Исламтану кафедрасыбет1/11
Дата02.07.2018
өлшемі204.85 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
НҰР-МҮБАРАК ЕГИПЕТ ИСЛАМ МӘДЕНИЕТІ УНИВЕРСИТЕТІ

ИСЛАМТАНУ КАФЕДРАСЫ

Университеттің ғылыми кеңесінде қаралып, бекітілді.

№___ хаттама.

«___» ______ 2016ж.


Университет ректоры,

доктор, профессор

Ж.А. Басюни _______2016-2017 оқу жылына арналған

ЭЛЕКТИВТІ ПӘНДЕР КАТАЛОГЫ

Мамандық: «5В021500 – ИСЛАМТАНУ»

АЛМАТЫ 2016
Құрастырған: исламтану кафедрасы

Исламтану кафедрасының мәжілісінде қаралды.

Хаттама №____ «____»_______ 2016 ж.
Кафедра меңгерушісі PhD докторы, Әділбаева.Ш ________

Оқу-әдістемелік кеңесінде талқыланған және мақұлданған.Хаттама №___«____»_______2016 ж.
ОӘК төрайымы аға оқытушы М.А.Жолмаганбетова _________

I семестр

Міндетті пәндер:

KKZT 1101 Қазстанның қазіргі заман тарихы 3 кредит

K (O) T 1104 Қазақ (орыс) тілі 3 кредит

AT 1206 Араб тілі 2 кредит

HF 1203 Құлшылықтар фиқһы 3 кредит

Sht 1103 Шет тілі 3 кредит
ЖПБ таңдау компоненті:

TKN 1103 Тіршілік қауіпсіздігінің негіздері 2 кредит

Элективті пәндер
MK 1107 Мамандыққа кіріспе 2 кредит

Мақсаты: Ислам дiнiнiң негiздерiн, исламдық сенiмдер мен ахлақ негiздерiн салауатты өмiр салтын күнделiктi тұрмысқа қолдану тәсiлiн исламтану студенттерiне үйрету.

Мазмұны:Ислам дiнiнiң негiзгi дiңгектерi болып табылатын иман-сенiм, ахлақты Құран мен Сүннет т.б. негiзгi қайнар бұлақтар бойынша, оларды ақыл арқылы тұжырым жасаған орта ғасырлық ғұлама имамдарынсыз қойған қағидаларын бүгiнгi жас ұрпаққа үйрету, исламдық iлiмдерден хабардар ету аталмыш пәннiң негiзгi мiндеттерiне жатады.

Нәтиже:

Білімі:Белгілі бір ғылыми сала бойынша зерттеу жұмыстарының нәтижесін өз бетінше қорытындылап, талқылап, өңдеп, жалпылай білу

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:«Мамандыққа кіріспе» курсын меңгеру барысында студенттер мыналарды – дін анықтамасы, оның қоғамдағы ролі, сондай ақ ислам дініне қатысты мәселелерге қатысты сараптама жасай білуі тиіс.

Пререквизиттер:жоқ

Постреквизиттер:Had 3205 Хадистану
IN 1107 Ислам негіздері 2 кредит

Мақсаты:Студенттерге ислам дінінің негіздері жайлы мәлімет беру.

Мазмұны: Дінді жаңа бастап, түсініп жатқандар үшін қажетті ислам діні негіздерін түсіндіру.

Нәтиже: Ислам діні және оның негіздері жайлы мәлімет меңгеріп шығу.

Білімі: Белгілі деңгейде Ислам негіздерін өз бетінше түсіне алу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Ислам негіздеріпәнінің қандай мәселені қамтитынын, міндеттерін білу, терминдерін түсіну.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер:IT 2406 Илам тарихы
ATJ 1108 Араб тілі жаттығулары 3 кредит

Мақсаты:Араб тілі бойынша базалық дағдыларды меңгеру.

Мазмұны:Бастауыш деңгейлерге арналған араб тілі мәтіндері, мен жаттығулары.

Нәтиже: Сөйлеу, жазу, оқу, естіп түсіну дағдаларын меңгеру.

Білімі: Мамандыққа қатысты арабша шағын мәтіндерді оқып түсіну.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттері: араб тілін мамандығына сәйкес қолдана білу.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: АТG 2408 Араб тілінің грамматикасы -1
ASK 1108 Араб сөйлемі 3 кредит
Мақсаты: Араб тілі бойынша базалық дағдыларды меңгеру.

Мазмұны: Бастауыш деңгейлерге арналған араб тілі мәтіндері, мен жаттығулары.

Нәтиже: Сөйлеу, жазу, оқу, естіп түсіну дағдаларын меңгеру.

Білімі: Мамандыққа қатысты арабша шағын мәтіндерді оқып түсіну.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттері: Араб тілін мамандығына сәйкес қолдана білу.

Пререквизиттер: жоқ

Постреквизиттер: АТG 2408 Араб тілінің грамматикасы -1
II семестр

Міндетті пәндер:

K (O) T 1104 Қазақ (орыс) тілі 3 кредит

AT 1206 Араб тілі 2 кредит

Tag 1204 Тажуид

ITC 1105 Ақпараттық коммуникациялық технологиялар 3 кредит

Sht 1103 Шет тілі 3 кредит
Элективті пәндер:
KM 1206 Құлшылық мәселелері 3 кредит
Мақсаты:«Құлшылық мәселелері» пәнi-әрбір мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан кейiн студент мұсылман қауымның ішіндегі намаз бен оразаға қатысты түрлі сұрақтар мен жағдайларға қатысты мағлұматтарды бiлiп шығады:

Нәтиже: Құлшылық мәселелерін түсіну.

Білімі:Исламдағы намаз бен оразаның теориялық және практикалық қырларын біліп шығады.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Құлшылық мәселелеріпәнінің қандай мәселені қамтитынын, міндеттерін білу, терминдерін түсіну. Осы мәселелерде Ханафи мәзһабының ерекшеліктері мен абзалдық жаған менгеру.

Пререквизиттер:HF 1203 Құлшылықтар фиқһы

Постреквизиттер:FN 3506 Фиқһ негіздері

KE 1206 Құлшылық ережелері 3 кредит

Мақсаты: «Құлшылық ережелері» пәнi- әрбір мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан кейiн студент мұсылман құлшылық ережелерін меңгеріп шығады.

Нәтиже: құлшылық ережелерін түсіну.

Білімі:Исламдағы құлшылыр ережелерінің теориялық және практикалық қырларын біліп шығады.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Құлшылық ережелері пәнінің қандай мәселені қамтитынын, міндеттерін білу, терминдерін түсіну.

Пререквизиттер: HF 1203 Құлшылықтар фиқһы

Постреквизиттер: FN 3506 Фиқһ негіздері
Dt 1207 Дінтану2 кредит
Мақсаты: Пәнді оқыту барысында дінді оқып-үйрену үшін зерттеудің тарихи және сыни әдістерін қарастыру, мұнымен бірге әсіресе исламдағы білім қайнар көздерін, олардың ерекшеліктері мен мәнін үйрену.

Мазмұны:Дінтану ғылымындағы қолданылатын әдістемелер. Аталған ғылымның өзге ғылым салаларымен байланысы. Априорлық және апастериорлық методика.

Нәтиже: Дінтану пәнінің зерттейтін саласын меңгеру.

Білімі:Дінтанунегізін салған ойшылдар мен олардың еңбектеріне шолу жасау және талдау,Діндер тарихы мен діндер философиясы негізінде қолданыстағы әдістер мен тәсілдерді білу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Студент дінтану саласындағытақырыптар мен мәселелерге әдіснама тұрғысынан лайықты баға бере алады.

Пререквизиттер:МК 1101 Мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер:GZUJ 6304 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
DF 1207 Діни философия 2 кредит
Мақсаты: «Дін философиясы» пәнін оқу барсында студент философия ілімінің қыр-сырымн, діннің философиямен байланысы, философияның дінмен байланысы жәнеолардың ерекшеліктері мен мәнін үйрену.

Мазмұны:Философия ғылымындағы қолданылатын әдістемелер. Аталған ғылымның өзге ғылым салаларымен байланысы.

Нәтиже: Дін философиясы пәнінің зерттейтін саласын меңгеру.

Білімі:Философияныңнегізін салған ойшылдар мен олардың еңбектеріне шолу жасау және талдау, Діндер тарихы мен діндер философиясы негізінде қолданыстағы әдістер мен тәсілдерді білу

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Студент дін философиясы саласындағытақырыптар мен мәселелерге әдіснама тұрғысынан лайықты баға бере алады.

Пререквизиттер:МК 1101 Мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер:GZUJ 6304 Ғылыми зерттеуді ұйымдастыру және жоспарлау
Sir 1208 Сира 2 кредит
Мақсаты: «Сира» пәні исламтану мамандығы бағытындағы стденттерді дайындау оларға Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірбаянын, дін жолындағы қажырлы еңбегі, адамзатқа үлгі боларлық іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын баяндап, айтқан сөздері мен үгіт-насихаттарының маңыздылығы жайында мәлімет беруге бағытталған.

Мазмұны: Жалпы Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өміріне қатысты тақырыптарды толық түсіну.

Нәтиже:Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірінен ғибрат алу және оның күнделікті өмірде жүзеге асыру.

Білімі: Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмір тарихын білу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Меңгерілген теориялық дағдыларды конспектілеу. Жазу, сөйлеу дағдысында әдеби көркем түрде жеткізе білу.

Пререквизиттер:МК 1101 Мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер:IT 2406 Ислам тарихы
PT 1208 Пайғамбарлар тарихы 2 кредит
Мақсаты:«Пайғамбарлар тарихы» пәні исламтану мамандығы бағытындағы стденттерді дайындау оларға Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірбаянын, дін жолындағы қажырлы еңбегі, адамзатқа үлгі боларлық іс-әрекеттері мен мінез-құлықтарын баяндап, айтқан сөздері мен үгіт-насихаттарының маңыздылығы жайында мәлімет беруге бағытталған.

Мазмұны:Жалпы пайғамбарлардың (с.ғ.с) өміріне қатысты тақырыптарды толық түсіну.

Нәтиже:Пайғамбарымыздың (с.ғ.с) өмірінен ғибрат алу және оның күнделікті өмірде жүзеге асыру.

Білімі:Пайғамбарлардың (ғ.с) өмір тарихын білу.

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Пайғамбарлар тарихын түсіндіріп, қолдана білу.

Пререквизиттер:МК 1101 Мамандыққа кіріспе

Постреквизиттер:IT 2406 Ислам тарихы

III семестр

Міндетті пәндер:

Had 3205Хадистану 3 кредит

ETN 2107 Экономиялық теория негіздері 2 кредит

ZH 2207 Зекет және қажылық 3 кредит

ShT 1108 Шет тілі 3 кредит
Элективті пәндер:
AM 2305 Ақида мәтіндері 2 кредит
Мақсаты: «Ақида мәтіндері» пәні студенттерге ақида мәтіндері, ақида мәтіндерінің қарастыратын саласы, ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер, ақида мәселелері жайлы мәлімет беру.

Мазмұны: «Исламтану» мамандығы бағытындағы студенттерді дайындау үшін ақида ілімніне қатысты ақида мәтіндерін, ақида мәтіндері қамтыған мәселелер, ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер жайлы мәлімет беру.

Нәтиже: Ақида мәтіндерін білу, түсіну, жеткізе білу.

Білімі:Мамандыққа қатысты арабша ақида мәтіндерді оқып түсіну.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.

Пререквизиттер:AIK 1108 Ақида ілімдеріне кіріспе.

Постреквизиттер:MaA 3302 Матуриди аидасы.
MKATM 2305 Мамандыққа қатысты араб тіліндегі мәтіндер 2 кредит
Мақсаты: Мамандыққа қатысты (Ақида мәтіндері) араб тіліндегі мәтіндерді түсіну, оқу, түсіндіру, еңектер жайлы мәлімет беру.

Мазмұны:«Исламтану» мамандығы бағытындағы студенттерді дайындау үшін ақида ілімніне қатысты ақида мәтіндерін, ақида мәтіндері қамтыған мәселелер, ақида мәтіндеріне қатысты еңбектер жайлы мәлімет беру.

Нәтиже: Араб тіліндегі мәтіндерді оқып түсіну.

Білімі:Мамандыққа қатысты арабша мәтіндерді оқып түсіну.

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.

Пререквизиттер:AIK 1108 Ақида ілімдеріне кіріспе.

Постреквизиттер:MaA 3302 Матуриди аидасы.
DU 2306 Діни уағыз 2 кредит
Мақсаты:«Діни уағыз» пәні студенттерге уағыз айтудың үлгісін, жасалу жолдарын, уағыз дайындау барсын үйрету.

Мазмұны:«Исламтану» мамандығы бағытындағы студенттерді уағыз дайындау, уағыз жасау жүйесімен таныстыру.

Нәтиже: Уағыз дайындау, уағыз айта білу.

Білімі:Мамандыққа қатысты діни уағыз дайындай білу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.

Пререквизиттер:Dt 1207Дінтану

Постреквизиттер:HODT3508Қазақ ойшылдары дін туралы
DA 2306 Дағуат әдісі 2 кредит
Мақсаты:«Дағуат әдісі» пәні студенттерге уағыз айтудың әдісін, жасалу жолдарын, уағыз дайындау барсын үйрету.

Мазмұны:«Исламтану» мамандығы бағытындағы студенттерді уағыз әдістерімен таныстыру.

Нәтиже:Уағыз дайындау, уағыз айта білу.

Білімі:Мамандыққа қатысты діни уағыз әдістерін білу.

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Алған ілімін басқа адамдарға үйретіп, түсіндіре алатындай дәрежеге жеткізу.

Пререквизиттер:Dt 1207Дінтану

Постреквизиттер:HODT3508Қазақ ойшылдары дін туралы
KHAG 2307 Қазақ халқының салт-дәстүрілері 2 кредит
Мақсаты:Білім алушыларды тұтас жүйе санатындағы қазақтың дәстүрлі мәдениетімен, дәстүрлі дүниетанымы моделі ерекшелігімен таныстыру.

Мазмұны:Қазақтың мәдени және тарихи мұрасын қадірлеуге саятын азаматтық көзқарас қалыптастыру;

Нәтиже:Әдет ғұрып, салт-дәстүрлер хақындағы негізгі ұғымдарды игеру;

Білімі:

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:адамзаттың тіршілікқамы жүйесі мен көшпелі мәдениет құндылығы жүйесін біртұтас құбылыс ретінде реконструкциялау тәрізді білім алудың нәтижесін практикада ұтымды пайдалануға жетелеу;

Пререквизиттер:KT 1101 Қазақстан тарихы

Постреквизиттер:KZKRDZh 3301 Қазіргі замандағы Қазақстан Республикасындағы діни жағдай
DS 2307 Дін социологиясы 2 кредит
Мақсаты:Діннің қалыптасу тарихын, оны қоғам өміріндегімәдени-рухани құбылыс ретінде теориялық-танымдық негіздері үйретіледі

Мазмұны: Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан кейiн студент қоғамда түрлі дін өкілдеріне қатысты түрлі сұрақтар мен жағдайларға қатысты мағлұматтарды бiлiп шығады:

Нәтиже:әлемдік діндерден хабардар болады

Білімі:Еврей, хрестиян және ислам дініне қатысты мәселелерді менгеріп шығады

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:дінтану пәнінің қандай мәселені қамтитынын, міндеттерін білу, терминдерін түсіну. Осы мәселелерде исламның ерекшеліктері мен абзалдық жаған менгеру.

Пререквизиттер:KT 1101 Қазақстан тарихы

Постреквизиттер:KZKRDZh 3301 Қазіргі замандағы Қазақстан Республикасындағы діни жағдай
ATG 2308 Араб тілінің грамматикасы-1 3 кредит
Мақсаты: Мамандыққа сәйкес араб тілін қолдана білу.

Мазмұны: Араб тілі грамматиксы мазмұнындағы оқулықтар мен жаттығулар.

Нәтиже: Сөйлемдерге кешенді талдау жасауды меңгеру.

Білімі: Араб тілін мамандыққа қажетті екендігін білу.

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзыреті: Араб тілін өз мамандығының бір бөлігі ретінде қолдана білу.

Пререквизиттер: АТ 1206 Араб тілі

Постреквизиттер: ATG 2408 Араб тілінің грамматикасы-2

AR2308 Араб риторикасы 3 кредит

Мақсаты:Діни мәтіндерді дұрыс түсіне білу.

Мазмұны: Құран аяттары, хадистер мен көне және қазіргі араб әдебиетіндегі өлең жолдары.

Нәтиже: Кезкелген араб тіліндегі мәтіндерге риторикалық талдау жасау.

Білімі: Мәтіндердегі астарлы мағынаны аша білу.

Білігі: Риторикалық стильдерді ажырата біліп, соған қарай түсінік беру.

Құзыреті:Діни мәтіндердегі кездесетін риторикалық мәселелерге сараптама жүргізе отырып бүркемелі мағынаны ашу.

Пререквизиттер: АТ 1206 Араб тілі

Постреквизиттер: ATG 2408 Араб тілінің грамматикасы-2

IV семестр

Міндетті пәндер:

Fil 2102 Философия 3 кредит

KN 2109 Құқық негіздері

ShT 1108 Шет тілі 3 кредит

Saya 2110 Саясаттану және әлеуметтану 3 кредит
Элективті пәндер:


IO 2402 Исламда отбасы 2 кредит
Мақсаты: Бұл пән студенттерге Исламда отбасы, неке, отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндеттері және талақ секілді мәселелерді Құран аяттары мен хадистерге сүйене отырып терең меңгеру.

Мазмұны: Ислам дініндегі отабсы, отбасын құру, жар таңдау, қыздың теңі, некенің шарттары құндылықтар қарастырылады.

Нәтиже: отбасы құндылықтарын ілу.

Білімі: Ислам дінінің отбасы жайлы құрылымын білу.

Білігі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызын түсінуі, негізгі перспективалар мен нақты жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау , мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану.

Пререквизиттер:KM 1206 Құлшылық мәселелері

Постреквизиттер:AHM 3505 Әбу ханифа мәзһабы
STF2402 Сопылық тарихы және философиясы 2 кредит
Мақсаты:Бұл пән студенттерге Исламдағы сопылық мектептер және олардың құрылымдарын Құран аяттары мен хадистерге және ғалымдардың ойларына сүйене отырып терең меңгеру.

Мазмұны: Исламдағы сопылық, сопылық мектептер және олардың ерекшеліктері мен құрылымдары қарастырылады.

Нәтиже: Сопылық пен философия ұғымын түсіну.

Білімі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызын түсінуі, негізгі перспективалар мен нақты жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану.

Пререквизиттер:KM 1206 Құлшылық мәселелері

Постреквизиттер:AHM 3505 Әбу ханифа мәзһабы
IT 2403 Ислам тарихы 2 кредит
Мақсаты: Бұл пән студенттерге Ислам тарихы, ислам мемлекеттері олардың орналасқан аймақтар, әр мемлекеттердің құрылымын тарихи еңектерге, құралдарға сүйене отырып терең меңгеру.

Мазмұны: Ислам шекарасы, ислам мемлекеттері, олардың құрылымдары мен ерекшеліктері қарастырылады.

Нәтиже: Ислам тарихын түсіну.

Білімі:Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызын түсінуі, негізгі перспективалар мен нақты жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану.

Пререквизиттер:Sir 1208 Сира

Постреквизиттер:KZKRDZh 3301 Қазіргі замандағы Қазақстан Республикасындағы діни жағдай
MT 2403 Мәзхабтар тарихы 2 кредит
Мақсаты: «Құлшылық мәселелері» пәнi- әрбір мұсылманның міндеті саналған намаз бен оразаға қатысты рүкіндер мен шарттарын, парыздарын, жалпы ережелерiн, егжей-тегжейлі түсіндіру арқылы құлшылықтың теориялық қырларын түсіндіреді.

Мазмұны:Осы пәннiң толық курсын тыңдағаннан кейiн студент мұсылман қауымның ішіндегі намаз бен оразаға қатысты түрлі сұрақтар мен жағдайларға қатысты мағлұматтарды бiлiп шығады:

Нәтиже:

Білімі: Исламдағы намаз бен оразаның теориялық және практикалық қырларын біліп шығады.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі:Құлшылық мәселелері пәнінің қандай мәселені қамтитынын, міндеттерін білу, терминдерін түсіну. Осы мәселелерде Ханафи мәзһабының ерекшеліктері мен абзалдық жаған менгеру.

Пререквизиттер:Sir 1208 Сира

Постреквизиттер:KZKRDZh 3301 Қазіргі замандағы Қазақстан Республикасындағы діни жағдай
QKMM 2404 Құран Кәрімдегі мораль мәселесі 2 кредит
Мақсаты:«Құран Кәрімдегі мораль мәселесі» пәнін оқу исламтану мамандығында тәлім алып жүрген студенттер ұшін өте маңызды. Дін дегеніміз бұл көркем мінезге негізделген.

Мазмұны:Осы пәнді толық курсын тыңдағаннан кейін студент Құран Кәрімдегі және пайғамбар (с.ғ.с) сүннетінде келген моральдық мәселесін меңгереді.

Нәтиже:

Білімі: Құран Кәрімдегі және пайғамбарымыздың (с.ғ.с) сүннетіндегі моральдық мәселелерді білу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызын түсіну, негізгі перспективалар мен нақты жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану.

Пререквизиттер:Sir 1208 Сира

Постреквизиттер:MaA 3302 Матуриди ақидасы
IM 2404 Ислам және мораль 2 кредит
Мақсаты: «Ислам және мораль» пәнін оқу исламтану мамандығында тәлім алып жүрген студенттер ұшін өте маңызды. Дін дегеніміз бұл көркем мінезге негізделген.

Мазмұны:Осы пәнді толық курсын тыңдағаннан кейін студент Құран Кәрімдегі және пайғамбар (с.ғ.с) сүннетінде келген моральдық мәселесін меңгереді.

Нәтиже:

Білімі: Құран Кәрімдегі және пайғамбарымыздың (с.ғ.с) сүннетіндегі моральдық мәселелерді білу.

Білігі: Алған білімін жеке тәжірибесімен сәйкестендіру және өзінің жеке тәрбиелік мәнде дамуына қолдану;

Құзіреттілігі: Мамандықтың мәні мен әлеуметтік маңызын түсіну, негізгі перспективалар мен нақты жұмысын анықтайтын мәселелерді анықтау, мәліметтердің ақпарат базаларын жинауда қолдану.

Пререквизиттер:Sir 1208 Сира

Постреквизиттер:MaA 3302 Матуриди аидасы
Каталог: wp-content -> uploads -> 2018
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Комутова Айгуль Сериковна, кмм
2018 -> Сабақтың мақсаты: а/ Оқушылардың сөздік қорын молайту. Білім, білік дағдыларын қалыптастыру
2018 -> Сабақтың тақырыбы: Физика-табиғат туралы ғылым
2018 -> Сабақ мақсаты Тұздар гидролизін түсіну және тұздардың суда ерігенде қандай процестер жүретінін анықтау
2018 -> Сабақтың мақсаты: Білімділік: Көміртек және оның қосылыстары туралымәлімет алады
2018 -> 5В011700- Қазақ тілі мен әдебиет мамандығы бойынша 3-курс студенттердің элективті пәндер каталогы 2017-2018 оқу жылы
2018 -> Сабақтың тақырыбы Салынған циклдер. Мақсаты Қайталау операторлары туралы білімнің кеңеюі
2018 -> Сабақ тақырыбы: Теңдеулер жүйесін қолданып есептер шығару Мерзімі
2018 -> Даулетиярова Зауре Ермаханқызы А. Пушкин атындағы №41 көпсалалы гимназияның қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Тараз қаласы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет