Рабочая учебная программа Барлық мамандықтардың студенттеріне арналған Өскемен Усть-Каменогорск 2014Дата24.11.2016
өлшемі252,37 Kb.
түріРабочая учебная программа
Д. СЕРІКБАЕВ атындағы ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

Ф1 Н ШҚМТУ 701.01-01-1-2014

Сапалы менеджмент жүйесі

Пәннің оқу-жұмыс бағдарламасы


бет
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ

ШҚМТУ им. Д. Серикбаева


БЕКІТЕМІН

МЖжК факультетінің деканы
__________Дудкин М.В.

____________2014 ж.


САЯСАТТАНУ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ПОЛИТОЛОГИЯ

Рабочая учебная программа


Барлық мамандықтардың студенттеріне арналған

Өскемен

Усть-Каменогорск2014

Жұмыс бағдарламасы Мемлекеттік жалпыға бірдей білім беру негізінде «Философия және АДМ» кафедрасында дайындалып барлық мамандықтағы студенттерге арналған.

Философия және АДМ кафедра отырысында талқыланды

Кафедра меңгерушісі Краснобаева Н.Л.


№1 хаттама 31.08.13 ж.
МЖжК факультетінің оқу-әдістемелік кеңесімен мақұлданды

Төраға Вавилов А.В.

№____ хаттама ______________________ж.
Дайындады
Оқытушы Жанабаева Г.Н.

Норма бақылаушы Тютюнькова Т.В.

1 ПӘННІҢ ЕҢБЕК СЫЙЫМДЫЛЫҒЫ


семестр

Кредит саны

Оқу түрі

СӨЖ сағат саны

Жалпы сағат саны

Бақылау түрі

Жанаспалы сағат саны

Дәріс

Семинар. (тәжір.)

оқу


Зертханал оқу

СОӨЖ

Барлық сағат саны

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Күндізгі оқу түрі

3

2

15

15
30

60

30

902. ПӘННІҢ СИПАТТАМАСЫ, ОНЫҢ ОҚУ ЖҮЙЕСІНДЕГІ ОРНЫ


2.1 Оқылатын пән сипаттамасы
Саясаттану пәнін оқып білу студенттердің саяси дүние танымы мен мәдениеттін қалыптастыруға бағытталған, олардың Қазақстан Республикасы алдында тұрған міндеттерді шешуге белсенді қатысуына септігін тигізеді.
2.2 Пәнді оқытудағы мақсат
Студенттерге саяси өмір саласындағы күрделі құбылыстар мен тенденцияларға өз бетінше талдау жасау дағдысын ұялату, саясат туралы қажетті білім беру, студенттердің санасында ұғымдық ақпаратты қалыптастыруға ықпал ету.
2.3. Пәнді оқытудың міндеттері

Қазақстанның қоғамдық - саяси сферасында белсенді болуға талап; арнаулы және гуманитарлық білімдерді үйлестіруге, кәсіби этиканы тудыруға көмектесу.Студенттердің саяси өмірдің күрделі мәселелермен кезігіп, оларға төтеп беруге, өз әрекетіңізді жоспарлап, дұрыс шешімдер қабылдауға үйрену.2.4 Пререквизиттар
Саясаттану пәнін оқыту үшін философия, мәдениеттану, әлеуметтану экономикалық теория, құқық негіздері, тарих және психология пәндері болып табылады.

2.5 Постреквизиттар

Саясаттану курсы арнайы пән ретінде кәсіптік білімнің негізі болып табылады, сондықтан ол саясат және практика теорияларын оқытатын арнайы курстармен тығыз байланыста.3 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
3.1 Оқу жұмысының жоспары


Тақырып атаулары

Көп еңбекті қажет ететін пән,сағат

Оқу түрі

күндізгі

Күндізгі қысқ.

Сырттай

Сырттай қысқ.

1

2

3

4

5

Дәрістік сабақ

1 Саясаттану – қоғам өміріндегі саясаттың ролі және орны, саяси қатынастар, іс-әрекет, институттар, жүйелер және теориялар туралы ғылым.

1


2 Билік және саясат. Заң шығарушы, атқарушы және соттық билік тармақтары. Саяси биліктің қазіргі заманғы сипатының ерекшеліктері.

1


3Саяси жүйенің құрылымы: саяси институттар, саяси қатынастар, саяси ережелер және саяси мәдениет

1


4 Мемлекет – саяси жүйенің ең негізгі институты. Мемлекеттің пайда болу теориялары мен қызметтері.Қазіргі сайлау жүйесі. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет. Қазақстандық жаңа мемлекеттің қалыптасуы.

1


5 Демократия туралы ұғым және оның белгілері. Демократияның теориялары.

1


6 Саяси партиялар мен қоғамдық-саяси қозғалыстар. Партиялардың пайда болуы және мәні. Партиялардың типологиясы және атқаратын қызметі. Партиялық жүйелер. Қазақстандағы көппартиялықтың қалыптасуы мәселелері.

1


7 Саяси тәртіп түрлері. Демократиялық және антидемократиялық режим, тоталитарлық және авторитарлық тәртіптің орын алған кезеңдері

1


8 Саяси элита және саяси топ бастаушылық. Қазіргі замандағы саяси элита. Қазақстандағы саяси элита және саяси жетекшілік

1


9 Қоғамның саяси мәдениеті. Саяси идеологиялар. Саяси әлеуметтану концепциясы. Идеологияның пайда болуы және оның қызметі. Идеологияның типтері.


1


1

2

3

4

5

10 Саяси даму туралы ұғым және концепциялар. Саяси дамудың дағдырыстары. Саяси модернизация туралы теория. Саяси процесс: мазмұны және типологиясы. Қазіргі замандағы Қазақстандағы саяси процесс.

1


11 Тұлға саясат объектісі және субъектісі. Тұлғаның саяси әлеуметтенуі. Жеке адамның құқығы мен бостандығы. ҚР Конституциясы мен жалпыға бірдей адам құқығының декларациясы

1

12 Саяси мәдениет, оның мәні және қызметтері. Саяси мәдениеттің құрылымы және оны қалыптастыратын қоғамдық күштер. Саяси мәдениеттің мәні мен мағынасы. Қазақстандағы саяси мәдениеттің жағдайы

1


13 Қазіргі жаһандық проблемалар. Оны шешудегі халықаралық ынтымақтастық.

1


14 Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Қазіргі кездегі халықаралық қатынастардың ерекшелігі және дамуындағы жаңа тенденциялар. Қазіргі замандағы халықаралық қатынастар жүйесінде Қазақстан орны.

1


15 Егемен Қазақстанның саяси проблемалары. ҚР плюралистік демократияны қалыптастырудың жолдары.

1


Семинарлық (тәжірибелік) сабақ

1 Қазіргі кездегі саясаттың ролінің артуы. Қазіргі кездегі саясаттың ролі. Саясат ғылым немесе басқару өнері. Қоғам өмірінің саяси және оның ерекшіліктері. Саясат саласының қоғамдағы басқа салалармен байланыстар туралы мәселелер.

1


2 Саяси ойдың тарихынан. Құлдық дәуірдегі саяси ойлар (Ежелгі Шығыстағы Вавилон, Египет, Қыай, Ежелгі Греция және Рим). Ортағасырлардағы (Батыс Европа мен Арабтық Шығыс) және Қайта Өрлеу дәуіріндегі саяси ұғымдар. Жаңа замандағы және ХХ ғасырдағы саяси теориялар. Қазақстандағы саяси ойдың дамуы.

1


3Билік және саясат. Заң шығарушы, атқарушы және соттық билік тармақтары. Саяси биліктің қазіргі заманғы сипатының ерекшеліктері.

1


4Саяси жүйе туралы ұғым. Қазақстандағы саяси жүйенің қалыптасу мәселелері. Либералдық, демократиялық жүйе ұқсастығы мен айырмашылыгы. Бір саяси жүйеден екіншіге өтуінің құбылысы.

1


5 Мемлекеттің пайда болуы мен мәні. Мемлекеттің белгілері мен қызметтері. Азаматтық қоғам мен құқықтық мемлекет. Қазақстан Республикасының мемлекеттік құрылымының ерекшеліктері.

1


1

2

3

4

5

6 Саяси режим түсінігі мен түрлері. Тоталитарлық, авторитарлық жүйенің пайда болуының негізгі формалары мен мәні. Авторитарлық тәртіп. Демократиялық режимнің белгілері.

1


7Демократия түсінігі және принциптері. Демократияның негізгі теориялары: классикалық, элитарлық, плюралистік және партиялық. Қазақстандық демократияны қалыптастырудағы қиындықтар: қоғамдық құрылыстың идеалы және шындық.

8 Саяси партиялар. Партияның саяси жүйедегі орны, түрлері мен қызметтері. Саяси партиялардың мәні, негізгі даму кезеңдері және қызметтері.Саяси партиялардың жіктелуі. Қазақстандағы көппартиялықтың қалыптасуы. Қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстар

1


9 Әлеуметтік этникалық қауымдастықтар және ұлт саясаты. Этносаралық келісімге жетудің қазақстандық моделі

1


10 Саяси жетекшілік. Басшылық теориясы. Саяси басшылықтың негізі мен әлеуметтік рөлі. Басшылықтың қазіргі технологиялары. Қазақстандағы қазіргі кездегі саяси жетекшілік және элитаны қалыптастыру ерекшеліктері.

1


11 Саяси элита түсінігі мен қызметі. Қазіргі замандағы саяси элита, оның билікті атқару негіздері. Элитаны іріктеу жүйесі. Корпоративизм мен неокорпоративизм. Қазақстанның саяси элитасы

1


12 Саяси жанжалдар. Саяси жанжалдар мен дағдарыстарды реттеудің әдістері мен тәсілдері.

1

13 Саясат және идеология. Саяси идеология: құрылымы, қызметі және деңгейі. Негізгі әлемдегі идеология түрлері: либерализм, консерватизм, социализм, фашизм

1


14 Қазіргі замандық жаһандық проблемалар. Экологиялық және демографиялық саясат. Лаңкестік және экстремизм, есірткі трафигі

1


15 Тәуелсіз Қазақстанның саяси проблемалары. Ұлттық идеяны және мемлекеттік идеологияны жасаудың проблемалары

1


Студенттің оқытушы жетекшілігімен орындайтын өздік жұмысы

1 Қазіргі саясаттың ролінің артуы. Саясат ғылым немесе басқару өнері. Қоғам өмірінің саяси және оның ерекшіліктері. Саясат саласының қоғамдағы басқа салалармен байланыстар туралы мәселелер. Саясаттанудың басқа гуманитарлық білімдермен байланысы туралы қысқаша схема сызу

1


1

2

3

4

5

2 Ежелгі Грекия және Римдегі (Платон, Аристотель, Цицерон) саяси ойдың негізгі бағыттары. Ежелгі Шығыс саяси көзқарастарының (конфуцизм, буддизм, даоцизм, легизм) негізгі белгілері туралы 1-кесте толтыру.

2


3 Феодализмнің пайда болуы дамуы кезеңіндегі Батыс Европа(Фома Аквинский, Николай Кузанский және т.б.), арабтық Шығыс, Орталық Азия мен Закавказье елдеріндегі саяси ой (Аль-Фараби, Низами және т.б.). Реформация және қайта өрлеу кезеңінің саяси ілімдері (Н. Макиавелли, М. Лютер, Д. Бокен, Ж. Боден). Европада капитализм орнау кезеңіндегі саяси ілімдер Ш.Монтескье, Ж.Руссо, И. Кант, Г.Гегель, О.Конт, Г.Спенсер), азаматтық құқық туралы (Т.Джефферсон), М. Вебердің саясаттануы.

2


4 М.В. Ломоносовтың, В.Н. Татищевтің, А.Н. Радищевтің, В.Г. Белинскийдің, А.И.Герценнің, М.А. Бакуниннің, Ш. Уәлихановтың, Абай Кұнанбаевтың, Ы. Алтынсариннің шығармаларындағы саяси ой және идеология. П.Л. Лавровтың, П.Н.Ткачевтің, Н.Н. Бердяевтың саяси көзқарастары.«Славянофильдер», «Батысшылдар» және басқалардың теориялары. К. Маркстың, Ф. Энгельстің, Г.В. Плехановтың, В.И. Лениннің мемлекет, саяси билік, таптық және әлеуметтік құрылым туралы саяси концепциялары.

1


5 Саяси режим түсінігі мен түрлері. Тоталитарлық, авторитарлық жүйенің пайда болуының негізгі формалары мен мәні. Тоталитаризм мен авторитарлық тәртіп, демократиялық режим белгілерінің ұқсастықтары мен айырмашылықтарына 2-кестеде талдау жасау.

2


6 Саяси ойшылдардың еңбектері мен өмір сүрген кезеңдері туралы 3-кестені толтыру.

1


7 Саяси партиялардың жіктелуі. Қазақстандағы көп партиялар, қоғамдық-саяси ұйымдар мен қозғалыстардың хронологиялық кестесін құру. Студенттердің қоғамдық қозғалысқа қатынасы. Топтарға бөлініп өз партияларын құрып, партияның бағдарламасын, мақсатын белгілеу.

2


8 Демократия түсінігі және принциптері. Демократияның негізгі теориялары: классикалық, элитарлық, плюралистік және партиялық. Қазақстандық демократияны қалыптастырудағы қиындықтар, қоғамдық құрылыстың идеалы және шындығы туралы баспа беттерін шолу, мәліметтер жинау.


2


1

2

3

4

5

9 Саяси жүйенің құрылымының қатынастары, институттары туралы шығарма жазу. Жүйе түсініктердің әрқайсысына анықтама және құрамына нелер кіретінін 4-кестемен көрсету қажет.

2


10 Саяси жетекшілік. Басшылық теориясы. Басшылықтың қазіргі технологиялары. Қазақстандағы қазіргі кездегі саяси жетекшілік және элитаны қалыптастыру ерекшеліктері. Басшы рөлін сомдау (студенттер өз таңдаулары бойынша сөз сөйлейді)

2


11 Саяси элита түсінігі мен қызметі. Саяси элиталардың қалыптасуы мен жіктелуі. Қазіргі замандағы саяси элита, оның билікті атқару негіздері. Элитаны іріктеу жүйесі туралы 5-кестені толтыру.

2


12 Мемлекеттердің түрлері, басқаруы мен территориялық бөлінісі туралы 6-кестені толтыру.

1


13 Саясат және идеология. Саяси идеология: құрылымы, қызметі және деңгейі. Басқа да идеология түрлері: ленинизм, неолиберализм, неоконсерватизм, антиэтатизм, сионизм түсініктеріне талдау жасау. Әлемдегі негізгі идеология түрлері: либерализм, консерватизм, социализм, фашизмнің өкілдері мен негізгі ойлары мен ұстанған идеяларын 7-кестеде көрсетіңіз.

2


14 Саяси жанжалдар. Саяси жанжалдар мен дағдарыстарды реттеудің әдістері мен тәсілдері. Қазақстандағы саяси жанжалдар мен келісім мәселесі, этносаяси жанжалдар.

2


15 Әлемдік саясат және халықаралық қатынастар. Жаңаша саяси ойлау және халықаралық қатынастар. Қазіргі кездегі ғаламдық проблемалар, оларды шешу жолдары. Егеменді Қазақстан халықаралық қатынастар жүйесінде, сыртқы саясатының ерекшеліктері.

3


Студенттің өздік жұмысы

Студенттер саяси өзекті тақырыпқа реферат жазады
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


1 Әбдіғалиев Б.Б. Саяси ой тарихы.-Алматы,2003

2 Қапесов Н. Саясаттану.- Алматы. - Жеті жарғы, 2013

3 Балғымбаев А.С. Саясаттану негіздері. – Алматы, 2004

4 Жамбылов Д.Ә. Саясаттану негіздері. – Алматы. - Жеті жарғы, 2013

5 Капесов Н.К. Основы политологии. – Алматы.- Жеті жарғы, 1995

6 Кенжебаев М.С. Саясаттану негіздері. – Алматы. – Санат, 1995

7 Кенжебаев С., Бұлықтаев Ю. Саясаттану негіздері. – Алматы. – 1999

8 Әбуев Қ.Қ. Саяси сөздік-анықтама. – Алматы. – 2006

9 Қысқаша саяси сөздік. – Алматы. – 1993

10 Жамбылов Д.Ә., Жамбылова Ғ.Қ Саясат сөздігі.-А., Экономика,1997

11 Белов Г.А. Политология: Курс лекций: Учебное пособие-М.,1997

12 История политических и правовых учений. Под ред.В.С. Нерсесянца. М.,

1997

13 Исмагулов Н. Политология. Учебное пособие. – Алматы, 201214 Даембаева А.Б., Столярова Л.В., Основы политологии.- Усть-

Каменогорск,2010

15 Политология в схемах, таблицах, определениях / Сост. В.А. Варывдин.-

Москва,1991

16 Әбсаттаров Р.Б. Саясаттану – ғылым // Хабаршы. Қоғамдық және тарихи

ғылымдар сериясы. Алматы:Абай ат. АлМУ,2001.

17 Әбсаттаров Р.Б. Салыстырмалы саясаттану: мәселеге жалпы көзқарас //

Хабаршы. Қоғамдық және тарихи ғылымдар сериясы. Алматы:Абай ат.

АлМУ,2002.

18 Әбсаттаров Р.Б. Саяси технологиялар: теория мен тәжірибе. // Хабаршы.

Қоғамдық және тарихи ғылымдар сериясы. Алматы:Абай ат.Қаз

ҰПУ,2004.

19 Жандәулетов Т. Қазақ ұлттық идеологиясы мәселелері- А., 2004

20 Қазақстан Республикасының Конституциясы

21 Назарбаев Н.Ә. Бейбітшілік кіндігі. А.,2001

22 Назарбаев Н.Ә. Ғасырлар тоғысында А.,199624 Назарбаев Н.Ә.Қазақстандық жол. Астана 2008

25 Хан И.Г. Саясаттану Алматы 2014


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет