Географиялық карта дегеніміз не?бет1/4
Дата08.06.2018
өлшемі287,5 Kb.
  1   2   3   4
@@@ Картография
$$$ 1 A

Географиялық карта дегеніміз не?

А. Алынған масштаб бойынша жер бетін жазықтықта шартты белгілер арқылы математикалық тәсілмен бейнелеу.

B.Шартты белгілермен парақ бетінде көрсетілген жер бетінің кескінделуі.

С. Жазықтықтағы жердің кескінделуі.

D. Жер бетінің шағын бөлігінің кескінделуі.

Е. Географиялық карта – бұл глобус.
$$$ 2 B

Жер өлшемдерін өлшеген кім ?

A. Аристотель;

B. Эратосфен;

C. Дикарх;

D. Пифагор;

E. Птоломей.
$$$ 3 E

Жердің радиусы неше км.?

A. 520 км

B. 1450 км

C. 7500 км

D. 4080 км

E. 6371 км
$$$ 4 A

Геоид – бұл :

A. материк астынан ойша жалғасатын тыныш жатқан мұхит пен теңіздердің деңгейлік беті

B. жердің нақты пішіні

C. жердің дөңес пішіні;

D. эллипс

E. эллипсоид
$$$ 5 А

Геоид терминнің қай ғалым ұсынды?

A. И. Листинг

B. Аристотель

C. Эратосфен

D. Пифагор;

E. Птоломей.
$$$ 6 В

Эратосфеннің өзі ойлап тапқан аспабы қандай?

A. теодолит

B. скафис

C. гелиограф

D. мензула

E. нивелир
$$$ 7 С

Масштабына қарай карталар неше топқа жіктеледі ?

A. 5

B. 4


C. 3

D. 2


E. 7
$$$ 8 Е

Географиялық атлас деп -

A. жердің кішірейтіле бейнеленген бейнесі.

B. жердің шағын бөлігі.

C. ірі масштабтағы карталар

D. орташа масштабтағы карталар

E. географиялық карталардың жүйелі жинағы
$$$ 9 В

1: 10 000 қандай масштаб түріне жатады?

A.сызықты масштаб

B. сандық масштаб

C. атаулы масштаб

D. сызықты атаулы масштаб

E. сандық атаулы масштаб
$$$ 10 С

1см-де 100 метр қандай масштаб түріне жатады?

A.сызықты масштаб

B. сандық масштаб

C. атаулы масштаб

D. сызықты атаулы масштаб

E. сандық атаулы масштаб
$$$ 11 Е

Картография пәнінің міндеттері :

А. Карталарды жүйелеу (жіктеу), оларға талдау жасау, бағалау, сақтау және тарату

мәселелерімен айналысу;

В. Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін

шешу;


С. Карта бойынша өлшеу әдістерін құрастыру;

D. Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және

геометриялық әдістерін құрастыру;

E. табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа

шығармаларда көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларды құрастыру және

пайдалану әдістерін жасау.


$$$ 12 С

Картографиялық бейне дегеніміз?

A. жер бедерінің кедір- бұдырлы беті

B. тік сызыкка перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүние жүзілік мұхиттің беті;

C. Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі;

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті;

E.картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.
$$$ 13 A

План дегеніміз?

A.ірі масштабпен жазықтықта ортогонды проекциясында бейнелеу ;

B.эллипсоидтың бетін жазықтықпен алмастыру;

C.белгілі бір нақтылықпен жазықтық деп алынған бөлікшенің өлшемдерін бейнелеу;

D.орта масштабты карта

E.кіші масштабтағы карта

$$$ 14.B

Жазықтықта жер шарының немесе жер эллипсоидының бетін бейнелеу әдісі қалай аталады:

A.меридиан торы;

B.картографиялық проекция;

C.картографиялық генерализация (жалпылау);

D.картографиялық тор;

E.параллель торы.


$$$ 15 D

Карта бойынша кез келген нүктенің географиялық координаталарын анықтауға мүмкіндік беретін сызықтар жүйесі:

A.меридиан торы;

B.картографиялық проекция;

C.картографиялық генерализация (жалпылау);

D. картографиялық тор;

E.параллель торы
$$$ 16. E

Экватор нүктесінен шеңбер градустары арқылы көрсетілген қашықтықты анықтауға мүмкіндік беретін картадағы сызықтар:


A.меридиан торы


B.картографиялық проекция;

C.картографиялық генерализация (жалпылау);

D.картографиялық тор;

E.параллель торы.


$$$ 17 E

Ендікті аңықтауға мүмкіндік беретін картадағы сызықтар:

A.меридиан торы

B.картографиялық проекция;

C. картографиялық генерализация (жалпылау);

D.картографиялық тор;

E.параллель торы.
$$$ 18 D

Эллипс немесе жер шары бетінің аудандық өлшемдерінің картаға түсіру барысында қанша санға кішіретілгенін көрсететін қатынасы қалай аталады:

A.бұрыштардың нөльдік бұрмалану сызығы

B.аудандардың басты масштабы;

C.басты масштаб;

D.аудандардың жеке масштабы ;

E.ұзындықтардың нөльдік бұрмалану сызығы.
$$$ 19 D

Картаға түсіргенде бұрыштардың бұрмалануын есепке алмайтын проекция?

A.тең шамалы;

B.тең аралық;

C.кез келген;

D.тең бұрышты;

E.тең масштабты;
$$$ 20 A

Картаға түсіргенде аудандардың бұрмалануын есепке алмайтын проекция?

A.тең шамалы;

B.тең аралық;

C.кез келген;

D.тең бұрышты;

E.тең масштабты;
$$$ 21 C

Мектеп, ғылыми-аңықтамалық, техникалық, мәдени-ағартушылық, туристік карталар деген жіктелу қандай белгілері бойынша жасалған:

A.масштабы бойынша;

B.қамтуы бойынша;

C.мақсаты бойынша;

D.нақтылығы бойынша;

E.тақырыбы бойынша;
$$$ 22 D

Карталардың қайсысын қоғамдық құбылыстардың тақырыптық картасына жатқызуға болады?

A.Жарты шарлардың физикалық картасы;

B.Қазақстанның физикалық картасы;

C.Қазақстанның геологиялық картасы;

D.Әлемнің саяси картасы;

E.Африканың физикалық картасы;
$$$ 23 A

Карта элементтерінің қайсысы оның географиялық негізіне жатады?

A.масштаб;

B.тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы;

C.гидрографиялық торап;

D.үзінді-карта;

E.табиғи зоналар;
$$$ 24 C

Карта элементтерінің қайсысы оның тақырыптық мазмұнына жатады ?

A.масштаб;

B.тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы;

C.гидрографиялық торап;

D.үзінді-карта;

E.табиғи зоналар;
$$$ 25 D

Карта элементтерінің қайсысы қосымша мәліметтерге жатады?

A.масштаб;

B.тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы;

C.гидрографиялық торап;

D.үзінді-карта;

E.табиғи зоналар;
$$$ 26 B

Карта элементтерінің қайсысы картаның аңызына жатады?

A.масштаб;

B.тереңдіктер мен биіктіктер шкаласы;

C.гидрографиялық торап;

D.үзінді-карта;

E.табиғи зоналар;
$$$ 27 D

Өзеннің мөлшерін көрсететін сызықтық белгілер қалай ажыратылады?

A.мөлшері бойынша

B.түсі бойынша;;

C.ішкі құрылымы бойынша;

D.ені бойынша;

E.бағдарлау бойынша;
$$$ 28 B

Жалпы географиялық карталарда теміржол және тас жол торабын көрсететін сызықтық белгілер қалай ажыратылады?

A.мөлшері бойынша;

B.түсі бойынша;

C.ішкі құрылымы бойынша;

D.ені бойынша ;

E.бағдарлау бойынша
$$$ 29 C

Жер шарының радиусын кім алғаш рет есептеді?

A.Геродот;

B.Птолемей;

C.Эратосфен;

D.Гипарх;

E.Ликатор;
$$$ 30 D

“Параллель” мен “меридиан” ұғымдарын кім енгізді?

A.Геродот;

B.Птолемей;

C.Эратосфен;

D.Гипарх;

E.Ликатор;
$$$ 31 C

Жердің шар тәрізділігін ескеріп, алғашқы картаны кім құрастырды?

A.Геродот;

B.Птолемей;

C.Эратосфен;

D.Гипарх;

E.Ликатор;
$$$ 32 D

Экваторды алғаш рет 36 бөлікке (градусқа) бөлген және “ендік” мен “бойлық” терминдерін енгізген ғалым?

A.Геродот;

B.Птолемей;

C.Эратосфен;

D.Гипарх;

E.Ликатор;
$$$ 33 B

Картаны құрастыруға арналған арнайы проекцияны құрастырған «Географияны басқару» атты оқу құралын жасаған ғалым:

A.Геродот;

B.Птолемей;

C.Эратосфен;

D.Гипарх;

E.Ликатор;

$$$ 34 E

Географиялық карталардың алғашқы атласын құрастырған ғалым?

A.Птолемей;

B.Ломоносов;

C.Идриси;

D.Ибн аль-Варди;

E.Ортелий;


$$$ 35 A

Қай ғылымды экономикалық карталар мен атластарды құрастыру бойынша жұмыстар бағдарламасын ұсынған және міндеттерін анықтаған, экономикалық картографияның негізін салушы деп есептеуге болады?

A.Н.Н.Баранский;

B.М.В.Ломоносов;

C.И.Евреинов;

D.С.Ремезов;

E.Ф.Лужин;
$$$ 36 В.

1:200000 және одан жоғарғы масштаб атауы:

A. орта масштабты

B. ірі масштабты

C. ұсақ масштабты

D. орташа ірі масштабты

E. орташа ұсақ масштабты
$$$ 37 А.

Полярлы суретке түсіру үшін қандай масштаб аса ыңғайлы?

A. 1:500-1:1000

B. 1:10000-1:20000

C. 1:30000-1:50000

D. 1: 1:70000-1:100000

E. 1:200000
$$$ 38 B

Өзінің саяхат идеясын негіздегенде Колумб кімнің картасын қолданды?

A.Меркатор;

B.Тосканелли;

C.Мюнстер;

D.Диаш;


E.Эратосфен;
$$$ 39 B

Ең алғашқы орыс картасы деп қандай картографиялық шығарманы есептеуге болады?

A. С.Ремезовтың “Большой чертеж”;

B.“Старый чертеж” 1497 ж.;

C.“Чертеж земли Сибирской”

D.“Чертеж земли Московской”

E.П. Ричаговтың картасы;
$$$ 40 D

“XVII ғ. географиялық мәліметтердің жинағын, 23 картадан тұратын алғашқы орыс атласын – “Чертежная книга Сибири” шығармасын кім құрастырды?

A.Еремей Майер;

B.Петр Ричагов;

C.Алексей Черчесский;

D.Семен Ремезов;

E.Семен Крашенников;
$$$ 41 A

Кім алғаш рет “атлас” терминің карталардың жинағы ретінде енгізді?

A.Меркатор;

B.Вальдземюллер;

C.Рейс;

D.Колумб;E.Диаш;
$$$ 42 В.

Ұсақ масш-ты карта:

A. 1:200000

B. 1:1000000

C. 1:10000

D. 1:125000

E. 1:5000
$$$ 43 A

Алғашқы “Атлас Всероссийской империи” шығармасының жобасын құрастырған ғалым:

A.И.К.Кириллов;

B.М.В.Ломоносов;

C.Петр 1;

D.В.Н.Татищев;

E.В.В.Докучаев;
$$$ 44 A

Физикалық немесе топографиялық жер беті дегеніміз ?

A.жер бедерінің кедір- бұдырлы беті

B.тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүние жүзілік мұхиттың беті;

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықта бейнелеудің математикалық әдісі;

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті;

E.картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.
$$$ 45 E

Параллель дегеніміз не?

A.картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы.

B.жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы

C.белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш

D.Гринвич меридианының жазықтығы және белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш

E.жер экваторына қатар жүргізілген сызықтар.
$$$ 46 С

Нүктенің ендігі дегеніміз не?

A.картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы

B.жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы

C.белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш

D.Гринвич меридианының жазықтығы және белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш

E.жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы
$$$ 47 D

Нүктенің бойлығы дегеніміз не?

A.картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы

B.жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы

C.белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш

D.Гринвич меридианының жазықтығынан белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш

E.жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы
$$$ 48 Е

Картографиялық информатиканың міндеттері:

A.карталарды жүйелеу (жіктеу), оларды талдау, бағалау, сақтау;

B.Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін шешу;

C.Карта бойынша өлшеу әдістерін құрастыру;

D.Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және геометриялық әдістерін құрастыру;

E.табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа шығармаларды компьютерде көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларда құрастыру және пайдалану әдістерін жасау.
$$$ 49 С

Математикалық картографияның міндеттері:

A.Карталарды жүйелеу (жіктеу), оларға талдау жасау, бағалау, сақтау және тарату мәселелерімен айналысу;

B.Картада географиялық объектілердің орналасуын нақты көрсетуді қамтамасыз ету міндетін шешу;

C.Карта бойынша масштаб, проекция және тағы басқа өлшеу әдістерін құрастыру;

D.Ірі масштабты карталарды салу мақсатымен жергілікті жерді зерттеудің географиялық және геометриялық әдістерін құрастыру;

E.табиғи және қоғамдық құбылыстарды географиялық карталарда және тағы басқа шығармаларды көрсету, осы бейнелердің қасиеттерін сипаттау, оларда құрастыру және пайдалану әдістерін жасау.
$$$ 50 B

Деңгейлік жер беті дегеніміз не?

A.жер бедерінің кедір-бұдырлы беті

B.тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүниежүзілік мұхиттың беті;

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі;

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті;

E.картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.
$$$ 51 C

Эллипсоид дегеніміз не?

A.жер бедерінің кедір-бұдырлы беті

B.тік сызыққа перпендикулярлы болып келетін және материктер астына шартты түрде жалғасатын Дүниежүзілік мұхиттың беті;

C.Жер эллипсоиды бетінің жазықтықта бейнелеудің математикалық әдісі;

D.Жер бетінің кіші өсі бойы айналу нәтижесінде пайда болған жер беті;

E.картада шынайы объектілер мен құбылыстарды бейнелеудің шартты белгілері.
$$$ 52 D

Нүктенің меридианы дегеніміз не?

A.картографиялық тордағы сызықтарды бейнелеу, масштабты белгілеу, картаның атауы

B.жер эллипсоидының белгілі бір нүкте арқылы өтетін жазықтық пен жердің айналу өсінің қиылысу сызығы

C.белгілі бір нүкте арқылы жүргізілген тік сызық пен экватор жазықтығы арасындағы бұрыш

D.Гринвич меридианның жазықтығынан белгілі бір нүктенің жазықтығы арасындағы бұрыш

E.жер эллипсоиды мен айналу өсіне перпендикулярлы жазықтықтың қиылысу сызығы
$$$ 53 A

Номенклатура дегеніміз не?

A.үлкен аймақтардың топографиялық карталарын беттерге бөлу жүйесі

B.беттін орналасуын (адресін) анықтау және белгілеу жүйесі

C.1:1000 000 масштабтағы картаны бөлу және белгілеу жүйесі;

D.екі параллель арасындағы төрт градустық жолақтар

E.екі меридиан арасындағы алты градустық жолақтар (екі бұрыштар)
$$$ 54 C

Биік қайырымдарды жергілікті жерде бір нүктеден екінші нүктеде анықтаңыз және бастапқы үстіңгі салыстырма биіктігі дегеніміз не?

А. топтастыру

В. өлшем

С. нивелирлеу

D божайлау

E. интерполяция
$$$ 55 А.

Орта масштабты карта:

A. 1:900000

B. 1:100000

C. 1:10000

D. 1:200000

E. 1:5000
$$$ 56 C

Топографиялық картада бедер қалай салынады:

А. изобаралық

В. изотермиялық

С. көлденең

D. штрихпен

E. диагональмен
$$$ 57 E

Барлық түзу емес жердің жамылғы жиынтығын қалай атайды?

А. биік қайырым

В. биіктік

С. жағдай

D. аңғарлар

E. бедерлер
$$$ 58 A

Берілген М-46 номенклатура бойынша географиялық координаттың

бұрыш рамка трапециясын есептеңіз:

А. φс= 52◦ ﻻо=48° λш=96° λб=90°

В. φс =50◦ φ о =56° λш=60° λб=61°

С. φс =78◦ φ о =76° λш=64° λб=60°

D. φс =36◦ φ о =52° λш=17° λб=18°

E. φс =24◦ φ о =28° λш=39° λб=41°


$$$ 59 B

1:1000 000 карта масштаб бетін алу үшін бүкіл жердің үстіңгі беті қаншадан жүргізілген меридианға бөлінеді:

А. 3°

В. 6°


С. 30′

D. 1′ 20′

E. 1°
$$$ 60 A

1:1000 000 карта масштаб бетін алу үшін бүкіл жердің үстіңгі беті

қаншадан жүргізілген параллельге бөлінеді:

А. 4˚


В. 6˚

С. 2˚


D. 20׳

E. 10׳
$$$ 61 C

Жүйені белгілеу беті қалай айтылады:

А. разграфка

В. классификация

С. номенклатура

D. паспортизация

E. специализация


$$$ 62 B

Бір карта бет масштабын одан үлкенірек карта масштабына бөлуін қалай айтылады:

А. классификация

В. разграфка

С. номенклатура

D. специализация

E. толықтауыш
$$$ 63 C

М-36 карта бетінен солтүстік көршілес номенклатурасын табыңыз:

А. М - 37

В. М - 35

С. N -36

D. AL - 36

E. M – 36 – A
$$$ 64 E

Топографиялық картада жердің жағдайы ненің көмегімен көрсетіледі:

А. фотопланмен

В. номенклатурамен

С. масштабпен

D. координаталық тормен

E. шартты белгілермен
$$$ 65 С.

Мазмұны бойынша картаның бөлінуі:

A. географиялық

B. өндірістік және техникалық

C. жалпы географиялық және тақырыптық

D. негізгі және инженерлік

E. территориялық
$$$ 66 B

Өлшемдері графикалық дәлдік планнан кіші, жердің затын көрсететін,

шартты белгілер қалай аталады?:

А. масштабтық шартты белгілер

В. масштабтан тыс шартты белгілер

С. өсімдік жамылғыларының шартты белгілер

D. түсіндіруші шартты белгілер

E. топырақтың шартты белгілері


$$$ 67 D

Барлық нүктелерде бірдей абсолюттік шамаға ие болатын топографиялық картада сызықтар

қалай аталады?:

А. сызықтық координаттар

В. рамка сызықтары

С. мемлекеттік шекаралар

D. көлденеңдер

E. бергштрихтар


$$$ 68 A

Топографиялық картада бергштрихтар нені көрсетеді?

А. беткей бағыты

В. шекара

С. өзен ағысының бағыты

D. орман жыныстарына мінездеме

E. координаттар
$$$ 69 А

Әскери картаның негізі:

A.топографиялық карта

B.фотография

C.өндіріс

D.технология

E. контурлық карта
$$$ 70 E

Сәйкес басқа бағытта алынған бастапқы бағдар жазықтықта қалай аталады?

А. аэрофототүсіру

В. дешифрлеу

С. көлденең

D. нивелирлеу

E. бағдарлау
$$$ 71 C

Сағат тілінің бағыты бойынша солтүстік бағытпен шынайы меридианға

дейін өлшенген бұрыш қалай аталады?

А. дирекциондық бұрыш

В. магниттік азимут

С. шынайы азимут

D. румб

E. меридиандардың жақындасуы


$$$ 72 D

Сүйір бұрыш қалай деп аталады, егер ол жақын және қорытынды

бағытпен меридианда және бағытталған сызықта болса?

А. географиялық азимут

В. дирекциондық бұрыш

С. магниттік азимут

D. румбы

E. шынайы азимут


$$$ 73 B

Румбты есептеңіз және атын көрсетіңіз, егер дирекциондық бұрыштың

сызықтағы мағынасы d= 154˚ 42׳:

А. rоңб= 25° 18׳

В. rоңш=25°18׳

С. rоңш=64° 42׳

D. rоңш=26° 18׳

E. rоңш=25° 58׳


$$$ 74 C

Дирекциондық бұрышты есептеңіз, егер румб сызығы мына мағынаға тең болса r /оңб = 73° 28׳?

А. d=163° 28׳

В. d=73° 28׳

С. d=253° 28׳

D. d=106° 32׳

E. d=196° 32׳
$$$ 75 D

Бұрыш қалай аталады, егер сағат тілі бойынша өлшенген оң бағыттта ось абциссасы (өстік меридиан зонасы) берілген бағдар сызығына дейін болса?

А. меридиан жиынтығы

В. магниттік азимут

С. шынайы азимут

D. дирекциондық бұрыш

E. румб
$$$ 76 A

Кері дирекциондық бұрыш сызығын есептеңіз, егер тура дирекциондық бұрыш d = 143˚ 53׳:

А. d =323°53׳

В. d =183° 16׳

С. d = 223° 53׳

D. d = 66 °07׳

E. d =313° 53׳
$$$ 77 A

Шынайы және өстік меридианмен бекітілген бұрыш қалай аталады?

А. меридиандардың жақындасуы

В. румбы


С. шынайы азимут

D. дирекциондық бұрыш

E. магниттік азимут
$$$ 78 D

Ақиқат азимут сызығын есептеңіз, егер дирекциондық бұрыш сызығы

d = 237° 45׳, ал меридиан жақындасуы батыс 0°40׳-қа тең болса:

А. Аа = 62° 15׳

В. Аа=57° 45׳

С. Аа=238° 25׳

D. Аа=237° 05׳

E. Аа=237° 35׳


$$$ 79 C

Өлшенген көлденең бұрыш қосындыларын есептеңіз, егер β1 = 157° 48′, β2 = 69 °59′:

А. 225° 97′

В. 225 °107′

С. 227° 47′

D. 226° 47′

E. 227° 07′
$$$ 80 E

Барлық магнитті күшті сызықтардың бір нүктеде сәйкес болуы қалай аталады?

А. жердің меридианы

В. жердің экваторы

С. жердің центрі

D. жердің географиялық полюсі

E. жердің магниттік полюсі
$$$ 81 B

Бос ілінген магниттік бағыт жазықтық деңгей проекциясы қалай аталады?

А. географиялық меридиан

В. магниттік меридиан

С. осьтік меридиан

D. магнит бағытының беткейі

E. меридиандардың жақындасуы
$$$ 82 B

Сағат тілінің бағыты бойынша өлшенген солтүстік бағыттан магниттік меридианға дейін бұрыш қалай аталады?

А. магниттік меридиан

В. магниттік азимут

С. шынайы азимут

D. дирекциондық бұрыш

E. румбы сызығы
$$$ 83 A

Шынайы меридианмен магниттік меридиан арасындағы бұрыш қалай айтылады?:

А. магнит бағытының беткейі

В. меридиандардың жақындасуы

С. румб

D. кері азимутE. шынайы азимут
$$$ 84 D

Шынайы азимутты есептеңіз, егер магниттік азимут А m = 105 °18 ′болса,

магниттік беткей бағыты оңтүстік мына мағынаға тең + 7 °48′:

А. Аа =97° 30׳

В. Аа = 113 °56׳

С. Аа = 112° 06׳

D. Аа= 113° 06׳

E. Аа = 110° 18׳


$$$ 85 E

Егер магниттік бағыт шынайы меридиан оңтүстікке ауысса, беткей магнит бағытын мәні неге тең?

А. 7° 40׳ мән

В. солтүстік мән

С. көлденең жағдай

D. кері жағдай

E. оң жағдай
$$$ 86 D

Егер магниттік бағыт шынайы меридиан батысқа ауысса, онда магниттік беткей бағыты қандай?

А. оң

В. оң және керіС. оңтүстік

D. кері


E. солтүстік
$$$ 87 A

Келесі дирекциондық бұрыш қандай формуламен есептеледі, егер оның бұрыштары, сол жақ жүрістері өлшенген болса?

А. dкелесі = dалдыңғы +β- 180°

В. dкелесі = dалдыңғы + 180°-β

С. dкелесі = β1+β2+…βп

D. fβ=Σβпр -Σβтеор

E. Σβ.теор.=180°хп
$$$ 88 А

Пландағы сызықтың ұзындығының жер бетiндегi сәйкес сызықтың горизонталь ұзындығына қатынасын не деп айтамыз?

А. Масштаб

B. Кескiндеу

C. Көлбеулiк

D. План


E. Карта
$$$ 89 С

Масштабы 1:1000 планның дәлдiгi неге тең?

A. 1,0 м

B. 0,2 м


C. 0,1 м

D. 2,0 м


E. 10 м
$$$ 90 В

Масштабы 1:2000 планның дәлдiгi неге тең?

A. 2,0 м

B. 0,2 м


C. 0,1 м

D. 1,0 м


E. 10 м
$$$ 91 В

Масштабы 1:5000 планның дәлдiгi неге тең?

A. 5,0 м

B. 0,5 м


C. 0,1 м

D. 1,0 м


E. 10 м

$$$ 92 А

Масштабы 1:10000 картаның дәлдiгi неге тең?

A. 1,0 м

B. 0,1 м

C. 2,0 м


D. 0,2 м

E. 10 м
$$$ 93 Е

Масштабы 1:25000 картаның дәлдiгi неге тең?

A. 25 м


B. 0,25 м

C. 5,0 м


D. 0,5 м

E. 2,5 м
$$$ 94 В

Масштабы 1:50000 картаның дәлдiгi неге тең?

A. 0,5 м

B. 5,0 м

C. 1,0 м


D. 10,0 м

E. 50 м
$$$ 95 В

Масштабы 1:100000 картаның дәлдiгi неге тең?

A. 1,0 м

B. 10,0 м

С. 2,0 м


D. 20,0 м

E.100,0 м


$$$ 96 А

Көрсетiлген белгi қандай шартты белгiлер тобына жатады?Бер.

А. Түсiнiктеме

B. Аудандық

C. Контурлық

D. Масштабтан тыс

E. Масштабты


$$$ 97 А

Көрсетiлген шартты белгi қандай шартты белгiлер тобына жатады?ú úú

A. Түсiнiктеме


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет