ЖҰмыс бағдарламасы (силлабус) Семей 2013 Алғы сөз 1 ҚҰрастырғАНДата08.06.2018
өлшемі33.81 Kb.
түріЖұмыс бағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

ШӘКӘРІМ АТЫНДАҒЫ СЕМЕЙ МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ


3 деңгейлі СМК құжаты

ПОӘК

ОӘКҚ 042-18.21.1.21/02 - 2013ПОӘК

«Орман құру» пәнінен студентке арналған жұмыс жоспары№ ___ басылым

«___» ______ 20__ж.ПӘННІҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК КЕШЕНІ


«ОРМАН ҚҰРУ»
« Орман құру»,

5В080700 «Орманшылық және орман ресурстары»

мамандығына арналған
«ОРМАН ҚҰРУ» ПӘННІҢ СТУДЕНТКЕ АРНАЛҒАН
ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (силлабус)

Семей


2013

Алғы сөз


1 ҚҰРАСТЫРҒАН

Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университетінің «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының аға оқытушы Байгаринова Роза Магавияновна.

« » 20 жыл


2 ТАЛҚЫЛАНДЫ:

2.1. «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының мәжілісінде.

Хаттама « » 20 жыл, № __

Кафедра меңгерушісі ________Сейлгазина С.М.

2.2. Аграрлық факультетінің оқу-әдістемелік бюро мәжілісінде

Хаттама « » 20 жыл, №___

Төраға ______ Тлеубаева А.В.
3 БЕКІТЕМІН:

Университеттің оқу-әдістемелік кеңес мәжілісінде қаралды және баспаға ұсынылды

Хаттама « » 20___жыл, №____

ОӘК төрағасы__________ Искакова Г.К.


4 БІРІНШІ РЕТ ЕНГІЗІЛГЕН

МАЗМҰНЫ

 1. Қолданылу аумағы

 2. Нормативті сілтемелер

 3. Жалпы ережелер

 4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

 5. Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

 6. Пән бойынша оқу- әдістемелік карта

 7. Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы

 8. Әдебиеттер


1. ҚОЛДАНЫЛУ АЙМАҒЫ

«Орман құру» пәнінің оқытушыларға арналған оқу жұмыс жоспары 5В080700 «Орман ресурстары және орманшылық» мамандықтарының студенттеріне арналған оқу- әдістемелік кешеннің құрамына кіреді. Ол студенттерді курстың мазмұнымен, актуальдылығымен, курс саясатымен, студенттер оқу процесінде игеретін тәжірибелер мен машықтардың тақырыптарымен таныстырады. Оқу- әдістемелік кешен Шәкәрім атындағы Семей мемелекеттік университетінің, «Агротехнология және орман ресурстары» кафедрасының пәнді оқытудағы негізгі жетекші құралы болмақ.


2 НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
«Орман құру» пәнінің оқытушыларға арналған жұмыс оқу бағдарламасы осы пәннің оқу процесін ұйымдастыру ретін келесі құжаттардың талаптары мен ұсыныстарына сәйкес орнатады:

 • Жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты;

 • 5В080700 – «Орман ресурстары және орманшылық» мамандығы бойынша пәннің элективті каталогы;

5В080700 – «Орман ресурстары және орманшылық» мамандығы бойынша бакалаврларды дайындауға арналған «Орман құру» пәннің оқу бағдарламасы;

 • 5В080700 – «Орман ресурстары және орманшылық» мамандығы бойынша жұмыс оқу жоспары;

 • «Пәннің оқу-әдістемелік кешенін әзірлеу және рәсімдеуге қойылатын ортақ талаптар» ТБС 042-ГУ-4-2013 Университет стандарты;

 • «Пәннің оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны және құрылымы» ҚП 042-1.01-2013 Құжаттық процедура.

3.1. Пәннің қысқаша мазмұны:

Орман құру пәнінің маңызы – орман алқаптары сапалық құрамы мен өнімділігін арттыру, ағаштың биологиясы, экологиясы, қоршаған орта өсімдік жамылғысы туралы ілімі теориялық ережелері мен практикалық дағдыларын меңгеру. Орман ағаштарының жасын пісіп жетілуін қарастырады.

3.2. Курстың негізгі мақсаты:

Курстың мақсаты келешек мамаңдардың өңдіріс жағдайында өздік жұмысты сәтті орындау

3.3. Пәнді оқытудың негізгі міндеттері:

- студенттердің ғылыми зерттеу жұмыстарын жүргізудегі теориялық негізін меңгеру;

- тәжірибе қоюды үйрену, тәжірибе қою тәсілдерінің приниптерін меңгеру;

- тәжірибе нәтижесінің экономикалық тиіміділігі тәсілдерін меңгеру.

3.4. Пәнді оқыту нәтижесінде студент міндетті түрде білу керек:

- орман құрудың негізгі мміндеттерін;

- орман құрудың обьектісін;

- орман шаруашылығын жоспарлау:

- сүректердің жасымен пісіп жетілуі

- орман қолдану, орман жаңарту

- орман қорғау және орман сақтау әдістемелерін жетік білу керек

3.5. Курс пререквизиттері: • Орман батаникасы

3.6. Курс постреквизиттері:

 • Ағаш, бұталарды өсіру;3.7 Оқу жоспарынан үзінді
Курс

Семестр
Кредит

Дәріс

(сағ.)


Тәж. (сағ)

СОЖӨЖ

СӨЖ

Барлығы

Қорытынды бақылаудың формасы

4

7

3

15

30

22,5

67,5

135

Емтихан4. Оқытушыларға арналған пәннің оқу жұмыс бағдарламасының мазмұны

Кесте – 2Тақырып атауы және мазмұны

Сағат саны

1

2

Лекциялық сабақтар

Модуль 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

Блок 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

Кіріспе. Орман тауартануының пәні, әдістері, тапсырмалары.. Маңызы және басқа пәндермен байланысы

1

Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

1

Орман шаруашылығын жоспарлау. Орман шарашылығын халық шаруашылығына ұйымдастыру.

1

Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства

2

Орманның пісуі және сүректің жасы. Табиғи және қалыптастырушылық, техникалық пісу және сректің жасы.

2

Орман шаруашылығының негізің ұйымдастыру.

2
Модуль 2 Орманды қолдану
Блок 2 Орманды қолдану

Орманды қолдану

2

Проектирование лесхозных мероприятий

2

Орманды табиғи ландшафт сияқты қорғау.

2

Практикалық сабақтар

Модуль 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру».

Блок 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру».

Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

4

Орман шаруашылығын жоспарлау. Орман шарашылығын халық шаруашылығына ұйымдастыру.

4

Лесоводственно-технические формы лесного хозяйства

4

Орманның пісуі және сүректің жасы. Табиғи және қалыптастырушылық, техникалық пісу және сректің жасы.

3

Орман шаруашылығының негізің ұйымдастыру.

3

Модуль 2 Орманды қолдану

Блок 2 Орманды қолдану

Орманды қолдану

4

Проектирование лесхозных мероприятий

4

Орманды табиғи ландшафт сияқты қорғау.

4


5 Студенттердің өздік жұмыстары үшін тақырыптардың тізімі

5.1 Орман шаруашылығының келешекте даму және ұйымдастыру негiздерiн айқындаушы экономикасы

5.2 Орман мемлекеттiк және жеке меншiкте. ҚР заң актiлерi, орман шаруашылығына байланысты ҚР заң актiлерi және қоршаған ортаны қорғау туралы үкiмет қаулылары.

5.3 Орман шаруашылығын жүргiзудiң дамуы мен жалпы экономикалық жағдайлары.

5.4 Мемлекеттiк орман қоры. Орман шикiзатының ресурсы.

5.5 Қазiргi кездегi сүректi және рекреациялық пайдалану.

5.6 Сүректi кешендi пайдалану. Сүректi пайдалану, сұрыптау жүйесi.

5.7 Орман шикiзат ресурстары мен орман пайдалануды қажеттiлiгiне орналастыру.

5.8 Сүректердiң пайдалану, үздiксiз және есептеу сипаты мен орман орналастырудың әдiсi, орман потенциалы мен орман пайдалану тепе-теңдiгi.

5.9 Орман шаруашылығының пiшiндерi. Орман шаруашылығы пiшiндерiнiң классификациясы.

5.10Орман алқаптарының шығу тегi бойынша пiшiнi: биiк дiңдi, аласа дiндi және орташа шаруашылық.
6 Пән бойынша оқу-әдістемелік картасы

Кесте 3


Тақырып

Көрнекілік көмекші құралдар, плакаттар,

Зертханалық Стендтер.Өзіндік зерттеулер үшін сұрақтар

Бақылау формасы
Дәрістік сабақтар

Практикалық сабақтар
Модуль 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»
Блок 1 Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»
Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

Кіріспе. Курстың мақсаты мен міндеті «Орман құру»

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелер.Орман құру обьектісі

Орман қорын бөлу
Орман шаруашылығын жоспарлау. Орман шарашылығын халық шаруашылығына ұйымдастыру.

Орман шаруашылығын жоспарлау. Орман шарашылығын халық шаруашылығына ұйымдастыру.

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрман құруды жоспарлаумен байланысының мазмұны және сипаттамасы

Ормандарды тексеру
Орман шаруашылығы және орманды қайта жаңартуды ұйымдастыру формалары

Орман шаруашылығы және орманды қайта жаңартуды ұйымдастыру формалары

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрман шаруашылығы және орманды қайта жаңартуды ұйымдастыру формалары

Жасыл аймақтар
Орманның пісуі және сүректің жасы. Табиғи және қалыптастырушылық, техникалық пісу және сректің жасы.

Орманның пісуі және сүректің жасы. Табиғи және қалыптастырушылық, техникалық пісу және сректің жасы.

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрманды кесу тәсілдері бойынша орман шаруашылығының формалары

Шаруашылықтың тұқым орман формасы
Орман шаруашылығының негізің ұйымдастыру.

Орман шаруашылығының негізің ұйымдастыру.

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерПісудің арнайы түрлері

Сулы қорғаныштық пісіп жетілу

Модуль 2 Орманды қолдану

Блок 2 Орманды қолдану
Орманды қолдану

Орманды қолдану

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрманды шаруашылық бөлу

Шаруашылық секциялардың қалыптасуы
Орманың жылдық есебін белгілеу

Орманың жылдық есебін белгілеу

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрманың жылдық есебін белгілеу

1-ші топ ормандары
Орманды табиғи ландшафт сияқты қорғау.

Орманды табиғи ландшафт сияқты қорғау.

Әдістемелік нұсқаулықтар,

плакаттар, кестелерОрманды қайта қалыптарстыру

Орманды өсіру


7 Оқу- әдістемелік әдебиетпен қамтамасыз ету картасы


Оқулықтардың, оқу-әдістемелік көмекші құралдардың атауы.

Даналар саны

Студенттер саны

Қамтамасыз етілу пайызы

1

2

3

4

Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

8

8

100


8.Әдебиет және ресурстар

8.1 Негізігі әдебиеттер

8.1.1 Бруно П., Кремер. Деревья. Изд-во Астрель, М., 2002.

8.2. Қосымша әдебиеттер

8.2.1Бегенов А.Б., Мухитдинов Н.М., Айдосова С.С. Ботаника терминдерінің қысқаша орысша-қазақша сөздігі. Алматы, 1996.

8.2.2Бессчетнов П.П., Мальцев С.Н. Редкие и ценные растения Казахстана. А., 1981.38.3.Деревья и кустарники СССР (под редакцей проф. С.Я. Соколова), т. I-III. – М.; Л. 1949-1962.

8.2.4Закиров М. Биология терминдерінің орысша-қазақша сөздігі., Рауан баспасы, 1991
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет