Рабочая учебная программа дисциплины Стр из Қазақстан Республикасының МинистерствоДата18.02.2017
өлшемі218.44 Kb.
түріРабочая учебная программа
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Д.СЕРИКБАЕВА

Ф1 И ВКГТУ 701.01-01-1-2011


Система менеджмента качества

Рабочая учебная программа дисциплины


Стр. из
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан
Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ


БЕКІТЕМІН:
МжК факультетінің деканы

_____________ М.В. Дудкин

__________________ 2014 ж.

ЖОҒАРҒЫ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖӘНЕ НАНОМАТЕРИАЛДАР


Жұмыс оқу бағдарламасы

Мамандық: 5В072300

Специальность: 5В072300
Оқыту формасы: күндізгі

Курс: 3


Семестр: 6
Кредит саны: 3

Лекция, сағ 30

Практика, сағ 15

МӨЖ, сағ 60


Емтихан: 6 семестр
Өскемен

Усть-Каменогорск

2014
Жұмыс оқу бағдарламасы 5В072300 «Техникалық физика» мамандығындағы студенттері үшін Мемлекеттік білім берудің жалпы стандарты негізінде «Техникалық физика» кафедрасында жасалған.

«Техникалық физика» кафедрасының отырысында талқыланған

Кафедра меңгерушісі С. Плотников

Протокол № 3 14.10.2014 г.


МжК оқу-методикалық кеңесімен мақұлданған.
Төраға А. Вавилов
Хаттама № ___ _________ 2014 г.
Құрастырушы Л. Баятанова

Норма бақылаушы Т. Тютюнькова1. ПӘНГЕ СИПАТТАМА, ОНЫҢ ОҚУ ПРОЦЕССІНДЕГІ ОРНЫ


  1. Оқылатын пәннің сипаттамасы

Сәулеленудің затпен әсерлесуі – заманауи физикада және радиациялық материалтануда бірден бір негізгі бағыты болып табылады. Ол фундаменталды фотофизикалық процестердегі заттарда болатын интенсивтік жарық ағыны және толқын ұзындықтары туралы түсініктерді одан ары тереңдетті. Сонымен қатар ол, физикадағы негізігі көпсанды қолданбалы бағыттағы сәулеленумен байланысын және технологияда қолданылуына әсер етті. Сондықтан осы алған білімдер униветситет пен инженерлік оқу түрі және материалтану мен қолдану технологиясын үшін қажет.


1.2 Оқылатын пәннің мақсаты
Студенттердің радиация физика теориялық негізімен, ең негізгі экпериментті радиациялық металлтану әдісімен және де сәулеленудің затпен әсерлесу түрімен таныс болу.


  1. Пәнді оқу тапсырмалары

Физикалық негізгі мазмұндарды, заңдарды, теорияны, классикалық және заманауи радиациялық физиканы тереңдетіп, сонымен қатар келешек бакалавр үшін физикалық құбылыстың кең ауқымда болуы ғана емес, физикалық заңдар мен түсініктер, қолдану шекарасы үшін де маңызды.

Студенттерге соңғы ғылыми жетістіктерге сүйене отырып заманауи білім беру:

. жарықтың жұтылу механизмі

.әрекеттесу кезіндегі шығару және жұтылу энергиясы
Студенттердің тәжірибе және теориялық әдістер арқылы алған білімдерін бағалау.


  1. Пререквизиттер

Студенттердің сәулеленудің затпен әсерлесуін оқу үшін келесі пәндерді білуі тиіс:

Жоғарғы математика:

1.1.1 Векторлық алгебра

1.1.2 Аналитикалық геометриядағы интегралдық және дифференциалдық есептеулер.

1.1.3 Ықтималдық теориясы

1.2 Есептеу техника және информатика.

1.3 Логика.

1.4 Философия.

1.5 Кристаллография.

1.4 Пәнді қайта реквизиттеу.

« Сәулеленудің затпен әсерлесуі» курсын оқу үшін келесі пәндерді білу қажет:

Жоғарғы математика


   1. Векторлық алгебра

   2. Аналитикалық геометрия, интегралдық және дифференциалдық есептеу.

   3. Ықтималдық теориясы

  1. Есептік техника және информатика

  2. Логика

  3. Философия

  4. Кристаллография  1. Постреквизиттер

Берілген пән бойынша алған білімдері студенттерге жалпы инженерлік және арнайы пәндерді оқыту үшін;фундаменталдық физика заңдарын білу үшін және физикалық зерттеулердегі жетістіктерді кәсіби қолдану үшін қажет.

Пәнді оқу нәтижесінде студент физикалық ойлауды қалыптастырудағы жалпы физикалық сипаттар туралы, , физика және технология саласында арнайы білім алу қажет. 1. ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ


2.1 Тақырыптық жоспар

Тақырыптың атауы, оның мазмұны

Сағат саны

Дәріс сабақтары

1 тақырып. Кіріспе. Қатты дененің радиациялық физикасы және оның басқа ғылымдар арасында алатын орны.Радиациялық физиканы зерттеу пәні,оның мағынасы.

1

2 тақырып. Сәулеленудің зат арқылы өтуі. Сәулеленудің затпен әсерлесу типтері.

1

3 тақырып. Ауыр зарядталған бөлшектердің затпен әрекеттесуі.

1

4 тақырып. Зарядталған атом бөлшектерінің серпімді шашырауы. Энергияны жарқыншақ бөлшектермен жоғалулары.

1

5 тақырып. Элелтрондардың затпен әсерлесуі.Энергияның ионизациялық жоғалулары.

1

6 тақырып.Альфа сәулелену. α-бөлшек. α-бөлшек аралығы.

1

7 тақырып.Бета сәулелену. Бета бөлшектің затпен әрекеті. β сәулеленудің затпен жұтылуы.

1

8 тақырып.Гамма кванттардың затпен әрекеті.Жұтылу процессі гамма- сәулелену. Гамма кванттардың әлсіреу заңы.

1

9 тақырып.Гамма кванттардың шашыруы.Жеке атомдармен шашырауы. Рентгендік сәулеленудің нақтылы сынамалармен шашырауы.

1

10 тақырып. Нейтрондардың затпен әрекеттесуі. Нейрондардың әрекетерінің қиылысуы.Нейтрондардың серпімді шашырауы.

1

11 тақырып. Черенков- Вавилов сәулеленуі.

1

12 тақырып.Шапшаң иондардың затпен әрекеттесуі.

1

13 тақырып. Арналау әсерінің құбылысы.Көлеңкелер әсері.Нейтрондар мен гамма кванттарды арналау.

1

14 тақырып. Сәулелену көзі. α көзі.β көзі.

1

15 тақырып.Ауыспалы магниттік өріс кезіндегі циклдік үдеткіштер.

1

Практикалық сабақ

1 тақырып. Сәулеленудің затпен әсерлесуідің жалпы сиппаттамасы. Әрекеттесу үдерісінің мағынасы.

1

2 тақырып. Ионизациялау және қоздыру.

1

3 тақырып. Энергияның ионизациялық жоғалулары.Энергия мен жол ұзындығының байланысы. Жол ұзындығының флуктуациясы (күлділдеуі)

1

4 тақырып. Ауыр бөлшектердің тежелуіндегі қосымша электрондар.

1

5 тақырып. Энергияның радияциялық жоғалулары. Электрондардың жолының ұзындығы.

1

6 тақырып.Фотоэлектрондық жұтылу (фотоэффект). Сипаттамалық рентгендік сәулелену.

1

Тақырып 7. Бета-сәулелену. Бета-бөлшектердің затпен әрекеттесуі. β- затпен сәулеленуі.

1

Тақырып 8. Гамма кванттарының затпен әрекеттесуі. Гамма-сәулеленуінің жұтылу процессі. Гамма кванттарының әлсіреу заңы.

1

Тақырып 9. Гамма-квантарының шашырауы. Бөлек атомдармен шашырауы. Рентгендік сәулелердің атомдармен шашырауы.

1

Тақырып 10. Нейтрондардың затпен әрекеттесуі. Нейтрондардың әрекеттесуінің қиылуы. Нейтрондардың шымыр шашырауы.

1

Тақырып 11. Черенкова-Вавилова сәулеленуі.

1

Тақырып12. Шапшаң иондардың затпен әрекеттесуі.

1

Тақырып 13. Каналирования эффектісінің құбылысы. Салдар эффектісі. Нейтрондар мен гамма кванттарының каналированиясы.

1

Тақырып 14. Сәулелену көздері. α-көзі. β-көзі.

1

Тема 15. Циклондық үдеткіші уақыт өзгерісіндегі магнит жазықтығы.

1

Студенттердің өздік жұмыстары

Тақырып 1. Сәулеленудің затпен әрекеттесуінің жалпы мінедемесі. Әрекеттесу процессінің мағынасы.

3

Тақырып 2. Ионизацияланудың қозуы.

3

Тақырып 3. Ионизацияланған энергияның жоғалуы. Энергия мен ұзындықтың аралығындағы байланыс. Флуктуация ұзындығының аралығы.

3

Тақырып 4. Қайталамалы электрондардың ауыр бөлшектердің

3

Тақырып 5. Радиациондық энергияның жоғалуы. Электрондар аралығының ұзындығы.

3

Тақырып 6. Фотоэлектрондық жұтылу (фотоэффект). Рентгендік сәулеленуінің мінездемесі (рентгеновская флуоресценция).

4

Тақырып 7. γ-кванттарының шашырауы. Фотоядерлық реакция

4

Тақырып 8. (n, р)-, (п, α)-Реакциясы. (n, γ)-, (n, 2n)-Реакциясы.

4

Тақырып 9. Бөлшектердің тездетуіші. Тікелей әрекеттің тездеткіші(электростатикалық).

4

Тақырып 10. Сызықтық үдеткіштер. Ионның қайнар көзі.

4

2.2 Өздік жұмыс тапсырмалары (СӨЖ)


Тақырып

Тапсырманың мазмұны және мақсаты

Ұсынылатын әдебиеттер

Дайындау мерзімі

Бақылау түрі

Тапсыру уақыты

Тақырып 1. Негізгі тарихи кезеңдері радиациондық физиканың дамуы.
3.1.1.


Тақырып 2. Басқарылмалы термоядорлық синтез. Инерциондық термоядерлық синтез. ТОКАМАК. Стеллатор.
3.2.5-3.2.9.


Тақырып 3. Реакторлар – көбейткіштері. Ядерлы-физическалық цикл жанармай атомдық станциялар.
3.2.4-3.2.9


Тақырып 4. Радиациондық-ынталандыру диффузиясы.
3.2.5-3.2.9.


Тақырып 5. Комптон эффектісі.
3.1.4


Тақырып 6. Лазерлік сәулелендірудің затпен әрекеттесуі
3.1.2.


Тақырып 7. Радиациондық қауіпсіздік.
3.2.3.


 1. ҰСЫНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ


3. 1 Негізгі әдебиеттер
3.1.1. А.З. Грасюк. Затпен сәулеленудің әрекеттесуі (лазерлық физика бойынша лекция курсы). Изд-во ФИАН. Москва.2004. 320 с.

3.1.2. Н.Б. Делоне " Затпен сәулеленудің әрекеттесуі " Лекция курсы. Наука", Москва, 1989 г.

3.1.3. Ф.Ф. Комаров. Металдағы иондық имплантация . М.: Металлургия, 1990, -216с.

3.1.4. Шалаев А. М. Металдығы радиационды-ынталандыру диффузиясы. М.: Мир, 1972.

3.1.5. Конобеевский С. Т. Сәулелендірудегі материал әрекеті. – М.: Атомиздат. - 1961

3.1.6. Нолфри В.Ф. Сәулелену нәтижесіндегі фазалық өзгерістер. – М 1991 г.


3.2 Қосымша әдебиеттер
3.2.1. Ван Бюрен кристаллдағы диффузия. – М.: Мир, 1962

3.2.2. Дамаск А., Динс Дж. Дәлме-дәл металл кемсәздігі. М.: Атомиздат, 1966

3.2.3. Троицкий О. А., Штейнберг В.Г. Радиациондық физика кристаллдардың металл тығыздығы. М.: Атомиздат, 1969.

3.2.4. Уэрт Ч., Томсон Р. Қатты дене физикасы. М.: Мир, 1966. – 567 с.

3.2.5. Л.А. Арцимович, Р.З. Сагдеев "Физиктерге арналған плазма физикасы ". Атомиздат. Москва 1979 г.

3.2.6. Сахаров А. Д., Термоядерлық реактордың магниттік теориясы, ч. 2, там же; Арцимович Л. А., М., 1963;

3.2.7. Ядерлық синтез институты, Ресей білім орталығы "Курчатовский институт", http://www.kiae.ru/nsi/usnsi.htm

3.2.8.Жоғарғы температуралы плазма және термоядролық синтезді басқару физикасы (УТС), http://www.triniti.ru/Base1.html3.2.9. Арцимович, Сахаров, Тамм, термоядролық реактор, токамак, термоядролық синтез, термоядролық реакция, стелларатор, плазма, инерционды ядролық синтез қондырғысы - Соперники токамака, http://374.ru/index.php?x=2008-01-14-11
Каталог: files -> MethodBook
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандықтар: 5В070900 «Металлургия»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : В05072900 «Құрылыс» Өскемен Усть-Каменогорск 2014
MethodBook -> Рабочая учебная программа Мамандық : 5В072500 «Ағаш өңдеу және ағаштан бұйымдар жасау технологиясы»
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы
MethodBook -> Д. серікбаев атындағы шығыс қазақстан мемлекеттік
MethodBook -> Студентке арналған пәннің оқу бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет