Далалық егіншіліктің агроклиматтық ресурстарыДата29.03.2017
өлшемі232,02 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

Силлабус

Силлабус

042-18-1.53/01–2016


« Далалық егіншіліктің агроклиматтық ресурстары » пәннің оқу бағдарламасы (силлабус)

08.09.2016ж.№1 басылым _

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

(СИЛЛАБУС)

Пән атауы: Егіншілік жүйелерін жобалаудың ғылыми-тәжірибелік негіздері

Кредит саны:4

Шифр – мамандық атауы: 6М080100 – Агрономия

Факультет, кафедра: Аграрлық факультет,

«Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасыСемей-2016

Алғысөз

1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Койгельдина Айгерім Ержановна _____________ 28.09. 2016 ж.Аты-жөні, тегі, қолы

PhD, асс.профессор м.а.ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 «Агротехнология және орман ресурстары» кафедра отырысында

Хаттама « 01» қырқүйек 2016 жыл, № 1.

Кафедра меңгерушісі : Джаманова Г.И. /Аты-жөні, тегі/ _________/қолы

2.2 Аграрлық факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «01» қырқүйек 2016 жыл, № 1.

Төраға: Тлеубаева А.В. /аты-жөні, тегі/ ______________ /қолы


3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға ұсынылды

Хаттама «08» қырқүйек 2016 жыл, № 1.
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. /аты-жөні, тегі ______________ /қолы
АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ

Мазмұны
1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

3 КУРС САЯСАТЫ

4 БАҒА ҚОЮ САЯСАТЫ

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР

1 ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР
1.1 Оқытушы және пән туралы жалпы мәліметтер
Оқытушының аты-жөні, тегі Койгельдина Айгерім Ержановна

Ғылыми дәрежесі, атағы, лауазымы : PhD, асс.профессор м.а.

Факультет, кафедра:Аграрлық факультеті,

«Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасы

Байланыс ақпараты – тел.: 8 707 301 37 96, e-mail: aygerim_k@mail.ru,

№ 5оқу корпусы, № 134 кабинет .


1.2 Пәннің қысқаша мазмұны

«Егіншілік жүйелерін жобалаудың ғылыми-тәжірибелік негіздері » пәнінің оқытушыларға арналған жұмыс оқу бағдарламасы осы пәннің оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:

- Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

- 6М080100 «Агрономия» мамандығы бойынша магистранттарды даярлауға арналған пәннің оқу бағдарламасы;

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуге қойылатын ортақ талаптар» ТБС 042-ГУ-4-2014 Университет стандарты;

- «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» ҚП 042-1.01-2014 Құжаттық процедура.

«Егіншілік жүйелерін жобалаудың ғылыми-тәжірибелік негіздері » пәні басқа пәндермен біріге отырып жоғары білікті мамандар дайындауға бағытталған. Сонымен бірге профильді пәндердің бірі болып есептеледі, мамандардың арнайы білімдерін терең меңгеруге әрекет етеді.

«Егіншілік жүйелерін жобалаудың ғылыми-тәжірибелік негіздері » пәні - магистранттарды өңірде тұрақты және жоғары нәтижелі егін түсімі мен мал шаруашылығының жоғары өнімділігіне қол жеткізу мақсатындағы теориялық және тәжірибелік жұмыстарға қажет климаттық және ландшафттық жағдайларды бағалауды, аумақты табиғи-қорғау ұйымдастыруды, егіс алқаптары құрылымын агроэкономикалық және агроэкологиялық негіздеу.ді, ауыспалы егіс жүйесін ұйымдастыруды, тыңайтқыш жүйесін, топырақ өңдеу жүйесін, оны топырақ қорғау және ресурсүнемдеу бағытын, өсімдікті зиянды организмдерден қорғау жүйесі және оның экологиялығын, тұқым шаруашылығы жүйесінің экологиялық және техникалық негіздерін, егіншілік жйүесінде өсімдік шаруашылығы өнімдерін өндіру технологиясын негіздеуді, табиғи азықтық жайылымдарды құруды үйретеді.


1.3 Пәнді оқыту мақсаты
«Егіншілік жүйелерін жобалаудың ғылыми-тәжірибелік негіздері » Егіс алқаптары құрылымын агроэкономикалық және агроэкологиялық негіздеуді, ауыспалы егіс жүйесін ұйымдастыруды, тыңайтқыш жүйесін, топырақ өңдеу жүйесін, оны топырақ қорғау және ресурсүнемдеу бағытынғ өсімдікті зиянды организмдерден қорғау жүйесі және оның экологиялығын, тұқым шаруашылығы жүйесінің экологиялық және техникалық негіздерін зерттеу.

Пәнді оқытудың міндеттері

Пәнді оқытудың негізгі міндеті – Егіншілік жүйелерінің ғылыми-тәжірибелік негіздерін зерттеу, климаттық және ландшафттық жағдайларды бағалау, аумақты табиғи-қорғау ұйымдастыруды, егіс алқаптары құрылымын агроэкономикалық және агроэкологиялық негіздеу.

1.5 Құзыреті (оқыту нәтижелері)

Пәнді оқыту нәтижесінде студент :

Егіншілік жүйелерінің ғылыми-тәжірибелік негіздерін зерттеуді және ғылыми зерттеулер әдіснамасын және әдістемесін меігереді.

- Ғылыми зерттеулердің мақсатын, міндеттерін және қорытындысын қоя біледі, тәжірибе нәтижесін теориялық біліммен ұштастыра біледі.

- Қателікті өлшеу және бағалау нәтижелерін өңдеу әдістерін пайдалана алады.

- Теориялық-тәжірибелік зерттеулер сараптамасы аясында базалық білімдерін көрсете алады және қорытынды мен ұсынысты құра біледі.

1.6 Курстың пререквизиті

«Тәжірибе ісінің әдістемесі», «ауыл шаруашылық мелиорациясы», «егіншілік»

1.7 Курстың постреквизиті

жоқ

1.8 Оқу жұмыс жоспарынан көшірме


Оқу жұмыс жоспарының көшірмесі 1-кестеде келтірілген

1-кесте


Курс

Семестр

Кредиттер

Дәріс,

сағ.


СТС,

сағ.


ЗЖ,

сағ.


БӨЖ,

сағ.


Барлығы,

сағ.


Қорытынды бақылау

формасы

2

3

3

15

15

15

90

135

емтихан


2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ ЖӘНЕ САБАҚ ТҮРЛЕРІ БОЙЫНША САҒАТТАРДЫ БӨЛУ

2 - кесте


Модуль. Тақырып


Сағаттар саны

Әдебиет

Д

ЗХС

СТС

БӨЖ

1

2

3

4

5

6

7

1 – модуль. Далалық егіншіліктің агроклиматтық ресурстарының негіздері


1

Кіріспе. Кіріспе. Пәнді оқытудың мақсаты мен міндеттері. Жүйелі егіншілікті дамытудың әлеуметтік-экономикалық алғышарттары.

1

1

1

6

5.1.1

5.1.2


2

Жүйелі егіншілікті дамытудың табиғи-экономикалық алғышарттары.

1

1

1

6

5.1.1

5.1.3


3

Жүйелі егіншілікті дамытудың ұйымдастырушылық алғышарттары.

1

1

1

6

5.1.1

5.3.1


4

Жер телімдерінің трансформациясы

1

1

1

6

5.1.1

5

Шаруашылықтың ауыспалы егісті игеруге дейінгі кезеңдегі перспективалық даму жоспары

1

1

1

6

5.1.1

5.1.2


6

Шаруашылықта егістікті пайдалану құрылымын есептеу әдістемесі

1

1

1

6

5.1.1

5.1.3


7

Ауыспалы егіс схемаларын құрудың негізгі принциптері


1

1

1

6

5.1.1

5.1.3


2- модуль. – Далалық жұмыстарды жүргізудегі агроклиматтық жағдайлар


8

Шаруашылықта ауыспалы егіс жүйесін құрудың әдістемесі

1

1

1

6

5.1.1

5.2.1


5.3.1

9

Енгізілген ауыспалы егістің агроэкономикалық негіздері

1

1

1

6

5.1.1

5.2.1


5.3.1

10

Ауыспалы егісті игеру жоспары


1

1

1

6

5.1.1

5.2.2


11-12

Топырақты өңдеудің міндеттері, топырақ өңдеу жүйесінің жіктелуі

5.1.1

5.2.2


13

Топырақ өңдеу жүйесінің негізгі принциптері

1

1

1

6

5.1.1

5.3.2


14

Агрономиялық тыңайған жерлер

1

1

1

6

5.1.1

5.2.2


15

Топырақ өңдеу жүйесін жобалау

2-Межелік бақылау1

1

1

6

5.1.1

5.1.2

Барлығы

15

15

15

90


2.1 1-2 аралық білімді бақылау тапсырмалары

Аралық білімді бақылау түрі- тапсырмалды ауызша немесе жазбаша түрінде орындау.

Бақылау түрлері: іріктелген аралық бақылау сұрақтары жазбаша немесе ауызша жауаптар беру бойынша жүргізіледі.

Тақырыптар: 1 модуль " Жүйелі егіншілікті дамытудың алғышарттары " 1-ші межелік бақылау

1. Агроландшафтного егіншілік сипаттаудың ерекшеліктері

2. Аймақтық егіншілік жүйесі

3. Пайдалананылатын жер аумағын ұйымдастыру нысандарын негіздеу және түрін таңдау

4. Аумақтың табиғат қорғалатын ұйымдарды құру

5. Орман алқаптарына жақын экологиялық аймақтарды анықтау

6. Қар ерігеннен кейінгі кездегі жағдай

7. Жұмсақ иілімді топырақ шарттары

8. Суық кезең басталған кездегі жағдайлар

2-ші аралық бақылауТақырыбы: 2 модуль " А /ш дақылдарының өсу кезіндегі агроклиматтық жағдайлар "

1. Ауыспалы егіс схемаларын құрудың негізгі принциптері

2. Шаруашылықта ауыспалы егісті жүйесін жобалау әдісі

3.Ауыспалы егісті игеру жоспары

4. Топырақ өңдеу жүйесінің жіктелуі

5. Топырақ өңдеудің міндеттері

6.Агрономиялық тыңайған жерлер

7.Топырақты өңдеу жүйелерін жобалау

8. Топырақ өңдеу жүйелерін жобалаудағы машиналар жүйесін
3 курс САЯСАТЫ

Сабаққа қатысу қатаң түрде, міндетті болып табылады. Егер қандайда бір себеппен студент сабаққа қатыса алмаған жағдайда, барлық меңгерілмеген материалға жауапты.

Бақылау тапсырмалары орындалуға міндетті және уақытылы тапсырылуы тиіс. Кешіктіріліп орындалған жұмыс автоматты түрде төмен бағаланады.

Аралық аттестациясының қорытындысы студенттің сабаққа қатысуы, белгіленген мерзімде өздік жұмыстарын орындауы, сабақ барысындағы ауызша немесе жазбаша жауаптары, сонымен қатар аралық бақылау нәтижесі ескере отырып қойылады.

Аралық аттестация қорытындысы студенттің сабаққа қатысу, өзіндік жұмысты уақытылы орындауына, сабақ кезіндегі ауызша және жазбаша түрдегі жауабына және аталған аралық бақылаудың нәтижесіне байланысты шығарылады.

Егер студент белгіленген мерзімде сәйкес келетін мекеменің растайтын құжатымен денсаулық жағдайына немесе басқа да дәлелді себептермен сабақ босатып, аралық бақылауды тапсыра алмаған жағдайда, студент аралық бақылауды индивидуалды түрде тапсыруға құқылы.

Кез-келген көшіру немесе плагиат (дайын тапсырмаларды көшіру, қолдану және басқа студенттің тапсырманы орындауы) жазасы аудиториядан шығару немесе бағасын «қанағаттанарлықсыз» деп тану түрінде болады.

Сабақ жүру барысында ұялы телефондар өшіріледі.4 Бағалау саясаты

Басқа кредиттерден тәуелсіз әр пәнге бір академиялық кезең үшін 600 балл бөлінеді (1-7 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін, 8-15 апта – 270 балл және 30 балл сабаққа қатысқаны үшін).

Апта және білімді бақылау түрлері бойынша балл бөлу 3-кестеде көрсетілген.

3 - кестеАпта

Зертханалық, практикалық, семинар сабақтарының, БӨЖ тақырыптары

Білімді бақылау түрі

Барлық балл

1

2

4

3

1-7

1-7 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Зертханалық сабақтар, тәжірибелік сабақтар, семинар, БӨЖ

1

Модуль1. Егіншілік жүйесін дамытудың алғышарттары

ПС: Қазіргі заманғы егіншілік жүйесінің Адаптивті-ландшафтық бағыты
Ағымдағы сауалнама-


-

2

ПС: Егіншілік жүйесін жобалау


Аралас сауалнама

-

-


3

ПС: Шарауашылықтың агроландшафтық, климаттық жағдайын анықтау


Аралас сауалнама

204

ПС: Егістік алқаптың құрылымы


Аралас сауалнама

20

Өздік жұмыс тақырыптары

1. Егіншілк жүйесін ұйымдастыру

2. Ауыспалы егісте минералды тыңайтқыштарды қолдану жүйесі
Реферат немесе презентация.

45

5

ПС: Егістік алқаптың құрылымы


Аралас сауалнама

30

6

ПС: Шаруашылықта егістікті пайдалану құрылымын есептеу әдістемесі

30

Өздік жұмыс тақырыптары

1.Семей аймағының агроклиматтық аудандары

2. Семей аймағының негізгі климаттық ерекшеліктеріРеферат немесе презентация

45

7

ПС: Енгізілген ауыспалы егістің агроэкономикалық тиімділігі

ЛС: Көкөніс ауыспалы егісін жеке тапсырмалар бойынша құрастыру және схемаларын негіздеуРубежный контроль - 1

Ауызша сауалнама

Орындалған жұмысты қорғау


80


1-7 апта аралығындағы сабақ нәтижелерін бойынша қорытынды

300

8-15

8-15 апта аралығындағы барлық аудиториялық сабақтарға қатысу


Оқытушы тек білім алушының сабақта жоқ екендігі туралы фактіні ғана тіркейді

30

Практические и лабораторные занятия

8

Модуль 2. Шаруашылықта ауыспалы егісті құру

ПС: Ауыспалы егісті құру принциптері
Ағымдағы сауалнама


5

59

ПС: Шаруашылықта ауыспалы егіс жүйесін жобалау


Аралас сауалнама

10

10

ПЗ: Енгізілген ауыспалы егістің тиімділігі


Аралас сауалнама

15

11

ПС: Ауыспалы егісті игеру жоспары


Аралас сауалнама

15

12

ПС: топырақты өңдеу жоспары


Аралас сауалнама

15

Өздік жұмыс тақырыптары

1. Топырақ өңдеу жүйесін негіздеу

2. Топырақ өңдеу жүйесінің негізгі принциптері


Реферат немесе презентация

45

13

ПС: топырақ өңдеу жүйесін минимализациялау тәсілдері

Аралас сауалнама

15

14

ПС: Құрғақшылық кезеңнің басталуын есептеу

ЛС: вегетациялық кезеңнің ылғалдылық шарттарын бағалау
Аралас сауалнама

20

Өздік жұмыс тақырыптары

1. далалық жұмыстарды жүргізу шарттары

2. топырақты өңдеу жүйесін жобалаудағы машиналар жүйесі

Реферат немесе презентация45


15

ПС: Агрономиялық тыңайған жер

2 Аралық бақылау

Ауызша сауалнама
2АБ бойынша ауызша немесе жазбаша жауа беру

80


8-15 апта аралығындағы оқу нәтижелері бойынша балл қорытындысы

300

Емтиханның қорытынды баллы
400

Академиялық кезең үшін қорытынды балл
1000

Ескертпе:

1 бағанда апта № көрсетіледі, соған қарай білім алушылардың білімін бақылау жүзеге асырылады;

2 бағанда білім алушы сәйкес келетін аптада меңгеруі тиіс сабақ тақырыбы көрсетіледі,

3 бағанда білімді бақылау түрі келтіріледі;

4 бағанда білім алушылардың жұмыс түрлерін орындауына байланысты қойылатын максималды балл көрсетілген;

Оқытушы баллды бөлу бойынша мәліметтерді электронды журналға енгізеді.

Білім алушы пән бойынша емтиханға кіруге егер оның пәннің пререквизиті болып табылатын семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана рұқсат етіледі.

Білім алушы пән бойынша емтиханға егер, семестрде жинаған жиынтық рейтингтік баллы 300-ден-600 баллды құраса және пәннің пререквизиті болып табылатын пән бойынша академиялық қарызы болмаған жағадайда ғана кіруіне рұқсат етіледі.

Пән бойынша емтихан бағасы ең жоғарғы оқу үлгерімі көрсеткіштері бойынша анықталады: қорытынды аттестация (60%), емтихан (40%), барлығы 100%. құрайды.

Пән бойынша білім алушылардың білім сапасын бағалау шкала бойынша анықталады (4-кесте).

4 – кестеБілімді бағалаудың көпбаллды әріптік жүйесі

Әріптік жүйе бойынша бағалау


Баллдардың цифрлық эквивалентіПайыздық мазмұны


Дәстүрлі жүйе бойынша баға


А

4,0

95-100

Өте жақсы

А-

3,67

90-94

В+

3,33

85-89

Жақсы

В

3.00

80-84

В-

2,67

75-79

С+

2,33

70-74

Қанағаттанарлық


С

2,00

65-69

С-

1,67

60-64

Д+

1,33

55-59

Д

1,00

50-54

F

0,00

0-49

Қанағаттанарлықсыз

5 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


5.1 Негізгі әдебиет

5.1.1. Жоламанов К.К. Зональные системы земледелия. Учебно-методическое пособие. Алматы, 2004, 95 с

5.1.2. Земледелие / под ред. А.И. Пупонина.- М.: Колос, 2000

5.1.3.Зональные системы земледелия. Семипалатинская область. Рекомендации. Алматы, Кайнар, 1987, 231 с

5.1.4. Курманбаев С.К., Койгельдина А.Е., Каламов Б.Х/ Научно-практические основы проектирования систем земледелия, Семей, Интеллект.2017,
5.2 Қосымша әдебиет

5.2.1. Почвозащитная система земледелия / Под ред. акад. Бараева А.И. Алматы: Кайнар, 1985

5.2.2. Казахстан. Природные условия и естественные ресурсы СССР. Изд-во «Наука», М., 1969

5.2.3. Сизиков В.К. Пути биологизации земледелия в Западной Сибири.

Кемерово, 1987. - 16 с.

5.2.4. Методические указания по составлению справочников «Агроклиматические ресурсы области». Гидрометеоиздат, Л., 19675.2.5. Оценка агроклиматических условий сельскохозяйственных полей. Под редакцией В.В. Синельщикова. Гидрометеоиздат, Л., 1961
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет