Тест сұРАҚтары қаржы дегеніміз не?бет1/3
Дата28.01.2018
өлшемі0.71 Mb.
  1   2   3
ТЕСТ СҰРАҚТАРЫ

1. Қаржы дегеніміз не? D

А) Азаматтардың ақшалары.

В) Айырбас процесіндегі ақшалар.

С) Коммерциялық банктердің ақша қаражаттары.

D) Мемлекеттің ақша қаражат қорлары.

Е) Жекеменшік шаруашылық субъектілерінің қаражаттары.2. Мына іс-қимылдың қайсысы қаржылық қызметке жатады? С

А) Коммерциялық банктердің ақшалай операциялары.В) Азаматтардың ақша-тауар, тауар-ақша процесіндегі әрекеттері.

С) Мемлекеттің немесе мемлекеттің өкілетті органдарының әрекеттері.D) Шетелдік занды тұлға - резиденттің ақшалай операциялары.

Е) Кәсіпкерлік қызмет объектілерінің ақшалай операциялары.3. Валюта дегеніміз не?С

А) Тек шетелдің ақша қаражаттары.

В) Тек өзімізге достас елдердің ақша қаражаттары.

С) Қандай да болмасын мемлекеттің ақша бірлігі.

D) Тек еркін жүретін ақша бірлігі.

Е) Жартылай айналымға түсетін шет елдің ақшасы.4. Қаржылық құқықтың пэні дегеніміз не?В

А) Ақшаға байланысты туындайтын қатынастардың барлығы.В) Мемлекеттің қаржылық қызметінің барысында туындайтын қатынастар.

С) Азамат пен жеке меншіктегі кәсіпорын арасында ақшаға байланысты пайда болатын қатынас.

D Екі жеке меншіктегі кэсіпорын арасында ақшаға байланысты туындайтын қатынас.

Е) ҚР азаматы мен ҚР Президенті емес арасында пайда болатын қатынас.

5. Қаржылық қызметтің мақсаты?D

А) Мемлекеттің кэсіпорындарды ақшалай қамтамасыз ету.В) Қоғамның мұқтаждығын ақшамен қамтамасыз ету.

С) Азаматтарға ақшалай жэрдем көрсету.D) Қоғамның әлеуметтік-экономикалық инфрақұрылымдарының ойдағыдай қызмет атқаруына қолайлы жағдай туғызу.

Е) Мемлекеттің өкілді және атқару билігі органдарын ақшалай қамтамасыз ету.

6. Мемлекеттің қаржылық қызметінің құқықтық негіздері?D

А) Қаржы министрлігінің нормативті актісі.

В) Министрліктер мен ведомстволардың нормативті актілері.

С) Қаржылық-құқықтық шарттар.

D) ҚР Конституциясы жэне қаржылық заңдар.

Е) Мемлекеттік банктер мен сақтандыру компанияларының нормативті актілері.7. Қаржылық-қуқықтық қатынастар? B

А) Мемлекеттік емес банктердің қызметтері саласындағы қатынастар.

В) Қаржылық-құқықтық нормалармен реттелген қатынастар.

С) Айырбастау процесінде туындайтын ақшалай қатынастар.D) Кәсіпкерлік, коммерциялық қызмет саласындағы ақшалай қатынастар.

Е) Министрліктер мен ведомстволарды құру кезінде туындайтын қатынастар.8. Қаржылық құқығы неге құқық саласы болып есептелінеді? E

А) Өзіне тән қүқық нормалары болғандықтан.

В) Қаржылық қатынастарды реттейтін болгандықтан.

С) Мемлекеттің өркендеуіне эсерін тигізетін күқық болғандықтан.

D ) Өзіне тән ақша қорлары болғандықтан.

Е) Өзіне тэн қүқықтық реттеу пэні жэне қүқықтық реттеу әдістері болғандықтан.

9. Орталықтандырылган қаржылар? C

А) Министрліктер мен ведомстволардың ақша қорлары.В) Бюджеттік ұйыдардың ақша қорлары

С) Республикалық бюджет пен жергілікті бюджет.D) Мемлекеттік кәсіпорындардың ақша қорлары.

Е) Мемлекеттік емес сақтандыру ұйымдарының ақша қорлары.10. Біржақты-өктем құқықтық реттеу әдісі? B

А) Қатысушы екі жақтың заң жүзіндегі теңдігін белгілейді.В) Императивті сипатта болғандықтан екі жақтың тең құқықтық емес екендігін білдіреді.

С) Екі кәсіпорын арасындағы қатынастарды реттейді.D) Екі азаматтың арасындағы қатынастарды реттейді.

Е) Шетелдік кэсіпорын мен жеке меншік кәсіпорынның арасындағы қатынастарды реттейді.

11. Қаржылық қатынастардың пайда болу саласы? D

А) Коммерциялық банктердің қызметі барысында.

В) Шаруашылық субъектілерінің қызметтері барысында.

С) Мемлекеттік кәсіпорындардың қызметтері барысында.D) Мемлекеттік ақша қаражаттарын қалыптастыру және бөлу барысында.

Е) Сақтандыру ұйымдарының ақша қаражаттарына байланысты пайда болған қатынастар.

12. Айналымдағы ескі ақшаларды белгілі бір арақатыстықты
қолданып, ірі ақшаларға айырбастау қалай аталады? C

А) Дамно.

В) Дефляция.

С) Деноминация.D) Ревальвация.

Е) Девальвация.13. Салық дегеніміз? E

А) Азаматтың, заңды түлғаның өз мемлекетіне ерікті түрде көрсеткен қайырымдылығы.В) Мемлекеттің салық төлеушілерге көрсеткен қызметіне сәйкес төленген баламалы төлем.

С) Мемлекеттің бюджетін қалыптастыру мақсатында мемлекеттің салық төлеушілерден алған қарызы.

D) Салық төлеушілердің құқыққа сай емес эрекеттеріне байла-нысты қолданылатын қаржылық-құқықтық санкция.

Е) Қандай да болмасын тұлғаның мемлекет шығыстарының ор-нын толтыруға қатысуын (қатысу қажеттілігін) шарттайтын міндетті төлем.

14. Мына белгілердің қайсысы салық салу саласында қолданылатын императивті құқықтық реттеу әдісіне тэн емес? D

А) Салық телеушілердің мемлекеттің біржақты өтем талабын

орындаудан бас тартуға қақысы жоқ.

В) Салық төлеушілердің осы салада жүріп-түру, мінез-құлық тәртібін таңдау мүмкіндігі мүлдем жоқ.

С) Мемлекеттің әмірлі талабын орындату мәжбүр ету механизмімен қамтамасыз етілген.D) Мемлекет пен салық төлеушілердің құқықтары мен міндеттері біршама теңдестірілген.

Е) Мемлекеттің талабын орындамау зандары жауапкершілікке алып келеді.

15. Қаржылық бақылаудың ең негізгі әдісі? D

А) Ақша қаражаттарын немесе тауарлық-материалдық құндылықтарды түгендеу.В) Сот практикаларын, азаматтардың үсыныс, етініштерін тек-серу.

С) Қаржылық есеп беру қүжаттарын талдау және қайта есептеп

тексеру

D) Ревизия.Е) Алғашқы ақша құжаттарын тексеру
16.Мемлекеттік кәсіпорынның ақша қорларының ең бастысы? C

А) Әлеуметтік даму қоры.

В) Материалдық марапаттау қоры.

С) Жарғылық қор.

D) Өндірісті, ғылым мен техниканы дамыту қоры.

Е) Жолақы төлеу қоры.17. Республикалық меншіктегі ақша қорлары? C

А) Жергілікті бюджеттер.В) Мемлекеттік банктер мен жеке меншіктегі банктердің ақша қорлары.

С) Мемлекеттік шаруашылық субъектілерінің ақша қорлары.

D) Бюджеттің ақша қоры.

Е) Жергілікті экімшіліктердегі ақша қаражаттары

18. Сақтандыру құқығының пәні . D

A) Тек азаматтарды сақтандыруга байланыстытындайтын қатынастарВ) Тек белгілі бір объектілерді сақтандыруға байланысты туындайтын қатынастар.

С) Тек табиғи апаттардан сақтандыруға байланысты туындайтын қатынастар.

D) Кешенді құқықтық институт ретінде ерікті және міндетті сақтандыруды жүзеге асыру кезінде туындайтын қатынастар.Е) Тек төтенше жағдайлардан сақтандыру барысында туындайтын қатынастар.

19. Салықтың құқықтық негіздері болып табылатын A

А) ҚР заңцары.

В) Парламенттің қаулылары.

С) Үкіметтің қаулылары.

D) Үкіметтің қаулылары, Премьер-министрдің актілері.

Е) Әкімдердің актілері.20.Акцизделетін тауарларға жатпайтын: E

А) Спирттің барлық түрі.

В) Ликер-арақ өнімдері, хрусталь, электр энергиясы.

С) Арақ, темекі, бензин.

D) Бриллиант, алтыннан жасалатын зергерлік бүйымдар, жеңіл автомобильдер.

Е) Авиациялық бензин.21.Мемлекеттің қаржылық қызметтегі функцияларына жатпайтын: A

А) Бақылау функциясы

В) Мемлекеттік шараларды ақшамен қамтамасыз ету.

С) Ақша қаражаттарын жүмылдыру.D) Қадағалау функциясы.

Е) Алимент төлеуден қашып жүргендерді іздестіру.22. ҚР заңды төлем құралы болып табылатын: A

А) Тек қана ҚР-ң үлттық валютасы - теңге.

В) Қазақстандық теңге, сондай-ақ заң актілерімен, Ұлттық Банкінің нормативті актілерімен басқа да төлем құралдары белгіленеді.

С) Қазақстандық теңге мен Үлттық Банк белгілеген төлем құралы.D) Қазақстандық теңге және тек заң актілерімен белгіленген

төлем құралы.Е) Қазақстандық теңге, ҚР заң актілерімен белгіленген және Үкіметтің қаулыларымен белгіленген төлем қүралдары

23. ҚР ақша бірлігін ауыстыру, оның тәртібі, мерзімдері, шарттарын белгілеу құқығы кімде? C

А) ҚР Парламентінде.

В) ҚР Үлттық Банкісінде.

С) ҚР Президентінде.D) ҚР Үкіметінде.

Е) ҚР Үлттық Банкі жэне басқа да банктерінде.24. Қаржылық қызметтің нормативті сипаттағы қүқықтық формасы болып табылады: E

А) Салық кезін жасырып қалғаны үшін әкімшілік жауаптылыққа тарту туралы соттың қаулысы.

В) Қолдан бағалы қағаз жасағаны үшін қылмыстық жауаптылыққа тарту туралы соттың үкімі.

С) Материалдық зиянның орнын толтыру туралы соттың шешімі.

D) Жер салығын төлеудің мерзімі, көлемі, уақытын көрсететін салық инспекциясының актісі.

Е) ҚР Үлттық Банкісінің ломбардтар туралы

25. Кредиттеуге тән белгі? E

А) Қайтара алмауы.

В) Мерзімі көрсетілмеуі.

С) Қатаң құпия түрде берілуі.D) Міндетті түрде ақшасыз формада болуы.

Е) Қайтарылатындығы.26. Мақсаты көрсетілген қаржыландыру қалай аталады? B

А) Дотация.

В) Субвенция.

С) Ревальвация.D) Девальвация.

Е) Кредиттеу.27. Қаржылаидырудың белгілеріне жатпайды?A

А) Ақшасыз түрде болуы.

В) Мерзімсіз түрде болуы.

С) Қайтарылмайтын түрде болуы.D) Үстеме баға қосылып қайтарылуы.

Е) Қолданылу мақсатыньщ кей жағдайда көрсетілуі.


28. Эмиссия дегеніміз не? C

А) Артық ақша белгілерін айналымнан алып тастау.В) Белгілі бір арақатынастықты сақтай отырып ақшаның бағалылығын өзгерту.

С) Жаңадан ақша белгілерін айналымға шығару.В) Қайтарылмайтын негізде ақша қаражаттарын беру

Е) Қайтарылатын негізде ақша қаражаттарын беру.29. Ақша қоры дегеніміз не? A

А) Белгілі бір мақсаттарға арналған мемлекеттің ақша қаражат қорлары.

В) Шетелдік қатысуы бар банктің ақшасы.

С) Қогамдық бірлестіктердің қаражаттары

. Д ) Саяси партиялардың қаражаттары

Е) Мемлекттік емес үйымдардың ақша қаражаттары
30. Мемлекеттің қаржы жүйесін қалыптастыруға әсерін тигізетін факторлар? A

А) Мемлекеттің түрі, формасы жэне экономикасының қай меншікке негізделгендігі.

В) Халқының саны.

С) Мемлекеттік органдарының саны.

Д) Мемлекеттегі үлттардың түрлері.

Е) Мемлекеттегі қоғамдық бірлестіктердің түрлері.

31. Мемлекеттік бюджеттің негізгі кіріс көзі? A

А) Азаматтардың оз ақшаларын банкте сақтауы.

В) Салықтар.

С) Баждар.Д) Ақшаны эмиссиялау.

Е) Қайырымдылықтан түскен қаражат.32. Мемлекеттің ақша қорларын бөлу тәсілі болып табылады? C

А) Эмиссия.

В) Баждар алу.

С) Кредиттеу.

Д) Ақша қорларын пайдаланудың экономикалық нормативтерін белгілеу.

Е) Ақша қорларын пайдалануға бақылау жүргізу.33. Ақша қорларын пайдалануды үйымдастыру әдісіне жататын: D

А) Қаржыландыру.

В) Кредиттеу.

С) Қор иесінің оз міндеттемелерін орындауы.Д ) Ақша қорларының қолданылу мақсатын белгілеу.

Е) Өз шаруашылық қызметінің нәтижесінде түскен кірістерін пайдалану.

34. Банк болып табылады: E

А) Кез келген заңды түлға.В) Ұлттық Банктің банкілік операция жүргізуге лицензиясын алған кез келген түлға.

С) Кез келген коммерциялық зацды түлға.Д) Әділет министрлігінде бапк рстінде тіркелген коммерциялық үйым.

Е) Әділет министрлігінде банк ретінде тіркелген және ¥лт-тық Банктің банкілік операция жүргізуге оң қорытындысын жэне ҚР-ның қаржылық бақылау агенттігінің лицензиясын алған коммерциялық ұйым.

35. Банкті ашу туралы өтінішті қарау мерзімі: A

А) 1 ай.

В) 2ай.

С) Зай

Д) 5ай.

Е) 9ай.

36. Банктіц қүрылтайшылары мемлекеттік тіркеуге окілетті органға қанша уақыт ішінде барады? B

А) 1 ай.

В) 2ай.

С) Зай.

Д) 4ай.

Е) 5 ай.

37. Банкті мемлекеттік тіркеуді кім жүзеге асырады? D

А) Ішкі істер министрлігі.

В) Саудаминистрлігі.

С) Қаржы министрлігі.

Д) Әділет министрлігі.

Е) ¥лттық Банк.

38. Қазақстан Республикасының резиденті: E

А) Салық жылында ҚР аумағында 30 күннен астам уақытт болған жеке тұлға.

В) Салық жылында ҚР аумағында 40 күннен астам уақыт болған жеке түлға.

С) Салық жылында ҚР аумағында 150 күннен астам уақыт болған жеке түлға.

Д) Салық жылында ҚР аумағында 200 күннен астам уақыт болған түлға.

Е) Салық жылында ҚР аумағында 180 күннен астам уақыт болған түлға


39. Салық жылы дегеніміз қандай уақыт? B

А) Календарлық жыл.В) 31 наурыз бен келесі жылдық 30-шы наурызы ортасындағы уақыт.

С) 1 қыркүйек пен 31 тамыздың ортасы.

Д) 15-ші желтоқсан мен келесі жылдың 15-ші желтоқсан арасы.

Е) ҚР Парламенті анықтаған уақыт.40. Қаржылық заңдар дегеніміз не? D

А) Тек нақты қаржылық заңдар.В) Атқару билігі органдарының қаржылық-құқықтық актілері

С) Бюджет, бюджет жүйесі туралы заңцар.

Д) Қаржылық заңдардың, заңға сэйкес қаржылық, құқықтық актілердің, Президент Жарлықтарының, қаулылардың, нұсқаулардың, т.б. жиынтығы

Е) Президенттің нормативті актілері.41. Мемлекеттік кәсіпорындардың бюджетке төлейтін телемдерінің аталымы? D

А) Салықтар.

В) Баждар.

С) Алымдар.Д) Міндетті төлемдер.

Е) Міндетті аударымдар.42. Бюджеттік құқық реттейтін қоғамдық қатынастарға қайсысы жатады? B

А) Банктердің ақша қорларын қалыптастыру кезінде туындайтын қатынастар

В) Қаржыландыру процесінде туындайтын қатынастар.С) Сақтандыру өтемдерін төлеу кезінде туындайтын қатынастар.

Д) Ақша айырбастау процесінде туындайтын қатынастар.

Е) Мемлекеттік несиелеу барысында туындайтын қатынастар.43. Табыс салыгын төлеушілерге жатпайды? E

А) ҚР азаматтары.В) Шет мемлекеттердің азаматтары

С) Азаматтағы жоқ адамдар.Д) ҚР резидент - заңды тұлғалары

Е) ҚР Ұлттық Банкі
44. Нормативті сипаттағы қаржылық-құқықтық актіге тән белгі? E

А) Нақты субъектіге арналып шығарылуы.

В) Негізінен эрекет ету мерзімінің шектелуі.

С) Құқық нормаларының болмауы.Д) Бір рет қана қолданылатындығы.

Е) Жалпыға міндеттілігі.45. Арнаулы қаржылық жоспарлы актіге тэн белгі? E

А) Құқық нормаларының болмауы.

В) Жалпыға міндетті болмауы.

С) Нақты субъектілерге арналып, белгілі бір органдармен ғана шығарылуы.

Д) Өкілді билік органдарымен шығарылуы.

Е) Тек бюджетке түсетін түсім көздерін көрсетуі.46. Қаржылық қызмет процесінде заңдылықты қамтамасыз ету тәсіліне жатпайды? D

А) Прокурорлық қадағалау.

В) Адвокаттық бақылау.

С) Кінэлілерді жауаптылыққа тарту.Д) Конституциялық қадағалау.

Е) Қаржылық бақылау жүргізу47. Қаржылық кұқының жалпы бөлімінде қарастырылатын институт? C


А) Қаржылық-салықтық құқық.

В) Қаржылық-банкілік құқық.

С) Мемлекеттік кэсіпорындардың қүқықтық жағдайын реттейтін нормалар.

Д) Мемлекеттік - сақтандыруға байланысты нормалар.

Е) Мемлекеттің ақша жүйесінің қүқықтық негіздері.48. Қаржылық-құқықтық нормалардың құрылысы неше эле-менттен тұрады? D

А) Тоғыз.

В) Сегіз.

С) Бес.


Д) Үш.

Е) Төрт.


49. Қаржылық-қүқықтық норманың санкциясына тән емес белгі? E

А) Үнемі ақшалай сипатта болады.В) Санкциялардың біржаққа (мемлекетке қарсы шыққан жаққа) бағытталғандығы

С) Жауаптылыққа тарту нәтижесінде алынған ақша тікелей жауаптылыққа тартып түрған органға барып түседі.Д) Қаржылық-құқықтық санкциялар жазалау сипатында болады.

Е) Олар қайта қалпына50. Қаржылық-құқықтық қатынастардың субъектілері: D

А) Тек мемлекет немесе мемлекеттік орган.

В) Тек мемлекеттік орган, ұлттық-территориялық құрылымдар.

С) Тек мемлекеттік заңды тұлғалар.

Д) Тек мемлекет, мемлекеттік орган, ұлттық-территориялық және әкімшілік-территориялық құрылымдар, заңды тұлғалар, жеке тұлғалар.

Е) Тек жеке тұлғалар.
51. Қаржылық-құқықтық қатынастың пайда болуына әкелетін заңдық факт: E

А) Салық төлеуші жеке тұлғаның жағдайының өзгеруі.

В) Салық салу объектісінің ұлғаюы.

С) Бұрын жасалынған қаржылық-құқықтық шарттың өзгеруі.Д) Салық төлеуші заңды тұлғаның құқықтық статусының өзгеруі.

Е) Қаржылық-құқықтық шартқа отыру.


52. Қаржылық-құқықтық қатынастарға тэн белгілердің бірі: D

А) Олар мүліктік сипатта болады.В) Қатынасқа түсушілердің қүқьіқтары мен міндеттері тең болады.

С) Олардың міндетті субъектісі азаматтар болады.Д) Олар әрдайым мемлекеттің ақша қаражатымен байланысты болады.

Е) Олар міндетті түрде қандай да бір міндеттерді жүктейтін қатынастар.53. Ақша жүйесінің элементі болып табылмайды: E

А) Ақшабірлігі.

В) Ақшаайналымытэртібі.

С) Валюта режимі.Д) Валюталық курс.

Е) Ақшалай алым.54. Мыналардың қайсысы мемлекеттің қаржылық қызметіне жатпайды? E

А) Шетелдік қатысуы бар банктің ломбардтық операцияларды жүзеге асыруы.

В) Жеке меншіктегі банктің азаматтардың салымдарын банкте сақтауы.

С) Салық инспекциясының транспорт қүралын сатып алуы.Д) Салық полициясының салықты төлеуден жалтарып жүргендерді іздестіруі.

Е) Жергілікті әкімдердің көршілес аймақтардың әкімдерінен комбайн сатып алуы.

55. Қаржылық қызметті жүзеге асырудағы жеке қаржылық қүқықтық актілер шығаруға жатады, олар: E

А) Парламенттің заңдары.

В) Мүлікке салық телеу туралы салық органының хабарламасы.

С) Салық жэне басқа да бюджетке төленетін міндетті төлемдер туралы ҚР Заңы.

Д) ҚР Валюталық реттеу туралы заңы

Е) Қаржы министрлігінің «Кассалық операциялар жүргізу туралы ережесі»

56. Мыналардың кайсысы қаржылық қызметке жатады? A

А) Аудиторлық қызмет (қаржылық бақылау).

В) Коммерциялық банктің кредит беруі.

С) Жеке кәсіпорынның жалақы беруі.Д) Мемлекеттік кәсіпорынның транспорт құралын сатып алуы. Е) Мемлекеттік органның арендага ғимарат алуы

Е) Мемлекеттік органның арендага ғимарат алуы.57. Айналымдагы ақшалардың бағалылығын шетелдік валю-таларға байланысты етіп азайту қалай аталады? B

А) Ревальвация.

В) Девальвация.

С) Деноминация.Д) Дефляция.

Е) Дамно.


58. Айналымнан басы артық ақшаларды алып тастау арқылы ақшаның санын азайту қалай аталады? D

А) Девальвация.

В) Ревальвация.

С) Деноминация.Д) Дефляция.

Е) Дамно.59. Салық төлеудің негізі болып табылатын нормативтік-қүқықтық акт қайсысы? A

А) ҚР «Салық жэне бюджетке төленетін басқа міндетті төлемдер туралы» заңы (Кодексі).

В) ҚР Конституциясы (35-бап).

С) ҚР Қаржы министрлігі Салық комитетінің салық төлеу жөніндегі нүсқаулары.

Д) 2003 жылға арналған бюджет туралы ҚР заңы.

Е) ҚР Үкіметінің салық мэселелері жөніндегі нормативтік актілері.

60. Қаржылық бақылау мақсаты: D

А) Жекеменшік кэсіпорындардьң ақшалай операцияларының тиімділігін тексеру.

В) Коммерциялық банктердің ақшалай операцияларының тиімділігін тексеру.

С) Кэсіпкерлік қызметпен айналысатын азаматтардың ақшаларының жұмсалуын тексеру.

Д) Мемлекеттік кәсіпорындардыц ақшалай операцияларының заңға, мақсатқа сэйкес, эрі тиімді жүргізілуін тексеру.

Е) Шетелдік шаруашылық субъектілерінің ақшалай операция-ларының тиімділігін тексеру

61. Қазақстан аумағында міндетті сақтандыру ісін жүзеге асыратын мекемелер: C

А) Шетелдік сақтандыру компаниялары.

В) Жекеменшік сақтандыру компаниялары.

С) Мемлекеттік сақтандыру ұйымдары.Д) Шетелдік және жекеменшік сақтандыру компаниялары

Е) Мемлекеттік сақтандыру бақылауды жүзеге асыратын органдар.

62. Қаржылық бақылаудың қағидалары болып табылмайды: B

А) Жеделділік.

В) Бәсекелестік.

С) Жан-жақтылық.

Д) Іскерлік, нақтылық.

Е) Тұрақтылық.63. Қаржылық бақылау жүргізуге аудиторларға куәлік беретін орган: A

А) Қаржы министрлігі.

В) Ішкі істер министрлігі.

С) Есеп комитеті.Д) ҚР Президенті.

Е) ҚР Үкіметі.64. Қаржылар туралы жоғаргы заң күші бар нормативті акті шығаратын орган: B

А) ҚР Қаржы министрлігі.

В) ҚР Парламенті.

С) ҚРҮкіметі.Д) ҚР Президенті.

Е) ҚР Мемлекетгік кірістер жөніндегі министрлік.65. Қаржылық қызметті жүзеге асырудағы ең басты мамандандырылған орган. C

А) ҚРҮкіметі.В) ҚР мемлекеттік банктері.

С) ҚР Қаржы министрлігі.Д) Бағалы қағаздар женіндегі Үлттық комиссия.

Е) ҚР Үлттық Банкі, 2-ші деңгейдегі банктер.66. Қаржылық қүқық: D

А) Әкімшілік құқықтың бір институты

В) Конституциялық құқықтың бір бөлімі.

С) Азаматтық құқықтың бір институты.

Д) Өзіндік дербес құқық саласы.

Е) Бюджеттік құқықтың бір институты.67. Императивті тәсілдің белгілері: A

А) Жақтардың құқықтары мен міндеттері екі негізде: нормативті акт және шарт негізінде қалыптасады.

В) Қатынасқа түсуші екінші жақтың өз еркін білдіруге мүмкіндігі бар.

С) Нормативті акт мемлекетке тек құқықтар емес, міндеттер де жүктейді.

Д) Қатынасқа түсуші екі жақ бір-біріне тең болады.

Е) Жақтардың мемлекет белгілеген нұсқауынан ауытқуына болмайды.

68. Диспозитивті тәсілге тән белгі: E

А) Мемлекет шығарған нормативті акт жақтардың барлық жүріс-тұрысын реттеп береді.

В) Жақтардың мемлекет белгілеген нұсқаулардан ауытқуына жол берілмейді.

С) Мемлекеттің нұсқауы жэне мэжбүрлеу механизмімен қамтамасыз етілген.

Д) Жүріс-тұрысты таңдап алу мүмкіншілігі тек маңызды емес мәселелерге байланысты болады. Е) Екінші жақтың өз еркін білдіруге құқығы бар.

69. Қаржылық қүқықтың қайнар көздсрі болып табылмайды: C

А) ҚР Парламентінің қаулылары.

В) ҚР Үкіметінің актілері.

С) Сот прецеденті.Д) Атқару билігі органдарының актілері.

Е) Мәслихаттың актілері.70. «Қаржы» термині латын тілінен аударғанда қандай мағынаны білдіреді? B

А) Төңкерілген үстел деген мағынаны.

В) Бір нэрсені төлеудің мерзімі.

С) Азаматтардың ақшасы деген мағынаны.Д) Шетел азаматтарының қаражаттары.

Е) ҚР резиденттерінің ақша-қаражат қорлары деген мағынаны білдіреді.

71. Бағалы қағаз болып табылмайды: C

А) Облигация.

В) Банк сертификаты.

С) Вексель.

Д) Акция.

Е) Индоссамент.72. Бюджеттік жыл дегеніміз не? A

А) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын уақыт,

В) Бюджеттік орындалу сатысын қамтитын уақыт.

С) Бюджеттің бекітілу сатысын жэне қорытынды жасау сатысын қамтитын уақыт бөлігі.

Д) Бюджеттің жобасын жасау жэне оны қарау сатысын қамтитын уақыт бөлігі.

Е) Бюджеттің атқарылуына есеп беру жөніндегі уақыт бөлігі.73. Бюджеттік қүқық реттейтін қоғамдық қатынастарға қайсысы жатады? B

А) Банктердің ақша қорларын қалыптастыру кезінде туындайтын қатынастар.

В) Қаржыландыру процесінде туындайтын қатынастар.С) Сақтандыру өтемдерін төлеу процесінде туындайтын қатынастар.

Д) Мемлекеттік несиелеу барысында туындайтын қатынастар.

Е) Ақша айырбастау процесінде туындайтын қатынастар.74. Ревизияның тексеру объектісі бойынша түрі: C

А) Толық ревизия.

В) Ішінара ревизия.

С) Құжаттық ревизия.Д) Тікелей ревизия.

Е) Жанама ревизия.75. Қаржылық бақылаудың ұйымдастыру белгісі бойынша бөлінуі. C

А) Жоспардан тыс тексеру.

В) Құжаттық тексеру.

С) Тікелей бақылау.Д) Ағымдағы бақылау.

Е) Кейінгі бақылау.76. Қаржылық бақылаудың толық қамтылуы сипатына байланысты болінуі: B

А) Алдын ала бақылау.В) Тікелей бақылау.

С) Ішінара бақылау.Д) Жанама бақылау.

Е) Құжаттьқ бақылау.

77. Қаржылық бақылаудың жүзеге асыру уақыты бойынша түріне жатады: A

А) Алдын ала бақылау.

В) Шын мэніндегі бақылау.

С) Жоспарлы бақылау.Д) Жоспардан тыс бақылау.

Е) Толық бақылау.78. Оны иеленушінің акционерлік қоғамның кірісінің бөлігіне құқығын куәландыратын бағалы қағаз қалай аталады? D

А) Чек.


В) Облигация.

С) Вексель.

Д) Акция.

Е) Қазыналық бон.79. Корсетілген мерзім откен соң депозит және үстеме ақы алу құқығын корсететін жазбаша куэлік қалай аталады? D

А) Облигация.В)Чек.


С) Банк сертификаты.Д) Вексель.

Е) Акция.

80. Бюджет терминінің материалдық мағынасы: C

А) Министрліктер мен ведомстволардың орталықтандырылған ақша қорлары.

В) Мемлекеттік шаруашылық субъектілердің ақша қорлары.С) Мемлекеттік жэне жергілікті орталықтандырылған ақша қорлары.

Д) Бюджеттік ұйымдардың ақша қорлары.

Е) Азаматтардың банктердегі ақшалай салымдары.81. Бюджет терминінің қүқықтық магынасы: D

А) Министрліктердің, ведомстволардың, басқа да атқару органдарының қаржылық жоспарлары. В) Бюджеттік ұйымдардың сметалары.

С) Мемлекеттік шаруашылық субъектілердің қаржылық жоспарлары.

Д) Мемлекеттің кіріс жэне шығыс балансы.

Е) Мемлекеттік емес ұйымдардың кіріс жэне шығыс балансы.

82. Бюджеттің заң-техникалық мағынасы: E

А) ҚР Үкіметінің қаржы мәселесі жөніндегі қаулысы.В) Қаржы министрлігінің бюджет жобасын жасау жөніндегі актісі.

С) Экономика, сауда және индустрия министрлігінің бюджет жөніндегі актісі.

Д) Жергілікті экімнің бюджет жөніндегі шешімі.

Е) Мемлекеттің негізгі қаржылық заңы жэне жергілікті өкілді

органның қаржылық жоспарлық актісі.

83. Бюджеттік кезең дегеніміз не? B

А) Бюджеттің жобасын жасау кезіндегі уақыт бөлігі.

В) Бюджеттік процестің барлық сатыларын қамтитын уақыт бөлігі.

С) Бюджеттің атқарылу сатысын қамтитын уақыт бөлігі.Д) Бюджеттің жобасын қарастыру кезіндегі уақыт бөлігі.

Е) Бюджетті бекіту кезіндегі уақыт бөлігі

84. Қаржылық құқықтыц құқықтық реттеу тэсілдері: C

А) Диспозитивті.

В) Императивті.

С) Императивті және диспозитивті.Д) Диспозитивті жэне тек кейбір жағдайларда, Үкімет белгілеген реттерде ғана императивті.

Е) Императивті және Президент белгілеген жағдайларда ғана диспозитивті.

85. Қаржылық-қүқықтық қатынастардың оқигага байланысты пайда болуы: D

А) Мемлекеттік органның жеке қаржылық жоспарлы акт шығаруы.

В) Қаржылық шартқа отыру

С) Салық салынуға тиісті объектіні алу.

Д) Отбасылық жағдайының өзгеруі.

Е) Салық салынуға тиісті объектіні сатып алу.86. Мыналардың қайсысы кедендік баждардың қатарына жатпайды? B

А) Өтімдік кеден бажы.

В) Апталық кеден бажы.

С) Маусымдық кеден бажы.Д) Демпинге қарсы кеден бажы.

Е) Арнайы кеден бажы.87. Акциздердің салық ретіндегі өзіне тән басты көрінісі: D

А) Мэжбүрлі түрде алынды.В) Салық толеушілердің шынайы төлемқабілеттігін есепке алуы.

С) Мемлекеттің акциз төлеушілердің міндеттерін дэл жэне тікелей белгілеуі.

Д) Жанама салық түрінде тек тұтынушылардан алынуы.

Е) Салық тәлеушілерден тікелей алынуы.88. Қаржыларды қалыптастырудың басты әдісі: D

А) Эмиссия.

В) Мемлекеттік заемдар.

С) Шетелдік мемлекеттерден несиеге ақша алу.Д) Салықтар мен міндетті төлемдер алу.

Е) Банктерден несиеге ақша алу.89. Салықтардың ең басты, өзіне тән белгісі: A

А) Қайтарылмайтын түрде алынуы.

В) Меншік формасының ауысуы.

С) Ақысыз алынуы.Д) Ақшалай түрде алынуы.

Е) Мәжбүрлі түрде алынуы.Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет