Физика 9-сыныпДата04.08.2017
өлшемі153,91 Kb.
ФИЗИКА

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Кинематика негіздері

7

3

10

1/1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс.

1
1

2/2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.


1
1

3/3.

Нөлдік бақылау жұмысы

1
1

4/4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1
1

5/5.

№ 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.


1
1

6/6.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1
1

7/7.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы. Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар.

1
1

8/8.

Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы

1

1

1

9/9.

Практикалық жұмыс №1 Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері

1

1

1

10/10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері

1

1

1

Динамика негіздері

6

4

10

11/1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1
1

12/2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1
1

13/3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.


1
1

14/4.

Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1
1

15/5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы. Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.

1
1

16/6.

№2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.

1
1

17/7.

Есеп шығару
1

1

18/8.

Дененің салмағы. Салмақсыздық. Сынақ: Динамика негіздері
1

1

19/9.

Практикалық жұмыс №3 Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері


1

1

20/10.

Есеп шығару. Жалпылама қайталау сабағы: Кинематика мен динамика негіздері
1

1

Сақталу заңдары

3

1

4

21/1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы. Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1
1

22/2.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.


1
1

23/3.

Практикалық жұмыс №4 Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.

1
1

24/4.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері. Сақталу заңдары

1

1

1

Тербелістер және толқындар

8

4

12

25/1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1
1

26/2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1
1

27/3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1
1

28/4.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу


1
1

29/5.

3 лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.


1
1

30/6.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.
1

1

31/7.

Еріксіз электр тербелістер. Раманың магнит өрісіндегі айналуы

1

1

32/8

І – жарты жылдық бақылау жұмысы


33/9.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті. №4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.


1
1

34/10.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1
1

35/11.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы..

1
1

36/12.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.
1

1

Астрономия негіздері

5

1

6

37/1.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1
1

38/2.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1
1

39/3.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1
1

40/4.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1
1

41/5.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.1
1

42/6.

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»
1

1

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

1

7

43/1

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1
1

44/2

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.


1
1

45/3

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1
1

46/4

Есеп шығару

1
1

47/5

Рентген сәулелері.

1
1

48/6

Радиактивтілік.Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

1
1

49/7

Жалпылау сабақтары. Тест
1

1

Атом ядросы.

4

2

6

50/1.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1
1

51/2

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1
1

52/3.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1
1

53/4.

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

Радиактивті сәулелерден қорғану.1
1

54/5.

Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу
1

1

55/6.

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстары
1

1

Жалпылау сабақтары

2
2

56/1.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

1
1

57/2.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1
1

58-65

Лабораториялық практикум
8

8

66

Өткен тақырыптарды қайталау

1

1

1

67

Жылдық бақылау жұмысы

1

1

1

68

Уақыт қоры

1

1

1


Уақыт қоры – 3 сағат

Бақылау жұмысы-8

Лабораториялық жұмыс-4

Практикалық жұмыс-6

Лабораториялық практикум-8

Каталог: files -> blogs
blogs -> Тақырыбы: Ленинград қорғанысы Мақсаты: Білімдік
blogs -> Программа по предмету «Русский язык»
blogs -> Сабақ түрі : Аралас сабақ Әдіс-тәсілдері : баяндау, түсіндіру, сұрақ-жауап, ой туғызу, қызығушылығын ояту,топпен жұмыс
blogs -> «Мұрагер»» бағдарламасы жайлы
blogs -> Негізгі орта білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы пәндерінің
blogs -> Оқу жылында Қазақстан Республикасының жалпы орта білім беретін ұйымдарында ғылым негіздерін оқытудың ерекшеліктері туралы
blogs -> Национальная академия образования им. Ы. Алтынсарина
blogs -> Бастауыш білім беру деңгейінің «Өнер» білім саласы бойынша
blogs -> Сабақ тақырыбы: Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа»
blogs -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет