БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемшбет1/3
Дата25.08.2017
өлшемі312,34 Kb.
  1   2   3

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсіптік білім БАКАЛАВРИАТ

БЕКІТЕМШ

ҚР ДСМ Білім, ғылым және кадр ресурстарыМЕДИЦИНАЛЫҚ ПСИХОЛОГИЯ

мамандығы: 051101 - «Мейірбике ісі» Сағат көлемі - 45 (1 кредит)Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі

Астана

2008


Алғы сөз

 1. Қазак мемлекеттік медицина академиясы, С.Д. Асфендияров атындағы казак
  ұлттык медицина университеті, Қарағанды мемлекеттік медицина
  академиясы, М. Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина
  академиясы, Оңтүстік-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы, Семей
  мемлекеттік медицина академиясы әзірлеген және енгізген.

 2. Алғаш рет енгізілген

 3. Типтік оқу бағдарламасы мемлекеттік стандарттарға сэйкес жоғарғы
  кәсіби мамандық бойынша (бакалавриат) 051101- «Мейірбеке ісі» ГОСО ҚР
  3.08.388-2006.

 4. Типтік оқу бағдарламасы ҚазММА мекемесіндегі жоғары жэне ЖОО-
  нан кейінгі мамандықтар бойынша білім берудің оку-әдістемелік
  секциясында бекітіліп басылымға ұсынылған. Хаттама № За «22» ақпан
  2008 ж.

 5. Мазмұны

 1. Түсініктеме 6

 2. Пәннің мазмұны 7

 3. Оку жэне окыту әдістері 9

 4. Білімін бағалау 9

 5. Құралдар және жабдықтар 9

 6. Пән сағатының үлестірілуі 9

 7. Тәжірибелік сабақтар, ОСӨЗ, СӨЖ тақырыптарының жобалы
  жоспарлары 10

 8. Ұсынылған эдебиеттер тізімі 13

 9. Авторлар 14

 10. 1 Түсініктеме

 11. Кіріспе. Медициналык психология - бүл дертке шапдыккан адамдардың емделу барысыдағы карым-катынасында туындайтын психологиялық мәселелерді зерттейтін медициналык білімнің өзіндік бөлімі.

 12. Медициналык психология пәні наукас психикасының сан алуан ерекшеліктерімен, олардың денсаулыққа жэне ауру ағымына әсер етуімен қатар, психологиялык карым-катынас жасаудағы тиімді шаралардын қолайлы жүйесін камтамасыз етуді қарастырады.

 13. Медиідиналык психология тарбындағы білім науқаспен қажетті қарым-қатынасты орнатуды жақсартып, оның жыдам және толық айығуын қамтамасыз етумен катар, денсаулыкты нығайту, жан-жақты үйлесімді түлғаны тәрбиелеу мен аурулардың алдын алуға мүмкіндік береді.

 14. Медициналық психологияның орталық мәселесі болып «медициналық қызметкер мен наукас» ара-катынас жэне оларды қалыптастыру жолдарын зерттеу, карым-катынастың түрлері мен модельдері саналады. Яғни медициналык психология бір жағынан «Психология негіздері» пәнінде қарастырылған жалпы психология сұрақтарымен, екіншіден клиникалық пэндермен тығыз байланысты. Өйткені ол клиникалык білім берудің пропедевтикалық курсы ретінде аурулар, бұзылыстар жэне олардың алдын алу туралы түсінікті психологиялық түрғыдан түсіну аркылы негізгі клиникалық пәндер аймағындағы біліктілікті тереңдете түседі.

 15. Пәннің мақсаты: дертке шалдыккан түлға психологиясының негізгі
  заңдылықтары туралы білім калыптастыру мен емдеу-алдын алу шараларын
  жүргізуде студенттерге психологиялык, психогигиеналық

 16. (психопрофилактикалык) катынас дағдыларын үйрету.

 17. Пәннің міндеттері:

 • әртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабының керіністерімен таныстыру
  (ауруға деген жауап, ауру түсінігі т.б.);

 • психосоматикалық жэне соматопсихикалык өз-ара эсерлер және психогенді,
  соматогенді, ятрогенді бұзылыстармен таныстыру;

 • психологиялық зерттеу әдістерімен таныстыру;

 • психогигиена және психопрофилактика туралы түсінік қалыптастыру;

 • студенттерде соматикалык аурулар барысында дамитын психологиялық
  қорғану механизмдері жэне психотерапияның негізгі эдістері туралы түсінік
  калыптастыру.

 1. Оқытудын соңғы нэтижелері

 2. Студент

 3. білуі тиісті:

 4. эртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабынын көріністерінін негізгі
  заңдылыктарын;

 • психосоматикалык, соматопсихикалык, соматоформды бұзылыстар,
  психогениялар, ятрогениялар туралы жалпы түсініктерді;

 • психологиялық зерттеудің негізгі әдістерін;

 • психогигиена және психопрофилактиканын негізгі принциптері мен
  тұрлерін;

 • соматикалык аурулар барысында дамитын негізгі психологиялық корғану
  механизмдерін;

 • психотерапияның негізгі принциптері мен эдістерін;

 1. істей алуы тиісті:

 • психогигиеналык (психопрофилактикалык) катынас жолдарын;

 • ятрогенді аурулардың алдын алуын;

 1. дагдыларын меңгеруі тиісті:

 2. • наукасқа психогигиеналық (психопрофилактикалык) катынасты қолдану.

 3. Пәннің алғы реквизиттері мен кейінгі реквизиттері

 4. Пәннің алғы реквизиттері: психология негіздері, мейірбике ісі негіздері. Пәннің кейінгі реквизиттері: медициналық биоэтика, профильді пәндер.

 5. 2 Пәннің мазмұны*

 6. Медициналық психология пәні мен максаттары. Әртүрлі аурулардағы психикалық көріністері

 7. Медициналық психология пэні, мақсаттары. Медициналық психология соматикалық науқастың психикалық ерекшеліктерін, сонымен катар медициналық қызметкер түлғасы мен науқастың медициналык қызметкерлермен қарым-қатынасының әр түрлі сатысындағы араласуының ерекшеліктерін зерттейтін пән ретіндегі міндеттері. Медициналық психология пэнінің медицинаның және психологияның баска салалармен байланысы.

 8. Денсаулық сактау жүйесі ұйымдарының түрлі жағдайларындағы науқас түлғасын зерттеу. Соматикалық аурудың науқас психикасына әсер ету жолдары. Әртүрлі аурулар кезіндегі түлға жауабының көріністерінің негізгі заңдылықтары.

 9. Психосоматикалық, соматопсихикалық, соматоформды бұзылыстар

 10. Психосоматикалық және соматопсихикалық ез-ара катынастар. Психосоматикалық өз-ара катынастар моделі. Психосоматика, психогениялар және соматогениялар түсініктері. Шиеленістер, эмоциялық зорығулардың психосоматикалык аурулар пайда болуындағы маңызы. Психосоматикалык реактивтілік, «психикалык денсаулық» түсініктері. Соматикалык наукас дертінің негізгі бөліктері: когнитивті, эмоциялық, тэртіптік. Ауру дамунына әсер етуші жайлар. Преморбид туралы түсінік. «Аурудың ішкі бейнесі» туралы түсінік. Түлғаның ауруға деген жауабының түрлері. Ауыр, емделмейтін аурулар

 11. кезіндегі науқаска деген психологиялык катынас жолдары. Соматикалық аурулар кезіндегі наукасқа деген психологиялық катынас ерекшеліктері. Балалар, жасөспірімдер және егде жастағы наукастармен медициналық кызметкерлер эрекетінің карым-қатынас ерекшеліктері.

 12. Денсаулык сақтау жүйесі ұйымдарындағы, басқару салаларындағы медициналық қызметкер менеджер әрекетінің психологиялык астарлары.

 13. Психологиялық зертттеу негіздері

 14. Психологиялық зертттеу тұсінігінін аныктамасы. Психодиагностиканы колдану салалары. Психологиялык зертттеу әдістері туралы негізгі түсініктер: психологиялық эксперимент, тестілеу, жэне оларды медициналық тәжірибеде қолдану.

 15. Психогигиена және психопрофилактиканың негізгі принциптері

 16. Психогигиена психикалык денсаулықты сақтау мен нығайтуға бағытталған және адамның тиімді эрекет етуінің жағдайларын зерттейтін арнайы шаралар жүйесі ретінде. Психиканың денсаулықты нығайтумен, аурулардың алдын алудағы орны. Психогигиенаның негізгі мақсаттары мен міндеттері. Психогигиена бөліктері: жасаралык, еңбектік, тұрмыстык гигиена, жан-ұйялық, жыныстык өмір, ркымдағы т.б.

 17. Психопрофилактика психикалык аурулармен олардын салдарын алдын алу шараларын жасаумен айналысатын медицина саласы ретінде. Психопрофилактика түрлері.

 18. Психологиялық қорганыш. Психотерапия принциптері мен әдістері

 19. Психологиялык қорғаныш түсінігі және түрлері. Соматикалық аурулар кезіндегі психологиялық қорғаныш механизмдері. ¥жымдағы психологиялық климат жэне психологиялық үйлесімділік түсінігі. Емдік әрекет барысында психологиялық қарым-қатынас дамуының ағымы. Түлғааралык шиеленістер медициналық әрекет нәтижесі ретінде, олардың себептері мен алдын алу тэсілдері. Наукдспен медициналық кызметкер арасындағы партнерлік қатынас қалыптасуының жағдайлары.

 20. Психотерапия - науқасқа деген ғылыми-негізделген әсер ретінде. Психотерапияның медицинада алатын орны. Психотерапиялық кемек түрлері. Психотерапия мен психотерапиялық кеңеспен аныкталған негізгі мақсатар мен міндеттер. Психотерапия түрлері. Психотерапия негізгі бағыттары мен әдістері. Соматикалық жэне жүйке-психикалык ауруларды емдеудегі психотерапия мен психикалык реабилитацияның орны. Наукастың психосоматикалық күйін талдау. Аурудың ішкі бейнесінін психотерапиялық үрдістегі орны мен маңызы. Эмоциялык сөну мен созылмалы шаршау синдромдарынының психотерапиясы.

 21. Ятрогенді аурулар

 22. Ятрогенді аурулар, ятропатиялар медициналық әрекеттін теріс салдарлары ретінде. Ятрогенді аурулары бар науқастармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері. Ятропатияның пайда болу себебіне байланысты түрлері: жаракаттык, интоксикациялык, инфекциялык жэне ұйымдастырулық.

 23. Ятрогениялар мен ятропатиялардың алдын алу. Есксрту: * пэн мазмұнын 20%-ға дейін ЖОО өзгерте алады

 24. 3 Оқу және оқыту әдістері

 • Тәжірибелік сабақ: тренингтер (интерактивті окыту тәсілдері), шағын
  топтармен жұмыс жүргізу, ауызша сұрау, тестілеу тапсырмаларын шешу,
  сабақ тақырбының сурақтарын талдау.

 • Окытушының баскаруымен студенттердің өзіндік жүмысы (ОСӘЖ):
  рольдік ойындар, шағын топтармен жұмыс жүргізу, топтық тренингтер
  өткізу, психодиагностикалык тәсілдерді жүргізу мен талдау, шағын топтарда
  презентациялау, дискуссиялар.

 • Студенттердің өзіндік жүмысы (СӨЖ): негізгі жэне қосымша оку
  эдебиеті және электронды ақпарат қорымен жұмыс жүргізу, тестілеу
  тапсырмаларын өзіндік шешу, рефераттарды езіндік дайындау, рефераттарға
  рецензияны өзіндік дайындау, өзіндік игеруге арналған тақырыптар
  бойынша окытушымен кеңесу.

 1. 4 Білімін бағалау

 • Ағымды бақылау: тестілеу, ауызша сұрау, жайлық тапсырмаларды шешу.

 • Аралык бақылау: коллоквиум.

 • Қорытынды бақылау: тестілеу мен ауызша сү_қбаттасудан ту_ратын
  емтихан.

 1. 5 Құралдар мен жабдықтар

 • Құралдар: мультимедилік проектор, топтағы жүмысты жазуға арналған
  бейнекамера, рольдік ойындар, бейнежазбаларды қарауға арналған
  бейнеқұралдар, компьютер, ноутбук, флип-чартгер.

 • Жабдықтар: психодиагностикалық тэсілдер жиынтығы - бланктік жэне
  компьютерлік бағдарламалар, кестелер, слайдтер.

 1. 6 Пән сағатының үлестірілуі  1. Жалпы сағат саны

  1. Аудиторлық сабақ  1. Тәжірибелік сабақ

  1. осөз

  1. сөз

  1. 45 сағат 1 кредит

  1. 15

  1. 15

  1. 15

 2. 7 Тәжірибелік сабақтар, ОСӨЗ, СӨЖ тақырыптарының

 3. жобалы жоспары *

 4. 7.1 Тәжірибелік сабақтардың жобалы жоспары

 5. (академиялык сағаттың ұзактығы — 50 минут)

  1. Тәжірибелік сабактар такырыптары

  1. 1

  1. Медициналык психология пэні, мақсаттары. Медициналык психология пәнінің медицинаның және психологияның баска салалармен байланысы.

  1. 2

  1. Адам бойындағы психикалық жэне тәндік қатынастар.

  1. 3

  1. психосоматикалық, соматопсихикалық, соматоформды бұзылыстар туралы жалпы түсініктер

  1. 4

  1. Психогениялар, патогенді эмоциялар жэне ятрогениялар туралы жалпы түсініктер.

  1. 5

  1. Ятрогенді аурулары бар науқастармен жұмыс жүргізу ерекшеліктері. Олардың алдын алу.

  1. 6

  1. Соматикалык аурулар кезіндегі «аурудың ішкі бейнесі», оның кұрылымы және деңгейлері мен түзету әдістері.

  1. 7

  1. Ауруға деген жауаптың түрлері. Ауру дамунына әсер етуші жайлар.

  1. 8

  1. Түрлі соматикалык аурулар кезіндегі наукаска түлғасының ерекшеліктері.

  1. 9

  1. Балалар, жасөспірімдер жэне егде жастағы науқастармен медициналық қызметкерлер эрекетінің ерекшеліктері.

  1. 10

  1. Хирургиялык, акушерлік-гинекологиялық шаралар кезіндегі медициналык кызметкерлер эрекетінің ерекшеліктері.

  1. 11

  1. Психологиялық қорғаныш. Соматикалық аурулар кезіндегі психологиялық қорғаныш механизмдері.

  1. 12

  1. Психологиялык зертгтеу. Негізгі психодиагностикалык зертттеу эдістері.

  1. 13

  1. Медицинадағы психологиялык қиын жағдайлар, олардың алдын алу.

  1. 14

  1. Психотерапияның негізгі эдістері мен түрлері және психокоррекциялау.  1. Жалпы сагат саны: 15

 6. 7.2 Оқытушының басқаруымен студенттердін өзіндік жұмысы (ОСӨЖ)*:

  1. Оқытушының басқаруымен студенттердің өзіндік жұмысынын тақырыптары

  1. 1

  1. Негізгі психодиагностикальщ эдістер жэне оларды психикалык кызметтің түрлі салаларының бұзылыстарында қолдану.

  1. 2

  1. Психодиагностика жэне кең таралған соматикалык аурулардағы тұлға ерекшеліктерін бағалау.

  1. 3

  1. Психодиагностика және наукасты операцияға дейінгі жэне одан кейінгі кезендерге психологиялык дайындау.

  1. 4

  1. Психодиагностика жэне жүктілік кезінде және босанудан кейінгі кезендердегі тұлға ерекшеліктерін бағалау.

  1. 5

  1. Қиын, қауіпті жағдайдардағы науқастарға психотерапиялық көмек.

  1. 6

  1. Психодиагностика және жалпы жэне аса қауіпті жұкпалы аурулардағы тұлға ерекшеліктерін бағалау.

  1. 7

  1. Психодиагностика жэне жедел психозды күйлердегі түлға ерекшеліктерін бағалау, әлеуметке қауіпті әрекетті науқастармен медициналық қызметкерлердің қатынасын орнату шарттары.

  1. 8

  1. Аралык бақылау.

  1. 9

  1. Профилактикалык жэне реабилитациялық шаралардың негізгі психологиялық тэсілдері.

  1. 10

  1. Негізгі психотерапиялық эдістер жэне оларды қолдануға көрсеткіштер

  1. 11

  1. Медициналық қызметкерлердің қиын жағдайлардағы науқастармен, олардың туысқандарымен карым-қатынасы.

  1. 12

  1. Медициналық қызметкерлердің ипохондриялық күйдегі науқастармен, олардың туысқандарымен қарым-қатынасы.

  1. 13

  1. Наукастармен, олардың туысқандарын емдік әрекетке баулу. Эвтаназияның этикалық жақтары.

  1. 14

  1. Аралық бақылау.

  1. 15

  1. Қорытынды кеңес.  1. Жалпы сағат саны: 15

  Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%20051101%20Сестринское%20дело
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат мейірбике ісіндегі әкімшілік
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кэсіптік білім бакалавриат фармакология негвдері
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат оқУ Өндірістік медициналық
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемін


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет