Психологияны оқыту әдістемесінен тест тапсырмаларыДата26.08.2017
өлшемі235.2 Kb.
Психологияны оқыту әдістемесінен тест тапсырмалары

1.Оқушыларды жаңа тақырыппен, курс мәселесімен таныстыру, бұл мақсаты...

А)кіріспе сабақтың.

В)бақылау-тіркеу.

С)жаңа білімдерді беру сабағының.

Д)аралас сабақтың.Е)семинар сабақтың.
2.Өтілген материалы жүйеге келтіріп, бекіту, кәсіби іскерлікті меңгеру, бұл қай сабақтың мақсаты.

А)аралас сабақтың.

В)білімдерді бекіту мен қолдану сабағының.

С)бақылау-тіркеу сабағының.

Д)кіріспе сабақтың.

Е)жаңа білімдерді беру сабағының.


3.Бақылау-тіркеу сабақта міндетті болып табылатын сабақтың қандай құрылымдық бөлімі:

А)өздік, бақылау, шығармашылық жұмысты орындау.

В)ұйымдастырушы бөлім.

С)оқушылар айтқанын талқылау.

Д)білімдерді тексеру.

Е)материалды бекіту.


4.Әрбір сабақ үшін сабақтың құрылымдық бөлімінің қайсысы міндетті болып

саналады?А)оқушылар білімін тексеру.

В)жаңа материалы түсіндіру.

С)жаңа материалы бекіту.

Д)өздік жұмыстарды орындау.

Е)қорытынды, сабақ аяқталуы.
5.Білімдерді бекіту мен қолдану сабағының құрылымы, артығын ал.

А)сабақтың тақырыбы мен мақсатын айту.

В)жаңа материалды түсіндіру.

С)жинақталған білімдерді алғаш рет қолдану.

Д)білімдерді жаңа жағдайларда шығармашылықпен қолдану.

Е)сабақ қорытындысы.


6.Білімдерді тексерудің қай түрі оқушылардың жалпы дайындығын, олардың пән жөніндегі түсініктерін анықтауға мүмкіндік береді?

А)алдын-ала.

В)Күнделікті.

С)Тақырыптық.

Д)Кезеңдік.

Е)қорытынды.


7.Білімді тіркеудің қай түрі жазбаша және бақылау жұмыстарын қажет етеді?

А)алдын-ала.

В)күнделікті.

С)Тақырыптық.

Д)Кезеңдік.

Е)қорытынды.
8.Білімдерді тексерудің қай түрі семестрлік және жылдық емтихандарды қажет етеді? А)алдын-ала.

В)Күнделікті.

С)Кезеңдік.

Д)Тақырыптық.

Е)қорытынды.
9.Психологияны оқыту әдістемесі сүйенеді:

А)дидактиканың жалпы принциптеріне.

В)жас ерекшелік психологиясына.

С)тәрбие процесінің заңдылықтарына.

Д)оқыту заңдылықтарына.

Е)жоғарыда айтылғандардың барлығы.


10.Жаңа материалды мазмұндауда оқулық :

А)Қайталамайды.

В)толығымен қайталайды.

С)оның құрылымы қайталанады.

Д)тек мысалдар алынады.

Е)тек анықтамалар алынады.


11.Әр сабақ үшін сабақ құрылымының қай бөлігі маңызды болады?

А)сабақтың мақсатын жариялау.

В)тірек білімін қайта жаңғырту және түзету.

С)өздік жұмыс атқару.

Д)үй тапсырмасын түсіндіру.

Е)жаңа материалды түсіндіру.
12.Семинарлық сабақта сабақтың қай құрылымы міндетті түрде болу керек:

А)өздік жұмысты істеу.

В)сабақ мақсатын түсіндіру.

С)қайталау, жалпылау, ұғымдарды жүйелеу.

Д)үй тапсырмасын түсіндіру.

Е)жоспардың негізгі сұрақтары бойынша сөйлеу.


13.Тәжірибелік сабақтың құрылымына кірмейді.

А)сабақ мақсатын түсіндіру.

В)жаңа материалды түсіндіру.

С)жұмыстың барысы мен әдістемесін түсіндіру.

Д)тапсырманы өз бетімен орындау.

Е)жұмыстың қорытындысын шығару.


14.Жаңа білім беру жолдары:

А)дәріс.

В)әңгіме.

С)әңгімелеу.

Д)Бақылау.

Е)жоғарыда айтылғанның барлығы.
15.Жаңа материалды мазмұндаудың негізгі талаптар:

А)дәріскердің эрудициясы.

В)сөйлеудің эмоционалдығы.

С)жоғарғы ғылыми деңгей.

Д)Дәріс жүйелігі.

Е)жоғарыда айтылғанның барлығы.


16.Аудиторияға 10-15 қысқаша сұрақтарды дайындауда сұраудың қай түрі

қолданылады.

А)Жекелей.

В)фронтальді.

С)Жазбаша.

Д)тақта алдындағы жауап.

Е)карточкалар бойынша сұрау.


17.Жауап таңдаулары бар тапсырмалар мынаған жатады:

А)Фронтальді.

В)бағдарламалы.

С)психологиялық лото.

Д)психологиялық диктант.

Е)психологиялық викторина.
18.Оқушылардың білімін бағалау критерийлеріне жатпайды.

А)жауаптың жылдамдығы.

В)жауаптың толықтығы.

С)Түсініктілік.

Д)Логикалығы.

Е)сөйлеу дұрыстығы.
19.Дәріс, оқытудың қай әдістер тобына жатады?

А)көрнекілік.В)сөздік, ауызша.

С)тәжірибелік.

Д)Ойындық..

Е)бағдарламалы.


20.Оқытудың көрнекі әдісін көрсет?

А)бақылау.

В)мәтін.


С)әңгіме.

Д)дәріс.


Е)дұрыс жауабы жоқ.
21.Әр түрлі белгілерді араластыру арқылы классификация жасаған автор:

А)Ю.К.Бабанский.

В)И.Я.Лернер.

С)М.Н.Скаткин.

Д)М.А.Данилов.

Е)Б.П.Есипов.


22.Оқытушы мен оқушылардың іс-әрекетінінің тәсілдерін байланыстырып оқыту әдістеріне классификация жасаған автор:

А)Ю.К.Бабанский.

В)И.Я.Лернер.

С)М.Н.Скаткин.

Д)М.А.Данилов.

Е)М.И. Махмутов.


23.Дидактикалық мақсаттарына байланысты сабақты классификациялаған автор:

А)Ю.К.Бабанский.

В)И.Я.Лернер.

С)М.Н.Скаткин.

Д)М.А.Данилов.

Е)Б.П.Есипов.


24.Интерактивті оқыту әдістеріне не жатпайды:

А)эвристикалық әңгіме.

В)Пікірталас.

С)«миға шабуыл».

Д)«дөнгелек үстел».

Е)ақыл-ой міндеттерін шешу және мәселе қою әдісі.


25.Дәріс оқуда психологиялық есептерді пайдаланудың негізгі мақсаттарын анықтаңдар/ артығын шығыр/

А)мазмұндалған материалды түсінуге мүмкіндік беру.

В)материал қалай меңгерілгенін, қандай сұрақтарды қайталау керектігін анықтау.

С)игерген материалды бекіту, тереңдету.

Д)студенттерді белсенді жұмысқа тарту.

Е)материалдағы ең маңызды ұғымды бөліп көрсету.


26.Психологияның оқыту әдістемесі бұл...

А)педагогика саласы.

В)оқыту теориясының жеке саласы.

С)жалпы психологияның жеке саласы.

Д)жоғарыда аталғандардың барлығы.

Е)педагогика саласы, оқыту теориясының жеке саласы.
27.А.В.Петровскийдің жалпы психология оқулығы кімдерге арналған:

А)педагогикалық колледж студенттеріне.

В)жоғарғы оқу орынының студенттеріне.

С)бастауыш сынып оқушыларына.

Д)жоғарғы сынып оқушыларына.

Е)ересектерге.


28.Сабақтарға дайындалу кезінде оқытушы пайдаланады:

А)Құжаттарды.

В)Монографияларды.

С)Оқулықтарды.

Д)Хрестоматияларды.

Е)жоғарыдағы айтылғандардың барлығын.


29.Психология бойынша күнтізбелік жоспар қандай мерзімге құрастырылады:

А)Семестрге.

В)оқу жылына.

С)1 айға.

Д)әрбір сабаққа.

Е)пәнді оқудың бәр цикліне.
30.Сабақта уақытты үнемді пайдалану сабаққа қойылатын талаптардың қай тобына жатады:

А)Психологиялық.

В)Ұйымдастырушылық.

С)әдістемелік.

Д)тәрбиелік.

Е)физиологиялық -гигиеналық.


31.Жаңа білімдерді беру үшін қолдануға болады... , артығын ал.

А)дәрісті.В)жаттығуды.

С)Экскурсияны.

Д)Бақылауды.

Е)экспериментті.


32.Түсіндірілетін материалы қабылдау қамтамасыз етіледі:

А)дәріскер эрудициясымен.

В)мазмұндаудың нақты логикасымен.

С)дәріскердің жеке сенімділігі.

Д)барлығы.

Е)дәріскердің зейінімен.


33.Жаңа материалды алғаш бекіту әдістері, артығын ал:

А)көрнекі құралмен түсіндіру.

В)психологиялық есеп.

С)психологиялық диктант.

Д)кинофильм көрсету.

Е)артығы жоқ.
34.Үй тапсырмасына не кіруі мүмкін екенін анықтаңыз:

А)оқулықты оқу.

В)баяндамаларды, рефераттарды жазу.

С)бақылау жазбаларын өңдеу.

Д)а мен б жауаптары.

Е)барлығы.


35.Күнтізбелік жоспарды құру кезінде сабақ конспектінің қай бөлігі міндетті түрде анықталады?

А)пәнаралық байланыстар.

В)көрнекі құралдар.

С)жаңа материалды баяндау жоспары.

Д)оқытушының нұсқауы.

Е)жоғарыдағының барлығы.
36.осымша әдебиеттер оқушылар мен студенттерге не үшін ұсынылады:

А)Оқуға.


В)конспект жазуға.

С)Рецензиялауға.

Д)Аннотациялауға

Е) барлығы.
37. Психология бойынша күнтізбелік жоспар мынаның негізінде құрылады:

А)бағдарламалар.

В)оқу жоспары.

С)оқу орнының жылдық жоспары.

Д)Оқулықпен.

Е)қосымша әдебиеттер.


38.Сабаққа талаптардың қай тобына мыналар қатысты: оқушылардың оқу іс- әрекетін олардың жас және жекелей ерекшеліктеріне сәйкес ұйымдастыру

А)тәрбиелік.

В)физиологиялық-гигиеналық.

С)әдістемелік.

Д)Психологиялық.

Е)ұйымдастырушылық.


39.Өткен материалдың нақтылығы мен тереңдігін, алынған білім, дағды, іскерліктердің сапасы тексеру бұл қай сабақтың мақсаты

А)аралас сабақ.

В)кіріспе сабақ.

С)бақылау-тексеру сабақ.

Д)білімді жалпылау мен жүйелеу сабағы.

Е)тәжірибелік сабақ.
40.Өткен материалдар негізінде жаңа тақырыпты түсіндіру, оның мақсаты?

А)бақылаулық-есептік сабақ.

В)аралас сабақ.

С)кіріспе сабақ.

Д)білімді қолдану мен бекіту сабағы.

Е)семинарлық сабақ.


41.Жаңа материалды алғашқы бекіту әдістерін жікте

А)Жаттығу.

В)кинофильм көрсету.

С)психологиялық есеп.

Д)көрнекі құралдармен түсіндіру.

Е)жоғарыдағылардың барлығы.


42.Үй тапсырмасының мазмұны.Артығын ал.

А)қосымша әдебиеттерді оқу.

В)сөз жұмбақ, ребустар құру.

С)мектепте сабақты бақылау.

Д)баяндамалар жазу.

Е)бақылау жазбаларын өңдеу.


43.Сұрақ қою барысында барлық сынып оқушыларын тарту үшін

қандай әдістерді қолдану керек...

А)қосымша және сүйемелдеу сұрақтар.

В)білімді объективті тіркеу.

С)жауаптарды өзара талдау.

Д)мұғалім ңұсқауы.

Д)жоғарыда айтылғанның барлығы.
44. Білім тіркеудің қай түрі әр сабақта қолданылады?

А)алдын-ала.

В)күнделікті.

С)Тақырыптық.

Д)Кезеңдік.

Е)қорытынды.


45.Жазбаша, бақылау жұмыстарын білім тіркеудің қай түрі қарастырылады?

А)алдын-ала.

В)Күнделікті.

С)Тақырыптық.

Д)кезеңдік.

Е)қорытынды.


46.Мына талаптар оқытудың қай әдісіне жатады: конспект жазуды басқару, ғылымилық, оқудың техникасы, сөздік корының байлығы.

А)әңгіме.

В)Бақылау.

С)дәріс.

Д)Эксперимент.

Е)әңгімелеу.
47.Оқытудың қай әдісі тәжірибелік іскерліктерді және дағдыларды

қалыптастырады...

А)диалог әдісі.

В)Пікірталас.

С)әңгіме

Д)жаттығулар.

Е)мәселелік жағдайларды туғызу.


48.Оқыту әдістерінің қай түріне мыналар жатуы мүмкін: эвристикалық әңгіме, пікірталас, дөңгелек үстел, іскерлік ойын.

А)интерактивті.

В)Топтық.

С)Жекелей.

Д)Бағдарламалы.

Е)мәселелелік.
49.Хабар көзіне байланысты оқыту әдістерінің классификациясына жатады:

А)сөздік, көрнекі. практикалық.

В)көрнекі, түсіндірме, проблемалық.

С)Практикалық, проблемалық.

Д)түсіндірме.

Е)проблемалық.


50.Оқу-танымдық іс-әрекет сипатына сәйкес игеру тәсілі бойынша жіктеу / артығын шығар/

А)Репродуктивті.

В)Мазмұндау.

С)практикалық.

Д)Түсіндірме.

Е)Проблемалық.


51.Студенттерге психологиялық білім беру әдіс-тәсілдерін, оқытудың принциптері мен формаларын, оқытуды ұйымдастырудың жолдарын таныстыратын психологияның саласын көрсет:

А)Педагогиканы оқыту әдістемесі.

В)Оқыту теориясы.

С)Психологияны оқыту әдістемесі.

Д)Педагогикалық психология.

Е)Психология негіздері.


52.«Маған айтшы – мен ұмытып қаламын; маған көрсетші – менің есімде қалады; өзіме істетші – мен сонда түсінемін»- делінетін нақыл сөз қай оқыту әдісінен көрініс табады:

А)Интерактивті оқыт.

В)Бағдарламаланған оқыту.

С)Проблемалық оқыту.

Д)Дәстүрлі оқыту.

Е)Компьютерлік оқыту.


53.Берілген сұраққа кез-келген оқушы жауап бере алатын әдістің бірі-

А)Әңгемелесу әдісі.

В)Миға шабуыл.

С)Дискуссия.

Д)Дөңгелек үстел.

Е)Іскерлік ойын.


54.Бұл өмірлік жағдайлардың белгілі бір мінез-құлық немесе эмоционалдық жақтарын меңгеру ниетінде алдын-ала бөлінген рөлдер арқылы қатысушы топтардың сахналап ойнау әдісі -

А)Эвристикалық әңгіме.

В)Дельфи әдісі.

С)Ми штурмы.

Д)Рөлдік ойын.

Е)Дискуссия.


55.Теориялық материалды ұсынудың тиімді материалдарының бірі болып табылады:

А)Дискуссия.

В)Миға шабуыл.

С)Іскерлік ойын.

Д)Рөлдік ойын.

Е)Шағын лекция.


56.Денеге және психологияға түскен салмақты кетіру мақсатында қолданылады, сондай-ақ коммуникативтік машықты (қарым-қатынасты) дамытуға мүмкіндік береді

А)Ширату.

В)Тынығу.

С)Рөлдік ойын.

Д)Іскерлік ойын.

Е)Дөңгелек үстел.


57.Қатысушылардың талқылап отырған тақырыптарының реакциясын ұғынуға, оқуды ұйымдастыру мен өткізудің кемшіліктері мен артықшылықтарын көруге, нәтижелерін бағалауға мүмкіндік береді:

А)Кері байланыс.

В)Семинар шолу.

С)Семинар дискуссия.

Д)Лабораториялық сабақ.

Е)Семинар аукцион.


58.Бұл жұмыс нәтижесіне және қажетті машықты дамытуға қол жеткізуге бағытталған, машықтану және қандай да бір саладағы жүйелі тапсырмаларды, әрекеттерді немесе ойындарды орындай білу

А)Танымдық ойындар.

В)Дидактикалық ойындар.

С)Іскерлік ойындар.

Д)Пікірталас.

Е)Тренинг.


59.Әрбір қатысушы өзін ұсынылған рөл жағдайында көрсетеді, сол не басқа жағдайды айтарлықтай шынайы байқайды, сол не басқа әрекеттердің салдарларын сезінеді және шешім қабылдайтын оқыту әдісі

А)Іскерлік ойын.

В)Рөлдік ойын.

С)Пікірталас.

Д)Тренинг.

Е)Жарыс сабақ.


60.Оқу әдісінде оқытушылардың қабылдаған сұрақтарға жауап алу арқылы жүруі, мәселелік оқыту әдісінің түрі:

А)Дискуссия.

В)Миға шабуыл.

С)Ой талқы.

Д)Эвристикалық әңгіме.

Е)Дөңгелек үстел.

61.Оқытушы мен оқушының өзара әрекет етуін жүзеге асу барысындағы сұхбаттасып оқыту тәсілі -

А)Бағдарлап оқыту.

В)Интерактивті оқыту.

С)Проблемалық оқыту.

Д)Дәстүрлі оқыту.

Е)Деңгейлеп оқыту.


62.Психологияны оқыту пәніндегі ең маңызды принциптің бірі-

А)Дидактикалық принцип.

В)Көрнекілік принцип.

С)Саналылық пен белсенділік принципі.

Д)Ғылымилылық принципі.

Е)Теория мен практиканың байланыс принципі.


63.Кемеліне жеткізіп автоматтандырылған іскерлік бұл-

А)Іскерлік.

В)Дағды.

С)Үйрету.

Д)Оқыту.

Е)Білім.
64.Оқушылардың осы пәнді оқуға тарту, жұмысқа қызығушылығын қалыптастыру дидактикалық қызметтің қандай түріне жатады?

А)Ақпараттық.

В)Хабарлық.

С)Дидактикалық.

Д)Бақылау.

Е)Мотивтік.
65.Қазіргі мектептерде оқытудың негізгі түрлерін көрсет

А)Түсіндірмелі-көрнекі.

В)Проблемалық оқыту.

С)Бағдарламалы оқыту.

Д)Компьютерлік оқыту.

Е)Барлық жауап дұрыс.


66.Өз бетінше білім алуға, шығармашылық ойлауға оқушылардың танымдық белсенділігін дамытуға бағытталған оқытудың түрі

А)Проблемалық оқыту.

В)Бағдарламаланған оқыту.

С)Компьютерлік оқыту.

Д)Дәстүрлі оқыту.

Е)Түсіндірмелі-көрнекі оқыту.


67.«Оқыту әдістерінің тиімділігі, оның дамудан бір сатыға жоғары тұруынан көрінеді» - деп айтқан кім?

А)К.Д.Ушинский.

В)Л.С.Выготский.

С)А.С.Макаренко.

Д)З.Фрейд.

Е)Д.Эльконин.


68.Бағдарлап оқыту әдісі 50жылдары қай елде пайда болды?

А)АҚШ.


В)Франция.

С)Англия.

Д)Жапония.

Е)Ресей.
69.Оқыту мәселесін меңгеруде,оны деңгейлеп оқытудың тиімділігін атап көрсеткен –

А)Л.С.Выготский.

В)Н.Ф.Талызина.

С)И.П.Павлов.

Д)С.Л.Рубинштейн.

Е)П.П.Блонский.
70.Сабақты алғаш жіктеген кеңес дидактигі:

А)А.Щукина.

В)С.Махмутова.

С)Д.Казанцева.

Д)С.Макаренко.

Е)К.Ушинский.


71.Сабақ түрлерінің құрылымы неше бөлімнен тұрады?

А)2.


В)3.

С)4.


Д)5.

Е)6.
72.Сабақтың ұйымдастыру бөлімі қанша уақытты қамтиды?

А)1 минут.

В)1-2 минут.

С)1-3 минут.

Д)5 минут.

Е)4-5 минут.
73.Бағдарлап оқыту әдісін енгізген қай ғалым?

А)Б.Ф.Скиннер.

В)Ж.Пиаже.

С)П.Блонский.

Д)С.Рубинштейн.

Е)З.Фирсов.


74.Мұғалім бір мезетте барлық оқушылармен біркелкі тапсырма орындап, ортақ іс-әрекет төңірегінде бірқалыпты оқу жұмыстарын жүргізуі, бұл –

А)Оқытудың топтық формасы.

В)Жұптасып оқыту формасы.

С)Ұжымдық формасы.

Д)Фронтальдық оқыту.

Е)Жеке дара оқыту.


75.Ара қатынас өзара ықпал жасау әрекеттерін сақтаумен, біртұтас мақсат мүддесі ортақ, біртекті жұмыс бағытында,біріккен ұжымдық қатынас оқытудың қандай формасына жатады?

А)Жұптасып оқыту формасы.

В)Ұжымдық формасы.

С)Фронтальдық оқыту.

Д)Жеке дара оқыту.

Е)Оқытудың топтық формасы.


76.Бағдарламада көрсетілген оқыту мазмұнын жүзеге асыру мен қойылған мақсатқа жетудің ең тиімді жолмен қамтамасыз ететін формалар, әдістемелер, құралдар жүйесі, бұл –

А)Педагогикалық технологиялар.

В)Оқыту технологиясы.

С)Білім технологиясы.

Д)Әдістер технологиясы.

Е)Психологиялық жүйелер технологиясы.


77.Деңгейлеп саралап оқыту әдісін енгізген -

А)В.Фирсов.

В)А.Макаренко.

С)Д.Эльконин.

Д)К.Ушинский.

Е)Ж.Пиаже.


78.Студенттердің өзіндік ойлауын және шығармашылық белсенділігін көрсетудің маңызды формасы-

А)Дәріс.


В)Семинар.

С)Шағын лекция.

Д)Диспут.

Е)Пікірталас.


79.Оқыған пәннің меңгеру сапасын көрсететін әдіс-

А)Бақылау.

В)Бағалау.

С)Тексеру.

Д)Үйрету.

Е)Қорытындылау.


80.Материалды игеру не игерілгеннің сапасын көтеру мақсатында, оқу әрекетін көп мәрте қайталау мен орындау қайта жасау, дағдылану, шығармашылық сипатқа ие оқытудағы практикалық әдістердің бірі-

А)Семинар.

В)Лабораториялық тапсырма.

С)Жаттығу.

Д)Дәрісбаян.

Е)Дискуссия.


81.Оқу орындарындағы ең маңызды нормативтік құжаттардың бір бөлімі, білім берудің мемлекеттік негізі болып табылатын бағдарлама-

А)Білім стандарты.

В)Мемлекеттік стандарт.

С)Типтік бағдарлама.

Д)Оқу-жұмыс бағдарламасы.

Е)Тақырыптық жоспар.


82.Мемлекеттік білім стандарты негізінде нақты пән бойынша құрастырылатын құжат -

А)Типтік бағдарлама.

В)Оқу-жұмыс бағдарламасы.

С)Білім стандарты.

Д)Мемлекеттік стандарт.

Е)Тақырыптық жоспар.


83.Белгілі бір тәртіпте іске асырылатын, мұғалім оқушылардың іс-әрекеттерінің сәйкестенуінің сыртқы көрінісі, бұл-

А)Оқыту.


В)Білім беру.

С)Оқытуды ұйымдастыру формасы.

Д)Тәрбие беру.

Е)Оқыту теориясының негізі.


84.Дер кезінде түзету үшін және тиімділікке жету мақсатында жүргізілетін бақылау түрі-

А)Үнемі бақылау.

В)үздіксіз бақылау.

С)оқу іс-әрекетін бақылау.

Д)Бағалау.

Е)Педагогикалық бақылау.


85.Теориялық сұрақтарды кең мағынада қарастыратын, диалогты формада өткізілетін, түрлі ойлардың қақтығысуы, бұл-

А)Эвристикалық әңгіме.

В)Миға шабуыл.

С)Іскерлік ойын.

Д)Дискуссия.

Е)Ой талқы.


86.Игеруге қажет объект, құбылыс кейбір ұғым, заңдылықтардың мәнді қасиетін талқылау, талдау, мысал келтіру жолымен дәлелдеп, оқушы санасына енгізудің сөздік әдістерінің бірі-

А)Әңгімелесу.

В)Түсіндіру.

С)Дәрісбаян.

Д)Дскуссия.

Е)Сұхбат.


87.Оқытушы ақпаратты дайын күйде хабарлап түсіндіреді, ал оқушы меңгерген ұстаз тапсырмасын сол күйде қайталап беруі, қандай оқу әдісіне жатады-

А)Проблемалық оқу.

В)Қайта жасау, репродуктивті.

С)Түсіндірмелі-көрнекі.

Д)Сөздік.

Е)Іс-әрекеттік.


88.Сабақ тақырыбына байланысты, оқушылар топқа бөлінеді, әрбір топ спектакль, ертегі, телехабар формасында бағдарламаның бөлімі, тақырыптың негізгі идеясын ашуы тиіс семинар сабақтың түрі:

А)Семинар аукцион.

В)Семинар шолу.

С)Семинар практикум.

Д)Семинар дискуссия.

Е)Семинар баяндама.


89.Сабақ барысында оқу міндетін шешудегі өзара көмекке негізделген оқуышалар тобының белгілі бір жұмыс көлемін атқаруын көздейтін оқыту тәсілі-

А)Топтық танымдық жұмыс.

В)Ұжымдық жұмыс.

С)Іскерлік ойын.

Д)Рөлдік ойын.

Е)Фронтальдық жұмыс.


90.Негізгі өзара байланыс оқу әрекеттері екі оқушының қатысуымен орындалады:

А)Оқудың ұжымдық формасы.

В)Жұптасып оқу формасы.

С)Оқудың топтық формасы.

Д)Жеке дара оқу формасы.

Е)Толық сыныппен жұмыс.


91.Қай уақыттан бастап психологияның салалары бойынша жоғары оқу орындарында дәрістер оқыла бастады?

А)XX ғ. басы.

В)XIX ғ. аяғы.

С)XVIII-XIX ғ.ғ.

Д)XVI ғ.басы XVII ғ.аяғы.

Е)XX –XIX ғ.ғ.

92.Алғашқы 1996 жылғы «Психологины оқыту әдістемесі» журналының авторы, Британдық психологтар қоғамының мүшесі

А)Н.Стефен.

В)М.Лизунова.

С)М.Майерс.

Д)Б.Бубнов.

Е)С.Корнилов.


93.Психодиагностикалық дағдыларды меңгеруді, өзін-өзі тануда қолданылатын әдістердің бірі-

А)Тренинг.

В)Психологиялық тест.

С)Психологиялық бақылау.

Д)Эксперимент.

Е)Әңгімелесу әдісі.


94.Бақылау мен бағалаудың негізгі принциптерін атап көрсет

А)Объективтілік.

В)Валидтілік.

С)Нақтылық.

Д)Дифференцациялау.

Е)Барлық жауап дұрыс.


95.Махмутов сабақтың неше типін көрсетті?

А)3.


В)4.

С)5.


Д)6.

Е)7.
96. «Педагогикалық көзқарасқа сүйенсек, проблемалық оқытуда, оқушы жүйеге мәселені шешу,мәселелік міндет қою, бағдарлап оқыту мазмұнын енгізеді» -деп айтқан

А)И. Я. Лернер.

В)Б.Скиннер.

С)Л.С.Выготский.

Д)М.Махмутов.

Е)М.Майерс.
97. «Белсенді даму зонасын» оқыту процесінде көрсеткен ғалым?

А)Б.Бубнов.

В)С.Корнилов.

С)Б.Скиннер.

Д)Л.С.Выготский.

Е)М.Махмутов.


98.Оқу формасының ұзақтығы бойынша кредиттік оқыту қанша уақытты қамтиды?

А)30минут.

В)50 минут.

С)90 минут.

Д)45 минут.

Е)70 минут.


99.Сабақтың жалпы талаптарымен бірге қандай талаптар қойылады?

А)Дидактикалық, тәрбиелік.

В)Дамытушылық, ақпараттық.

С)Тәрбиелік,дамытушылық.

Д)Дидактикалық, тәрбиелік, дамытушылық.

Е)Тәрбиелік, мазмұндық.

100.Сабақ құрылымын классификациялауда 4 бөлікке бөліп құрастырып негізін салушылар-

А)Я.Коменский,А.Гербард.

В)А.Щукина,Махмутов.

С)А.Макаренко, К.Ушинский.Д)Я.Коменский, Махмутов.

Е)А.Гербард, А.Макаренко.
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет