Графикалық редактор Adobe PhotoshopДата06.10.2019
өлшемі11.79 Mb.
 • PhotoShop суреттерды қалпына келу үшін қолданады және бейнелеулердің өңдеулері. Сонымен қатар PhotoShop-та нольден бастап бейнелеу жасауға немесе PhotoShop фотокомпозиция жасауға болады . ImageReady-де web-беттерге арналған графиктер өте жақсы ықшамды етып дайындауға болады.

Тақырыптар

 • Аспаптар панелі
 • Текспен жұмыс
 • Gif анимация

Аспаптар панелі

 • Тікбұрыш, дөңгелек немесе түзу сызықпен ерекшелеу
 • Еркін аймақты ерекшелеу
 • Ұқсас түстер ауданын ерекшелеу
 • Бояу шашыратқыш және сурет салушы кисть
 • Сызық салу
 • Сурет шеттерін жағу
 • Градиент
 • Суреттің жарықтығын үлкейту және кішірейту

Тікбұрыш, дөңгелек немесе түзу сызықпен ерекшелеу.

 • Marquee Tools
 • дөңгелек ерекшелеу
 • вертикал немесе горизонтал сызықпен ерекшелеу
 • басқарылатын ерекшелену ( Grop ) бекітілген шыңдармен және белгіленген орталықпен тік бұрышты облыс жасайды, келешекте салыстырмалы түрде енгізуге және өлшемін баптауға болады
 • Тікбұрыш аспабын пайдаланып, бір суреттен екі қыздың суретін жасау
 • Өзіңіздің дискіңізге суретті сақтап, Pfotoshop-та ашың , тікбұрыш аспабын пайдалана отырып сол жақ бөлігін ерекшелең, менюден Правка / Копировать таңдаң.
 • Жаңа файл құрың. Буфердегі суретті қойың және сақтаң.
 • Мысал. Тікбұрыш аспабын қолдану арқылы ерекшелеу.
 • Сол әрекеті оң жақ бөлікпен жасап шығың.

Еркін аймақты ерекшелеу

 • Lasso аспабы суреттің (оның кез келген бөлігін) аймағын нұсқау
 • жолымен олардың шекараларың ерекшелеу
 • "қол көмегімен" ерекшелеу
 • көпбұрыш оның төбелерін көрсету арқылы ерекшелеу
 • "магнит" ( сызық өзі курсордың ар жағында иіледі) арқылы ерекшелеу
 • Lasso Tools
 • "қол көмегімен" аспабын таңдап балықты ерекшелең.
 • Правка / Копировать командасын орындаң.
 • Жаңа файыл жасап көшірмесін қойың
 • Жаңа портретті дискіге сақтап қойың.

Ұқсас түстер ауданын ерекшелеу

 • "волшебная палочка"
 • Magic Wand Tool
 • Сурет үзінділерін сиқырлы таяқша аспап арқылы белгілеуге болады, көршілес , түстес, ұқсас пиксельдерге негізделе; шекараны алдын ала қолмен қоршаудан кезгелген аспап көмегімен ерекшелеуден босатады.
 • Мысал. "Сиқырлы таяқша" аспабы арқылы ерекшелеу.
 • "Сиқырлы таяқша" аспабы арқылы қара фон үстінен тертің. Сіз көресіз, қара фон тұтас ерекшелінеді (таяқша қара фон облысының барлық нүктелерін ерекшелейді).
 • Правка / Очистить (немесе Delet пернесін басың) командасын орындаң. Қара фон жойылады.
 • Жаңа портретті өз дискіңізге сақтап қойың.

Объекттің немесе суреттің қозғалысы немесе орын ауысуы

 • Move Tool объектің немесе қабаттың қозғалысы
 • Hand Tool терезеде сурет орынын ауысуы.
 • Ерекшеленген аймақтың қозғалысы (объекттің немесе қабат) тышқан СБ үстау көмегімен.
 • Мысал. Ерекшеленген ацмақтің немесе қабаттың қозғалыс аспабы көмегімен
 • «Сиқырлы таяқша» арқылы түрлі түсті квадратты ерекшелең.
 • аспабы арқылы былай орналастырың, квадраттардан пирамида түрғызың.
 • Выделить / Снять выделение (Ctrl+Del) командасын орындаң.
 • Әр квадратпен осы әрекетті орындаң.
 • Жаңа суретті дискіге сақтаң.

Бояу шашыратқыш және сурет салушы кисть.

 • Airbrush Tool распылитель краски.
 • Аэрограф аспабы арқылы объектілерді бояуға болады (және сурет салуға) түрлі-түсті ауыспалы әрекеттермен. Бұл эффект аэрозоль шашыратқыш баллончигінің көмегімен сурет салу аспабына ұқсас .
 • Осы аспап қолдану арқылы аса жұмсақ өтпелі штрихтар алуға болады, Paintbrush аспабына қарағанда.
 • Paintbrush Tool рисование кистью.
 • Кисть аспабы - жұмсақ суйкеу. Суретшінің кистіне ұқсас.
 • Мысал. Бояу шашыратқыш және кистьпен сурет салу аспаптарын қолдану.
 • Жоғарғы суретте аэрограф аспабы (распылитель краски), ал төменгі суретте кистьпен сурет салу аспабы қолданылған. Жоғарғы суретте бір қалыпты түрлі түсті өту, ал төменгі суретте айқын білінеді екі түстің шегі.
 • Бөлек файылдарда екі түрлі сурет жасаң - біреуін кисть көмегімен, ал екіншісін аэрограф көмегімен, екеуінің айырмашылығы айқын білінеді.

Сызық салу

 • Қалам аспабы пайдаланушыға еркін сызықтар түсіруге, көбіне олар битовый суреттермен жұмыс жасағанда қолданады.
 • Мысал. Түзу және еркін түрдегі сызық салу аспабы арқылы
 • Суреттің жоғарғы бөлігінде түзу сызық салу аспабы қолданған.
 • Ол сызықты қалаған жуандықта салуға және де ұштарын стрелка түрінде түсіруге болады.
 • Суреттің төменгі бөлігінде еркін түрдегі сызық салу аспабы арқылы (қалам).
 • Жаңа құжат ашып өздеріңіз жасап көрің.

Градиент

 • Градиент құю аспабын қолдана отырып:
 • Ерекшелеу аспабы арқылы аймақты ерекшелеп орындалады.
 • Градиент құю аспабын таңдап.
 • Тышқан СБ басу арқылы бұкіл аймақ арқылы өткізің (ерекшеленген облысты құю бағытын сызғандай етіп). Сіз тышқан курсорын жіберген уақытта , ерекшеленген аймақты градиент құюмен толады.
 • Градиентің параметрын қосымша терезеде өзгертуге болады, ол экранға градиент құю аспабын таңдағанда шығады.
 • Мысал. Градиет құю аспабы
 • Облысты бір қалыпты бір түстен екінші түске ауыстырады
 • Gradient Tool градиент

Сурет шеттерін жағу

 • Blur Tool - Шеттерін жағу және траекториясын жағу аспап көмегімен (Blur);
 • - Анықтық жоғарылаулары (Sharpen);
 • - Жағу траекториямен (Smudge).
 • 1. Оң жақ суретте сурет шетін жағу
 • аспабын қолдану нәтижесін көріп тұрсыз
 • (Blur) –ол жемпірге қолданған;
 • 2. Траекториясын жағу аспабы (Smudge) – ол
 • прическасына қолданған.
 • 3. Суретті өз дискініңге сақтап, осы
 • әрекеттерді жасаң.
 • 4. Жаңа суретті сақтаң.
 • Мысал. Шеттерін жағу және траекториясын жағу аспап көмегімен

Суреттің жарықтығын үлкейту және кішірейту

 • Dodge Tool
 • Жарықтық үлкейтеді Dodge Tool;
 • Жарықтық кемітеді Bum Tool;
 • Түстердің қанғандығы өзгертеді Sponge Tool (губка).
 • 1. Оң жақ суретте сурет жарықтықты
 • үлкейту аспабын қолдану нәтижесін
 • көріп тұрсыз (мышық) және
 • жарықтықты кішірейту аспабы
 • қолданған (фон).
 • 2. Сол жақтағы суретті өз дискіңізге
 • сақтап, осы әрекеттерді жасаң.
 • Мысал. Суреттің жарықтығын үлкейту және кішірейту аспабын қолдану.

Текспен жұмыс

 • 1)Жаңа сурет ашың өлшемі 9 Х 5 см.
 • Ол фон түстес болсын.
 • 2) Визит картаңызға фон түсін таңдаң.
 • 3)Type Tool аспабы арқылы өз тегіңізді, атыңызды және әкеңіздің атын енгізіңіз, шрифт түрін және өлшемін таңдаң. Назар аударың, текст автоматты түрде жаңа қабатқа орналасады.
 • 4)Жаңа қабат жасаң. Оформление деген атпен сақтаң. Көркемдеу сызықтарымен жүргізің. Көркемдеу сызықтарын Brushes (Кисти) менюінен Load Brushes командасын таңдаң (Загрузить Кисти) және assorted.abr файлын ашың Brushes коталогынан аласыз. Мысалда шариктер файлды жүктелгенен кейін кистьпен орындалған.
 • 5)Өзіңіз жайлы мәліметтер енгізің (телефон, электронндық адрес, жұмыс орнын, және т.б.). Әр сөйлемді бөлек текст қабатында жазу керек.
 • 6)Визит карточкасын psd и gif форматта сақтаң.
 • Мысал."Визит карточкасы"

Gif анимация Adobe ImageReady жасау

 • Мысал 1.
 • 1. Adobe ImageReady бағдарламсын ашың.
 • 2. Жаңа файл құрың, өлшемі 300 х 200 пиксель.
 • 3. Фон құю орындаң.
 • 4. Овал аспабы арқылы сол жақ бұрышты ерекшелең және көк түске бояң.
 • 5. Осы қабаттың 3 көшірмесін жасаң. Жалпы 5 қабаттан тұрады.
 • 6. Пайда болған қабаттарды солай редакциялаң, дөңгелектер бір бұрышында орналассын (сурет.2).
 • 7. Анимация палитрасында "Создать кадры из слоев" пунктін таңдаң:
 • 8. Анимация палитра менюінен Выбрать все кадры таңдаң.
 • 9. Анимация уақыты 0.5 с.
 • 10. Осы суретті psd форматында және gif форматында (Сохранить оптимизированное).
 • Мысал 2. "Светофор"
 • 1. Adobe ImageReady программасын ашың.
 • 2. Жаңа файл құрың, өлшемі 200 х 300 пиксель, прозрачный.
 • 3. 7 қабат жасаң, сфетофорды суретте берілгендей салың.
 • 4. Осы қабаттың 2 копиясын жасаң.
 • 5. Қабаттарды солай редакциялаң, бір түс жанып түрсын: қызыл, сары, жасыл.
 • 6. Қабаттардан кадр жасаң. Барлығы 3 кадр, анимация уақыты 0.5 с.

Электрондық оқулықты жасаған “Информатика” кабинетінің маманы:

 • Кенжебаева Жанат Төлтайқызы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет