Сабақ өткізудің ұжымдық формасына жатады: A. Дифференциалданған тапсырмалар бойынша жұмыс B. Жұлдызшалар бойынша жұмысбет1/102
Дата06.07.2018
өлшемі1,59 Mb.
түріСабақ
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102
Оқытудың қазіргі заманғы технологиялары
@@@ Орта мектепте физиканы оқытудың теориялық негіздері

$$$ 1 D

Оқыту әдістемесі деген не?

A. Оқу-тәрбие процесі

B. Оқыту мақсатын түсіндіреді

C. Оқыту, мақсатқа жету тәсілі

D. Мұғалімнің оқушыға білім беру әдісі және оның тәсілі

E. Оқыту мазмұны


$$$ 2 В

Пән бойынша оқу бағдарламасы ненің негізінде құрылады:

A. Оқу жоспарының

B. Бағдарламаның

C. Оқулықтардың

D. Оқу материалдарының

E. Білім туралы заңның


$$$ 3 С

Сабақ өткізудің ұжымдық формасына жатады:

A. Дифференциалданған тапсырмалар бойынша жұмыс

B. Жұлдызшалар бойынша жұмыс

C. Барлық оқушылармен бір мезгілде жұмыс жасау

D. Перфокарталармен

E. Қатарлар бойынша жұмыс


$$$ 4 Е

Мектеп физика курсының бірінші басқышында негізгі ұйымдастырылатын лабораториялық сабақтар:

A. Фронтальды жұмыстар және физикалық практикумдар

B. Физикалық практикумдар

C. Эксперименттік үй жұмыстары

D. Фронтальды тәжірибелер

E. Фронтальды лаборатоиялық жұмыстар
$$$ 5 В

Пән бойынша олимпиадалар өткізудің негізгі мақсаты болып табылады:

A. Сыныптан тыс оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастыру

B. Оқушылардың пәнге қызығушылығын дамыту және олардың сол пәнге бейімділігін анықтау, қабілеттерін дамыту

C. Оқу-әдістемелік жұмыстарды ұйымдастыру

D. Оқушының пәнге қызығушылығын дамыту және білімін тексеру

E. Оқушылардың білімін тексеру
$$$ 6 Е

Үйірме – бұл:

A. Факультативтік сабақ формасы

B. Сыныптан тыс жұмыс формасы

C. Қосымша оқытудың қазіргі эпизодтық формасы

D. Оқытудың негізгі формасы

E. Ғылымға бейімділігі бар оқушылармен жұмыс формасы
$$$ 7 А

Оқыту процесінің соңғы нәтижесі (итог):

A. Білімі

B. Оқыту тәсілі

C. Нәтиже

D. Оқыту әдістері

E. Әлемдіккөзқарас (Мировоззрение)
$$$ 8 А

Ауызша бақылау түрлері:

A. конференция, семинар, презентация

B. сынақ, бақылау жұмысы

C. релейлік сынақ, тест, презентация

D. сынақ, блиц-турнир, семинар, пәндік оқу конференциясы

E. презентация, ауызша сұрау, диктант немесе шығарма


$$$ 9 А

Білімдердің қалыптасқандағының негізгі көрсеткіші:

A. ұғымдарды игеру

B. фактілерді игермеу

C. оқу жылдамдығы

D. конспект жаза білу

E. практикалық әсерді моделдеу


$$$ 10 С

Оқытуды ұйымдастырудың негізгі түрлері

A. факультативтік сабақтар

B. сабақтан тыс жұмыс

C. сабақ

D. қосымша сабақтар

E. қоғамдық жұмыстар
$$$ 11 Е

Оқу пәндерінің мазмұныны ашатын әдебиет:

A. дәптер

B. атлас

C. карта


D. құрал (пособие)

E. оқулық


$$$ 12 Е

Оқулық ... болып табылады

A. оқытудың техникалық құрлы

B. оқыту тәсілі

C. оқыту әдісі

D. оқытудың көмекші құралы

E. оқытудың негізгі құралдарының бірі


$$$ 13 С

Оқулықтың құрылымы ... анықталады

A. газеттегі мақалалармен

B. ҚР заңдарымен

C. бағдарламамен

D. әдістемелік құралмен

E. ҚР құжаттарымен
$$$ 14 В

Ұжымдық, топтық, жеке -

A. тәрбие түрлері

B. оқу процесін ұйымдастырудың формалары

C. оқыту әдістері

D. сабақ түрлері

E. бақылау әдісі
$$$ 15 В

Күнтізбелік жоспарлау ... негізделген

A. перспективті жоспарлауға

B. тақырыптық жоспарлауға

C. сабақ жоспарына

D. бір тақырыппен біріктірілген сабақтар жүйесін жоспарлауға

E. екі туыстас сабақтың жоспарларына
$$$ 16 В

Ғылыми ойлау үшін негізгі сипатты (тән) ерекшелік Основные, принципиальные черты, характерные для научного мышления: 1-диалектикалық қарама-қайшылыққа негізделген нысанның, құбылыстың және іскерліктің диалектикалық қарама-қарсы қасиеттердің бір мезгілде бар болуын түсіну; 2-құбылыстар мен іскерліктің өзара негізделген өзара баайланысын түсіну, және осы байланысты анықтау және осы байланыстарды талдау; 3-үнемі дау мен қозғалоыс үстіндегі нысанды немесе құбылысты қарастыра білу іскрлігі; 4-білімнің нақтылығын, белгілі жағдайларда оның ақиқаттылығын түсіну; 5-сандық және сапалық өзгерістердің өзара байланысын түсіну; 6-,ылыми білім дамында теріске шығарудың білінуін (көрінуін) көре білу.

A. 1,2,4,5

B. 1-6


C. 3,6

D. 2,5


E. 2,3,4
$$$ 17 D

Ғылыми ойлау үшін диалектикалық формула сипатты: 1-« бірмезгілде ол да басқасы да, (қарама-қарсы)»; 2-«бірмезгілде ол да басқасы да емес»; 3-«немесе-немесе…»

A. 1

B. 2


C. 3

D. 1,2


E. 1,2,3
$$$ 18 Е

Физика сабақтарында экологиялық білім беруді жүзеге асыру жолдары:

A. Физикалық заңдылықтарды ауқымды (глобальдных) атмосфералық құбылыстар негізінде түсіндіру (циклондардың және анти циклондардың пайда болуы, олардың қозғалысына Жердің айналысының әсері, және т.с.с.)

B. Өмір сүру орнында экологиялық мониторингті жүзеге асыруға мүмкіндік беретін комплектілер (жиынтықтар) мен құралдарды демонстрациялау.

C. Адамзаттың өндірістік іскерілігінің нәтижелерін көрсету мақсатында сабақты табиғатта өткізу.

D. Адамзат іскерлігінің әсерін көрсететін фильмдердің үзіндісін (фрагментін) демонстарциялау.

E. А- D жауаптары әділ (дұрыс).
$$$ 19 Е.

Оқу мотивін ... ретінде қарастыруға болады.

A. Жеке адамның (личности) интегралды қасиеті, яғни зияткерлік (интеллектуальных), еріктік (волевых), сезімдік (эмоциональных) қасиеттердің жиынтығы

B. Әртүрлі мазмұндағы және сипаттағы оқу іскерлігінің жеңісінің себебі

C. Оқу іскерлігінің шығу кезеңі

D. Танымдық қызғушылық

E. А-С жауаптары
$$$ 20 В

Оқудың әлеуметтік мотивіне келесілерді жатқызуға болады: 1-кең, яғни қоғамға пайдалы болуы үшін білім алуға ұмтылу; 2-тар, яғни басқалардың арасында анықталған орынды білуге ұмтылу; 3-әлеуметтік қызмет, яғни оқушылармен, мұғалімдермен және баслара өзара қарым-қатынас (қызметтес болуға) жасауға ұмтылу; 4-жалпы, яғни таным әдісіне, өз бетімен жұмыс істеу тәсілдеріне қызығушылық; 5-пәндік, яғни пән бойынша жаңа білімдерді игеруге оқушыларды бағыттау; 6-өз бетінше білім алу, яғни оқу іскерлігіндегі өз бетінше реттеушілік және білімді өз бетінше жетілдіруге бағытталғандық.

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,2,3


C. 4,5,6

D. 3


E. 4,6
$$$ 21 С

Оқудың танымдық мотивіне келесілерді жатқызуға болады: 1-кең, яғни қоғамға пайдалы болуы үшін білім алуға ұмтылу; 2-тар, яғни басқалардың арасында анықталған орынды білуге ұмтылу; 3-әлеуметтік қызмет, яғни оқушылармен, мұғалімдермен және баслара өзара қарым-қатынас (қызметтес болуға) жасауға ұмтылу; 4-жалпы, яғни таным әдісіне, өз бетімен жұмыс істеу тәсілдеріне қызығушылық; 5-пәндік, яғни пән бойынша жаңа білімдерді игеруге оқушыларды бағыттау; 6-өз бетінше білім алу, яғни оқу іскерлігіндегі өз бетінше реттеушілік және білімді өз бетінше жетілдіруге бағытталғандық.

A. 1,2,3,4,5,6

B. 1,2,3


C. 4,5,6

D. 1,4,6


E. 4,6
$$$ 22 А

Танымдық қызығушылықты дамытудың негізгі кезеңдер:

A. Қызғушылықтың пайда болуы (любопытства) → қызыға білушілік (любознательность) → эпизодтық қызығушылық → тұрақты танымдық қызығушылық → жеке адамға бағытталушылық

B. Қызғушылықтың пайда болуы (любопытства) → қызыға білушілік (любознательность) → жеке адамға бағытталушылық

C. Қызыға білушілік (любознательность) → эпизодтық қызығушылық → тұрақты танымдық қызығушылық

D. Қызыға білушілік (любознательность) → тұрақты танымдық қызығушылық

E. Эпизодтық қызығушылық → тұрақты танымдық қызығушылық → жеке адамға бағытталушылық
$$$ 23 С

Мектептік оқу пәні «физика»-ның ерекшеліктеріне жатқызуға болады: 1-әлеуметтік-практикалық мәнділікті; 2-меңгерілген құбылыстар мен заңдарды логикалық талдау жолымен жаңа білімдерді алу кезіндегі жаңалық элементтерін; 3-оқу материалы мазмұнының өмірлік мәнділігін; 4-практикада алынған білімдерді қолдану мүмкіндігін; 5-меңгерілген заңдылықтардан қандай-да бір қорытындыларды күтпегендік (неожиденность некоторых выводов из изученных закономерностей); 6-физикалық құбылыстар мен тәжірибелерді демонстарциялау кезінде эстетикалық уайымшылдықтың (переживаний) пайда болуы.

A. 2,4


B. 1,3,4,5

C. 1,2,3,4,5,6

D. 1,4

E. 2,5,6
$$$ 24 DОқытудың репродуктивті әдістері тобына жатады:

A. Мәселелік баяндау

B. Эвристикалық, зерттеушілік әдістер

C. Түсіндіру-иллюстративті, эвристикалық

D. Түсіндіру-иллюстративті

E. Мәселелік баяндау, эвристикалық, зерттеушілік әдістер


$$$ 25 В

Оқытудың продуктивті әдістері тобына жатады:

A. Мәселелік баяндау

B. Эвристикалық, зерттеушілік әдістер

C. Түсіндіру-иллюстративті, эвристикалық

D. Түсіндіру-иллюстративті

E. Мәселелік баяндау, эвристикалық, зерттеушілік әдістер
$$$ 26 А

Танымның теориялық әдістеріне келесілерді жатқызуға болады:

A. Абстракциялау, идеализациялау, моделдеу, ойша эксперимент жасау, аналогия әдісі, дедукция

B. Идеализациялау

C. Моделдеу, ойша эксперимент жасау

D. Аналогия әдісі

E. Абстракциялау, ойша эксперимент жасау, дедукция
$$$ 27 В

Оқыту тәсілдерін келесідегідей негізгі топтарға бөлуге болады:

A. Вербальды, экранды, дыбыстық, техникалық

B. Вербальды, көрекілік, арнайы, техникалық

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, құралдар, суреттер, чертеждар

D. Арнайы қондырғылар, оқытудың экрандық-дыбыстық құралы

E. Оқулықтар, есептер жинағы, дидактикалық материалдар
$$$ 28 D

Оқытудың вербальды тәсіліне (средства) жатқызуға болады:

A. Экрандық, дыбыстық, экранды-дыбыстық

B. әртүрлі қондырғылар, құралдар, мультимедиялық құралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. Мұғалімнің ауызша баяндауы, оқулықтар, есептер жинағы, анықтамалық құралдар, таратпа және дидактикалық материалдар

E. В, С, D көрсетілгендердің барлығы
$$$ 29 С

Оқытудың көрнекілік тәсіліне жатқызуға болады:

A. Экрандық, дыбыстық, экранды-дыбыстық

B. Әртүрлі қондырғылар, құралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. Мұғалімнің ауызша баяндауы, оқулықтар, есептер жинағы, анықтамалық құралдар, таратпа және дидактикалық материалдар

E. А, В, С көрсетілгендердің барлығы
$$$ 30 В

Оқытудың арнайы тәсіліне жатқызуға болады:

A. Экрандық, дыбыстық, экранды-дыбыстық

B. Әртүрлі қондырғылар, құралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. Мұғалімнің ауызша баяндауы, оқулықтар, есептер жинағы, анықтамалық құралдар, таратпа және дидактикалық материалдар

E. А, В көрсетілгендердің барлығы
$$$ 31 А

Оқытудың техникалық тәсіліне жатқызуға болады:

A. Экрандық, дыбыстық, экранды-дыбыстық

B. Әртүрлі қондырғылар, құралдар

C. Кестелер, диаграммалар, схемалар, суреттер, чертеждар

D. Мұғалімнің ауызша баяндауы, оқулықтар, есептер жинағы, анықтамалық құралдар, таратпа және дидактикалық материалдар

E. А, В, С көрсетілгендердің барлығы
$$$ 32 А

Оқытудың дыбыстық техникалық тәсіліне жатқызуға болады:

A. Радио, магнитофон

B. Телевизор

C. Телевизор, диапроектор

D. Кинопроектор, магнитофон

E. Кинопроектор, магнитофон, радио
$$$ 33 С

Оқытудың экранды-дыбыстық техикалық тәсіліне жатқызуға болады:

A. Радио, магнитофон

B. Телевизор

C. Телевизор, кинопроектор, бейнемагнитофон

D. Кинопроектор, магнитофон

E. Кинопроектор, магнитофон, радио
$$$ 34 D

Мектептік физикалық приборлардың негізгі типіне не жатады?

A. Демонстрациялық құралдар

B. Лабораториялық құралдар

C. Физикалық практикум құралдары

D. Демонстрациялық және лабораториялық құралдар, физикалық практикум құралдары

E. Демонстрациялық және лабораториялық құралдар
$$$ 35 D

Физиканы меңгерту кезінде қолданылатын дидактикалық материалдар:

A. Дыбыстық құралдар

B. Статикалық проекция үшін құралдар

C. Динамикалық проекция үшін құралдар

D. Дыбыстық құралдар статикалық және динамикалық проекция үшін құралдар

E. Дыбыстық құралдар, динамикалық проекция үшін құралдар
$$$ 36 С

Динамикалық проекция үшін құралдарға жатады:

A. Радио хабарлар, дыбыстың магниттік жазбасы, слайдтар

B. Суреттер, чертеждар, қағаздағы немесе мөлдір пленкадағы жазу

C. кинофильмдер, бейнежазбалар, оқу теле хабарлары

D. Суреттер, чертеждар, бейнежазбалар

E. Дыбыстың магниттік жазбасы, слайдтар


$$$ 37 Е

Оқу-әдістемелік кешен бұл:

A. Мұғалім мен оқушы үшін оқу және әдістемелік құралдар

B. Физиканы оқытудағы ақпаратық технологияға енетін оқыту тәсілінің жүйесі

C. Мұғалім мен оқушы еңбегін ғылыми ұйымдастыру тәсілінің жүйесі

D. А, В жауаптары

E. А,В,С жауаптары


$$$ 38 А

Физика сабағы жүйесінің компоненті болып табылады:

A. Оқу материалының мазмұны, оқытудың әдістері мен тәсілдері, оқу процесін ұйымдастырудың формалары

B. Оқытудың әдістері мен тәсілдері

C. Оқу материалының мазмұны, оқытудың тәсілдері

D. Оқытудың әдістері, оқу процесін ұйымдастырудың формалары

E. Оқу материалының мазмұны, оқу процесін ұйымдастырудың формалары


$$$ 39 D

Көрсетілген сабақ түрлері сабақтың қандай түрлеріне жатады: дәріс-сабақ; әңгіме-сабақ; практикалық жұмыстарды орындау сабағы; теориялық зерттеулерді орындау сабағы; аралас сабақ (яғни жұмыстың әртүрі қамтылған)?

A. Білімді тексеру және түзету сабақтары

B. Білімді жалпылау және жүйелеу сабақтары

C. Білімді, іскерлікті және дағдыларды жетілдіру сабақтары

D. Жаңа оқу материалын меңгерту сабағы

E. А- D жауаптарының ішінде дұрысы жоқ
$$$ 40 С

Көрсетілген сабақ түрлері сабақтың қандай түрлеріне жатады: есептер шығару сабағы; өз бетінше жұмыстарды орындау сабағы; лабораториялық жұмыс сабағы; экскурсия сабағы; семинар?

A. Білімді тексеру және түзету сабақтары

B. Білімді жалпылау және жүйелеу сабақтары

C. Білімді, іскерлікті және дағдыларды жетілдіру сабақтары

D. Жаңа оқу материалын меңгерту сабағы

E. А- D жауаптарының ішінде дұрысы жоқ
$$$ 41 А

Көрсетілген сабақ түрлері сабақтың қандай түрлеріне жатады: ауызша және жазбаша сұрау; сынақ; сынақтық лабораториялық жұмыс; бақылау жұмысы?

A. Білімді тексеру және түзету сабақтары

B. Білімді жалпылау және жүйелеу сабақтары

C. Білімді, іскерлікті және дағдыларды жетілдіру сабақтары

D. Жаңа оқу материалын меңгерту сабағы

E. А- D жауаптарының ішінде дұрысы жоқ
$$$ 42 А

Жаңа материалды меңгерту сабағының жалпы құрылымы келесі кезеңдерден тұрады:

A. Бар білімді белнедіру→жаңа білімді қалыптастыру→жаңа білімді қолдану→үй тапсырмасы

B. Жаңа білімді қалыптастыру→жаңа білімді қолдану

C. Бар білімді белнедіру→жаңа білімді қалыптастыру →үй тапсырмасы

D. Жаңа білімді қалыптастыру→ үй тапсырмасы

E. Бар білімді белнедіру→жаңа білімді қалыптастыру
$$$ 43 А

Экскурсияны ұйымдастыру және өткізу келесі негізі кезеңдерден тұрады:

A. Жоспарлау→дайындау→өткізу→ экскурсияның қорытындысын шығару

B. Дайындау→экскурсияны өткізу

C. Жоспарлау→өткізу→ экскурсияның қорытындысын шығару

D. Жоспарлау→дайындау→экскурсияны өткізу

E. Өткізу→ экскурсияның қорытындысын шығару


$$$ 44 В

Физика бойынша оқушылардың жетістігін тексеру әдістеріне жатады:

A. Ауызша фронтальды және жеке тексеру

B. Ауызша, жазбаша тексеру, практикалық іскерлікті тексеру

C. Жеке және фронтальды лабораториялық жұмыс, жазбаша тексеру

D. Практикалық іскерлікті тексеру

E. Бақылау жұмыстары


$$$ 45 А

Оқушылардың нақты білімін анықтау үшін жүргізіледі:

A. Оқушының білімін және іскерлігін алдын-ала тексеру

B. Оқушының білімін және іскерлігін ағымдық тексеру

C. Оқушының білімін және іскерлігін периодты тексеру

D. Оқушының білімін және іскерлігін қорытынды тексеру

E. Оқушының білімін және іскерлігін тексерудің кез-келген түрі қолданылуы мүмкін


$$$ 46 В

Оқу материалын меңгеру және оқыту кезеңдерінің барлығында өткізіледі:

A. Оқушының білімін және іскерлігін алдын-ала тексеру

B. Оқушының білімін және іскерлігін ағымдық тексеру

C. Оқушының білімін және іскерлігін периодты тексеру

D. Оқушының білімін және іскерлігін қорытынды тексеру

E. Оқушының білімін және іскерлігін тексерудің кез-келген түрі қолданылуы мүмкін
$$$ 47 С

Физика курсының бөлімін, тақырыбын меңгергеннен кейін немесе оқу тоқсанының соңында әдетте өткізіледі:

A. Оқушының білімін және іскерлігін алдын-ала тексеру

B. Оқушының білімін және іскерлігін ағымдық тексеру

C. Оқушының білімін және іскерлігін периодты тексеру

D. Оқушының білімін және іскерлігін қорытынды тексеру

E. Оқушының білімін және іскерлігін тексерудің кез-келген түрі қолданылуы мүмкін
$$$ 48 D

Бөлімді, тақырыпты меңгергеннен кейін, тоқсан немесе оқу жылының соңында оқушылардың білімін тексеру үшін жүргізіледі:

A. Оқушының білімін және іскерлігін алдын-ала тексеру

B. Оқушының білімін және іскерлігін ағымдық тексеру

C. Оқушының білімін және іскерлігін периодты тексеру

D. Оқушының білімін және іскерлігін қорытынды тексеру

E. Оқушының білімін және іскерлігін тексерудің кез-келген түрі қолданылуы мүмкін
$$$ 49 А

Оқу физикалық есептерін шығарудың келесідей әдістерін ажыратады:

A. аналитика-синтетикалық, аналитикалық, синтетикалық

B. аналитика-синтетикалық, графикалық

C. есептеу, сапалық

D. синтетикалық, эвристикалық

E. логикалық, математикалық
$$$ 50 С

Оқу физикалық есептерін шығарудың келесідей тәсілдерін ажыратады:

A. логикалық, математикалық

B. математикалық, эксперименттік

C.логикалық, математикалық, эксперименттік

D. логикалық, эксперименттік

E. логикалық, эвристикалық
$$$ 51 А

Оқушыларға есеп шығару дағдысын қалыптастыруда, мұғалім: 1-физикалық есептерді шығарудың негізгі әдістерін білуі керек; 2-физика бойынша есеп шығарудың тәсілдерін білуі керек; 3-оқу есептерінің құрылымы мен мазмұнын және оны шығару процесін; 4-физикалық есептерді жалпы және нақты алгоритмін меңгеруі керек; 5-ұсынылған алгоритмнен және жекелеген операциялардан (амалдардан) оның құрылымдық элементтерін ажырата білуі, оқу процесіне алгоритмді енгізу тәсілін меңгеруі керек.

A. 1, 2, 3, 4, 5

B. 1, 3, 4

C. 4, 5

D. 2, 5


E. 2, 3
$$$ 52 Е

Физика бойынша графикалық есептердің келесідей түрлері болуы мүмкін: 1- екі физикалық шаманың арасындағы тәуелділігі график түрінде берілген немесе олардың арасындағы байланысты графиктік түрде бейнелеу талап етілген есептер; 2- физикалық процестердің графикалық интерпретациясын қолданатын есептер; 3- шамалар арасындағы тәуелділіктер кестеге немесе аналитикалық келтіріледі және керісінше берілетін есептер A. 1

B. 2

C. 3


D. 1, 2

+E. 1, 2, 3


$$$ 53 В

«... болуы үшін не істеу керек?», «егер... болса, не болады?», «Қайда қолданылады?» түріндегі есептер мәселенің сипаты бойынша .... жатады

A. физикалық есептерге

B. Логикалық есептерге

C. эксперименттік есептерге

D. математикалық есептерге

E. сапалық есептерге
$$$ 54 D

«Молекулалық физика» бөлімінде макроскопиялық жүйелердің қасиеттерін сипаттау үшін ... қолданылады.

A. статистикалық әдіс

B. термодинамикалық әдіс

C. жүйе қасиеттерінің ішкі құрылымына тәуелділігі

D. Статистикалық және термодинамикалық әдістер, жүйе қасиеттерінің ішкі құрылымына тәуелділігіне көңіл аударады,

E. заттың молекула-кинетикалық теориясының негізгі қағидасы
$$$ 55 А

Электродинамиканы меңгерту кезінде .... ұғымын қалыптастыруға ерекше көңіл бөлінеді

A. Біртекті электромагниттік өріс (единого электромагнитного поля)

B. электростатикалық өріс

C. стационар электр және магнит өрістері

D. құйынды электр және магнит өрістері

E. нүктелік заряд
$$$ 56 А

Физикалық теория ядросына кіреді:

A. Заңдар, постулаттар, принциптер, іргелі тұрақтылар

B. заңдар

C. принциптер, постулаттар

D. эксперименттер, фактілер

E. эксперименттер, фактілер,іргелі тұрақтылар
$$$ 57 C

Педагогикалық эксперимент төмендегі кезеңдерден тұруы мүмкін (жауап толығырақ болып табылады):

A. Қалыптастыру (констатирующий), ізденуші

B. Үйретуші, бақылаушы

C. Қалыптастыру (констатирующий), ізденуші, үйретуші, бақылаушы

D. Қалыптастыру (констатирующий), ізденуші, үйретуші

E. Ізденуші, үйренуші, бақылаушы
$$$ 58 А

Педагогикалық эксперименттің үйретуші және бақылаушы кезеңдерінде өткізу әдістері қолданылуы мүмкін:

A. Сауалнама жүргізу, тестілеу, эксперттік баға

B. Сауалнама жүргізу

C. Тестілеу, эксперттік баға

D. Сауалнама жүргізу, эксперттік баға

E. Сауалнама жүргізу, тестілеу
$$$ 59 C

Физиканың сатылық құрылымы принциптерінде материалдарды орналастыру жүйелері қандай болуы мүмкін? 1.Сызықтық; 2.Концентрлік; 3.Сатылық; 4.Құрылымдық

A. Тек 1.

B. Тек 2.

C. Тек 3.

D. Тек 4.

E. 1-2-3.
$$$ 60 E

Жалпы білім берудің әлеуметтік-жеке мақсаты - бұл:

A. Алдыңғы ұрпақтың жеке тәжірибелерін меңгеру

B. Психиканың функционалды механизмдерін дамыту

C. Жеке адамның жалпыланған типологиялық қасиеттерін қалыптастыру

D. Жеке адамның оң индивидуалды (жеке) қасиеттерін –қабілеттілігін, қызығушылығын, икемділігін (склонностей) дамыту

E. A-D нұсқаларында көрсетілгендердің барлығы
$$$ 61 A

Физикалық теорияның құрылымы тұрады:

A. Негізі>ядро>салдар

B. Фактілер>гипотеза>салдар>эксперимент

C. Негізі>фактілер>эксперимент

D. Фактілер>заңдар>салдар

E. Гипотеза> заңдар> салдар
$$$ 62 C

Логикалық құрылымда физикалық білімді .... деңгейлерге ажыратады:

A. Жоғары, орта, төменгі

B. Жоғары, теориялық

C. Эмпирикалық, теориялық

D. Эмпирикалық

E. Жалпы, эмпирикалық
$$$ 63 B

Физиканы оқыту кезінде әлемдік көзқарас (мировоззрения) қалыптастырудың негізгі компоненттері: 1-әлемдік көзқарас іргетасын қалыптастыру, яғни табиғат және оны адамның тануы жайындағы жалпыланған білімдер жүйесі; 2-табиғатты танудың диалектика-материалистік тұжырымдары мен көзқарастарын және оның таным процесін қалыптастыру; 3-оқушылардың диалектикалық ойлауын дамыту, яғни қарама-қарсылықты ойлау іскерлігін дамыту

A. 1

B. 1,2,3


C. 2,3

D. 3


E. 1,3
$$$ 64 A

Танымдық іс-әрекет сипаты бойынша оқыту әдістемесінің классификациясы:

A. Түсіндірме-көрнекілік, репродуктивті, мәселелік (проблемное) баяндау, эвристикалық, зерттеушілік

B. Сөздік, көрнекілік, практикалық

C. Ұйымдастырушылық, оқу-танымдық іс-әрекетті бақылау және алға ұмтылдыру (стимулирование)

D. Теориялық, эмпирикалық

E. А-D жауаптары дұрыс
$$$ 65 A

Оқу-әдістемелік кешендердің жинытығы үш құраушымен беріледі:

A. Оқу және әдістемелік құралдар, оқыту тәсілдерінің жүйесі, еңбекті ғылыми ұйымдастыру тәсілі

B. Оқу және әдістемелік құралдар, телекоммуникациялар, физикалық эксперимент үшін құралдар

C. Физика курсын оқытуды қолдау үшін оқыту тәсілдері

D. Оқу және әдістемелік құралдар, физика курсын оқытуды қолдау үшін оқыту тәсілдері

E. Еңбекті ғылыми ұйымдастыру тәсілі, оқу, лабораториялық, демонстрациялық қондырғылар

$$$ 66 E


Демонстрациялық тәжірибелер келесі талаптарды қанағаттандыруы керек:

A. Сенімді (убедительность), қызықты (занимательность), қауіпсіздік техникасының ережесіне сәйкес

B. Ұғынықтылығы (выразительность), сенімділік (убедительность), надежность,

C. Қысқа уақытты, қызықты (занимательность), көрінерлігі (видимость)

D. Ұғынықтылығы (выразительность), сенімділік (убедительность), қауіпсіздік техникасының ережесіне сәйкес

E. Ұғынықтылығы (выразительность),сенімділік (убедительность), надежность, қысқа уақытты, қызықты (занимательность), көрінерлігі (видимость), қауіпсіздік техникасының ережесіне сәйкес


$$$ 67 D

Сабақ жоспары төмендегі элементтерді қамтуы керек: 1- сабақтың тақырыбы мен міндеттерін; 2- сабақты өткізудің уақыты көрсетілген кезеңдерін; 3-білімдерді тексерудің мазмұны мен әдістерін; 4-жаңа материалды меңгеру әдістері мен жалғасымдылығын; 5-қажетті мәліметтерімен қойылған демонстарциялар тізімі; 6-ОТҚ (ТСО) және көрнекіліктердің тізімі; 7-шығарылған есептер мен жаттығулар; 8-үй тапсырмасы

A. 1,4,8 жеткілікті

B. 1,2,3


C. 4,8

D. 1- 8 көрсетілгендердің барлығы

E. 3,5,8
$$$ 68 E

Практикалыққа қандай оқыту әдістері жатады?

A. Дәріс

B. Әңгіме

C. Түсіндіру

D. Кітаппен жұмыс

E. Лабораториялық жұмыс
$$$ 69 D

Көрнекілікке қандай оқыту әдістері жатады?

A. Дәріс

B. Әңгіме

C. Түсіндіру

D. Демонстрациялық эксперимент

E. Кітаппен жұмыс
$$$ 70 A

Сөздікке қандай әдістер жатады?

A. Әңгіме

B. Демонстрациялық эксперимент

C. Лабораториялық жұмыс

D. Физикалық практикум

E. Есептер шығару
$$$ 71 E

Жаңа материалды меңгеру (оқу) сабағы қамтуы мүмкін:

A. Мәселелік жағдайды тудыру және оны шешуді ұйымдастыруды

B.Мәселені эксперименттің көмегімен зерттеу

C.Алынған нәтижелерді талдау

D.Алған білімді бекіту мақсатында оқушылардың жаттығуы

E.Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 72 E

Практикалық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру сабағы .... құрылымдық элементтерді қамтуы мүмкін:

A.Кіріспе бөлім (әңгімелесу)

B.Жұмыстың мақсатын анықтау

C.Жұмыстың орындалу үлгісі

D.Жаттығу

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 73 С

Практикалық іскерліктер мен дағдыларды қалыптастыру сабақтарының маңызды құраушысы ... болуы керек:

A.Кіріспе бөлім.

B.Эксперименттің көмегімен мәселені зерттеу

C.Оқушыға ұсынылған жұмыстың орындалу үлгісін мұғалімнің көрсетуі

D.Қорытындыны шығару, қорытынды сөз (әңгіме (беседа))

E.Үй тапсырмасы
$$$ 74 C

Білімдерді жалпылау мен қайталау сабақтарының құрылымдық элементтері болуы керек:

A.Мәселелік жағдайды тудыру және оны шешуді ұйымдастыру

B.Мұғаллімнің жаңа материалды түсіндіруі

C.Оқушының жаттығуды және есептің шешуін түсіндіруі

D. Оқушыға ұсынылған жұмыстың орындалу үлгісін мұғалімнің көрсетуі

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 75 C

Білімді бақылау (учёта) және бақылау сабағының құрылымдық элементі:

A. Мұғаллімнің жаңа материалды түсіндіруі

B. Оқушыға ұсынылған жұмыстың орындалу үлгісін мұғалімнің көрсетуі

C.Оқушылардың бақылау тапсырмаларын орындауы

D.Оқу кинлфильмдерін көру (көрсету)

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 76 E

Аралас сабақтың құрылымдық элементтері:

A.Үй тапсырмасын тексеру және бұрын меңгерілген материалды меңгеру

B.Жаңа мәліметтерді меңгеру

C.Жаңа материалды меңгеру табыстылығын тексеру

D.Үй тапсырмасы

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 77C

Мектеп оқушыларының шығармашылық белсенділігін дамыту, оларда өз бетінше білім алу мен қолдана білу дағдысын қалыптастыру үшін .... мақсатты

A.Мақсатты түрде меңгеру сабақтарын жүргізу

B. Оқу және танымал ғылыми кинофильмдерді көрсетуді ұйымдастыру

C.Оқу семинарлары мен конференцияларын өткізу

D.Жұмыстың орындалу үлгісін көрсету

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 78 A

Физика курсының радиальды сызықтық құрылымы ... қарастырады.

A.Курстың сұрақтары мен тақырыптарын бір рет меңгеруді

B. Курстың сұрақтары мен тақырыптарын екі рет меңгеруді

C.Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меңгеруді

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 79 B

Физика курсының концентрлік құрылымы ... қарастырады

A.Курстың сұрақтары мен тақырыптарын бір рет меңгеруді

B. Курстың сұрақтары мен тақырыптарын екі рет меңгеруді

C.Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меңгеруді

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 80 D

Оқу материалының сатылы орналасуы ... қарастырады

A.Курстың сұрақтары мен тақырыптарын бір рет меңгеруді

B. Курстың сұрақтары мен тақырыптарын екі рет меңгеруді

C.Оқушылардың жас ерекшеліктерін ескеруді

D.Физика курсын екі сатыда меңгеруді

E. Жоғарыда көрсетілген элементтердің барлығы
$$$ 81 E

Диалектика-материалистік көзқарас қалыптастырудың маңызды элементі ... болып табылады

A.машина жұмысының физикалық негізін ашу


Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   102


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет