Тесттік тапсырмалар компьютерлік графикабет1/3
Дата29.01.2018
өлшемі0,8 Mb.
  1   2   3
ТЕСТТІК ТАПСЫРМАЛАР

 1. Компьютерлік графика

 2. 3 кредит

 3. Рысжанова Айжан Сайлаухановна, аға оқытушы

 4. Физика-математика факультеті, «Информатика және ақпараттық технологиялар» кафедрасы

 5. Кесте 1.

Бөлім №


Бөлім атауы

Бөлімдегі сұрақтар саны

таңдау

салмағы

1

Фрактальды геометрия

60

15

1

2

Растрлы графика

52

10

1

3

Векторлы графика

57

15

1

4

Үшөлшемді графиканың негізгі түсініктері

50

10

1

5

Базалық растрлік алгоритмдер. Брезенхема алгоритмі

52

10

1
Барлығы

271

60


@@@Фрактальды геометрия

$$$ 1


Терезедегі аяз салған қырауларды, қарларды, тауларды ,өзен толқындарын , кристаллдарды компьютерлік графикада ненің мысалы ретінде қарастырамыз?

 1. Фрактальды графика

 2. Растрлық графика

 3. Векторлық графика

 4. Үшөлшемді графика

 5. Гектальды графика

$$$ 2

Бір-біріне өте ұқсас көптеген сызбалар жиынтығы қалай аталады? 1. Парабола

 2. Фракталь

 3. Гипербола

 4. Көпбұрыштар

 5. Шеңбер

$$$ 3

Фрактальды геометрия туралы алғашқы идеялар қай ғасырда пайда бола бастады? 1. ХХ ғасырда

 2. ХХІ ғасырда

 3. ХІХ ғасырда

 4. Х ғасырда

 5. ІХ ғасырда

$$$ 4

Рекурсивті деген сөз қандай мағына береді? 1. Қайталанбайтын

 2. Өте көп

 3. Қайталанатын

 4. Нүкте

 5. Графика

$$$ 5

Фрактальды геометрияның негізін қалаған кім? 1. Пеано Кантор

 2. Альберт Шоу

 3. Микеланджело

 4. Фридрих Кох

 5. Бенуа Мандельброт

$$$ 6

Фрактальдың негізгі қасиеті ? 1. Өзара бір-біріне ұқсастығы

 2. Ешқандай қасиет жоқ

 3. Қайталану

 4. Бір-бірінен арақашықтықта орналасқан

 5. Өзара қарама-қайшы

$$$ 7

Үшбұрышты қисық фрактальды 1904 жылы кім ашты? 1. Бенуа Мандельброт

 2. Хельга фон Кокс

 3. Фридрих цег Коха

 4. Альберто Панро

 5. Джорджиня Ейсли

$$$ 8

Фрактальды бейне файлдарының кеңейтілуі 1. Gif

 2. Bmg

 3. Fif

 4. Mpeg4

 5. Ppt(x)

$$$ 9

Фрактальдың кез-келген фрагменті оның қандай ерекшелігін көрсетеді? 1. Кеңейтілуін

 2. Жаңадан салынғанын

 3. Түсін

 4. Глобальды құрылымын

 5. Күрделі бағдарламамен салынғанын

$$$ 10

Мандельброт fractal ұғымын қай тілден енгізді 1. Латын

 2. Грек

 3. Ағылшын

 4. Португал

 5. Француз

$$$ 11

Мына суретте қай суреттің салыну алгоритмі көрсетілген?

 1. Пеано қисығы

 2. Кох тозаңы

 3. Жюлиа сызығы

 4. Мандельброт сызығы

 5. Бенуа сызығы

$$$ 12

Мандельброттың «Табиғаттағы фрактальды геометрия» кітабында фрактальға қандай мысал келтірген? 1. Британия жағалауының ұзындығы қандай?

 2. Темза өзені терең бе?

 3. Тынық мұхитының тереңдігі қанша?

 4. Мысал келтірмеген

 5. Жауаптардың бәрі қате

$$$ 13

Fif файлдардың jpg файлдардан ерекшелігі неде? 1. Fif файлдарды үлкейтіп қарағанда сапасы төмендейді

 2. Fif файлдар үлкейтіп қаралмайды

 3. Fif файлдарды үлкейтіп қарағанда барлық детальдар ақ түсті болады

 4. Fif файлдарды үлкейтіп қарағанда пиксельдер бұлдырлайды

 5. Fif файлдарды үлкейтіп қарағанда, суреттің этикетін сақтаған құрылымның жаңа деңгейін көре аламыз

$$$ 14

Қазіргі кезде фрактальды зерттеу қандай бағыттар бойынша жүзеге асады? 1. Өлі табиғаттың ең жақсы бағыты, тірі табиғаттың бағыты

 2. Тірі табиғаттың ең жақсы бағыты, күрделі бағыт

 3. Өлі табиғаттың ең жақсы бағыты,фракталь – ақпарат сығу тәсілі

 4. фракталь – ақпарат сығу тәсілі, өлі табиғат құрылысы

 5. Тірі табиғаттың ең жақсы бағыты, фракталь – ақпарат сығу тәсілі

$$$ 15

Жекеленген элементтері ата-аналық құрамдарын, қасиеттерін мұраға алатын объект қалай аталады? 1. Эллипс

 2. Геометрия

 3. Пиксель

 4. Контур

 5. Фракталь

$$$ 16

Фрактальды геометрия қай жылдары пайда бола бастады? 1. ХІХ ғасыр. 50ж

 2. ХІХ ғасыр. 65ж

 3. ХІХ ғасыр. 70ж

 4. ХІХ ғасыр. 40ж

 5. ХІХ ғасыр. 30ж

$$$ 17

Мандельброт «Табиғаттағы фрактальды геометрия» кітабын қай жылы басып шығарды? 1. 1977ж

 2. 1972ж

 3. 1967ж

 4. 1987ж

 5. 1957ж

$$$ 18

Фракталь сөзі қандай мағына береді? 1. Фрагменттерден құралған

 2. Фрагменттерге бөлінбейді

 3. Біртұтас фигура

 4. Геометриялық фигура

 5. Фрактальды объект

$$$ 19

Мына суретте қандай кескін бейнеленген?

 1. Кокс үшбұрышты қисығы

 2. Жюлия доңғалақты қисығы

 3. Бенуа төртбұрышты қисығы

 4. Пеано қисығы

 5. Бенуа қисығы

$$$ 20

1977ж Мандельброт қандай кітап жазды? 1. Табиғаттағы фрактальды геометрия

 2. Табиғаттағы фрактальды география

 3. Табиғаттағы кристалды геометрия

 4. Табиғаттағы гектальды геометрия

 5. Табиғаттағы фрактальды емес геометрия

$$$ 21

Қарапайым сызықтың күнделікті өмірде өлшем мәні нешеге тең? 1. 6

 2. 2

 3. 8

 4. 3

 5. 1

$$$ 22

Қарапайым сызықтың математика тұрғысынан өлшем мәні нешеге тең? 1. 2

 2. 1

 3. 4

 4. 6

 5. 3

$$$ 23

Компьютерлік графикада екі өлшемді объектілер үшін олардың сызықтық өлшемдері қалай өзгереді? 1. 2 есе кемиді

 2. 4есе артады

 3. 3есе кемиді

 4. 2есе артады

 5. 4есе кемиді

$$$24

Үшөлшемді нысандар үшін сызықтық өлшемдері неше есе артады? 1. 2

 2. 4

 3. 8

 4. 6

 5. 10

$$$ 25

S нысан «өлшемі» мен L сызықтық өлшемі арқылы қандай өлшем есептелінеді? 1. В өлшемі

 2. A өлшемі

 3. N саны

 4. D өлшемі

 5. А және В варианты дұрыс

$$$ 26

S нысан «өлшемі» мен L сызықтық өлшемі арқылы алынатын D өлшемі қандай формуламен есептелінеді? 1. D=log(L)*Log(S)

 2. D=log(S)/ln(log(L))

 3. D=(log(S)*log(L))/2

 4. D=S*log(L)

 5. D=log(S)/log(L)

$$$ 27

D=log(S)/log(L) формуласындағы L мәні нені сипаттайды? 1. Сызықтық өлшемін

 2. Нысан коэффицентін

 3. Кеңістіктегі молекула өлшемін

 4. Нысан өлшемін

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 28

D=log(S)/log(L) формуласындағы S мәні нені сипаттайды? 1. Сызықтық өлшемін

 2. Нысан өлшемін

 3. Кеңістіктегі молекула өлшемін

 4. Нысан өрісін

 5. Дұрыс жауап жоқ

$$$ 29

Фракталь тарихы атап айтқанда қай фрактальдан басталды? 1. Геометриялық фракталдар

 2. Алгебралық фракталдар

 3. Алгеометриялық фракталдар

 4. Стохастикалық фракталдар.

 5. хаостық фракталдар

$$$ 30

Қарапайым геометриялық құрылымдар жолымен жасалынатын қандай фракталь? 1. Алгебралық фракталдар

 2. Геометриялық фракталдар

 3. Алгеометриялық фракталдар

 4. Стохастикалық фракталдар

 5. Хаостық фракталдар

$$$ 31

Геометриялық фракталь тұрғызуда қандай жүйемен жұмыс істеген ыңғайлы? 1. A-Systems

 2. M-Systems

 3. L-Systems

 4. D-Systems

 5. DAV-Systems

$$$ 32

Мына суретте фрактальдың қай түріне мысал келтірілген?

Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет