Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады? A. Жапырақ ізі. B. Буын аралығы. C. БуынДата01.04.2017
өлшемі231,9 Kb.
түріСабақ
$$$1

Жоғары сатыдағы өсімдіктердің вегетативтік денесі неден тұрады.

A. Өркендер жүйесінен.

B. Тамыр жүйелерінен.

C. Генеративтік мүшелер жүйесінен.

D. Өркен жүйелерімен тамыр жүйелерінен.

E. Өркен жүйелері мен генеративтік мүшелерден.
$$$2

Өркен дегеніміз не?

A. Сабақ,бүршік, қосалқы тамыр.

B. Сабақ, бүршік, мұртша түйіндер.

C. Сабақ, жапырақ, бүршік.

D. Буындарымен жапырақтары бар сабақ.

E. Төбе жапырақтары мен бүршіктері бар сабақ.

$$$3


Сабақ пен жапырақтың арасындағы өркеннің бөлігі қалай аталады?

A. Жапырақ ізі.

B. Буын аралығы.

C. Буын.


D. Жапырақ қолтығы.

E. Өсу конусы.


$$$4

Өсімдіктер мүшелерінің қалыптасу кезінде қандай заңдылықтар ортақ болады?

A. Гомологиялық мүшелерінің болуы.

B. Полярлылық және симметриялықтың болуы.

C. Аналогиялық мүшелерініғ болуы.

D. Тек вегетативті мүшелерінің болуы.

E. Өсу конусының болуы.
$$$5

Тік өсетін өркен қалай аталады?

A. Вегетативті.

B. Генеративті.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялық.

E. Плагиотропты.
$$$6

Көлбей өскен өркен қалай аталады?

A. Вегетативтік.

B. Генеративтік.

C. Ортотрофты.

D. Гомологиялы.

E. Плагиотропты.
$$$7

Қандай өсімдіктер моноподиальды бұтақтанады?

A. Шырша.

B. Алма.


C. Сирень.

D. Алмұрт.

E. Үйеңке.
$$$8C

Қандай өсімдіктердің сабағы өрмелегіш болады?

A. Құлпынай.

B. Таңқурай.

C. Ас бұршақ.

D. Картоп.

E. Қызанақ.

$$$9


Ұрықтың даму кезеңі қалай аталады?

A. Органогенез.

B. Эмбриогенез.

C. Гистогенез.

D. Ювенильді.

E. Сенильді.


$$$10

Вегетативті мүшелердің дамуы қай кезеңде басталады?

A. Органогенезде.

B. Эмбриогенезде.

C. Гистогенезде.

D. Ювелильде.

E. Сенильді кезеңде.

$$$11


Қандай өсімдіктер дихотомиялы бұтақталады?

A. Сирень.

B. Терек.

C. Қарағай.

D. Плаун.

E. Алма.
$$$12

Қандай өсімдіктер симподиальды бұтақталады?

A. Терек.

B. Алма.

C. Сирень.

D. Плаун.

E. Май қарағай.


$$$13

Өркеннің жерасты метаморфозасын көрсетіңіз?

A. Түйнектер, пиязшықтар, мұртшалар.

B. Тамырсабақ, мұртша, бүршік.

C. Түйнектер, пиязшықтар, тамырсабақтар.

D. Пиязшықтар, мұртшалар, филокладия инекері.

E. Бүршіктер, түйнектер, тамыр сабақтар.
$$$14

Жапырақтық негізгі орналасу түрлерін көрсетіңіз?

A. Кезектесіп, біржақты, қарама-қарсы.

B. Шоқталып, төбелік, кезектесіп.

C. Қарама-қарсы, шоқталып, жиекті.

D. Қарама-қарсы, шоқталып, ортаңғы.

E. Спиральды, шоқталып, қарама-қарсы.
$$$15

Қандай өсімдіктің жапырақтарының пішіні таспа?

A. Қамыс.

B. Қара бидай.

C. Бүлдірген.

D. Сирень.

E. Күнбағыс.
$$$16

Қандай өсімдіктің жапырақтары күрделі жапырақтар?

A. Емен.

B. Бақ-бақ.

C. Итмұрын.

D. Алма.


E. Шырша.
$$$17

Жай жапырақтары бар өсімдікті атаңыз

A. Шие.

B. Жоңышқа.C. Шетен.

D. Итмұрын.

E. Асбұршақ.
$$$18

Өркеннің терең өзгерісін (метаморфозасын) атаңыз

A. Түйнек.

B. Мұртша.

C. Жуашық.

D. Жапырақ.

E. Тамырсабақ.
$$$19

Ненің нәтижесінде қобы түзіледі?

A. Сағақтың редукциялану нәтижесінде.

B. Бөбе жапырақтардың бірігіп кету нәтижесінде.

C. Буынаралықтарының бірігіп кету нәтижесінде.

D. Жапырақ тақтасының редукциялану нәтижесінде.

E. Жапырақ жүйелерінің редукциялану нәтижесінде.

$$$20


Қандай өсімдіктің жапырағы қалақ тәрізді?

A. Емен.


B. Бақ-бақ.

C. Таңқурай.

D. Алма.

E. Қара өрік.


$$$21

Ұрық тамыршасының қандай тамыр пайда болады?

A. Жанама.

B. Негізгі.

C. Қосалқы.

D. Ауалық.

E. Жүрдек.
$$$22

Өсімдік мүшелерінің ауа, су немесе топырақпен жанасу ауданының өсуін қамтамасыз етеді?

A. Эбриогенез.

B. Гистогенез.

C. Бұтақтану.

D. Органгенез.

E. Эволюция.
$$$23

Өркеннің осьтік бөлігі болып не саналады?

A. Жапырақ.

B. Тамыр.

C. Буын.

D. Буын аралығы.

E. Сабақ.

$$$24


Өркеннің тамырдан негізгі ерекшелігін көрсетіңіз?

A. Плогиотропты.

B. Симметриялы.

C. Жапырақтану.

D. Полярлылық.

E. Ортотроптылық.


$$$25

Негізгі тамырдан қандай тамыр таралады?

A. Қосалқы.

B. Жанама.

C. Ауалық.

D. Жүретін.

E. Жер үсті.
$$$26

Өркеннің өсуі не арқылы жүзеге асырылады?

A. Сабақтың дамуы арқылы.

B. Төбе бүршіктердің дамуы арқылы.

C. Вегетативтік мүшелердің өсуі арқылы.

D. Генеративтік мүшелердің өсуі арқылы.

E. Тұқымның өнуі арқылы.
$$$27

Буын аралықтарына байланысты өркендерді қандай түрлерге бөледі?

A. Қысқарған, ұзарған.

B. Жанама, қысқарған.

C. Ауа, жанама.

D. Жанама, қысқарған.

E. Жер үсті, жер асты.
$$$28

Вегетативтік жаңаруды қандай бүршіктер қамтамасыз етеді?

A. Төбе.

B. Жанама.

C. Ұйқыдағы.

D. Қосалқы.

E. Генеративті.

$$$29


Метаморфозға ұшыраған өркендері су жинайтын өсімдіктер ақалай аталады?

A. Эфемерлер.

B. Суккулектер.

C. Эфемероидтар.

D. Эндемдер.

E. Космополиттер.


$$$30

Өркеннің қайталанатын элементтері қалай аталады?

A. Буын.

B. Буын аралығы.

C. Апекс.

D. Қобы.

E. Метамер.
$$$31

Өркеннің метамері неден тұрады?

A. Тек буыннан және буын аралығынан.

B. Буынаралығы, жапырағы мен бүршігі бар буынынан.

C. Буынаралығы және жапырақтан.

D. Қобы және буынаралығы.

E. Қобы, буынаралығы және буын.
$$$32

Тұқымды өсімдіктердің ұрығы неден тұрады?

A. Өркендер жүйесі мен тамырдан.

B. Ұрық сабақшасы, тамыршасы және бүршіктен.

C. Генеративтік мүшелер жүйелері мен жапырақтан.

D. Метаморфозданған өркендер жүйесінен.

E. Генеративтік мүшелер сүйесі мен тамырдан.
$$$33

Симподиальды бұтақтанудың қалыптасу кезінде не жүреді?

A. Апекс пен буынаралығының қалыптасуы.

B. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігі тіршілігін.

C. Жаңа мүшелердің түзілуі жүреді.

D. Белгілі бір кезеңде төбе бүршігінің тіршілігін жоюы мен бір немесе бірнеше жанама бүршіктердің дамуы жылдамдайды.

E. Төбе бүршігі екіге айырылады.
$$$34

Жалған дихатомиялы бұтақтану қандай өсімдіктерде кездеседі?

A. Алмада.

B. Қарағайда.

C. Сиреньде.

D. Еменде.

E. Теректе
$$$35

Ашық өткізгіш шоқтарға қандай түзуші ұлпалар тән?

A. Феллоген.

B. Прокамбий.

C. Апикальды меристема.

D. Камбий.

E. Перицикл.
$$$36

Қос жарнақтыларға тән стельдің типін көрсет:

A. Актиностель

B. Гаплостель

C. Сифоностель

D. Атактостель

E. Эустель
$$$ 37

15 жылдық алма ағашының сабағында неше камбий сақинасы болады?

A. 15

B. 5


C. 8

D. 1


E. 10
$$$ 38

Сабақтың қызметіне қандай қызмет жатпайды?

A. Жапырақтарды ұстап тұру

B. Минералды тұздарды топырақтан сору

C. Фотосинтез

D. Қорлық заттарды жинақтау

E. Жапырақ пен тамырды жалғастырады
$$$ 39

Түйнек деген не?

A. Түрі өзгерген жер асты өркендер

B. Түрі өзгерген тамыр

C. Түрі өзгерген жапырақ

D. Түрі өзгерген жер үсті өркені

E. Түрі өзгерген сабақ
$$$ 40

Түрі өзгеріп қысқарған сабақ болып табылатын пиязшықтың негізі қалай аталады?

A. Столон

B. Бүршік

C. Түбіртек

D. Тамырша

E. Жапырақ
$$$ 41

Алма сабағында жапырақтардың орналасуы қай типке жатады?

A. Кезектесу

B. Шоқтану

C. Супротивті

D. Доғалы

E. Сатылы
$$$ 42

Өсімдіктің тамырынан сабаққа судың көтерілуі себебі:

A. Тамыр қысымына

B. Осмосқа

C. Диффузияға

D. Ауаға


E. Белсенді тасымалдануға байланысты
$$$ 43

Суға салынған терек, тал, қара қарақаттың қалемшесінен қандай тамырлар дамиды?

A. Қосалқы тамырлар

B. Жанама

C. Негізгі

D. Негізгі, жанама

E. Тамырдың барлық түрлері
$$$ 44

Тамыр түкшелері дегеніміз не?

A. Жіп тәрізді соратын жанама тамыр

B. Тамырдың сыртқы жасушаларының ұзын өскінділері

C. Тамыр қабығының жасушалары

D. Түзуші ұлпа жасушалары

E. Механикалық ұлпа жасушалары
$$$ 45

Ұрық тамыршасынан пайда болған тамырды қалай атайды?

A. Жанама тамыр

B. Қосалқы тамыр

C. Негізгі тамыр

D. Кіндік тамыр

E. Тамыр түктері
$$$ 46

Тамырдың қай аймағында митоздық бөлінуі жүреді?

A. Сору аймағында

B. Өткізу аймағында

C. Бөліну аймағында

D. Созылу аймағында

E. Тамыр ойықшасында
$$$ 47

Қандай меристема арқылы тамырдың ұзара өсуі жүзеге асады:

A. Интеркалярлы меристема

B. Біріншілік латеральді меристема

C. Апикальді меристема

D. Екіншілік латеральді меристема

E. Жарақат меристема
$$$ 48

Тамыр қабығының сыртқы қабаты қалай аталады?

A. Перицикл

B. Экзодерма

C. Энтодерма

D. Ризодерма

E. Мезодерма
$$$ 49

Тамыр қабығының ортаңғы қабаты қалай аталады?

A. Перицикл

B. Экзодерма

C. Энтодерма

D. Ризодерма

E. Мезодерма
$$$ 50

Тамырдың анатомиялық құрлысына кірмейтін ұлпаны ата?

A. Бөліп шығарушы

B. Ассимиляциялық

C. Механикалық

D. Жабындық

E. Қор жинаушы
$$$ 51

Қандай бөлім қосалқы тамырларды түзеді:

A. Апикальды меристема

B. Камбий

C. Прокамбий

D. Тамыр мойны

E. Перицикл
$$$ 52

Қандай өсімдіктерге шашақ тамыр жүйесі тән?

A. Ас бұршаққа

B. Жүгеріге

C. Күнбағысқа

D. Асқабаққа

E. Еменге
$$$ 53

Қандай өсімдікте қосалқы тамырлар жақсы жетілген:

A. Ас бұршақта

B. Жүгеріде

C. Күнбағыста

D. Асқабақта

E. Теректе
$$$ 54

Қандай өсімдіктерге кіндік тамыр жүйесі тән?

A. Сұлыға

B. Бидайға

C. Бұршаққа

D. Меруертгүлге

E. Жүгеріге
$$$ 55

Сабақ қалемшесінен қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамыр

E. Түйнекті тамыр
$$$ 56

Ұрық тамыршасынан қандай тамыр түрі пайда болады:

A. Негізгі тамыр

B. Жанама тамыр

C. Қосалқы тамыр

D. Микоризалы тамырлар

E. Түйнекті тамырлар
$$$ 57

Тамырдың қай аймағында латералды меристема (камбий) пайда болады:

A. Бөліну аймағында

B. Созылу аймағында

C. Сору аймағында

D. Тамыр оймақшасында

E. Өткізу (қоңыр) аймағында
$$$ 58

Тамыр оймақшасының қызметі қандай?

A. Суды сорады

B. Суды өткізеді

C. Механикалық зақымданудан қорғайды

D. Қордағы крахмалы жинайды

E. Жаңа жасушаларды түзеді
$$$ 59

Тамырдың перицикл бөлімі қай ұлпаға жатады?

A. Жабындық

B. Негізгі

C. Түзуші

D. Бөліп шығарушы

E. Өткізгіш
$$$ 60

Тамырдың анатомиялық құрлысындағы мезодерма сыртында орналасқан қабатты ата:

A. Эпиблема

B. Мезодерма

C. Экзодерма

D. Перидерма

E. Перицикл
$$$ 61

Тамырдың анатомиялық құрлысындағы энтодерма сыртында орналасқан қабатты ата:

A. Эпиблема

B. Мезодерма

C. Экзодерма

D. Перидерма

E. Перицикл
$$$ 62

Дара жарнақтыларда қандай тамыр түрі жақсы дамыған?

A. Негізгі

B. Жанама

C. Қосалқы

D. Бірінші мен екінші жауап

E. Дұрыс жауабы жоқ
$$$ 63

Ұрықтан дамитын тамыр қалай аталады?

A. Микоризалы тамыр

B. Ауа тамыры

C. Жанама тамыр

D. Қосалқы тамыр

E. Негізгі тамыр
$$$ 64

Тамырдың қай аймағында тамыр түкшелері орналасады?

A. Бөліну аймағы

B. Созылу аймағы

C. Сору аймағы

D. Тамыр оймақшасында

E. Өткізу аймағы
$$$ 65

Тамырдың қай белдеуінде клеткалардың бөліну аймағы орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде
$$$ 66

Тамырдың қай белдеуінде клеткалардың созылу аймағы орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде
$$$ 67

Тамырдың қай белдеуінде өткізгіш аймақ орналасқан?

A. 1-ші белдеуде

B. 2-ші белдеуде

C. 3-ші белдеуде

D. 4-ші белдеуде

E. 5-ші белдеуде
$$$ 68

Тамырдың қай аймағында камбий қабаты бар?

A. Бөліну аймағында

B. Созылу аймағында

C. Сору аймағында

D. Тамыр оймақшасында

E. Өткізгіш аймақта
$$$ 69

Біржылдық тамырдың сырты қандай ұлпамен жабылған:

A. Перидермамен

B. Эпиблемамен

C. Экзодермамен

D. Эпидермамен

E. Перициклмен
$$$ 70

Көпжылдық тамырдың сырты қандай ұлпамен жабылған:

A. Эпиблемамен

B. Экзодермамен

C. Перидермамен

D. Эпидермамен

E. Перициклмен
$$$ 71

Тамырдың түрөзгерісін тап:

A. Картоп түйіні

B. Меруертгүлдің тамырсабағы

C. Құрқашаштың тамырсабағы

D. Сәбіздің тамыржемісі

E. Жуаның пиязшығы
$$$ 72

Қор заттарын жинақтаумен байланысты сәбіз тамыржемісінің қай бөлімі өсіп жуандайды?

A. Қабық паренхимасы

B. Сүрек паренхимасы

C. Перицикл

D. Эндодерма

E. Камбий
$$$ 73

Кіндік тамыр жүйесі дегеніміз не?

A. Ұрық тамыршасынан өсіп жетілген, өте жақсы білеуленген негізгі тамыр мен одан тарайтын жанама тамырдан тұратын жүйесі.

B. Негізгі тамыры жуан өспейтін немесе қосалқы тамырлардың ішінен білінбей қалатын тамыр жүйесі

C. Сабақтан өсіп шығатын, өте білеуленген негізгі тамыр мен одан тарайтын кішкене жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі

D. Қосалқы тамырлардан өсіп шығатын жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі

E. Ұрық тамырларынан жетілген, өте әлсіз негізгі тамыр мен одан тарайтын кішкене жанама тамырлардан тұратын тамыр жүйесі
$$$ 74

Тамыр жемісі үшін өсірілетін өсімдік:

A. Пияз

B. Сарымсақ

C. Сәбіз

D. Картоп

E. Укроп
$$$ 75

Қарағай жапырағының анатомиялық құрылысындағы сосуд-талшық шоғының типін ата:

A. Жабық коллатеральды

B. Ашық коллетеральды

C. Биколлатеральды

D. Концентрлі

E. Радиальды
$$$ 76

Күрделі жапырағы бар өсімдік?

A. Қара бидай

B. Шырша


C. Асбұршақ

D. Емен


E. Терек
$$$ 77

Жапырақтардың түтікше-өткізгіш шоғын қалай деп атайды?

A. Сүрек

B. Тін


C. Жүйке

D. Талшықтар

E. Өзек
$$$ 78

Мысалға келтірілген пигменттердің қайсысы жапыраққа жасыл түс береді?

A. Каротин

B. Ксантофил

C. Хлорофилл

D. Антоциан

E. Ксантофил және каротин
$$$ 79

Мысалға келтірілген жапырақтың қайсысын жай жапырақ деп атайды

A. Үшқұлақ жапырақ

B. Саусақты-салалы жапырақ

C. Тақ қауырсынды

D. Жұмыртқа тәрізді

E. Жұп қауырсын жапырақ
$$$ 80

Мысалға келтірілген өсімдіктердің қайсысында күрделі жапырақтар кездеседі?

A. Бидай

B. Қарағай

C. Қараған

D. Жөке ағашы

E. Аққайың
$$$ 81B

Жапырақтың паралелльді жүйкеленуі қандай өсімдікке тән?

A. Қос жарнақтыларға тән

B. Дара жарнақтыларға тән

C. Қос жарнақтыларға, дара жарнақтыларға көбінесе тән

D. Бұршақ тұқымдасына тән

E. Алқа тұқымдасына тән
$$$ 82

Жапырақтары қандай типте орналасқан өсімдіктерде лептесік устиьце екі жағында да болады?

A. Көлденең орналасқанында

B. Ұзыннан (тік орналасқан)

C. Шоғырланып

D. Кезекпе-кез

E. Қарама-қарсы орналасқанына
$$$ 83

Жапырақта органикалық заттар түзілу үшін не қажет?

A. Су, минералды тұздар, көмірқышқыл газы, оттегі

B. Су, көмірқышқыл газы, ауа

C. Көмірқышқыл газы, су, минералды тұздар, жарық

D. Оттегі, су

E. Ауа
$$$ 84

Көлеңкеге қарағанда, жарық жақтағы жапырақтарда -

A. Бағаналы ұлпа жақсы жетілген

B. Борпылдақ ұлпа жақсы жетілген

C. Механиалық ұлпа жақсы жетілген

D. Жабын ұлпа жақсы жетілген

E. Түзуші ұлпа жақсы жетілген
$$$ 85

Жарықта органикалық заттар қай ұлпада түзіледі?

A. Жапырақ жұмсағының барлық жасушаларында (негізгі ұлпада)

B. Бағаналы ұлпа жасушаларында

C. Борпылдақ ұлпа жасуашаларында

D. Жабын ұлпа жасушаларында

E. Өткізгіш ұлпаларда түзіледі
$$$ 86

Жапырақтары қандай типте орналасқан өсімдіктерде лептесік устиьце екі жағында да болады?

A. Көлденең орналасқанында

B. Ұзыннан (тік орналасқан)

C. Шоғырланып

D. Кезекпе-кез

E. Қарама-қарсы орналасқанына
$$$ 87

Фотосинтез процесі кезінде атмосфералық ауаға қай газ бөлінеді?

A. Оттегі

B. Көмірқышқыл газы

C. Азот және көмірқышқыл газы

D. Азот және инертті газ

E. Азот, көміртегінің диоксиді
$$$ 88

Фотосинтез процесінің нәтижесінде қандай қор заты түзіледі?

A. Май

B. Минералды тұздарC. Крахмал

D. Ақуыз


E. Витаминдер
$$$ 89

Күн энергиясының қатысуы мен хлоропласта көмірқышқыл газы мен судан органикалық заттардың түзілуі процесін қалай атайды?

A. Тыныс алу

B. Булану

C. Фотосинтез

D. Өсу


E. Даму
$$$ 90

Кактустың инелері түрі өзгерген –

A. Өркен

B. Жапырақ

C. Сабақ өңінің ерекше өсінділері

D. Жапырақ қолтығының өсінділері

E. Ілінгіш өркен
$$$ 91

Асбұршақтың мұршалары түрі өзгерген –

A. Қосымша жапырақша

B. Күрделі жапырақтың жапырақшасы

C. Жанама өркен

D. Су сақтайтын өркен

E. Жүзім мұртшасы сияқты мұртша
$$$ 92

Жапырақтың қандай жасушасында крахмал түзіледі?

A. Барлық жасушасында

B. Тозда

C. Жасыл жасушасында

D. Жасуша аралығында

E. Жасыл жасуша мен тозда
$$$ 93

Жапырақтың түсуінің себебі неде?

A. Температураның жоғарылауы

B. Топырақ құрамының өзгеруі

C. Температураның төмендеуі және күннің қысқаруы

D. Температураның төмендеуі және күннің ұзаруы

E. Ауаның құрамының өзгеруі және температураның төмендеуі
$$$ 94

Жүйкелер жапырақтың ұшына дейін қатарласа орналасқан жүйкелену түрін көрсет:

A. Параллельді

B. Доға тәрізді

C. Қауырсынды

D. Торлы


E. Саусақты салалы
$$$ 95

Қандай құрлымдық компонент қоектік заттарды жапырақтан басқа бөлімдерге тасымалдайды?

A. Устьице

B. Сүрек

C. Тін

D. Түйістіргіш жасушаларE. Қабықша ұлпа (жабынды ұлпа)
$$$ 96

Астық тұқымдастарын қандай жапырақ түрі тән:

A. Ұзын сағақты

B. Бөбешік жапырақ

C. Қобылы жапырақ

D. Қолтық бөбешік жапырақ

E. Қынапты
$$$ 97

Жапырақ тақтасының түбінен қатарласа шыққан, ұшына қарай иіле орналасқан жүйкелену түрін көрсет:

A. Параллельді

B. Доға тәрізді

C. Қауырсынды

D. Торлы


E. Саусақты салалы
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет