Жас ерекшелігі психологиясының зерттеу пәні, бұл: А. Адам психикасының жас ерекшелік динамикасыДата03.12.2019
өлшемі44.48 Kb.
$$$ 1

Жас ерекшелігі психологиясының зерттеу пәні, бұл:

А. Адам психикасының жас ерекшелік динамикасы

В. Психикалық процестер онтогенез

С. Жеке бас психологиялық сапасының онтогенезі

D. Білімді меңгерудің жастық мүмкіндіктеріЕ. Барлық аталғандар.

$$$ 2

Жас ерекшелігі психологиясының бөлімдерін анықта. Артығын алыңыз:

А. Мектепке дейінгі балалақ шақ психологиясы

В. Кіші мектеп оқушысының психологиясы

С. Боз балалар психологиясы

D. Герантопсихология

Е. Мұғалім психологиясы.

$$$ 3

Ұзақ уақытқа созылатын, балаларды, «ұзына бойлай» зерттеу әдісі:

А. Бақылау

В. Лонгютидтік зерттеу.

С. Эксперимент

D. Тест


Е. Социометрия

$$$ 4

Белгілі бір бақылау жағдайында зерттелетін құбылыстың бар немесе жоғын жас ерекшелігі психологиясының қай әдісі анықтайды:

А. Бақылау

В. Табиғи эксперимент.

С. Тест

D. ӘңгімеЕ. Контент –анализ

$$$ 5

Қай бала даму теориясында инстинкт, дрессура , интеллект ұғымдары жатыр:

А. Рекапитуляция концепциясы

В. Бала дамуының үш сатылы теориясы.

С. Бала дамуының екі факторлы конвергенция теориясы

D. Бихевиоризм

Е. Нормативті тұрғы

$$$ 6

Бала дамуының екі факторлы конвергенция теориясының авторы кім:

А. К.Коффка

В. К.Бюлер

С. .Дж. Уотсон

D. В.Штерн.

Е. Э.Эриксон

$$$ 7

Ерте кездегі психологиялық «рекапитуляция концепциясы» авторы кім:

А. Ст. Холл.

В. А.Гезелл

С. Дж.Утсон

D. К.Бюлер

Е. Б.Скиннер

$$$ 8

Жаңа тәжірибеге жету, даму ұғымы үйретумен ұғыммен теңестірілетін психологиядағы бағыт:

А. Нормативтік тұрғы

В. Бихевиоризм.

С. рекапитуляция концепциясы

D. Дамудың үш сатылы теориясы

Е. дамудың екі факторының конвергенция теориясы

$$$ 9

Қай даму теориясының ізбасарлары пациенттердің еркін ассоциациясын талдау әдісін қолданды:

А. Әлеуметтік үйрету концепциясы

В. Психоаналитикалық теориялар.

С. Рекапитуляция концепциясы

D. Бихевиоризм

Е. Бала дамуының үш сатылы теориясы

$$$ 10

З.Фрейд бойынша бала дамуындағы психоаналитикалық сатылардың реттілігін анықта:

1 анальдық, 2.фаллостық, 3. Оралдық, 4. Генитальдық, 5. Латенттік.

А. 1,2,3,4,5

В. 2,3,4,5,1

С. 3,1,4,2,5

D. 3,1,2,5,4.

Е. 3,1,2,4,5$$$ 11

Қоғам және «мен» қатынасы жайындағы психоаналитикалық концепциясы кім жарыққа шығарды (жеке бастық эпигенетикалық теориясы):

А. З.Фрейд

В. Э.Эриксон.

С. А.Фрейд

D. М.Клейн

Е. Ст. Холл

$$$ 12

З.Фрейдтің пікірінше бала дамуының қандай психоаналитикалық сатысында Эдип комплексі шығады:

А. Оральдық

В. Анальдық

С. Фаллостық.

D. Латенттік

Е. Генитальдық

$$$ 13

Эриксон бойынша жеке бас өмір жолының қай сатысында өзіндік «мен»-ні ұғынудағы сенбеушілік пайда болады:

А. Балдырғандық жас

В. Ойын жасы

С. Мектеп жасы

D. Жас өспірімдік жас.

Е. Жастық жас

$$$ 14

Қай зерттеуші адам мінез-құлқындағы ритуализация мәселесін көтерді :

А. З.Фрейд

В. Э.Эриксон.

С. А.Валлон

D. Н.Миллер

Е. Дж.Доллард

$$$ 15

Пиаже концепциясының шешуші ұғымдарын бөліп ал:

1.эгоцентризм, 2.либидо, 3.үйрету,4. әрекет схемасы, 5.ассимиляция, 6.аккомадация.

А. 1,4,5,6.

В. 1,2,4,5,6

С. 2,3,4,5,6

D. 1,2,3,4,5

Е. 1,2,3,4,5

$$$ 16

Балалар психологиясы аймағындағы Ж.Пиаженің бірінші үлкен жетістігі, бұл:А. Әлеуметтік үйрету теориясының дамуы

В. Дамудағы биполярлық заңы

С. Эгоцентризмнің ашылуы.

D. Санасыздықтың ашылуы

Е. Жеке бас өмір жолы концепциясының ашылу жолы

$$$ 17


Ж.Пиаженің пікірі бойынша ақыл-ой бағытымен жабылған, бала ойлауының негізгі ерекшелігі не болып табылады:

А. Белсенділік

В. Трансформация

С. Эгоцентризм.

D. Тепе - теңдік

Е. Ебдейсіздік$$$ 18

Ж.Пиаженің пікірі бойынша, қай жас этапына, интеллект дамуындағы формальды операция кезеңі сәйкес:

А. 12-14 жас.

В. 9-12 жас

С.14-16 жас

D. 4-6 жас

Е. 8-10 жас

$$$ 19


Даму процесінің негізгі белгісін бөліп көрсет:

А. Дифференциация

В. Бұрын бүтін болған элементтің мүшеленуі

С. Элементтердің жаңа жақтарының пайда болуы

D. Обьекті жақтарының аралық байланысының қайта құрылуы

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 20

Бала психикасының кенеттен секірмелі өзгеру кезеңі аталады:

А. Сензитивті кезең

В. Деструктивті кезең

С. Даму дағдарыстары.

D. Жақын арадағы даму зонасы

Е. Конструктивті кезең

$$$ 21


Белгілі бір оқыту ықпалы психикалық даму жолына көп әсер келтіретін жас кезеңдері бар, бұл:

А. Продуктивті кезең

В. Дағдарысты кезең

С. Белсенді кезең

D. Сензитивті кезең.

Е. Конструктивті кезең

$$$ 22

Өткір психологиялық өзгеріспен сипатталатын, ерекше уақыт бойынша онтогенездің қысқа мерзімді кезеңдері, бұл :

А. Даму сатылары

В. Даму кезеңдері

С. Даму этаптары

D. Даму дағдарыстары.

Е. Дамудың жаңадан пайда болуы

$$$ 23


Ақыл-ой қызметінің жоспарлы қалыптасуы туралы концепциясының авторы кім (сыртқы әрекеттер интериоризациялары).:

А. Запорожец

В. Эльконин

С. Выготский

D. Гальперин.

Е. Леонтьев

$$$ 24

Психикалық дамудың мәдени-тарихи концепциясының авторы кім:

А. Эльконин

В. Гальперин

С. Леонтьев

D. Выготский.

Е. Запорожец

$$$ 25


«Жақын арадағы даму эонасы» терминін кім енгізді:

А. Б.Д.Эльконин

В. Л.С.Выготский.

С. П.Я.Гальперин

D. З.Фрейд

Е. А.Н.Леонтьев

$$$ 26

Л.С.Выготскийдің ойын аяқта: «Оқыту сонда ғана жақсы, егер ол…»:

А. Дамудың артында жүрсе

В. Дамудың алдында жүрсе.

С. Дамумен қатар жүрсе

D. Дамумен байланыссыз болса

Е. Жетілген функцияларға бағытталған болса

$$$ 27


Баланың үлкендермен бірігіп істеуі мен өзі істей алатын дербес әрекет арасындағы айырмашылық аталады:

А. Өзекті даму зонасы

В. Танымдық қасиеттер

С. Сензитивтілік

D. Жақын арадағы даму зонасы.

Е. Сенсорлық қабілеттер

$$$ 28

Л.С.Выготскийдің айтқанын толықтыр «өзекті даму деңгейі даму жетістіктерін, кешегі күннің даму қорытындыларын сипаттайды, ал …ертеңгі күнге» ақыл- ой дамуын сипаттайды:

А. Сензитивті кезең

В. Тұқым қуалаушылық

С. Оқу

D. Жақын арадағы даму зонасы.Е. Индивидуалды тәжірибе

$$$ 29


Жүргізуші іс-әрекет типі туралы Л.С. Выготский істеген идеясын кім тереңдетіп жалғастырады:

А. Леонтьев.

В. Эльконин

С. Божевич

D. Запорожец

Е. Гальперин

$$$ 30

Жаңа басқаратын іс-әрекеттің пайда болуына негіз болатын:

А. Еліктеу

В. Оқыту және тәрбие

С. Сыртқы бағдарлану әрекеті

D. Ішкі бағдарлану әрекеті

Е. Жаңа қажеттіліктер.

$$$ 31


Сыртқы әрекеттің ішкі жоспарға өту процесі аталады:

А. Ирархия

В. Интериоризация.

С. Сенсибилизация

D. Эктериоризация

Е. Конформдық

$$$ 32

Балдырғандық жастың негізгі іс-әрекеті:

А. Ойын

В. ПродуктивтіС. Заттық.

D. Үлкендермен қатынас

Е. Манипуляциялау

$$$ 33


Баланың психологиялық жасының көрсеткіші және психикалық дамуы кезеңге бөлу критерииі ретінде А.Н. Леонтьев нені қарастырады:

А. Интеллект сатылары

В. Өзіндік сана сезім деңгейі

С. Қарым-қатынас формалары

D. Әлеуметтену

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 34

Д.Б.Эльконин әр бір психологиялық жасты келесі критерия негізінде қарастыруды ұсынды:

А. Адамның әлеуметтік жағдайы

В. Жүргізуші тип іс-әрекет

С. Дамудың жаңа түрлерінің пайда болуы

D. Дағдарыстар

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 35


Жеке бастың мотивациялық-қажеттілік пен операциялы техниканың сферасының кезектесуі негізінде бала дамуының мерзімдік заңын кім ашты:

А. Д.Б.Эльконин.

В. А.Н.Леонтьев

С.Л.С.Выготский

D.А.В.Запорожец

Е. Гальперин

$$$ 36

Тітіркендіргішті контактіге бағытталған нәрсе реакциялары, бұл:

А. Бағдарлау рефлексі.

В. Тамақ бағдарлау рефлексі

С. Қорғаныш рефлексі

D. Ему рефлексі

Е. Жармасу рефлексі

$$$ 37


Сәбидің атовизмдік рефлекісін ата:

А.Жармасу.

В.Қорғаныш

С.Бағдарлау

D.Ему

Е.Тамақ бағдарлау$$$ 38

Үлкен адамдарға қараған нәрестенің ерекше эмоциялық реакциясы, бұл:

А. Бағдарлау рефлексі

В. Құлақ тігу

С. Гуілдеу

D. Көз қадау

Е. Жандану комплексі.

$$$ 39


Нәрестенің сөйлеуі мәңгеруде алғы шарттардың қалыптасуындағы бірінші этап, бұл:

А. Гуілдеу

В. Былдыр

С. Гукілде.

D. Өзіндік еліктеу

Е. Жаңа сөздер жасау

$$$ 40

Нәресте баланың қозғалысында нәтижеге бағыттылық пайда болды, бұл:

А. Ұстау

В. Манипуляциялау.

С. Продуктивті әрекет

D. Ойлау


Е. Құралды әрекет

$$$ 41


Ересек адам баланың қолына зат қояды, ал бала оны ұстап қалуға тырысады, бұл:

А. Манипуляциялау

В.Жармасу (жабысу)

С. Ұстау.

D. Бағдарлау

Е. Құралды әрекет

$$$ 42

Туғаннан бір жасқа дейінгі қай ісәрекет негізгі болып табылады:А. Үлкендермен қарым-қатынас.

В. Заттық

С. Ұстау

D. Ойындық

Е. Манипулятивті

$$$ 43


Нәресте баланың көз қадауы қашан қалыптасады:

А. 4-5 апта.

В. 4-5 күн

С. 2-3 апта

D. 7-8 ай

Е. 2 ай


$$$ 44

Нәрестелік кезеңдегі қарым-қатынастың бірінші белгілерін жазды:

А. Э.Пикнер

В. М.Лисин.

С. М.Кистяковский

D. Р.Спити

Е. А.Джерсилд

$$$ 45


Бірінші нәрестелік ішкі кезең аса қарқындап дамумен сипатталады:

А. Қозғалыс

В. Ойлау

С. Сөйлеу

D. Сенсорлық жүйе.

Е. Ес


$$$ 46

Нәрестенің сөзді меңгеру алғы шартының қалыптасуының екінші этапы қалай:

А. Былдыр

В. Өзіндік еліктеу

С. Гукілдеу

D. Гуілдеу.

Е. Еліктеу

$$$ 47


Негізгі сенсорлы және моторлы құрылым адаптациясымен сипатталатын, Ж.Пиаже бойынша сенсомоторлы интеллект даму сатысы қай жасқа келеді:

А. 0-ден –1 айға дейін

В. 1-ден 4-айға дейін.

С. 4-тен 8-айға дейін

D. 8-ден 12 айға дейін

Е. 12-ден 18 айға дейін

$$$ 48

Бұл іс-әрекетте нәрестелік кезеңнің негізгі психологиялық жаңадан пайда болған түрлері шығып дамиды:

А. Манипуляциялау

В. Ұстау


С. Заттық іс-әрекет

D. Моциялық тікелей қарым-қатынас.

Е.Ойын

$$$ 49


Нәрестеде (М. Денисов бойынша) жаңалыққа реакция қашан пайда болды:

А. 4 ай.


В. 2 ай

С. 6 ай


D. 5 ай

Е. 8 ай


$$$ 50

Нәрестелік жастың негізгі жаңадан пайда болған түрлерін бөліп көрсет:

1.жүру, 2.құралды әрекет, 3.сөйлеу, 4-сананың белгілік, символдық қызметі.

А. 1,2,3


В. 1,3.

С. 3,4


D. 1,4

Е. 2,3,4


$$$ 51

Балдырған жаста дамудың әлеуметтік жағдайы мынадай, (жетіспегенін қою): «бала - … - үлкен адам»

А. Әрекет

В. Зат.


С. Белгі

D. Сөз


Е.Ойын

$$$ 52


Іс-әрекет теориясы бағытында, балдырған жастағы баланың көрнекі қимылдық ойлауының дамуын қай отан психологы құрастырды:

А. П.Гальперин

В. Г.Розгенград-Пупко

С. Н.Швачкин

D. Д.Эльконин

Е. С.Новоселова.

$$$ 53

3 жастағы дағдарысты алғаш кім баяндады («Үш жастағы баланың жеке басы туралы» жұмыс):

А. М.Кечки

В. В.Штерн

С. Э.Келер.

D. А.Менчинская

Е. Н.Мещерякова

$$$ 54


Балдырған жастағы баланың психикалық дамуы үшін ерекше маңызды болып табылады:

А. Құралды әрекет.

В. Продуктивті қызмет

С. Ойынды әрекет

D. Бағдарлау әрекет

Е. Ақыл-ой қызметі

$$$ 55

Балдырған жастағы бала іс-әрекетте орын басатын заттардың мағынасын (жете) саналы түрде жете түсінеді:

А. Бейнелі іс-әрекет

В. Заттық іс-әрекет

С. Қарым-қатынас

D. Ойын.


Е. Оқу әрекеті

$$$ 56


1,5 жастағы баланың сөздік қоры:

А. 10-12 сөз

В. 25-40 сөз

С. 40-100 сөз.

D. 300-400 сөз

Е. 800 сөз

$$$ 57

Балдырған жастағы баланың ауыруы және дамуында бірден артта қалушылық, құбылысы қалай аталады:

А. Депревация

В. Госпитализм.

С. Психикалық дамудың бұзылуы

D. Дегуманизация

Е. Антисоциализация

$$$ 58


Ж.Пиаже сенсорлық дамуының неше сатысын бөлді:

А. 3


В. 4

С. 5


D. 6.

Е. 7


$$$ 59

1-ден 3-жасқа дейінгі жас кезеңі қалай аталады:

А. Нәрестелік

В. Кіші мектеп жасы

С. Балдырғандық.

D. Ерте сәбилік жас

Е. Орта мектепке дейінгі жас

$$$ 60


Мақсат екі немесе бірнеше затты белгілі бір кеңістік өзара қатынасқа әкелуден тұратын әрекет:

А. Құралдық

В. Практикалық

С. Байланыстық.

D. Бағдарлау

Е. Ойлағыштық

$$$ 61

Балдырғандық жастағы баланың бейнелі іс-әрекетінің бастамасы болып табылады:

А. Графикалық образдың пайда болуы

В. Графикалық шаблонның пайда болуы

С. Қарындаш қызметін меңгеру

D. Ниетін ауызша тұжырымдап айту.

Е. Шимайлай жазудың пайда болуы

$$$ 62


Үш жастағы баланың сөздік қоры:

А. 300-400 сөз

В. 800 сөз

С. 1500 сөз.

D. 2000 сөз

Е. 1000 сөз

$$$ 63

Балдырғандық жастағы ойлау түрінің басымы:

А. Логикалық

В. Көрнекі қимылдық.

С. Көрнекі бейнелік

D. Ұғымдық

Е. Көрнекі-кескіндік

$$$ 64


Үш жастағы дағдарыстың (Э. Келер) маңызды симптомын бөліп ал:

А. Негативизм (қыңырлық)

В. Өз еркімен болу

С. Қарсылық

D. Үлкендердің мәнділігін жою

Е. Барлық жоғарыда аталғандар.

$$$ 65

Ойынның негізгі құрылымдық компоненттерін бөлу. Артығын алу:

А. Роль

В. Ойындық әрекеттерС. Байланысты әрекеттер.

D. Ереже

Е. Сюжет

$$$ 66


Сюжеттік-рөлдік ойынның негізгі құрылымдық компоненті не болып табылады:

А. Сюжет


В. Мазмұны

С. Атрибут

D. Ойындық әрекет

Е. Рөл.


$$$ 67

Тапсырма еңбек әрекеті болады, егер:

А. Балаларда белгілі бір білім болса

В. Балалар нәтиже мақсатты бағытталуымен ұмтылса.

С. Басқалармен бірігіп әрекеттесе алса

D. Өзінің мінез-құлқын саналы түрде реттесе

Е. Уақытты бөле алады

$$$ 68


Бала суреті символизмінің интеллектуалистикалық теориясының ізбасарларын ата:

А. К.Ричи

В. В.Штерн, Д.Селли.

С. Ф.Фребель, И.Люкс

D. Р.Арнхейм

Е. Э.Мейман

$$$ 69

Баланың суретіне, үйреншікті графикалық бенелердің бекуі, бұл:А. Заттың өзіне қарап салу

В. Елестету бойынша салу

С. Суретте индивидуалдық жол ұстау

D. Қарындаш қызметін игеру

Е. Графикалық шаблондардың жасалуы.

$$$ 70


Мектепке дейінгі жастағы баланың оқу қызметінің негізгі мақсаты:

А. Сыртқы нәтижелерді алу

В. Танымдық қызығулардың дамуы

С. Оқи алу іскерлігін меңгеру

D. Қоршағандар жайлы білім жүйесін меңгеру.

Е. Тәртіптілікті дамыту

$$$ 71

Белсенді зерттелетін байқап көру және қателер әдісінің пайда болуымен сипатталатын Ж. Пиаже бойынша сенсорлы интеллект даму сатысы қай жасқа келеді:

А. 0-ден 1-айға дейінгі

В. 1-ден 4-айға дейінгі

С. 4-тен 8 айға дейінгі

D. 8-ден 12 айға дейінгі

Е. 12-ден 18 айға дейінгі.

$$$ 72


Қай жаста өзіндік бағытқа байланыссыз кеңістікте бағдарлау қалыптасады:

А. 7.


В. 9

С. 5


D. 3

Е. 1 жаста

$$$ 73

Сыртқы әрекеттердің интеризация, этаптарын кім анықтады:

А. П.Я.Гальперин.

В. Д.Б.Эльконин

С. А.Валлон

D. Л.С.Выготский

Е. Ж.Пиаже

$$$ 74


Л.А. Венгер бойынша сенсорлы тәрбиенің негізгі міндеті:

А. Заттарды жоспарлы тексеруге оқыту

В. Бала сөйлеуінің қабылдауымен байланысты

С. Перцептивті әрекеттерді жетілдіру

D. Сенсорлы эталондармен танысу және оларды пайдалану тәсілімен оқыту.

Е. Заттық әрекетпен оқыту

$$$ 75

Мектепке дейінгі жас … дамуы үшін сензитивті:А. Ұғымдық ойлау

В. Дерексіз ойлау

С. Көрнекі-қимылдық ойлау

D. Ауызша-логикалық ойлау

Е. Көрнекі-бейнемен ойлау.

$$$ 76


Мектепке дейінгі жастағы бала айтады: «Ол қалай переді! Ол құлап қалды… Сонда бәрі жүгіреді, ол солай жылап тұр.» Бұл сөйлеу қалай аталады:

А. Контекстік

В. Түсіндірме

С. Ситуациялық.

D. Жоспарлайтын

Е. Автономды

$$$ 77

Сөздің дыбыстық анализін шығару іскерлігі:А. Сөздің белгілік қызметі

В. Сөйлеудің ауызша құрамы саналы түрде жете түсіну

С. Фонематикалық есту.

D. Сөйлеудің грамматикалық құрылымын меңгеру

Е. Символдық қызмет

$$$ 78


Қандай іс-әрекет түрінде мектепке дейінгілердің зейін тұрақтылығы жоғары болады:

А. Оқу әрекеті

В. Еңбек қызметі

С. Шығармашылық ойын.

D. Іс- әрекеттің продуктивті түрлері

Е. Құрастыру

$$$ 79

Мектепке дейінгі жаста естің қай түрі басым болады:А. Ықтиярсыз.

В. Есту


С. Эйдетикалық

D. Ықтиярлы

Е. Көру

$$$ 80


Мектепке дейінгі баланың қиялы, іс-әрекеттің қай түрінде жиналады:

А. Оқу


В. Ойын.

С. Еңбек


D. Продуктивті

Е. Заттық

$$$ 81

Мектепке дейінгі жаста көптеген бала сұрақтарының пайда болуы мінез-құлықтың қай мотивімен байланысты:А. Жарыспалы мотив

В. Балалардың үлкендер дүниесіне қызығушылығы

С. Қоғамдық мотив

D. Адамгершілік мотиві

Е. Танымдық мотив.

$$$ 82


Мектепке дейінгі жас балаларына келесі жоғары сезімдер тән:

А. Интеллектуалды

В. Эстетикалық

С. Моралды

D. Барлық аталғандар.

Е. Бұл сезімдер оларға тән емес

$$$ 83

83.Өзінің әсері мен біліміне қайшы болса да, көпшіліктің пікіріне бағыну, бұл:

А. Мойындауға талаптану

В. Өзін өзі бағалау

С. Мотивтердің қатар бағынуы

D. Интериоризация

Е. Конфорумдылық.

$$$ 84


Мектепке дейінгі жастағы балалардың еркелігі мен қыңырлығының пайда болуы мінез-құлықтың қай мотивімен байланысты:

А.Жарыспалы мотив

В. Намыстану және өзін таныту мотивтері.

С. Адамгершілік мотиві

D. Танымдық мотив

Е. Қоғамдық мотив

$$$ 85

Мектепке дейінгі жаста сені және сенің мінез-құлқыңды қоршаңандар қалай бағалайтыны жайлы саналы түрде түсінуі қалаптасады, бұл:

А. Рефлексия.

В. Эмпатия

С. Өзін - өзі бағалау

D. Мотивтер иерархиясы

Е. Конфорумдылық

$$$ 86


Негізгі мектеп пәндері бойынша білімнің бар болуы, бұл:

А. Мектепке мотивациялық даярлық

В. Мектепке ерікті даярлық

С. Мектепке арнайы даярлық.

D. Мектепке жалпы даярлық

Е. Мектепке интеллектуалдық даярлық

$$$ 87

Мектепке дейінгі жастың негізгі психологиялық жаңадан пайда болған түрін бөлу:А. Бүтін бала дүниетанымының бірінші схематикалық тұрпатының пайда болуы

В. Бірінші этикалық инстанцияның пайда болуы

С. Мотив матасуының пайда боуы

D. Ырықты мінез-құлықтың пайда болуы

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 88


Баланың мектеп оқуына даярлық мәселесін қай зерттеуші зерттеді:

А. Н.И.Гуткина

В. Е.Е.Кравцова

С. К.Н.Поливанова

D. Д.Б.Эльконин

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 89

Мектепке жалпы даярлыққа қосылады, артығын ал:

А. Дене даярлығы

В. Арнайы даярлық.

С. Ерікті даярлық

Д Интеллектуалды даярлық

Е.Эмоциялы

$.$$ 90

Интеллектуалды даярлыққа не қатысты екенін анықтау:

А. Мінез-құлықты басқару іскерлігі

В. Ынталылық

С. Оқу әрекетінің дағдылары.

D. Мотивтердің қатар бағынуы

Е. Бірлесіп әрекеттесу іскерлігі

$$$ 91

Бастауыш сынып оқушысы үшін қандай қажеттілік негізі болып табылады:

А. Ойын әрекетіне қажеттілік.

В. Қозғалуға қажеттілік

С. Мұғаліммен қатынасу қажеттілігі

D. Танымдық қажеттіліктер

Е. Сыртқы әсерге қажеттілік

$$$ 92


Қандай әлеуметтік қатынас жүйесі бастауыш мектеп жасындағы бала өмірінің негізі болады:

А. Бала-мұғалім.

В. Бала-ата-ана

С. Бала-құрбылары

D. Бала-үлкендер

Е. Барлық аталғандар

$$$ 93

Бастауыш сынып оқушысы үшін қандай қажеттілік негізі болып табылады:

А. Ойын әрекетіне қажеттілік

В. Қозғалуға қажеттілік

С. Мұғаліммен қатынасу қажеттілігі

D. Танымдық қажеттіліктер.

Е. Сыртқы әсерге қажеттілік

$$$ 94


Кіші мектеп оқушыларының оқу мотивациясында бірінші орынды қай мотив тобы болады:

А. Кең әлеуметтік мотивтер.

В. Жеке бастық

С. Оқу-танымдық

D. Ойындық

Е. Жарыспалы

$$$ 95

Қай сыныпта баланың моторлы импульсивті реакциясы сөйлеу реакциясымен алмасады:А. 5-6 сыныпта

В. 7-8 сыныпта

С. 2-3 сыныпта.

D. 10 сыныпта

Е. 11 сыныпта

$$$ 96


Қай жаста оқушылардың өзара қатынасы көбінесе мұғаліммен анықталады:

А. Бозбалалық

В. Мектепке дейінгі

С. Кіші жасөспірімдік.

D.Үлкен жасөспірімдік

Е. Бастауыш мектеп жасында

$$$ 97

Бірінші сыныптағы бастауыш мектеп оқушысының басыңқы болатын зейін түрі:А. Ықтиярлы зейін

В. Ықтиярсыз зейін.

С. Үйреншікті зейін

D. Тұрақты зейін

Е. Барлық аталғандар

$$$ 98


Бала буындап оқып отырған кезде оқып отырғандардың мағынасын түсінбейді, себебі оның зейіні оқу процесіне тігілген. Бұл бастауыш мектеп оқушысының қай зейін ерекшелігімен байланысты:

А. Зейін тұрақсыздығы

В. Зейіннің кішкентай көлемі

С. Зейіннің бөлінуі.

D. Зейін аударылуының әлсіздігі

Е. Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 99

Бастауыш мектеп оқушыларының ес өнімділігі байланысты:А. Олардың мнемикалық міндет сипатын ұғынуға

В. Есте сақтау тәсілдерін меңгеруге

С. Қайта жаңғырту тәсілдерін меңгертуге

D. Өзін бақылау тәсілдерін меңгертуге байланысты

Е. Барлық аталғандар.

$$$ 100

Бастауыш мектеп оқушыларында ой операциялары ретінде басым болатын анализ түрі:

А. Қарапайым

В. Жүйелі

С. Комплексті

D. Қарапайым және комплексті

Е. Қарапайым және жүйелі

$$$ 101

«Туа біткен ерекшеліктер» қай даму бағыттарына тән:

А. Социогенетикалық бағыт

В. Бихеваризм

С. Гаштальтпсихология

D. Биогенетикалық бағыт

Е. Социобиогенетикалық бағыт

$$$ 102


Бала дамуының психологиялық, физиологиялық, биологиялық концепцияларының құрастыратын сала қайсысы:

А. педагогика

В. психодиагностика

С. педалогия.

D. логопедия

Е. физиология

$$$ 103

Балалар психологиясы мөлшермен қай ғасырда пайда болды:

А. ХХ-ғасырдың басында.

В. ІХ ғ. басында

С. ХІХ ғ. аяғында

D. ХХ ғ. аяғында

Е. ХҮІІІ ғ. басында

$$$ 104


Психикалық дамудағы ғылыми тұрғыдан тану ерекшеліктері:

А. Объективтілік.

В. Субъективтілік

С. Концептуалдық, валидтілік

D. Жарымдылық

Е.Обективтілік және субъективтілік

$$$ 105

Даму психологиясы пәні бұл:

А. Адам псиикасы

В. психикалық функциялардың дамуы

С. Онтогенездің әртүрлі кезеңдерінде адамның психикалық даму ерекешліктері.

D. психикалық құбылыстардың даму ерекшеліктері

Е. Оқыту мен тәрбие заңдылықтары

$$$ 106


Даму психологиясына кіреді:

А. Жалпы психология

В. Балалар психологиясы

С. Жекелей ерекшеліктер психологиясы.

D.Педагогикалық психология

Е. когтитивті психология

$$$ 107

Ұзақ ауқытқа созылатын балаларды "ұзына бойлай" зерттеу әдісі:А. Бақылау

В. Лонгютидтік.

С. Эксперимент

D. Тест


Е. Социометрия

$$$ 108


Балалардың психикалық даму заңдылықтарын анықтауға үлес қосқан ғалымдар:

А. Ж. Пиаже, В. Штерн, Н. Ладыгина.

В. Л.С. Выготский, В.А. Сухомлинский

С. А.С. Макаренко, В. Штерн

D. В.А. Пидкасистный, С.Л. Рубинштейн

Е. Ж. Пиаже, С.Л. Рубинштйн

$$$ 109

Маймыл мен өз баласына зерттеу жүргізе отырып бала мен жануарлар балалары дамуының ерекшеліктерін салыстырған ғалым:А. Ж.Пиаже

В. А.Н.Гвоздев

С. В.Штерн

D. Н.Н.Ладыгина.

Е.А.Д.Павлова

$$$ 110


Өз ұлының тілі шығуын сегіз жыл бойы бақылап осы негізде "Балада орыс тілінің грамматикалық қалыптасуы" атты кітап жазған:

А. А.Н. Гвоздев.

В. Ж.Пиаже

С. В.Штерн

D. Н.Н.Ладыгина

Е.А.Д.Павлова

$$$ 111

Фактыларды алғаш рет жинақтаудағы тиімді әдіс:

А. Эксперимент әдісі

В. Бақылау әдісі.

С. Анкета әдісі

D. Лабораториялық эксперимент әдісі

Е.Социометрия әдісі

$$$ 112

Балаларды білімі мен іскерлігі жағынан, жалпы ақыл-ойының даму дәрежесі төмен жекеленген психикалық процестері мен сапаларының дамуын салыстыруда қолданылатын әдіс:

А. Анкета әдісі

В. Социометрия әдісі

С. Тест әдісі.

D. Әңгімелесу әдісі

Е. Іс-әрекет нәтижелерін зерттеу

$$$ 113

Балалардың жалпы ақыл-ойының даму дәрежесін анықтауға арналған тестер:

А. Танымдық тестер

В. Іс-әрекет нәтижелерін зерттеуге арналған тестер

С. Қарым-қатынасты зерттеуге арналған тестер

D. Интелектуалдық тестер

Е. Проективтік тестер.

$$$ 114


Ұжымда немесе топта өзара қарым-қатынасты зерттеуге жүмкіндік беретін психологиялық әдісі:

А. Тест


B. Социометрия

С. Анкеталау

D. Интервью.

Е. Әңгімелесу

$$$ 115

Алдын-ала мақсат тұтып дайындалған сұрақтарға жазбаша жауап алу арқылы, объект туралы қызықтырған ақпаратты алуға көмектесетін психологияның әдісі не:А. Интервью

В. Тест


С. Социометрия.

D. Анкета

Е. Әңгіме

$$$ 116


Болашақта даму мүмкіндігін болжау мақсатында адамның өмірлік жолын, ата-анасымен туыстарын, оларға мәнді жеке құндылықтарды зерттеу негізінде жүргізілетін психологиялық зерттеу не:

А. Биографиялық әдіс

В. Интроспекция

С. Қателер және оны жөндеу әдісі

D. Генетикалық.

Е. Егіздер

$$$ 117

Егіздерді онтогенетикалық дамуын әртүрлі әлеуметтік ортаның әсеріне байланысты олардың дамуын салыстырмалы зерттеу:А. Биографиялық

В. Интроспекция

С. Қателер және оны жөндеу әдісі

D. Генетикалық.

Е. Егіздер

$$$ 118


Адамның даралық ерекшеліктерін инотиптің дамуын сыртқы ортаның әсерінің өзгеруімен қатысты зерттеу әдісі

А. Биографиялық.

В. Интроспекция

С. Қателер және оны жөндеу әдісі

D. Генетикалық

Е. Егіздер

$$$ 119

Психикалық іс-әрекеттерін материалданған нәтижесін талдау барысында жинақталған фактілерге не негізделеді:

А. Бақылау

В. Интроспенция

С. Психоанализ

D. Іс-әрекеттің өнімін зерттеу.

Е. Қателер және оны өңдеу

$$$ 120


Қиын жағдайларда мінез-құлықтың жаңа түрін өңдеу тәсілі:

А. Референтометрия

В. Интроспекция

С. Іс-әрекеттің нәтижесін зерттеу.

D. Қателер және оны жөндеу

Е. Психоанализ

$$$ 121

Субъектінің мінез-құлқы мен іс-әрекетінің, психикалық процестерін, эмоционалды көріністерінің деректері мақсатты түрде тіркеуге сүйенген психологиялық зерттеу әдісі:

А. Референтометрия

В. Бақылау.

С. Интроспенция

D. Психоанализ

Е. Социометрия

$$$ 122

Топтағы адамдардың бір-бірін өзара іріктеу мотивациясын қамтамасыз ететін психологиялық зерттеулер әдісі:

А. Референтометрия.

В. Бақылау

С. Интроспеция

D: Психоанализ

Е: Социометрия

$$$ 123

Сөздік қарым-қатынас жолдарымен мәліметті тікелей немесе жанама түрде алынуын қамтамасыз ететін психология әдісінің бірі:

А. Тест

В. РеферентометрияС. Әңгімелесу.

D. Интроспекция

Е. Психоанализ

$$$ 124


Қысқа стандартталған зерттеумен ұатысты психологияның әдісі:

А. Анкета

В. Тест.

С. Рефентометрия

D. Қызмет нәтижесін зерттеу

Е. Генетикалық

$$$ 125

Психикалық функциялардың мидың үлкен жарты шарларында шоғырлануы мен оның орындалуына жауап қайтаратын мидың бөлімдерін айкындауды зерттейтін психологияның саласы:А. Медициналық психология

В. Салыстырмалы психология

С. Зоопсихология

D. Психотерапия

Е. Нейропсихология.

$$$ 126


Әр түрлі жастағы адамдардың психологиялық ерекшелігін зерттейтін психология саласы:

А. жас ерекшелік психологиясы.

В. балалар психологиясы

С. педагогикалық психояогия

D. әлеуметтік психология

Е. психоанализ

$$$ 127

Оқыту мен төрбиенің заңдылықтарын зерттейтін психологияның қолданбалы саласы:

А. жас ерекшелік психологиясы

В. балалар психологиясы

С. педагогикалық психология.

D. әлеуметтік

Е. психоанализ

$$$ 128


Акыл-ой кемдігі

А. олигофрения.

В. дебильділік

С. санадан төмен

D.санадан тыс

Е.акселерация

$$$ 129.

А.Н.Леонтьев теориясындағы іс-әрекет – бұл...

А. Кез келген тірі организмнің әрекет қылығы

В. Өз қажеттіліктерін өту мақсатында субъектінің қоршаған ортамен белсенді өзара қарым-қатынасы.

С. Қимыл-қозғалыс әрекеті

D. Ойланбағын әрекеттерді орындау қабілеттілігі

Е. Автоматтандырылған әрекет

$$$ 130

Отандық психологияда қарым-қатынас формаларын зерттеген ғалым:

А. Л.С. Выготский

В. М.И. Лисина.

С. Д.Б. Эльконин

D. К.Д. Ушинский

Е. М.Макаренко

$$$ 131

Сәбилік шақтағы қабылдау ерекшелігін терең зерттеген:

А. Н.Л. Фигурин

В. Р.Сперри

С. Т.Бауэр.

D. С.Холл

Е. З.Фрейд

$$$ 132


Қай бала даму теориясында инстинкт, дрессура, интеллект ұғымдары жатыр:

А. Рекапитуляция концепциясы

В. Бала дамуының үш сатылы теориясы.

С. Бала дамуының екі факторлы конвергенция теориясы

D. Бихевиоризм

Е. Нормативті тұрғы

$$$ 133

Бала дамуының екі факторлы конвергенция теориясының авторы кім:

А. К.Коффка

В. К.Бюлер.

С. Дж. Уотсон

D. В.Штерн

Е. Э.Эриксон

$$$ 134


Ерте кездегі психологиялық "рекапитуляция концепциясы" авторы кім:

А. Ст. Холл

В. А.Гезелл.

С. Дж.Утсон

D. К.Бюлер

Е. Б.Скиннер

$$$ 135

Жаңа тәжірибеге жету, даму ұғымы үйретумен ұғыммен теңестірілетін психологиядағы бағыт:

А. Нормативтік тұрғы

В. бихевиоризм.

С. рекапитуляция концепциясы

D. Дамудың үш сатылы теориясы

Е. дамудың екі факторының конвергенция теориясы

$$$ 136

Қай даму теориясының ізбасарлары пациенттердің еркін ассоциациясын талдау әдісін қолданды:

А. Әлеуметтік үйрету концепциясы

В. Психоаналитикалық теориялар

С. Рекапитуляция концепциясы.

D. Бихевиоризм

Е. Бала дамуының үш сатылы теориясы

$$$ 137

Қоғам және "мен" қатынасы жайындағы психоаналитикалық концепциясы кім жарыққа шығарды (жеке бастық эпигенетикалық теориясы):

А. З.Фрейд

В. Э.Эриксон.

С. А.Фрейд

D. М.Клейн

Е. Ст.Холл

$$$ 138

З. Фрейдтің пікірінше бала дамуының қандай психоаналитикалық сатысында Эдип комплексі шығады:

А. Оральдық

В. Анальдық.

С. Фаллостық

D. Латенттік

Е. Генитальдық

$$$ 139

Қай зерттеуші адам мінез-құлқындағы ритуализация мәселесін көтерді :А. З. Фрейд

В. Э. Эриксон.

С. А. Валлон

D. Н. Миллер

Е. Дж.Доллард

$$$ 140

Балалар психологиясы аймағындағы Ж. Пиаженің бірінші үлкен жетістігі, бұл:

А. Әлеуметтік үйрету теориясының дамуы

В. Дамудағы биополярлық заңы.

С. Эгоцентризмнің ашылуы

D. Санасыздықтың ашылуы

Е. Жеке бас өмір жолы концепциясының ашылу жолы

$$$ 141

Ж.Пиаженің пікірі бойынша ақыл-ой бағытымен жабылған, бала ойлауының негізгі ерекшелігі не болып табылады:

А. Белсенділік

В. Трансформация

С. Эгоцентризм.

D. Тепе- теңдік

Е. Ебдейсіздік

$$$ 142


Ақыл-ой қызметінің жоспарлы қалыптасуы туралы концепциясының авторы кім (сыртқы әрекеттер интериоризациялары):

А. Запорожец

В. Эльконин

С. Выготский

D. Гальперин.

Е. Леонтьев

$$$ 143

Психикалық дамудың мәдени-тарихи концепциясының авторы кім:

А. Эльконин

В. Гальперин

С. Леонтьев

D. Выготский.

Е. Запорожец

$$$ 144


«Жақын арадағы даму эонасы» терминін кім енгізді:

А. Б.Д. Эльконин

В. Л.С. Выготский.

С. П.Я.Гальперин

D. З.Фрейд

Е. А.Н.Леонтьев

$$$ 145

Баланың үлкендермен бірігіп істеуі мен өзі істей алатын дербес әрекет арасындағы айырмашылық аталады:

А. Өзекті даму зонасы

В. Танымдық қасиеттер

С. Сензитивтілік

D. Жақын арадағы даму зонасы.

Е. Сенсорлық қабілеттер

$$$ 146


Л.С.Выготскийдің айтқанын толықтыр "өзекті даму деңгейінің жетістіктері, кешегі күннің даму қорытындаларын сипаттайтын , ал …ертеңгі күнге» ақыл-ой дамуын сипаттайды:

А. Сентнзивтік кезең

В. Тұқым қуалаушылық

С. Оқу


D. Жақын арадағы даму зонасы.

Е. Индивидуалдық тәжірибе

$$$ 147

Жүргізуші іс-әрекет типі туралы Л.С. Выготский істеген идеясын кім тереңдетіп жалғастырады:

А. Леонтьев.

В. Эльконин

С. Божевич

D. Запорожец

Е. Гальперин

$$$ 148

Жеке бастың мотивациялық-қажеттілік пен операциялы техниканың сферасының кезектесуі негізінде бала дамуының мерзімдік заңын кім ашты:

А. Д.Б.Эльконин.

В. А.Н.Леонтьев

С. Л.С.Выготский

D. А.В.Запорожец

Е. Гальперин

$$$ 149

Ақыл-ой жағынан дарында балаларды зерттеген ғалым:

А. Н.С.Лейтес.

В. М.В.Антропова

С. В.С.Мухина

D. Л.И.Божович

Е. Б.Г.Ананьев

$$$ 150

Бала дүниеге (келгенде) ақ тақта тәрізді жаны таза болып келеді деп айтқан ХҮІІ ғасырдығ ағалшан философы:

А) У. Джеймс

В) Джон Локк.

С) Ж.Ж. РуссоD) Ж. Пиаже

Е) К.Бюлер

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет