді

В) Одиссейдің кішкентай ұлы Телемахты Ментор тартып алады, сосын оны бауырына салып, асырайды

С) Телемах есейгенде Ментордың қолына кетеді

Д) Одиссей кішкентай ұлы Телемахты ең жақын досы Ментордың бауырына салады, асырауға қалдырады

Е) Одиссей кішкентай ұлы Телемахты ең жақын досы Ментордың бауырына салады, алайда Ментор оны асырамайды

18. «Тәлімгерлік» ұғымының анықтамасын белгілеңіз

А) ұзақ уақытқа созылатын, сенімді, жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынас құру үдерісі

В) әріптестердің құпия, белсенді және жасампаз өзара әрекеттестік үдерісі

С) алдын-ала жоспарланған, құрылымдық сипаттағы қысқа мерзімді үдеріс

Д) дамудың белгілі бір бағыттарын қарауға, нақты мәселелерді шешуге бағытталған үдеріс

Е) кәсіби –өндірістік проблемаларды шешуді қамтамасыз ететін үдеріс

19. Коучинг пен тәлімгерліктің тиімділігін қамтамасыз ету үдерісі үш негізгі мәселені қамтиды: өзектілік, жүйелі, тәлімгерлікА) мәнмәтін

В) басқару

С) реттілік

Д) критерий

Е)жинақтау

20. Екінші деңгей бағдарламасы бағытталған

А) әріптестерімен жүргізілетін жұмысты жоспарлап жүргізуге асыруға

В) ата-аналы және оқушыны оқытуға

С) тәжірибелі мұғалімдерді өз мектептерінде құнарлы ... пен тәлімгер беруге үйрету

Д) мұғалімдер мен ... құруға

Е) жаңа ... ... үшін мектепте тәжірибе өзгеріс енгізу

21. Оқыту үшін бағалауда өздерінің зерттеулерінде «қара жәшікті» қолданған ғалымдар

А) Александер мен Маслау

В) Бағалауды Реформалау ТобыС) Блэк пен Уильям

Д) Джеймс пен Шнедер

Е) Гилфорд пен Роджерс

22. Мектеп базасындағы Аction research мәніА) оқытудың және оқудың жаңа тәсілі

В) тәжірибелі мамандардың мектеп проблемаларын талқылап шешу тәсілі

С) оқушылардың үлгерімін талдау және мониторинг

Д) мектептің біртұтас даму жоспары үшін барлық мұғалімдер тәжірибесін талдау

Е) оқытудың айтылмыш кезеңдегі оқушылардың рефлексиясы мен өзін-өзі бағалауы

23. Іс-әрекеттегі зерттеуді құрастырудағы ең қиын болыпА) сұрақты дұрыс қою

В) жоспар құру

С) қатысушылар ортасын анықтау

Д) пайдаланған әдебиеттің тізімін қалыптастыру

Е) дәлелдерді жинақтау

24. Lesson Study-де ең басты болып табылатын үдерісА) сабақты зерттеу

В) сабақты өткізу

С) деректер жинау

Д) онлайн сабақты өткізу

Е) іс-әрекетті анықтау

25. Әңгіме –дебаттың сипаттамасын анықтаңызА) әңгімелесу жиі «Ия, бұл солай!», «Жоқ, олай емес!» түрінде өтеді

В) идеялар қайталанып, шыңдалады, бірақ барлық жағдайда мұқият бағаланбайды

С) әркімнің идеясы пайдалы деп есептеледі, бірақ мұқият бағаланады

Д) әңгімелесу білім алмасу үшін жүргізіледі, бірақ қатысушылар басқаның идеясын шыдамдылық көрсетеді

Е) қатысушылар бір-біріне сұрақ қояды

26. Сұрақ қоюдың дәстүрлі жолының формуласы

А) «пікір 1-сын-пікір 2»

В) «шақыру-реакция»

С) «аргумент-контраргумент»

Д) «бастама-жауап-кейінгі әрекет»

Е) «мәселе-шешім-анализ»

Блок В

27. Ұғымдар және дефинициялар арасындағы сәйкестікті анықтаңыз1) ұстаным

С) адамның іс-әрекетке бейімділігі


2) оқытудағы тәсілдер

В) оқыту мен оқу үдерісінде жүйелі түрде қолданылатын әдістер мен тәсілдердің жиынтығы


3) оқу стильдері

Е) бұл тәсілдер арқылы адамдар үйренеді


4) шешім қабылдау

А) қойылған мақсатқа жетудің жолын таңдауға бағытталған іс-әрекеттің ерекше түрі


5) құндылықтар

Д) баянды, мызғымас болып табылатын негізгі ішкі қағидаттар мен стандарттар

28. Smart objectives – оқыту мақсаты мен міндеттерін анықтауда қолданылатын, 1981 жылы Джордж Доран енгізген ұғым. Автордың айтуынша, SMART аббревиатурасы құрамында оқыту мақсаты мен міндеттерін сипаттауға тиіс сын есмдер қамтылған. Осы сын есімдердің қазақша мен ағылшынша нұсқалар арасындағы сәйкестікті орнатыңыз

1) S pecific арнайы, нақты

2) M easurable өлшеуге болатын

3) A itainable қолжетімді

4) R ealistic шындыққа сай

5) T med белгілі бір уақыт аралығымен шектелген

29. Оқыту мақсатының деңгейі және осы деңгейге жеткенің куәландыратын оқушылардың нақты әрекеттері арасындағы сәйкестікті орнатыңыз.білу

) Д) атауларды /терминдерді, нақты фактілерді жаңғыртады

түсіну

) А) қателерді көреді және пайымдау логикасындағы кетіктер

) қолдану

С) жаңа жағдайларда ұғым мен принциптерді қолданады

талдау

Е! Бар мәліметтерден шыққанды болашақта болатынды болжамды бейнелейді

бағалау

) В) жазба мәтінің логикалық құрылымын бағалайды

30. Бастапқы деңгейде сын тұрғысынан ойлау үдерісінің дұрыс реттілігін орнатыңыз

А) тиісті ақпарат жинауды

В) дәлелдерді сын тұрғысынан талдау мен бағалауды

С) кепілдендірілген шешімдер мен жинақталған қорытындылар

Д) ауқымды тәжірибе негізінде болжамдарды қалыптастыру

Е) ұсыныстарды қайта қарауды

31. Оқытудың түрлері және олардың мазмұны арасындағы сәйкестікті анықтаңыз1) белсенді оқыту

Е) педагогикалық, ұйымдастырушылық- басқару құралдарын кеңінен қолдану


2) синхронды емес оқыту

Д) мұғалім мен білім алушы құндылығы байланыс уақыт жағымды кешеуілдетіп жүреді


3) ассоциациялық оқыту

С) түсініктердің біртіндеп қалыптасуын қамтасыз ететін мнемоника, шынығу жаттығуларына нұсқаулар қолдану


4) диалогтік оқыту

В) оқушыларды мәселені (проблеманы) анықтап, оны шешуге итермелейді, олардыі оқудағы іс-әрекеттерін белсенді етуді көздейді.


5) инклюзивті оқыту

А) оқытуды оқушылардың түрлі қажеттіліктеріне соның ішінде ерекше қажеттіліктеріне бейімдеу

32. Ұғымдар және мағыналарын арасындағы сәйкестікті орнатыңыз1) пәндік білімдер

С) оқытылатын пәннің өзекті білімдері


2)педагогикалық білімдер

Д) білім берудің жалпы негіздерін, оқыту мақсаты мен міндеттерінің білуге негізделген оқу мен оқыту үдерістері, тәжірибесі мен әдістері туралы терең білімділік


3) технологиялық білімдер

Е) оқытудың қосалқы құралдары туралы білім


4) білімнің педагогикалық аспектісі

А) оқу мазмұны мен педагогикалық білімдердің біртұтастығы


5) білімнің технологиялық аспектісі

В) техникалық білімдер мен пәндік білімдердің өзара әрекеттесуінің тәсілін білу

33. Жады түрлері мен мағына арасындағы сәйкестікті орнатыңыз1) Жұмыс жадысы

В) термин статикадық сақтау емес, динамикалық үдерістер жиынтығын әлдеқайда нақты сипаттайтындықтан өазір кеңінен қолданылуда


2) ұзақ мерзімді жады

Е) үш айқын компоненттен: рәсімдік, эпизодтық және семантикалық жадыдан тұрады, осы үш түрі қайта жаңғыртудың түрлі тәсілдеріне байланысты және әртүрлі білімді сақтайды.


3) рәсімдік жады

А) әрекеттерді қалай орындау керек екендігі туралы, іс-қимылдар арқылы дамитын біздің білімізді сақтайтын «қойма»


4)эпизодтық жады

Д) біздің тәжірибемізде толық тізімі алғашқы болып сақталатын жүйе


5) семантикалық жады

С) ұзақ мерзімді жадының ең соңғы және теңмәнді емес аспектісі, себебі біздің дамуымызда және сөйлеуімізде аса жиі көрінетін біздің символдар жасау қабілетімізге байланысты


34. Жады түрлерінің сәйкестігін анықтаңыз

1) қысқа мерзімді жады А) семантикалық жады

2) Ұзақ мерзімді жады В) рәсімдік жады

С) жұмыс жадысы

Д) эпизодтық жады

35. Қиындықтар туындаған сабақтар нәтижесінде жасалған қорытындылар және жағдаяттар арасындағы сәйкестілікті анықта

кері байланыс парағы көрсету бойынша, оқу материалын 70% оқушылар ғана түсінген

сыныпта жүріп барлық оқушылар тапсырманы түсінгенін тексеру

оқушылардың 10% тапсырманы нұсқаулық бойынша істемеген

оқушылар әр түрлі оқыту тәсілдерін бақылау үшін топтық жұмыс ұйымдастыру

оқушылардың 20% сабақ барысында мұғалімге сұрақ қойып, көмек сұраған

жұмысты бастамас бұрын оқушылардың алдында нақты мақсат пен міндеттерді қою қажет

3 оқушы басқалардан бұрын тапсырманы орындап, бұзақы жасай бастады

оқу материалын тереңдету үшін жоғары деңгей сұрақтарын қою


қолын сындырған оқушы сабақ бойы жұмыс істемеді

оқушылардың өздеріне жұмыс формасын таңдауд ұсыну


36. Ұғым және анықтама арасындағы сәйкестікті анықтау

)бағалау

оқу үдерісі мен нәтижелерін жүйелі

Суммативті бағалау

оқытудың нәтижелерін жіктеу, сертификатау және тіркеу мақсатында оқытудың қорытындыларын шығару

формативті бағалау

мұғалімдерді, оқуышыларды және педагогогикалық үдерістің басқа да қатысушылары оқуды жетілдіру үшін қажет ақпаратпен қамтамасыз ететін оқудың ағымдағы бағалануы

Кері байланыс

белгілі бір әрекетті немесе оқиғаны түсіну, игеру онымен келісіпейтіндігін көрсететін белгілі бір әрекет немесе оқиға туралы пікір, баға беру, жауапты реакция

Критериалды бағалау

Оқушылардың оқу нәтижелерін білім беру

37. Әңгіменің түрлерін және олардың сипаттамасы арасындағы сәйкестікті орнатыңыз1) кумулятивтік әңгіме

В) әңгіме білім алмасу мақсатында жүргізгенімен, оған қатысушылардың өзгелер ұсынған қандай да болсын идеяларды төзімділікпен тыңдайды


2) әңгіме-дебат

А) ой-пікірлер үлкен алшақтық болады және әрқайсысы өз шешімдерінде қалады

С) қарым-қатынас көбінесе «Ия, бұл солай!», «Жоқ олай емес!( деген бағытта жүзеге асады.
3) зерттеушілік әңгіме

Д) әркімнің идеясы пайдалы ретінде бағаланады, мұқият бағалау жүргізіледі

Е) қатысушылар бір-біріне сұрақтар қояды38. Қойылған сұрақтарды олардың түрімен сәйкестендіріңіз1) сынақтан өткізу сұрағы

В) Неге? Мысал келтіре аласыз ба?


2) басқаға бағыттау сұрағы

С) Кім толықтыра алады?

Е) Қосымша ақпараттарың бар ма?
3) түрткі сұрақ

А) Жер жүзінде су неше бөлігін алады? Д) Судың маңызы неде?

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет