Негізгі орта білім беру деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыбет17/17
Дата09.11.2016
өлшемі3.82 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

ФИЗИКА

7-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)


Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практика

Физика – табиғат туралы ғылым

7

2

9

1

Табиғат және адам. Физика – табиғат туралы ғылым.

1
1

2

Физикалық терминдар мен ұғымдар. Физика және техника. Қазiргi әлемдегi физика.

1
1

3

Аспан денелері туралы ғылым.

1
1

4

Орталық Азия және ғылымның дамуы. Ежелгі дүниедегі халық астрономиясы.

1
1

5

Табиғатты зерттеудің ғылыми әдістері. Физикалық эксперимент.

1
1

6

Физикалық теория.

1
1

7

Физикалық шама. Шамаларды өлшеу. Өлшеулер мен есептеулердің дәлдігі. Өлшемдердің метрлік жүйесі. Бірліктердің халықаралық жүйесі. Үлкен және кіші сандарды ықшамдап жазу.

1
1

8

1-лабораториялық жұмыс. Өлшеуiш цилиндр (мензурка) бөлiктерiнiң құнын анықтау. Дененiң көлемiн өлшеу.
1

1

9

Практикалық жұмыс:

Аспап шкаласындағы бөліктің құнын анықтау.


1

1

Заттың құрылысы

3

2

5

1

Атомдар және молекулалар. Заттың молекулалық құрылысы. Молекулалардың қозғалысы. Диффузия құбылысы.

1
1

2

2-лабораториялық жұмыс. Кішкентай денелердің өлшемін анықтау.
1

1

3

Дене температурасының оның молекулаларының жылдамдығына тәуелділігі. Заттың агрегаттық күйлері және оларды молекулалық-кинетикалық көзқарас негізінде түсіндіру.

1
1

4

Масса және заттың тығыздығы.

3 лабораториялық жұмыс. Қатты дененің массасы мен тығыздығын анықтау


1

1

5

(Қазіргі әлемдегі нанотехнология).*

1
1

Қозғалыс

6

4

10

1

Механикалық қозғалыс. Қоршаған орта және механикалық қозғалыс.

1
1

2

Санақ денесі. Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1
1

3

Планеталардың қозғалысы. Коперниктің гелиоцентрлік жүйесі.

1
1

4

Материялық нүкте. Қозғалыс траекториясы. Жол.

1
1

5

Практикалық жұмыс:

Қозғалыстың салыстырмалылығы.


1

1

6

Бiрқалыпты және бiрқалыпты емес қозғалыстар. Жылдамдық. Жылдамдық бірліктері.

1
1

7

Бiрқалыпты емес қозғалыс кезiндегi орташа жылдамдық.
1

1

8

Бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстың графигi.

1
1

9

Практикалық жұмыс: Жол, орын ауыстыру және бiрқалыпты түзу сызықты қозғалыстағы дененің координатасы.
1

1

10

№1-бақылау жұмысы.
1

1

Денелердің өзара әрекеттесуі

7

5

12

1

Инерция. Күш – денелердiң өзара әрекеттесуiн сипаттайтын шама.

1
1

2

Тартылыс құбылысы. Бүкiл әлемдiк тартылыс заңы.

1
1

3

Ауырлық күші. Басқа планеталардағы ауырлық күші.

1
1

4

Дененің салмағы. Салмақсыздық

1
1

5

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару
1

1

6

Деформация. Гук заңы. Динамометр.

1
1

7

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару.
1

1

8

Үйкеліс күші. Үйкеліс әрекетін техникада ескеру.

1
1

9

Денеге бір түзудің бойымен әрекет ететін күштерді қосу

1
1

10

4 лабораториялық жұмыс. Серпімді деформацияларды зерделеу.
1

1

11

Практикалық жұмыс: Механикадағы күштер.
1

1

12

№2-бақылау жұмысы
1

1

Қысым

11

6

17

1

Қысым. Қысымның қатты денелер, сұйықтар және газдар арқылы берілуі.

1
1

2

Паскаль заңы.

1
1

3

Гидравликалық пресс.

1
1

5

Газдың қысымы. Ауырлық күшінің әрекетінен сұйықтар мен газдарда болатын қысым.

1
1

6

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару.
1

1

7

Қатынас ыдыстар. (Су құбыры)*.

1
1

8

Атмосфералық қысым.

1
1
Торричелли тәжірибесі. Барометр

1
1

9

Атмосфералық қысымның биіктікке байланысты өзгеруі. Манометрлер. Сорғылар.

1
1

10

Архимед күші.

1
1

11

5 лабораториялық жұмыс. Архимед заңын тексеру.
1

1

12

Денелердің жүзу шарттары. Ареометрлер. (Су көлiгi)*.

1
1

13

6 лабораториялық жұмыс. Дененің сұйықта жүзу шарттарын анықтау.
1

1

14

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару
1

1

1 5

(Ауада ұшу)*.

1
1

16

Практикалық жұмыс: Архимет заңын тексеру.
1

1

17

№3-бақылау жұмысы
1

1

Жұмыс. Қуат. Энергия

7

5

12

1

Дененің қозғалу бағытында әрекет ететін күштің жұмысы. Қуат.

1
1

2

Энергия. Денелердің потенциалдық және кинетикалық энергиялары.

1
1

3

Ауырлық күші әрекет ететін дененің потенциалдық энергиясы. Деформацияланған серіппенің потенциалдық энергиясы.

1
1

4

Механикалық энергия. Механикалық энергияның сақталу заңы.

1
1

5

Практикалық жұмыс: Сапалық және мәтінді есептер шығару
1

1

6

Күш моменті. Тепе-теңдiк шарттары. Иінді таразылар.

1
1

7

7 лабораториялық жұмыс. Иіндіктің тепе-теңдік шарттарын анықтау.
1

1

8

Көлбеу жазықтық. Механиканың «Алтын ережесі». Механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті.

1
1

9

8 лабораториялық жұмыс. Денені бірқалыпты көтеру кезіндегі жұмысты анықтау. Көлбеу жазықтықтың ПӘК-ін анықтау.
1

1

10

(Ең қуатты машиналар. Тiрi табиғаттағы қуат және жұмыс.)*

1
1

11

Практикалық жұмыс: Механизмдердің пайдалы әрекет коэффициенті.
1

1

12

№4-бақылау жұмысы
1

1

Барлығы:

41

24

65


Уақыт қоры (4 сағат).

* бұл материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.
ФИЗИКА

8-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
№ п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Жылу құбылыстары

18

6

24

1.

Температура. Оны өлшеу тәсілдері. Термометрлердiң түрлерi. Температураның шкаласы.

1
1

2.

Жылулық қозғалыс. Броундық қозғалыс. Диффузия.

1
1

3.

Iшкi энергия. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Жылуөткізгіштік, конвекция, сәуле шығару.

1
1
(Жылу құбылысының тірі организмдегі ролі. Табиғаттағы және техникадағы жылу берілу. Жылу берудегі конвекцияның орны. Суық кездегі адам)*.

1
1

4.

Жылу мөлшері. Заттың меншікті жылу сыйымдылығы.

1
1

6.

1 лабораториялық жұмыс. Температуралары әртүрлi суды араластырып жылу мөлшерін салыстыру.
1

1

7.

Отынның меншікті жану жылуы. Отынның энергиясы.

1
1

8.

Механикалық және жылу процестеріндегi энергияның сақталу және айналу заңы.

1
1

9.

Практикалық жұмыс: Денені қыздыру үшін қажетті немесе оны суытқанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеу. Заттың меншікті жылу сыйымдылығын анықтау11

10.

Заттың агрегаттық күйлері. Қатты денелердiң балқуы және қатаюы.

1
1

11.

Балқу температурасы. Меншiктi балқу жылуы.

1
1

12.

2 лабораториялық жұмыс.. Мұздың меншiктi балқу жылуын анықтау.
1

1

13.

Будың пайда болуы. Булану және конденсация. Қаныққан және қанықпаған булар.

1
1

14.

Ауаның ылғалдылығы. Ылғалдылықты өлшеуге арналған құралдар.

1
1

15.

3 лабораториялық жұмыс. Ауаның ылғалдылығын анықтау.
1

1

16.

Қайнау. Меншiктi булану жылуы.

1
1

17.

Қайнау температурасының атмосфералық қысымға байланыстылығын анықтау.

1
1

18.

Термодинамика негiздерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы. Газдың және будың жұмысы.

1
1

19.

Жылу процестерiнiң қайтымсыздығы. Термодинамиканың екінші заңы. Қазiргi физикадағы термодинамиканың рөлi.

1
1

20.

Жылу қозғалтқыштары. Жылу қозғалтқыштары-ның п.ә.к.-ті. Жылу қозғалтқыштарын жетілдіру жолдары. Тоңазытқыш.

1
1

21.

(Жылу қозғалтқыштарының энергетиканың дамуындағы рөлi. Жылу қозғалтқыштары және оның адам өміріндегі маңызы. Жылу машиналары және табиғатты қорғау.. Жылу машиналарын пайдаланудағы экологиялық мәселелер).

1
1

22.

(Айдағы, Марстағы, Шолпандағы термодинамикалық жағдайлар).

1
1

23.

Практикалық жұмыс: Заттың агрегаттық күйлері өзгерген кездегі жылу мөлшерін есептеу
1

1

24.

Бақылау жұмысы №1. «Жылу құбылыстары».
1

1

Электр құбылыстары

15

7

22

1.

Денелердің электрленуі. Электр зарядының сақталу заңы. Электроскоп. Өткізгіштер мен диэлектриктер.

1
1

2.

Қозғалмайтын зарядтардың өзара әрекеттесуi. Кулон заңы. Элементар электр заряды.

1
1

3.

Электр өрiсi. Электр өрісінің кернеулігі.

1
1

4.

Потенциал және потенциалдар айырымы. Конденсаторлар..

1
1

5.

Табиғаттағы электр құбылысы. Өндірісте және тұрмыста электрлендіруді есепке алу және қолдану.

1
1

6.

Электр тогы. Электр тогы көздері. Электр тізбегі және оның құрамды бөлігі.

1
1

7.

Ток күшi. Амперметр.

1
1

8.

Кернеу. Вольтметр.

1
1

9.

№ 4 лабораториялық жұмыс. Электр тiзбегiн құрастыру және оның әртүрлi бөлiктерiндегi ток күшiн өлшеу.
1

1

10.

Практикалық жұмыс: Ток күші мен кернеуді есептеу
1

1

11.

Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Өткiзгiштiң электр кедергiсi. Өткiзгiштiң меншiктi кедергiсi.

11


12.

№ 5 лабораториялық жұмыс. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңын тексеру.
1

1

13.

Электр кедергісінің температураға тәуелділігі. Асқын өткізгіштік.

1
1

14.

Резистор және реостат. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосу.

1
1

15.

№ 6 лабораториялық жұмыс. Өткiзгiштердi тiзбектей және параллель қосуды зерделеу.
1

1

16.

Электр тогының жұмысы мен қуаты.

1
1

17.

№ 7 лабораториялық жұмыс. Электр тогының жұмысы мен қуатын анықтау.
1

1

18.

Электр тогының жылулық әсері. Джоуль-Ленц заңы. Қыздыру шамдары..

1
1

19.

Қыздыру шамдары. Электрқыздырғыш құралдар. Қысқа тұйықталу. Балқымалы сақтандырғыштар.

1
1

20.

Электр тогының химиялық әсерi. (Фарадейдiң заңы).

1
1

21.

Практикалық жұмыс: Элерктр тізбегін есептеу.
1

1

22.

Бақылау жұмысы №2. Электр құбылыстары
1

1

Электр тогының магниттік әсері

4

4

8

1.

Тұрақты магнит. Магнит өрiсi. Тогы бар түзу өткізгіштің магнит өрiсi.

1
1


2.

Тогы бар шарғының магнит өрiсi. Электромагниттер және оларды қолдану.

1
1

3.

Магнит өрiсiнiң тогы бар өткiзгiшке әрекеті. Электроқозғалтқыш. Электр өлшеуіш құралдар.

1
1


4.

Электромагниттiк индукция. Генераторлар.

1
1

5.

№ 8 лабораториялық жұмыс. Тұрақты магниттiң қасиеттерiн оқып-үйрену және магнит өрiсiнiң бейнесiн алу.
1

1

6.

9 лабораториялық жұмыс. Электрмагниттi құрастыру және оның әсерiн сынау.
1

1

7.

Практикалық жұмыс: Магниттердің өзара әрекеттесуі
1

1

8.

Бақылау жұмысы №3. Электр тогының магниттік әсері
1

1

Жарық құбылыстары

6

4

10

1.

Жарық. Жарық көздері. Күн – жұлдыз. Жарықтың түзу сызықты таралу заңы. Көлеңке және жартылай көлеңке. Күннің және Айдың тұтылуы.

1
1

2.

Жарықтың шағылуы. Шағылу заңдары. Толық шағылу. Жазық және сфералық айналар. Сфералық айна көмегімен кескін алу.

1
1

3.

Жарықтың сынуы. Жарықтың сыну заңы.

1
1

4.

Линзалар. Линзаның оптикалық күшi. Жұқа линзаның формуласы. Линзаның көмегімен кескiн алу.

1
1

5.

(Көз - оптикалық жүйе. Көздiң көру кемістігі және олардың түзету әдiстері. Оптикалық аспаптар).

1
1

6.

Жарықтың дисперсиясы. Түс және жарық.

1
1

7.

10 лабораториялық жұмыс. Шынының сыну көрсеткiшiн анықтау.
1

1

8.

11 лабораториялық жұмыс. Линзаның көмегiмен кескiн алу.
1

1

9.

Практикалық жұмыс: Жарық құбылыстары
1

1

10.

Бақылау жұмысы. №4. Жарық құбылыстары
1

1

Барлығы:

43

21

64


Уақыт қоры: 4 сағат.

* бұл материалдарды білім алушылардың жобалық іс-әрекеті ретінде қарастыруға болады.
ФИЗИКА

9-сынып

(барлығы 68 сағ, аптасына 2 сағ)
п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлығы, сағ

теория

практ.

Кинематика негіздері

7

3

10

1.

Қозғалыс – материяның ажырамас қасиеті. Материалдық нүкте. Санақ жүйесі. Салыстырмалы механикалық қозғалыс.

1
1

2.

Векторлар және оларға амалдар қолдану. Вектордың координаталар осьтеріндегі проекциялары.


1
1

3.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс. Үдеу.

1
1

4.

Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі жылдамдық және орын ауыстыру. Жылдамдықтың графигі. Түзусызықты теңайнымалы қозғалыс кезіндегі дененiң бастапқы жылдамдықсыз орын ауыстыруы.

1
1

5.

Еркiн түсу үдеуi. Дененiң еркiн түсуi. Аспан денелерi және тағы басқалардың жерге еркiн түсу үдеуi.

1
1

6.

Қисықсызықты қозғалыс. Материялық нүктенiң шеңбер бойымен бiрқалыпты қозғалысы.

1
1

7.

Сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар. Центрге тартқыш үдеу. Қатты дененің ілгерлемелi және айналмалы қозғалысы.

1
1

8.

№ 1 лабораториялық жұмыс. Бірқалыпты қозғалыс кезiндегi дененiң үдеуiн анықтау.
1

1

9.

Практикалық жұмыс: Денелердің қозғалысын сипаттау тәсілдері
1

1

10.

Бақылау жұмысы №1 Кинематика негіздері
1

1

Динамика негіздері

6

4

10

1.

Ньютонның бiрiншi заңы. Инерциялық санақ жүйелерi.

1
1

2.

Күш. Ньютонның екiншi заңы. Масса.

1
1

3.

Ньютонның үшінші заңы. Салыстырмалылық принципi.


1
1

4.

Механикадағы күштер. Бүкiләлемдiк тартылыс күші. Бүкiләлемдiк тартылыс заңы.

1
1

5.

Денелердiң ауырлық күшiнiң әрекетiнен қозғалуы. Тiреумен қозғалатын дененің салмағы.

1
1

6.

Салмақсыздық. Жердің жасанды серiктерінің қозғалысы.

1
1

7.

Практикалық жұмыс: Күшті өлшеудің практикалық тәсілдері;

1

1

8.

№2 лабораториялық жұмыс. Горизонталь лақтырылған дененің қозғалысын зерделеу.
1

1

9.

Практикалық жұмыс: Жердің ауырлық өрісіндегі дене қозғалысының параметрлерін есептеу.
1

1

10.

Бақылау жұмысы №2. Динамика негіздері
1

1

Сақталу заңдары

3

1

4

1.

Дене импульсі. Материялық нүктеде импульстiң өзгеруі. Денелер жүйесі. Импульстің сақталу заңы.

1
1

2.

Реактивтi қозғалыс. (К.Э.Циолковскийдің ғылыми еңбектерінің маңызы. Зымыран. Ғарыш саласының қазіргі жетістігі).

1
1

3.

Энергия. Энергияның сақталу және бiр түрден екiншi түрге айналу заңы. Ғылым мен техникада практикалық есептерді шығаруда сақталу заңдарын қолдану.


1
1

4.

Практикалық жұмыс: Дененің кинетикалық энергиясының өзгеруіне қатысты күштің жұмысын салыстыру.
1

1

Тербелістер және толқындар

8

4

12

1.

Тербелмелі қозғалыс. Тербелмелі қозғалысты сипаттайтын негiзгi шамалар (тербеліс амплитудасы, периоды, жиілігі, фазасы). Тербелмелі қозғалыстың теңдеуі.

1
1

2.

Еркін және еріксіз тербелістер. Өшетін тербелістер. Тербеліс кезіндегі энергияның түрленуі. Резонанс.

1
1

3.

Математикалық және серіппелі маятниктердің тербелістері. Математикалық және серіппелі маятниктердің периоды.

1
1

4.

Электромагниттік тербелістер. Еркін электромагнитік тербелістер. (Тербелмелі контур). Томсон формуласы.

1
1

5.

Еріксіз электромагниттік тербелістер. (Раманың магнит өрісіндегі айналуы).


1
1

6.

3 лабораториялық жұмыс. Математикалық маятниктің көмегімен еркін түсу үдеуін анықтау.

1

1

7.

Практикалық жұмыс: Әр түрлі маятниктер тербелісінің перодын есептеу.

1

1

8.

Тербелiстердiң серпімді ортада таралуы. Толқындық қозғалыс. Көлденең және қума толқындар. Толқынның ұзындығы. Толқынның таралу жылдамдығы. Механикалық толқынның қасиеті.


1
1

9.

4 лабораториялық жұмыс. Беттік толқындардың таралу жылдамдығын анықтау.
1

1

10.

Дыбыс. Дыбыстың сипаттамалары. Акустикалық резонанс. Дыбыстың таралуы Жаңғырық. Ультрадыбыс

1
1

11.

Электромагниттік толқындар. Электромагниттік толқынның қасиеті. Электромагниттік толқындар шкаласы..

1
1

12.

Бақылау жұмысы №3. Тербелістер және толқындар.
1

1

Астрономия негіздері

5

1

6

1.

Жұлдызды аспан. Әлемнің құрылымы және масштабтары

1
1

2.

Аспан сферасы. Аспан координаталарының жүйесі.

1
1

3.

Әртүрлі географиялық ендіктегі аспан сферасының қозғалысы. Жергілікті, белдеулік және бүкіләлемдік уақыт. Күнтізбе.

1
1

4.

Кеплер заңдары. Күн жүйесі денесіне дейінгі ара қашықтықты анықтау.

1
1

5.

Коперник әлемiнiң гелиоцентрлік жүйесi, оның әлем және дүниетанымдық маңызы. Ғаламшарлардың көрінетiн қозғалысы.1
1

6.

Бақылау жұмысы №4. «Астрономия негіздері»
1

1

Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар

6

1

7

1

Жылулық сәулелену. (Абсолют қара дене. Стефан – Больцман заңы.) Денелердің сәуле шығару құбылысын түсіндірудегі қиындықтары.

1
1

2

Жарық кванттары туралы Планк гипотезасы. Планк формуласы.


1
1

3

Фотоэффект құбылысы. Эйнштейн формуласы. Фотоэффект құбылысын техникада пайдалану.

1
1

4

Рентген сәулелері.

1
1

5

Радиактивтілік.

1
1

6

Резерфорд тәжірибесі. Атомның құрамы. Атомның моделі.

1
1

7

Бақылау жұмысы №5. Атом құрылысы. Атомдық құбылыстар
1

1

Атом ядросы.

4

2

6

1.

Атом ядросының құрамы. Ядролық өзара әрекеттесу. Ядролық күштер. Физикалық шамалардың ядролық физикада қолданылатын өлшем бірліктері.

1
1

2

Массалар ақауы. Ядроның байланыс энергиясы. Радиактивті сәулеленудің табиғаты. Радиактивті ыдырау заңы.

1
1

3.

Ауыр ядролардың бөлінуі. Тізбекті реакция. Ядролық реактордың жұмыс принципі. Атом электр станциялары.

1
1

4.

Термоядролық реакциялар. (Күн мен жұлдыздардың энергиясы. Радиактивтi изотоптар. Радиактивтi изотоптарды қолдану)*

Радиактивті сәулелерден қорғану.1
1

5.

Практикалық жұмыс: Жартылай ыдырау периодын есептеу
1

1

6.

Бақылау жұмысы №6. Атом ядросы
1

1

Жалпылау сабақтары

2
2

1.

Физика және астрономияның дүниетанымдық маңызы. Элементар бөлшектер және ғаламның дамуы туралы мағлұматтар

1
1

2.

Ғылыми-техникалық өркениет және ноосфера. Экологиялық мәдениет.

1
1

Лабораториялық практикум
8

8

Барлығы:

41

24

65


Уақыт қоры – 3 сағат
«Өнер» білім саласы
Музыка

5-6 сыныптар
Сыныптар бойынша оқу материалдары

Сағат саны
5 сынып


Айтыс және жыраулық өнер

9Ғасырлармен сырласқан сазды аспаптар

7Әлем халықтарының музыкалық театры

10Дәстүр және жаңашылдық

8
6 сынып


Сөзбен өрілген саз

9Музыка және сурет

7Өнер тұлғалары

10Жаңа заманның жаңа әні

8


Бейнелеу өнері

5-6 сыныптар


Мазмұны

Сыныптар бойынша сағат саны

Барлығы

5 сынып

6 сынып

Өнер туындыларын қабылдау

2

2

4

Графика

6

6

12

Кескіндеме

8

8

16

Композиция

6

6

12

Сәндік-қолданбалы өнер

4

4

8

Мүсін өнері

4

4

8

Көркемдік құрастыру, дизайн және сәулет өнері

4

4

8

Барлығы

34

34

68Технология (ұл балаларға арналған)

5-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8
8

5

Сәндік-қолданбалы өнері элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

5

29


Технология (ұл балаларға арналған)

6-сыныпБөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

7-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау

іс-әрекеті5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

8-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Үй мәдениеті. Тұрмыстағы жөндеу жұмыстары

1
1

8

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
5
Барлығы:

34

6

28


Технология (ұл балаларға арналған)

9-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Қауіпсіздік техникасы және еңбекті қорғау

1

1
2

Ауыл шаруашылығы өндірісінің техникасы мен технологиясы

2

1

1

3

Ағаш пен ағаш материалдарын қолмен және механикалық түрде өңдеу технологиясы

8

1

7

4

Металды қолмен және механикалық түрде өңдеу

8

1

7

5

Сәндік-қолданбалы өнер элементтерін қоса отырып, материалдарды көркем өңдеу технологиясы

6

1

5

6

Электротехника және электроника негіздері

3

1

2

7

Шығармашылық жобалау іс-әрекеті

5
1

8

Қазіргі заманғы өндірісі мен техникалық және кәсіптік білім беру

1
5
Барлығы:

34

7

27


Технология (қыз балаларға арналған)

5-сынып
Бөлімдердің атаулары

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Кабинетте жалпы тәртіп сақтау, қауіпсіздік техникасы ережелері, санитарлық-гигиеналық талаптар және еңбек қауіпсіздігі

1

1
2

Тағам әзірлеу технологиясы

4

1

3

3

Маталармен танысу. Мата өңдеу технологиясы. Тігін машинасымен жұмыс жасау

17

4

13

4

Тұрғын үй ішкі көрінісі

2

1

1

5


Киім және аяқкиім күтімі. Жеке бас гигиенасы

1

1

6

Көкөніс өсіру – өсімдік шаруашылығының бір саласы

3

1

2

7

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

10

24


Технология (қыз балаларға арналған)

6-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Жеміс-көкөніс дақылдарын өсіру технологиясы. Көкөніс саласындағы күзгі жұмыстар

3

1

2

2

Тағам әзірлеу технологиясы

6

2

4

3

Маталармен танысу. Тігін машинасымен жұмыс жасау. Киімді жобалау, дайындау және көркем әшекейлеу

163134

Тұрғын үй интерьері. Тұрғын үй гигиенасы. Киім және аяқкиім күтімі

3


1

2

5

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

8

26


Технология (қыз балаларға арналған)

7-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Тағам дайындау технологиясы

4

1

3

2

Мата түрлерімен танысу. Киімді күту

2

1

1

3

Тігін машинасымен жұмыс жасау

2

1

1

4

Киімді жобалау және дайындау

12

2

10

5

Тұрғын үй интерьері

2

1

1

6

Қолөнер

6

1

5

7

Жоба

6

1

5
Барлығы:

34

8

26


Технология (қыз балаларға арналған)

8-сынып
Бөлімдердің атауы

Сағат саны

барлығы

теория

практика

1

Тағам әзірлеу технологиясы

8

3

5

2

Машинатану элементтері. Тігін бұйымдарын жобалау және дайындау (белдемше)

10

2

8


3

Отбасы экономикасы. Кәсіпкерлік

4

2

2

4

Тұрғын үй интерьері

1

1
5

Қолөнер

6

1

5

6

Жоба

5

1

4
Барлығы:

34

10

24Технология (қыз балаларға арналған)

9-сыныпБөлімдердің атауы

Сағат саны


барлығы

теория

практика


1

Тамақ дайындау технологиясы

8

2

6

2

Тігін бұйымдарын жобалау және дайындау (шалбар)

8

2

6


3

Материалды көкемдік өңдеу

8
6

4


Кәсіби қызмет ету саласының технологиясы

5

2

3


5

Жоба жасау қызметі

5

1

4
Барлығы:

34

9

25


Сызу

9-сынып
Бөлімдер

Сағат саны

1

Кіріспе

1

2

Сызбаларды орындау негізгі ережелері және геометриялық салулар

9

3

Проекциялау әдістері

8

4

Геометриялық денелер мен моделдердің проекциялары

12

5

Кескіндер - көріністер, қималар және тіліктер

12

6

Біріктірулер

6

7

Құрастыру сызбасы

8

8

Құрылыс және топография сызбаларының элементтері

6

9

Графикалық редакторындағы жұмыс негіздері

4

10

Қорыту

2
Барлығы:

68«Дене шынықтыру» білім саласы
Дене шынықтыру

5-9 сыныптар


Бағдар-лама түрлері

Бағдарлама бөлімдері

Оқу тоқсандары

1

2

3

4

Σ

Базалық1. Жеңіл атлетика

7

-

-

7

14

2. Спорт ойындары


14
11

9

34

3. Гимнастика

-

14
-

14

4. Шаңғы дайындығы

-

-

10

-

10

5. Ұлттық ойындар
5

5
10

6. Жүзу

-8

8

Базалық компонент бойынша сағаттар саны:

21

19

26

24

90

Вариативті


1. Аймақтың климаттық жағдайына байланысты

624-122. Мұғалімнің таңдауы бойынша (ұлттық спорт түрлерін қолдану)

Вариативті компонент бойынша сағаттар саны:

6

2

4
12

Оқу жылы бойынша сағаттар саны (Σ)

27

21

30

24

102
Каталог: images -> doc
doc -> 6 Хромтау гимназиясы тәрбие жұмысының жылдық жұмыс жоспары Азаматтық-патриоттық, құқықтық және полимәдениеттік тәрбие
doc -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым және МӘдениет
doc -> Мазмұны Қазақстандағы жоғары білім, Ғылым
doc -> Тәлімгер портфолиосын құрудың негізгі принциптері
doc -> Галилео Галилей Физик или астроном? Сначала давайте посмотрим его краткую биографию… Галилео Галилей
doc -> Оқу жылы бойынша №6 Хромтау гимназиясының тәрбие жұмысы бойынша жылдық есебі
doc -> 6 Хромтау гимназиясының әлеуметтік педагогтың 2013-2014 оқу жылына арнаған жұмыс жоспары


Достарыңызбен бөлісу:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет