ОҢТҮстік қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсымен мамандығы : 051101 «Мейірбике ісі»бет1/13
Дата17.06.2018
өлшемі308,2 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ФАРМАЦЕВТИКА АКАДЕМИЯСЫ


МЕЙІРБИКЕ ІСІ КАФЕДРАСЫ АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ ЖӘНЕ РЕАНИМАТОЛОГИЯ КУРСЫМЕН

Мамандығы : 051101 «Мейірбике ісі»

Пәні: Анестезиология және реаниматологиядағы мейірбике ісі

Пәннің коды:

Курс: 4

Кредит: № 1

Семестр 7

СТУДЕНТТІҢ ӨЗІНДІК

ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК ӨҢДЕУ

Құрастырған:

А.Ә. Әлдешев.

Шымкент – 2013 ж.

Кафедра мәжілісінде талқыланды.

хаттама № ____«_____»______ 2013 ж.

Кафедра меңгерушісі, м.ғ.к., доцент Әлдешев А.Ә.1 сабақ
1. Тақырыбы: Анестезиологиялық және реаниматологиялық көмектегі штаты – ұйымдастыру және материалды – техникалық қамтамасыз ету.
2. Мақсаты:Cтуденттерге анестезиологиялық және реаниматологиялық көмектегі штаты – ұйымдастыру және материалды – техникалық қамтамасыз етумен таныстыру.

3. Оқыту мақсаты:

Студент білуі тиіс:

 • Анестезиология мен реаниматологиялық көмек көрсетуде материалды техникалық заттармен қамтамасыз етілуі.

 • ҚР – ның материалды – техникалық және штаттық - ұйымдастыруды регламенттеуші бұйрықтар.

 • ОАРИТ мейірбикенің құқықтық нормасын регламенттеуші құжаттар.
 • Мамандық бойынша тәртіп бұзушылықта медбике- анестезисттің заңды жауапқа тартылу тәртібі.

Студент істей білуі тиіс:

 • анестезиологиямен реаниматологияда мейірбике -анестезисттің орындайтын функционалдық міндеттерін атқаруды.

 • Реанимация және интенсивті терапия бөлімшесінде жұмыс атқаратын мейірбике іс-әрекетінің құқықтық нормаларын реттеу, заңдылықтарды және заң актілерін, қызметтік міндеттерін орындау.

4. Өткізу түрі:
- ОТҚ қолданып ( ПК, мултимедиялық проектор) сабақ тақырыбын презентациялау

- Ситуациялық есептерді шешу

- Тесттерді шешу
5.Тақырып бойынша тапсырмалар:

-АжҚТБ анестезист-мейірбике жайлы бұйрыққа сәйкес анестезист-мейірбикенің міндеттерін және құқықтарын талдау;
- Анестезия-реанимация бөлімінің штаты нормативтерімен, регламенттеуші құжаттары және бұйрықтарымен танысу.

-

- клиникалық тапсырмалар мен ситуациялық есептерді шығару;- өз бетінше ситуациялық есептер және тест сұрақтарын құрастыру.

6. Таратылатын материал:

1.Схемалар

2.Таблицалар

3.Тесттер

4.Ситуациялық есептер
7. Әдебиет:

Негізгі:

1.А.И. Левшанков, А.Г.Климов Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии.Санкт-Петербург. СпецЛит. 2003

2.А.А. Бунятян Руководство по анестезиологии. М.: Медицина, 1994.

3.Актуальные вопросы сестринской практики в анестезиологии и реаниматологии / Под ред. А.И. Левшанкова. Вып.2.СПб.: «Агентство «РДК-принт»,2000.

4.Левитэ Е.М., Введение в анестезиологию-реаниматологию, уч. Пособие под ред. И.Г. Бобринской – М., 2007г.

5. Справочник главной (старшей) медицинской сестры. (Изд-е 3-е, дополненное, переработанное).М.:Издательство Грантъ,2001.880 с.


Қосымша:

 1. Иванова В.И., Матвейчик Т.В., Организация сестринского дела, Миннск, 2006г.

 2. Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие/под ред.А.Г.Чижа.-Ростов н/Д: 2008г.

 3. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник для мед. училищ и колледжей.- М., 2008г.

 4. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб.пособие. – Ростов н/Д: 2005г.

 5. Справочник медицинской сестры: справ.изд./под ред. Ю.Ю.Елисеева.- М.,2004г.

 6. Ю.Ю. Елисеева. Справочник медицинской сестры. Изд-во Эксмо, 2003г.

 7. Тоблер Рита. Основные медсестринские процедуры: пер.с англ.- М., 2004г

 8. А.К. Белоусова, Л.А. Сербина. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля. Ростов –на –Дону, 2003г.

 9. СанПиН № 8-01-013-03 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»;

 10. Рекомендация УМЦ Казахстанской республиканской СЭС от 3.06.2001 «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях» (приложение к приказу № 476);

 11. СанПиН № 8-01-011-2001 от 6.03.2001 «Организация и проведение мероприятий по профилактике гнойных послеоперационных осложнений»;

 12. Инструкция ВОЗ, серия СПИД, №2, 1989 г. «Рекомендации по методикам стерилизации и дезинфекции, эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

 13. Зильбер А.П. Этика и закон в медицине критических состояний.Петрозаводск, 1998.

8. Бақылау (тесттер, ситуациялық сауалдар)

Сұрақтар

1.Реанимация бөлімшесінің дәрігер-реаниматологы тәуліктік кезекшілікте ... төсек орындағы науқасты қарайды.

1) 2

2) 3


3) 6

4) 9


5)12

 1. 2. Реанимация бөлімінде бір мейірбикеге жүктелген максималды төсек орын саны ....құрайды?

1) екі төсек

2) бір төсек

3) үш төсек

4) бес төсек

5) алты төсек

3. Анестезиологияжәне реанимациябөлімшесінде аға мейірбике қызметі..... тағайындалады 1. 1) мейірбикелер саны қанша болсада.

 2. 2) 3 мейірбикелік қызметте.

 3. 3) 6 мейірбикелік қызметте.

 4. 4) 9 мейірбикелік қызметте.

 5. 5) 12 –ден аса мейірбикелік қызметте.

4. Кіші мейірбикетәуліктікбекеті ...науқасты күту есебінен тағайындалады.

1) 6 төсек - орындағы

2) 3 төсек - орындағы

3) 9 төсек – орындағы

4) 12 төсек – орындағы

5) 20 төсек - орындағы

5. Емдеу мекемесіндегі анестезиология және реанимация бойынша жұмысты басқару құрамында 3 қызметтегі анестезиолог-реаниматологдәрігері болса… жүктеледі. 1. 1) қаланың ең негізгі анестезиолог-реаниматологына (облыстың).

 2. 2) бас дәрігердің емдеу ісі бойынша орынбасарына.

 3. 3) терапиялық стационардағы негізгі меңгерушісіне.

 4. 4) хирургиялық бөлім меңгерушісіне.

 5. 5) анестезиолог-реаниматолог дәрігерлерінің біреуіне.

6. Анестезиологиялық-реанимациялық бөлім ұйымдастырылады … .

 1. 1) қажеттілігіне қарай әрбір емдік-сауықтыру мекеме құрамында

 2. 2) қалалық (орталық қалалық) ауруханаларда.

 3. 3) аудандық орталық ауруханаларда.

 4. 4) қалалық балалар ауруханасында.

 5. 5) облыстық (шеткі, республикалық) ауруханаларда.

 6. 7. 12 реанимациалық төсек орынға қанша анестезиолог-реаниматолог дәрігерлердің лауазымы сйкес келеді?

 7. 1) 4.75 лауазымы

 8. 2) 3.75 лауазымы

 9. 3) 7.75 лауазымы

 10. 4) 9.5 лауазымы

 11. 5) 8,5 лауазымы

8. Тәуліктік анестезиолог-­реаниматолог дәрігерінің бекет қамтамасыз ету үшін не қажет:

 1. 1) 4.75 жүктеме

 2. 2) 3.75 жүктеме

 3. 3) 4 жүктеме

 4. 4) 3.5 жүктеме

 5. 5) 5 жүктеме

9. Ересектерге арналған реанимация бөлімшесінде 1 тәуліктік бекет тазалықшысына ... сәйкес келеді:

 1. 1) 2 орын

 2. 2) 4 орын

 3. 3) 5 орын

 4. 4) 6 орын

 5. 5) 8орын

10. Анестезиология және реанимация бөліміндегі регламенттеуші құжаттар:

1ҚР ДМ 19.06.1994 ж. №238 бұйрығы.

2) ҚР ДМ 23.11.1994 ж №445 бұйрығы .

3) ҚР ДМ 29.11.1995 ж №1188бұйрығы .

4) ҚР ДМ 29.01.1995 ж №02-14/14 бұйрығы.


 1. 5) ҚРДМN 11.06.1996 ж №84 бұйрығы.

Ситациялық сауалдар.

 1. 1 тәуліктік постқа АжҚТБ демалыс кезеңі 56 күн болғанда қанша мейірбикелік жүктеме қажет болатынын есепте.

 2. Анестезиология және интенсивті терапия бөлішесін мақсаттарына сәйкес анықтаңыз:

А) бөлімнің аға мейірбикесінің міндеттерін;

Б) анестезист-мейірбике міндеттерін;

1) Бөлімдегі орта медицина қызметкерлерінің еңбегін тиімді ұйымдастыру;

2) трансфузиялы терапия үшін жүйе дайындау;

3) наркоз, тыныс алу аппаратын және арнайы құрылғыларды дайындау және олардың жұмысқа жарамдылығын қадағалау;

4) бөлімде санитарлы-гигиеналық тәртіптің орнауын қадағалау;

5) бөлімнің, медициналық құралдармен, медикаменттермен және анестезиологиялық құрылғылармен жүйелі толығуын қадағалау; медикаменттердің санын; бөлім меңгерушісінің нұсқаулығымен құралдарды өз уақытында алуды қамтамасыз ету; дәрілердің, құрал – саймандардың, құрылғылырдың белгіленген санының болыуын бақылау, болімше меңгерушісінің нұсқауыменоларды қабылдап алып отыру, техникалық сауатты қолданылуын қамтамасыз етуді; құрылғылар мен аппаратуралардың өз уақытында жөндеуден өткізілуін; медикаменттерді үлестірмелі қолданылуын қамтамасыз ету және қадағалау

6) күшті әсер етуші және улы дәрілерді дұрыс сақтау және есепке алу;

7) қажетті дәрілерді және наркозға қажетті құралдарды есептеп дайындау, сонымен қоса, наркоз уақытында дұрыс шығындауын есепке алу;.

8) анестезиология және интенсивті терапия бөлішесінде санитарлық-гигиеналық тәртіпті қатаң сақтау;

9) өзінің кәсіптік біліктілігін жүйелі түрде асырып отыру.

10) бөлішесінің орта мед.қызметкерлердің ішкі тәртіпті және техника қауіпсіздігін сақтауын қадағалау және еңбек тәртібін қамтамасыз ету;

11) орта мед.қызметкерлердің демалысқа шығуын және жұмыс кестесін құру;

12) құрал – жабдықтармен таңу материалының дұрыс стерилизация жасалынуын қадағалау;

13) операциялық столға науқасты жатқызу;

14) сәйкес медицинскую құжатнама жүргізу;

15) болімше меңгерушісініңбасшылығымен орта мед.қызметкерлердің біліктклігін арттыру, мейірбикелік конференциялардың жоспарын құру және қамтамасыз ету;

16) өзінің кәсіптік біліктілігін жүйелі түрде асырып отыру.

11. Медицина қызметкерінің міндеттері мен құқытарын азамат ретінде анықтамайды:

1) Азаматтардың құқықтарының жалпы декларациясы (1948 г.);

2) ҚРКонституциясы;

3) «Денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы» (2009ж) Қазақстан Республикасының Кодексі.

4) «Азаматтарды медициналық сақтандыру туралы» (1995ж) Заң

5) Мейірбикенің этикалық кодексі.

1 2. Реанимация және интенсивті терапия бөлімшесінде жұмыс атқаратын медициналық қызметкерлердің іс-әрекетін құқықтық реттемейтін ...

1) Халықаралық мейірбикелер кеңесі мейірбикелердің кәсіби этикалық кодексі;

2) «Денсаулық сақтау жүйесі және халық денсаулығы туралы» (2009ж) Қазақстан Республикасының Кодексі.

3) «Азаматтарды медициналық сақтандыру туралы» (1995ж) Заң

4) Реанимация және интенсивті терапия бөлімшесінің анестезист-мейірбикенің ережесі (2003ж.)

13. Кәсіби құқық бұзушылық жауапкершілігінің түрлеріне жатпайды:

1) моралді жауапкершілік:

2) азаматтық жауапкершілік;

3) әкісшілік жауапкершілік;

4) қоғамдық жауапкершілік;

5) қылмыстық жауапкершілік.

14. Әкімшілік әрекет үшін жауапкершілік аталады…

1) азаматтық;

2) тәртіптік;

3) моралді;

4) қылмыстық;

5) қоғамдық

15. Заңға сәйкес емес әрекет жіберген жауапты…

1) моралды жауапкершілік:

2) әкімшілік жауапкершілік;

3) тәртіптік жауапкершілік;

4) азаматтық жауапкершілік;

5) қылмыстық жауапкершілік
Ситуациялық есептер:

1 ОАРИТ Егер мейірбике « өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз(байқаусызда болған қылмыс,жеңіл ойлылықпен болған қылмыс,ойластырылған қылмыс).Жауабын анықтаңыз.

2 Егер мейірбике « өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай,әйтсе де ойланып істеуге болатын жағдайда алдын алуға болатын еді» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз (байқаусызда болған қылмыс,жеңіл ойлылықпен болған қылмыс,ойластырылған қылмыс).Жауабын анықтаңыз. 1. Егер мейірбике « өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай,олай боларын қаламаған , немесе немқұрайлы қарамаған» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз (байқаусызда болған қылмыс,жеңіл ойлылықпен болған қылмыс,ойластырылған қылмыс).Жауабын анықтаңыз.

 2. Егер мейірбике «өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз. (Байқаусыздан болған қылмыс, жеңіл ойлылықпен болған қылмыс, ойластырылған қылмыс.) Жауабын анықтаңыз.

 3. Егер мейірбике «өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай, әйтсе де ойланып істеуге болатын жағдайда алдын алуға болатын еді» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз. (Байқаусыздан болған қылмыс, жеңіл ойлылықпен болған қылмыс, ойластырылған қылмыс.) Жауабын анықтаңыз.

 4. Егер мейірбике «өзінің әрекеттерінің қоғамдық қауіпін одан келетін зардабын ойланбай, олай боларын қаламаған, немесе немқұрайды қараған» істеген қылмысының сипатын анықтаңыз. (Байқаусыздан болған қылмыс, жеңіл ойлылықпен болған қылмыс, ойластырылған қылмыс.) Жауабын анықтаңыз.

7. Мейірбике анестезия алдында наркозды-тыныс алу аппаратын тексеріп алу қажет. Мейірбикенің жұмыс істеу алгоритімін жазыңыз.

8. Тыныс алу ауадағы оттегінің концентрациясын есепте егер, тыныс алудың минуттық көлемі (VI) = 5 л/мин оттегі 3.0 л/мин-ге тең.

9. ИВЛ-да жатқан науқаста соңғы тыныс алу ауасында СО2 концентрациясы жоғары - FЕТСО2 = 7.2 об%. Осы капнография көрсеткіші нені куәландырады.

10. ВВЛ дағы науқастың соңғы тыныс алу ауасындағы - FЕТСО2 = 4.1 об% концентрациясының төмендеуі СО2 нені куәландырады.2 сабақ

1. Тақырыбы: Анестезиологиялық қамтамасыз етудегі мейірбике – анестезисттің міндеттері.

2. Мақсаты: : Анестезиялық іс - әрекет кезінде мейірбике – анестезисттің міндеттерін орындау бойынша білім шындарын және дағдыларын қалыптастыру.

3. Тапсырма:

-науқасты наркозға дайындаудың барлық кезеңдерінде мейірбике – анестезисттің қызметін PBL әдісімен талдау жасау;- тақырыпқа сәйкес әдебиеттер қолдану ( бұйрықтармен ҚР ДСМ стандарттарымен, каталогтармен, журналдармен, монографиялармен, анықтамалықтармен, оқу әдебиеттерімен, Интернеттегі мәліметтермен жұмыс жасау);

- тақырып бойынша конспекті, реферат немесе презентация құрастыру, және көрнекі құралдар дайындау;

- тақырып бойынша өз бетінше 2 ситуациялық тапсырма, 10 тест сұрақтарын құрастыру;

- анестезиологиялық көмек жүргізгенде жеке сақтану ережелермен танысу.4. Орындау түрі (реферат, презентация, есеп құрастыру, тесттер, алгоритмдер, ауру тарихын жазу, ролде ойнуға арналған сценарилер, рецензиялар т.б.)

 • реферат

 • презентация

 • кезекшілік

 • тақырып бойынша өз бетінше ситуациялық есептер және тест құрастыру;

 • басқа студенттің СӨЖ талдау жасау

5. Орындау критерилері:

1) Дайын реферат сабақ тақырыбы бойынша жан – жақты қамтылған ақпаратты қамтуы және онда тақырып бойынша өз көзқарасы, пікірі және мәселелері айқындалған болуы қажет.

2) Тақырып бойынша презентация қысқа, көрнекті және мазмұны мәнді болуы керек.

3) тақырыпқа сәйкес науқасты көріп келгеннен кейінгі есеп мейірбикелік үрдістің бұндай науқастарға ұйымдастыру және іске асыру бойынша, науқастаа анықталған проблемалар бойынша студенттің жеке пікірін қамтуы тиіс.

4) Әдістемелік нұсқаудағы тест және ситуациялық есептерді дұрыс шеше білу керек.

5) Өздігінен тест және ситуациялық есептерді сауатты құрастыру.

6) СӨЖ тақырыбына сауатты рецензия беру. Егерде студент 1-3 пунктан және 4-6 пунктан 1 пункт орындаса, онда өзіндік жұмысы орындалды деп есептеледі.
6. Тапсыру мерзімдері:тақырыптық жоспар бойынша 15 тақырыптан кешікпеу керек.

7. Бағалау критерилері:Студенттің өз бетінше атқаратын жұмысы – ҚР МЖМБС (Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты) 5.03.006 – 2006 негізге ала отырып «Мейірбикелік іс» - 051101 мамандық үшін «Мейірбике ісі кафедрасы анестезиология және реаниматология курсында» дайындалған балды – рейтингті әріпті жүйемен бағаланады:


 • «өте жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын толық меңгергенін көрсетеді, ешқандай қателік жібермегенін, тапсырманы өз уақытында орындағанын және тапсырманы тапсыру барысында ой - өрісін жоғары деңгейде көрсеткенін, қосымша әдебиеттерді мерзімінде және өз бетінше қолдана алған, бағдарламадағы материалды өз бетінше жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «жақсы» баға студенттің сабақ тақырыбын 75 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, жауап беру кезінде дөрекі қателіктерді жібермегенін, берілген тапсырманы өз уақытында орындағанын және принципиальді емес ескертулерсіз тапсырғанын білдіреді. Оқытушының нұсқауы бойынша қосымша әдебиеттерді қолданғанын, принципиальді емес дәлсіздіктерді немесе принципиальді қателіктерді жібергенін және ол қателіктерді өзі дұрыстағанын білдіреді. Бағдарламадағы материалды оқытушының көмегімен жүйелендіре алғанын білдіреді.

 • «қанағаттанарлық» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен емес деңгейде меңгергенін көрсетеді, тапсырманы орындау барысында оқытушының көмегін мұқтажданғанын, тапсырманы орындап өз мерзімінде тапсырғанын білдіреді. Жауап беру кезінде принципиальді емес қателіктерді және дәлсіздіктерді жібергенін, белсенділік танытпағанын, оқытушы көрсеткен оқу әдебиеті мен ғана шектелгенін және материалды жүйелендіруде қиындықтарды сезінгенін білдіреді.

 • «қанағаттанарлықсыз» баға студенттің сабақ тақырыбын 50 % төмен деңгейде меңгергенін көрсетеді, тақырыпты меңгеру барысында өз білімі бойынша туындаған мәселелерді анықтағанын, қойылған сұрақтарға жауап беру мерзімінде принципиальді қателіктерді жібергенін, өз бетінше орындауға берілген тапсырманы орындамағанын, өз уақытында тапсырмағандығын және әдістемелік нұсқауда көрсетілген негізгі әдебиеттердің барлығыменен таныспағандығын білдіреді.


8.Әдебиеттер:

Негізгі:

1.А.И. Левшанков, А.Г.Климов Сестринское дело в анестезиологии и реаниматологии.Санкт-Петербург. СпецЛит. 2003

2.А.А. Бунятян Руководство по анестезиологии. М.: Медицина, 1994.

3.Актуальные вопросы сестринской практики в анестезиологии и реаниматологии / Под ред. А.И. Левшанкова. Вып.2.СПб.: «Агентство «РДК-принт»,2000.

4.Левитэ Е.М., Введение в анестезиологию-реаниматологию, уч. Пособие под ред. И.Г. Бобринской – М., 2007г.

5. Справочник главной (старшей) медицинской сестры. (Изд-е 3-е, дополненное, переработанное).М.:Издательство Грантъ,2001.880 с.Қосымша:

 1. Иванова В.И., Матвейчик Т.В., Организация сестринского дела, Миннск, 2006г.

 2. Манипуляции в сестринском деле: учеб.пособие/под ред.А.Г.Чижа.-Ростов н/Д: 2008г.

 3. Островская И.В. Основы сестринского дела: учебник для мед. училищ и колледжей.- М., 2008г.

 4. Ремизов И.В. Основы реаниматологии для медицинских сестер: учеб.пособие. – Ростов н/Д: 2005г.

 5. Справочник медицинской сестры: справ.изд./под ред. Ю.Ю.Елисеева.- М.,2004г.

 6. Ю.Ю. Елисеева. Справочник медицинской сестры. Изд-во Эксмо, 2003г.

 7. Тоблер Рита. Основные медсестринские процедуры: пер.с англ.- М., 2004г

 8. А.К. Белоусова, Л.А. Сербина. Практические навыки и умения медсестры инфекционного профиля. Ростов –на –Дону, 2003г.

 9. СанПиН № 8-01-013-03 «Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения. Методы, средства, режимы»;

 10. Рекомендация УМЦ Казахстанской республиканской СЭС от 3.06.2001 «Профилактика внутрибольничных инфекций в лечебно-профилактических учреждениях» (приложение к приказу № 476);

 11. СанПиН № 8-01-011-2001 от 6.03.2001 «Организация и проведение мероприятий по профилактике гнойных послеоперационных осложнений»;

 12. Инструкция ВОЗ, серия СПИД, №2, 1989 г. «Рекомендации по методикам стерилизации и дезинфекции, эффективным в борьбе с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)».

 13. Зильбер А.П. Этика и закон в медицине критических состояний.Петрозаводск, 1998.

 14. С.А. Калкабаева Бірінші медициналық көмек. Шымкент, 2008 ж.

9. Бақылау (тесттер, есептер т.б.)

Тесттер:

 1. Мониторинг кезінде мейірбикенің міндеттеріҚРДСМ ... регламенттелген.

 1. № 238 от 7 сәуір2010 жылы;

 2. № 742 от 19 желтоқсан 2007 жылы;

 3. № 567 от 23 қазан 2009 жылы;

 4. 533 от 23 шілде 2010 жылы;

 5. № 253 от 25 сәуір 2009 жылы;

2. Гемодинамиканың көрсеткіші бойынша қан айналымның тұрақтылығынтолық сипаттайды:

1) қан айналым көлемі

2) қанның қысымы.

3) қан айналым кедергісі

4) веноздық қанның қайтуы.

5) көрсеткіштердің үйлесімділігі.

3 РЕТСО2 көрсеткіштің қалыпты көрсеткіштері:

1) 3.4 – 6.9об.пайыз

2) 2.4 - 5.5 об.пайыз

3) 3.0-4.9 об.пайыз

4) 4.9 – 6.4 об.пайыз

5) 6.4-7.0 об.пайыз

4. Қалыпты жағдайда артериалды қандаСО2қысымы:

1) 40-46 мм рт. ст.

2) 30 мм рт. ст.

3) 52 мм рт. ст.

4) 60 мм рт. ст.

5) 80 мм рт. ст.

5. Артериалды қан қысымын өлшеу және тамыр соғысын әр ... сайын санайды.

1) 15 минут;

2) 5 минут, қажеттілігінше жиі;

3) 2 – 3 минут;

4) 10 минут, қажеттілігінше жиі;

5) 20 минут.

6. Тыныс алудың тиімділігінің ең тұрақты критерилері:

1) PaO2 және PaCO2

2) тыныс алудың минуттық көлемі

3) тыныс алудың жиілігі

4) бос кеңістікті анықтау

5) тыныс алу көлемі

7. Манометрдің көрсеткіштері бойынша баллондағы ...санын анықтауға болады:

1) көмір қышқыл газын

2) оттегін

3) азоттотығын

4) гелийді

1) 2, 4


2) 2, 3

3) 1, 2


4) 1, 4

5) 1, 3


8. Капнография анықтайтынбұзылыстар ... :

1) өкпедегі өксигенация;

2) вентиляция.

3) қанайналым;

4) тамыр соғуы;

5) жүректен шығатын қан.


Ситуациялық есептер:

 1. Анестезия алдында мейірбике наркоздық -тыныс алу аппаратының жұмысқа жарамдылығын тексеру қажет. Мейірбике іс - әрекетінің алгоритмін сипаттап беріңіз.

 2. Тыныс қоспасындағы оттегі концентрациясын есептеңіз, тыныс алып жатқан ауаның минуттық көлемі (VI) = 5 л/мин, оттегі 3.0 л/мин.

 3. ИВЛ-да жатқан науқаста соңғы тыныс алу ауасында СО2 концентрациясы жоғары - FЕТСО2 = 7.2 об%. Осы капнография көрсеткіші нені куәландырады.

 4. ВВЛ дағы науқастың соңғы тыныс алу ауасындағы - FЕТСО2 = 4.1 об% концентрациясының төмендеуі СО2 нені куәландырады.

 5. Жартылай жабық пішінде жүргізілетін тыныс алуда және наркоз уақытында техникалық қателіктерден науқаста гипертензия және тахикардияның өршімелі өсуі пайда болды. Тері жамылғысының ылғалдануы байқалды. Қандай қателік жіберілген? (Оттегі дозиметрі ашылмаған, абсорбер қосылмаған, гофрирленген шлангтың майысуы, аппараттың герметизациясы.)Ситуациялық есеп:
Ситуациялық есептер

Каталог: wp-content -> uploads -> 2014
2014 -> Сәлім меңдібаев армысың, алтын таң! Журналист жазбалары Қостанай – 2013 ж
2014 -> Қазақ тілі мен латын тілі кафедрасы Қазақ Әдебиеті пәні бойынша әдістемелік өҢдеу мамандығы: Фельдшер Мейірбике ісі Стамотология Курс: І семестрі: ІІ
2014 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі
2014 -> Жақсыбай Мусаев шығармашылығы және көркемдік Зерттеуші оқушы: Мұратбаева Назерке
2014 -> Тақырыбы: Ақындықты арман еткен жерлес Талапбай Ұзақбаев
2014 -> М.Ә. Хасен төле би әлібекұлы
2014 -> «Қостанай таңының» кітапханасы Сәлім меңдібаев
2014 -> 3-деңгейлерге: а/берілген сөздерді аударыңдар


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет