Мазмұны кіріспе 1 Саясаттану пәнінің әдістемелік негізі


Халықаралық қатынаста ұлттық мүдде және ғаламдық қауіпсіздіктің байланысы қандай деңгейде?бет6/21
Дата08.11.2016
өлшемі0,9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21

Халықаралық қатынаста ұлттық мүдде және ғаламдық қауіпсіздіктің байланысы қандай деңгейде?

 • Қазіргі заман үшін саяси жүйенің қандай типі басым?

 • Қазақстан Республикасының сыртқы саясатының негізгі бағыттары?

 • Қазақстанның халықаралық және аумақтық қауіпсіздікті қамтамасыз етудегі қандай бастамаларын атай аламыз және олардың маңыздылығы қаншалықты?

  4 СТУДЕНТТЕРДІҢ ӨЗДІК ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ЖОСПАРЫ
  4.1 Қазіргі кездегі саясаттың ролінің артуы. Қазіргі кездегі саясаттың ролі. Саясат ғылым немесе басқару өнері. Қоғам өмірінің саяси және оның ерекшіліктері. Саясат саласының қоғамдағы басқа салалармен байланыстар туралы мәселелер. Саясаттанудың басқа гуманитарлық білімдермен байланысы туралы қысқаша схема сызу


  4.2 Ежелгі Грекия жене Римдегі (Платон, Аристотель, Цицерон) саяси ойдың негізгі бағыттары. Ежелгі Шығыс саяси көзқарастарының (конфуцизм, буддизм, даоцизм, легизм) негізгі белгілері туралы 1-кесте толтыру.

  1-кесте


  конфуцизм

  буддизм

  даоцизм

  легизм

  4.3 Феодализмнің пайда болуы дамуы кезеңіндегі Батыс Европа(Фома Аквинский, Николай Кузанский және т.б.), арабтық Шығыс, Орталық Азия мен Закавказье елдеріндегі саяси ой (Аль-Фараби, Низами және т.б.). Реформация және қайта өрлеу кезеңінің саяси ілімдері (Н. Макиавелли, М. Лютер, Д. Бокен, Ж. Боден). Европада капитализм орнау кезеңіндегі саяси ілімдер Ш.Монтескье, Ж.Руссо, И. Кант, Г.Гегель, О.Конт, Г.Спенсер), азаматтық құқық туралы (Т.Джефферсон), М. Вебердің саясаттануы.

  4.4 М.В. Ломоносовтың, В.Н. Татищевтің, А.Н. Радищевтің, В.Г. Белинскийдің, А.И.Герценнің, М.А. Бакуниннің, Ш. Уәлихановтың, Абай Кұнанбаевтың, Ы. Алтынсариннің шығармаларындағы саяси ой және идеология. П.Л. Лавровтың, П.Н.Ткачевтің, Н.Н. Бердяевтың саяси көзқарастары. «Славянофильдер», «Батысшылдар» және басқалардың теориялары. К. Маркстың, Ф. Энгельстің, Г.В. Плехановтың, В.И. Лениннің мемлекет, саяси билік, таптық және әлеуметтік құрылым туралы саяси концепциялары.

  4.5 Саяси режим түсінігі мен түрлері. Тоталитарлық, авторитарлық жүйенің пайда болуының негізгі формалары мен мәні. Тоталитаризм мен авторитарлық тәртіп, демократиялық режим белгілерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарына 2-кестеде талдау жасау.

  2-кесте


  Режим түрлері

  Демократиялық

  Тоталитарлық

  Авторитарлық

  Тән белгілері


  Орын алған кезеңдері


  ерекшеліктері

  4.6 Саяси ойшылдардың еңбектері мен өмір сүрген кезеңдері туралы 3-кестені толтыру.

  3-кесте

  Кезеңдері

  Ерекшеліктері

  Өкілдері

  Негізгі еңбектері

  Ежелгі шығыс


  Антика


  Орта ғасыр.Батыс


  Орта ғасыр. Шығыс


  Қайта өркендеу


  Жаңа заман


  Қазақ жеріндегі билер


  Қазақ ағартушылары


  Ресейдегі саяси ойлар


  Қазіргі заман


  4.7 Саяси партиялардың жіктелуі. Қазақстандағы көп партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстардың хронологиялық кестесін құру. Студенттердің қоғамдық қозғалысқа қатынасы.

  4.8 Демократия түсінігі және принциптері. Демократияның негізгі теориялары: классикалық, элитарлық, плюралистік және партиялық. Қазақстандық демократияны қалыптастырудағы қиындықтар: қоғамдық құрылыстың идеалы және шындық.

  4.9 Саяси жүйенің құрылымының қатынастары, институттары туралы шығарма жазу.Төмендегі кестедегі түсініктердің әрқайсысына анықтама және құрамына нелер кіретінін 4-кестемен көрсету қажет.

  4-кесте


  Саяси институттар

  Саяси мәдениет

  Саяси қатынас

  Саяси ережелер
  4.10 Саяси жетекшілік. Басшылық теориясы. Басшылықтың қазіргі технологиялары. Қазақстандағы қазіргі кездегі саяси жетекшілік және элитаны қалыптастыру ерекшеліктері. Басшы рөлін сомдау (студенттер өз таңдаулары бойынша сөз сөйлейді)

  4.11 Саяси элита түсінігі мен қызметі. Саяси элиталардың қалыптасуы мен жіктелуі. Қазіргі замандағы саяси элита, оның билікті атқару негіздері. Элитаны іріктеу жүйесі туралы 5-кестені толтыру.

  5-кесте  Түрлері

  антрепренерлік

  гильдиялық

  Ерекшеліктері  Кемшіліктері  Артықшылықтары


  4.12 Мемлекеттердің түрлері, басқаруы мен территориялық бөлінісі туралы 6-кестені толтыру.

  6-кесте

  Мемлекеттің бөлінуі

  Түрлері

  Территориялық құрылымы бойынша
  Саяси тәртібі бойынша
  Билік түрі бойынша
  Мемлекеттің қызметтік бағыты  4.13 Саясат және идеология. Саяси идеология: құрылымы, қызметі және деңгейі. Басқа да идеология түрлері: ленинизм, неолиберализм, неоконсерватизм, антиэтатизм, сионизм түсініктеріне талдау жасау. Әлемдегі негізгі идеология түрлері: либерализм, консерватизм, социализм, фашизмнің өкілдері мен негізгі ойлары мен ұстанған идеяларын 7-кестеде көрсетіңіз.


  7-кесте

  Идеология түрлері

  либерализм

  консерватизм

  социализм

  фашизм

  өкілдері

  негізгі ойлары

  4.14 Саяси жанжалдар. Саяси жанжалдар мен дағдарыстарды реттеудің әдістері мен тәсілдері. Қазақстандағы саяси жанжалдар мен келісім мәселесі, этносаяси жанжалдар.

  4.15 Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Жаңаша саяси ойлау және халықаралық қатынастар. Қазіргі кездегі ғаламдық проблемалар, оларды шешу жолдары. Егеменді Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде, сыртқы саясатының ерекшеліктері.

  4.16 Қорытынды сабақ, жалпы саясатқа деген көзқарастың толығуын дәлелдеу, саясаттану пәнінің маңызы туралы өз көзқарастарын білдіру
  5 РЕФЕРАТ ТАҚЫРЫПТАРЫ
  1 Саясаттану ғылымының зерттеу әдістері.

  2 Ежелгі замандағы діни текстердегі саяси идеялар.

  3 Платон және Аристотель еңбектерінің мемлекет және мемлекеттік құрылым туралы ойлары.

  4 Саясаттанудың негізгі даму кезеңдері.

  5 «Салыстырмалы» және «қолданбалы» саясаттану.

  6 Қазақстандағы саяси ғылымның дамуы: негізгі мақсаттары, даму жолдары, болашағы.

  7 Цицерон және оның саяси концепциясы.

  8 Әл-Фарабидің саяси-әлеуметтік ой-пікірлері.

  9 Макиавели және макиавелизм.

  10 Қазақ эпостарындағы саяси идеялар.

  11 Социал-утопистердің саяси көзқарастары.

  12 Ш.Ш. Уәлихановтың саяси-әлеуметтік көзқарастары.

  13 Билік теориялары.

  14 Қазақстандағы лоббизм институты.

  15 Монтескье іліміндегі «билік бөлу» принципі .

  16 Демократия - билік түрі ретінде.

  17 Қазақстан Республикасының саяси жүйесі.

  18 Парламенттік демократия.

  19 Қазақстан Республикасының мемлекеттік егемендігі.

  20 Ислам және саяси жүйе.

  21 Көппартиялыққа көшу. Партиялық жүйелер.

  22 Халықаралық ұйымдар мен институттар.

  23 Қазақстан Республикасының сыртқы саясаты.

  24 Қазақстан Республикасының Конституциясы.

  25 Қазақстандағы саяси ой-пікірлер мен дәстүрлердің тарихы.

  26 Қазақ мемлекетінің қалыптасу тарихы.

  27 Қазақстан Республикасының ұлт саясаты.

  28 Қазақстан Республикасының идеологиясының қалыптасу ерекшеліктері  Каталог: files -> DistanceEducation -> Resource -> 114598
  Resource -> Лекциялар курсы Редакциясын басцарган mapux гылымдарының докторы
  Resource -> Рабочая учебная программа Барлық мамандықтардың студенттеріне арналған Өскемен Усть-Каменогорск 2014
  Resource -> Семинар сабақтарының жоспары политология планы семинарских занятий
  Resource -> Лекция №6 саяси режимдер
  Resource -> 6 саяси режимдер
  Resource -> Тәуелсіз Қазақстанның қоғамдық-саяси дамуы
  Resource -> Берілген сөйлемдердің ішінен септеулік шылауды табыңыз
  Resource -> Көркем әдебиет стилі


  Достарыңызбен бөлісу:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


  ©www.engime.org 2017
  әкімшілігінің қараңыз

      Басты бет