БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат оқУ Өндірістік медициналықбет1/9
Дата31.01.2018
өлшемі1,12 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ТИПТІК ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

Жоғары кәсіптік білім БАКАЛАВРИАТ

ОҚУ ӨНДІРІСТІК МЕДИЦИНАЛЫҚМЕЙІРБИКЕЛІК ПРАКТИКА

II курс


мамандығы: 051101 - «Мейірбике ісі» Сағат көлемі - 60(4 кредит)

Қазақстан Республикасының денсаулық сақтау министрлігі

Астана 2008

Алғы сөз

 1. Әзірлеген және енгізген: Қазак, мемлекеттік медицина академиясы, М.
  Оспанов атындағы Батыс-Қазақстан мемлекеттік медицина академиясы,
  «Эмили» медицина орталығы Мейірбике ісі институты

 2. Алгаш рет енгізілген

 3. Типтік оқу бағдарламасы 051101 - «Мейірбике ісі» мамандығы бойынша
  2006 жылғы мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандартына сәйкес
  эзірленген.

 4. Типтік оқу бағдарламасы ҚазММА мекемесіндегі жоғары жэне ЖОО-нан
  кейінгі мамандыктар бойынша білім берудің оқу-эдістемелік секциясында
  бекітіліп, басылымға ұсынылған.

Хаттама № За « 22 » ақпан 2008 ж.

Мазмұны

 1. Түсініктеме 6

 2. Оку-ендірістік медициналық мейірбикелік тэжірибенің
  мазмұны 8

 3. Оқу-өндірістік тәжірибеден кейінгі оқушынын тәжірибелік
  дағдылар тізімі 9

 4. Оку-ендірістік медициналық тэжірибенің қорытындысы бойынша
  білім мен дағдыларын бағалау критериялары 10

 5. Балл-әріптік жүйе бойынша бағалау кестесі 22

 6. Ұсынылған эдебиеттер тізіімі 24

 7. Авторлар 25

 8. 1 Түсініктеме

 9. Оқу-өндірістік медициналық мейірбикелік практика 051101 - «Мейірбике ісі» мамандығына типтік оку бағдарламасының оку-өндірістік тәжірибе бойынша мемлекеттік талаптар дайындау деңгейіне арналып, одан жү.мыс оку бағдарламасын жасауға негізі болып табылады.

 10. Оқу-өндірістік тәжірибенің мақсаты: емдеу-алдын алу ұйымдарында «Мейірбике ісі негіздегі» пэні бойынша теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларын бекіту жэне жүйеге келтіру.

 11. Пәннің міндеттері:

 • «мейірбике ісі негіздері» пэнінде алған білімдерін кеңейтіп, тереңдетіп,
  жүйелеу;

 • мейірбике ісіндегі манипуляциялық техника бойынша кэсіптік дағдыларға
  иемденіп бекіту;

 • мейірбикелік үрдіс кезеңдерін іске асыру;

 • кэсіптік ойлауды дамыту;

 • медициналық этика және деонтологияның принциптерін тэжірибеде қолдану;

 • науқаспен, оның туыстарымен жэне бөлімшедегі эріптестерімен қатынасу
  кезінде қарым-қатынас ережелерін қолдану.

 1. Тәжірибе емдеу-алдын алу ұйымдарында, сонымен қатар қабылдау белімі, емдік бөлімшелер, интенсивті терапия палатасы, егу бөлмесі, рентгенологиялық пен эндоскопиялық белімшесі, функционалды диагностика бөлімшесінде втеді. Тәжірибенің басшылығын мейірбике ісі кафедрасының тэжірибелі оқытушылары немесе жоғары білімі бар практикалық мейірбикелер (кафедрада қосымша істеушілер) басқарады.

 2. Оку-өндірістік тэжірибені өтіп жүргендер сол мекеменің барлық ішкі еңбек тәртібін орындап, тэжірибе жетекшіге және бөлімшенің аға мейірбикесіне бағынады.

 3. Тэжірибе жетекшісі графикке сай тэжірибе өтуін, оқушының күнделіктегі жазуларын безендіруді тексеріп, қолын қояды.

 4. Бөлімшенің ага мейірбикесі күнделікті оқушылардың бөлімшедегі жұмысын қадағалайды.

 5. Тәжірибе жетекшінің күнделікті бақылау түрлері:

 • бекіткен белімшедегі окушының жұмысын тексеру;

 • оқушының тәжірибелік дағдыларын қабылдау;

 • тәжірибе күнделіктерін тексеру.

 • Қорытынды бағалау — дифференциялдық сынақ Оқытушыда қорытынды бағалауға рұқсат ретінде болуы керек:

 • І.орындалатын манипуляциялардың тізімі мен орындалған манипуляциялардың саны жазылған күнделік.

 • 2.Тэжірибе жетекшінің, бас мейірбикенің (немесе бас дэрігердің мейірбике ісі
  жөніндегі орынбасарының) жэне кафедра жетекшісінің қолы қойылған
  окушыға берілген мінездеме. ..

 • Тәжірибе кезіндегі тәжірибелік әрекеттер түрі:

 • 1. емдеу белімшелеріндегі жұмыс (сонымен бірге интенсивті терапия •

 • болімшесінде);

 1. егу бөлмесіндегі жұмыс;

 2. рентгенологиялық бөлмесіндегі жұмыс;

 3. эндоскопиялық бөлмесіндегі жұмыс;

 4. ультрадыбыс диагностика белмесіндегі жұмыс;

 5. функциональды диагностика белмесіндегі жұмыс.

 • Оқу-өндірістік медициналық мейірбикелік тәжірибенің күн

 • тәртібінің жоспары

 • Жұмыс күнінің ұзақтыгы - 6 академиялық сағат, тәжірибенін ұзақтығы -10 күн.

  • Жұмыс түрі

  • Үлгі ретіндегі

  • үақыты

  • 1

  • Таңертеңгілік мейірбикелік конференцияларға қатысу.

  • 8.00- 8.30

  • 2

  • Емдеу белімшелеріндегі жұмыс.

  • 8.30-14.00

  • 3

  • Әр жұмыс күннін ішінде оқушылар күнделікті

  • 8.30-11.00  • айналым бойынша жұмыс істеуі керек (бір күнде 1

  • сағаттан асырмай 1-2 бөлме):

  • • Рентгенологиялық белмесіндегі жұмыс;

  • • Эндоскопиялық белмесіндегі жұмыс

  • • Ультрадыбыс диагностика белмесіндегі жұмыс;

  • • Функциональды диагностика бөлмесіндегі

  • жұмыс.

  • Егу белмедегі жұмыс - 2-3 сағат аралығында. • 2 Оқу-өндірістік медициналық мейірбикелік тәжірибенің

 • мазмұны

 • Емдеу бөлімшелеріндегі жұмыс

 • Окушылар палатада жұмыс істегенде инфекциялық бақылау шаралары мен аурухана ішіндегі инфекцияны алдын-алуын жүргізеді. Науқасты қозғалтуда биомеханика ережелерін қолданады. Науқастарға гигиеналық шараларын жүргізеді. Науқастарды жасанды тамақгандыру ұшін науқас пен жабдыктарды дайындайды. Қызба науқастарға күтім шараларын жасайды. Науқастарға қарапайым физиоем шараларын жүргізеді (жылытқышты, мұзды мұйықты, қыша қағаздарын, оңқаны, компрестерді қолдану). Оттек жастықша жэне орталыктандырылған (Бобров аппараты арқылы) түрде наукасқа оттек береді.

 • Зертханалық зерттеулер үшін науқас пен ыдыстарды дайындайды. Зерттеулерге түрлі материалдарды жинайды (зэр, нәжіс, кақырық). Мұрын мен жүл-кыншактан жағынды алады. Алынған материалды зертханаға тасымалдайды.

 • Емдеу бөлімшесінде науқастарға дэрілік заттарды таратады (пероральді, сублингвальді, ректальді). Ингаляция жүргізеді. Дэрілік заттарды сыртқа қолданады (жағу, пластырды жабыстыру, себу, кезге, мұрынға, қүлаққа дэрі тамызу). Дэрілік терапияны тіркеу және бақылау жүргізуге қатысады.

 • Асқазанды жуады. Клизма мен қуықгы катетерлеуді іске асырады. Қолданған жабдықгарды еңцейді.

 • Науқасты рентгенологиялық, эндоскопиялық, ультрадыбыстық және функциональды зерттеу эдістеріне дайындайды.

 • Науқас мәселелерін аныкгау үшін, мейірбикелік диагноз қою үшін, керек көмекті жоспарлап, іске асыру үшін, нәтижелерін бағалау үшін мейірбикелік тексеру мақсатымен бекітілген науқастарды күнделікті тексеруден еткізеді.

 • Егу бөлмесіндегі жұмые

 • Егу бөлмесін жұмысқа дайындайды, санитарлық-эпидемияға қарсы тэртібін қамтамасыз етеді. Мейірбикенің жеке қорғану ережелерін сактайды.

 • Парентералді жолмен дәрілік заттарды енгізеді: тері ішіне, тері астына, бұлшық етке, көктамырға, кектамырға тамшылатып құю. Көктамырдан қан алуды орындайды. Қолданған аспаптарды өңдейді. Дэрілік терапияны тіркеу және бақылау жүргізуге катысады. Инъещиядан кейінгі асқынуларын алдын-алып, емдейді. Асқынулар болған кезде шұғыл дэрігерге дейінгі кемек көрсетеді.

 • Эндоскопиялық бөлмесіндегі жүмыс

 • Эндоскопиялық белме жұмысымен танысу. Фиброгастродуоденоскопия, бронхоскопия, ректороманоскопия, колоноскопия зерттеулер кезінде дэрігерге серіктес болып көмектеседі.

 • Рентгенологиялық бөлмесіндегі жұмыс

 • Рентгенологиялық белмесі жұмысымен танысу. Бронхография, коронарография, ангиография, холецистография, урография, ирригография зерттеулері кезінде дэрігерге серіктес болып кемектеседі.

 • Ультрадыбыстық диагностика бөлмесіндегі жұмыс

 • Ультрадыбыстық диагностика бөлмесі жү.мысымен танысу. Зерттеулері кезінде дәрігерге серіктес болып кемектеседі.

 • Функциональді диагноетика бөлмесіндегі жумыс

 • Функциональді диагностика бөлмесі жұмысымен танысу. ЭКГ мен спирографияны жүргізу.

 • 3 Оқу-өндірістік тәжірибеден кейінгі оқушының тәжірибелік

 • дағдылар тізімі:

 1. ҚЕірапайым физиоемді жүргізу (жылытқыш, мұзды мұйық, қыша қағазы, оңқа,
  компресс);

 2. оітек жастықшасы жэне Бобров аппаратымен науқасқа оттек беру;

 3. зертханалық зерттеу үшін зэрді жинау эдісі мен техникасын ұйғару;

 4. зертханалық зерттеу үшін нэжісті жинау әдісі мен техникасын ұйғару;

 5. зертханалық зерттеу үшін қақырықты жинау әдісі мен техникасын ү.йғару;

 6. зертханалық зерттеу үшін мұрын мен жұгқыншақган жағынды алу техникасын
  ү.йғару;

 7. эитеральді (пероральді, судлингвальді, ректальді) жэне ингаляционды жолмен
  длрі-дэрмектерді қабылдауды білу;

 8. дәрі-дэрмектерді сыртқы жолмен (жагу, пластырды жабыстыру, себу, қүлаққа,
  мұрынға, көзге дәрі тамызу) қолдануды білу;

 • 9. дгірілік заттарды тері ішіне, тері астына, бүлшық етке енгізу;
  10.дәрілік заттарды көктамырға енгізу және тамшылатып құю;

 • 11 .кок тамырдан қан алуды ұйғару;

 • 12.асқазанды жуу техникасын ұйғару;

 • ІЗ.клизмажасау эдісін ұйғару;

 • 14-жізл шығаратын түтікті қою әдісін ұйғару;

 • 15.науқасты рентгенологиялық, эндоскопиялық, ультрадыбыстық зерттеулерге

 • дайындау; 16.ЭКГ мен спирографияны жүргізу.

 • 4 Оқу-өндірістік медициналық мейірбикелік тәжірибенің қорытындысы бойынша білім мен дағдыларын бағалау

 • критериялары

 • (дифференциалдық сынақ кезінде)

  • Дағды мен білімі, бағалау критериясы.

  • Қадам бойынш а бага балл

  • 1.

  • Қарапайым физиоем шараларын жүргһү

  • 4,0  • Қыша қағазын қою:  • 1. Қышаның сак^алуын тексеру (өткір исі мен себілмеуі). Лотокқа Т 38-40° жылы суды құяды. Науқасты ыңғайлы жағдайға жатқызады.

  • 0,5

  • 2. Қышаларды кезекпен 5-10 секундқа суға батырып, теріге тығыз жабыстырады; науқасты орамалмен жэне көрпемен жабады.

  • 0,5

  • 3. 10-15 минуттан кейін тері қызарғаннан кейін қышаларды алып тастайды; теріні жылы суға малынған салфеткамен сүртіп, содан кейін құрғатып орамалмен сүртеді; науқастың үстін жабады.

  • 0,5

  • Жылыткышты беру:  • 4.% бөлігіне жылытқышты ыстық сумен толтырады, ауасын шығарып, тығының жабады. Герметикалық сыйымдылығын теңкеріп тексереді. Жылытқышты қэдэғата сүртіп, орамалмен орайды. Науқасқа беріп, үстін керпемен жабады.

  • 0,5

  • Мұзды мұйықты беру:  • 5. 2/3 белімге мұзды мұйыкхы мүлбен толтырып, ауасын шығарып, тығының жабады. Герметикалық сыйымдылығын тексеріп, орамалмен орап, науқаска береді. Музды мұйықгы 20-30 минут сайын аралығы 15 минут 2 сағат бойы ү_стайды. Мұз еріген сайын суды төгіп, мұз кесектерін салып отырады.

  • 0,5

  • Суытқыш компресс:  • 6. Бірнеше қабатталған матаны суық суға матырып, сығып алады. Керекті жерге 2-3 минутқа қояды, эр 2-3 минут сайын компресті ауыстырып отырады. Шараның ұзақтығы 5 минуттан 60 минутқа дейін.

  • 0,5

  • Қыздырушы компресс:

  • 7. Салфетканы 4 қабаттап, дайындаған ерітіндіге малып, сығып алады. Науқастың керек жеріне қояды. 8. Салфетканың үстіне клеенканы, содан кейін мақта кояды (эр қабаты 2 см. асып тұруы керек). Компресті бинтпен танады (тамырларды қыспау керек). 1 сағаттан кейін компрестің дұрыстығын компрестің астына саусақ салып тексереді. Компресті 8-10 сағатқа қалдыру кажет

  • 0,5

  • 2.

  • Науқасқа орталыктандырылған түрде оттек беру:

  • 4,0  • І.Оттек баллонның Бобров аппаратпен жэне дозиметрмен жалғастырады.

  • 0,5

  • 2. Қолды жуу. Керек жағдайда науқастың мұрнына гигиеналық күтім жүргізу.

  • 0,5

  • 3. Залалсыздандырылған мұрын катетерді алып, оның бүтіндігі мен иілгіштігін тексеріп, мұрынның улшнан кұлақгың сырғалығына дейін ұзындығын елшеу. Енгізетін ұшын залалсыздандырылған сумен сулап алу.

  • 0,5

  • 4. Теменгі мү-рын жолымен 15 см. тереңдікке катетерді енгізу (жұткыншактанты тексергенде катетер көрініп тұрады).

  • 0,5

  • 5.Катетердің бос үліын лейкопластырьмен ұртқа, маңдайға немесе шекеге жабыстырып қояды.

  • 0,5

  • б.Дозиметрдің вентилін ашады.

  • 0,5

  • 7.Оттек беру жылдамдығы минутына 2-3 литр; жылдамдықты бақылап отырады.

  • 0,5

  • 8. 30-60 минтан кейін катетер жағдайын (мэдэын жолының оң жағына, содан кейін сол жағына) ойылу мен құрғактықты болдыртпау үшін өзгертеді. Мұрын жыбырлаған кезде — мұрынға майлы тамшыларын тамызады.

  • 0,5  • Зәрді жалпы зерттеуге, Нечипоренко және Зимницкий әдістері бойынша жинау.

  • 4,0  • 1. Зэр зерттеуіне науқасты дайындау: эйелдердің астын гигиеналық тазалау; ортаңғы бөлігінің 100-200 мл. алу (жалпы және Нечипоренко әдісі үшін); Зимницкий әдісіне 8 үлес алу; зэрді кажетті жерге қою.

  • 0,5

  • 2. Таза кұрғақ қақпағы бар 250 мл. ыдысты дайындап, оған жолдаманы жабыстырады (Зэрдің жалпы зертгеуі, Нечипоренко эдісі).

  • 0,5

  • 3. Зимницкий зертгеуіне 8 құрғақ ыдыс дайындайды (эр ыдыста үлестің номері мен жинау уақыты көрсетіледі).

  • 0,5

  • 4.3имницкий эдісі бойынша зәрді жинау үшін науқасты таңғы сағат 6.00 - де ояту керек; 1-ші үлесті сағат 6.00 - дан 9.00 - ға дейін жинайды, содан кейін зэрді әр 3 сағат сайын жинайды.

  • 0,5

  • 5.3имницкий эдісіне науқасты түнде оятып тұру қажет.

  • 0,5

  • 6. 9.00 сағатқа дейін зәрді клиникалық зертханаға жібереді.

  • 0,5

  Каталог: docs -> ГОСОиТУПы -> Высшее%20медицинское%20образование -> ТУП -> Специальность%20051101%20Сестринское%20дело
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы бакалавриат мейірбике ісіндегі әкімшілік
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кэсіптік білім бакалавриат фармакология негвдері
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсішік білім бакалавриат бекггемш
  Специальность%20051101%20Сестринское%20дело -> БАҒдарламасы жоғары кәсіптік білім бакалавриат бекітемін


  Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет