6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының сұрақтары Бағдарлама сұрақтары кәсіби пәндердің міндетті компоненттеріне енетін «Тіл біліміне кіріспе»Дата29.01.2017
өлшемі55.31 Kb.
6М011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығына магистратураға қабылдау емтиханының сұрақтары
Бағдарлама сұрақтары кәсіби пәндердің міндетті компоненттеріне енетін «Тіл біліміне кіріспе», «Жалпы тіл білімі», «Қазіргі қазақ тілі» және «Әдебиеттануға кіріспе», «Қазақ әдебиетінің тарихы», «Қазақ тілін оқыту әдістемесі», «Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесі» пәндерінің типтік бағдарламаларының негізінде жасалды. Бағдарлама сұрақтары міндетті пәндердің негізгі мазмұнын қамтиды, қазақ тіл білімінің жаңа бағыттарын, қазақ әдебиетінің тарихы мен әдебиет теориясын, қазіргі ғылыми парадигмасын және филологиялық термин-түсініктердің анықтамалық ережелерін тірек етіп алады. Қазақ тілі мен әдебиет мамандығына магистратураға түсушілердің білім деңгейін және ғылыми дайындығын анықтауға мүмкіндік береді.


 1. Грамматикалық мағына, грамматикалық форма, грамматикалық ұғымдардың бірлігі, арақатысы

 2. Салалас құрмалас сөйлемдер. Мағыналық түрлері, зерттелуі

 3. А.Байтұрсыновтың лингвистикалық мұрасы

 4. Сөзжасамның аналитикалық тәсілінің ерекшеліктері, түрлері

 5. Экспрессивті мағыналар, олардың берілу жолдары

 6. Грамматикалық мағына, оның түрлері

 7. Семасиологияның лингвистика аясындағы орны

 8. С. Аманжоловтың құрмалас сөйлем мәселелері жайындағы пікірлері

 9. Сөзжасамның синтетикалық тәсілі, ерекшелігі,

жасалу жолдары

 1. Қ. Жұбановтың лингвистикалық мұрасы

 2. Сөйлемнің актуальды мүшеленуі, теме мен рема

 3. Сөз семантикасы

 4. Қазіргі қазақ тіліндегі етістіктің аналитикалық форманттары (Н.Оралбаева.ның тұжырымдары негізінде)

 5. Сөйлемнің тұрлаулы, тұрлаусыз мүшелері

 6. Сөйлем моделі: құрылымы, жүйесі

 7. Терминология ілімінің дамуы және қалыптасу тарихы

 8. Стилистика ғылымының қалыптасу, даму тарихы

 9. Грамматика теориясының негіздері. (К. Аханов еңбегінің негізінде)

 10. Көп құрамды құрмаластар, олардың түрлері, жасалу жолдары

 11. А. Ысқақов – қазақ тілінің ғылыми морфологиясының негізін салушы

 12. Қазақ тілінің сөзжасам саласы бойынша жасалған ғылыми зерттеулер

 13. Тілдердің генеологиялық және типологиялық классификациясы

 14. Түбір морфемалардың құрылымы

 15. Қазақ диалектологиясының дамуы мен қалыптасуы

 16. Когнитивтік лингвистика мәселелері

 17. Күрделі сөз: сөз құрылымы., оған тән басты белгілер

 18. Қазақ лексикографиясы, зерттелуі. Қазақ тіліне қатысты сөздіктер және оның түрлері

 19. Синтаксистік байланыс: түрлері, тәсілдері, формалары

 20. Сөзге тән негізгі белгілер. Сөздің коммуникативтік сапасы

 21. Қазақ тіліндегі сөздерді таптастырудың принциптері

 22. Қазіргі білім беру үдерісіндегі жаңа тенденциялар

 23. Қазақ тілін оқыту әдістемесінің тарихы

 24. Қазақ әдебиетін оқыту әдістемесінің тарихы

 25. Сабақ түрлері мен формалары

 26. Сабақ жоспарлары

 27. Қазақ тілі мен әдебиетін оқытудың базалық-нормативтік құжаттары

 28. Оқыту үдерісіндегі интербелсенді әдіс-тәсілдер

 29. Қазіргі білім беру жүйесіндегі антропоцентристік бағыт

 30. Жаңа ақпараттық-коммуникативтік технологиялар

 31. Сын тұрғысынан ойлау технологиясы

 32. Дамыта оқыту технологиясы

 33. Проблемалық оқыту технологиясы

 34. Жобалау технологиясы

 35. Модульдік оқыту технологиясы

 36. Күнтізбелік жоспар: құрылымы, ерекшелігі

 37. Қысқа мерзімді жоспар

 38. Ұзақ мерзімді жоспар

 39. Қазақ тілін оқытудың мақсаты. SMART мақсат

 40. Оқулық: құрылымы, мазмұндық жүйесі

 41. Формативті бағалаудың әдіс-тәсілдері

 42. Суммативті бағалау

 43. Критериальды бағалау

 44. Оқушылардың сөз мәдениетін қалыптастырудың жолдары

 45. Қазақ тілі сабақтарындағы мәтінмен жұмыс

 46. Көркем шығарманы жаңаша талдау

 47. Қазақ тілі сабақтарындағы жаттығу түрлері

 48. Шығармашылық тапсырмалар түрлері

 49. Ізденімдік тапсырма түрлері

 50. Тіл ұстарту жаттығулары

 51. Жазушы стилін талдау

 52. Фольклор мен әдебиет: ортақ мәселелері мен өзгешеліктері

 53. Фольклор мұралары мен әдеби шығармалардың көркем өнер түрлерімен байланысы

 54. Фольклорды тегі мен жанрына жіктеу, тарихи зерттеу принциптері

 55. Қазақ фольклорының зерттелу тарихы

 56. Көркем шығарманың мазмұны мен пішіні туралы түсінік

 57. Көркем шығарманың тақырыбы мен идеясы

 58. Көркем бейне, оған қойылатын талаптар

 59. Көркем шығарманың композициясы мен сюжеті

 60. Көркем шығарманың тілі. Жазушы стилі

 61. Түркі тілді халықтарға ортақ әдебиет (ҮІ-ХҮғғ.)

 62. Көне түркі жазба әдеби ескерткіштері: «Күлтегін», «Тоныкөк», «Қорқыт ата кітабы», «Оғыз наме»

 63. Орта ғасырдағы түркі ғалымдары еңбектері

 64. Алтын Орда дәуіріндегі әдеби мұралар

 65. Қазақ хандығы кезеңіндегі жыраулар поэзиясы. Жырау мен жыршы

 66. Жыраулар поэзиясының өзіндік ерекшеліктері

 67. ХҮШ ғасырдағы қазақ әдебиетіндегі ақын-жыраулар мұралары.

 68. Қазақ хандығы дәуірі әдебиетінің ұлттық әдеби үдерістегі маңызы

 69. ХІХғ. қазақ әдебиеті дамуындағы романтизм, реализм әдістерінің көріністері

 70. Дәстүрлі әдебиет өкілдерінің мұрасы, жанрлары (ХІХғ.)

 71. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі лирикалық-дидактикалық өлеңдер мен эпикалық шығармалар

 72. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі «зар заман» поэзиясы

 73. ХІХ ғасыр әдебиетіндегі ақындар айтысы

 74. Абайдың лирикалық өлеңдері

 75. Абайдың поэмалары

 76. Абай қарасөздерінің жанрлық түрлері, стилі

 77. Абайтану ғылымының қалыптасу, даму тарихы

 78. Хакім Абайдың ақындық айналасы, мектебі

 79. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетінің даму ерекшеліктері

 80. ХХ ғасыр басындағы қазақ әдебиетіндегі драматургия жанры ның қалыптасуындағы алғашқы қадамдар

 81. ХХ ғасыр басындағы әдеби сын, көсемсөз жанрының пайда болуы, дамуы

 82. ХХ ғасыр басындағы діни-ағартушылық бағыттағы ақындар шығармашылығы

 83. ХХ ғасыр басындағы ағартушы-демократтық бағыттағы ақын-жазушылар шығармашылығы

 84. 1916 жылғы ұлттық-азаттық қозғалысына байланысты туған шығармалар

 85. ХХ ғасыр басындағы роман жанры: поэтикалық ерекшеліктері

 86. Қазіргі дәуірдегі қазақ әдебиеті. 1917-1940 жылдардағы қазақ әдебиеті

 87. Алаш әдебиеті

 88. Екінші дүниежүзілік соғыс кезіндегі қазақ әдебиеті

 89. 1946-1960 жылдардағы қазақ әдебиеті

 90. 1960-1990 жылдардағы қазақ әдебиеті

 91. Қазақстан Республикасындағы «Мәдени мұра» бағдарламасы және оның қазақ әдебиетін дамытудағы ықпалы.

Каталог: docs -> postupaushim -> filologia
postupaushim -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
postupaushim -> Бекітемін Филология институтының директоры Әбдіғазиұлы Б
postupaushim -> Бекітемін Өнер, мәдениет және спорт институтының директоры
postupaushim -> Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» заңы
postupaushim -> Бекітемін Тарих және шетелдік студенттермен жұмыс факультетінің деканы
postupaushim -> Оқу жылында 6D010200 «Бастауын оқыту педагогикасы мен әдістемесі» мамандығы бойынша докторантураға түсу үшін сұрақтар тізім І
postupaushim -> Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі «Білім туралы» заңы
postupaushim -> Қазақстан Республикасының 2007 жылдың 27 шілдесіндегі №319-iii «Білім туралы» Заңы
postupaushim -> БАҒдарламасы алматы, 2015 Бағдарламаны құрастырушылар: г.ғ. д., профессор Каймулдинова К. Д
filologia -> 6M012100 – «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығы магистранттарына арналған арнайы пәндер бойынша қабылдау емтихандарының бағдарламасы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет