БАҒдарламасы «ЖОҒары сатыдағЫ Өсімдіктер систематикасы»Дата25.08.2017
өлшемі147.1 Kb.
түріБағдарламасы

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

СЕМЕЙ қаласының ШӘКӘРІМ атындағы МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІСМЖ 3 дәрежелі құжаты

ТК ОБ

ТК ОБ

042-18.36.1.20 /01 – 2016

«Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ
№ 1 басылым

08.09.2016 ж


Таңдау компонентінің

ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ

«ЖОҒАРЫ САТЫДАҒЫ ӨСІМДІКТЕР СИСТЕМАТИКАСЫ»

5В060700-«Биология»

Кафедра Биология

Курс -3

Кредиттер саны - 3Барлық сағат -135

Дәрістер -15

Семинар (тәжірибелік) сабақтар -30

Зертханалық сабақтар 0

БӨЖ ___

Курстық жұмыс (жоба) ______семестрЕмтихан 5 семестр

Семей 2016
Алғысөз

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы - жоғары сатыдағы өсімдіктердің анатомиялық, морфологиялық құрылысын, өсімдіктердің алуан түрлілігі мен көбеюіндегі ерекшеліктерін, жүйеленуін зерттейтін ғылым саласы. Өсімдіктер систематикасы биология, ботаника, жалпы биологиялық сипаттағы қолданбалы ғылым салаларының ірге тасы, негізі болып саналады.


1 ӘЗІРЛЕГЕН

Құрастырушы

Мадыбекова А.С., аға оқытушы _____________ «__________» 2016 ж.

Аты-жөні, тегі, қолығылыми дәрежесі, атағы, лауазымы

2 КЕЛІСІЛДІ

2.1 Кафедра отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл


Кафедра меңгерушісі Садыкова Р.А. ______________ қолы
2.2 Факультеттің оқу-әдістемелік бюросының отырысында

Хаттама «____» __________ 2016 жыл


Төраға Ерменова Б.О.______________ қолы
3 БЕКІТІЛДІ

Университеттің оқу-әдістемелік кеңесінде мақұлданды және баспаға

ұсынылды
Хаттама «____» __________ 2016 жыл
ОӘК төрағасы, оқу-әдістемелік істері жөніндегі проректор
Искакова Г.К. ______________ қолы

АЛҒАШ РЕТ ЕНГІЗІЛДІ (№ басылымның орнына ___ «__» ______ 2016 ж.)
Мазмұны


  1. Түсіндірме жазба

2. Кіріспе

3. Пәннің негізгі бөлімдері

4. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

5. Білімалушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

6. Ұсынылған әдебиеттер тізімі

1. Түсіндірме жазба:

Пәннің мақсаты – жоғары сатыдағы өсімдіктер дүниесінің алуан түрлілігімен, әр түрлі систематикалық топтар өсімдіктерінің құрылысындағы және көбеюіндегі ерекшеліктерін студенттерге баяндау, оны оларға меңгерту.

Пәннің міндеттері

Құзыреттіліктер (оқыту нәтижелері):

пәнді оқу нәтижесінде білім алушы білуі қажет:

білу:

- жоғарғы сатыдағы өсімдіктердің риниофиттер, мүктәрізділер, плаунтәрізділер, псилофиттер, қырықбуындар, папоротниктер, жалаңаштұқымдылар және жабықтұқымдылардың негізгі биологиялық ерекшеліктері, көбеюі, экологиясы және филогенетикалық жүйедегі толық білу;орындай алу:

- анықтағышпен өсімдіктердің тұқымдастарын туыстарға, түрлерге дейін анықтауды өздігінен орындай алу;

дағдысының болуы:

- жазғы далалық практика кезінде өсімдіктерді жинау және өсімдіктер жүйесіне сәйкес систематикалық тұрғыдағы кеппешөптерді дайындау әдістерін меңгеру;құзыретті болу:

  • -өсімдіктер систематикасындағы заманауи әдістерімен таныс болу;

  • Заманауи құрал-жабдықтармен жұмыс істеу негізін білу;

  • ғылыми-зерттеу жұмыстарында алған білімдерін қолданып, өз бетінше жасай алу;

  • ғылыми-зерттеу жұмыстарын, лабороторияық жұмыстарды жүргізген соң, өз бетінше тұжырым жасай алу;

  • Өсімдіктер систематикасы пәнінен алған білімдерін болашақта жұмыс барысында қолдана алу.
  1. Кіріспе

Систематика –биологиялық ғылымдардың арасында өте ертеде пайда болған ғылым саласына жатады. Өсімдіктер сан жағынан орасан көп. Сондықтан оларды реттеп белгілі бір жүйеге келтірумен өсімдіктер систематикасы айналысады. Жоғары сатыдағы өсімдіктерге жататын риниофиттер, мүктәрізділер, плаунтәрізділер, псилофиттер, қырықбуындар, папоротниктер, жалаңаштұқымдылар және жабықтұқымдылардың негізгі биологиялық ерекшеліктері, көбеюі, экологиясы және филогенетикалық жүйедегі орнын қарастырады.

  1. Пәннің негізгі бөлімдері

Пәннің мазмұны және сабақ түрлері бойынша сағаттарды бөлу 1- кестеде келтірілген


1 – кесте

р/с


Модуль. Тақырыптың атауы


Сағаттар

Әдебиеттер

Д

ТС

БОӨЖ

БӨЖ
1

2

3

4


5

6

7

Модуль 1 Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы

Блок 1 Өсімдіктер дүниесінің өркенді архегониялар тармағы

1

Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы курсына кіріспе. Пәннің мақсаты, міндеті. Даму тарихы.

1

-

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


2

Риниофиттер бөлімі.

1

-

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


3

“Мүктәрізділер бөлімі”. Мүктәрізділерге жалпы сипаттама. Мүктәрізділердің көбею жолдары. Мүктәрізділердің классификациясы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


Блок 2 Даму циклінде спорофиті басым болып келетін жоғары сатыдағы өсімдіктер

4

“Плаунтәрізділер бөлімі” Плаунтәрізділерге жалпы сипаттама. Плаунтәрізділердің көбею жолдары. Плаунтәрізділердің классификациясы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


5

Қырықбуындарға жалпы сипаттама.Қырықбуындардың көбею жолдары. Қырықбуындардың классификациясы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


Модуль 2 Өсімдіктер дүниесінің өркенді архегониялылар тармағы

Блок 1 Ашық тұқымды өсімдіктер

6

Папортник тәрізділер бөлімі. Папортник тәрізділердің көбеюі, түрлері

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


7

“Ашықтұқымды өсімдіктер бөлімі”Жалаңаш тұқымдыларға жалпы сипаттама.

Жалаңаш тұқымдылардың көбею жолдары.

Жалаңаш тұқымдылардың классификациясы.


1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.4


Блок 2 Өсімдіктер дүниесінің өркенді аналықтар тармағы

8

“Жабықтұқымды өсімдіктер бөлімі” Қосжарнақтылар класына сипаттама. Алаботалылар тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


9

Сарғалдақгүлділер тұқымдасы. Өкілдері.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


10

Раушангүлділер тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


11

Бұршақтар тұқымдасы.

1

4

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


12

Күрделігүлділер тұқымдасы.

1

4

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


Блок 3 Даражарнақтылар тұқымдастары

13

Даражарнақтылар класына сипаттама. Астық тұқымдасы. Өкілдері. Ерекшеліктері.

1

6

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


14

Лалагүлділер тұқымдастар тұқымдасы.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2


15

Өсімдіктердің экологиялық топтары мен тіршілік формалары.

1

2

1.5

4.5

6.1.1-6.1.5

6.2.1-6.2.2

6.3.1-6.3.2

Барлығы

15

30

22,5

67,5  1. Зертхана (тәжірибелік), семинар сабақтардың тақырыбының тізімі

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптарының тізімі 2- кестеде көрсетілген.

2- кесте№ рет саны

Тәжірибелік сабақтардың тақырыптарының тізімі

Сағат саны

1

Мүктәрізділер бөлімі.

2

2

Плаунтәрізділер бөлімі

2

3

Қырықбуындар бөлімі.

2

4

Папортник тәрізділер бөлімі.

2

5

Ашықтұқымды өсімдіктер бөлімі

2

6

Алаботалылар тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

2

7

Сарғалдақгүлділер тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

2

8

Раушангүлділер тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

2

9-10

Бұршақ тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

4

11-12

Күрделігүлділер тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

4

13

Даражарнақтылар класы. Лалагүлділер тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

2

14

Астықтұқымдастар тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау

2

15

Қияқөлеңдер тұқымдасының туыстарын, түрлерін анықтау.

2
Барлығы

305. Білім алушылардың өзіндік жұмысының тақырыптарының тізімі

5.1. Крестігүлділер тұқымдасы.

5.2. Құлқайырлар түқымдасы.

5.3. Еріндігүлділер тұқымдасы

5.4. Алқалар тұқымдасы

5.5. Асқабақтар тұқымдасы.

5.6.Жуалар тұқымдасы.

5.7.Меруертгүлділер тұқымдасы.

5.8. Құртқашаштар тұқымдасы.

5.9. Бұршақтар тұқымдасы.

5.10.Астық тұқымдастары.

6 ӘДЕБИЕТ ЖӘНЕ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСТАР


6.1 Негізгі әдебиет

6.1. 1. Б.М. Силыбаева, Ж.К. Байғана, Н.Ш. Карипбаева, В.В. Полевик Жоғары сатыдағы өсімдіктер систематикасы. Алматы. 2013ж.

6.1.2. Карипбаева Н.Ш, Полевик. В.В, Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикумы. –Семей 2012 ж.-496 б.

6.1.3. Әметов.Ә.Ә. Ботаника. Алматы. 2004ж.

6.1.4. Карипбаева Н.Ш., Полевик В.В., Силыбаева Б.М. Ботаниканың оқу практикумы. –Семей 2012ж.-496 б.

6.1.5.Карипбаева Н.Ш.., Полевик В.В., Силыбаева Б.С. «Школьный иллюстрированный определитель цветковых растений» Интеллект Семей, 2008г.
6.2 Қосымша:

6.2.1 Байтенов М.С. «Флора Казахстана» т II, «Ғылым», Алматы, 2001ж

6.2.2 Нестерова С.Г. Практический курс систематики высших растений. Алматы, 2001.6.3 Интернет-ресурстар


6.3.1.Онлайн-учебник. Введение в биологию http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/pic-sternberg/all.pdf

6.3.2 Онлайн-учебник. Систематика растений http://biology.org.ua/files/lib/Alberts_et_al_vol1.pdf
Каталог: ebook -> umkd
umkd -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Қазақстан Республикасының
umkd -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
umkd -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
umkd -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
umkd -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
umkd -> «Филология: қазақ тілі» мамандығына арналған


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет