Әлеуметтану ғылымының қызметтерін (функциялары) ата? A. Теориялық-танымдық, Саяси-практикалық, Тәрбиелік-идеялықбет1/3
Дата30.04.2018
өлшемі1,11 Mb.
  1   2   3
1.А

Әлеуметтану ғылымының қызметтерін (функциялары) ата?

A. Теориялық-танымдық, Саяси-практикалық, Тәрбиелік-идеялық

B. Сабақтастық-балама, Қызметтік-жоспарлы, Табиғи-эксперементальды

C. Саяси-практикалық, Қызметтік-жоспарлы, Тәрбиелік-идеялық

D. Тәрбиелік-идеялық, Сабақтастық-балама, Қызметтік-жоспарлы,

E. Сабақтастық-балама, Табиғи-эксперементальды, Саяси-практикалық,
2. В

Ежелгі Үнді қоғамындағы әлеуметтік жіктер, касталарды (варна) ата?

A. Брахмандар

B. Барлық жауап дұрыс

C. Шудралар

D. Вайшьялар

E. Кшатрилер
3.С

Ежелгі грек ойшылы Платон грек замандағы қоғамды қандай әлеуметтік жіктерге бөлді?

A.Әкімдер

B. Жауынгерлер

C. Барлық жауап дұрыс

D. Қолөнершілер

E. Дихандар
4. В

Ежелгі грек ойшылы Платон грек замандағы қоғамды неше әлеуметтік жікке бөлді?

A. 5

B. 3


C. 2

D. 6


E. Бөлген жоқ
5.В

“Күн қала” еңбегінің авторы, италян ойшылын ата?

A. Т.Мор

B. Т. Кампанелла

C. Д. Бруно

D. А. Смит

E. Д. Скотт
6.А

Әлеуметтану ғылымының негізгі қызметтері (функциялары) нешеу?

A. 3

B. 4


C. 2

D. 8


E. 6
7.С

О.Конт айтуынша, адамзат тарихындағы ғылымының дамуының үш сатысы бар. Соларды атап көрсет?

A. теологиялық, ғылыми, позитивті

B. эксперементальды, позитивті, ғылыми

C. теологиялық, метафизикалық, позитивті

D. метафизикалық, позитивті, ғылыми

E. теологиялық, позитивті, эксперементальды
8 А

О.Конт айтуынша, адамзат тарихындағы ғылымының дамуының неше сатысы бар?

A. 3

B. 4


C. 2

D. 8


E. 6
9 А

«Статика» ұғымының қазақша баламасын көрсет?

A. тепе-теңдік

B. қозғалыс

C. тоқтау

D. үдеу


E. теңсіздік
10 D

Әлеуметтану ғылымына «Ұжымдық сана» ұғымын еңгізген ғалымды ата?

A. О.Конт

B. Г.Пейн

C. Дж. Бентам

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
11.С

ХХ ғасырда АҚШ-та пайда болған әлеуметтану ғылымының эмпиризм бағыты кай уақыттық мөлшерге сәйкес келеді

A. 25-35 жылдар

B. 70 – 2000 жылдар

C. 20-40 жылдар

D. 40 екінші жартысы- 60 жылдар

E. 30-40 жылдар
12. D

ХХ ғасырда АҚШ-та пайда болған әлеуметтану ғылымының теориялық-әдістемелік құрылымдарды күшейту бағыты кай уақыттық мөлшерге сәйкес келеді

A. 25-35 жылдар

B. 70 – 2000 жылдар

C. 20-40 жылдар

D. 40 екінші жартысы- 60 жылдар

E. 30-40 жылдар
13. В

ХХ ғасырда АҚШ-та пайда болған әлеуметтану ғылымының теориялық пен эмпирикалық зерттеулерді біріктіру, теориияны жаңа деңгейге көтеру бағыты кай уақыттық мөлшерге сәйкес келеді


A. 25-35 жылдар

B. 70 – 2000 жылдар

C. 20-40 жылдар

D. 40 екінші жартысы- 60 жылдар

E. 30-40 жылдар
14 C

П. Сорокин әлеуметтану ғылымын қарастыруды қалай бөлді?

A. теориялық және заңды

B. практакалық және заңды

C. теориялық және практакалық

D. теориялық және ғылыми

E. ғылыми және тәжірибелік әдіс
15 A

П. Сорокин теориялық әлеуметтануға қандай негіздемелер жатады деп санады

A. әлеуметтік аналитика, әлеуметтік механика, әлеуметтік генетика

B. білім әлеуметтануы, әлеуметтік механика, әлеуметтік мәртебе

C. анализ, синтез, гипотеза

D. әлеуметтік мәртебе, әлеуметтік генетика, гипотеза

E. әлеуметтік аналитика, әлеуметтік механика, әлеуметтік синтез
16 С

Қандай пән жеке тұлғаны әлеуметтік қарым-қатынастың жемісі мен субъектісі ретінде зерттейді?

A философия

B психология

C социология

D тарих


E педагогика
17 D

Қоғамның жүйелік идеясының негізін салушы ағылшын ғалымы:

A А. Тойнби

B Т. Парсонс

C А. Маслоул

D Г. Спенсер

E Р. Арон
18 A

“Әлеуметтік тәртіптер әдісі” жұмысының авторы, француз социологы:

A Э.Дюркгейм

B М.Вебер

С О.Конт

D Э.Мейо


Е Аристотель
19 C

Әлеуметанудың категориялары:

A саяси партия, саяси ұйым

B экономикалық сана, экономикалық мәдениет

C әлеуметтік топ, әлеуметтік қатынас

D қоғам


Е болмыс, сана, материя
20 D

Ж.-Ж. Руссо, Н. Макиавелли, Т. Гоббс қай кезеңнің өкілдері:

A антиканың

В қазіргі заманның

C орта ғасырдың

D ағартушылықтың

Е ешқайсысының

21 C


Алғашқы әлеуметтік топты белгілеңіз:

A Адамзат


В Әйелдер

C Достар


D Ерлер

Е Жұмысшылар


22 А

Алғашқы әлеуметтік топтарды белгілеңіз:


A отбасы, сынып, достар тобы
B футболистер, студенттер

C қызметкерлер, жұмыскерлер


D ауыл және қала тұрғындары
E қазақтар, адамзат
23 E

Формальдық әлеуметтік топты белгілеңіз:


A фанаттар
B саяхатшылар
C достар
D көршілер
E әскери адамдар
24 В

Әлеуметтік қажеттіліктерді белгілеңіз:


A опера, балет;
B адамдармен қарым-қатынас, сыйласу;
C тамақ, киім;
D билікке таласу, партия мүшесі болу;
E сәнді киім кию.
25 C

Қоғамның әлеуметтік жүйесіндегі саты


A статус
B дәреже
C страта
D ранг
E қабат
26 C

Әлеуметтік жүйенің бұзылуы социологияда қалай аталады:


A интеграция


В синтез

C деструкция

D революция

Е дағдарыс


27 D

Қоғамның негізгі институты

А Адвокатура институты

В Жеке меншік институты

С Билік институты

D Отбасы институты

Е Айтылғандардың бәрі дұрыс
28 C

«Еңбек құндылығымен еңбек этикасы-протестанттық этика», -деп атаған неміс ойшылы.

A Т.Парсонс

B Э.Дюргейм

C М.Вебер

D А.Дюрер

E Э.Дега

29 C


Ғылымда «парадигма» ұғымын еңгізген ғалым

A М. Герберт

B А. Смит

C Т.Кун


D Т Джеферсон

E Д. Белл

30 C

Әлеуметтік институтты мінез – құлық мөлшерлері мен үлгілерінің жиынтығы ретінде ұғындырған.A Д. Гелен мен Л.Бовьенің

B Р.Мертон мен Ч.Миллс

C Дж.Бернард пен Л.Томпсон

D Г.Алмонд пен Д Истон

E О.Конт пен Л.Томпсон
31 B

Жасанды түрде қолдан жасалатын бақылау түрі қалай аталады?

A Бақылау әдісі

B Эксперимент әдісі

C Сұрау әдісі

D Анкеталар тарату әдісі

E Интервью алу әдісі
32 D

Әлеуметтану әдістеріне қайсы жатпайды?

A субьективті /зерттеуші дүниетанымы негізінде құбылыстарға баға беру/;

B обьективті;

C статистикалық талдаулар;

D дәстүрлі қоғам;

E позитивті/ғылыми/;
33 E

Әлеуметтану обьектілеріне қайсы жатпайды?

A әлеуметтік қауымдастық;

B дәстүрлі қоғам;

C микроқауымдастық/әлеуметтік топтар, отбасы/

D жеке тұлға;

E меншік;

34 B


Эмпириктік зерттеулер....

A қоғамды, әлеуметтік құбылыстар мен әлеуметтік жүйелерді қалыптастыратын, дамытатын элемент ретінде қарастыру тұрғысында қолданылады.

B адамзат тіршілігіндегі әрекеттер мен әлеуметтік ұйымдардың бірлескен формаларын қарастыру, талдау жатады.

C іс – әрекеттік жағына ерекше баса назар аударады

D жиналған нақты материалдарға терең қортынды жасайды.

E бақылау, сұрақ қою, статистикалық материалдар жиынтығы бойынша зерттеулер жасайды.


35 E

Әлеуметтану пәннің құрамдас бөліктері саналатын орташа социология қай анықтамаға сәйкес келеді?

A теориялық социумның өмір сүруі мен дамуының жалпы заңдылықтарын анықтау,

B жекеленген адамдардың қимылы мен өзара әлеуметтік құбылыстар мен процесстер байланысын қарастырады.

C нақты жағдайда өз ретімен болатын оқиғалар арасындағы бір мәнді, оның бағытын, түрлері мен факторларын анықтап береді.

D әлеуметтік құбылыстарды қатаң жіктеп анықтайды.

E әлеуметтік жүйенің құрамдас бөліктерін (қала, ауыл, білім, еңбек, экономика, саясат т.б.) арақатынасын қарастырады.

36 A


Әлеуметтік заңдар сипатына қарай нешеге бөлінеді?

A жалпы және ерекше

B динамикалық және статистикалық

C жалпы және статистикалық

D динамикалық және жалпы

E ерекше және динамикалық

37 B

Әлеуметтік заңдар жалпылығына қарай нешеге бөлінедіA жалпы және ерекше

B динамикалық және статистикалық

C жалпы және статистикалық

D динамикалық және жалпы

E ерекше және динамикалық

38 C


«Соцология қоғамды және әлеуметтік қатынастарды зерттеу ғылымы, ол адамдарды танып білу, мінез – құлқы мен жүріс – тұрысын анықтауға тырысады», -деп анықтама берген, американдық социолог.

A Р.Мертон

B Г.Алмонд

C Н. Смелзер

D Р. Дональд

E Т.Макентош


39 A

Жоғарғы оқу орындарында әлеуметтану пәні оқып үйрену қай уақыттан басталады?

A ХХғ 90 жылдардың басынан басталды.

B ХХғ 30 жылдардың басынан басталды.

C ХХғ 60 жылдардың басынан басталды.

D ХІХғ 90 жылдардың басынан басталды.

E ХІХғ 30 жылдардың басынан басталды.
40 E

Әлеуметтану қандай ғылымдармен байланысады?


А. Экономикамен
В. Саясаттанумен
С. Философиямен
D. Тарихпен
Е. Аталғанның бәрі
41 E

Микроәлеуметтанудың зерттеу объектісі


А. ірі көлемдегі әлеуметтік жүйелер
В. әлеуметтік ұйымдар,мекемелер
С. зерттеу әдістері
D. мәдениет теориялары
Е. тұлға, ұсақ әлеуметтік топтар
42 A

Макроәлеуметтану нені зерттейді?


A. ірі көлемдегі әлеуметтік жүйені
B. адамдардың тұлға аралық іс әрекетін
C. тұлға құрылымын
D. жеке іс әрекет механизмін
E. әлеуметтік жүйені
43 C

Әлеуметтанудағы алғашқы бағыт?


А. материализм
В. идеализм
С. позитивизм
D. интернационализм
Е. марксизм
44 A

Әлеуметтік стратификация-бұл...


А. Әлеуметтік теңсіздік формаларын анықтайтын түсінік
В. Индивидтің бір қауымнан екіншісіне өтуі
С. Әйелдің жағдайын сипаттайтын процесс
D. Жіксіздену мен кедейлену процесі
Е. Қоныстану процесі
45 B

Стратификация деген термин алғаш қайда қолданылған?


A. Медицинада
B. Геологияда
C. Демографияда
D. Психологияда
E. Философияда
46 C

Мына статустың қайсысы туа пайда болған статусқа жатады?


A. Президент
B. Күйеу
C. Қазақ
D. Жүргізуші
E. Қалыңдық
47 C

Девианттық іс-әркетке қайсысы жатады?


A. Сәнге еліктеу
B. Жеңілтектік
C. Маскүнемдік
D. Діншілдік
E. Спортқа құмарлық
48 B Позитивизм деген термин қандай мағына береді?
А. Құрылым

В. Оң, жағымды,ғылыми


С. Тәжірибе
D. Теңдік
Е. Қарама-қарсы
49. C

“Ревоюция әлеуметтануы”, “Қазіргі әлеуметтанулық теориялар”, “Әлеуметтік мәдени мобильділік”, т.б. еңбектердің авторы кім

A. О.Конт

B. Г.Пейн

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
50 С

Әлеуметтану ғылымына саясат әлеуметтануын негіздеген ғалымды ата?

A. О.Конт

B. Г.Пейн

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
51 А

“Әлеуметік әлеумет құрылымы” еңбегінің авторы

A. Т.Парсонс

B. Р.Мертон

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
52 А

«Әлеуметтік әрекет», «Құрылымдық- функционалдық сараптау тұжырымдамасы» анықтамаларын ғылымға қосқан амеркан ғалымын ата?

A. Т.Парсонс

B. Р.Мертон

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
53 В

«Әлеуметтік теория және әлеуметтік құрылым», «Функционалдық талдаудың парадигмалары» атты еңбектердің авторы кім?

A. Т.Парсонс

B. Р.Мертон

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
54.В

Әлеуметтану ғылымына "Орта деңгейлі” теорияны еңгізген ғалымды ата?

A. Т.Парсонс

B. Р.Мертон

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
55. А

Көрнекті франуз ойшылы Э. Дюркгейм қоғамда «Ұжымдық сананың» болуы қандай қасиеттерді тудырады деді

A. Тұлғадан жоғары, рухани нақтылықты

B. Адамдардың бір-біріне ықпал жасауы

C. Топтың достығын

D. Ұжым байланысын

E. Ережелер мен құндылықтар болғанда
56 В

Қоғамтанушы М.Вебер қоғам анықтамасына қандай түсініктеме берді?

A. Тұлғадан жоғары рухани нақтылық

B. Адамдардың бір-біріне ықпал жасауы

C. Топтың достығы

D. Ұжым байланысы

E. Топтың серпінді болу
57 С

Әлеуметтанушы Т.Парсонс қоғам қандай жағдайда жүзеге асады деп көрсетті?

A. Тұлғадан жоғары рухани нақтылық болғанда

B. Адамдар бір-біріне ықпал жасағанда

C. Ережелер мен құндылықтар болғанда

D. Ұжым байланысқанда

E. Топтар серпінді болғанда
58 В

Қытай ойшылы Конфуцийдың пайымдауынша қауымдастық дегеніміз ....

A. Бірігу

B. Өзін-өзі ұстау

C. Қарым-қатынас

D. Ықпал жасау

E. Ережелерді сақтау
59.В

К.Маркстың ұйғарымы бойынша қоғам дамуына қандай фактор әсер етеді?

A. Адам

B. Тарих


C. Қызмет

D. Құндылық

E. Индустрия
60 В

Маркстік теория бойынша қоғам қалай жіктеледі?

A. Құлиеленушілік, феодалдық, буржуазиялық, діни, коммунизм, транзиттік.

B. Алғашқы қауымдық, құлиеленушілік, феодалдық, буржуазиялық, капиталистік (соцализм) коммунизм

C. Буржуазиялық, капиталистік (соцализм) коммунизм

D. Дәстүрлі, феодалдық, буржуазиялық, капиталистік, коммунизм

E. Жауаптар дұрыс емес.
61 В

Өркениеттік қоғамға төмендегілердің қайсы жатады?

A. Буржуазиялық

B. Дәстүрлі

C. Феодалдық

D. Коммунизм

E. Индустриялды
62 А

“Адам баласын заман өсіреді, кімде-кім жаман болса, замандасының бәрі виноват”деген ойды айтқан қазақ ойшылы

A. А.Құнанбаев

B. Ы.Алтынсарин

C. Ш.Уәлиханов

D. Ә.Бөкейханов

E. М.Жұмабаев
63 D

Әлеуметтік құрылымның элементтерін көрсет?

A. жеке адам. индивд, қоғам

B. әлеуметтік институт, әлеуметтік заң, әлеметтік байланыс

C. әлеуметтік топ, әлеуметтік институт

D. жеке адам. әлеуметтік топ, әлеуметтік институт

E. индивид, жеке адам, тұлға
64. В

Жеке тұлға деп ... ?

A. Танымдық белгілерді игерген адам,

B. Белгілі бір әлеуметтік қоғамнын өкілі болатын, (ұлты, топ, ұжым т.б.) белгілі бір іс-әрекет түрімен айналысатын, қоршаған ортаға деген өзінің қатынасын мойындайтын және өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам.

C. Қоршаған ортаға деген өзінің қатынасын мойындайтын және өзінің дара ерекшеліктері бар нақты адам.

D. Белгілі бір әлеуметтік қоғамнын өкілі болатын, (ұлты, топ, ұжым т.б.) белгілі бір іс-әрекет түрімен айналысатын адам

E. Жауаптар дұрыс емес.
65 А

Ғылым мен мен әдебиетке «институт» сөзін еңгізген қайта өрлеу дәуірінің ойшылын көрсет?

A. Джамбаттиста Вико

B. Джамбаттиста Ламарк

C. Леонардо да Винчи

D. Леонардо да Данте

E. Джамбаттиста Вазари

66 С


Ағылшын қоғамтанушысы Г.Спенсер әлеуметтік институтың қандай қызметтері бар деп көрсетті?

A. табыстырушы, бөлінуші, экономикалық

B. діни, бөлінуші, реттеуші

C. жалғастырушы, бөлінуші, реттеуші

D. экономикалық, бөлінуші, реттеуші

E. бөлінуші, реттеуші, табыстырушы


67 D

Әлеметтану ғылымында әлеуметтік институттар нешеге бөлінеді

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 8
68 В

Ағылшын қоғамтанушысы Г.Спенсер әлеуметтік институтың қызметтері нешеу деп атады?

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 8
69. В

Әлеуметтік құрылымның элементтері нешеу?

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 6
70 В

Қоғамда адамдардың стратталарға жіктеудің тарихи типін көрсет?

A. Шаруа

B. Сословие

C. Дворян

D. Жауынгер

E. Абыздар
71 А

Әлеуметтану ғылымына «тап» ұғымын негіздеген француз ойшылы

A. А. Токвиль

B. Г.Пейн

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид
72 В

Адамның әлеуметтік таптарға бөлінуі иерархиялық жоғары және төменгі топтарға жіктелуі ғана емес экономикалық, саяси, кәсіби және интеллектуалдық қабілетіне қарай бөлінеді деген әлеуметтанушыларды ата?

A. А. Токвиль, Г.Пейн

B. П.Сорокин, Т. Парсонос

C. Ч Мид, Э. Дюркгейм

D. Г.Тард, Л.Гумплович

E. М.Вебер, Э. Дюркгейм
73 D

Қоғамтанушы М.Вебер әлеуметтік стратификация нешеге бөлінеді деп көрсетті?

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 8
74. А

П.Сорокин әлеуметтік топтарды маңыздылығына байланысты нешеге бөлді?

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 8
75 В

Девиация неше типтен тұрады?

A.2

B.3


C.5

D.4


E. 8
76 В

Әлеуметтану ғылымында дисфункцияны негіздеген американ ғалымын ата?

A. Т.Парсонс

B. Р.Мертон

C. П.Сорокин

D. Э. Дюркгейм

E. Ч Мид

77.C


«Әлеуметтану» терминінің этимологиялық тұрғыдан мағынасы не?

A. Әлеуметтікке ұмтылу

B. Заңдылықтар туралы ғылым

C. Қоғам туралы ғылым

D. Адам туралы ғылым

E. Табиғат туралы ғылым


78.C

Әлеуметтанулық ойлар дамуының негізгі үш этапын көрсетіңіз:

A. Тарихқа дейінгі, классикалық, қазіргі заманғы

B. Классикалық, неоклассикалық, жаңа заманғы

C. Классикалық, қазіргі заманғы, жаңа дәуіргі

D. Антикалық, орта ғасырлық, жаңа дәуіргі

E. Ежелгі грек, орта ғасырлық, қазіргі заманғы
79.A

Әлеуматтанудың қай кезеңінде әлеуметтанулық білімнің алғышарттары қалыптасты?

A. Классикалықта

B. Ағартушылық дәуірде

C. Орта ғасырда

D. Тарихқа дейінгі

E. Жаңа дәуіргі
80.D

«Әлеуметтану» терминін алғаш рет ғылымға енгізген кім?

A. Г.Спенсер

B. Э.Дюркгейм

C. Я.Морено

D.О.Конт

E. М.Вебер
81. B

«Әлеуметтік мобильділік» терминін ғылымға енгізген кім?

A. Э. Дюркгейм

B. П. Сорокин

C. Т. Парсонс

D. М. Вебер

E. О.Конт

82. B


О.Конт өмір сүрген уақыт…

A. XVI ғасыр

B. XIX ғасыр

C. XVIII ғасыр

D. XV ғасыр

E. ХХ ғасыр


83.C

Әлеуметтануды «Әлеуметтік физика»деп кім атады:

A. Г.Спенсер

B. Ш.Монтескье

C. О.Конт

D. П.Сорокин

E. Р.Парк
84.D

Спенсер бойынша әлеуметтану ғылымының мәні:

A. Коллективті сана

B. Әлеуметтік әрекет

C. Әлеуметтік шиеленіс

D. Органикалық дамуға балау

E. Материя қозғалысы
85. B

Э.Дюркгеймнің әлеуметтанулық концепциясының мәні негізделеді...:

A. Әлеуметтік факт теориясы

B. Әлеуметтік әрекет теориясы

C. Әлеуметтік шиеленістеориясы

D. Түсінік теориясы

E. Органикалық теория
86.E

Р. Мертон қызметтерді екі типке бөлді: латентті және…

A. Универсалдық

B. Нормативтік

C. Әлеуметтік

D. Прогрессивті

E. Айқын
87.E

«Латентті қызметтер» түсінігін әлеуметтану ғылымына енгізген:

A. Т.Парсонс

B. Р.Дарендорф

C. Г.Зиммел

D. Ф.Теннис

E. Р.Мертон
88.B

Төмендегілердің қайсысы Т.Парсонс еңбектерінде қарастырылған?

A. Феноменологиялық

B. Функционализм

C. Интеракционизм

D. Позитивизм

E. Социал-дарвинизм
89.E

Әлеуметтанудың ғылым ретінде қалыптасуына әсер ететін қоғамдық даму факторлары. Қате вариантын көрсетіңіз:

A. Ұлы Француз революциясы 1789 ж.

B. Өндіріс революциясы

C. Ментальдықтағы радикалды өзгерістер

D. Эмпирикалық материалдардың жиынтығы

E. Ұлы географиялық ашулар
90.B

Ғалымдардың зерттеу қызметіне бағытталған объективті шындық – бұл...

A. Объект

B. Пән


C. Мақсат

D. Міндет

E. Гипотеза
91.A

Шындықтың абстракты теориялық деңгейден ғылымға мақсатты түрде ғылыми көзқарасқа айналдыратын:

A. Объект

B. Пән


C. Мақсат

D. Міндет

E. Гипотеза
92.D

Ғылыми зерттеу негізгі дамытушы әдістер, процедуралар, инструментариялар жиынтығының көмегімен жүзеге асатын білімнің жүйеленуі – бұл

A. Интерпретация және мәліметтерді талдау

B. Зерттеу бағдарламасы

C. Ғылым

D. Методология

E. Инструментария

93.D


О. Конттың ойынша қоғамды зерттеудегі қай әдіс негізгі болып табылады:

A. Тарихи;

B. Бақылау;

C. Эксперимент;

D. Салыстырмалы

E. Сұрау.


94.D

Қазақстандық әлеуметтанушы, профессор, әлеуметтану ғылым саласындағы алғашқы докторлардың бірі, Қазақстан Республикасының әлеуметтану ғылым саласына институционалдану теориясын өңдеуге, саяси әлеуметтану, тұлға әлеуметтану теориясына зор үлесін қосқан ғалым:

A. Биекенов К.У.

B. Пузиков М.Ф.

C. Аженов М.С.

D. Тажин М.М.

E. Раисов Е.Р.
95.D

«Айнадағы Мен» теориясының авторы:

A. О.Конт

B. Э.Дюркгейм

C. Г.Спенсер

D. Ч.Кули

E. К.Маркс
96.E

Әлеуметтік шиелініс теориясының дамуына зор үлес қосқан ғалым кім?

A. Аристотель және Платон

B. Әл-Фараби және Ибн-Сина

C. Р.Мертон және Т.Парсонс

D. Р.Парк және Э.Берджесс

E. Р.Дарендорф және Л.Козер
97.B

Қоғамдағы шиеленісте келісім басымдылық танытады деген түсінік қай теорияда негізделген?

A. Т.Парсонстың функционалдық теориясында

B. Р.Дарендорфтың әлеуметтік шиеленіс теориясында

C. Р.Мертонның орта деңгей теориясы еңбектерінде

D. Д.Александердің интегративті әлеуметтануында

E. М.Вебердің түсінік әлеуметтануында
98. B

«Әлеуметтік әрекет» түсінігінің ғылыми негізін ең алғаш рет кім енгізді?

A. К.Маркс

B. Э.Дюркгейм

C. Г.Спенсер

D. М.Вебер

E. П.Сорокин
99.A

Органицизм түсінігі әлеуметтанудың қай периодында кең тарады?

A. Алғашқы классикада

B. Соңғы классикада

C. Қазіргі заманда

D. Орта ғасырларда

E. Антикада
100. A

Ағылшын әлеуметтанушы ойшылдардың өкілдерін атаңыз?

A. Джон Локк, Адам Смит, Дэвид Юм

B. Вольтер, Поль Гольбах, Дидро

C. Иммануил Кант, Иоганн Фихте

D. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков

E. Шарль Монтескье, Анри Сен-Симон
101E

Француз әлеуметтанушы ойшылдардың өкілдерін атаңыз?

A. Джон Локк, Адам Смит, Дэвид Юм

B. Вольтер, Поль Гольбах, Дидро

C. Иммануил Кант, Иоганн Фихте

D. М.В. Ломоносов, А.Н. Радищев, Н.И. Новиков

E. Шарль Монтескье, Анри Сен-Симон
102. B

«Шиелініс» «келісімнің» басымдылығы фактіне негізделген теория авторы….?

A. Т.Парсонс

B. Р.Дарендорф

C.Р.Мертон

D.Д.Александер

E. М.Вебер
103. B

Э.Дюркгейм бойынша девиацияның негізгі себебі не?

A. Кедейшілік

B. Аномия

C. Сауатсыздық

D. Экономикалық дағдарыс

E. Саяси дағдарыс
104. A

Девиацияның негізгі себептері болып қоғамның мақсаты мен әлеуметтік құралдар арасындағы алшақтық деп есептеген кім?

A. Э.Дюркгейм

B. У.Шелдон

C. Р.Мертон

D. Ц.Ломброзо

E. Г.Беккер
105A

Р.Мертон теориясына сәйкес конформизм түсінігі не?

A. Мәдениет құралдары мен жетістік құралдарының сәйкес келуі

B. Мақсатпен келісу, бірақ әлеуметтік құралдардың жетістерін теріске шығару

C. Мақсатты теріске шығару, бірақ қоғам қабылдаған дәстүрлі құралдардың жетістіктерін қабылдау

D. Мақсаттар мен құралдарды теріске шығару.

E. Басымдылық танытқан мақсаттар мен стандарттарды жатсыну, жаңа мақсаттар мен құралдарды қалыптастыру.
106.D

Р.Мертон теориясына сәйкес бүлік дегеніміз не?

A. Мәдениет құралдары мен жетістік құралдарының сәйкес келуі

B. Мақсатпен келісу, бірақ әлеуметтік құралдардың жетістерін теріске шығару

C. Мақсатты теріске шығару, бірақ қоғам қабылдаған дәстүрлі құралдардың жетістіктерін қабылдау

D. Мақсаттар мен құралдарды теріске шығару.

E. Басымдылық танытқан мақсаттар мен стандарттарды жатсыну, жаңа мақсаттар мен құралдарды қалыптастыру.
107.B

А.Маслоу бойынша қажеттілік деңгейі қаншаға бөлінеді?

A. Жеті деңгей

B. Бес деңгей

C. Үш деңгей

D. Екі деңгей

E. Он деңгей
108. D

А.Маслоу теориясы бойынша рухани қажеттілікке қайсысы жатады?

A. Тыныс алу қажеттілігі

B. Қорғаныс қажеттілігі

C. Үйрену қажеттілігі

D. Құрмет қажеттілігі

E. Өзін-өзі таныту қажеттілігі
109.B

Әлеуметтік-мәдени тұжырымдамасының және әлеуметтік стратификация зерттеулерінің авторы, орыс-американдық әлеуметтанушының атын атаңыз?

A.Ч.Ламброзо

B. П.Сорокин

C. Ж.Тощенко

D. А.Маслоу

E. А.Кант
110.A

Батыс әлеуметтануына «мобильділік» терминін енгізген кім?

A. П.Сорокин

B. Ч.Кули

C. Ш.Монтескье

D. Я.Морено

E. Э.Дюркгейм
111. A

Әлеуметтанудағы функционалшылдар мектебінің негізін салған өкілдер?

A.Р. Мертон, Т. Парсонс

B.Э.Дюркгейм

C.М.Вебер

D.Дж. Г. Мид

E.Р. Дарендорф
112.D

Әлеуметтанудағы символдық интеракционизм мектебінің негізін салған кім?

A. Г. Гарфинкель

B. Р. Дарендорф

C. Т. Парсонс

D. Дж. Г. Мид

E. Ч.Кули
113.D

О.Конттың ғылымды жіктеуі бойынша алты ғылым енгізілген – математика, физика, химия, биология, әлеуметтану…(алтыншысын көрсетіңіз)

A. Философия

B. Психология

C. Тарих

D. Астрономия

E. География
114.А

Контың ғылымдарды жіктеуінде әлеуметтану ғылымы қай ғылымнан кейін орналасқан?

A. Әлеуметтік физика

B. Химия

C. Биология

D. Физика

E. Тарих
115. А

ХІХғ. аяғындағы әлеуметтанудың негізгі парадигмалары:

А. Биологиялық бағыт (О.Конт, Г.Спенсер, т.б.), маркстік бағыт,

В. саяси бағыт (М.Вебер), отбасы институты, дін институты

С. құқықтық институт (Н.Макиавелли, А.Аквинский)

кұрылымдык және интерпретивтік теориялар

D. кұрылымдык функционализм

Е. психологиялық бағыт (Ч.Кули, Л.Уорд),


116А.

Әлеуметтанудың негізгі заңдары:

А. статикалық - қоғамның құрылысы, динамикалық - қоғамның даму заңдылықтары

В әлеуметтік жіктелу, әлеуметтік мобильділік

С. жеке тұлғалардың әлеуметтенуі

D макро – және микро – әлеуметтану

Е гипотеза және әлеуметтік фактілер
117. A

Әлеуметтанудың эмпирикалық қызметі:

А. тәжірибеге негізделген әлеуметтік фактілерді жинау, өңдеу арқылы ғылыми қорытынды жасау.

В. қоғамның әлеуметтік-саяси өміріне қатысады, қоғамның ілгерілеуіне ықпал етеді.

С. практикалық ұсыныстарды беретін қолданбалы әлеуметтанумен де тығыз байланысты

D. әлеуметтік фактілер туралы білімді анықтайды.

Е. бұл жекелеген адамдар мен әлеуметтік топтардың қызмет атқаруына, процестерге әсерін зерттеу
118.A

Әлеуметтанудың басқа ғылымдардан ерекшелігі неде?

А. теориялық әрі практикалық ғылым болып табылады

В. қоғамдағы тарихи құбылыстар мен процестерді зерттейді

С. қоғамның және жеке тұлғаның психологиялық қатынастарын зерттейді

D. қоғамдағы саяси құбылыстар мен даму ерекшеліктерін зерттейді

Е. қоғамның және жанұдағы дау-жанжалдарын зерттейді
119.A

ХХғ. Эмпирикалық әлеуметтану алғаш рет қай университетте дамыды және ол қалай аталды?

А. Чикагода, «Өндірістік әлеуметтану»

В. Францияда «Позитивтік философия курсы»

С. Англияда «Социология негіздері»

D. Францияда «Социологиялық зерттеу әдістері»

Е. Германияда «Түсінуші әлеуметтану»
120.A

Әлеуметтану ғылымының негізгі зерттеу бағыттары:

А. макро – және микро – социология

В. әлеуметтік институттар

С. әлеуметтік топтар

D. әлеуметтік қабаттар

Е. Барлық жауаптар дұрыс
121. A

«Әлеуметтану» дербес ғылым ретінде қашан және қай елде дүниеге келді?

А. ХІХғ. ІІ-жартысында Францияда

В. ІV-Vғ.ежелгі Грецияда

С. ХХғ. басында Англияда

D. ХХІғ. басында АҚШ-да

Е. ХІХғ. аяғында Германияда
122. A

О.Конт ғылымды неден бөліп алуға тырысты:

А. метафизика мен теологиядан

В. химия мен физикадан

С. биологиядан

D. саясаттанудан

Е. тарихтан
123. A

Әлеуметтануға әлеуметтік әдістерді енгізген социолог:

А. Э.Дюркгейм

В. М.Вебер

С. Г.Спенсер

D. Дж.Мид

Е. О.Конт
124 A

«Әлеуметтану» пәнінің статикалық жағы:

А. қоғамның құрылысы, оның элементтерімен өмір сүру жағдайын зерттеумен тығыз байланысты: билік, меншік, бедел, білім қоры т.б. иемденуімен қоғамдағы орны анықталады.

В. әлеуметтік құрылысты үнемі жаңғыртып отыруға себепкер болатын, индивидтер мен топтардың өзара қатынасының формалары мен сипаты әлеуметтану ғылымы зерттеулерінде қамтылды.

С. саяси құбылыстардың пайда болуы мен дамуы, заңдылыктары, жолдары мен формалары туралы коғамдык ғылым

D. саяси жүйелер мен саяси қатынастар туралы ғылым

Е. қоғамның кұрылымы, ондағы адамдардың мінез-құлқы туралы ғылым
125. A

Қоғамды алғаш рет әлеуметтік жіктерге бөлген ойшыл:

А. Платон

В. Аристотель

С. Н.Макиавелли

D. Ж-Ж.Руссо

Е. К.Маркс
126. A

Алғашқы социологиялық мектептерді атаңыз:

А. Чикаго, неміс, француз мектебі

В. АҚШ халықаралық қатынастар мектебі

С. саяси және әлеуметтік мамандану

D. қарапайым еңбекті мақсатты ұйымдастыру

Е. экономикалық-тарихи
127.A

Э.Дюркгеймнің негізгі еңбектері мен теорияларын атаңыз:

А. «Социологияның зерттеу әдістері», «Өзін-өзі өлтіру», аномия теориясы

В. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

С. «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

D. «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

Е. «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы
128. A

Г. Спенсердің әлеуметтану ғылымына қандай ұғымдар енгізді?

А. әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат

В. жеке меншік, әлеуметтік таптар, коммунизм, социализм

С. адам, жеке тұлға, индивид, әлеуметтік топтар

D. идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

Е. әлеуметтік стратификация, әлеуметтік мобильділік
129. A

М.Вебердің негізгі еңбектері мен теорияларын көрсетіңіз:

А. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

В. «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

С. «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

D. адам, жеке тұлға, индивид, әлеуметтік топтар ұғымдарын енгізді

Е. «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы
130. A

К.Маркстың негізгі теорияларын атаңыз:

А. «Коммунистік манифест», формациялар, коммунизм, социализм, таптар теориясы

В. «Протестанттық этика және капитализм рухы» еңбегі, идеалды типтер, әлеуметтік іс-әрекеттер, билік теориясы

С. «Позитивтік философия курсы», ғылымға «әлеуметтану» терминін енгізді

D. «Социология негіздері», әлеуметтік жүйе, әлеуметтік функция, әлеуметтік институт, әлеуметтік құрылым, әлеуметтік қабат ұғымдарын енгізді

Е. әлеуметтік стратификация, әлеуметтік мобильділік теориясы
131. A

«Түсінуші әлеуметтану», «Билік» еңбегінің авторы:

А. М.Вебер

В. О.Конт

С. Г.Спенсер

D. Э.Дюркгейм

Е. К.Маркс
132. A

Құрылымдық-функционализм теориясының авторы және мағынасы:

А. Т.Парсонс, Р.Мертон, «әлеуметтік жүйе», «қызмет»

В. Дж.Мид, белгілер жиынтығы, ара-қатынас

С. Т.Кун, «үлгілі теория»

D. М.Вебер «түсінуші әлеуметтану»

Е. О.Конт, позитивизм

133 C


«Жалпы социология жөнідегі трактат» авторы және «элита» ілімінің негізін қалаушылардың бірі

A Л. Дюги

B А. Михельс

C В.Парето

D Дарендоф

E М.Вебер

134 A

Дж.Бернард пен Л.Томпсон әлеуметтік институтты мінез – құлық мөлшерлері мен үлгілерінің жиынтығы ретінде ұғындырады. Олар әлеуметтік институттың мына бөлшектерін көрсеттіA 3

B 6


C 9

D 5


E 7
135 A

Әлеуметтік институттың алғашқы толық анықтамасын берген америкалық социолог –.

A Т.Веблен

B Г.Алмонд

C Г.Зиммель

D А. Гелен

E Ч.Миллс
136 C

Софистердің көрнекті өкілі. Өз пайымдауында өндіргіш күштердің ролінің маңыздылығын көре отырып, онымен бүкіл қоғамның дамуын байланыстырады. Қоғамдық қатынастарды адамның еркіндігімен өлшеген герк ойшылы

A Аристотель

B Платон


C Протагор

D Зенон


E Фалес

137 B


Әлеуметтік теорияның біршама айқын элементтері ежелгі Грецияда қалыптасты. Әлеуметтік пікірдің элементтерін төмендегі жыраулардың қайысынан кездестіруге болады.

A Эзоп пен Парис

B Гомер мен Гесиод

C Гомер мен Парис

D Эзоп пен Гесиод

E Гесиод пен Парис

138 A

Білімнің ақиқаттығын тексеретін арнаулы ғылыми пән қалай аталады?A методология

B метафизика

C метафора

D логика


E теория

139 E


Белгілі бір мақсатпен бір немесе бірнеше адаммен әңгімелесу жолымен мәліметтер жинау әдіс-тәсілі қалай аталады?

A Бақылау әдісі

B Эксперимент әдісі

C Сұрау әдісі

D Анкеталар тарату әдісі

E Интервью алу әдісі


140. A

эмпирикалық әлеметтану нені зерттейді?

А. қоғамды түрлі теориялық болжамдармен емес, нақты социологиялық зерттеу әдістері, техника және процедуралар көмегімен зерттеу, фактілерге сүйену

В. қоғамды нақты зерттеу әдістермен емес, теориялық тұжырымдарға сүйене отырып зерттеу

С. қоғамды биологиялық организм ретінде қарап зерттеу

D. қоғамды ежелден келе жатқан теорияларға сәйкес болжау

Е. математикалық әдістерді
141. A

Бағдарлама жасау дегеніміз не?

А. сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

В. таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

С. далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

D. статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

Е. алдын-ала зерттеу жүргізіп көру
142. A

Зерттеу жоспары дегеніміз не?

А. таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

В. сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

С. далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

D. статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

Е. алдын-ала зерттеу жүргізіп көру
143. A

Мәліметтерді жинақтау дегеніміз не?

А. далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

В. таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

С. сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

D. статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

Е. алдын-ала зерттеу жүргізіп көру
144. A

Талдау және интерпретациялау дегеніміз не?

А. статистикалық талдау, қорытындылау, ұсыныс жасау

В. таңдау, мәліметтерді жинау әдістері, құралдары, сауалнама жүргізу (почта, телефон арқылы, тікелей), байқау, құжаттарды талдау, жобалау әдістері

С. сыртқы, ішкі және жағдайларды талдау, қосымша ақпарат көздерін талдау, проблеманы анықтау, мақсат қою, ұғымдарды операциялау

D. далалық жұмыс, реттеу және кодтау, табуляциялау

Е. алдын-ала зерттеу жүргізіп көру

145. A


Социологиялық зерттеу процедурасы қандай кезеңдерден тұрады?

А. тапсырушы мен тапсырыс беруші арасындағы келісім мен ұйымдастырушылық жұмыстары, оның қаржылық, материалдық қамтамасыз етілуіне байланысты

В. бағдарлама, зерттеу жоспары, мәліметтерді жинау, талдау, сұрыптау, қорытындылау

С. бақылау, байқау, сауалнама, сұхбат, құжаттарды талдау, контент-анализ

D. мәлімет жинау үшін сауалнама жүргізу тәсілдері, техника, лабораториялық эксперименттер, математикалық-статистикалық таңдау әдісі, мәліметтерді өңдеу, талдау, зерттеу нәтижелерін қорытындылау және ұсыныс жасау

Е. алдын-ала зерттеу жүргізіп көру


146.A

Әлемге танымал қоғамдық пікір институты қалай аталады?

А. Дж. Геллап

В. Чикаго

С. Колумбия

D. Оксфорд

Е. Гарвард
147. A

Аналитикалық социологиялық зерттеу әдісі:

А. құбылысты терең зерттеу арқылы объектінің себеп-салдарын айқындау мақсатында жүргізіледі.

В. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

С. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

D. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру.
148.A

Сауалнама жүргізуге қажетті негізгі компоненттер:

А. зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

В. сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік
149. A

Өндіріс пен оны басқаруда, еңбекпен қамту жүйелерін жетілдіруде қолданылатын әдіс не деп аталады?

А. әлеуметтік инженерия

В. сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік
150. A

Модельдеу әдісі бұл:

А. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.

В. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

С. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

D. алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру
151. A

Эксперимент әдісі бұл:

А. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

В. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.

С. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі

D. алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру
152. A

Сауалнама әдісі бұл:

А. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

В. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

С. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.

D. алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады.

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру.
153. A

Сұхбат әдісі бұл:

А. алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады.

В. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

С. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

D. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру
154.A

Құжаттарды талдау әдісі бұл:

А. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру

В. алдын-ала дайындалған сұрақпен әңгімелесу түрінде өтеді, сұрақ қою бағыты өзгеріп отырады.

С. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

D. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

Е. әлеуметтік құбылыстарды компьютерде математикалық өңдеуден өткізеді, мыс: халықтың өсуі, құрамының өзгеруі, еңбек қорының өсуі не кемуі, т.б.
155. A

Эмпирикалық зерттеу дегеніміз:

А. ұзақ немесе қысқа мерзімдік нақты іс-тәжірибелерді қолдану арқылы ғылыми зерттеу жүргізу

В. міндеттері шектеулі, аз немесе әлі зерттелмеген мәселелерді шешумен айналысатын барлаушылық әдіс.

С. алдын-ала дайындалған сұрақтар тізімі таратылады, сұрақтың мазмұнына қарай ашық не жабық түрде жүргізіледі.

D. келіскен топқа немесе өндіріске ғылыми тәжірибе жасалады, зерттелетін құбылыс қолдан ұйымдастырылады, ұзақ мерзімдік бақылауға алынады.

Е. алғашқы нақты мәліметтерді жүйелеу, жинақтау, талдау, жан-жақты зерттеу, қорытындылау, болжам жасау арқылы теориялар құру.
156. A

Сауалнаманың түрлері:

А. жаппай және іріктеу, ашық және жабық

В. сұхбат, әңгімелесу, телефон арқылы

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік
157. A

Сауалнамаларды жүргізудің түрлері:

А. парақтар тарату, компьютерлік, почта, телефон, БАҚ, интернет арқылы

В. сұхбат, әңгімелесу

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік
158. A

Сауалнамадағы негізгі сұрақтарға енбейтін маңызды көрсеткіштер:

А. жасы, жынысы, ұлты, мәртебесі, қызметі, әлеуметтік тегі, мекен-жайы, т.б.

В. жеке көзқарастары мен ойлары

С. діні мен салт-дәстүрлері

D. әдет-ғұрыптары мен тілі, мәдениеті

Е. көңіл-күйі мен мінез-құлқы
159. A

Респондент дегеніміз кім?

А. сауалнамаға жауап беруші

В. зерттеуші

С. бақылаушы

D. социолог

Е. саясаткер
160. A

Бақылау әдісінің түрлері:

А. жанама және тікелей

В. жаппай және іріктеу, ашық және жабық

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік
161.A

Іріктеу әдісі дегеніміз не?

А. зерттеушінің зерттеу объектісін сипаттарына қарай таңдауы, бөлшектеуі

В. сауалнама әдісі

С. болжам әдісі

D. салыстыру әдісі

Е. байқау әдісі
162. A

Контент-талдау әдісін алғаш қолданған зерттеуші:

А. З. Бзежинский

В. Г. Лассуэл

С. З. Фрейд

D. М. Вебер

Е. В. Цыганков
163. A

Құжаттарды талдау белгілері:

А. статистикалық, вербальды

В. зерттеуші, сауалнама қағазы, респондент

С. экстенсивті және интенсивті

D. еркін және апереотипті

Е. ұзақ және қысқа мерзімдік

164. A


Қоғамның негізгі даму үлгісі?

А. революциялық және эволюциялық

В. эволюциялық

С. реформалық

D. секіріп өту жолы

Е. революциялық


165. A

Қоғамның даму бағыты:

А. прогрессивті және регрессивті

В. революциялық және эволюциялық

С. эволюциялық

D. реформалық

Е. секіріп өту жолы
166. A

Қоғамның эволюциялық дамуына ықпал етуші фактор:

А. реформалар

В. революциялар

С. жанжалдар

D. регресс

Е. прогресс
167. A

Қоғамның прогрессивті дамуы бұл:

А. алға қарай жылжу

В. кері кету

С. өзгеру

D. тоқтау

Е. реформа
168. A

Қоғамның регрессивті дамуы бұл:

А. кері кету

В. өзгеру

С. тоқтау

D. реформа

Е. алға жылжу
169. A

Қоғамды формацияларға бөлген ойшыл:

А. К.Маркс

В. М.Вебер

С. О.Конт

D. Г.Спенсер

Е. Э.Дюркгейм
170. A

Социологиялық тұрғыдан индустриалды қоғам үшін не маңызды:

А. еңбек бөлінісінің дамуы, өндірістің нақты салаларының мамандандырылуы

В. адамның әдет ғұрып негіздерімен өмір сүруі

С. жаңа технологиялардың кеңінен дамытылуы

D. авторитарлық биліктің қызметтілігі

Е. барлық жауаптары дұрыс
171. A

«Қоғам бұл – күрделі құрылым, организм жасушаларына ұқсас тығыз, үнемі жаңарып, өзгеріп, дамып отырады» деген тұжырымдаманың авторы:

А. Т.Парсонс

В. М.Вебер

С. Р.Мертон

D. Г.Спенсер

Е. Э.Дюркгейм
172. A

«Қоғам - тірі организм секілді оның мүшелері белгілі бір функцияларды атқарады» деген көзқарастың авторы:

А. Р.Мертон

В. М.Вебер

С. Т.Парсонс

D. Г.Спенсер

Е. Э.Дюркгейм
173. A

"Қоғам – бұл белгілі бір географиялык шекарасы бар, жалпы ортақ заң шығару жүйесі мен белгілі бір ұлттық біркелкілігі бар адамдар бірлестігі" деп аныктама берген кім?

А. Н.Смелзер

В. Т.Парсонс

С. Э.Дюркгейм

D. М.Вебер

Е. П.Сорокин
174. A

П. Сорокиннің көзқарасына сәйкес әлеуметтік мобильділік бағыты:

А. вертикальды және горизонтальды

В. әлеуметтік стратификация және мобильділік

С. субьективтік идеализм

D. тарихи материализм

Е. диалектикалық материализм
175.A

Мобильділік ұғымының мағынасы:

А. жылжу, өзгеру, қозғалу, орын ауыстыру

В. модальды, идеалды, ерікті, еріксіз

С. қылмыскерлік, маргиналдық, отбасы, дін

D. жанжал, қайшылық, функция

Е. диалектикалық материализм
176. A

Мақсат-мүдделері ортақ, көзқарастары, ой-пікірлері ұқсас, бір-бірімен өзара тығыз қарым-қатынастағы және өзара байланыстағы адамдар тобы не деп аталады:

А. әлеуметтік топтар

В. әлеуметтік шеңбер

С. әлеуметтік кауымдастык

D. формальды топ

Е. индивидтер

177. A


Әлеуметтік құрылым терминін ғылымға енгізген кім?

А. Г.Спенсер

В. О.Конт

С. К.Маркс

D. Г.Зиммель

Е. М.Вебер


178.A

«Әлеуметтік стратификация» түсінігі нені білдіреді?

А. қабаттар, топтар, таптар мен жіктерді

В. таптар мен топтарды

С. таптарды

D. топтарды

Е. бағдарды
179.A

Әлеуметтік мобильділік теориясын қалыптастыруда қай теория әдістемелік негіз болды?

А. әлеуметтік стратификация

В. әлеуметтік кауымдастыктар

С. эмпирикалык әлеуметтік зерттеулер

D. әлеуметтік өгерістер

Е. тұлғалар
180.A

Вертикальды мобильділік дегеніміз не?

А. индивид не топтың басқа әлеуметтік қабатқа әлеуметтік статусы өзгеріп өтуі, жоғарылауы немесе төмендеуі

В. индивидтің не топтың статустар қайшылығы, рольдік жанжал

С. индивид не топтың статустардың бір деңгейдегі орын ауыстыруы

D. индивидтердің статустарының жоғарылауы

Е. индивидтердің статустарының төмендеуі
181 A

Горизонтальды мобильділік дегеніміз бұл:

А. индивид не топтың бір әлеуметтік қабаттан әлеуметтік статусы өзгермей өтуі, орын ауыстыруы

В. индивид не топтың басқа әлеуметтік қабатқа әлеуметтік статусы өзгеріп өтуі, жоғарылауы немесе төмендеуі

С. индивид нетоптың статустардың бір деңгейдегі орын ауыстыруы

D. индивидтердің статустарының жоғарылауы

Е. индивидтердің статустарының төмендеуі
182. A

Әлеуметтік мобильділіктің факторлары:

А. индивидуалды және топтық

В. адамдардың әлеуметтік жеңілдіктерге иеленуде бірдей емес жағдай

С. ең болмағанда күнделікті қажет заттар алуға да жетпейтін төмен табыс

D. топ мүшелері арасындағы әділетсіз қарым - қатынас

Е. өзін - өзі материалдық жағынан қамтамасыз ете алмау
183. A

Әлеуметтік иерархия сөзінің мағынасы:

А. қызметтік саты немесе карьера

В. жыныстық, физиологиялық даму

С. жастық, биліктік жоғарылау

D. ұлттық, рулық бөліну

Е. барлық жауаптары дұрыс

184. A


Әлеуметтік институт дегеніміз не ?

А. белгілі бір әлеуметтік кажеттілікті канағаттандыруға арналған реттелген, ұйымдастырылған тәртіптер мен ережелер жиынтығы

В. әлеуметтік салада кызмет ететін мамандар даярлайтын оқу орындары

С. әлеуметтік мәдени тұрмыс орындарының ғимараттары мен кұрылыс жобаларын өзірлейтін жобалау институтары

D. бірімен-бірі тікелей карым-катынаста болатын біршама көп адамдар саны

Е. саяси институт


185.A

«Институт» сөзінің мағынасы:

А. мекемелер, ғимараттар, тәртіп-ережелер, зерттеу

В. акша айналымы, тауарлар мен кызмет көрсетуді бөлу

С. коғамдағы ғылыми байланыстар

D. коғамдағы мәдени байланыстар

Е. бейресми әлеуметтік байланыстар
186.A

«Әлеуметтік институт» ұғымын ғылыми айналымға енгізген кім?

А. Г.Спенсер

В. Р.Парк

С. П. Сорокин

D. Э. Дюркгейм

Е. М.Вебер
187. A

Әлеуметтік институттардың түрлері:

А. отбасы, дін, білім, денсаулық сақтау, саяси, экономикалық, құқық қорғау, мәдени, т.б.

В. мекемелер, ғимараттар, тәртіп-ережелер, зерттеу

С. акша айналымы, тауарлар мен кызмет көрсетуді бөлу

D. коғамдағы ғылыми байланыстар

Е. коғамдағы мәдени байланыстар
188. A

Саяси институттарға не жатады ?

А. мемлекет, саяси партиялар, саяси ұйымдар, әкімшіліктер, министрліктер мен ведомстволар, т.б.

В. белгілі бір әлеуметтік кажеттілікті канағаттандыруға арналған реттелген, ұйымдастырылған тәртіптер мен ережелер жиынтығы

С. әлеуметтік салада кызмет ететін мамандар даярлайтын оку орындары.

D. әлеуметтік мәдени тұрмыс орындарының ғимараттары мен кұрылыс жобаларын өзірлейтін жобалау институтары

Е. бірімен-бірі тікелей карым-катынаста болатын біршама көп адамдар саны

189. A Сот, әскер, әділет, түрме қайсы әлеуметтік институтқа жатады?

А. құқық қорғау

В. саяси институттар

С. экономиялык институттар

D. отбасы

Е. діни
190. A

Әлеуметтік институттардың қызметі:

А. қоғам мүшелерінің іс-әрекеттерін реттеу, әлеуметтендіру, өндіріс және бөлініс, басқару және бақылау

В. компьютерлік модельдеу арнайы әдістемені қолдану, танымның логикалық және техникалык құралдарын пайдалану

С. қандай да бір әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды алдын ала көру және оның салдарына баға беру

D. жеке бас кызметіне басшылық ету және іске асыру

Е. діни формалардың орындалуы санкцияларын бақылау және іске асыру, көп профессионалдық ұйымдар туралы ережелер, жарғылар өзірлеу және бекіту
191. A

Әлеуметтік институттар дисфункциясы:

А. коғам немесе қауымдастыктың әлеуметтік орта ретінде болуы және онымен нормативті өзара іс-әрекеттерінің бұзылуы

В. рухани-идеологиялық кызмет, жағымсыз қоғамдык пікірдің қалыптасуы, бұқара халык санасына әсер ету.

С. әлеуметтік топтардың нормативті және физикалык шекараларын қалыптастыру және іске асыру

D. аз топтарға олардан «жаман қасиеттері бар деп әділетсіздікпен карау

Е. шектелген кеңістіктер, ұсақ істердің көп болуы арқылы адам өмірі мен қызметін фрагменттеу

192. A


Алғашқы әлеуметтік институт:

А. отбасы және неке институты

В. театр, кинотеатр, балет, жастар сарайы, музейлер, мұражайлар, мұз сарайы

С. бала-бақша, орта, арнаулы, жоғарғы оқу орындары, кітапханалар мен академиялар

D. мемлекет, саяси партия, саяси ұйымдар, әкімшіліктер

Е. сот, әскер,түрме, адвокатура, әділет үйі, прокуратура


193. A

Әлеуметтік институттардың ұйымдастырылу тәсілі:

А. ресми және ресми емес

В. саяси және саяси емес

С. экономикалықжәне экономикалық емес

D. біртұтас және жеке

Е. білім беру институты
194. A

«Әлеуметтік процесс» бұл:

А. қайталанбалы, өзгермелі, үздіксіз жалғасатын іс-әрекеттер жиынтығы

В. саяси, экономикалық, мәдени, этникалық

С. жанжал, әлеуметтік мобильділік, таптар қозғалыс, стратификация

D. әлеуметтік институттарға сәйкес жеке тұлғаның іс-әрекеті

Е. білім беру институты
195. A

Ресми институттар бұл:

А. қызметтері заңдық нормаларға негізделген, мыс: мемлекет, әскер, т.б.

В. қызметтері қоғамдық нормаларға негізделген, мыс: отбасы, дін, т.б.

С. құқық қорғау институты

D. денсаулық сақтау институты

Е. білім беру институты
196.A

Институционализация дегеніміз не?

А. әлеуметтік нормалар, ережелер, құқықтар, статустар мен рөлдерді анықтау мен нығайту, қоғамдық мұқтаждықтарды қанағаттандыру, бір жүйеге келтіру

В. қоғам мүшелерінің іс-әрекеттерін реттеу, әлеуметтендіру, өндіріс және бөлініс, басқару және бақылау

С. қандай да бір әлеуметтік жобалар мен бағдарламаларды алдын ала көру және оның салдарына баға беру

D. жеке бас кызметіне басшылық ету және іске асыру

Е. діни формалардың орындалуы санкцияларын бақылау және іске асыру, көп профессионалдық ұйымдар туралы ережелер, жарғылар өзірлеу және бекіту
197. A

Әлеуметтік институттар түсіндірілуі мен негізделу типтеріне қарай бөлінуі:

А. психологиялық, құрылымдық, тарихи, функционалдық

В. отбасы және неке

С. құқық қорғау

D. денсаулық сақтау

Е. білім беру
198. A

Әлеуметтік институттардың функционалдық салалары:

А. Нормативті-реттеуші, әлеуметтік-мәдени, тәрбиелеуші, салтанатты- символикалық, нормативті-санкциялаушы, саяси, экономикалық

В. мемлекет, әскер, сот, әкімшіліктер, құқық қорғау органдары

С. отбасы және неке институты

D. мәдени орталықтар

Е. орта, арнаулы, жоғарғы білім беру орындары
199. A

Әлеуметтік институттардың реттеуші қызметі нені қамтамасыз етеді?

А. қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

В. консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

С. әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

D. институт ішінде және институт арасында ақпараттардың таралуы

Е. сауда орталықтары, өндірістер мен кәсіпорындар, банктер

200.A


Әлеуметтік институттардың басты қызметі:

А. тұлғаны әлеуметтендіру

В. қоғам мүшелері арасындағы қатынастарды ретке келтіру

С. консолидация, әлеуметтік топтарды біріктіру және ұйымдастыру

D. әлеуметтік тәжірибе алмасу, жариялау

Е. институт ішіндегі және институт арасында ақпараттардың таралуы

1 C

Бір әйел мен бір еркектен құралған неке әлеуметтануда қалай аталады:A топтық неке

В полигамдық

C моногамдық

D инцест


Е пунуальдық
2 E

Нуклеарлы отбасы және олардың туысқандары бірге тұратын отбасы қалай аталады:

A қандастық

В полануальды

С жұптық жанұя

D патриархалды

E кеңейтілген жанұя
3 B

Жанұяның қай функциясында бала дүниеге келеді:

A экономикалық

B репродуктивті

С тәрбиелік

D эмоциональды

Е қорғанды
4 B

Саясаттық әлеуметтік институтты көрсетіңіз:

A меншіктік

B мемлекет

С театр

D нарық


Е еңбек
5 C

Ер адамның әке-шешесімен бірге тұратын отбасыны қалай атайды?

A матриолокальды

В моногамды

C патриолокальды


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет