Гүлмира апай "Әдебиеттану" 444444444444 Пішінге (түрге) ең қатаң қарайтын жанр\\ДрамаДата27.04.2020
өлшемі51.49 Kb.

ГҮЛМИРА АПАЙ "ӘДЕБИЕТТАНУ" 44444444444444444444444
Пішінге (түрге) ең қатаң қарайтын жанр\\Драма
Платон «Бүкіл Грекияның тәрбиешісі болды» деген пікір иесі\\Гомер
Полилог дегеніміз\\көріністе көптеген кейіпкерлердің сөйлесуі
Поэзиялық туындыларда қолданылатын дыбыстық қайталаулар түрінің саны\\ Екеу
Поэтика ғылымының іргетасын қалаушы ойшыл\\Аристотель
Поэтика негіздері тұңғыш рет жүйелей баяндалатын «ІІоэтика өнері жайында» атты трактаттың авторы \\Аристотель
Поэтика негіздері тұңғыш рет жүйелей баяндалатын «Поэтика өнері жайында» атты трактаттың авторы \\Аристотель
Психологиялық талдау тәсілінің бір\\ішкі монолог
Реалды өмірдің көркем моделі\\Көркем шығарма
Риторика теориясына арналған "Шешендікке қысқаша басшылық" атты еңбектің авторы\\М.В.Ломоносов
Роман көлеміне қарай\\Кең көлемді
Романс жанрына сәйкес анықтама\\Жалт еткен бiр сезiмдi, сүюді жырлау
Романтизм әдісіне «ерекше жағдайларда ерекше характерлер жасау жолы» деп сипаттама берген ғұлама.\\Энгельс
Романтизм әдісіне тән ортаға көңіл толмау сарынының ХІХ ғасыр әдебиетіндегі көрінісі\\Зар заман ақындары шығармашылығы
Романтизм және реализм әдістерінің өзара ықпалдастығы туралы «бір-біріне кереғар келгенмен, түбінде бір мақсатқа апаратын бағыттас әдістер» деп баға беруші\\В. Белинский
Романтизм және релизм әдістерінің өзара ықпалдастығы туралы «бір-біріне кереғар келгенмен,түбінде бір мақсатқа апаратын бағыттас әдістер» деп баға беруші\\В.Белинский
Романтизм қаһармандарына тән ерекшелік\\Ерекше жағдайларда ерекше мінез-әрекеттерімен танылу
Романтизм қаһармандарына тән ерекшелік\\ерекше жағдайларды екекше мінез-әрекеттерімен танылу
Романтизм қаһармандарына тән ерекшелік\\ерекше жағдайларды екекше мінез-әрекеттерімен танылу
Сап-сары бел, еседі жел, еседі,Еседі жел, көшеді жел, көшеді.Өлеңде қолданылған көркемдік тәсіл \\Еспе қайталау
Сары аяз - сүйген жар Қайрылмай кеткен соң. Қайратсыз қалың қар Жел сипап, Күн күліп,Мазақ қып сүйген соң; Боларын бір сұмдық Ішінен түйген соң, Көркемдік тәсіл түрі\\Кейіптеу
Сатиралық жанр түрлері\\Фельетон, пародия, эпиграмма
Сезімге табыну әбден шарықтау шегіне жеткен көркемдік әдіс түрі\\Сентиментализм
Сен - күйкентай, Мен - тұйғын, Жүр жайыңа одан да. Мәтінде ақын қолданған суреттеу тәсілі\\Метафора
Сен – күйкентай,Мен – тұйғын,Жүр жайыңа одан да.Ақын қолданған көркемдік суреттеу тәсілі\\метафора
Сен: «Сүй!» - дедің, талайды сүймедім бе?Көбелек боп көп отқа күймедім бе? Тірілгенім болмаса, өлгеннен соң Мен талай күлден кебін кимедім бе? Көркемдік тәсіл\\Сұрай арнау
Сентиментализм ағымы алғаш пайда болған ел\\Англия
Сентиментализм әдісінің басты бағыты\\Қарапайым адамдар өмірі мен сезімдері
Сентиментализмнің көркем шығармадағы тұрпаты \\жеке адамның жан дүниесін суреттейді
«Поэтикалық өнер» трактатының авторы, классицизм өкілі\\Буало
Сентиментализмнің көркем шығармадағы тұрпаты \\жеке адамның жан дүниесін суреттейді
Силлабикадағы шешуші нәрс\\Буын
Силлабо-тоникалық өлең жүйесінің заңдылығы\\Ырғақ санының кезектесіп келуі
Силлабо-тонкалық өлеңде негізгі рөл атқаратын\\Буын мен екпiн
Символ терминінің қазақша баламасы\\\Астарлау
Ситуация дегеніміз\\Жағдай
Сиырлары сыймайды Мүйізі бұлт ілгендей.Емшегінен сүт шашып Желіні жерге тигендей… Мәтінде ақын қолданған суреттеу тәсілі\\Ұлғайту
Сөз өнерін алғашқы болып жанрларға бөліп, байыпты талдау жасаған көне дәуір ғұламасы\\Аристотель
Сөздердiң көп мағыналылығы \\Полисемия
Сөйлемдегі сөз тіркестерін белгілі синтаксистік қалыптан өзгертіп, өзгеше ораммен құру \\Айшықтау
Стиль дегеніміз ...\\Әрбір суреткерге тән творчестволық ерекшелік
Стильдің мағынасы \\Кең және жай
Судыр Ахмет бейнесі (Ә.Нұрпейісов "Қан мен тер") \\сатиралық бейне
Суреткерге тән сипаттар\\Сезім, бақылау, қиял, интуиция
Суреткердiң өзi суреттеп отырған өмiр шындығына шығарған «үкiмi» \\Шешiм
Суреткердің о бастағы ой өзегі\\Авторлық идея
Суреткерлікке қажет ерекшеліктердің бірі\\Өмірбаян
Суреттеу кұралыАқ киімді, денелі, ақ сақалды Соқыр мылқау танымас тірі жанды Үсті -басы ақ қырау түсі суықБасқан жері сықырлап келіп қалды \\кейіптеу
Суреттеу құралыАқ киімді, денелі, ақ сақалдыСоқыр мылқау танымас тірі жандыҮсті-басы ақ қырау түсі суықБасқан жері сықырлап келіп қалд\\Кейіптеу
Сықақ пен сынға негізделген күлкілі пьеса\\комедия
Сыншы Белинский шығармашылығын шын мәнінде халықтық деп таныған қаламгер\\Гоголь
Сыншы Белинскийдің натуралдық деген терминді қолдану мағынасы\\Шынайы өнердің жаңа типі
Сыншы Н.Добролюбовтың «Найзағай» пьесасы жөнінде жазған әйгілі сын мақаласы\\ «Қараңғы қапаста жарқ еткен сәуле»
Сыршыл өлең-жырлардағы ақынның өз бейнесi, оның iшкi бiтiмi, ақынның мың иiрiм көңiл-күйiмен нәзiк сыры мен сылқым сезiмiнен өріліп жасалған өзгеше кейiпкер. \\Лирикалық
Сюжет дегеніміз- адамдардың өзара қарым- қатынасы, байланысы, қайшылықтары, жек көру, жақсы көру, әр характердің типтік тарихы, деге пікірді білдіруші\\М.Горький
Сюжет жанрын қалыптастыруда зор үлес қосқан ағылшын қаламгері.\\Шекспир
Сюжет пен композиция дегеніміз шығарманың\\Пiшiні
Сюжет\\оқиға желісі, кейіпкер арасындағы тартыс
Сюжет\\өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі
Сюжет\\өзара жалғасқан оқиғалардың тізбегі, бір тұтас желісі
Сюжетке қатысты перипетия термині қандай мағынаны білдіреді?\\Кейіпкерлердің тағдырындағы бетбұрыс кезеңнің, түрлі шырғалаң оқиғалардың сюжетте орын алуы
Сюжеттiк дамудың ең жоғарғы сатысы. Кейiпкерлер арасындағы қарым-қатынастың өрбiген шағы - ... деп аталады.\\шарықтау шегi
Сюжеттiң табиғи басталуы\\Экспозиция
Сюжеттің дамуы\\Ситуация
Сюжеттің іркіліп барып негізгі оқиғаға еш қатыссыз нәрселерден басталуы\\Бұрма экспозиция
Тақырыбы немесе кейіпкерлері ортақ шығармалар топтамасы\\цикл
Тақырып пен идеяның органикалық тұтастығы .... құрайды\\мазмұнды
Тақырып дегенiмiз \\Шығармаға арқау болатын өмiр құбылыстарының тобы
Тақырып таңдау проблемасы\\Жазушылық тәжірибе мен дүниетанымға байланысты
Тақырып таңдауға негіз болатын \\Дүниетаным
Тақырыптың толыққанды көркемдік шешімін табуы неге байланысты?\\Кейіпкерлер іс – әрекетіне
Тартыстың шығармада атқаратын басты қызметі\\кейіпкерлер мінезін даралауға мол мүмкіндік жасау
Тауып бер өз қолыма жазалыныТаныдым - Әлімқұлдың шолжаң ұлы.Қыл мойнын өз қолыммен қиып аламБітеді соныменен таза құны! (І.Жансүгіров)Шумақтағы асты сызылған сөздер, сөз тіркесі қолданылуы тұрғысынан ... \\Инверсия
Театр, сахна заңдылықтарына тағдыры тәуелді туынды\\Комедия
Театр, сахна заңдылықтарына тағдыры тәуелді туынды\\комедия
Текке қатысты көркем бейне\\эпикалық бейне
Теңеу дегеніміз\\Құбылысты басқа нәрсемен салыстыру арқылы сипаттау тәсілі
Теңеуге жататыны\\Таудай биік талабы
Теңізде тұрған желдейінКүтірлеп кеткен сеңдейінВулкан шашқан таудайын…Үзіндіде қолданылған троп түрі\\Теңеу
Типтендіру\\өмір шындығын көркем жинақтау
Типтік бейне жасау үшін жазушыға ең қажетті \\прототип
Типтік бейне. Бұл кейіпкерді қай тұрғыда саралау ?\\Бейнелеу ерекшелігіне
Типтік бейне\\жиынтық
Типтік тұлғаны мүсіндеуде негізінен прототипті пайдалану тән болып келетін өнер\\Реализм өнері
Тілді әдеби мәтіндегі көркемдеуіш құралдар жүйесі ретінде қарастыратын ғылым\\әдебиеттану
Тоқсанда атаң Тоқтарбай,Жан көке, кімге тапсырдың?Алпыста анаң Аналық,Ақ көке, кімге тапсырдың?\\зарлай арнау
Тоникалық өлең жүйесіндегі ең басты ұғым\\Екпін
Төл әдебиетіміздегі алғашқы "Әуезов" роман-эссесінің авторы\\З.Қабдолов
Төл әдебиетіміздегі алғашқы психологиялық роман\\"Ақбілек"
Төл әдебиеттану ғылымымызда кенжелеу дамыған қосымша салалардың бірі\\Текстология
Трагедия жанрының тууына себепші ежелгі грек аңызы \\Дионис жайлы
Троптың «жасырын теңеу» деп аталатын түрі \\Метафора
Түркі тіліндегі алғашқы филологиялық еңбектің автор\\М.Қашқари
Түркі халықтары поэзиясына кең тараған эпикалық көлемді туынды\\Дастан
Үйі мәз боп қой сойдыСүйіншіге шапқанға - деген тармақтардағы троптың (құбылтудың) түрі\\метонимия
Үйі мәз боп қой сойдыСүйіншіге шапқанға-деген тармақтарда қолданылған троптың (құбылтудың) түрі \\Метонимия
Үнді халқының көне әдеби ескерткіші\\ «Рамаяна»
Үш бірлік ұстанымдары тән бағыт\\Классицизм
Ұйқас грек тілінде ... мағынасын білдіред\\Рифма
Ұйқас түрлері\\қара өлең, егіз, кезекті, шалыс
Ұйқас түрлерімен байланысты сөзде\\Толымды, толымсыз
Ұлттық әдебиеттер арасындағы көркемдік дәстүрлер жалғастығы, ықпалдастығы:\\Әдеби байланыс
Ұлы мұраттарға құштар халықтың арман-аңсарынан нәр алған қанатты қиялға негізделіп жасалған адам бейнесінің (образдың) көнеден келе жатқан түр\\романтикалық образ
Ф.Энгельс пікірінше «Ерекше жағдайда ерекше характер жасайтын» көркемдік әдіс\\Романтизм
Ф.Энгельс пікірінше «Типтік жағдайда типтік характер жасау» жолы болып табылатын көркемдік әдіс\\Реализм
Филология ғылымының негізгі салалары\\лингвистика және әдебиеттану
Филология сөзінің мағынас\\ «сөзге сүйіспеншілік»
Француз классицизмінің көрнекті өкілі\\Мольер
Француз, грек халықтарының поэзиясы жататын өлең жүйесі\\Силлабикалық
Хан-қақпа, халық-қазына, батыр-қорған Молда-сүлiк әуелден елдi сорғанШешен-шеңбер болғанда, би-таразӘн-сәнiң, күйiң-көркiң, ақын-жорғаң. Көркемдiк тәсiл.\\метафора
Ханнан қырық туғаншаҚарадан бір-ақ тусайшы,Халықтың кегін қусайшы.Артымыздан біздердіңАқырып теңдік сұрарға!Шумақта қолданылған дыбыстық қайталаутүрі\\Ассонанс
хххх: :ххх: :ххххх: :ххх: :хххх: :ххх: :ххххх: :ххх: Бұл -\\Буындық өлшемді таңбалауҚазақ өлеңі жататын өлең жүйесі\\Силлабикалық
Шағын көлемді эпикалық жанр түрлері\\Миф, ертегі, аңыз, новелла, мысал
Шағын көлемді эпикалық шығармалар\\ертегі, мысал, очерк
Шалыс ұйқас өлшемі\\а б а б
Шөлде құм көп пе Менде мұң көп пе (М.Әлімбай) Буын сан\\5
Шумақ құрылысындағы маңызды элемент\\Тармақ
Шумақта қолданылған троптың түріБала- жүрек ортасыБала –ананың қолқасыБала – бауыр, бал бауырБала, ана зор бауыр\\метафора
Шумақта қолданылған троптың түріБала-жүрек ортасыБала-ананың қолқасыБала-бауыр,бал бауырБала,ана-зор бауыр\\Метафора
Шумақтағы көркемдік тәсілСаумал бұлақ - балдай дәрім,Салқын самал - баурайларың.Саялаған, беу, туған жер,Сағындырған Саржайлауым\\Аллитерация
Шумақтағы ұйқас түрін анықтаЖелсіз түнде жарық айСәулесі суда дірілдеп.Ауылдың маңы терең сайТасыған өзен гүрілдеп\\Шалыс ұйқас
Шұбыртпалы ұйқас\\а а а а
Шығарма арқауы\\\шындық
Шығарма арқауы\\шындық
Шығарма көркемдігінің басты шарт\\мазмұн мен пішін бірлігі
Шығармада көркемдік-идеялық мән иеленетін табиғат көрінісінің бейнеленуі\\пейзаж
Шығармада екі кейіпкердің сөйлесуі\\диалог
Шығармадағы адамдар арасындағы тайталастардың, күрделі күрестердің бітуі\\шешім
Шығармадағы адамдар арасындағы тайталастардың, күрделі күрестердің бітуі\\шешім
Шығармадағы бірнеше жеке тақырыптар мен идеялардың басын біріктіріп, өрбітіп тұрған өзекті мәселе\\Негiзгi идея
Шығармадағы кейіпкердің ой толғанысы\\монолог
Шығармадағы оқиғаның басталғаннан кейін жалғасып отыруы, дамуы\\Өрбуі
Шығармадағы сөздердің әдеттегі грамматикалық түзілу тәртібінен тыс, орындарын ауыстырып, өзгеше тіркестер құру тәсілі \\Инверсия
Шығарманың әрекет, оқиғалардың алғашқы себептерін ашып көрсететін, негізгі оқиға дамуына кіріспе іспетті бөлігі \\пролог
Шығарманың мазмұнын құрайтын ұғымдар:\\Тақырып пен идея
Шығарманың экспозициясы\\Басталуы
Шығармасына арқау еткен өмір құбылысы мен адамдар тағдыры арқылы автордың айтпақ ойы\\Шығарманың идеясы
Шығармашылық ойлау жүйесінде тақырып бірінші ме, идея бірінші ме?\\Бұл мәселенің шешімі автордың шығармашылық ерекшелігіне байланысты
Шығармашылық стильдің қалыптасуында үш түрлі кезеңді атап көрсеткен ақын\\Гете
Шығыс ақыны, рубаи жанрының әйгілі өкілі\\Омар Хайям
Шығыс поэзиясындағы дәстүрлі жанрлар\\Рубаи, қасида
Ырғағы мен ұйқасы белгілі бір қалыпқа түсіп, шумағы мен бунағына дейін белгілі бір тәртіпке бағынған нақысты сөздер тізбегі \\Өлең
Ішкі монолог суреттеу тәсілі хақында зерттеу жазған қазақ әдебиетші ғалымы\\Г.Пірәлиева
Эзоп тілі дегеніміз\\Автордың ойын астарлы жеткізуі\\Көлде жүрген қоңыр қаз
Эллипсис деген\\Сөз тастап кету
Эпикалық туындының ең көне түрінің бірі \\аңыз
Эпикалық бейнелеу-суреттеу тәсілімен жазылатын туынды\\Хикаят
Эпикалық жанрдың ерекшелігі\\Адам мінезін терең ашып,жан-жақты танытуында
Эпикалық жанрдың негізгі тәсілі\\баяндау
Эпикалық жанрлар:\\Мысал, ертегі
Эпикалық тек түрлері\\Әңгіме, поэма
Эпилог дегеніміз\\шығарманың қорытындысы
Эпитет\\ақ киімді, денелі, ақ сақалды
Эпитет\\ақ киімді, денелі, ақ сақалды
Эпифора\\өлең тармақтарының соңында бір сөздің не сөз тіркесініің бірнеше рет қайталанып келуі
Эпостың шыңы, негізгі қаһарманы – халық болып табылатын көлемді шығарма\\эпопея
Эпостың шыңы, негізгі қаһарманы – халық болып табылатын көлемді шығарма\\Эпопея
Эпостың шыңы,негізгі қаһарманы-халық болып табылатын көлемді шығарма\\Эпопея
Этимологиялық жағынан латын тілінде «әңгімелеу, баяндау» деген мағына беретін сөзінен келіп шығатын термин\фабула
Этимологиялық жағынан латын тілінде «орналастыру, құрастыру, біріктіру» деген мағынаны білдіретін әдебиеттану термині \\композиция
Этимологиялық жағынан латынның «әңгімелеу, баяндау» деген мағына беретін сөзінен келіп шығатын термин\\Фабула
Юморлық образ негізделеді\\әзілге

З. Қабдолов пікірінше образ түрлерi\\Тектiк, әдістік, тәсілдік


Заттың,құбылыстың айрықша сипатын,сапасын анықтайтын суретті сөз\\Эпитет
Зерттеу нысанасы әдеби шығармадағы бейнелеу құралдарының жүйесі болып табылатын әдебиеттанудың көнеден келе жатқан саласы\\поэтика
И.В.Гете «үнсіз музыка» деген өнер түрі\\Сәулет өнері
Идеяның түрлері\\авторлық, объективтік, негізгі
Иса Байзақов
Иса Байзақовтың «Құралай сұлу» поэмасының негізгі тақырыбы\\әйел теңсіздігі
Историография сүйенеді\\дерек, мәліметке
Итальян тілінде сыңғырлау, сылдырау деген мағыналарын беретін лириканың түрі\\Сонет
К.Федин "Жанрлардың құдайы" санаған жанр\\Роман
Кезекті ұйқас өлшемі\\а б, в б.
Кейiпкерлер арасындағы қарым-қатынастың басы, тартыстың басталуы, негiзгi оқиғаның әуелгі туу себебi суреттелетін сюжеттің кезеңі\\Сюжеттiк байланыс
Кейде суық, кейде жылы, Кейде тәтті ләззат тілі.Кейде бейне көңіл нұры.Кейде махабат өнген гүлі.Өлеңде қолданылған айшықтау түрі \\Қайталау
Кейіпкер көңіл-күйіне ұқсас құбылысын егіз етіп қатар суреттеу\\Психологиялық параллелизм
Кейіпкердің наным – сенімін, дүниеге көзқарасын, әдет – қалпын суреттеу\\Мінездеу
Кейіпкердің өз сөздері мен іс-әрекеттері арқылы бейнеленетін образ түрі\\драмалық
Кеңестік кезең әдебиеті мен өнерінің сыналу себебі\\Тым саясаттанған өнер болғаны үшін
Кеңестік қоғам әдебиеті мен өнерінің көркемдік әдісі \\Социалистік реализм
Кимешектер кітап оқып, Малма тымақ мылтық алды.Жалба шекпен жауға аттанып,Жер түрленіп, ел шаттанды. Көркемдік тәсіл түрі\\Синекдоха
Классикалық үлгілердегі әдеби туындыларда экспозиция, байланыс, сюжеттік даму, шарықтау шегі, шешім сияқты бөлшектерден тұратын күрделі тұтастық ұғым\\композиция
Классикалық үлгідегі әңгіме мен новелланың айырмашылығы \\Оқиға шешіміне байланысты
Классикалық үлгілердегі әдеби туындыларда экспозиция, байланыс, әрекет даму, шарықтау шегі, шешім сияқты бөлшектерден тұратын күрделі тұтастық\\композиция
Классицизм ағымы неліктен осылай аталған?\\Көне грек әдебиетін үлгі тұтқандықтан
Классицизм әдісі бойынша төменгі жанрлар\\Комедия, сатира
Классицизм әдісінің негізгі сүйенетін «үш бірлігі»\\уақыт, орын, оқиға бірлігі
Классицизмнің орнын басқан ағым\\Сентиментализм
Комедиялық мінезді таныту тәсілдерінің бірі\\Гротеск
Комедияның атасы\\Аристофан
Композиция дегеніміз \\Көркем шығарма құрылысы
Композициялық элементтерді ретiмен орналастырыңыз\\Экспозиция, сюжеттiк байланыс, сюжеттiк даму, шарықтау шегi, шешiм.
Композицияның оқиға дамып, кейіпкерлер арасындағы қарым-қатынас қиындап, күрделене түсетін элементі \\шиеленіс
Композицияның сюжеттен тыс элементі\\пролог
Көлемдік жағынан қатаң талап қоятын жанр\\Драма
Көне дәуір әдебиетінде басым болды\\мифология
Көне дәуір әдебиетінде басым болды\\мифология
Көне дәуір әдебиетінде басым болды\\мифология
Көне дәуір әдебиетінде басым болды\\мифология
Көрініс, акт, авторлық ремарка деген ұғымдармен байланысты жанр \\Пьеса
Көркем әдебиеттегі ойдан шығарудың шегін белгілеуге ықпал ететін нәрсе \\көркемдік шындық
Көркем шығарманың біртұтас көркемдік бітім жүйесінің айқындайтын бірлігі\\Шығарма кейіпкерінің кескін-келбетін, пішін тұлғасын суреттеу\\Портрет
Көркем дәлелдеу ... үшін қажет\\іс-әрекеті мен оқиғалардың нанымдылығы
Көркем әдебиет пішінінің элементі\\композиция
Көркем әдебиеттiң өзiне және әдебиет туралы ғылымға байланысты көрсеткiштер мен анықтамалар, шолулар мен сiлтемелер жинағ\\Библиография
Көркем әдебиетті зерттейтін ғылым \\әдебиеттану
Көркем әдебиетті, көркем әдебиеттің түп-төркіні, мән-маңызы мен даму үрдісін зерттейтін ғылым\\әдебиеттану
Көркем әдебиеттің белгілі бір тәртіпке бағынып, тізбекке түсіп жазылатын туындысы\\Поэзия
Көркем әдебиеттің еркін құрылыста жазылатын туындысы\\Проза
Көркем әдебиеттің қалай пайда болғанын, қайтіп қаліптасқанын, қандай жолдармен дамығанын зерттейтін әдебиеттану ғылымының саласы\\әдебиет тарихы
Көркем әдебиеттің өекті тақырыбы\\адам
Көркем әдебиеттің өзекті тақырыб\\адам
Көркем әдебиеттің өзекті тақырыбы\\Адам
Көркем әдебиеттің өзіне және анықтамалар туралы ғылымға байланысты көрсеткіштер мен анықтамалар, шолулар мен сілтемелер жиынтығ\\библиография
Көркем әдебиеттің өмірдегі орнын, мақсаты мен міндетін белгілеп берген Н.Г.Чернышевский еңбегі\\ «Өнердің болмысқа қарым-қатысы»
Көркем мәтіннің материалы\\сөз
Көркем туындыға «өмір оқулығы» болу талабын қойған сыншы, эстет\\Чернышевский
Көркем туындыда автордың өмірбаяндық жайларының алатын орны\\Автордың қалауынша, бірақ белгілі дәрежеде пайдалануы мүмкін
Көркем туындыда баяндалған оқиғалар мен адамдар арасындағы қарым-қатынастың, тартыстың аяқталуы\\шешім
Көркем туындыда белгілі тарихи кезең келбетінің сол уақыт ағымдарына сай бейнелену ерекшелігі\\Шығарманың тарихилық сипаты
Көркем туындының әңгімелеп айтуға болатын мазмұн\\Фабула
Көркем туындының құрылысы\\Композиция
Көркем шығарма құрылысында экспозиция \\тартыс және оның өтетін ортасын аңғартады
Көркем шығарма сюжетiнің соңы \\Шешiм
Көркем шығарма тілін «ақын тілі, әшейін тіл» деп екі топқа бөлген \\А.Байтұрсынов
Көркем шығармада табиғат бейнесінің әр алуан қырынан сипатталуы\\пейзаж
Көркем шығармадағы адамдар арасындағы тартыстың күшейіп, өрбіп жеткен жері\\Шарықтау шегі
Көркем шығармадағы жинақтау\\типтендіру
Көркем шығармадағы мазмұн мен пішіннің арақатынасы\\мазмұн мен пішін өзара бірлікте болады
Көркем шығармадағы субьективті сипат:\\Автордың қоғам, адам жайлы өз түсінік танымының аңғарылуы
Көркем шығарманың біртұтас көркемдік бітім жүйесін айқындайтын бірлігі\\Композициясы
Көркем шығарманың мазмұны дегеніміз\\Қаламгер қиялынан туған оқиғалар жиынтығы
Көркем шығарманың мазмұны дегеніміз\\Қаламгер қиялынан туған оқиғалар жиынтығы
Көркем шығарманың тарихи қалыптасып, даму үстінде болатын типі\\әдеби үрдіс
Көркем шығарманың тарихи қалыптасып, даму үстінде болатын типін көрсетіңіз\\Әдеби үрдіс
Көркем шығарманың эстетикалық мәні қалай танылады?\\Көркем бейнелер болмысынан
Көркемдiк әдiс тұрғысынан келгендегі образ түрлері\\Реалистiк, романтикалық
Көркемдiк әдiс тұрғысынан образ түрі \\2
Көркемдiк әдiске негiзделген образ:\\Реалистiк
Көркемдік әдіс саны\\2
Көркемдік әдіске қатысты образ \\Реалистік
Көркемдік әдіске қатысты образ түр\\Романтикалық
Көркемдік әдісті анықтауға негіз болатын факторлар\\Дүниетаным, көркемдік ой, шындық
Көркемөнердің, әдебиеттің басты нысаны\\Өмір шындығы
Кульминация ұғымының қазақша баламасы\\Шарықтау шегi
Күлімсіреп аспан тұрЖерге ойлантып әр неніБір себепсіз қайғы құрБаса ма екен пендені?Қапамын мен, қапамынҚуаныш жоқ көңілдеҚайғырамын, жатамынНені іздеймін өмірде?Өлең жанры\\Элегия
Күлімсіреп аспан тұрЖерге ойлантып әр неніБір себепсіз қайғы құрБаса ма екен пендені? Қапамын мен, қапамын
Күні кеше толған ай жүзің едіСиқырлы қара нәркес көзің еді.Мап-майда мамық қардай мінсіз денең Бейне бір бақшадағы жүзім еді (Мағжан ) Көркемдік тәсіл түрі:\\Эпитет, теңеу
Қ.Жұмалиев пікірінше жиі қолданылатын ұйқас саны\\8
Қазақ әдеби сынының жанрлық ерекшеліктерін зерттеген ғалым\\Д.Ысқақұлы
Қазақ әдебиеті тарихын зерттеуді алғашқылардың бірі болып бастаған ғалым\\М.Әуезов
Қазақ әдебиетінде әңгіме жанрының негізін қалаған\\Ы.Алтынсарин
Қазақ әдебиетінде мәңгүрттік тақырыбын алғаш көтерген туынды\\«Күйші»
Қазақ әдебиетінде тарихи романды дамытқан қаламгер\\І.Есенберлин
Қазақ әдебиетіндегі «Атылған қыз туралы аңыз» алғашқы сатиралық романның авторы\\С.Адамбеков
Қазақ әдебиетіндегі баллада жанрын дамытқан ақындар\\Қ.Жармағамбетов,М.Шаханов
Қазақ әдебиетіндегі диалог үлгісінде жазылған эпикалық туынды\\"Аңыз бен ақиқат"
Қазақ әдебиетіндегі мысал жанрының көрнекті өкілі. \\А.Тоқмағамбетов
Қазақ әдебиетіндегі сюжетсіз поэмалар\\"Дала" , "Мен - қазақпын"
Қазақ жазба әдебиетіндегі алғашқы поэмалардың авторы\\Абай
Қазақ өлең құрылысы жайлы арнаулы монографиялық еңбек авторы.\\З.Ахметов
Қазақ өлең құрылысындағы ең басты нәрсе\\Буын
Қазақ өлең құрылысындағы ең басты өлше\\буын
Қазақ өлең құрылысындағы ең басты өлшем\\буын
Қазақ өлеңі туралы ғылымның бастау көзі\\Ш.Уәлиханов
Қазақ өлеңінің құрылысын түбегейлі зерттеген ғалым\\З.Ахметов
Қазақ өлеңінің өлшемі\\Силлабикалық
Қазақ өлеңінің формалық жағынан зертеп, «жыр, жоқтау, қара өлең, қайым өлең, өлең» деп жіктеген ғалым \\Ш.Уәлиханов
Қазақ поэзиясындағы ең көп бунақ саны \\4
Қазақ сынының қалыптасу тарихы жайлы еңбек жазған сыншы-ғалым\\Т.Кәкішев
Қазақ сынының қалыптасу тарихы жайлы еңбек жазған сыншы-ғалым\\Т.Кәкішев
Қазақ тарихи романы жөнінде зерттеулер жазған ғалымдар\\Р.Бердібаев, Т.Сыдықов, Ж.Дәдебаев
Қазақ хрестоматиясының авторы\\Ы.Алтынсарин
Қазақтың күпі киген қара өлеңін Шекпен жауып өзіне қайтарамын, - деп жырлаған ақын\\М.Мақатаев
Қайта өрлеу дәуірінде жазылған "Поэтикалық өнер" атты трактаттың автор\\Н. Буало
Қайталау тәсілінің түрлерi\\Жай, еспе, әдепкi, кезектi
Қайталаудың қай түріБірде қару, бірде танкБірде ұшқыш, самолетБіз – болатпыз, біз – күшпіз\\Анафора
Қайталаудың түріМұнар да, мұнар күн,Бұлттан шықкан шұбар күнБуыршын мұзға тайған күн Бура атанға шөккен күн\\эпифора
Қайтсін, қолы тимепті, Өлеңші, әнші есіл ер.Ала жаздай ән салсаң,Селкілде де, билей бер Көркемдік тәсіл түрі\\Ирония
Қаламгердің ақиқат болмысты образды бейнелеу ерекшеліктерін қарастыратын әдебиеттану саласы\\әдебиет теориясы
Қаламгердің ақиқат болмысты образды бейнелеу ерекшеліктерін қарастыратын әдебиеттану саласы\\әдебиет теориясы
Қалың оқырман талабы мен талғамының жаршысы, әдеби құбылысты жалпы мемлекеттік мүдде тұрғысынан пайымдайтын жан\\Сыншы
Қара өлең ұйқасы\\а а б а
Қарабай («Қозы Көрпеш - Баян сұлу») бейнесі танытады\\қараулық пен тасбауырлықты
Қарама-қарсы мағыналы сөздер\\Антоним
Қасым Аманжоловтың «Ақын өлімі туралы аңыз» поэмасындағы Абдолла бейнесі\\Романтикалық бейне
Қимылдың, құбылыстың, үннің жүйелі, мерзімді, мөлшерлі қайталануы\\Ырғақ
Қобыланды батырға қатысты эпитет\\Қарақыпшақ
Қуаныш жоқ көңілдеҚайғырамын, жатамынНені іздеймін өмірде?Өлеңнің жанры\\элегия
Қызыл балақ қыранныңБалапанын дерт алды.Жеміс ағаш бәйтерек Балдырғанын өрт алды.Артына белгі қалдырмайЖал-құйрығын келте алды. Көркемдік тәсіл түрі \\Символ
Қыр қадірін не білсін! Қырда жүрген дуадақ Су қадірін не білсін! Көркемдік тәсіл түрі\\Кезекті қайталау
Латын тілінде «затты, нақты» деген ұғымды білдіретін шындықты шынайылау әдісі\\Реализм
Лессингтің пікірінше сурет өнері\\Ұлттық өнер
Лирика жанрында негізгі\\сезім
Лирика сөзінің білдіретін мағынасы\\Музыкалық аспап
Лирикалық шығарманың бас қаһарманы \\ақынның өзі
Лириканы «субъективті поэзия» деп атаған қаламгер\\В.Белинский
Лириканы «субьективті поэзия» деп атаған қаламгер\\В.Белинский
Лириканың негізгі тәсілі\\суреттеу
Лиро-эпикалық немесе аралас жанрға жататын туынды\\Баллада
Лиро-эпостық сипаттағы шағын сюжетті өлең\\баллада
Литота дегеніміз\\Кiшiрейту
Литотаның бейнелеу ерекшелігі\\мүлде кішірейте суреттейді
М. Дүйсеновтың ғылыми – зерттеу еңбегі\\Әдебиеттегі мазмұн мен форманың бірлігі
М.Атымовтың ғылыми еңбегі\\Қазақ романдарының поэтикасы
М.Әуезов трагедиялары хақында "Трагедия табиғаты" атты зерттеу жазған көрнекті әдебиетші ғалым\\Р.Нұрғалиев
М.Әуезовтің «Абай жолы» романындағы типтік образ\\Құнанбай
М.Әуезовтің «Қорғансыздың күні» шығармасының жанрлық түрі\\Әңгіме
М.Әуезовтің бүркеншік аттарының бірі\\Қоңыр
М.Әуезовтің трагедиялары хақында «Трагедия табиғаты» атты зерттеу жазған көрнекті әдебиетші ғалым\\Р.Нұрғалиев
Мiнездiң түрлерi\\Тура және жанама
Мiнездеу -\\Шығармаға қатысушының мiнезiн, дүниеге козқарасын сипаттау
Мағына жағынан біріне – бірі қарсы, аралары алшақ жатқан: екі нәрсені бетпе – бет қою\\Антитеза
Мағына жағынан біріне-бірі қарсы, аралары алшық жатқан: екі нәрсені бетпе-бет қою\\антитеза
Мағына жағынан біріне-бірі қарсы, аралары алшық жатқан: екі нәрсені бетпе-бет қою\\антитеза
Мазмұн - көркем шығарманың iшкi болмысы, ал сыртқы болмысы ... \\Пiшiн
Мазмұн мен пішіннің не «идея мен құбылыстың» ара қатысын талдаудан туған Гегель шығармасы\\«Эстетика»
Мені де өлім әлдиле... Әлдиле өлім, әлдиле! «(Мағжан) Автор қолданысындағы көркемдік тәсіл
Миллер, Батюшков, Буслаев, Гримм жататын мектеп\\Мифологиялық
Музыка өнеріне А.Байтұрсынов берген ұлттық балама сөз\\Әуез өнері
Мұнар да мұнар, мұнар күн,Бұлттан шыққан шұбар күн,Буыршын мұзға тайған күн,Бура атанға шөккен күн,Бұлықсып жүрген ерлерденБұрынғы дәурен өткен күн.Шумақтағы ұйқас түрі\Қайталама ұйқас
Мұрат Мөңкеұлының шығармалары жататын ағым\\ «Зар заман» ағымы
Натурализм ағымының негізін салған адам:\\Э.Золя
Новелланың жанрлық түрге қатысы.\\шағын көлемді эпикалық жанр
Образ жасауға қажетті негізгі амал-тәсілдер \\портрет, диалог, монолог
Образдардың геройлық, сатиралық, юморлық, фантастикалық т.б. образ түрлерi болып бөліну себебі\\Жасалу тәсiлiне байланысты
Оқиғадағы тартыстың латын тiлiндегі мағынасы \\Айқас, талас
Оқиғалардың суреттеліп – баяндалуы уақыт жағынан жалғасып, бірізділік танытатын сюжет түрі\\Хроникалық сюжет
Оқиғалы, сюжетке құрылған өлең сөзбен жазылған көлемді туынды\\Дастан
Он кітапқа топтастырылған бір мың жиырма сегіз гимннен тұратын үнді шығармасы\\ «Ригведа»
Орыс әдебиетінде әдебиеттің халықтығы мәселесі ерекше көтерілген кезең\\XIX ғ. ортасы мен ІІ жартысы
Орыс әдебиетіндегі «натуралдық мектептің» негізін қалаған қаламгер\\Гоголь
Орыс классицизмнің әйгілі туындысы «Ақылдың азабы» комедиясының авторы\\Грибоедов
Орыс мәдениетінің алғашқы туындысы\\ «Игорь полкы туралы жыр»
Орыс поэзиясы жататын өлеңдік жүйе\\Силлабо-тоникалық
Орыс сентиментализмінің көрнекті өкілі\\ Карамзин Н.
Орыс сентиментализмінің көрнекті өкілі\\\Н.Карамзин
Орыс сентиментализмінің көрнекті өкілі\\Н.Карамзин
Отелло бейнесі\\трагедиялық
Өз аясында "өнердің әлеуметтік-тәрбиелеушілік сипаты" жайындағы ілімді қалыптастырған "конфуцийшілдік" ағымы пайда болған ел\\Ежелгі Қытай
Өз аясында «өнердің әлеуметтік-тәрбиелеушілік сипаты» жағдайындағы ілімді қалыптастырған «конфуцийшілдік» ағымы пайда болған е\\Ежелгі Қытай
Өз еңбегінде ең алғаш рет әдебиетті жеке өнер түрі ретінде қарастырып, әдебиеттің эпос, лирика, драма сияқты тектеріне талдау жасаған антикалық дәуір ойшылы \\Аристотель
Өз сұлулығын таңырқағаннан судағы бейнесіне телміріп, Гүлге айналған мифтік бейне\\Нарцисс
Өз тұсындағы әдебиеттің тірі процесіне араласатын әдебиеттану ғылымының саласы\\Әдебиет сыны
Өзі үлкен өкілі бола тұра классицизмді қатты сынаған қаламгер\\Мольер
Өлендегі тармақтар үйлесімін қарастыратын өлеңтану саласы \\строфика
Өлең жүйелерін санды және сапалы деп жіктеген ғалым\\. Л.Тимофеев
Өлең сөзбен жазылған сюжеттік желісінде әңгімелеу сипаты басым көлемді әдеби тү\\поэма
Өлең тармағындағы дауыс ырғағына орай бөліністер\\Өлеңнің бір жолы\\тармақ
Өлең тармақтарындағы сөз аяқтарының үндестігі, өзара ұқсас, дыбыстас естілуі\\Ұйқас
Өлең ырғағы ұзын буын мен қысқа буынның кезектесуіне негізделген өлең жүйесі.\\Метрикалық
Өлеңмен жазылған роман\\"Кім жазықты?"
Өлеңнің әрбір тармағындағы дауыс толқынының соқпа-соқпасы\\Бунақ
Өлеңнің жанрыАхмет БайтұрсыновқаАқаң, АқаңТілек - батаң аққа жақ."Я, жаппар хак,Мен шын нахақ", - Де де жат. (Мағжан)\\Эпиграмма
Өмiрдегi кiсi күлерлiк құбылыстардың өнердегi сәулесi, күлкiлi кейiпкер\\Юморлық
Өмір - өзен, үміт - шабақ ойнаған, Жел сөзбенен шабақ аулауға ойлаған.Мен - есалаң, мен - нәресте, үміт - от, Жүз күйсе де, қармануын қоймаған. Көркемдік тәсіл түрі:\\Метафора
Өмір құбылыстарына ешқандай баға бермей, қаз-қалпында суреттеу принциптеріне жүгінген көркемдік әдіс\\Натурализм
Өмір, болмыс сырын толғаған, ойшылдық, сыршыл сипаттағы лирика түрі \\Философиялық лирика
Өмірлік шыңдыққа негізделген эстетикалық-тәрбиелік мәні жоғары, қоғамдық сипаты айқын, өз бойына жалпылық және даралық белгілерді қатар дарытқан, сонымен бірге қоғамдық, көркемдік дамуға байланысты ұдайы өзгеру, жетілу үстінде көрінетін шыншыл бейне\\реалистік
Өнер әлемінде Пегас \\Ақындық шабыт
Өнер табиғатқа мақсатты еліктеудің нәтижесі екендігі туралы ой түйген ғұлама\\Аристотель
Өнер туындысының басты үш мақсат-міндетін айқындап-тұжырымдаған сыншы-ғалым, эстет \\Чернышевский
Өнер туындысының мазмұны, арқауы\\өмір шындығы
Өнер туындысының халықтығын көркем шығарманы бағалаудың басты өлшемі етіп көтерген сыншы, әдебиетші\\Белинский
Өнерде (әдебиетте) идеяны танытудың қанша жолы – тәсілі бар?\\Екі жолы бар
Өнердегі тек пен түр , жанрлардың бір – бірінен бөлінбей , бірлікте көрінуі\\Синкретизм
Өнердегі тек пен түр, жанрлардың бір-бірінен бөлінбей, бірлікте көрінуі\\синкретизм
Пародия \\Ақынның екінші бір ақынның өлеңін негізге ала отырып, сынай жазуы
П

Әдеби даму үрдісін қарастыру арқылы әр алуан әдеби құбылыстардың әдебиет дамуындағы маңызы мен орнын айқындауды мақсат ететін әдебиеттану ғылымы саласы\\әдебиет тарихы


Әдеби кейiпкердiң өмiрде болған немесе бар нақтылы түп нұсқасы\\Прототип
Әдеби кейiпкерлер өзара қарым-қатынасқа түспес бұрынғы хал-жағдай, қоғамдық орта, болашақ оқиғалар алаңының суреттелуi \\Экспозиция
Әдеби мектеп дегеніміз\\бір бағыттағы (бір ұстазды құрмет тұтқан немесе ортақ идея ұстанған) жазушылар тобы
Әдеби мәтінді көркемдеуші құралдар жүйесі ретінде қарастыратын ғылым \\Әдебиеттану
Әдеби процесс термині пайда болған мезгіл\\XX ғасыр, 20-30 жылдар
Әдеби сынның жанрлары\\пікір, рецензия, шолу мақала
Әдеби тек тарапына негiзделген образ\\Эпикалық
Әдеби тек тарапынан образ түрлерi\\Эпикалық, лирикалық, драмалық
Әдеби тек тұрғысынан көркем бейне бөлінеді:\\үшке
Әдеби түр\\поэма
Әдеби шығарма мәтінін сыни тұрғыдан тексеріп, зерттеумен және әдеби айналымға кеңінен түсіру мақсатында баспа арқылы жариялаумен айналысатын әдебиеттанудың көмекші саласы\\текстология
Әдеби шығарма мәтінін тексеріп, зерттеумен және әдеби айналымға кеңінен түсіру мақсатында баспа арқылы жариялаумен айналысатын әдебиеттанудың көмекші саласын көрсетіңіз:\\Текстология
Әдеби шығарманың көркемдік жүйесі\\көркем шығарманың сюжеттік-композициялық құрылысы, жанрлық сыры, бейнелеу тәсілдері
Әдеби энциклопедияның ең алғашқы үлгісі болып табылатын "Кестелер" атты еңбектің авторы\\Каллимах
Әдебиет дегеніміз\\Сөз өнерi
Әдебиет мәселелеріне арнап "Өлең ырғағы туралы", "Ырғақ пен өлең туралы сөз", "Поэзия өнерінің негіздері туралы трактат", "Өлең кітабы" атты еңбектер жазған ойшыл\\Әл-Фараби
Әдебиет сын, әдебиет тарихы, әдебиет теориясы әдебиеттанудың қандай салалары \\негізгі
Әдебиет тарихшысы зерттеу жүргізетін сала\\Әдебиет тарихы
Әдебиет, өнер дамуының үрдісіндегі көркемдік әдіс, бағыт-ағым, әдеби мектептерді қарастыратын әдебиеттану ғылымы саласы\\Әдебиет теориясы
Әдебиеттiң негiзгi құралы\\Сөз
Әдебиеттану ғылымы жататын сала\\Филология
Әдебиеттану ғылымының белгілі бір ұлттың, халықтың сөз өнерінің қалыптасу, даму белестерін зерделейтін саласы\\Әдебиет тарихы
Әдебиеттану ғылымының қосымша салаларының бірі:\\Историография
Әдебиеттану ғылымының қосымша саласы \\библиография
Әдебиеттану ғылымының қосымша саласы\\Мәтінтану
Әдебиеттану ғылымының негізгі салаларының саны\\3
Әдебиеттану ғылымының негізгі үш саласы\\әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сыны
Әдебиеттану ғылымының негізгі үш саласы\\әдебиет тарихы, әдебиет теориясы, әдебиет сыны
Әдебиеттанудың әдебиетті зерттеудің тәсілдері мен негізгі ұстанымдарын айқындайтын салас\\әдебиет теориясы
Әдебиеттанудың көркем әдебиеттің болмыс-бітімін, әдеби шығарманың сыры мен сипатын, әдеби дамудың мәні мен мағынасын, көркем шығарманы талдаудың принциптерін зерттейтін саласы\\әдебиет теориясы
Әдебиеттанудың көркем туындыны және онда бейнеленген өмірлік шындықты дер кезінде талдап, бағалауға бағыт ұстанатын саласы\\әдебиет сыны
Әдебиеттанудың тілді қарастыру тұрғысы\\әдеби шығармашылық материалы
Әдебиетте арасы алшақ екі нәрсені бір-біріне қарама-қарсы қою арқылы үшінші бір нәрсені көзге елестетін фигураның бір түрі қалай аталады?\\Шендестіру
Әдебиетті «адамтану ғылымы» деп атаған \\Горький
Әдебиетті эпикалық, лирикалық, драмалық деп үш текке жіктеу себебі?\\Шындықты бейнелеу тәсілінің ерекшелігіне байланысты
Әдебиеттің ең басты элементі\\Тіл
Әдебиеттің "екінші элементі" (Горький) \\Тақырып
Әдебиеттің бағбаны \\сыншы
Әдебиеттің лирикалық тегіне А.Байтұрсынов берген атау\\Толғау
Әдебиеттің өзге өнер түрлерінен ең басты айырмашылығы\\Бейнелеу құралы
Әдебиеттің өзегі - адам, мақсаты - катарсис, яғни адамдардың сезімін барлық жағымсыз, келеңсіз нәрселерден арылту" деген ойды айтқан көне дәуір ойшылы\\Аристотель
Әдебиеттің өмір сүру амалы\\әдеби шығарма
Әдебиеттің өмір шындығын бейнелеуде ұстанатын басты заңдылығы\\Жинақтау
Әдебиеттің предметі \\адам
Әдебиеттің тектері мен түрлері жайлы еңбектер жазған әдебиетшілер \\Лессинг, Буало, Белинский, Байтұрсынов, Қабдолов
Әдебиеттің тектері мен түрлері жайлы еңбектер жазған әдебиетшілер \\Лессинг, Буало, Белинский, Байтұрсынов, Қабдолов
Әдебиеттің тектері мен түрлері хақында еңбек жазған ғалымдар\\Лессинг, Буало, Аристотель, Белинский, А.Байтұрсынов
Әдебиеттің тектерін эпикалық, лирикалық, драмалық деп жіктеу неге байланысты\шындықты бейнелеу тәсілінің ерекшелігіне байланысты
Әдебиеттің тірі процесіне араласып, нақты әдеби туындыны жан-жақты талдап, оның идеялық-көркемдік құнын белгілейтін ғылым\\әдебиет сыны
Әдебиеттің үш текке жіктелуі ... байланысты\\Бейнелеу тәсілінің ерекшелігіне
Әдебиеттің халықтығы дегеніміз\\шығармада бүкіл халықтық мәні бар мәселенің көтерілуі
Әдебиеттің халықтығы, ұлттық сипаты мәселесін алғаш көтерген орыс ақыны\\Пушкин
Әдебиеттің, өнердің халықтығының тарихи категория саналу себебі\\Қоғам мен өнер дамуына байланысты ұғымның өзгеріп отыруына байланысты
Әдеби-көркем шығарманың құрылымын қарастыратын әдебиеттану саласы\\әдебиет теориясы
Әдеби-көркем шығарманың құрылымын қарастыратын әдебиеттану саласы\\әдебиет теориясы
Әдіске қатысты көркем бейне\\романтикалық бейне
Әл-Фараби еңбегі\\«Поэзия өнері туралы»
Әл-Фарабидің «Өлең өнері қағидалары туралы трактат» еңбегіндегі ақындар тобы\\3
Әл-Фарабидің «Поэзия өнері туралы» трактатында талданған мәселе\\Өлең құрылысы
Ән салсан, Әсеттей сал әсемдетіп,Қыздырып делебені дәсерлетіп.Шырқатып, шығандатып, шалықтатып, Шапшытып, шүмектетіп, нөсерлетіп (Ілияс).Көркемдік тәсіл түрі\\Градация
Әр шығарма автобиграфиялық, суреткердің ішкі толғаныстарының жемісі деген\\психологиялық мектеп өкілдері
Б.д.д. XIV -V ғасырларда қытай тілінде жазылған, өнер жайындағы ең алғашқы пікірлер ұшырасатын ежелгі ескерткі\\"Шуцзин"
Баллада, арнау, романс, сонет жататын жанр түрі\\Лирика
Бас көтерсе төсектенӨз үйіне симайдыДүниедегі өсектенДым қалдырмай жинайды.Қандай образ?\\Сатиралық
Бас көтерсе төсектенӨз үйіне симайдыДүниедегі өсектенДым қалдырмай жинайдыҚандай образ?\\сатиралық
Белгiлi бiр құбылысқа, адамға қаратып айтылатын шығарма \\Арнау
Белгілі бір аймаққа ғана тән сөздер\\Диалектизм
Белгілі бір әлеуметтік топтың көзқарасын, мұратын, мінезін танытатын жиынтық бейне\\типтік
Белгілі ғалым Бюффонның нақылға айналып кеткен тұжырымы\\ «Стиль - адам»
Белгілі ғалым М.Бахтин "Әлі қалыптасып болмаған жанр" деп пікір білдірген жанр түрі\\ Роман
Белинский мен Гогольді Базардан алып барады (Некрасов) Көркемдік тәсіл түрі\\Метонимия
Белинскийдің «Өз Отанының тағдырына жаны аши қарап, оның үмітін бөлісіп, дертімен ауыратын жан» деген пікірі \\Халықтық қаламгер жайлы «Өнердің болмысқа эстетикалық қатынасы» атты еңбектің авторы\\Н.Г. Чернышевский
Белинскийдің тұжырымында «Бір-біріне кереғар келгенмен, түбінде бір мақсатқа апаратын бағыттас» әдістер\\Романтизм мен реализм
Белі нәзік талып тұр Тартқан сымнан жіңішке Үзіліп кетпей не ғып тұр? (Бат. жыры) Көркемдік тәсіл түрі\\Кішірейту
Беріпті бақа қызын көбелекке,Жүріпті қара шыбын жеңгелікте,Бір туын құмырсқаның ұстап сойып, Той қылып, ат шаптырған төңірекке...Өлеңде қолданылған көркемдеу тәсілі \\Гипербола
Бір шығармадағы бірнеше және әр алуан жеке тақырыптар мен идеялардың басын бір жерге қосып, бір арнамен өрбітіп тұрған бірегей, өзекті мәселе\\негізгі идея
Бірнеше немесе бір топ әдебиет өкілдерінің идеялық үндестіктері\\Әдіс
Бірсыпыра бастар бүгіліп, төмен салбырады. Бірсыпыра бастар «осы жер астынан шықты ма?» дегендей боп бір-біріне қарасты. \\Синекдоха
Боз үйге ай сәулесі нұрын төгеді Шәпи қыз сәлем айтып, келсін деп ед Шомылған айдын көлде аққудай боп Бұраң бел сылаң етіп шыға келед.Мәтіндегі тұрақты эпитет\\Бұраң бел
Буын басты рөл атқаратын өлең жүйесі\\Силлабикалық
В.Г.Белинский пікірінше әдебиеттің өзі, бәрінен бұрын …\\ «халықтың санасы, халықтың рухы»
В.Маяковскийдің көлемі шағын, бірақ мағынасы терең мақалас\\ «Өлеңді қалай жасау қажет»
Ғ.Мұстафиннің «Қарағанды» романының негізгі тақырыбы:\\Өндіріс тақырыбы
Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» романындағы Шығанақ бейнесі\\реалистік
Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» романындағы Шығанақ образы\\реалистік образ
Ғ.Мұстафиннің «Шығанақ» романындағы Шығанақ образы\\реалистік образ
Гегель пайымдауынша өнердің символикалық түрлері\\Көне Шығыс цивилизациясының архитектуралық мұралары
Гегельдің көрсетуінше өнер дамуының бірінші сатысы\\символикалық
Гете айтқан қаламгер стилі қалыптасуының кезеңі \\Үш
Гогольдің әйгілі "Ревизор" пьесасы \\Сатиралық комедия
Грек поэзиясын: Трагедия, комедия, дифирамбы, ямб, драма, эпос, диаграмма, сатира, поэма, риторика , акустика деп топтастырған ғалым\\Аристотель
Грек тiлiнен «аттас» дегендi бiлдiретiн сөздер\\Омоним
Ғылыми айналымға «лирикалық кейіпкер» терминін енгізген әдебиетші\\Тынянов
Ғылымнан өнердің (әдебиеттің) басты айырмашылығы\\Өмір шындығын кейіпкерлер тұлғасы арқылы бейнелі түрде танытуы
Ғылымнан өнердің басты ерекшелігі \\өмірлік шындықты көркем образдар арқылы қабылдап, бейнелеуінде
Деп зарлап күңіренді жаралы ер, Айрылған екі жаннан қаралы ер,Зарланып көзінен қан тамшылаттыТұңғиық жанды жеген қап-қара шер.Жүрегітас болса да шыдай алмайҚамығып, қайғы басып күрсінді жер.Молайтып минут сайын қасірет жырынЖанында өксіп-өксіп жылады жел...Кейіпкер күйін танытуда қолданылған суреттеу тәсілі\\Психологиялық егіздеу
Дәстүрлі өлең шумағының тармақ саны\\төрт
Диалектизмдер мен варваризм сөздердің көркем шығармадағы қолдану мүмкіндігі\\Кейіпкер тілінде ғана қолданылу керек
Драма жанрындағы негізгі нәрсе\\Қимыл-әрекет
Драмадағы ең шешуші нәрсе\\Тартыс
Драмалық бейнелеу тәсілімен жазылған туындыларда автор функциясы атқарылады: \\Кейіпкерлер сөзі арқылы
Драмалық бейнелеу тәсілінің ерекшеліктері іске асырылатын туындылартрагедия, комедия, драма
Драмалық жанр түрлері\\Трагедия, комедия, драма
Драмалық жанрға зерттеу жасаған ғалым\\Р.Нұрғали
Драмалық жанрлар\\трагедия, комедия, драма
Драмалық жанрлар\\трагедия, комедия, драма
Драмалық тектің жанрлық түрі\\Трагедия
Драмалық тектің түрі\\Комедия
Дуана - еке, мен … мен... Мамырбай ақсақалдың … дей беріп еді. Мәтінде қолданылған фигура \\Эллипсис
Дүниенің түп діңгегі - абсолюттік идея, абсолюттік рух деп таныған неміс философы \\Гегель
Егіз ұйқас өлшемі\\а а, б б.
Ежелгі үнді поэтикасы мен эстетикасындағы негізгі ұғымдардың бірі-дивани туралы ілімді қалыптастырған IX ғасырдағы үнді философы\\Анандавардхана
Екі жүз он төрт мың жолдан тұратын үндінің көне дастаны\\ «Махабхарата»
Екі ұдай құбылысты не затты қатар қоя отырып суреттеу тәсілі \\Параллелизм
еллоның кейіпкер ретіндегі сипат\\трагедиялық
Ең көне өлең жүйес\\Метрикалық
Ерікті ұйқас\\а б в г б
Ертеде дау-жанжалды мәмілемен шешуші\\Би,шешен
Есімі елге тараған жеке адамдарды не батырларды мадақтаған не болмаса ел ішіндегі елеулі оқиғаларды дәріптейтін аса көңілді, көтеріңкі жыр\\Ода
Есімі елге тараған жеке адамдарды мадақтайтын не болмаса ел ішіндегі елеулі оқиғаларды дәріптейтін аса көтеріңкі, көңілді жанр\\ода
Еспе қайталау
Ет жүрек өртендіОт боп жанып.Жалын салып ІшімеИттей қормын,ЗармынСен үздің ғой желкемді (Абай)Шумақтың буындық өлшем-өрнегін табыңыз.\\Аралас буынды
Еуропа әдебиетіне күшті ықпал еткен классицизм ағымының теоретигі, сыншы\\Буало
Еуропа классицизмінен орыс классицизмінің айырмашылығы\\Сыншылдығында
Жабағылы жас тайлақЖардай атан болған жерЖатып қалған бір тоқты Жайылып мың қой болған жер (Қазтуған) Көркемдік тәсіл түрі\\Аллитерация, кезекті қайталау
Жазу тарихын, сондай-ақ ежелгі жазба ескерткіштер мәтінін, жазылу мерзімі мен дүниеге келген орнын анықтау мақсатын көздейтін тарихи-филологиялық пән \\палеография
Жазушының не өзіне, не біреуге, не көпшілікке қайырыла сөйлеуі\\арнау
Жазушының өзі суреттеп отырған өмір құбылысы туралы айтқысы келген ойы сол өмір құбылысына берген бағасы\\Идеясы
Жазушының өзіне ғана тән мәнері, даралығы, ерекшелігі термин тілінде\\Стиль
Жалғыздық, қоғамға, ортасына көңілі толмау\\романтикалық кейіпкерге тәне ерекшелік
Жалғыздық, қоғамға, ортасына көңілі толмау\\романтикалық кейіпкерге тәне ерекшелік
Жалғыздық, ортасына, қоғамға көңіл толмау ерекшеліктері тән кейіпкер\\романтикалық
Жалғыздық, ортасына, қоғамға көңілі толмау сезімдеріне бейім кейіпкер\\Романтикалық
Жансүгіров “Күйші” поэмасының тақырыбы\\өнер құдіреті
Жансыз затты немесе құбылысты жан бітіре суреттеу тәсілі\\Кейiптеу
Жасалу тәсiлiне негiзделген образ\\Фантастикалық
Жастық менің жаныма жыр байлады,Жастық мені жалтартпай шыңға айдады.Жастық мені шыңдады, шынықтырды,Жастық шіркін өмірді шын ұқтырды Көркемдік тәсіл түрі\\Анафора
Жастық менің жаныма жыр байлады,Жастық мені жалтартпай шыңға айдады.Жастық мені шыңдады, шынықтырды,Жастық шіркін өмірді шын ұқтырды.Шумақтағы поэтикалық фигура\\анафора
Жеке адамның мінеп, мысқылдауға арналған сатиралық өлең түрі\\Эпиграмма
Жігіттер, ойын арзан, күлкі қымбат,Екі түрлі нәрсе ғой сыр мен сымбат.Арзан, жалған күлмейтін, шын күлерлікЕр табылса, жарайды қылса сұхбат Көркемдік тәсіл түрі\\Жарлай арнау
Жорыққа қу қалмаққа жүрдім неге Тобына көк бөрідей кірдім неге Тәтті бал, балауса тал жас сұлуды Көр болғыр, екі көзім, көрдің неге\\Зарлай арнау
Жүрегім менің қырық жамауҚиянатшыл дүниеден.Қайтіп аман қалсын сауҚайтқаннан соң әрнеден. Өлең көңіл-күй сарыны тұрғысынан: \\Элегия
Жюль Верн дамытқан роман жанрының үлгісі\\Фантастикалық роман

"Аңыз бен ақиқат" роман-диалогтың авторы\\Ә.Нұршайықов


"Біздің заманымыздың эпопеясы - роман" деген\\Белинский
"Драма сахнада ғана өмір сүреді. Сахнасыз драма - денесіз дем" деген пікір иесі.\\Гоголь
"Әдебиеттің өзегі — адам, мақсаты — катарсис, яғни адамдардың сезімін барлық жағымсыз, келеңсіз нәрселерден арылту" деген ойды айтқан көне дәуір ойшылы\\Аристотель
"Комедия жанрының атасы" атанған көне грек драматургі\\Аристофан
"Құралай сұлу" поэмасының авторы
"Менің шығармамда бір-ақ жағымды герой бар. Ол- күлкі" деп ағынан жарылған қаламгер\\Гоголь
"Одан да не күтсеңдер де жаман қарадан күтсеңдерші". Асты сызылған сөз тіркесінің мағынасы\\Артық көру
"Оқиға" категориясы үстем маңызға ие шығармалар\\Хикаят, роман
"Өмір мектебі" (С.Мұқанов), "Көз көрген" (Ғ.Мұстафин), "Ұшқан ұя" (Б.Момышұлы) туындылары \\Мемуарлық жанр
"Поэзия өнері туралы" еңбегінде Аристотель трагедияны бөлген\\Төртке
"Субъективті поэзия" (Белинский) үлгісі\\Арнау
"Шеберлік мектебі" деп бағаланатын жан\\. Әңгіме
«... шындықты адамның ішкі көңіл-күйіне бөлеп, ойы мен сезіміне астастыра суреттейтін терең психологиялық шығарма»\\Лирика
«...Айтайын деген ойды тура бермей соған ұқсас басқа бір нәрсеге немесе құбылысқа құпия теліп, ойды тартымды тұспалмен астарлы суреттеу» \\Символ
«...Есіл ер хан боп неге тумады екенҚарадан неге туған, алда сорлы!Бұл сорлы Дулат па екен, Үйсін бе екен?Күйшім боп өмір бойы жүрсін бе екен?Сүйкімді жігіттің бұл бұлбұлы ғойҚарашаш осыған-ақ тисін бе екен?!...»Кейіпкер күйі берілген суреттеу тәсілі \\ішкі монолог
«...Үлкен тамға шам жағылған. Іші жылы, жарастықты жайлы екен. Есіктен төрге дейін жайылған қызыл кілем. Төрде көрпе. Оң жақтаүлкен, сәнді, жалтыраған жұмсақ орыс төсегі. Соның тұсында тұтқан түкті, сары ала кілем де үйдің ішін қуантып, жақсы ұядай түрлентіп тұр» Мәтінде қолданылған әдеби суреттеу тәсілі\\Жанама мінездеу
«Абай жолы» роман-эпопеясындағы ең басты сюжеттік желі\\Абай мен халық
«Авторлық проблема һәм стильдер теориясы» еңбегінің авторы\\В.В.Виноградов
«Ағымға (сентиментализм) тән осы ерекшеліктер енді әдеби жанрлардың да бұрын көп өріс алмаған (элегия,психологиялық роман,мещандық драма, «жылауық комедия атанған») жаңа түрлерін туғызды,-деген пікір айтқан ғалым және оның еңбегі\\Зейнолла Қабдолов «Сөз өнері»
«Адамтану өнері» атты оқу құралының авторы\\С.Мақпырұлы
«Ақын образбен ойлайды, ол шындықты дәлелдемейді, оны көрсетеді» деген \\Белинский
«Ақындар өзара ұқсастығымен емес, ерекшелігімен қызық» деген пікір иесі\\Блок
«Бар,жүгір,ұш» - сөзінің айшықтау түріне қатысы\\Дамыту
«Бейшара адамдар», «артық адамдар», «кішкентай адамдар» қандай әдебиетке тән бейнелер \\Сыншыл реализм
«Гогольге хат» шығармасының авторы\\Белинский
«Гректерде эпопея лирадан бұрын шығады, осы тәрізді лира да драмадан бұрын шыққан».Пікір авторы.\\Белинский
«Егер әкімдік тізгіні бар адам болсам, бір сөзді дұрыс қолданбаған жазушыны жазу құқығынан айырып, жүз дүре соқтырар едім» деген\\Л.Толстой
«Едiлдiң бойы ен тоғай, Ел қондырсам деп едiм.Жағалай жатқан сол елге Мал толтырсам деп едiм» Ұйқас түрі:\\Кезектi
«Әдеби арманның» авторы\\Белинский
«Әдеби арманның» авторы\\Карамзин
«Әдебиет – ақиқат өмірдің сырлы суреті, халықтың көркем тарихы». Пікір иесі\\З.Қабдолов
«Әдебиет танытқыш» еңбегін жазған\\А.Байтұрсынов
«Әдебиет теориясы» (1938, 1960, 1965), «Қазақ эпосы және әдебиет тарихының мәселелері» (1958), «Қазақ әдебиетінің мәселелері және Абай поэзиясының тілі» (1960),т.б. зерттеу еңбектерінің авторы, қазақ әдебиеттану ғылымының көрнекті қайраткері \\. Қ. Жұмалиев
«Әдебиет теориясы» (1969) оқулығының авторы\\Қ.Жұмалиев
«Әдебиет» сөзінің мағынасы \\Араб сөзінен - асыл сөз
«Әдебиеттану терминдерінің сөздігі» кітабын құрастырған әдебиетші ғалымдар\\З.Ахметов, Т.Шаңбаев
«Әдіс - өмірді образ арқылы көрудің айрықша типі» деген ғалым\\Л.Щепилова
«Әдіс - творчестволық тәсіл» деген пікір иесі\\В.Шербина
«Әдіс - шындықты суреттеудің жалпы принципі» деген ғалым\\Г.Абрамович
«Әсемдік дегеніміз - өмір» деген пікір иесі\\Н.Чернышевский
«Әсіресе казак-орыстардың отряды келгенде тобырлы жын келгендей болады. Кеуделерін ерсілі-қарсылы қатар тізілген оқпен шырмап тастаған. Иықтарына қылыш, мылтық, шыбыртқы қамшы асынған. Бөріктері бір жақ шекелерінде, шалбарларының екі жақ сандары төрт елідей қызыл жол шүберек» Портреттік тәсілдің қай түрі \\топтама
«Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас» - қолданылып тұрған троп түр\\ метонимия
«Жалғыздың үні шықпас, жаяудың шаңы шықпас» - қолданылып тұрған троп түрі\\метонимия
«Жер ошақ басында бір әйел отты түрткілеп отыр, екі беті ісік секілденіп баржиған, денесінің бәрін май басып, үстіндегі киімі сөгіліп кететіндей боп тырсылдап тұр».Кейіпкер болмысын танытуда қолданылған суреттеу тәсілі:\\Портрет
«Ішкі монолог» терминін алғаш қолданған әдебиет сыншысы\\Чернышевский
«Ішкі монолог» терминін алғаш қолданған әдебиет сыншысы\\Чернышевский
«Конфликт» терминінің қазақшасы\\Қақтығыс
«Конфликт» терминінің қазақшасы\\Қақтығыс
«Конфликт» терминінің қазақшасы\\қақтығыс
«Көркем шығарма жазу әрқашан пішін жағынан өнер табу, мазмұн жағынан жаңалық ашу» деген пікір иесі\\Л.Леонов
«Қазақ халық поэзиясының түрлері жөнінде» деген еңбектің авторы\\Ш.Уәлиханов
«Қазақ хрестоматиясы» оқулығының авторы\\Ы.Алтынсарин
«Қазақ хрестоматиясының» авторы\\ Ы.Алтынсарин
«Қазақтың бас ақыны» деген мақала жазып, А.Құнанбаев шығармашылығы туралы пікір айтқан ғалым\\А.Байтұрсынов
«Лирика» терминінің түп төркіні шыққан тіл\\грек тілі
«Лирика» терминінің түп-төркіні шыққан тіл\\Грек тілі
«Лирика» терминінің түп-төркіні шыққан тіл\\Грек тілі
«Мағжан терең ойдың ақыны емес, нәзік сезімнің, тәтті қиялдың ақыны, ол кедейдің ақыны емес, ұлт ақыны» деп баға берген\\Ж.Аймауытов
«Маңым толған адам: өз қаһармандарым маза бермейді, көз алдымда қырық құбылып жүреді, мен оларды ап-анық көремін, өзара сөйлескендерін естимін», - деген пікір иесі \\Гончаров
«Махабхарата» мұрасы\\үнді елінікі
«Мінез қандай болса, стиль де сондай» деп тұжырым жасаған ғалым\\Платон
«Музыканың ұлы кітабының» авторы\\Фараби
«Нәрсенің жайын, күйін, түрін, түсін, ісін сөзбен келістіріп айту өнері. Бұл сөз өнері болады» деген анықтаманың авторы\\А.Байтұрсынов
«Ой, дүние-ай! Тым болмаса, жасаған осындай бір жалбыр шашты қимады ғой! Дүниеде баладан қызық, баладан тәтті не бар дейсің! Қуарған қу бас өмір - бейне жапырақсыз ағаш. Онда не көрік, не сән бар?!» Мәтінде кейіпкер бейнесі қандай суреттеу тәсілімен берілген?\\Ішкі монолог
«Ойбай-ау! Менің күйеуім ше? Ол енді менің маңыма жолар ма екен? Орыстан қалған салдаманы ол неғылсын! Ол алмаса, онда мені кім алады? Мен бір ел-жұртқа әйгілі көзге шыққан сүйел болған екем ғой?..» Ішкі монолог иесі\\Ақбілек
«Өзіңіз суреттеп отырған адамдардың өмірімен сүріңіз…» деп реализмге мегзеу жасаған жазушы\\Л.Н.Толстой
«Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы...» (Абай) Көркемдеу құралы\\Метафора
«Өлең өнерінің қағидалары туралы трактат» еңбегінде әл-Фараби әдебиетін сөз ететін ел\\Грек әдебиеті
«Өлең сөздің теориясы» еңбегінің авторы, өлеңтанушы ғалым\\З.Ахметов
«Өлеңдегі негізгі күш, негізгі қуат - ырғақ» деген ақын\\Маяковский
«Өнер әсемдігінің әмбебап мүмкіндігі» жайындағы эстетикалық теорияның негізі қаланған «даосизм» ағымы қайда пайда болған \Ежелгі Қытай жерінде
«Өнер әсемділігінің әмбебап мүмкіндігі» жайындағы эстетикалық теориясының негізі қаланған «даосизм» ағымы қайда пайда болған\\Ежелгі Қытай жерінде
«Өнер әсемділігінің әмбебап мүмкіндігі» жайындағы эстетикалық теориясының негізі қаланған «даосизм» ағымы қайда пайда болған\\Ежелгі Қытай жерінде
«Өнер халықтікі. Ол өзінің терең тамырларымен бұқара халықтың барлық жіктерімен байланыста. Ол көпшіліктің бәріне түсінікті болып, сүйіктісіне айналу керек. Бұқараның сезімдерін, ойларын, ерік-жігерін біріктіріп, оларды биікке көтеруі тиіс» деген пікірдің авторы\\Н.А. Добролюбов
«Өнердің болмысқа қарым-қатысы» атты еңбектің авторы\\Н.Г.Чернышевский
«Поэзия ғылымы» теориялық поэмасының авторы\\Флакк
«Поэзия адамның еркі тілімен берілетіндіктен, онда үн де, сурет те және байымды айқын айтылған түсінік те болмақ. Сондықтан, өзге өнердің барлық элементтері поэзияда бар». Белинский бұл пікірін қай еңбегінде айтқан?\\Поэзияны тегі мен түріне қарап бөлу
«Поэзия адамның еркін тілімен берілетіндіктен, онда үн де, сурет те және байымды, айқын айтылған түсінік те болмақ. Сондықтан, өзге өнердің барлық элементтері поэзияда бар» деген пікір айтылатын Белинский еңбегі\\ «Поэзияны тегі мен түріне қарап бөлу»
«Поэзия ғылымы» (Пизондарға хат) теориялық поэмасының авторы әйгілі Рим ақыны\\Гораций
«Поэзия өнері туралы» трактаттың авторы\\Фараби
«Поэтика» атты өнер туралы философиялық-эстетикалық трактаттың авторы\\Аристотел«Өнердің мақсаты - ақиқатты тану, ал ақиқатты тану жолы - адам мінезі мен ісін суреттеу» деген қағида иесі\\Аристотель
«Поэтика» терминін енгізген ел\\грек
«Поэтикалық өнер» еңбегінің авторы\\Буало
«Поэтикалық өнер» трактаты әдебиет тарихындағы қандай бағыттың теориялық – эстетикалық бағдарламасы \\Классицизм
«Поэтикалық өнер» трактатының авторы, классицизм өкілі\\Буало
«Пьесада әрекет етушілер тек қана және ылғи да өздерінің сөздерімен тұлғаланады, яғни суреттеу тілімен емес, кілең сөйлеу тілімен жасалады». Пікір авторы.\\Горький
«Рамаяна» эпосының басты қаћарманы\\Рама
«Реализм» атауы қай тілдің негізінде пайда болғандығы туралы\\ағылшын тілі
«Реализм» атауы қай тілдің негізінде пайда болғандығы туралы\\грек тілі
«Русьтегі ең жауапты және қиын қызмет – әдебиетшінің қызметі» пікірінің авторы\\М.Горький
«Сөз бен дыбысты үндестікке әкеледі, өйткені ақын - үндестік ұлы. ...Үндестік бүкіл дүниежүзілік күштің келісімі, әлемдік өмірдің әрі мен әсемдігі» деген\\Блок
«Сөз әдебиеттің құрылыс материалы» деген пікір иесі\\Федин
«Сөз өнерi адам санасының үш негiзiне тiреледi: 1. Ақылға. 2. Қиялға. 3. Көңiлге» деген\\А. Байтұрсынов
«Сөз өнері – өнер атаулының ең қиыны және күрделісі» пікірдің авторы\\М.Горький
«Сөз өнері – өнер атаулының ең қиыны және күрделісі» пікірдің авторы\\О.Бальзак
«Сөз өнері» атты теориялық еңбектің авторы\\З.Қабдолов
«Стиль – шын талант, ұлы ақын – жазушыларға тән сипат, ерекшелік». Пікір авторы.\\Қ.Жұмалиев
«Сурет - мылқау поэзия, ал поэзия - сөйлейтін сурет» деген \\Вольтер
«Сыншы таланты - сирек талант» деген ғалым\\Белинский
«Сюжет... типтің, характердің қалыптасу тарихы» деген\\Горький
«Сюжет» сөзінің француз тiлiндегі мағынасы\\Зат
«Талантты жазушының әрбір образы - тип, «таныс-бейтаныс» деген пікір иесі\\Белинский
«Творчестволық әдіс - өмірді образбен бейнелеп, көркем шындық жасау жолы» деп тұжырым жасаған ғалым\\М.Қаратаев
«Трагедиялық коллизия» ұғымын Отелло бейнесінің мысалында пайымдаған әдебиетші, сыншы\\Белинский
«Үш бірлікке» (уақыт, орын, оқиға бірлігі) бағынатын көркемдік әдіс\\Классицизм
«Шаңыраққа қара» деген сөз тіркесінің әдеби көркемдеу тәсіліне қатысы \\меңзеу
«Шұғаның белгісі» повесінде Әбдірахманның Шұғаға жазған хаты ұсталғаннан кейінгі кезең \\шиеленіс
«Шығарманың тақырыбы – сауал, идеясы – жауап деуге болады» деген пікір авторы\\З.Қабдолов
«Эстетика» трактатының авторы\\Гегель
ХХ ғасырдағы қазақ әдебиетінің ең ұлы туындысының жанрлық түрі\\Роман-эпопея
8 – 10 ғасырда араб поэзиясында пайда болған ұзын және қысқа буындары кезектесіп келетін, кейін парсы және түрік тілдеріне тараған өлең жүйесі\\Аруз
8-10 ғасырда араб поэзиясында пайда болған ұзын және қысқа буындары кезектесіп келетін, кейін парсы және түрік тілдеріне тараған өлең жүйесі\\аруз
А,а,б, а ұйқастың түрі\\қара өлең ұйқас
А. Байтұрсынов: «Сөз өнерi - арабша - әдебиет, европаша - литература, ал қазақша - ... » деген\\асыл сөз
А. Байтұрсыновтың аллегориялық тәсілге берген қазақша баламасы \\Пернелеу
А. Байтұрсыновтың эстетикалық-философиялық танымын, әдебиетшілік көзқарасын, сыншылық келбетін толық танытатын жүйелі зерттеу еңбегі\\"Әдебиет танытқыш"
А. Байтұрсынұлының «Абайлардай ақын қазақтан туа бермейді ғой» деген пікірінде қолданылған құбылту тәсілі - \\Метонимия
А. Құнанбаевтың «Қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай» өлеңінің тақырыбы\\Саяси-әлеуметтік мәселе
А.Байтұрсынов "Әуезелеуші айтқан сөзіне өзін қатыстырмай, өзінен тысқары ғаламда болған істі әңгіме қылады" деп түсіндіреді\\Әдебиеттің бір тегі жайлы
А.Байтұрсынов «айтыс-тартыс» деп атау берген жанр\\Драма
А.Байтұрсынов жіктеуінше әдебиеттің үш тег\\Қарапайым адамдар тіршілігін суреттейтін, солардың бастарындағы күйініш-сүйінішті, қуаныш-ренішті, отбасылық тұрмыстың шырғалаңын сөз ететін, сезімге табыну көріністері айқын аңғарылатын әдеби ағым\\сентиминтализм
А.Байтұрсынов қалыптастырған символ терминінің қазақша баламасы \\Астарлау
А.Байтұрсынов қалыптастырған төл әдебиеттану терминдерінің бір тобы\\шығарма сөз, әуезе, көріктеу
А.Байтұрсынов пікірінше арнаудың түрі\\3
А.Байтұрсынов пікірінше әуезе түрінің саны\\Тоғыз
А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегiнің жарияланған жылы\\1926
А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінде лирикаға берген анықтамасы\\толғау
А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» еңбегінде лирикаға берген анықтамасы\\толғау
А.Байтұрсыновтың «Әдебиет танытқыш» зерттеуiнде шығарма тiлi\\Ақын тiлi, әншейiн тiл
А.Байтұрсыновтың теориялық еңбегіне байыпты баға берген көрнекті теоретик ғалым\\З.Қабдолов
А.Байтұрсыновша пейзаж бен портрет\\әліптеу
А.Байтұрсыновша роман атауы\\Ұлы әңгіме
А.Байтұрсынұлының «Әдебиет танытқыш» еңбегі жарық көрген жыл\\1926
А.Байтұрсынұлының Абайға дейінгі поэзияда мол кездеседі деген ұйқас түрі\\шұбыртпалы
ААААААБ. Ұйқас түрі\\Шұбыртпалы ұйқас
ААБВБВБББ. Ұйқас түрі\\Аралас ұйқас
Абай бейнесі (М.Әуезов «Абай жолы»)\\эпикалық
Абай өлеңінің құрылысын, түрін алғаш зерттеп, “Абай поэзиясының тілі” деген монография жазған\\Қ.Жұмалиев
Абайды «қазақтың бас ақыны» деп бағалаған \\А.Байтұрсынов
Абайдың кейіптеу тәсілін қолданып, қазақ әдебиетіне жаңа көркемдік тәсіл енгізген шығармасы\\ «Қыс»
Абайдың өлең-өнерге деген жоғары талғамы, сыншылдығы танылатын шығарм\\ «Өлең - сөздің патшасы, сөз сарасы»
Автордың өзіндік жекелік ой-толғамы, көзқарасы, сезімі молынан танылатын туынды\\Өлең
Авторлық идея\\суреткердің алғашқы ой өзегі
Ағаштар үнсіз қалғып тұр Кейіп ап қардың қолғабын (Т.Медетбек)\\Кейіптеу
Ағым дегеніміз\\бірнеше қаламгерге ортақ шығармашылық ерекшелік
Адам рухының Ұлы Отан соғысы кезіндегі жарқын бейнесі, Ғ.Мүсірепов кейіпкері\\Қайрош
Адамдар арасындағы әрекеттің басы, тартыстың бассталуы сияқты, шығарма арқауындағы негізгі оқиғаның әуелгі туындау себебі\\сюжеттік байланыс
Адамдар арасындағы әрекеттің басы, тартыстың басталуы, шығарма арқауындағы негізгі оқиғаның әуелгі туындау себебі\\сюжеттік байланыс
Адамның бір сәттік көңіл-күйін, сезім сырын жырлайтын сюжетсіз шығарма\\лирикалық өлең
Адамның бір сәттік көңіл-күйін, сезім сырын жырлайтын сюжетсіз шығарма\\лирикалық өлең
Адамның ішкі сөзі\\Монолог
Адамның, заттың, табиғат құбылыстарының өзгеше, айрықша белгілерін көрсете бейнесін елестету, ой қиялына әсер ету үшін қолданылатын көркем сөз\\Эпитет
Айлар өтті, ай көрінді, өлді жын,Айлар өтті, айырылды күн мен түн.Айлар өтті, ішкен удан айныдым,Айқын болар ақырында жалған, шын. Көркемдік тәсіл түрі:\\Әдепкі қайталау
Айналайын Ақ Жайық, Ат салмай өтер күн қайда? Еңсесi биiк боз орда Еңкеймей кiрер күн қайда? Көркемдiк тәсiл:\\Сұрай арнау
Айтыс-тартыс (АБайтұрсынов) тегінің түрлері\\Трагедия, комедия, драма
Ақ төсек - аппақ айдын, аққу - бала,Жаралы аққу секілді жаттың ба, ана?Асты сызылған тармақтағы қолданылған көркемдік тәсіл: \\Метафора
Алдыңғы сөзден соңғы сөздi, алдыңғы ойдан, соңғы ойды асыра беру тәсілі\\Градация
Аллитерация дегеніміз\\дауыссыздардың қайталануы
Алп, алп басқан, алп басқан, Арабы торым өзіңсіңЖазылы, алтын қол кескен, Алдаспаным өзіңсің! – деген өлең шумағындағы архаизм сөз\\алдаспан
Аралас жанр үлгісіндегі туынды\\Баллада
Аристотель "Поэзия өнері туралы" атты еңбегінде айрықша жоғары бағалаған драмалық жанр түрі\\Трагедия
Арнаулы өлшеммен жазылатын, екі бөлімді лирикалық туынды\\Сонет
Аспанында бұлт ауарӘппақ дала, ақ тоғай.Жаңа жауған ұлпа қарКіршігі жоқ мақтадай. Шумақтағы ұйқас түрі \\АБАБ
Астындағы БурылдыңЖоғарғы ерні көк тіреп,Төменгі ерні жер тіреп… - деген тармақтарда қолданылған көркемдік тәсіл\әсірелеу
Аяқталған синтаксистік ой, жинақталған синтетикалық шындық\\Шумақ
Әдеби тек тұрғысынан көркем бейне түрлері \\эпикалық, лирикалық, драмалық
Әдеби бағыт дегеніміз не\\эстетикалық шығармашылық бағдарламасы, ортақ принципі бар жазушылар тобы
Әдеби бағыт\\ эстетикалық шығармашылық бағдарламасы, ортақ принципі бар жазушылар тобы
Ә

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет