Микроәлеуметтануға жатады: символикалық интеракционизм Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?бет1/5
Дата28.12.2019
өлшемі0.62 Mb.
  1   2   3   4   5
Әлеуметтану дегеніміз:

*Индивидтердің әлеуметтік өмірі немесе әлеуметтік қарым-қатынас жүйесіндегі тұлғалар туралы ғылым


Микроәлеуметтануға жатады:

*символикалық интеракционизм


Макроәлеуметтануға төмендегілердің қайсысы жатады?

*Конфликтология


Әлеуметтік институт дегеніміз:

*тарихи қалыптасқан адамдардың біріккен іс-әрекетінің тұрақты түрін ұйымдастыру


Социологияның негізін қалаушылардың ойынша қоғамдағы ынтымақтастықты және келісімділікті дамытудың қай жолын көрсетті:

*реформалық


Социологиялық бiлiмнiң негiзгi қызметi

**әлеуметтiк құбылыстар мен проблемаларды дұрыс түсiнiп, олардың пайда болу, бой көрсету себептерiн ашу, оларды шешудiң әр түрлi жолдарын танып бiлу.


Антикалық дәуірдің алғашқы социологтары деген атқа ие болған

әлеуметтік философтарды атаңыз:

*Платон, Аристотель

Әлеуметтанудың негізгі ұғымдарының бірін атаңыз?

**Әлеуметтік жүйе

«Социология» деген сөз алғаш рет қашан қолданылды?


 1. ХІХғ. 40 ж.

Нормалық жүйенің негізгі элементтері: 1. салт-дәстүрлі

Әлеуметтік жүйенің тиімді жағдайы қоғамадағы тұрақтылық пен теңдікті сақтау деп санаған кім? 1. Т.Парсонс

Бюрократияны әлеуметтік өмірді рационализациялауға әкеледі деп есептеген: 1. М.Вебер

Қоғам дамуының қозғаушы күші таптар (класс) болып табылады деген пікірдің иесі: 1. К.Маркс

Қоғамның еңбек бөлінісінің әлеуметтік мәнін тұжырымдаған:

 1. Э.Дюркгейм

Қоғамның маңызды әлеуметтік институттарына отбасы, дін, саяси және экономикалық институттарды жатқызған ғалым:

 1. Г.Спенсер

Мәдениеттер қақтығысындағы мәдениеттердің іріктелуін зерттеуші:

 1. М.Мид

Социализм капитализмді жеңіп шығады деген пікірді айтқан:

 1. К.Маркс

Әлеуметтік институттардың түрін атаңыз? 1. Діни, білім беру, отбасы және неке

Мәдениет дегеніміз:

 1. Салт-дәстүрлердің, әлеуметтік норма, тәртіптердің жиынтығы

Элита дегеніміз: 1. Қоғамдағы ең таңдаулы, сұрыпталған адамдар

Қоғам дамуын өндіріске дейінгі, өндірістік және постөндірістік деп

бөлген ғалым: 1. Д.Белл

О.Конттың пікірінше қоғамның негізгі бірлігі неде?

 1. Отбасы

К.Маркс қоғам түрлерін қалайша анықтады? 1. өндірістік тәсілмен

Айнадағы мен теориясын қалыптастырушы:

 1. Ч.Кули

«Орташа деңгейлер» теориясы ұғымын енгізуші: 1. Р.Мертон

Р.Мертон мына түсініктерді талдай отырып функционализді толықтырды: 1. дисфункция

Қауым мен қоғамды бөліп көрсеткен:

 1. Ф.Теннис

«Адамшылдық қарым –қатынас» концепциясын (тұжырымдамасын) енгізген кім?

1,Э.Мэйо

«Түсінетін әлеуметтануды» қалыптастырушы: 1. М.Вебер

Позитивизмнің дамуына үлес қосқан ғалым.:

 1. О.Конт

Әлеуметтік жанжал теориясының өкілі:

 1. Р.Дарендорф

Мына теоретиктердің ішінде эволюцияның мәні дифференциалды және күрделі қызмет процесінде деп санаған кім?

 1. Г.Спенсер

«Әлеуметтікті әлеуметтік арқылы» оқыту әдісі дегеніміз:

 1. социологизм

У.Томас және Ф. Знанецкий өкілдері: 1. эмпирикалық әлеуметтанудың

Обьективті мақсат үшін күресте индивидтердің, әлеуметтік топтардың сезімдері мен ұмтылыстарын бейнелейтін әлеуметтік дау-жанжалды идеологиялық құбылыс ретінде анықтаған кім? 1. Л.Козер

«Адамның интелектуалды дамуының үш сатысы» заңын қалыптастырушы:

 1. О.Конт

Аномия дегеніміз:

 1. ортақ мәндегі тәртіптің болмауы

«Идеалды түр» түсінігінің авторы болып табылады: 1. М.Вебер

Адамдардың психоэмоцианальдық әрекеттеріне негізделген әлеумететтік әрекет дегеніміз: 1. аффективті

Дж.Мид – негізін салушы: 1. символикалық интеракционизмнің

Адамның ұмтылысына, өз еркіне, таңдауына байланысты берілетін статус: 1. қолы жеткен

Әлеуметтену (социализация) процесіне көмек беруші адамдар мен мекемелер: 1. Агенттер

Ресоциализация дегеніміз: 1. Өмірдің әрбір кезеңінде жаңа рөлдерді, құндылықтарды, білімдерді меңгеру процесі

"Әлеуметтану" терминінің пайда болуын қай еңбекпен сәйкестендіреді? 1. Позитивті философия курсы

«Айнадағы мен» теориясы қандай процесті түсіндіреді? 1. әлеуметтендіру процесі

Адам психикасының құрылымы туралы теорияның негізін салушы - ол? 1. З. Фрейд

Қоғамда бейімделушілік қызметін атқаратың қандай жүйе? 1. Әлеуметтік

Қоғамның мақсатқа жетушілік қызметін атқаратын жүйе? 1. Саяси

«Әлеуметтік қызмет және әлеуметтік құрылым» еңбегінің авторы? 1. Р. Мертон

Әлеуметтанудың мақсаты- индивидтердің әлеуметтік әрекеттерін зерттеу деген кім ? 1. Вебер

Әлеуметтанудың классикалық кезеңінің өкілдері: 1. О.Конт, Г.Спенсер

М.Вебердің пікірінше, қандай қоғамда индивидтердің іс-әрекетті рационалды принципке негізделеді: 1. Дәстүрлі

Тексеру құралы ретіңде, алғашқы ақпарат жинауға арналған зерттеудің түрі?

*Барлаушы

Сұрыптау дегеніміз не?

*Зерттеудің сұрақтарына жауап беретін респондентерді таңдау

Сандық және жүйелі түрде құжатты зерттеу, ол:

*контент-анализ

Таныс емес жағдайдағы объект әрекетін зерттейтін әлеуметтанулық зерттеу әдісі:

*эксперимент

Сандық және жүйелі түрде құжатты зерттеу, ол:

*контент-анализ
Анкета және интервью зерттеу әдісінің қай түріне жатқызамыз.

*сұрақ – сауал


Аз топтардағы тұлғаралық қарым-қатынастарды зерттеуге қандай тәсіл бағытталған:

*социометрия

Анкетаның әлеуметтік және демографиялық сипаттамалар, респондент туралы мәліметтер қай орында болады.:

*паспортичка

Зерттеу бағдарламасының процедуралық бөліміне мыналар жатады:

*мәліметтерді талдау және өңдеу, жинау әдістерін суреттеу

Қайтара зерттеудің ерекшелігі неде?

*Зерттелінетін обьектіні динамикалық, өзгеріс және даму үстінде қарай алады

Сұрақ-жауап (интервью) әлеуметтік зерттеу әдістерінің қайсысына жатады?

*сауалнама

Алғашқы социологиялық ақпаратты жинау үшін тексеру құралы болып табылатын барлаушы зерттеу зерттеудің қандай түріне жатады:

*пилотаждық


1.

V1

Саяси ғылымның негізін қалаушы:

1

Аристотель

0

Цицерон

0

Платон

0

Геродот

0

Фукидид

2.

V1

«Патша» («Государь») деген шығарманың авторы:

1

Н.Макиавелли

0

А.Токвиль

0

Б.Чичерин

0

Ж.Ж.Руссо

0

Ш.Монтескье

3.

V1

Федерация:

1

Германия

0

Жапония

0

Кувейт

0

Қазақстан

0

Англия

4.

V1

Консерватизм саяси идеологиясының негізін қалаушы:

1

Э.Берк

0

Дж.Милль

0

А.Токвиль

0

Г.Алмонд

0

Дж. Локк

5.

V1

Парламентінің бір палатасының құрамында герцогтар, маркиздер, виконттар т.с.с. болатын мемлекет:

1

Англия

0

Швеция

0

Испания

0

Жапония

0

Австрия

6.

V1

«Саясат» деген шығарманың авторы:

1

Аристотель

0

Конфуций

0

Сократ

0

Демокрит

0

Платон

7.

V1

«Империяның ыдырауы айқын, себебі империя әр уақытта орталық пен бағынышты халықтардың аралығындағы қайшылыққа негізделген» деп айтқан ойшыл:

1

Цицерон

0

Н.Макиавелли

0

Геродот

0

Т.Гоббс

0

И.Кант

8.

V1

Қазақстан Республикасындағы заң шығарушы орган аты:

1

Парламент

0

Ұлттық құрылтай

0

Мәжіліс

0

Сенат

0

Кеңес

9.

V1

«Мемлекет» атты трактаттың авторы:

1

Платон

0

Джон Локк

0

Аль-Фараби

0

Плутарх

0

Әл-Фараби

10.

V1

«Мемлекет басқару туралы екі трактат» атты шығарманың авторы:

1

Дж.Локк

0

Т.Джефферсон

0

В.Парето

0

Дж.Милль

0

Т.Гоббс

11.

V1

Саяси биліктегі олигархиядан құтылу жолдарын көрсеткен ойшыл:

1

Аристотель

0

А.Зигфрид

0

А.Токвиль

0

М.Острогорский

0

Платон

12.

V1

Қазақстан Республикасы Президентінің кезекті сайлауын өткізетін уақыт:

1

желтоқсанның бірінші жексенбісі

0

қаңтардың екінші сәрсенбісі

0

қаңтардың бірінші сенбісі

0

қарашаның бірінші сейсенбісі

0

сәуірдің бірінші ширегі

13.

V1

Саясатты құдайшылдық түсіндіруден арылтып, саяси ойды дербес білім ретінде түсінуге бейімдеген:

1

Н.Макиавелли

0

А.Августин

0

Ж.Боден

0

Ф.Аквинский

0

В.Монамах

14.

V1

Саясаттануды пән ретінде оқытуға енгізген бірінші ел:

1

АҚШ

0

Англия

0

Италия

0

Франция

0

Польша

15.

V1

Қоғамдағы мемлекеттің ролі күшейгенін қолдайтын идеология:

1

Неолиберализм

0

Консерватизм

0

Либерализм

0

Конформизм

0

Коммунизм

16.

V1

Қазақстандағы саяси биліктің бір тармағы – сот билігінің аталуы:

1

Конституциялық кеңес

0

Конституциялық сот

0

Жоғарғы сот

0

Арбитраждық сот

0

Заңгерлік кеңес

17.

V1

Саясаттанудың теориялық негізі:

1

ойшылдар мен ғалымдардың тұжырымдары

0

саяси институттар

0

саяси процестер

0

саяси биліктің құрылыстары

0

саяси ұйымдар

18.

V1

Қазақстан тарихында алғашқы рет жалпыхалықтық президент сайлауы өткен жыл?

1

1991 ж.

0

1990 ж.

0

1922 ж.

0

1989 ж.

0

1992 ж.

19.

V1

«Әңгімелер және ойлар» деген саяси трактаттың авторы:

1

Конфуций

0

Т.Гоббс

0

Ф.Аквинский

0

Ж.Баласағұн

0

Ш.Құдайбердіұлы

20.

V1

Қазіргі кезеңдегі дүние жүзіндегі ең көп тараған мемлекетік басқару түрі:

1

Республика

0

Конституциялық монархия

0

Монархия

0

Азаматтық қоғам

0

Партократия

21.

V1

«Мемлекеттің қандай болуы қоғамдағы адамдардың сапасына байланысты, сол себептен саясаттың мақсаты – азаматтарға білім беру және олардың мұң-мұқтажын зерттеу» деп тұжырымдаған ойшыл:

1

Платон

0

Р.Арон

0

Э.Дюркгейм

0

Б.Рассел

0

Ш.Уәлиханұлы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет