Математика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жоспары 2012-2013 оқу жылыДата07.02.2017
өлшемі187.71 Kb.
БЕКІТЕМІН:

№ 6 ХГ директоры

___________ Г. О. Мукашева

18.09.2012 ж.


Математика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жоспары

2012-2013 оқу жылы
шаралар

мерзімі

жауапты

орындалуы

1

Н. Назарбаевтың 27.01.2012 ж. «ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИ-КАЛЫҚ ЖАҢҒЫРТУ – ҚАЗАҚСТАН ДАМУЫНЫҢ БАСТЫ БАҒЫТЫ» Жолдауы негізінде жұмыстардың жос-парлануы

Тамыз-қыркүйекӘБ жетекшілері

Мұғалімдердің өздігінен білім көтеру жоспарларына енгізілді

2

«Білім беруді дамыту – адами капиталдың сапалы өсуінің басты бағыты» тамыз кеңесінің резолюциясымен таныстыру

28-тамыз

Г. Мукашева

ӘБ жетекшілері

Мұғалімдер өздігінен білім көтеруде басшылыққа алды.3

«Оқушылардың функцио-налдық сауаттылығын дамы-тудың Ұлттық жоспары»

28- тамыз

Г. Мукашева

Таныстырылды


4

Ақтөбе облыстық білім басқармасының 2012 ж.11- қыркүйегіндегі№722 бұйрығымен бекітілген

«Ақтөбе облысындағы оқушылардың математикалық сауаттылығын арттырудың 2012-2015 жылдарға арналған облыстық жоспары» негізінде шаралардың ұйымдастырылуы13- қыркүйек

Г. Мукашева

Гимназияішілік бұйрық

№30


14.09.2012 ж.

5

2011-2012 жылдың талдамасы негізінде оқушылардың функ-ционалдық сауаттылығын арттыру шараларын жұмыс жоспарларына енгізу

қыркүйек

Ш. Жақсылықова

ӘБ жетекшілеріЖоспарға енгізілді

6

Мұғалімдердің курстан өтуінің перспективалық жоспарын құру

қыркүйек

ӘБ жетекшілері

Жоспар құрылды

7

Кембридждік бағдарлама негізінде курстан өту

жыл бойы

Ш. Жақсылықова

М. Темирбаева

Г. Есжанова8

Шахмат үйірмесі

қыркүйек

Қыдырбаева Б.

Жоспар құрылды.

9

Математикаға қызығу-шылығын арттыруға, оқушы-ның логикалық ойын дамытуға арналған қосымша оқыту пәндерін жоспарлауды енгізу

қыркүйек

Ш. Жақсылықова

Оқу жоспары

2012-201310

Математика пәндерін тереңдетіп оқыту,

1 «А»Саимова С.Е. 3 «А» - Г. Биржанова ,

2 «Ә»-Қысырауова Ш.

4 «А»- Есжанова Г.

8 «Ә» - Есжанова Г.


2012-2013 о.ж.

Қ. Ельдесова

Б. ЕсентаеваТалдама (ОІМ)

11

Негізгі орта буында гимназиялық космпоненттер ұйымдастыру«Қызықты

математика»,5кл. Г. Нұрлыбаева

«Жалпы арифметика»,6-класс, Г. Есжанова

Жалпы арифметика,7-кл. 8-кл.«Теңдеулерді

шешу сауаттылығы», Г. Турарова,9-кл. «Күрделі есептерді шығару», М. Темрибаева«Функциялар әлемі»,10-класс, Г. Турарова


қыркүйек

Ш. Жақсылықова

Б. ЕсентаеваТалдама (ОІМ)

12

Бастауыш буында Гимна-зиялық компоненттен мате-матика пәндерін оқытуды ұйымдастыру

1 «Ә»- «Логика әлемі» Айткулова А.Т.; 2 «А»- Ж. Жуминова; 2«Ә»-«Логикалық математика», 3 «Ә», Суюндикова Г.Т.,

4«А»,«Логикалық матема-тика», Г. Абденова.


2012-2013 о.ж.

Ш. Жақсылықова

Қ. ЕльдесоваТалдама (ОІМ)

13

«Оқушылардың жеке жұмыс-тарына бағдарланған ақпа-раттық білім беру ортасының архитектурасы» облыстық эксперименттік алаң жұмысы бойынша гимназияішілік және облыстық семинарларға қатысу

жоспар бойынша

М. Темирбаева

Г. Есжанова«Ондық бөлшектерге амалдар қолдану»,5-кл; «Рационал сандарға амалдар қолдану»,6-кл. ашық сабақтар (Г.Есжанова)

«Квадрат теңдеулерді шешу»,8-кл.

М. Темирбаева


14

Оқушылардың функционал-дық сауаттылығын арттыруға бағытталған семинар, конфе-ренцияларға қатысу

кезінде

Ш. Жақсылықова

Республикалық «Оқу және жазу арқылы ойлауды дамыту» жобасы бойынша 40 мұғалім сертификат алды. 11-13.03.2013 ж.

15

Электронды оқулықтар құру, электронды орта құру.
Ш. Жақсылықова

М. Темирбаева «Электронды орта құру»жобасы Серти-фикат алды Электронды оқулық құрастыруға қатысты

16

On –Line режимінде конференция

Ш. Жақсылықова

Г. Мукашева «Кембридж-дік бағдарлама: жаңа мүмкіндіктері мен бола-шағы» Облыстық конфе-ренция 21.11.12 ж.

М. Темирбеава «ҰБТ-ге даярлықты ұйымдастыру іс- тәжірибесінен»

К. Курманова Физика пәнінің мұғалімі,2013ж. мамыр «Физика пәнінен бейінді оқыту мазмұны деңгейін саралау және оқушыларды дербес қабі-леті мен қажеттіліктеріне сәйкес бағдарламалар құру мәселелері»

17

Оқушыларды аудандық, облыстық пәндік олимпиа-даларға қатыстыру

Жоспарға сай

Н. Қозбағарова

Облыстық олимпиада

К.Курманова,

Мұхамбетова Г. Физика

11-кл.,ІІ орын

Аудандық олимпиада К.Курманова,

Жаржан А,физика,8-класс.Г. Есжанова, Иса Д,8кл.

М. Темирбаева, Аясхан Танат, 11-кл.ІІІ орын

18

Оқушыларды «Ақбота» интеллектуалды ойынына қатыстыру


кезінде

Н. Қозбағарова

Г. Есжанова, 6 оқушы ІІ орын

М. Темирбаева, Айжігіт Жанна І орын

19

Оқушыларды облыстық, республикалық ғылыми жобаларға қатыстыру

кезінде

ӘБ жетекшісі

Қуаныш Әнуар, 6-класс, «Сызықтық теңдеулер жүйесін шешу тәсілдері», облыс ІІ орын, республика ІІІ орын. Жет. Г. Есжанова

20

Оқушыларды интернет олимпиадаларына қатыстыру

уақтылы

Қозбағарова Н.К.

10-кл.Құдайберген Ә.,

І орын( Г. Есжанова)

7- кл.Көптілеу М.,

І орын


( Г. Есжанова)

6-кл. Айтанат К.

ІІІ орын

( Г. Нұрлыбаева)21

Халықаралық «Инфо-урок»

уақтылы

Қозбағарова Н.К.

Г .Есжанова, (Әбекен Н.6-кл., Акказиева А.,6-кл.,Мусина А.6-кл., Қалымбет Н.,6-кл.- І орын;

9 оқушы ІІІ орын алды).
22

Облыстық кіші олимпиадалар-ға қатыстыру.

Жоспарға сай

Қозбағарова Н.К.

М. Темирбаева, Сейтпенбетов Ж.6-класс,

І орын


23

Облыстық «Достық» олимпиа-дасына қатысу

Жоспарға сай

Қозбағарова Н.К.

Жет. Г. Есжанова

Қуаныш Ә., бас жүлде

24

Облыстық,аудандық шебер-кластарға қатысу

кезінде

Ш. Жақсылықова

Г. Есжанова

25

«Үздік бағдарлама 2013» сайыстарын ұйымдастыру және мұғалімдерді қатыстыру

(2013-2014 оқу жылына математикадан , физикадан, информатикадан бағдар-ламалар жазылып, математи-каны үздік бағдарламалары облысқа ұсынылдымамыр

Ш. Жақсылықова

«Логикалық элементтермен математикалық ұғымдарды қалыптастыруға арналған бейімдеу» бағдарламалары облыстық сайысында

Г. Есжанова, «Логика әрқашан бірге!»,5-кл І орын;

Г. Абденова «Логикалық математика»,4кл,ІІ орын;

Ш.Қысырауова, «Логикалық математика», 2-кл-ІІІ орын;

«Логика элементтерін қолдана отырып, қарапайым математикалық ұғымдарды қалыптастыруда үздік бейіндік бағдарламасын құруға арналған» бағдарлама сайысыГ.Максимова,«Математика әлеміне бастау», даярлық тобы, Алғыс хат

26

Баспа әрекетін ұйымдас-тыру «Оқушылардың жеке жұмысына бағдарланған ақпараттық білім беру ортасының архитектурасы» облыстық эксперименттік алаң жұмысы негізінде әдістемелік құрал

2012ж.

Ш. Жақсылықова

К.Курманова, «АКТ қолдана отырып, физика пәнінен білім сапасын арттыру», баяндама

М. Темирбаева, «Квадрат теңдеу түбірлерінің формулалары», сабақ даярламасы.

Абденова Г.З. Логикалық ойды жетілдіруге арналған есептер. Математикалық танграм

27

Оқу- әдістемелік құралдар әзірлеу

2012-2013

Ш. Жақсылықова

Ш. Қысырауова,

«Математика сабағында логикалық ойлауды дамыту оқу-әдістемелік құрал». АОКБАжҚДИ 2012жГ. Абденова, «Логикалық математ математика» АОББ, АООӘО АООӘО 2012ж.

(бастауыш кл.)

БЕКІТЕМІН:

№ 6 ХГ директоры

___________ Г. О. Мукашева

3.09.2013 ж.
Математика пәнінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамыту жоспары

2013-2014 оқу жылы
шаралар

мерзімі

жауапты

орындалуы

1

Н.Назарбаевтың «Қазақстан 2050 страте-гиясы- қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауына шолу

1-10

қыркүйек


Ш. Жақсылықова

ӘБ жетекшісіЖолдаудың білім саласына байланысты мәселелеріне байланысты өздігінен білім көтеру жоспары негізінде жоспарлау

2

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыруға байланысты іс- шараларға қатысу

1-10

қыркүйек


Ш. Жақсылықова

ӘБ жетекшісіұйымдастыру

3

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы отбасы және мектептің өзара әректтесу түрлері

(ата-аналар жиналысы)27.09.2013 ж.
хаттама

4

E_learning электронды оқыту жүйесіне қосылу

Қыркүйек

2013 ж.


Г. Мукашева

Эксперимент

5

Оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту: талап және нәтиже. Баяндама

3-қаңтар

Ж. Жаржанова

Қ. ЕльдесоваІ жартыжылдық талдамасы негізінде

педкеңесте6

ҚР Білім және ғылым министрлігінің, Ы. Алтынсарин ат. Ұлттық білім Академиясының оқушылардың функционалдық сауттылығын арттыруға байланысты

Әдістемелік құралдарымен танысу,оқу, жоспарға енгізу, қолдануды ұйымдастыруқараша

Г. Мукашева

Ш. Жақсылықова
Мұғалімдерге басшылыққа алу

7

Семинар, конференциялар ұйымдастыру және аудан, облыс деңгейінде қатысу

Гимназияішілік семинар:

«Сыни ойлау арқылы бала дарыны мен талантын жетілдіру»


11.09

Ш. Жақсылықова

Д. Карагуловаанықтама

8

«Білім нәрі- ізденісте»

22.11

Ш.Жақсылықова

Г. Есжановахаттама
«Оқушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру жолдары»

қаңтар

Ш. Жақсылықова
хаттама

9

Дөңгелек үстел. «Мұғалім шығармашылығы- оқушы шығармашылығына ықпалы»

11.10

Ш. Жақсылықова


хаттама

10

1.«Бастауыш мектеп оқушыларының функционалдық сауаттылығын қалыптастыру әдістемесі»

Жыл бойы

Қ. Ельдесова

басшылыққа алу

11

2.Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастырудағы мектеп және отбасы өзара іс- әрекетінің мазмұны мен түрлері

Жыл бойы

Б. Жасағанбергенова

басшылыққа алу

12

3.Мектептегі оқыту процесінің тәрбиелік бағыттылығын дамыту

Жыл бойы

Ж. Жаржанова

Б. Жасағанбергеновабасшылыққа алу

13

4.Жобалау және зерттеу қызметі негізінде 12 жылдық білім беру жағдайында оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыру

Жыл бойы

Б. Қыдырбаева

Д. Карагуловабасшылыққа алу

14

Оқушылардың функционалдық сауаттылығын қалыптастыруды бағалаудың критерийлерін жасау

Жыл бойы

ӘБ жетекшілері

басшылыққа алу

15

Функционалдық сауаттылықты дамыту бойынша психологиялық мониторингтің оқу және тәрбие жүйесін ұйымдастырудағы ролі

Қыркүйек-қаңтар

А. Кушербаева

Психологиялық сауалнамалар алынып, талдау жасалды.

16

«Брейн- ринг» 5-6 кл. оқушылары

қазан

Д. Карагулова
17

Кембридж бағдарламасы бойынша курстан өту

кезінде
М.Темирбаева

(9.09-9.12.13 ж) өтті.

Форзац және ортасындағы беттерінде Кембридж бағдарламасы 6-топ қатысушылары суреттері басылды. Арасында Темирбаева М.Д. бар.

«Қазақ тілі мен әдебиеті орта мектепте» журналы.
18

Кәсіби біліктілік санатын көтеру, аттестаттаудан өту

наурыз
Г. Есжанова (І б.с.)

19

«Білікті жас ұстаз» гимназияішілік кәсіби байқау (пед.өтілі 10 жылға дейінгі мұғ.)

Қаңтар-ақпан

Ш. Жақсылықова

Б. Қыдырбаева
Г. Нурлыбаева

20

«Жаңашыл Жыл мұғалімі» байқау (IT технологиялар негізінде)

мамыр

Ш. Жақсылықова

Б. Қыдырбаева

Пән мұғалімдері

түгел


21

Оқушының сыни ойлауын жетілдіретін кластан тыс шаралар өткізу

Жыл бойы

ӘБ жетекшілері

Пән мұғалімдері

22

Авторлық бағдарламалар конкурсы

(2014-2015 о.ж .арналған)сәуір

Ш. Жақсылықова

Б. Қыдырбаева

ӘБ жетекшілері

23

«Графика және жобалау» оқу пәнінің бағдарламасын құрастыру( сайыс)

сәуір

Ш. Жақсылықова

Б. Қыдырбаева

Пән мұғалімдері

24

Педагогикалық олимпиада (облыстық)

Желтоқсан

2013 ж.

Г. Есжанова( ІІ орын)

Г. Нурлыбаева (сертификат)25

Математикаға қызығу-шылығын арттыруға арналған арнайы курс, қолдабалы курс, гимназиялық компонент санын көбейту.

Логика бізбен бірге! 7А

Логика математика негіздері. 5 Ә класс;

«Практикалық матема-тика», 8-класс «Тригонометрия тарауынан» 9 «Ә»

«Анализ бастамалары», 10-класс «Жоғары мате-матикаға кіріспе», 11-класс; «Математикалық практикум» 10- кл. «Теңсіздіктер тарауы!11-кл.
Г. Есжаова

Г. Нұрлыбаева

М. Темирбаева

Бастауыш буында

(1-4 кластарда) «Логикалық математика» гимназиялық компонентінен

курс ұйымдастыру
Тулеубаева А.А.

Абденова Г..З. Тайбатырова А. Саимова С.Е.

Айткулова А.Т.

Жуминова Ж.Ж.

Қысырауова Ш.А.

Биржанова Г.Б.

Суюндикова Г.Т.

Бағдарлама құрып, жұмыс жасауда26

Математика пәнінен әкімшілік бақылау

Жоспар бойынша

Қ.Ельдесова

Ж. Жаржанова


27

Баспа жұмыстарын ұйымдастыру

Оқу жылының соңына дейін

Ш. Жақсылықова

ӘБ жетекшілері

М. Темирбаева

Республикалық «Орта мектеп жаршысы»,

№6 «Білімді мыңды жығар» №11, 2013ж. басылды.
28

«Кішкентай білгірлер» облыстық сайысы

18.10.2013 ж.

Д. Карагулова

4«А»класы «Жұлдыз» тобы, І орын, мұғ. Биржанова Г.

29

КИО интернет олимпиа-дасына қатысу (оқушы-лар, мұғалімдер)

кезінде

Д. Карагулова
30

«Сократ» олимпиадасына қатысу

кезінде

ӘБ жетекшісі
31

Оқушыларды пәндік олимпиадаларға қаты-стыру

қараша

қаңтар

Аудандық олимпиа-да Г.Есжанова

Акказиева А.8-кл.Облыстық олимпиа-да Курманова К.С,, физика Өтеміс А.,

9-кл., ІІ орын.32

«Ақбота» интеллектуал-ды ойыны

кезінде

Д.Карагулова

70 оқушы қатысты

33

«Кенгуру- математика» (3-11 кл)

кезінде

Д. Карагулова
34

Шахмат үйірмесі

қыркүйек

Б. Алиев

Денешынықтыру жә-не математика пәнінің мұғалімдер үшін шахматтан дайындық курстары мен семи-нарға қатысқаны үшін

Сертификат

35

«Бастау» математика-лық турнирі (3-4 кл)

ақпан

Д. Карагулова
36

Облыс көлемінде онлайн режимінде сабақ-тар өткізу

Сұранысқа сай

Ш. Жақсылықова
37

Облыс көлемінде панорамалық сабақтар, ашық сабақтар өткізу

Аудандық, облыстық семинарлар жоспарына сай

Ш. Жақсылықова
38

Сырттай мектепте оқыту

Жыл бойы

Д. Карагулова

Г. Нурлыбаева

Курманова К.

Есжанова Г.


39

«Достық 2014 » гимназияшілік

4- наурыз

Д. Карагулова
40

ХХІ ғасыр көшбасшысы

(7-8 кл. арасында)18.03

Д. Карагулова
41

Оқушылардың ғылыми жобаларын ұйымдастыру

қазан

наурыз


Д. Карагулова

КҒА, «Квадрат тең-деулерді шешу жол-дары», Рахметова Н. 10-класс

42

Ақысыз үйірмелерді жоспарлау

(2014-2015 о.ж)мамыр

Б. Есжанова

Пән мұғалімдері

43

«Оқушылардың математикалық сауаттылығын арттыру: өзектлігі мен шешу жолдары». Баяндама

сәуір

Б. Есжанова

Директор жанындағы кеңес

Каталог: images -> doc -> oku
oku -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
doc -> Оқу жылы бойынша №6 Хромтау гимназиясының тәрбие жұмысы бойынша жылдық есебі
oku -> 6 Хромтау гимназиясының әлеуметтік педагогтың 2013-2014 оқу жылына арнаған жұмыс жоспары
oku -> «Бекітілді» «28» тамыз 2013 ж
oku -> Мақсаты: гимназия оқушыларының функционалдық сауаттылығын дамыту негізінде жалпы білім сапасын көтеру
oku -> Н. Назарбаев. 2013-2014 оқу жылы бойынша І жартыжылдық жұмысының талдамасы
oku -> 6 Хромтау гимназиясының әдістемелік жұмыс жоспары Гимназияның өзекті мәселесі «Шығармашыл ұстаздан- талантты шәкірт»
oku -> Семинар-конференцияларға қатысу; кәсіби сайыстарға қатысу; шебер-класс ұйымдастыру; он- лайн семинарларына қатысу
oku -> Психологиялық қызметтің 2013 – 2014 оқу жылына арналған жылдық жұмыс жоспары Психологиялық қызметтің мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет