Програма для 3В та 3Г класів з агальноосвітнього навчального закладу І-ІІІ ступенів «Гімназії №107 «Введенська»бет1/7
Дата27.02.2020
өлшемі348,09 Kb.
түріПрограма
  1   2   3   4   5   6   7

«ЗАТВЕРДЖЕНО»

Директор гімназії №107

«Введенська»

___________ К.Спітковська


ОСВІТНЯ ПРОГРАМА

для 3В та 3Г класів

загальноосвітнього навчального закладу

І-ІІІ ступенів

«Гімназії № 107 «Введенська»

Подільського району

міста Києва

НУШ(за програмою Р.Б.Шияна)

на 2019 - 2020 навчальний рік


Погоджено на
засіданні педагогічної ради

(протокол №____ від _________)

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Початкова освіта – це перший рівень повної загальної середньої освіти, який відповідає першому рівню Національної рамки кваліфікацій.

Метою початкової освіти є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентностей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних психофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей та розвиток самостійності, творчості, допитливості, що забезпечують її готовність до життя в демократичному й інформаційному суспільстві, продовження навчання в основній школі.

Початкова освіта передбачає поділ на два цикли – 1–2 класи і 3–4 класи, що враховують вікові особливості розвиткута потребдітей і дають можливість забезпечити подолання розбіжностей у їхніх досягненнях, зумовлених готовністю до здобуття освіти.

Типову освітню програму для 3-го класу гімназії розроблено відповідно до Закону України «Про освіту», Державного стандарту початкової освіти.

У програмі визначено вимоги до конкретних очікуваних результатів навчання; коротко вказано відповідний змістк ожного навчального предмета чи інтегрованого курсу.

Програму побудовано із врахуванням таких принципів:


 • дитиноцентрованості і природовідповідності;

 • узгодження цілей, змісту і очікуваних результатів навчання;

 • науковості, доступності і практичної спрямованості змісту;

 • наступності і перспективності навчання;

 • взаємозв’язаного формування ключових і предметних компетентностей;

 • логічної послідовності і достатності засвоєння учнями предметних компетентностей;

 • можливостей реалізації змісту освіти через предмети або інтегровані курси;

 • творчого використання вчителем програми залежно від умов навчання;

 • адаптації до індивідуальних особливостей, інтелектуальних і фізичних можливостей, потреб та інтересів дітей.

Типова освітня програма визначає:

 • загальний обсяг навчального навантаження та очікувані результати навчання здобувачів освіти, подані в рамках освітніх галузей;

 • перелік та пропонований зміст освітніх галузей, укладений за змістовими лініями;

 • орієнтовну тривалість і можливі взаємозв’язки освітніх галузей, предметів, дисциплін тощо, зокрема їхньої інтеграції, а також логічної послідовності їхнього вивчення;

 • рекомендовані форми організації освітнього процесу та інструменти системи внутрішнього забезпечення якості освіти;

 • вимоги до осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою.

Перелік та пропонований зміст освітніх галузей.

Типову освітню програму укладено за такими освітніми галузями: • Мовно-літературна, у тому числі:

 • Рідномовна освіта (українська мова та література) (МОВ)

 • Іншомовна освіта (ІНО)

 • Математична (МАО)

 • Природнича (ПРО)

 • Технологічна (ТЕО)

 • Інформатична (ІФО)

 • Соціальна і здоров’язбережувальна (СЗО)

 • Громадянська та історична (ГІО)

 • Мистецька (МИО)

 • Фізкультурна (ФІО)

Очікувані результати навчання здобувачів освіти.

Відповідно до мети та загальних цілей, окреслених у Державному стандарті початкової освіти, визначено завдання, які має реалізувати вчитель у рамках кожної галузі. Очікувані результати навчання здобувачів освіти подано за змістовими лініями обов’язковими результатами навчання першого циклу, визначеними Державним стандартом початкової освіти. Змістові лінії кожної освітньої галузі в межах І циклу реалізовуються паралельно та розкриваються через «Пропонований зміст», який окреслює можливий навчальний матеріал, на підставі якого будуть формуватися очікувані результати навчання та відповідні обов’язкові результати навчання.

Оскільки Типова освітня програма ґрунтується на компетентнісному підході, теми рубрики «Пропонований зміст» не передбачають запам’ятовування учнями визначень термінів і понять, а активне конструювання знань та формування умінь, уявлень через досвід практичної діяльності.Мовно-літературна освітня галузь
У майстернях художників
Фізкультурна освітня галузь


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет