Физика – (Барлығы 68 сағат, аптасына 2- сағат) Авт. Р. Башарұлы, У. Тоқбергенова, Д.Қазақбаева 2014-2015 оқу жылыДата15.09.2017
өлшемі171,23 Kb.
Физика – 7. (Барлығы 68 сағат, аптасына 2- сағат)

Авт.Р.Башарұлы, У.Тоқбергенова, Д.Қазақбаева

2014-2015 оқу жылы
Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Демонстрация


Пәнаралық байланыс

Сағат

саны


Мерзімі


Үйге тапсырма


Ескерту
Физика және астрономия - табиғат туралы ғылымдар.
9


1/1

Қауіпсіздік ережелерімен танысу.

Табиғат және адам. Физика - табиғат туралы ғылым.§ 1,2 (8бет)

2-тапс.№1


2/2

Физикалық терминдер мен ұғымдар. Физика және техника.

Заттар мен денелер жинағының көрсетілімі

География, қазақ әдеб.§ 2

2-тапсырма


3/3

Аспан денелері туралы ғылым.

§3, 20бет 6,8
4/4

Орталық Азия және ғылымның дамуы. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы.Қазіргі әлемдегі физика.

§ 4

4-тапс.№1


5/5

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент.

14-сурет бойынша

Астрономия§5, № 1-5 сұрақтар
6/6

Физикалық теория.

§5(6), 34(бет) 6,7 сұрақ
7/7

Физикалық шама. Шамаларды өлшеу. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Өшемдердің метрлік жүйесі. Бірліктердің халықаралық жүйесі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу.

Мензурканы пайдалану. Бөлік. мәні әр түрлі сызғышпен дененің ұзындығын өлшеу

География, Астрономия§6,7;

2-жаттығу. №7-9


8/8

1 лабораториялық жұмыс: Өлшеуіш цилиндр (мензурка) бөліктерінің қ ұнын анықтау. Дененің көлемін өлшеу.

Көлемдері бірдей әртүрлі денелердің массаларын, көлемдерін салыстыру.

Алгебра§6,7; қайталау

9/9

Практикалық жұмыс: Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау.

І тараудың ең маңызды мәселелеріЗаттың құрылысы
5+1


10/1

Атомдар мен молекулалар. Заттың молекулалық құрылысы. Молекулалардың қозғалысы. Диффузия құбылысы.

24-25-сурет, су молекула-ң моделі.


§ 8; 9(1,2)

7-тапсырма


11/2

2 лабораториялық жұмыс: Кішкентай денелердің өлшемін анықтау.

Шариктердің диаметрін анықтау


63 бет №4

12/3

Дене температурасының оның молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі. Заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру.

Диффузия құбылысын тәжірибелер арқылы бақылау. 29-сурет бойынша


§9(3), §10

ІІ тарау. ең маңызды мәселелері


13/4

Қазіргі әлемдегі нанотехнология

Көлемдері бірдей денелердің массасын салыстыру. .

§ 23,24;


8-жаттығу №5,7
14/5

Масса және заттың тығыздығы.

3 лабораториялық жұмыс: Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау.Демонстр. таразымен денелерді өлшеу


9-жаттығу

№ 2,3
Қозғалыс10


15/1

Механикалық қозғалыс. Қоршаған орта және механикалық қозғалыс.

§ 11; 67-68 бет
16/2

Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалығы.

Қозғалыс салыстырмалығы


§ 11(69б); 8-т
17/3

Планеталардың қозғалысы. Коперниктің гелиоцентерлік жүйесі.

Аспан сферасы.


§ 12,14;
18/4

Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол.
Астрономия,География§ 15,16,

4-жаттығу


19/5

Практикалық жұмыс: Қозғалыстың салыстырмалығы.

§ 11 қайталау
20/6

Бірқалыпты және бірқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.

Траектория, бірқалыпты қозғалыс

Астрономия,тарих§ 17-18,

5-жатт.№3,4


21/7

Бірқалыпты емес қозғалыс кезіндегі орташа жылдамдық.

Бірқалыпты емес қозғалыс


§ 19, 6-жатт. №2,3
22/8

Бірқалыпты түзу сызықты қозғалыс графигі.
Геометрия§ 20, 7-жатт. №2,3
23/9

Практикалық жұмыс: Жол, орын ауыстыру және бірқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы.
АлгебраІІІ тараудың. ең маң.мәсел.
24/10

Бақылау жұмысы


Денелердің өзара әрекеттесуі12


25/1

Инерция. Күш – денелердің өзара әрекеттесуін сипаттайтын шама..

Инерция құбылысын иллюстрациялайтын тәжірибелер. Күш түрлері


§ 21,25,

12-тапсырма


26/2

Тартылыс құбылысы. Бүкіл әлемдік тартылыс заңы.

Шардың төмен құлауы


§ 30(1). 12-жаттығу №4
27/3

Ауырлық күші. Басқа планеталардағы ауырлық күші.

§ 30(2). 12-жатт. №6,7
28/4

Дененің салмағы. Салмақсыздық..

§ 31, 13-ж. №1,4
29/5

Практикалық жұмыс:Сапалық және мәтінді есептер шығару.

§ 30 қайталау
30/6

Деформация. Гук заңы. Динамометр.

Динамометр түрлері, динамом. градуирлеу.


§ 26-28, 10-ж. №1,2
31/7

Практикалық жұмыс:Сапалық және мәтінді есептер шығару.32/8

Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру.

§ 32. 14-жаттығу № 3, 4
33/9

Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу.
Геометрия, алгебра.§ 29, 11-жатт. №2,4
34/10

4 лабораториялық жұмыс. Серпімді деформацияны зерделеу

№387, 388
35/11

Практикалық жұмыс:Механикадағы күштер.

75-76 суреттер бойынша


ІІІ т. ең маң.м
36/12

Бақылау жұмысы


Қысым17


37/1

Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі.

§ 33,34(2),

15-ж №2.

38/2

Паскаль заңы.

Қысымның сұйықтар және газдар арқылы берілуі


§ 34(2), 136бет №5,6
39/3

Гидравликалық пресс
Алгебра§35. 16ж. №2.3
40/4

Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым.

Ауа шарын сорғы қалпағының астында үрлеу.


§ 36 -37; 17жатт.№ 2,3
41/5

Практикалық жұмыс:Сапалық және мәтінді есептер шығару.42/6

Қатынас ыдыстар. (Су құбыры).

Қатынас ыдыстар, су құбырының моделі


§ 38 -39; 18тапсырма
43/7

Атмосфералық қысым.

Сұйықтың ыдыс түбіне және қабырғаларына


§ 40 (149-150бет)
44/8

Торричелли тәжірибесі. Барометр.

түсірген қысымы


§ 40(151-152б)

19-жатт.№1,2


45/9

Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Манометрлер. Сорғылар.

Манометрлер.Сорғылар

дың жұмыс істеу принц.
§ 41-43, 20-жатт. №1,2
46/10

Архимед күші

Архимед күшінің ығыстырылуы


§ 44, 23-жатт. №1,3
47/11

5 лабораториялық жұмыс: Архимед заңын тексеру.

23-жатт.№4,5
48/12

Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер.Су көлігі

§ 45-46(47), 24-жатт. №3,4
49/13

6 лабораториялықжұмыс. Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау

Денелердің жүзуі

Химия§ 44-45 қайталау
50/14

Практикалық жұмыс:Сапалық және мәтінді есептер шығару.

23-жаттығу. №6,7
51/15

Ауада ұшу.

140,143 сурет


§48, 26ж.(1,2)
52/16

Практикалық жұмыс: Архимед заңын тексеру.53/17

3-бақылау жұмысы.


Жұмыс. Қуат. Энергия.12


54/1


Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат .

Дене орын ауыстырған кездегі жұмысты өлшеу


§ 51-52, 29-жатт.№1,2
55/2


Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары.

Энергиялардың есебінен істелінетін жұмыстарды есептеу


§ 53,

30-жаттығу №2,3


56/3


Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

§ 54-55, 31жатт. №2,

32жатт. № 1


57/4


Механикалық энергия. Механикалық энергияның сақталу заңы.

Су турбинасының жұмысы.

Алгебра§ 56, 33-жатт.№ 2,3
58/5


Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару.
Алгебра,

химия.
32-жаттығу

№ 2,3

59/6


Күш моменті. Тепе-теңдік шарттары.

Иінді таразылар.§ 57
60/7


7 лабораториялық жұмыс. Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау.

§ 58
61/8


Көлбеу жазықтық. Механиканың «Алтын ережесі». Механизмнің пайдалы әрекет коэффициенті.

Иіндік пен біліктің жұмысы, жай механизмдерді қолдану.

Алгебра Геометрия§ 59-60, 214бет. Есеп
62/9


8 лабораториялық жұмыс. Денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау.

VІ тараудың. ең маңызды мәселелері
63/10


Ең қуатты машиналар. Тірі табиғаттағы қуат және жұмыс.

Жоба құрастыру
64/11


Практикалық жұмыс: Механизмнің пайдалы әрекет коэффициенті.

§ 59-60 қайталау
65/12


4-бақылау жұмысы

нег. ұғым. қайт
66/13

Практикалық жұмыс: Сапалық есептер шығару.67/13

«Механикалық қозғалыс» тақырыбын жалпылама қайталау.

§ 17-18 қайталау
68/14

«Табиғат күштері»тақырыбын жалпылама қайталау.

§ 27, 30-32 қайталау

Каталог: files -> blogs
blogs -> Тақырыбы: Ленинград қорғанысы Мақсаты: Білімдік
blogs -> Программа по предмету «Русский язык»
blogs -> Сабақ түрі : Аралас сабақ Әдіс-тәсілдері : баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, ой туғызу, қызығушылығын ояту,топпен жұмыс
blogs -> «Мұрагер»» бағдарламасы жайлы
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы пәндерінің
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blogs -> Сабақ тақырыбы: Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет