Мазмұны кіріспе 1 Саясаттану пәнінің әдістемелік негізі


Г) билік басындағы шешімдер мүдделі элитаға компромисті болып табыладыбет21/21
Дата08.11.2016
өлшемі0,9 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21

Г) билік басындағы шешімдер мүдделі элитаға компромисті болып табылады

Д) билеуші элита біртекті және каста болып табылады

16 Р.Арон билеуші элитаның қай үлгісін негіздеп көрсетті?

А) олигархиялық

Б) плюралистік

В) аристократиялық

Г) деспоттық

Д) тимократиялық

17 Билеуші органның бекіткен тағайындаулары бойынша билеуші лауазымдардың тізімін өзгеше түрі - ...

А) класс

Б) каста

В) партия

Г) номенклатура

Д) контрэлита

18 Саяси элиталарды таңдаудың қайсы жүйесі үшін кандидаттарға барлық мүмкін болатын шектеулер қойылған(мамандығы, білімі, жұмыс стажы, жасы)?

А) антрепренерлік

Б) гильдия жүйесі

В) таптық жүйеге

Г) стратификациялар жүйесіне

Д) кездейсоқ таңдау жүйесіне

19 Биліктің құзырлығының көлемі бойынша Қазақстанда жоғарғы саяси элитаның құрамына кім кірмейді?

А) Президент

Б) Сенат төрағасы

В) Премьер-министр

Г) сыртқы істер министрі

Д) облыс әкімі

20Билеуші саяси элитаның міндеттеріне не кірмейді?

А) қоғамдық дамудың мақсаттары мен міндеттерін жасау

Б) мемлекетті дамытудың ұзақ мерзімдік бағдарламасын жасау және негіздеу

В) тұрақты саяси тәртіпті қалыптастыру

Г) саяси дау жанжалдарды шиеленістіру және қоғамды топтастыруға қарсы әрекеттер

Д) қазіргі саяси құрылыстың заңдылығын қадағалау

6. 13 Саяси идеологиялар

1Белгілі бір әлеуметтік топтар, таптар, партиялардың мақсат-мүдделерін бейнелейтін, үстемдік етіп отырған қоғамдық қатынастарды орнықтыруға немесе оларды өзгертуге қызмет ететін тұжырымдамалардың, пікірлердің, идеялардың жүйесі -

А) саяси мәдениет

Б) сайлау жүйесі

В) тәртіп

Г) идеология

Д) басқару түрі

2 « Либералды» сөзі нені білдіреді?

А) еркіндік

Б) тәуелсіздік

В) сақталған

Г) байланысқан

Д) бейбітшілік

3 Барлық идеологиялардың негізгі мәні - ...

А) белгілі бір әлеуметтік таптар мен топтардың мүдделерін білдіру мен қорғау.

Б) бай адамдардың мүдделерін ғана қорғайдытаптардың мүддесін білдіру мен қорғау

В) бақытсыздыққа ұшыраған адамдардың мүддесін қорғайды

Г) әлемнің ғылыми көрінісінің негіздеу

Д) діни құндылықтарды қорғау

4 17 ғ. аяғында Европадағы ұсақ және орта буржуазия табының мүдделерін қолдаушы саяси идеология көрсетіңіз?

А) неоконсерватизм

Б) фашизм

В) социал-демократизм

Г) либерализм

Д) неолиберализм

5 Мемлекет жағынан шектеудің болмауы жеке меншік құқығының толық сақталуы мен дербес қасиеттер мен гуманизмнің принциптерінің дамуы қарастырылған идеология - ...

А) консерватизм

Б)фашизм

В) утопиялық социализм

Г) либерализм

Д) анархизм

6 Деидеологизацияның негізін қалаушы кім?

А)Д.Белл

Б)Аристотель

В)Н.Макиавелли

Г) К.Маркс

Д) М.Вебер
7 Тарихи қалыптасқан мемлекеттік және қоғамдық өмір түрлерінің әсіресе отбасы, дін құндылықтардың сақталуына ұмтылған саяси идеология?

А) консерватизм

Б)фашизм

В) антисемитизм

Г) либерализм

Д) анархизм

8 Құқықтық мемлекет пен тұлға еркіндігі туралы ойларды қарастырған идеология - ...

А) либерализм

Б) анархизм

В) фашизм

Г) антисемитизм

Д) консерватизм

9 Қоғамда әлеуметтік реформалар көмегімен социализм құруды армандайтын идеология - ...

А) коммунизм

Б)анархизм

В) фашизм

Г) социал-демократизм

Д) консерватизм

10 Қай идеологияның негізгі принциптері еркіндік, тапсыз қоғам, жеке меншіксіз барлық адамдардың теңдігі(әлеуметтік өмірде, саяси қатынастарда), бірлік және бейбітсүйгіш саясат үстемдігі тән?

А)коммунизм

Б)анархизм

В) фашизм

Г) социал-демократизм

Д) консерватизм

11 Неолиберализмнің классикалық либерализмнен ерекшелігі неде?

А) экономиканы мемлекеттік реттеу және белсенді әлеуметтік саясат

Б) таптық сегрегация (бөлініс)

В) жеке меншіктің қажетсіздігі

Г) милитаризм

Д) шовинизм

12 Неоконсерваторлардың антиэтатизмге (мемлекеттің үстемдігіне қарсылық) берген анықтамасы - ...

А) «өмір бойы ауыспайтын мемлекет ең үздік үкімет»

Б) «ең аз уақыт басқарған үкімет ең үздік болып табылады»

В) «шешімдер қабылдамайтын мемлекет өте жақсы мемлекет болып табылады»

Г) «үнемі соғыстар жүргізетін мемлекеттер жақсы»

Д) «басқалардан ұзағырақ басқарған мемлекет ең үздік мемлекет болады »

13 Нәсілшілдік, ұлтшылдық, зорлық-зомбылық, жеке басқа табыну, адамдардың өмірінің барлық деңгейіне қатаң бақылау, қоғам саласына милитаризм, демократиялық бостандықтардың шектелуі сияқты белгілер қандай идеологияға тән?

А) либерализм

Б) анархизм

В) фашизм

Г) антисемитизм

Д) консерватизм.

14 К.Каутский мен Э.Бернштейн қандай идеологияның негізін салушылар?

А)марксизм

Б) ленинизм

В)анархизм

Г) социал-демократизм

Д) фашизм

15 XX ғасырда таптық күрестің күштеу формаларынан бас тарту арқылы бірігушілік, әлеуметтік әділдік принциптерін сақтау көзделген идеология түрін табыңыз?

А)марксизм

Б)ленинизм

В)анархизм

Г) социал-демократизм

Д) фашизм

16 Қай идеология тарихи дамудың басты күші ретінде ұлтты алады, сонымен бірге элитаризм мен ұлтшылдық идеяларын қатар қоюды ұсынады?

А)марксизм

Б)ленинизм

В)анархизм

Г) социал-демократизм

Д) фашизм

17 Қандай идеологияның атауы оның ұстанатын идеялары мен нормаларын, құндылықтарын ашып көрсетпейді?

А) либерализм

Б)консерватизм

В) анархизм

Г) социал-демократизм

Д) фашизм

18 А.Гитлердің қандай еңбегі неміс фашизмінің қайнар көзі мен догмасына айналды?

А)Левиафан

Б) Жаңа Атлантида

В) Менің күресім

Г) Тәжірибелер

Д) Таптар күресі

19 Фашизм идеологиясын негізіне қандай философиялық идея алынды?

А) И.Канттың категориялық императив идеясы

Б) Ф.Ницшенің жоғары адам идеясы

В)Әл-Фарабидің қайырымды қала идеясы

Г) Платонның таным–еске сақтау идеясы

Д) Г.Гроцийдың табиғи құқық идеясы

20 Израиль мемлекетінің күшеюі мен барлық бастамаларын шексіз қолдауға бағыталған еврейлік буржуазиялық идеология қалай аталды?

А) трайбализм

Б) анархизм

В)антисемитизм

Г) экстремизм

Д) сионизм

5.14 Саяси мәдениет

1 18 ғасырда «саяси мәдениет» терминін ғылыми айналымға кім енгізді?

А)И.Г.Гердер

Б)И.Кант

В)Ж.Ж.Руссо

Г) Г.В.Ф.Гегель

Д) М.Вебер

2 Саяси жүйеде өзіндік статусын табуына тән бағдар алу саяси мәдениеттің қай типіне жатады (Г.Алмонд пен С.Верб жіктеулері бойынша)?

А)азаматтық

Б)белсенділік

В)фрагменттік

Г) патриалхалдық

Д) тоталитарлық

3 Радикализм, саяси басқыншылық және өзге ойлардың болуына мүмкіндік бермейтін саяси мәдениеттің типі –

А)азаматтық

Б) белсенділік

В) плюралистік

Г) либералдық

Д) тоталитарлық

4 Қоғамда қабылданған саяси бағыттар, құндылықтар мен ережелерден өзгеше саяси мәдениетті қалай атаймыз?

А) саяси контрмәдениет

Б) саяси субмәдениет

В) басты саяси мәдениет

Г) саяси салт-дәстүр

Д) әдет-ғұрып мәдениеті

5 Г.Алмонд, С.Верб жіктеулері бойынша саяси мәдениеттің қай типіне дәстүрлік құндылықтарға негізделген саяси аңқаулық , енжарлық тән?

А) плюралистік

Б) белсенділік

В) фрагментарлық

Г) патриалхалдық

Д) тоталитарлық

6 Саяси мәдениеттерді патриалхалдық, азаматтық және белсенді типтерге бөлуді кім ұсынды?

А) Г.Алмонд, С.Верб

Б) М.Вебер

В) К.Гаджиев

Г) И.Гердер

Д) Д.Истон

7 Халықтың көп бөлігі қабылдаған белгілі бір саяси мәдениетті қалай аталады?

А) саяси контрмәдениет

Б) саяси субмәдениет

В) доминантты саяси мәдениет

Г) дамушы саяси мәдениет

Д) кертартпа саяси мәдениет

8 Дәстүрлі саяси мәдениетінің элементтерін қазіргі замандағы саяси құрылымға көшіруін қалай атаймыз?

А)расизм

Б)трайбализм

В)эволюционизм

Г) ритуализм

Д) экстремизм

9 Саналы түрде билікке бағыну және жеке адамның барлық келелі мәселелерін шешуін міндетті түрде мемлекетке артуы, саяси мәдениеттің қай типіне жатады (Алмонд пен Верб жіктеуі бойынша)?

А)азаматтық

Б)белсенділік

В)фрагментарлық

Г) патриалхалдық

Д) тоталитарлық

10 Біртекті мәдениетке ұмтылу және қирату мақсатына (жою, тыйым салу, жоғалту, өшіру) күш салу қай саяси мәдениетің түріне жатады?

А) плюралистік

Б) азаматтық

В) патриалхалдық

Г) тоталитарлық

Д) либералдық

11 Билікке қатысты адамдардың бәрін жоғарылату, мақтау және оларға қатесіз пікір, көрегендік және болжағыштық қасиеттерді қосу қалай анықталады?

А) келешекке табыну

Б) күрес басшылығы

В) биліктің басшылығы

Г) жеке басқа табыну

Д) қас адамдардың басымдығы

12 Жеке адамның саяси субъект ретінде қалыптасуы, саяси шындыққа бейімделуіне және белгілі қызметтерді атқаруға мүмкіндік беретін процес қалай аталады?

А)идеологияландыру

Б)агрегация

В)фрустрация

Г) саяси әлеуметтану

Д) саяси нигилизм

13 Жеке адамның саяси мәдениеті қалай қалыптасады?

А) Туғаннан бастап генмен беріледі

Б) Тек жанұяда тәрбиелену барысында

В)Әлеуметтану процесімен қатар

Г) Мектепке оқу кезінде

Д) Арнайы оқыту кезінде

14 Қоғамдағы басты мәдениетке қарсы саяси мәдениетті (саяси мүддесі, үлгі және құндылықтар, нышаны бойынша) қалай атаймыз?

А)саяси контрмәдениет

Б) саяси субмәдениет

В) басты саяс мәдениет

Г) ресми мәлімдеген саяси мәдениет

Д) реакциялық мәдениет

15 Бір саяси құрылыстан екіншіге өту барысында қоғамда саяси мәдениеттің қай типі басымдылық танытадыі?

А)азаматтық

Б)патриалхалдық

В)тоталитарлық

Г) фрагменттінемесе аралас

Д) плюралистік

16 Қазіргі Қазақстанның саяси мәдениетіне тән емес белгіні алып тастаңыз?

А) дағдарыс кезінде бірігуге дайындық

Б) көпұлттылыққа, діни және мәдениеттік алуандыққы деген шыдамдылық

В) ұжымдылық құндылықтың басымдылық

Г) халықтың көпшілігінің саясатқа араласпауы

Д) антисемитизм

17 Бұқара халықтың санасын бірдей болуын қадағалап, саясатқа

«біздікі – және бөтен» деп өздерінің бағытын жақтаушыларды дос ретінде, ал басқалардың барлығын қас санайтын саяси мәдениеттің түрі -

А)плюралистік

Б)азаматтық

В)патриалхалдық

Г) тоталитарлық

Д) либералдық

18 Инаугурация, тәж кигізу, ант беру, ескерткіштерге азагүл қою рәсімдері мәнісі не болып табылады?

А)саяси жол-жора

Б)саяси сана

В)саяси дәстүр

Г) саяси норма

Д) саяси құндылық

19 Саяси дәстүрге төмендегілердің қайсысы мысал бола алады?

А) сайлауға уақыттылы қатысу

Б) мемлекеттік гимнді айтқанда орнынан тұру

В) Конституциялық ережелерді орындау

Г) бір партияға дауыс беру

Д) мақтанарлықтай жерлерді аралау

20 Қоғамның барлық мүшелері әдеттенген және үнемі орындап отыратын саяси стереотиптік әдіс қалай аталады?

А)құндылық

Б)жол-жора

В)салт-дәстүр

Г) тәртіп

Д) ереже

5.15 Ғаламдану

1 Әлемдік ұлттық-мемлекеттердің, бір ғана әлемдік қауымдастыққа бірігу процесі қалай аталады?

А) локализация

Б) глокализация

В) ғаламдану

Г) альтерглобализм

Д) макдональдизация

2 Ғаламдық мәселелер санына қандай мәселелер кірмейді?

А) экологиялық дағдарыс

Б) демографиялық мәселе (дамыған елдердегі туудың төменгі деңгейі және дамушы елдердегі туудың жоғарғы деңгейі)

В) ядролық соғыс қаупі

Г) дүниежүзілік лаңкестік

Д) Өскемендегі теректердің кесілуі

3 Бұрыннан қалыптасқан ережелерді қорғап, атақты адамдардың беделіне көзсіз сенуші, біржақты қатып қалған түсініктің халықаралық жағдайдың шиеленісіне кері әсерін тигізуші түсінік қалай аталады?

А) реализм

Б) синкретизм

В) догматизм

Г) диалектика

Д) гуманизм

4 Қырғи қабақ соғыс жылдарында әлемде қалыптасқан тәртіп қалай аталады?

А) бірполярлы

Б) биполярлы

В) үшполярлы

Г) көпполярлы

Д) полярсыз

5 Қазіргі заманғы әлемдік қауымдастыққа тән емес жағдай?

А) көпполярлы әлемнің құрылуы мен дамуы

Б) экономиканың интернационализациялануы

В) ғаламдық мәселелердің өсуі

Г) жаппай қыру қаруының жетілуі

Д) дамыған және дамушы елдердің қарсыластығының әлсіреуі

6 Қазіргі заманғы әлемнің белгісіне тән емес жағдайды табыңыз?

А) өзара тәуелділік

Б) өзара негізділік

В) дамудың тұйықтылығы

Г) шекаралардың ашықтығы

Д) дұрыс жауап жоқ

7 XX ғасырдың 90-шы жылдарына дейін әлемдік тәртіпті белгілеген екі ұлы елді көрсетіңіз?

А) АҚШ және Англия

Б) АҚШ және Германия

В) КСРО және Франция

Г) КСРО және АҚШ

Д) Франция және Испания

8 Ғаламданудың нақты анықтамасын таңдап алыңыз:

А) әлемнің үлкен ауылға айналуы

Б) біртекті экономикалық кеңістіктің құрылуы

В) біртекті саяси кеңістіктің құрылуы

Г) біртекті мәдени кеңістіктің құрылуы

Д) әлемдегі ұлттық мемлекеттердің бір ғана әлемдік қауымдастыққа бірігу, ұлттық шекаралардың жойылу процесі

9 БҰҰ-ның Қауіпсіздік кеңесінің тұрақты мүшелері ретіндегі статусты неше мемлекет алған?

А) 2

Б) 4

В) 5

Г) 8

Д) 10

10 Қазіргі әлемдік қауымдастықтағы қандай ұйым заңды әскери интервенцияға рұқсат береді?

А) БҰҰ-ның Бас Ассамблеясы

Б) БҰҰ-ның Қауіпсіздік кеңесі

В) БҰҰ-ның экономикалық және әлеуметтік кеңесі

Г) Халықаралық сот

Д) дұрыс жауап жоқ

11 Римдік клуб - бұл…

А) ғаламдық мәселелерді зерттеумен шұғылданушы ұйым

Б) халықаралық діни ұйым

В) халықаралық спорттық ұйым

Г) халықаралық экологиялық ұйым

Д) Батыс Европаның ең бай адамдары жиналған клуб

12 Ғаламдану процестерінің алғышарттарын атаңыз -...

А) ТҰК құрылуы

Б) дүниежүзі бойынша батыс мәдениеті үлгілерінің таралуы

В) осы заманның ғаламдық мәселелері

Г) информатика мен компьютерлік технологиялар салаларындағы түбірлі өзгерістер

Д) барлық жауаптар дұрыс

13 Бас Ассамблея, Экономиккалық және әлеуметтік кеңес, Қауіпсіздік кеңесі, Халықаралық сот пен қамқоршылық кеңестері қандай ұйымға жатқызылады?

А) Евро одақ

Б) БҰҰ

В) НАТО

Д) МАГАТЭ

Г) БСҰ-ВТО

14 Ғаламдануға қарсы анықтаушы белгіні табыңыз:

А) қала мен ауыл арасындағы қайшылық

Б) ой және дене еңбегімен шұғылданатын адамдар арасындағы қайшылық

В) капитализм мен социализм арасындағы қарама-қайшылық

Г) бір елдердің баюы мен екіншілерінің кедейленуі арасындағы қарама-қайшылық

Д) дұрыс жауап жоқ

15 Ғаламдануға тән емес белгіні алып тастаңыз:

А) саясаттың ұлттық шеңберден шығуы

Б) тұк таралуы

В) жұмыссыздықтың өсуі, жұмыс орындарының қысқаруы

Г) батыс құндылықтарының таралуы

Д) барлық елдерге даму үшін бірдей мүмкіндіктердің берілуі

16 Ғаламдануға қарсы шығушылардың қозғалысы қалай аталады?

А) глокализация

Б) локализм

В) глобализм

Г) альтерглобализм

Д) антиглобализм

17 Батыстық желі бойынша өткізілмек ғаламдануға қарсы шыққан бір текті қауымдастықтың құрылуының өзіндік жолын ұсынушылардың жақтастарының қозғалысы қалай аталады?

А) глокализация

Б) локализм

В) ғаламдану

Г) альтерглобализм

Д) сепаратизм

18 Ғаламдануға алғышарттарына тән емес белгіні алып тастаңыз:

А) осы заманғы ғаламдық мәселелер

Б) капитализмнің құрылуы мен дамуы

В) бақ және компьютерлік технологиялардың дамуы

Г) ұлттық-мемлекеттік шекаралардың ашықтығы

Д) дұрыс жауап жоқ

19 Барлық әлемге батыс өркениетінің құндылықтары мен стандарттарын таратып, үгіттейтін түсінікті қалай аталады?

А) фрагментация

Б) локализация

В) вестернизация

Г) альтерглобализм

Д) антиглобализм

20 Ғаламдануға тән белгіні атаңыз:

а) әлемде біртекті ақпараттық кеңістіктің құрылуы

б) жабық қоғамдардың пайда болуы

в) кіріс деңгейлері бойынша дамушы және дамыған елдердің тұрғындарының теңесуі

г) экономикаға әсер етуші негізгі іліктердің ұлттық мемлекеттердің қолында шоғырлануы

д) дұрыс жауап жоқ.


Каталог: files -> DistanceEducation -> Resource -> 114598
Resource -> Лекциялар курсы Редакциясын басцарган mapux гылымдарының докторы
Resource -> Рабочая учебная программа Барлық мамандықтардың студенттеріне арналған Өскемен Усть-Каменогорск 2014
Resource -> Семинар сабақтарының жоспары политология планы семинарских занятий
Resource -> Лекция №6 саяси режимдер
Resource -> 6 саяси режимдер
Resource -> Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы
Resource -> Берілген сөйлемдердің ішінен септеулік шылауды табыңыз
Resource -> Көркем әдебиет стилі


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет