«Неке мен отбасы туралы» заңындаДата25.08.2017
өлшемі0,51 Mb.
$$$ 51 E

Отбасы тәрбиесінің құқықтық негіздері көрсетілген:

А «Білім туралы» Заңда.

В «Тіл туралы» заңда.

С Ұжымның дамуы туралы заңда.

D Жоғары педагогикалық білім тұжырымдамасында.

E «Неке мен отбасы туралы» заңында.

$$$ 52 D

Отбасының педагогикалық процесі диагностикасының негізгі өлшемдері:

А Оқушының сабақ үлгерімі, сабаққа қатысуы, мектетің қоғамдық істеріне қатынасуы.

В Оқушының әлеуметтік белсенділігі, үйірмеге қатысуы, ғылыми жобаларға қатынасуы.

С Отбасындағы бақылау әдістері.

D Отбасының мінездемесі, адамгершілік-психологиялық атмосферасы, ата-анасының педагогикалық мәдениеті, оқушының мінездемесі.

E Отбасыдағы ынталандыру әдістері.

$$$ 53 C

Отбасының тәрбиелік мүмкіндіктерінің деңгейі:

А Саулығы, аман-есендігі, аман-есен еместігі.

В Толық, толық емес отбасы.С Жоғары, жеткілікті, төмен.

D Адамгершіліктік, психологиялық, материалдық.

E Оқытушылық, тәрбиелеушілік.

$$$ 54 E

Мектеп пен отбасының өзара байланысының негізгі формасы болып табылады:

А Ата-ананы мектепке шақыру.

В Оқушының отбасына бару.

С Күнделік жазу.

D Оқушы арқылы қатынасу.

E Ата-аналар жиналысы.

$$$ 55 C

Қазіргі заманда отбасының тәрбиелік әсері:

А Жоғарлаған.

В Өзгеріссіз қалған.

С Төмендеген.

D Нақты бағалау мүмкін емес.

E Орташа.

$$$ 56 A

Жалпы мектептік ата-аналар жиналысы өткізіледі:

А Оқу жылында 2 рет.

В Жылына 4 рет.

С Әр тоқсан сайын 1 рет.

D Екі ай сайын 1 рет.

E Уақыт талабына сай.

$$$ 57 C

Оқушының өзін белсендіруінің жолдары:

А Талдау мен пікірталасқа қатысу.

В Сыныптастарының жауаптарына өз пікірін білдіру.

С Әрқашан ағымдағы процеске талаптанып, жігерлене мақсат қою арқылы оқу.

D Өз бетімен қиын тапсырмаларды таңдап алу.

E Пәндік үйірмелерге қатысу.

$$$ 58 A

Педагогикалық кеңес өткізіледі:

А Оқу жылы тоқсандарының барысында 1 рет.

В Оқу жылының басында.

С Оқу жылының аяғында.

D Жыл бойы.

E Ай сайын.

$$$ 59 A

Педагогикалық ұжым:

А Жалпы мақсат пен міндеттерді жүзеге асыруда, бірлескен іс-әрекет процесінде дамудың жоғары деңгейіне қол жеткізген, ұйымдастырушылық пен психологиялық бірлікті көрсететін педагогтар топтары.

В Мектептің жоғары органы.

С Пән бірлестіктері.

D Мектептегі оқу-тәрбие процесінің жоғары деңгейі.

E Жеке мұғалімнің инновациялық әрекеті.

$$$ 60 E

Жалпы білім беретін мектептегі басқару формалары:

А Ата-аналар жиналысы, оқушылар комитетінің отырысы.

В Пән бірлестіктерінің кеңесі, жылдық есебі,

С Мектептегі тәрбиелік іс-шаралар.

D Білімділер, тапқырлар, көңілділер клубының сайысы.

E Педагогикалық кеңес, әдістемелік комиссия, педагогикалық консилиум, жиналыс, оқушылар комитеті, білім беру бойынша кеңестер, мектеп кеңестері.

$$$ 61 D

Мектептегі басқару басқарудың төмендегі буындары арқылы жүзеге асырылады:

А Мектеп директоры – оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары.

В Оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.

С Сынып жетекшісі – оқушы.

D Мектеп директоры - оның оқу-тәрбие жөніндегі орынбасарлары -мұғалімдердің қоғамдық ұйымдарының жетекшісі - мұғалім - оқушылардың өзін-өзі басқаруының жетекшісі - оқушы.

E Департамент

$$$ 62 D

Мектеп іс-әрекетіндегі жоспардың түрлері:

А Әкімшілік, ведомствааралық жоспарлар.

В Кәсіподақтық, қоғамдық ұйымдық жоспарлар.

С Мектеп аралық спорттық жарыстар жоспары.

D Жалпы мектептік жылдық, болашақтық, күнтізбелік, тәрбие жұмысының жоспары, сабақ жоспары.

E Жеке, топтық, ұжымдық жоспарлар.

$$$ 63 C

Мектеп жұмысын жоспарлау – бұл:

А Педагогикалық процестің негізгі сипаттамасының жағдайын көрсететін маңызды, нақты мәліметтер.

В Жаратылыстану пәндері саласындағы жетістіктер туралы ғылыми ақпараттар.

С Мектептің барлық іс-әрекетінің тиімділігін арттыру мақсатында алдағы уақыттағы іс-шаралар мен әрекеттің негізгі түрлерін анықтау.

D Болашақ мамандар іс-әрекетінің мақсатын құру.

E Әлеуметтік-гуманитарлық пәндер жетістігі туралы ғылыми ақпараттар.

$$$ 64 B

Мектеп пен мұғалім жұмысының негізгі жоспары:

А Күнтізбелік жоспар.

В Жалпы мектептік жылдық жоспар.

С Тәрбие жұмысының жоспары.

D Болашақтық жоспар.

E Факультативтер жұмысының жоспары.

$$$ 65 E

Мектеп жұмысы мен мұғалімдер іс-әрекетінің негізгі жоспарына жатпайды:

А Жалпы мектептік жылдық жоспар.

В Болашақтық жоспар.

С Күнтізбелік жоспар.

D Тәрбие жұмысының жоспары.

E Техникалық жоспар.

$$$ 66 D

Мектептік құжаттардың барлық түрлері бөлінеді:

А Әкімшілік, оқушылық, педагогикалық, ата-аналық, кәсіподақтық.

В Жекелік, топтық, ұжымдық.

С Қоғамдық, құқықтық, нормативті.

D Оқу-педагогикалық, мектепішілік ақпараттық, қаржы-шаруашылық.

E Психологиялық, әлеуметтік.

$$$ 67 D

Мұғалім білуге тиіс емес:

А Балалар құқық декларациясы.

В Білім беру заңы.

С ҚР конституциясы.

D ҚР қылмыс кодексін.

E Мектеп уставы

$$$ 68 A

Педагогиканың білімге жататын:

А Педагогиканың категориялары,ұғым,заңдылық әдіс тәсілдерімен оқу-тәрбиені ұйымдастыру.

В Жалпы мектепке дейінгі жасөспірім,салыстырмалы,әскери,коррекциялық педагогика.

С Педагогика тарихы,антропология,педагогика.

D Әлеуметтану психология,педология, физиолгия, актология.

E Мәдениет тарихы.

$$$ 69 A

Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекет сапасының шешуші көрсеткіші не болып табылады:

А Оқушы тұлға ретінде дамыту деңгейі.

В Оқушылардың үлгерімі.

С Ата-аналармен жұмыс істей білуі.

D Оқушыларға жеке қатынасты жүзеге асыру біліктілігі.

E Оқушылардың сабақтағы белсенділігі.

$$$ 70 E

Мұғалімнің профессиограммасына жатпайды:

А Болашақ маман жұмысының түрі мен жағдайларына қысқаша сипаттама.

В Кәсіби қажеттіліктің нормативтері мен көрсеткіштері.

С Жас маман таңдауға құралған бағалау шкалалары.

D Болашақ кәсіби мұғалімдерді даярлауға қойылатын талаптар.

E Мұғалімдерді даярлау мақсатындағы приоритеттердің алмасуы.

$$$ 71 D

Педагогикалық іс-әрекет компонентіне жатпайтындар:

А Конструктивті.

В Ұйымдастырушы.

С Мазмұнды.

D Ізденіс.

E Коммуникативті.

$$$ 72 E

Педагогикалық біліктілік:

А Педагогикалық жобалау дағдысы мен тәжірибесінің барлығы .

В Обьективтік шындық заттары мен құбылыстары туралы игерілген мәліметтердің, ұғымдардың,түсініктердің жиынтығы .

С Адамның мүдделерімен қызығушылығын тәжірибе жүзінде орындауға бағытталған әрекет.

D Адам санасы сенім мен көзқарас жүйелерін игеруге негізделген әрекет.

E Мұғалімнің жемісі, әрекеті, мақсатты оқытуды тарату.

$$$ 73 E

Мұғалімнің инновациялық әрекетіне жататын:

А Оқушылармен ойын әрекетін ұйымдастыру.

В Танымдық әрекетін белсендіру.

С Оқытудың дәстүрлі әдісін қолдану.

D Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқып үйрену.

E Оқытудың авторлық моделін жасау.

$$$ 74 C

Мектеп пен отбасы әрекеттестігінің бағыттары

А Саяхаттарға, театрға, көрмелерге бару

В Ата -аналар жиналыстары мен конференциялары

С Ата -аналармен ұйымдастырушылық педагогикалық жұмыс, ата-аналардың педагогикалық сауаттылығын дамыту, ата-аналармен баланың үлгерімі мен тәрбиесін жақсарту үшін жүйелі жеке дара жұмыстарын жүргізу

D Сұрақ-жауап кештер, қамқорлық кеңестерімен жұмыс

E Отбасы тәрбиесінің тәжірибесін талдап қорыту, тарату

$$$ 75 A

Өзін-өзі тәрбиелеу:

А Өзін-өзі меңгеру.

В Жасырын тәрбие.

С Коммунистік тәрбие.

D Ақыл-ой тәрбиесі.

E Политехникалық тәрбие.

$$$ 76 E

Өзін-өзі тәрбиелеу әдісі:

А Салауатты қоғамдық пікір қалыптастыру.

В Мадақтау және жазалау.

С Ұжымда жағымды дәстүр туғызу.

D Оқушының тәртібін қадағалау.

E Өзін басқа адамның орнына қою.

$$$ 77 C

Өз-өзіне өз уақытта нұсқау жасауы:

А Көз жеткізуі.

В Өзін-өзі бақылау.

С Өзіндік бұйрық .

D Өзін-өзі сендіру

E Өзін-өзі тиянақтау.

$$$ 78 E

Педагогика

А Баланың даму заңдылығы оқытады және оны тәрбиелеу жолдарын айқындайды.

В Тұлғаның кәсіби қалыптасу проблемасын қарастырады.

С Бұл тәрбиешінің тәрбиеленушіге дүниетану көзқарасына қалыптастыру мақсатындағы өнері.

D Жеткіншек ұрпақты дамытуға байланысты сұрақтарды оқытумен айналысады.

E Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

$$$ 79 B

Педагогика ғылымдары:

А Дидактика, психология, тарих, мектептану,тәрбие теориясы, мектеп гигиенасы,салыстырмалы педагогика.

В Жалпы педагогика,жасөспірімдер педагогикасы,арнайы педагогика,жеке пәндерді оқыту әдісі,арнайы пдагогика,педагогика тарихы.

С Жалпы пдагогика, этика,эстетика,мектепке дейінгі педагогика, мектепті басқару, мектеп тарихы

D Жалпы педагогика этика,эстетика.

E Мектепке дейінгі педагогика,волеология,әлеуметтік педагогика,дидактика, тәрбие теориясы.

$$$ 80 C

Педагогика пәніне не кіреді:

А Оқыту процесі.

В Тәрбие процесі.

С Педагогикалық процесс.

D Білім беру жүйесі.

E Мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеті .

$$$ 81 E

Педагогикалық ғылым жүйесіне келесі пәндер кірмейді:

А Мектепке дейінгі педагогика.

В Тәрбие теориясы.

С Психология.

D Оқыту теориясы.

E Жоғарғы мектеп педагогикасы.

$$$ 82 D

Ата-анасынан балаға тұқым қуалау бойынша берілетін:

А Ойлау қабілеті

В Мінез-құлқы.

С Әр түрлі іс-әрекетке қабілеті.

D Адамның жеке даму қабілетіне негіз болатын нышандар.

E Адамдарға қарым-қатынасы.

$$$ 83 A

Жеке тұлғаның дамуындағы негізгі фактор:

А Тұқымқуалаушылық .

В Ұжымдағы психологиялық жағдай.

С Ата-анасы.

D Жолдастары.

E Мұғалімімдердің пікірі.

$$$ 84 D

Даму –бұл:

А Сандық өзгерістердің адам ағзасына жиналуы.

В Ескіні жою, жаңаның пайда болуы.

С Өмір мен қызмет барысында жүзеге асатын адамның әлеуметтік тіршілік иесі ретінде қалыптасуы.

D Уақыт ішінде әрқилы факторлардың ықпалымен жүзеге асатын адам ағзасындағы сандық және сапалық өзгерістер.

E Алдын-ала көзделген сапалық қасиеттердің адамдарда қалыптасуының белгілі бір мақсатқа бағытталған процесі.

$$$ 85 C

Бала тұлғасы дамуның жағдайлары:

А Жеке гигиенамен дұрыс тамақтандырудың бірлестігі.

В Өзара қатынасудың қалыптасуы.

С Оқушының даму ортасындағы сипаттары.

D Дене жаңашылықтарының болуы.

E Сезімдерді тәрбиелеу.

$$$ 86 A

Оқушылардың дамуы бір-бірімен байланысты 3 бағытта жүреді:

А Биологиялық,психолгиялық,әлеуметтік.

В Психологиялық,физиологиялық,адамгершілік.

С Әлеуметтік,еңбек,экономикалық.

D Құқықтық,ақыл-ой,экологиялық.

E Тұқым қуалаушылық, биологиялық, эстетикалық,діни.

$$$ 87 B

Адамға тұқым арқылы берілетін:

А Таланттылық,салмақтылық.

В Анотомиялық, физиологиялық ерекшеліктері .

С Адамгершілік, мінез-құлық стилі.

D Еңбексүйгіштік,ізгілігі.

E Хоббиі,өмір сүруі.

$$$ 88 E

Жеке тұлғаны оқытумен тәрбиелеудің нәтижесі неге байланысты емес:

А Тұқымқуалаушылыққа.

В Оқу әректінің сипатына.

С Оқулықтың сапасына.

D Оқытушының талантына.

E Табиғат жағдайынан.

$$$ 89 A

Жоғарғы сынып оқушыларының негізгі іс-әрекетінің түрі:

А Оқу танымдық.

В Ойын ойнау.

С Еңбек.


D Спортпен шұғылдану.

E Көркем шығармашылық.

$$$ 90 C

Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

А Ата-ананың пікірі.

В Жолдастарының пікірі .

С Оқытушының пікірі.

D Өз пікірі.

E Ұжымының пікірі.

$$$ 91 B

Бірдей жастағы оқушылардың даму деңгейі шамамен:

А Отбасы.

В Сынып.

С Клуб.


D Секция.

E Мектеп.

$$$ 92 D

5-6 сынып оқушыларының мінез-құлқы мен үлгерімінің төмендеу себептері:

А Балалардың оқудан шаршауы.

В Бастауыш сынып мұғалімдеріне қарағанда сынып жетекшісінің аз уақыт бөлуі.

С 5-6 сыныпта бастауыш мектеп оқуда жан-жақты дамуын қамтамасыз етпейді.

D Оқушының оқыту шартының өзгеруіне, сонымен бірге жас ерекшелігінің әсеріне, жаңа талаптарға іштей дайын еместігі.

E Жас ерекшелігінің әсері.

$$$ 93 D

Жоғарғы сынып оқушыларының бір нәрсеге қарым-қатынасының қалыптасуына көбірек әсер ететін :

А Ата-ана пікірі.

В Қызметкерлердің пікірі.

С Оқушы пікірі.

D Өз пікірі.

E Ұжымының пікірі.

$$$ 94 C

Бастауыш мектеп оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер :

А Ата-ананың пікірі.

В Жолдастарының пікірі .

С Оқытушының пікірі.

D Өз пікірі.

E Ұжымының пікірі.

$$$ 95 B

5-8 сынып оқушыларының қарым-қатынасына әсер етушілер:

А Ата-анасының пікірі.

В Жолдастарының пікірі.

С Оқытушының пікірі.

D Өз пікірі.

E Туыстарының пікірі.

$$$ 96 D

Оқушылардың тәрбиелік деңгейінің әдістеріне жатпайтындар:

А Сабақ барысында мұғалімнің оқушыларды бақылауы.

В Адамгершілік тақырыбына шағын шығарма жазу.

С Оқушылармен әңгімелесу.

D Кинотеатрға бару.

E Тәрбие теориясы

$$$ 97 B

Ғылыми зерттеу әдісіне жататындар:

А Кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылайды.

В Педагог курстың жекелеген тақырыптарын оқып-үйрену барысында оқушылардың дамуын компьютер бағдарламасының көмегімен бақылайды.

С Сынып жетекшісі оқушылар киімінің ұқыптылығын қадағалайда.

D Экскурсия кезінде биалогияның мұғалімі оқушылармен бірге құмырсқалардың мінез-құлқын бақылайды.

E Жас мұғалім тәжірибелі әріптесінің қиын оқу материалын түсіндіру барысындағы әрекеттерін бақылайды.

$$$ 98 C

Әңгімелесу зерттеу әдісі ретінде:

А Әлде қандай пдагогикалық құбылысты қабылдау.

В Мұғалімдердің озық тәжірибесін оқыту.

С Қажетті ақпаратты алу мақсатындағы өздігінен қосымша әдісі.

D Кез-келген әдісті арнайы ұйымдастырылған тексеру.

E Қатаң қадағаланатын жағдайларда өткізілінетін алдына белгілі бір мақсатқа бағытталған,сынаққа түскендердің барлығына арналған біркелкі зерттеу.

$$$ 99 A

Зерттеудің ауызша сұрақ әдісі:

А Интервью.

В Әңгіме.

С Байқау.

D Дискуссия.

E Ситуацияны талдау.

$$$ 100 D

Педагогикалық зерттеудің теориялық деңгейіне жатпайтын әдістер:

А Әдебиеттерді оқу.

В Анализ және синтез.

С Моделдеу.

D Анкета жүргізу.

E Болжам жасау.

$$$ 101 E

Жеке тұлғаны үнемі зерттеу әдісі:

А Салыстыру.

В Абстрактілеу.

С Индукция.

D Дедукция.

E Байқау.

$$$ 102 B

Мұғалімнің зерттеу әрекетінің кезеңдеріне:

А Педагогикалық консилиум.

В Проблеманы анықтау.

С Әдістемелік кеңестің отырысы.

D Ата-аналарды педагогикалық ағарту.

E Қоғамды ұйымдарды тарту.
@@@ Модуль II.Оқушылармен тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру
$$$ 103E

Мектептің оқу ісінің меңгерушісінің (завуч) міндетіне жатпайды:

А Әдістемелік жұмысты ұйымдастыру.

В Сабақ кестесін жасау

С Оқушылардың үлгерімі және тәртібін бақылау.

D Оқу бағдарламасының орындалуын қадағалау.

E Оқу процесін қаржыландыруға байланысты сұрақтарды шешу.

$$$ 104C

Мектептен тыс, сыныптан тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының міндетіне не жатпайды:

А Мектептегі сабақтан тыс тәрбие жұмысын жоспарлау.

В Сынып жетекшілерге тәрбие іс шараларын өткізуді ұйымдастыруға әдістемелік көмек.

С Сабақ кестесін жасау.

D Тәрбие жұмысының жоспарының орындалуын бақылау.

E Белсенді оқушылардың сабақтан тыс тәрбие жұмысын өткізулеріне әдістемелік көмек.

$$$ 105 D

Педагогикалық кеңестің мәжілісінде қарастырылмайтын мәселелер:

А Педагогикалық озық тәжірибені тарату.

В Жаңа педагогикалық технологияны ендіру.

С Әдістемелік ұйымдардың жұмысы.

D Мұғалімнің қосымша оқыған жұмысы (репиторлық) .

E Тәрбие жұмысының тиімділігін арттыру проблемалары.

$$$ 106C

Мектептану – бұл оқу тәрбие мекемелелерін басқару:

А Оқу және тәрбие теориясын оқытатын педагогиканың тарауы .

В Кейбір жеке пәндерді оқыту әдістемесін қарастыратын педагогиканың бөлімі.

С Басқару туралы ғылым.

D Оқытудың түрлері туралы ғылым.

E Адамды тәрбиелеу туралы ғылым.

$$$ 107B

Жалпы мектептік жоспарға кіретіндер:

А Тақырыптық жоспар.

В Мектептегі тәрбие жұмысының жоспары.

С Сабақ жоспары.

D Сынып жетекшісінің тәрбие жұмыстық жоспары.

E Сынып белсенділерінің жұмыс жоспары.

$$$ 108D

Педагогикалық іс-әрекеттің конструктивті компонентін анықтайтын біліктер тобы

А Қатынас құру, жоспарлау

В Ұжым құру, қатынас құру

С Педагогтың оқушылармен қатынасын құру

D Оқу материалын таңдап алу, жоспарлау, құру

E Оқушыны түрлі іс-әрекетке қатыстыру, ұжым құру, біріккен іс-әрекет ұйымдастыру

$$$ 109B

Педагогиканың негізгі категориялары:

А Материя.

В Тәрбие.

С Іс-әрект.

D Оқымыстылық

E Тұқым қуалаушылық.

$$$ 110A

Педагогикада қолданылатын ұғымдар (категория) :

А Жеке тұлға.

В Көрініс.

С Мемлекет.

D Этнос.

E Дін.


$$$ 111 E

Педагогика ғылымының объектісі:

А Жеке тұлға.

В Оқушы.

С Мұғалім.

D Ұжым.


E Педагогикалық іс -әрекеттің объективті жүріп жатқан жағдайы.

$$$ 112D

Педагогика пәніне жататындар:

А Бала.


В Оқушылар ұжымы.

С Жанұя.


D Процесс.

E Мұғалімдер ұжымы .

$$$ 113D

Қабылдау, пайымдау, қорыту, бекіту, практикада қолдану бұл -

А Оқыту процесінің компоненттері

В Сабақ элементтері

С Педагогикалық процесс кезеңдері

D Білімді игеру процесінің кезеңдері

E Іс -әрекет компоненттері

$$$ 114B

Тәрбие прициптеріне жататандар:

А Тұқым қулаушылық әсері.

В Жеке тұлғаны тәрбиелеудегі саналылық қажеттіліктің сәйкестілігі.

С Ортаның әсері.

D Ойын іс-әрекетіне қатысу.

E Жеке тұлғаның қалыптасу процесі.

$$$ 115E

Педагогикалық процестің негізгі компоненттеріне жатпайды:

А Білім беру мазмұны.

В Білім беру мақсаты.

С Тәрбиенің міндеттері.

D Оқытудың түрлері.

E Мұғалімдерді даярлау.

$$$ 116E

Мұғалім сабақта бірнеше оқушыға зейінін бөледі, бұл уақытта басқалары өз бетімен жұмыс жасайды. Бұл оқыту формасын:-

А Фронтальдық

В Жеке

С ҰжымдықD Аралас

E Жекеленген-топтық

$$$ 117B

Тұтас педагогикалық процестің тәрбиелік механизіміне не жатады:

А Педагогикалық технология .

В Оқытушымен оқушы өзара қарым-қатынасы.

С Құралдары,түрлері,әдіс-тісілдері.

D Оқытудың технологиялық құралдары.

E Мақсаты,міндеті,мазмұны.

$$$ 118D

А.С .Макаренко тұтас педагогикалық процесс ретінде қарастырады:

А Тәрбиемен оқытудың бірлігі.

В Оқытудың білімділік,дамытушылық және тәрбиелік қызметінің бірлігі .

С Оқушылардың өзіндік сипаты.

D Оқу-тәрбие процесінің оқудан тыс уақыттағы қатынасушылардың өзіндік әрекеттері.

E Оның даму жағдайы.

$$$ 119D

Тұтас педагогикалық процестің құрамына кіреді:

А Мұғаліммен оқушы.

В Оқытушылармен оқушылар.

С Мақсаты, мазмұны.

D Мұғалім оқушы,мақсат міндет,мазмұн форма,құрал әдіс тәсіл.

E Мақсат міндет тапсырма.

$$$ 120B

Балаларды мектептен тыс тәрбиелеу мен білім беру саласындағы теориялық және қолданбалы зерттеулерден тұратын ғылым:

А Жас ерекшелік педагогикасы.

В Әлеуметтік педагогика.

С Сурдопедагогика.

D Тифлопедагогика.

E Дефектология.

$$$ 121B

А.С Макаренконың педагогикаға қосқан үлесі:

А Мектепті басқару.

В Жеке тұлғаны ұжымда тәрбиелеу.

С Шығармашылық.

D Таным теориясы .

E Оқыту теориясы.

$$$ 122C

Ата-аналар комитетін сайлайды -

А Мектеп директоры

В Сынып жетекші

С Сынып ата-аналары

D Оқушылар комитеті

E Педагогикалық кеңес

$$$ 123A

Педагогиалық талдау объектісі

А Сабақ, тәрбие шаралары

В Мектеп құжаттары

С Мұғалім, оқушы тұлғалары

D Мектептің ата-аналамен жұмысы

E Мұғалім, оқушы іс-әрекеттері

$$$ 124E

Тәрбиенің мақсаты :

А Тәрбиені гуманизациялау

В Тәрбиені гуманиторландыру.

С Еңбек және политехникалық білім беру.

D Эстетикалық тәрбие.

E Жеке тұлғаның жан-жақты дамуы.

$$$ 125E

Педагогикалық процесінің жүйе құраушы компоненті

А Мазмұн

В Модель


С Міндет

D Эталон

E Мақсат

$$$ 126C

Тәрбие туралы ғылымның мәнін көрсететін ұғым.

А Антропология.

В Андрогогия.

С Педагогика.

D Андропогия.

E Педоголия.

$$$ 127C

Тәрбиелік мақсатқа жетуде кешенді әдістер мен тәсілдерді пайдалану тәртібі:

А Амал.

В Әдіс.


С Әдістеме.

D Акт.


E Тәсіл.

$$$ 128B

Дүниеге көзқарастың құрылысына жатпайды:

А Білім.


В Білімге қажеттілік.

С Көз жеткізу.

D Іс-әрекетке дайындық.

E Идеал.


$$$ 129C

Тәрбие жүйесі:

А Ұжыммен бақыланбайтын біртұтас ұжым

В Өзін -өзі реттеуге бейімдігі бар жүйе

С Өздігімен реттелетін және басқарылатын күрделі әлеуметтік психологиялық-педагогикалық құрылым

D Педагогикалық ұжым мен оқушылар ұжымының өзара әсері

E Білім беру мен оқушыларды тәрбиелеудің біртұтас процесі

$$$ 130C

Ғылым дүниетаным жеке тұлғаға мүмкіндік береді:

А Кәсіпті дұрыс таңдауға.

В Өзінің қабілетін бағалауға.

С Қоршаған ортаның құбылыстарын дұрыс қабылдау және ұғыну.

D Тиімді оқып-үйрену.

E Нағыз достарды таңдау.

$$$ 131B

Дүниетаным:

А Шынайлықты сезіну.

В Адам санасының спецификалық формасы.

С Адамның қарым-қатынасты түсінуі.

D Өзіндік позицияны таңдау.

E Басқа адамды түсіну қабілеті.

$$$ 132E

Болмыстағы және өмірдегі сұлулық пен әдемілікті дұрыс қабылдау қабілетін қалыптастыру:

А Еңбек тәрбиесі

В Дене тәрбиесі

С Адамгершілік тәрбиесі

D Экологиялық тәрбиесі

E Эстетикалық тәрбие

$$$ 133D

Дүниетанымның құрамына кіретін компоненттер:

А Ғылыми білік, біліктілік,дағды.

В Қоғамдық пікір,ғылымға қатынасы.

С Құндылық бағдар,сенім,діни көзқарастар.

D Ғылыми білімдер,жиынтығы,білімге қатынасы,сенім,қылық (іс) .

E Экононмикалық білімдер, табиғатқа деген мінез-құлық стилі.

$$$ 134E

Тәрбиенің құрамдас бөліктері:

А Адамгершілік тәрбиесі, экологиялық тәрбие, азаматты тәрбиелеу, кәсіби білім,мамандық таңдауға дайындық.

В Гуманизациялау,интерноционалдық тәрбие,эстетикалық тәрбие, атеистік тәрбие, экологиялық тәрбие .

С Ақыл-ой тәрбиесі,атеистік тәрбие, саяси-идеялық тәрбие, дене тәрбиесі тәрбиені демократияландыру.

D Демократияландыру, экологиялық тәрбие, азаматтық тәрбие, құқықтық тәрбие,жанұя тәрбиесі.

E Ақыл-ой тәрбиесі,еңбек тәрбиесі,дене тәрбиесі,эстетикалық тәрбие, адамгершілік тәрбиесі.

$$$ 135D

Экологиялық тәрбиенің міндеті:

А Дене және спорттық қоғамдық маңызы және мәні туралы білімдер жүйесі мен оқушыларды байыту.

В Мектеп оқушыларын көркем өнер шығармашылығына тарту.

С Оқушыларда мәдени мінез-құлық және тәртіп қалыптастыру.

D Табиғатқа ұқыпты қарым-қатынас қалыптастыру және табиғатты қорғау іс-әрекетін ұйымдастыру.

E Оқушылардың ақыл-ой қабілетін дамыту.

$$$ 136C

Эстетикалық тәрбиенің мәні:

А Эстетикалық мінез-құлық нормаларын қалыптастыру.

В Еңбексүйгіштікпен тәртіптілікке тәрбиелеу .

С Оқушыларды әртүрлі көркем-эстетикалық іс-әрекетті ұйымдастыру.

D Әлеуметтік жауапкершілікке және өз Отанына сүйіспеншілікке тәрбиелеу.

E Оқушыларды идеялық бағыттылыққа тәрбиелеу.

$$$ 137A

Оқушылардың кәсіби бағдарына енгізіледі:

А Кәсіби ағарту, кәсіби көмек,кәсіби диагностика,кәсіби бейімділік.

В Кәсіби көмек,кәсіби диагностика,құқықтық ұйымдастырушылық жұмыс.

С Кәсіби диагностика,кәсіптік оқыту,еңбек тәрбиесі.

D Кәсіби көмек,кәсіпті таңдау,ағарту,өздігінен білім алу.

E Кәсіби бағдар,кәсіби біліктілік.

$$$ 138A

Дене тәрбиесінің міндеттері болып табылады:

А Дененің дұрыс дамуына әсер ету,организмді шынықтыру,қозғалыс сапасын дамыту, салауатты өмір салтын қалыптастыру.

В Білім,біліктілік пен дағдылар жүйесін қалыптастыру.

С Ақыл-ой дағдысы мен біліктілігін қалыптастыру.

D Жүйелі оқуға қызығушылығын қалыптастыру.

E Эстетикалық талғамын қалыптастыру.

$$$ 139E

Денені жаттықтыруға жатқызылады:

А Жарыс.

В Валеология сабағы.

С Олимпиада.

D Байқау.

E Гимнастика,денені шынықтыру,спорттық ойындар.

$$$ 140A

Оқушылардың экономикалық тәрбиелілігінің көрсеткіші болып табылады:

А ҚР-дағы экономикалық саясат,негізгі экономикалық ұғымдармен жетекші идеялар туралы білімі.

В Табиғатты қорғауға саналы жауапкершілік сезімі.

С Экономикалық мәдениетті меңгеруі.

D Табиғатты қорғау бойынша тәжірибелік іс-әрекеті.

E Математикалық білімі.

$$$ 141B

Эстетикалық тәрбие бойынша сыныптан тыс жұмыстың түрлері:

А Музыкалық студия, өнер қайраткерлерімен кездесу,өнер лицейіне экскурсия.

В Сынып сағаттары, сыныптан тыс оқу.

С Өлкетану музейлеріне экскурсия, пікірталас.

D Ата-аналар жиналысы,дамыта оқыту бойынша семинар.

E Олимпиада, әңгімелесу,жарыс.

$$$ 142A

Мінез-құлықты ынталандыру мен іс-әрекет әдістер тобына жататындар:

А Мадақтау.

В Сендіру.

С Үйрету.

D Жаттығу.

E Әңгіме.

$$$ 143C

Тәрбие әдісіне жататындар:

А Сынып сағаты.

В Сабақ.


С Педагогикалық талап.

D Орта.


E Ұжым.

$$$ 144C

Оқушылардың мінез-құлқы және іс-әрекетін ынталандыру әдісіне жататындар:

А Жаттығу.

В Үлгі.

С Мадақтау.D Сынып сабағы.

E Диспут.

$$$ 145A

Тәрбиенің формасына жататындар:

А Тақырыптық кештер .

В Көрме ұйымдастыру.

С Кесте.

D Кроссворд шешу.

E Өлең-тақпақ оқу.

$$$ 146C

Тәрбие жұмысының формасы:

А Театр.


В Сабақ.

С Экскурсия.

D Фильм.

E Кітапхана.

$$$ 147B

Тәрбие әдісіне жататындар:

А Кітап мазмұны.

В Ересек адамның үлгі көрсетуі.

С Тәрбие сағаты.

D Тақырыптық кеш..

E Экскурсия.

$$$ 148C

Оқушылардың мінез-құлқын және іс-әректін мотивациялау ынталандыру әдісіне жататындар:

А Лекция.

В Мысал келтіру әдісі.

С Байқау


D Жаттығу

E Жазалау

$$$ 149A

Тәрбие әдісіне жататындар:

А Сендіру, жаттығу, ынталандыру,өзін-өзі тәрбиелеу

В Әңгімелесу, тәжірибелік жұмыс.

С Семинар, зачет.

D Принцип, концультация.

E Көндіру, үйрету.

$$$ 150E

Теориялық әдістемелік зерттеудің пәніне жатпайды.

А Жеке тұлғаны қалыптастыру барысындағы тәрбиенің мәні мен маңызы.

В Тәрбие жұмысының мазмұнын анықтау.

С Тәрбие әдістерін құрастыру.

D Оқушының тәрбиесі мен оқуына әсерін зерттеу.

E Оқушылардың білім деңгейін зерттеу.$$$ 151D

Оқушының тәрбиесіндегі іс-әрекеттің орны:

А Қосымша роль.

В Екінші роль.

С Белгісіз роль.

D Негізгі роль.

E Маңызды роль.

$$$ 152C

Тәрбие тәсілдері:

А Тәрбиелеуші жағдайлар.

В Оптималдандыру жағдайы.

С Жалпы әдістің бөлігі.

D Тәрбиені ұйымдастырудың түрі.

E Тәрбие құралдары.

$$$ 153E

Адамгершілік тәрбиесі негізделмейді:

А Мәдениетке.

В Дінге.


С Эстетикаға.

D Этикаға

E Экономикаға.

$$$ 154E

Тәрбиелік шараларды өткізуде жүйе құрушы фактор болып табылады:

А Құралдар.

В Форма.

С Нәтиже.

D Мазмұн.

E Мақсат.

$$$ 155A

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері:

А Лекция,әңгіме,пікірталас.

В Мадақтау,әңгіме,мысал.

С Жаттығу,тәрбиелеушілік жағдаят туғызу.

D Жарыс,әңгімелесу,мысал.

E Сыныптан тыс жұмыс, жарыс,жаттығу,сендіру.

$$$ 156B

Отбасы мен мектептің өзара әрекет формасы:

А Сынып сағаты.

В Ата-аналар жиналысы.

С Экскурсия.

D Байқау.

E Әлеуметтік.

$$$ 157C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары деп есептелінеді:

А Жаттықтыру жаттығуы.

В Әңгіме.

С Табиғат,әдебиет,өнер.

D Мадақтау.

E Жазалау.

$$$ 158E

Мектептің педагогикалық ұжымының жоғарғы ұйымы

А Директор.

В Завуч.

С Оқушылар ұжымы.

D Ата-аналар комитеті.

E Педагогикалық кеңес.

$$$ 159B

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда төмендегі сатыларды қарастырды

А Екі.

В Үш.


С Төрт.

D Бес.


E Бестен жоғары.

$$$ 160D

Сынып жетекшісінің құрастыратын жоспары:

А Тақырыптық жоспар.

В Оқу-жоспары.

С Әдістемелік жұмыс жоспары.

D Тәрбие жұмысының жоспары.

E Календарлық жоспар.

$$$ 161E

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер:

А Тұратын жеріндегі достары .

В Замандастары.

С Жолдастары.

D Әріптестері.

E Сынып ұжымы.

$$$ 162A

Мектептегі негізгі тәрбиелік қызметті атқаратын:

А Сынып жетекшісі.

В Мектеп.директоры.

С Пән мұғалімі.

D Сынып старостасы.

E Мектап завучы .

$$$ 163C

А.С.Макаренко балалар ұжымын дамытуда мына перспективаларды бөліп қарады:

А Қол жетпейтін,аздап қол жетпейтін,толық қол жетпейтін.

В Жалпы,жеке,топтық.

С Жақын, орта, алыс

D Мектепке дейінгі,жасөспірімдік, жеткіншек.

E Балалық, ата-аналық.

$$$ 164C

Сынып жетекшісінің атқаратын қызметіне:

А Администрациялық-шаруашылық.

В Оқушыларды теориялық және тәжірибе жағынан дайындау.

С Тәрбиелік, ұйымдастыушылық.

D Педагогикалық кеңесті ұйымдастыру және өткізу.

E Мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру.

$$$ 165B

Отбасы тәрбие әдісіне жататындар:

А Гуманизациялау демократияландыру.

В Үлгі, әңгіме, әртүрлі істерді қолдану.

С Мұғалімдермен кездесу.

D Ата-аналар комитетінің отырысын өткізу және қатысу.

E Баланың қажеті мен қызығушылығын дамыту.

$$$ 166D

Отбасының қызметіне жатпайды:

А Тұқым жалғастырушылық.

В Тәрбиелеушілік.

С Экономикалық.

D Кәсіпке оқытушылық.

E Түзетушілік.

$$$ 167B

Мектеп пен отбасының қарым-қатынасы болып табылмайтын форма:

А Ата-аналар жиналысы.

В Спорттық жиналыстар.

С Туристік саяхат.

D Үйірме жұмыстары.

E Әдебиетті бірлесе оқу.

$$$ 168E

Отбасы тәрбиесі туындауы:

А Құлдық қауымда.

В Б.з.д. I-III ғасыр.

С Алғашқы еңбек құралдарының пайда болуына байланысты.

D Тәриенің қоғамдық қызметінің ерекшеленуіне байланысты .

E Моногамиялы отбасының пайда болуына байланысты.

$$$ 169C

Қоғамның құрылымдық ұйымы болып табылады:

А Мектеп.

В Балабақша.

С Отбасы.

D Ауыл.


E Сынып.

$$$ 170A

Отбасы тәрбиесінің негізін құрайды:

А Еңбек тәрбиесі.

В Нарықтық қатынас.

С Азаматтық құқық.

D Әкімшілік құқық.

E Құқықтық тәрбие.

$$$ 171A

Этикалық әңгіменің нәтижелі болуы:

А Әңгіменің қызықтылығына байланысты

В Мұғалімнің қаталдығына байланысты

С Мұғалімнің мінезіне байланысты

D Оқушылардың іс-әрекет дағдысына байланысты

E Оқушылардың мінезіне байланысты

$$$ 172E

Тәрбие мақсатын анықтайтын негізгі фактор:

А Педагогикалық процестің мүмкіндіктері.

В Педагогтер.

С Ата-аналар.

D Оқушылардың қажеттіліктері.

E Мемлекет идеологиясы, саясаты.

$$$ 173B

Мәні проблеманы ашық түрде бірлесе талқылау болатын, сенімді қалыптастыруға бағытталған тәрбие әдісі:

А Жаттығу.

В Пікір-талас.

С Әңгіме.

D Жазалау

E Талап қою.

$$$ 174D

Қоршаған табиғи ортаға оң көзқарасты, жауапкершілікті тәрбиелеу:

А Экономикалық тәрбие міндеті.

В Адамгершілік тәрбиесі міндеті.

С Азаматтық тәрбиесі міндеті.

D Экологиялық тәрбиесі міндеті.

E Құқықтық тәрбие міндеттері

$$$ 175C

Оқушылардың тәрбиелік бірлестігі (тобы):

А Достары

В Тұратын жеріндегі достары

С Сынып ұжымы

D Әріптестері

E Құрдастары

$$$ 176A

Ертеден келе жатқан, мәні өзгермеген, тәрбиенің идеал мақсаты:

А Тұлғаны жан –жақты және үйлесімді дамыту

В Тұлғаның жас ерекшеліктерін ескере отырып, дамыту, дербестігін, шығармашылық мүмкіндігін дамыту

С Жалпы адами құндылықтарды дамыту

D Мырзаны тәрбиелеу

E Қызығушылықтарын тәрбиелеу

$$$ 177B

Жеке және қоғамның мінез-құлықтық, терең рухани – адамгершілік, мәдени құндылықтар мен дүниетанымдық негіздері:

А Табиғаттың даму заңы

В Менталитет

С Тұлғаның ұстанымдары

D Қоғамның даму заңы

E Тұлғаның даярлығы.

$$$ 178E

Тәрбие процесінің нәтижелілігінің басты белгісі

А Қарым-қатынастық іс-әрекет пен дағдыны қалыптастыру

В Білім беру үшін арнайы дайындалған адамдардың болуы

С Тәжірибелік әрекетте білімді одан әрі дамыту

D Тәрбиешілердің тәрбие процесінің мәнін түсінуі

E Тәрбиеленушілердің өз жас ерекшеліктеріне қарай мінез-құлық нормаларын және ережелерін білу.

$$$ 179A

Қазіргі білім берудің мақсаты:

А Жеке тұлғаның танымдық белсенділігі мен қызығушылығын арттыру.

В Оқушылар үлгерімінің пайыздық көрсеткішінің артуы.

С Қазіргі білім беру технологияларын ендіру.

D Ұлттық мәдениетті қалыптастыру.

E Заңды сақтайтын азаматты тәрбиелеу.

$$$ 180C

Мүғалімнің кәсіби іс-әрекетінің айрықша ерекшеліктері:

А Тексерушілік, бақылаушылық іс-әрекет.

В Ата-аналармен байланыс.

С Оқушылардың танымдық іс-әрекетіне басшылық.

D Үнемі өзін-өзі жетілдіру.

E Өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі дамыту.

$$$ 181D

Мінез-құлық пен іс-әрекетті ынталандыру әдістері

А Талап ету, жаттығу, қоғамдық пікір

В Этикалық әңгіме, пікір-талас, бақылау

С Тәрбиелік жағдайлар жасау, жеке мысал

D Жарыс, жазалау, мадақтау, марапаттау

E Өздігінен даму, әңгіме, сендіру, тапсыру

$$$ 182B

Тәрбие әдістері:

А Баланың өмір сүру ортасы

В Сендіру, жаттығу, ынталандыру

С Әлеуметтік орта

D Өзін-өзі тәрбиелеу

E Тұлғаның жекелеген-психологиялық дамуы

$$$ 183C

Мектептегі басқару жүйесінің деңгейлері:

А Мұғалімдер, көмекші персоналдар.

В Оқыту жоспары, оқыту бағдарламалары, сабақ жоспары.

С Мектеп директоры, мектеп директорының орынбасары, мүғалімдер, оқушылар.

D Бастауыш сыныптар, орта сыныптар, жоғары сыныптар.

E Ата-аналар, мектеп ұжымы, оқушылар ұжымы.

$$$ 184A

Демократияландыру және гуманизацияландыру, жүйелілік және тұтастық, коллегиялық, басқарудағы жекелік:

А Басқару принциптері.

В Басқару құралдары.

С Басқару заңцылыктары.

D Басқару әдістері.

E Басқару тәсілдері.

$$$ 185B

Дүниетанымды қалыптастыруды анықтайтын шарттар:

А Табиғат пен қоршаған ортаға сүйіспеншілік

В Білімді тұрақты сенімге және практикалық іс - әркетке айналдыру

С Адамгершілік сезім, мұрат

D Адамдарға ізгілік қарым – қатынас

E Толеранттық, өнегелік

$$$ 186D

Сыныптан тыс жұмыстың дамытушылық мәні

А Жеке жұмытың тиімділігіне

В Өздігінен жетілу кезінде қажеттіліктерді қалыптастыруда

С Баланың жан дүниесін түсінуде

D Баланың қабілеттерін, даму бейімділіктерін, қызығушылықтарын көре білуде

E Баланың жас ерекшеліктерін ескеруде

$$$ 187D

Тәрбие әдісі:

А Экскурсия

В Кітап мазмұны

С Тақырыптық кеш

D Сынып сағаты

E Үлгі көрсетуі

$$$ 188D

Тұлғаның даму деңгейінің педагог қойған мақсатқа сейкестігі:

А Тәрбие диагностикасы

В Тәрбиелік көрсеткіштері

С Тәрбиелену мүмкіндігі

D Тәрбиелілігі

E Тәрбиелеу критериі

$$$ 189D

Педагогикалық процестегі мұғалім мен оқушының өзара әрекетінің тиімділік стилі:

А Бәсекелестік

В Авторитарлық

С Либералдық

D Ынтымақтастық

E Жекелік жұмыс

$$$ 190A

Адамның дамуы:

А Физиологиялық, психологиялық және әлеуметтік сипаттамаларының дамуын білдіреді

В Оқыту процесінің көрсеткіштерін білдіреді

С Оқыту процесінде мұғалімнің даярлануын білдіреді

D Ұжымдар арасындағы қарым-қатынасты білдіредi

E Оқыту процесіндегі заңдылықтарды білдіреді

$$$ 191B

Тұлғаның санасын қалыптастыру әдісіне жатпайды:

А Пікірталас

В Педагогикалық талап қою

С Әңгімелесу

D Түсіндіру

E Лекция

$$$ 192C

Жалпы мектептік жоспарды құру қағидасына жатпайды

А Оқушылар ұжымының іс-әрекет ерекшлігін обьективті ескеру қаидасы

В Жоспарлаудың ғылымилығы

С Оқытудың жоғары деңгейдегі күрделілігі қағидасы

D Ұжымшылдық қағидасы

E Жоспарың болашағы

$$$ 193C

Ата-аналар комитетін сайлайды:

А Оқушылар комитеті

В Сынып жетекшісі

С Сынып ата-аналары

D Мектеп директоры

E Педагогикалық кеңес

$$$ 194A

Даму – бұл

А Жеке адамның сандық және сапалық басқарылатын және басқрылмайтын факторлар арқылы өзгеріске ұшырауы

В Сыртқы және ішкі факторлардың әсерінен болатын өзгерістердң болуы

С Әлеуметтік-экономикалық жағдайлардың өзгерісі

D Ұзақ жүретін қарама-қайшы процесс

E Тұлғаның әлеуметтік жүйеде қалыптасуы, жаңа қарым-қатынастың қалыптасуы

$$$ 195B

Оқу-тәрбие үрдісін технологияландыру

А Оқу-тәрбие үрдісінің ғылыми жобасы

В Сапалы деңгейде тәрбие мен оқыту мәселелерін шешуге мүмкіндік беретін обьективті құбылыс

С Болжам жасау

D Оқытудың жаңа әдістерін енгізу

E Оқу-тәрбие үрдісінің құрылымы

$$$ 196A

Қазақстанда сынып жетекшісі қызметі алғаш рет енгізілді

А 1934 жылы

В 1986 жылы

С 1991 жылы

D 1937 жылы

E 1945 жылы

$$$ 197A

Тұлғаны әлеуметтендіру факторлары 4 топқа бөлінеді:

А Мегафакторлар, макрофакторлар, мезофакторлар, микрофакторлар.

В Білімділік, тәрбиелік, дамытушылық, түзетушілік.

С Жекелік, топтық, ұжымдық, қоғамдық.

D Отбасы ішілік, балабақшалық, мектептік, жоғары оқу орны ішілік.

E Балалық, жасөспірімділік, жастық, студенттік.

$$$ 198E

Әлеуметтік орта- бұл:

А Адам өмірінің материалдық-тұрмыстық жағдайы.

В Адамның өмір сүру әрекетінің жағдайы.

С Адамның географиялық туған жері.

D Әр елде тұратын адамдар топтарының қатынасы.

E Адамның қоғамдық, материалдық, рухани тіршілік ету жағдайы.

$$$ 199B

«Алға қарай жүру», «өзгеріс» мағынасы болып табылатын ұғым:

А Әлеуметтік даму.

В Үрдіс.


С Даму нәтижесі.

D Даму.


E Дамудың қозғаушы күші.

$$$ 200E

Сананы қалыптастыру әдісі:

А Жаттығу.

В Мақтау.

С Жазалау.

D Жарыс.

E Этикалық әңгіме.

$$$ 201D

Педагогикалық қарым-қатынастың либералдық (бетімен жіберушілік) стилі:

А Балалармен қарым – қатынастағы ынтымақтастық және шығармашылық стилі.

В Педагогтың белсенді әлеуметтік және кәсіби ұстанымы.

С Мұғалімнің оқушылардың жеке және жас ерекшеліктерін жеткіліксіз білуі.

D Өзінің қызметтік міндеттерін формалды орындау, оқушыдардың ықпалында болу.

E Оқушыларды Интернет-технология құралдарымен дистанционды оқыту және тәрбиелеу.

$$$ 202D

“Мұғалімдерге ең тамаша міндет жүктелген, Күн астында одан жоғары тұрған ешнәрсе жоқ” деп жазған

А Макаренко А.С.

В Ушинский К.Д.

С Алтынсарин Ы.

D Коменский Я.А.

E Сухомлинский В.А.

$$$ 203B

Ата-аналардан балаларға берілмейтін қасиеттер

А ойлау қабілеті

В әлеуметтік тәжірибе

С жүйке-жүйе түрі, темперамент

D терісінің, көзінің түсі

E мінез- құлық белгілері

$$$ 204E

Педагогика мына ғылыммен тығыз байланысты:

А Географиямен

В Демографиямен

С Кибернетикамен

D Статистикамен

E Психологиямен

$$$ 205C

Тұлға дамуына мақсатты түрде және қоғам мақсатына сәйкес әсер ететін фактор:

А Мектептегі орта.

В Тәрбие.

С Географиялық орта.

D Отбасы.

E Тұқымқуалаушылық.

$$$ 206B

Отбасынын тәрбиелік мүмкіндіктерінің денгейі:

А Адамгершіліктік, психологиялық, материалдық.

В Жоғары, жеткілікті, төмен.

С Саулығы, аман-есендігі, аман-есен еместігі.

D Оқытушылық, тәрбиелеушілік.

E Толық, толық емес отбасы.

$$$ 207C

Тәрбиенің субъективті формалары

А Отбасылық қарым – қатынастың әсері

В Ауа – райының жіне табиғи факторлардың әсері

С Бұқаралық – ақпарат құралдарының әсері

D Ғылым мен техниканың даму деңгейі

E Тұқымқуалаушылықтың әсері

$$$ 208E

Лабораториялық эксперимент немен сипатталады:

А Отбасылық жағдайда өткізумен

В Экспериментті табиғи барысын бұзбай жүргізу

С Әлеуметтік жағдайда жүргізумен

D Оқушылардың ұжымынан бір немесе бірнеше оқушыны бөліп алып жүргізу

E Экспериметті жасанды жағдайда өткізумен

$$$ 209B

Ұжымды қaлыптастырудың басталуы:

А Тәрбие шараларын өткізу

В Педагогикалық талап қою

С Тәрбие мазмұынын анықтау

D Тәрбие әдістерін таңдау

E Қоғамдық пікір қалыптастыру

$$$ 210C

Әдістемелік жұмыстың мақсаты – бұл:

А Тәрбиелік қызметті жүзеге асыру

В Білім берушілік қызмет атқару

С Оқыту мен тәрбиелеудің тәжірибесіне қызмет ету

D Сабақтың міндетін орындау

E Нақты пәнге байланысты қызмет ету

$$$ 211E

Жоспар:


А Мектетің негізгі міндеттері мен жұмыстың формалары

В Әркет түрлері мен жұмыстың формалары

С Оқу – тәрбие жұмыс мен оның түрлеріне талдау жасау

D Оқу – тәрбие процесін талдау жасау

E Жұмыстың орындалу мерзімі мен бірізділігі алдын ала жобаланып көрсетілген іс – шаралардың жүйесі

$$$ 212E

Қалыптасу- бұл:

А Ұзақ жүретін қарама – қайшы процесс

В Социумда орын алуы

С Қалыптасқан тарихи жағдайлар

D Қоғамдық көзқарасының болуы

E Жеке тұлғаның дамуының нәтижесі

$$$ 213D

Тәрбие жұмысының дамытушылық функциясының мәні

А Жеке қабілеттерді дамытуда

В Оқушылардың өзіндік іс - әркеттерін басқаруда

С Оқушылардың іс -әркетін ұйымдастыруда

D Дүниетанымды және мінез – құлық негіздерін қалыптастыруда

E Оқушылардың танымдық мүмкіншіліктерін дамытуда.

$$$ 214B

Тәрбие тарихи дамудың қай кезеңінде қоғамдық функцияға айналады:

А Алғашқы қауымдық құрылыс кезеңінде

В Құл иеленушілік қоғам кезеңінде

С Оқу-тәрбие мекемелерінің пайда болған мезгілінен

D Феодалдық қоғам кезеңінен

E Қайта өрлеу кезеңінен

$$$ 215E

Қазіргі мектептегі еңбек тәрбиесі

А Оқушылардың кәсіптік бағдарына ықпал етеді

В Денсаулығын шындайды

С Жеке басты еріктік-моральдық қасиеттерін қалыптастырады

D Оқушылардың жеке басын ұқыптылыққа, тиянақтылыққа баулу

E Жоғарғы нұсқаулардың барлығы дұрыс

$$$ 216E

Дене тәрбиесінің мазмұнына ... кіреді

А Оқушылардың денсаулығын нығайту, еңбекке даярлау, салауатты өмір сүруге дағдылану

В Дене тәрбиесін мәдениеті мен спортты насихаттау және дамыту

С Cалауатты өмір сүруді дене тәрбиесі мәдениетін насихаттау

D Оқушылардың денсаулығын нығайту мен қоғамдық өмірге белсенді қатынасы

E Жоғарғы нұсқаулардың барлығы дұрыс

$$$ 217A

Тәрбие теориясында қолданылатын ұғымдар

А Жеке тұлға

В Көрініс

С Мемлекет

D Этнос


E Дін

$$$ 218B

Тәрбие үрдісі:

А Жеке адамды тәрбиелей жетілдіру

В Мақсатты орындауға бағытталған тәрбиеші мен тәрбиеленушінің ынтымақтастығы

С Объективті түрде адамның қалыптасуы және жетілуі

D Оқушылардың танымдық қызметтерін ұтымды ұйымдастырып, олардың қоғамдық сапасын дамыту

E Әрбір оқушылардың өзінің жеке басына деген адамгершілік және эмоциялық қарым-қатынасты туғызу

$$$ 219C

Нысананы көру арқылы қабылданатын дидактикалық принцип

А Ғылымилық

В Жүйелілік

С Көрнекілік

D Сабақтастық

E Оқытудың жеткіліктілігі

$$$ 220E

Педагогикалық процесс:

А Оқушының өзін-өзі тәрбиелеуі

В Оқыту мен тәрбиенің бірлесе іске асырылуы

С Тәрбиенің субъектілер мен объектілер арасындағы байланыс

D Тәрбие процесіндегі ынтымақтастық пен бірлестіктің болуы

E Оқытушы мен оқушы арасындағы бірлескен іс-әрекет

$$$ 221A

Ұжым дегеніміз:

А Арнайы мақсатқа бағытталған, іс-әрекет негізінде ұйымдасқан адамдар бірлестігінің формасы

В Жас өспірімдердің бірлесіп ынтымақтастыққа өмір сүруін айтамыз

С Ұйымдасқан адамдар тобы

D Бірлескен іс-әрекет мектеп лидерлік көрініс өзін-өзі басқару

E Коллективтің теориялық білімі айналамен танысу өзін-өзі басқару

$$$ 222C

Жақын перспектива дегеніміз не, анықта:

А Ұжымның немесе жеке адамның бір істі ұзақ мерзімді орындауға талапынуы

В Оқушылар коллективін нығайту мен қалыптастыру

С Күнделікті өмірде пайда болып және адамды әр түрлі іс-әрекетке қызықтыруға ынталандыру, белсенділікті арттыру

D Ұжымдық талқылау, бағалау, әрекеттілік

E Дұрыс жауабы жоқ

$$$ 223D

Жеке тұлғаның обьективтік қоғамдық қатынастарға бейімделуі

А Әдет

В Дағды


С Даму

D Әлеуметтену

E Білім алу

$$$ 224B

А.С.Макаренко еңбегі:

А «Халыққа білім беру және демократия»

В «Ұстаздық дастан»

С «Педагогикалық энциклопедия»

D «Коллективтің құдіретті күші»

E «Дидактика»

$$$ 225C

Эстетикалық тәрбиенің құралдары:

А Жаттығу

В Әңгіме


С Табиғат, әдебиет, өнер

D Мадақтау

E Жазалау

$$$ 226D

Мектептегі оқыту мен тәрбие берудің мақсаты мен міндеттерін анықтаған ғалым:

А Крупская Н.К

В Макаренко А.С.

С Коменский Я.А

D Песталоцци

E Сухомлинский В.А.

$$$ 227E

«Балаға жүрек жылуы» еңбегінің авторы:

А Крупская Н.К

В Макаренко А.С.

С Коменский Я.А

D Песталоцци

E Сухомлинский В.А.

$$$ 228B

Қазіргі педагогикалық технологиялардың негізгі идеясы:

А Қарым-қатынас орнату

В Тұлғалық бағдарлы білім беру

С Оқушының алған білімін түрлендіру

D Оқушының тапсырманы орындауы

E Ой-өрісін дамыту

$$$ 229A

Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:

А Педагогикалық процесс

В Мұғалімнің кәсіби шеберлігі

С Еңбек саймандары

D Педагогикалық технологиялар

E Педагогикалық шеберлік

$$$ 230B

Тәрбиенің негізгі принципі:

А Әңгімелесу

В Оқушылардың жағымды сапаларына сүйену

С Ұжымның дамуы

D Жүйелілік, бірізділік

E Жеке тұлға дамуы

$$$ 231A

Педагогикалық іс-әрекеттің субъектісі:

А Оқушы

В МұғалімС Ересек адам

D Меңгеруші

E Ата-ана

$$$ 232D

Оқушыларға мемлекет пен құқылық білімді меңгерту, жас ұрпақ тәрбиесінде оның қай ұлт баласы екендігіне қарамастан өзі құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру, жас ұрпақтың мінез-құлқын, жүріс-тұрыстарын, мемлекет талабына сай қалыптастыру:

А Дене тәрбиесі

В Экологиялық тәрбие

С Ақыл-ой тәрбиесі

D Құқықтық тәрбие

E Эстетикалық тәрбие

$$$ 233A

Педагогикалық еңбектерде, еңбектің субъектісі:

А Оқушы

В МұғалімС Ересек адам

D Меңгеруші

E Ата-ана

$$$ 234B

Мұғалім іс-әрекетінің объектісі:

А Оқушы


В Педагогикалық процесс

С Құрал-жабдық

D Оқулық

E Мектеп


$$$ 235C

Сыныптағы негізгі қызмет жүктеледі

А Мектеп директорына

В Пән мұғаліміне

С Сынып жетекшісіне

D Сынып старостасына

E Мектеп оқу- тәрбие меңгерушілеріне

$$$ 236C

Педагогикалық іс- әрекеттің нәтижелері:

А Жақсы психологиялық ахуалы

В Үздік бағалар

С Жеке тұлғаның жан- жақты дамуы, білімділігі, тәрбиелігі

D Жақсы денсаулығы

E Дене бітімінің дамуыМодуль III. Отбасы сынып оқушыларын тәрбиелеуші және дамытушы ортаны қалыптастырушы және баланың негізгі тәрбиешісі ретінде.
$$$ 237D

Ата-анадан балаға тұқымқуалаушылық арқылы беріледі:

А Ойлау қабілеті

В Мінез- құлық сапалары белгілері

С Әртүрлі іс- әрекетке қабілеті

D Нышан, адамның жеке қабілетін дамытудың қызметі

E Адамдарға қарым- қатынас

$$$ 238E

Дүниеге көзқарастың жүйесі

А Ғылым


В Дін

С Дүниеге көзқарас

D Менталитет

E Дүниетаным

$$$ 239D

Ұжымдық- шығармашылық әдіске жатады:

А Жеке жұмыс

В Алдын- ала диагностикалау

С Сыныптық активін таңдау

D Ұжымдық жоспарлау

E Оқушылардың өзін-өзі басқаруын пайдалану

$$$ 240D

Оқушыларды тәрбиелейтін бірлестіктер

А Тұратын жеріндегі достары

В Замандастары

С Жолдастары

D Сынып ұжымы

E Көршілері

$$$ 241B

Қазіргі білім берудің даму тенденциясына жатпайды:

А Ақпараттандыру

В Ұлттандыру

С Ізгілендіру

D Демократияландыру

E Компьютерлендіру

$$$ 242B

Жеке адамның бойына табиғатқа деген ізгілік пен ұлттық әдет ғұрыптарды қалыптастыра отырып адам-қоғам - табиғат арасындағы толық үйлесімділік қалыптастыру және дамыту:

А Адамгершілік тәрбие

В Эстетикалық тәрбие

С Ақыл-ой тәрбиесі

D Құқықтық тәрбие

E Экологиялық тәрбие

$$$ 243A

Бұл көзделген мақсатқа жетудегі ұйымшылдық пен мақсаттылық, іс-әрекетімен сипатталатын адамдар тобы:

А Ұжым

В ОқытушыларС Топ

D Мұғалімдер

E Тәрбиеленушілер

$$$ 244B

Бұл күнделікті өмірде пайда болып жеке адамды әртүрлі іс- әрекетіне ынталандыру:

А Ашық перспектива

В Жақын перспектива

С Даму перспективасы

D Алыс перспектива

E Орта перспектива

$$$ 245C

Туысқандық қарым-қатынастар мен тұрмыс жайттарының балаға үздіксіз ықпал тәрбиелік күші:

А Тұтас педагогикалық процесс

В Оқытушы мен оқушы қарым-қатынасы

С Отбасылық тәрбие

D Мектептегі тәрбие

E Мектептен тыс тәрбие

$$$ 246C

Ұжымның немесе жеке адамның бір істі ұзақ мерзімде орындауға

талаптану мақсаты:

А Жақын перспектива

В Ашық перспектива

С Қашық перспектива

D Даму перспективасы

E Орта перспектива

$$$ 247A

Жеке бастың ұжымды өзіне бағындыруы:

А Нонконформизм

В Конформизм

С Үйлесімділік

D Белсенділік

E Бихеовиоризм

$$$ 248E

Адамгершілік тәрбиесі, ақыл-ой тәрбиесі, эстетикалық тәрбие, экологиялық тәрбие, экономикалық тәрбие, құқықтық тәрбие, т.б.

А Тәрбие мақсаты

В Тәрбие формалары

С Тәрбие құралдары

D Тәрбие мазмұны

E Тәрбие түрлері

$$$ 249E

Ойын, оқу, еңбек, қарым-қатынас, сөз, өнер

А Педагогикалық процесс мақсаты

В Педагогикалық процесс міндеті

С Педагогикалық процесс формалары

D Педагогикалық процесс әдістері

E Педагогикалық процесс құралдары

$$$ 250B

Сынып жетекшісін тағайындайды:

А Білім бөлімінің меңгерушісі

В Мектеп директоры

С Педагогикалық кеңес

D Ата-аналар комитетіE Әдістемелік бірлестік
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет