Кадр есебі жөніндегі жеке іс парағы личный листок по учету кадровДата08.06.2018
өлшемі76.5 Kb.

Кадр есебі жөніндегі жеке

ІС ПАРАҒЫ

ЛИЧНЫЙ ЛИСТОК

по учету кадров


1Фотосуретке

арналған орын
Место

для


фотокарточки
. Тегі

Фамилия


Аты ___________________________________

Имя


Әкесінің аты ____________________

Отчество


2. Жынысы _ 3. Тұған күні, айы және жылы ________________

Пол Год, число и месяц рождения

4. Тұған жері

Место рождения (село, ауыл, қала, облыс, республика)

(село, деревня, город, район, область, республика)

5. Ұлты

Национальность

6. Білімі

Образование

Оқу орнынң атауы

және оның тұрған жері
Название учебного заведения и его местонахождение

Түскен жылы
Год поступления

Бітірген немесе шыққан жылы
Год окончания или ухода

Бітірмесе, қай курстан кетті
Если не окончил, то с какого курса ушел

Қандай мамандық бойынша білім алды
По какой специальности обучался

Оқу орнын бітірген соң кім болып шықты, диплом не куәлік нөмерін көрсету керек
Какую квалификацию получил в результате окончания учебного заведения, указать

диплома или удостоверения


7. Қандай шетел тілдерін және ТМД қалықтарының тілдерін білесіз ____________________

Какими иностранными языками владеете

(читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)

8. Ғылым дәрежеңіз, атағыңыз ____________________________________________________

Ученая степень, звание

9. Қандай ғылыми еңбектеріңіз бен жаңалықтарыңыз бар _____________________________

Какие имеете научные труды и изобретения________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Еңбек жылы (жоғары және орта оқу орындарында оқыған жылдарын, әскери қызметін қоса жұмысын т.б. қоса есептегенде)

Трудовая деятельность (включая учебу в высших и средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству и др.):
Бұл тармақты толтырғанда мекемелер, ұйымдар мен кәсіпорындар кезінде қалай аталса, сол қалпында берілсін, әскери қызмет лауазымы округімен қоса көрсетілсін

При заполнении данного пункта учреждения, организации и предприятия необходимо именовать так, как они назывались в свое время, военную службу записывать с указанием должности, округаАйы және жылы
Месяц и год

Қызметі, мекеме, ұйым, кәсіпорын, сондай-ақ министрлік (ведомство) қоса көрсетілсін
Должность с указанием учреждения, организации, предприятия, а также министерства (ведомства)

Мекеме, ұйым, кәсіпорынның

тұрған жері
Местонахождение учреждения, организации, предприятия

келген
вступления

кеткен
ухода
11. Қандай мемлекеттік наградаларыңыз бар ________________________________________

Какие имеете правительственные награды (қашан, немен наградталдыңыз)

(когда и кем награждены)______________________________________________________________________________________________________
12. Әскери қызметке қатысы және әскери атағы ____________________________________

Отношение к воинской обязанности и воинское званиеҚұрамы __________________________________________ Әскери түрі __________________

Состав (командалық, саяси, әкімшілік, техникалық т.с.с.) Род войск

(командный, политический, административный, технический и т. д.)

13. Жеке іс парағын толтырған кездегі отбасы жағдайы ______________________________

Семейное положение в момент заполнения личного листка

________________________________________________________________________________

(отбасы мүшелерінің туған жылын, тегін аты мен әкесінің атын көрсетіп жазыңыз)

(перечислить членов семьи с указанием года рождения, фамилии, имени, отчества)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

14. Мекен-жайыңыз бен телефоныңыз:______________________________________________

Домашний адрес и телефон:

« » 201__ ж. Өзінің қолы _________________

(толтырылған мезгілі) Личная подпись

(дата заполнения)

(Жеке іс парағын толтырушы қызметкер кейінгі өзгерістер туралы (білімі, ғылыми дәреже, атақ алуы т.с.с.) қызмет орнына хабарлауға міндетті. Бұл мағлуматтар жеке іс қағазына түсіріледі).

(Работник, заполняющий личный листок, обязан о всех последующих изменениях (образовании, присвоении ученой степени, ученого звания и т. п.) сообщить по месту работы для внесения этих изменений в его личное дело.)

Каталог: images -> stories
stories -> П. М. Кольцов т.ғ. д., профессор, Қалмақ мемлекеттік д и. н., профессор, Калмыцкий
stories -> Исатай Кенжалиев
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім
stories -> Емтихан сұРАҚтары
stories -> Бағдарламасы Тақырыбы: «Қазақ тілі мен қазақ әдебиетін оқытудың әдістері»
stories -> Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
stories -> Батыс қазақстан ауыл шаруашылығЫ 1946-2000 жылдарда
stories -> Ғылыми кітапхана Ақпараттық-библиографиялық бөлім Ақ Жайықтың Хамзасы
stories -> С. торайғыров атындағы павлодар
stories -> Қайрғалиева гулфайруз батырлар институты және оның дәстүрлі қазақ қоғамындағы орны


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет