Химия және химиялық технология факультетінде жасалған жаңа басылымдар көрмесіне ұсынылған кітаптар тізіміДата08.06.2018
өлшемі17.62 Kb.
Химия және химиялық технология факультетінде жасалған жаңа басылымдар көрмесіне ұсынылған кітаптар тізімі:


 1. Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы [Мәтін] : [оқулық] / Уәлихан Қрзыкеұлы Бишімбаев, Шаяхмет Молдабеков, Құрманбек Тажмаханбетұлы Жантасов [және т.б.]. - Алматы : Эверо, 2016. - T. 3, 1-бөлім:Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы. – 314, [1] б.; Т. 3, 2-бөлім: Минералды тыңайтқыштардың химиялық технологиясы. – 255, [1] б.

 2. Бейорганикалық химия бойынша қазақша-орысша, орысша-қазақша терминдік сөздік [Мәтін] : [оқу құралы] / [құраст. Н. Н. Нұрахметов, О. Я. Сулейменова, Н. С. Далабаева] ; әл- Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 195, [1] б. 8

 3. Дәуренбек, Н. М. Мұнай өнімдерін өндіру және тұтынудың экологиялық мәселелері [Мәтін] : оқу құралы / Назарбек Мұхаддасұлы Дәуренбек, Гүлзипа Егембердіқызы Сатаева. - Алматы : Эверо, 2016. - 403, [1] б. : сур. - Библиогр.: 375-376 б.

 4. Дәуренбек, Н. М. Химмотология [Мәтін] : оқу құралы / Н. М. Дәуренбек, Назарбек Мұхаддасұлы Дәуренбек. - Алматы : Эверо, 2016.- 1-бөлім: Отындардың пайдалану қасиеттері. – 334, [1] б.; 2-бөлім: Жағар материалдар мен арнайы сұйықтықтардың пайдалану қасиеттері. – 168, [1] б.

 5. "Элементтер химиясы" курсы бойынша есептер мен жаттығулар [Мәтін] : [оқу құралы] / [құраст. Л. М. Тугелбаева, Р. Г. Рыскалиева, Р. К. Ашкеева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 135, [1] б.

 6. Қайырбеков, Ж. Қ. Химиялық технология-1 [Мәтін] : оқу құралы / Жақсынтай Қайырбекұлы Қайырбеков, Ермек Айтқазыұлы Әубәкіров, Нұрбибі Құныпияқызы Жәкірова ; ред. К. Мухадиев ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 203, [1] б. – Библиогр.: 195-196 б.

 7. Мұнай химиясы мен технологиясы [Мәтін] : оқу құралы / әл-Фараби атын. ҚазҰУ ; Жаннұр Кәденқызы Мылтықбаева, Жақсынтай Қайырбекұлы Қайрбеков, Ермек Айтқазыұлы Әубәкіров ж. б. ; ред. Г. Рүстембекова. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 249, [1] б. – Библиогр.: 246-247 б .

 8. Смағұлова, Н. Т. Химиялық технология [Мәтін] : оқу құралы / Назым Тлеутайқызы Смағұлова ; ред. Г. Ыбырайқызы ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 197, [1] б. – Библиогр.: 195 б.

 9. Тәжібаева, С. М. Беттік-активті заттардың физика-химиясы бойынша зертханалық жұмыстар [Мәтін] : оқу-әдістемелік құралы / Сағадат Медербекқызы Тәжібаева, Бақыт Баймұратқызы Тюсюпова, Қуанышбек Битуұлы Мұсабеков ; ред. Г. Ыбырайқызы ; әл-Фараби атын ҚазҰУ. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 49, [1] б. – Библиогр.: 49 б .

 10. Медицина Роббинс дерттану негіздері [Мәтін] : (жеке ағза мен жүйелердің арулары) : оқулық / В. Кумар, А. К. Аббас, Н. Фаусто ж. б. ; ағылшын тіл. ауд. Қыдырәлі Қарымбаев ; ҚР Білім және ғылым м-гі. – 8-бас. – Алматы : ҚР Жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2016. – 2 т. – 728, [1] б.

 11. Кудреева, Л. К. Сапалық талдаудың теориялық негіздері [Мәтін] : оқу құралы / Лейла Қадірсізқызы Кудреева, Әсел Қырғызбайқызы Тоқтабаева ; [ред. К. М. Мухадиева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 197, [1] б. - Библиогр.: 197 б.

 12. Қамысбаев, Д. Х. Физикалық химияның негізгі ұғымдары [Мәтін] : оқу құралы / Дүйсек Хайсағалиұлы Қамысбаев ; [ред. Б. Мырзақұл] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 129, [1] б. - Библиогр.: 128 б.

 13. Қоқанбаев, Ә. Қ. Коллоидтық химияның көрнекі тәжірибелері [Мәтін] : әдістемелік нұсқаулық / Әзімбек Қоқанбайұлы Қоқанбаев, Мөлдір Жадырақызы Керімқұлова, Орынкүл Арықбекқызы Есімова] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2017. - 119, [1] б. - Библиогр.: 115 б.

 14. Тугелбаева, Л. М. Қолданбалы химия [Мәтін] : оқу құралы / Ләйла Махамбетқызы Тугелбаева, Роза Ғабдрахимқызы Рысқалиева, Раушан Көпшілқызы Ашкеева ; [ред. К. М. Мухадиева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 189, [1] б. - Библиогр.: 186-187 б.

 15. Химиялық энзимология негіздері [Мәтін] : оқу құралы / [Әзімбек Қоқанбайұлы Қоқанбаев, Сағадат Медербекқызы Тәжібаева, Бақыт Баймұратқызы Тюсюпова және т.б. ; ред. К. Мұхадиева] ; әл-Фараби атын. ҚазҰУ. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 375, [1] б. - Библиогр.: 363-364 б.

 16. Ашкеева, Р. К. Прикладная химия [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / Раушан Копшильевна Ашкеева, Лейла Махамбетовна Тугелбаева, Роза Габдрахимовна Рыскалиева ; КазНУ им. аль- Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 211[1] с. - Библиогр.: с. 208-209.

 17. Ирмухаметова, Г. С. Основы технологии полимерных композиционных материалов [Текст] : учеб. пособие [для вузов] / Галия Серикбаевна Ирмухаметова ; [ред. Э. А. Сулейменова] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 175, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 174-175.

 18. Каир Жубанов [Текст] : [сб.] / КазНУ им. аль-Фараби ; гл. ред. Г. М. Мутанов ; раб. гр. ред. : А. А. Жубанова, Л. К. Жубанова, Ж. Х. Ташмухамбетова, А. Суталиева, А. Ауанова. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 366 с. : ил. – Библиогр.: с. 351-362. – (Өнегелі өмір; вып. 73).

 19. Литвиненко, Ю. А. Химическая технология переработки растительного сырья [Текст] : учеб.-метод. пособие [для вузов] / Юлия Алексеевна Литвиненко ; КазНУ им. аль-Фараби. – Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. – 205, [1] с. : ил., табл. – Библиогр.: с. 204-205.

 20. Баешова, А. К. Химическая технология минеральных удобрений [Текст] : учеб. пособие / Ажар Коспановна Баешова ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 231, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 227-228.

 21. Завадский, В. А. Основы технологий пиротехнических веществ, порохов и смесевых ракетных твердых топлив [Текст] : учеб. пособие / Валерий Александрович Завадский ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 371, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 368.

 22. Лабораторный практикум по общей химии [Текст] : учеб. пособие / [Маруан Рахметовна Танашева, Оксана Ивановна Пономаренко, София Максимовна Романова и др.] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 193, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 178-179.

 23. Матакова , Р. Н. Химическая технология и аналитический контроль производства редкоземельных элементов [Текст] : учеб. пособие / Рэмма Нурлиевна Матакова, Мадина Ергазиевна Кокумбаева ; [ред. Э. А. Сулейменова] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 143, [1] с. : табл. - Библиогр.: с. 132.

 24. Омарова, К. И. Коллоидная химия [Текст] : учеб. пособие / Каинжамал Искановна Омарова ; [ред. Э. Сулейменова] ; КазНУ им. аль-Фараби. - Алматы : Қазақ ун-ті, 2016. - 193, [1] с. : рис. - Библиогр.: с. 190.

 25. Ponomarenko, O. I. Inorganic Chemistry for the specialty «Biotechnology» [Text] : educational-methodical handbook / Oksana Ivanovna Ponomarenko, Ilona Valerievna Matveyeva, Sholpan Nurlanovna Nazarkulova ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq university, 2017. - 161, [1] p. - Bibliogr.: p. 154-155.

 26. Questions and Exercises on discipline "Mineral raw materials of Kazakhstan. Low-waste technology" [Text] : (for the specialty "Chemical technology of inorganic cubstances") : educational-methodical handbook / Sofiya Maksimovna Romanova, Oksana Ivanovna Ponomarenko, Ilona Valerievna Matveyeva ; Al-Farabi Kazakh National University. - Almaty : Qazaq university, 2016. - 173, [1] p.

Каталог: sites -> default -> files
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Ермұхан Бекмахановқа Сыздайды жаным, мұздайды қаным, жан аға!
files -> Жамбыл атындағы республикалық жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Жамбыл атындағы Мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасы Қазақстан ақын – жазушылары ХХ ғасырда
files -> Қызылорда облысының жер – су атаулары қызылорда, 2013 жыл сыр елі қызылорда облысы
files -> ОҚу курсының каталогы 050117 қазақ тілі мен әдебиеті
files -> Өмірбаяндық деректеме
files -> Жиырма үш жыл бір ғұмыр
files -> Пәнінің мұғалімі Ищанова Эльмира Абайқызы Қазақ әдебиеті ( 6 «б» сынып ) Сабақтың тақырыбы


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет