2 рубежка тапсырмалары $$$1D «Құдатғу білігте»Дата01.02.2018
өлшемі0,5 Mb.
2 рубежка тапсырмалары

$$$1D


«Құдатғу білігте»әділдіктіңбейнесі ретінде кім алынғанынанықтаңыз.

А. Айтуды

В. Өгдүлміш

С. Одғұрмыш

D. Күнтуды.

Е. Қадым
$$$2C

«Құтты біліг» дастанында ақыл-парасат бейнесінде кім жырланғанын белгілеңіз.

А. Айтолды

В. Қадым

C. Оғділміш

D. Күнтуды

Е. Жүсіп
$$$3 E

«Әлемнің 2-ұстазы» атанған ғалым?

А. Жүсіп Баласағұн

В. Аристотель

С. Қожа Ахмет Йассауи

D. Сүлеймен Бақырғани

Е.Әл-Фараби


$$$4A

Б.з.б жылдың орта кезінде сақ драмасында қалыптаса бастаған дастанның бірі:

А. « Шу» дастаны

В. «Оғыз-қаған» дастаны

С. «Көк бөрі дастаны»

D. «Қорқыт ата кітабы»

Е. «Аттила» дастаны
$$$5E

Жүсіп Баласағұн «Құтадғу біліг» дастанын Баласағұнда бастап қай қалада аяқтаған.

А. Ресейде

В. Қыпшақта

С. Оралда

D. Баласағұнда

Е. Қашқарда
$$$6A

Ислам Сығанақи Молла өзінің «ассаф Хамид Сұлтан» кітабында қай құрылыстың салыну жайын баяндаған?

А.Иасауи құрылысы

В. қала құрылысы

С. кітапхана құрылысы

D. Баласағұн қаласының құрылысы

Е. Қашқар қаласының құрылысы
$$$7C

Қадырғали Жалаири 1588 ж. дейін қайда тұрған?

А. Қашқарда

В. Санк-Петербургте

С. Мәскеу

D. Қыпшақта

Е. Түркістанда
$$$8 C

«Қазақ әдебиеті тарихының арғы арналары деп аталатын зерттеуінде қазақ көркем сөз өнерінің қайнар бастаулары қадым замандарда қазақ даласында жазылған Авестаның қасиетті жазбаларында, әнұрандарында, өлең жырларында жатыр»- деген пікірді айттқан зерттеуші:

А. С.Е. Малов

В. Ж. Дени

С. Т. Еңсегенұлы

D. Е.Э.Бертельс

Е. Т. Ковалевский
$$$9 B

«Құтадғу біліг» дастанындағы Өгдүлміш айтқан пайдасыз үш нәрсені табыңыз.

А. талап, атақ

В. Өтірік айту, сараңдық, жауыздық

С. жақсылық пен жамандық

D. өтірік, мақтаншақ

Е. атақ, құмар данқ
$$$10 B

Құтадғу білігтегі үш пайдалы нәрсеге төмендегілердің қайсысы жатпайды?

А. жақсы сөз

В. Жалған сөз

С. талап

D. құмар данқ

Е. әділдік
$$$11E

Қыдырғали Жалаиридің «Жами-ат тауарих» (Шежірелер жинағы) қай жылы толық жазылып бітті

А.1705

В. 1885


С. 1990

D. 1508


Е.1602
$$$12C

Мазмұнында «Тажал мен Мәдінің күресі,ақырзаман белгілері,махшар күні» баяндалатын С.Бақырғанидың шығармасы

А. «Ақыл кітабы»

В. «Бибі Мариям»

С .«Ақырзаман»

D. Тұмар-Томирис

Е. Аттила
$$$13D

Махмуд Қашқаридың өмір сүрген мезгілін табыныз

А. XV ғ

B. VIII ғC. XX ғ

D. XI ғ


Е. ХІІ
$$$14 D

Үзіндінің авторын табыңыз.Көп сөйлеме, азбен келтір иінінБір сөзбен шеш, түмен сөздің түінін

А. Сайф Сараи

В. Әбілғазы Баһадурхан

С. Құтб

D. Қадырғали ЖалаириЕ. Ж. Баласағұн
$$$15E

С.Сараидың назиралық үлгіде жазылған дастаны қалай аталатынын табыңыз

А. «Диуни лұғат ат-түрік»

В. «Бақырғани кітабы»

С. «Диуани хикмет»

D. «Құтадғу біліг»

Е.«Гүлстан бит-турки»
$$$16C

Сайф Сараи «Гүлістанды» неше жасында аударып бітті ?

А. 63

В. 25


С.70

D. 40


Е. 57
$$$17D

Сайф Сараи дүниеге келгенде елді қай хан билеп тұрған?

А. Геракл

В. Түрік


С. Ғұндар

D. Өзбек


Е. Сақтар
$$$18B

Сайф Сараи хижра жыл санауы бойынша қай жылы аударма жасап бітірген?

А. 255 ж.шілде

В.793 ж.тамыз

С. 885 ж.қазан

D. 905ж. тамыз

Е. 1205 ж. маусым
$$$19A

Сайф Сарайдын жалғыз колемді еңбегі?

А. «Гүлстан-бит турки»

В. «Бақырғани кітабы»

С. «Диуани хикмет»

D. «Құтадғу біліг»

Е. «Диуни лұғат ат-түрік»
$$$20E

Сайф Сарайдың «Гүлстан бит-түркі» неше тараудан тұратынынбелгілеңіз

А. тоғыз

В. он


С. он екі

D. жиырма

E. Сегіз
$$$21E

Сайф Сарайдың туған жылын көрсетіңіз

А. 1331 ж

В. 1405ж


С. 1550ж

D. 1345 ж

Е.1321 ж.
$$$22E

Софылық идеядағы поэзияның көрнекті өкілі?

А. Сайф Сарай

В. Хорезми

С. Құтб

D. ДүрбекЕ.Ахмет Йссауи
$$$23A

Тіл тарихын зерттеген көрнекті ғалымдардың басым көпшілігі қай тілде сойлеген?

А. Шағатай

В. парсы


С. грек

D. түрік


Е. араб
$$$24E

Үзіндінің авторын табыңыз.Көп сөйлеме, аз бен келтір иінін Бір сөзбен шеш, түмен сөздің түінін

А. Сайф Сараи

В. Сүлеймен Бақырғани

С. Құтб

D. Қадырғали ЖалаириЕ. Ж. Баласағұн
$$$25C

Үнді елінің әлемге мәшһүр эпосы?

А. Тұмар

В. ақыл кітабы

С. Бес кітап

D. ақиқат сыйы

Е. 10 томдық энциклопедия
$$$26B

Фараб қаласының түрікше аты қалай?

А. Қашқар

В. Қарашоқы

С. Қырғыз

D. Арабия

Е. Баласағұн
$$$27E

Эдда қай елдің батырлық жыры?

А. Иллиада

В. Сауран

С. Испиджаб

D. Мауераннахр

Е. Исланд
$$$28A

Этикалық-дидактикалық поэзиямен айналысқан ақын

А. С.Бақырғани

В. Құтб


С. Мұхаммед Хайдар Дулати

D. Қадырғали Жалаири

Е. Ж. Баласағұн
$$$29D

«Мұхаббат-наме» дастаның жазылған жылы

А. 1436

В. 1203


С. 1845

D.1353


Е. 1963
$$$30A

«Мұхаббат-наме»дастанының араб әліпбиімен жазылған нұсқасы неше

бәйіттен тұрады?

А. 473


В. 185

С. 335


D. 225

Е. 632
$$$31D

«Мұхаббат-наменің» 1509 жылғы нұсқасы қай тілде көшірілген?

А. парсы


В. грек

С. латын


D. араб

Е. қытай
$$$32C

«Түркімен шежіресі», «Түрік шежіресінің» авторы

А. Мұхаммед Хайдар Дулати

В. Сайф Сараи

С. Әбілғазы Баһадүрхан

D. Қадырғали Жалаири

Е. Ж. Баласағұн


$$$33E

«Ұлы хас хажиб» атағына ие болған ақынды көрсет

А. Сайф Сараи

В. Құтб


С. Ахмет Йассауи

D. Дүрбек

Е. Ж.Баласағұн
$$$34C

«Фархат пен Шырын» романттикалық драмасына негіз болған дастанды көрсет.

А. «Мират-ул Қулуб»

В. «Диуани хикмет»

С. «Хұсрау мен Шырын»

D. «Мұхаббат-наме»

Е. «Жүсіп пен Зылиха»
$$$35A

Құтбтың «Хұсрау мен Шырын» дасатанының жалпы көлемі

А. 120 парақ, яғни 240 бет

В. 180 парақ, яғни 360 бет

С. 220 парақ, яғни 440 бет

D. 330 парақ, яғни 660 бет

Е. 110 парақ, яғни 220 бет
$$$36 A

2004 ж бұрын жерленген сақтардың көсемі мен патша әйелінің табыты қай қорымынан табылған:

А. Берел

В. Қыпшақ қаласынан

С. Қашқардан

D. Рамитан қаласында

Е. Сайрам қаласында
$$$37 A

8тараудан тұратын парсы тілінен қыпшақ тіліне аударылған С.Сараидің еңбегін тап

А. «Гүлістан бит-түрки»

В. «Диуани хикмет»

С. «Хұсрау мен Шырын»

D. «Мират-ул Қулуб»

Е. «Алып Ер Тоңға»
$$$38A

Араб, парсы және түркі тілінде жазылған поэзиялық шығармалардың өлең құрылысы – буын, бунақ саны, ұйқасы жөнінде қызықты пікірлер берген лирик ақын әрі шежіреші

А. Бабыр

В. Құтб


С. Ахмет Йассауи

D. Дүрбек

Е. Ж.Баласағұн
$$$39B

Түркі тайпаларындағы байырғы поэтикалық өлең ұйқасы

А. қара өлең

B. Көг


С. Гөг

D. егіз


Е. гед

$$$40D


«Жүсіп пен Зылиқа» дастанындағы Зылиқаның бейнемсі

А. зұлымдыққа қарсы

В. әділетсіз

С. манасап, даңқ қуған

D. Ойлағанына жететін өжет қыз

Е. көрсе қызар, дүние қоңыз


$$$41B
«Жүсіп пен Зылиха» дастанының авторы кім?

А. Құтб


B. Дүрбек

С. Хайдар Дулати

D. Бабры

Е. Әл-Фараби$$$42A


Құтбтың «Құсрау мен Шырын» дастанын алғаш зерттеген поляк ғалымы

А.Зайончовский

В. А.Е. Бертельс

С. Ә.Н. Нәжіп

D. Низами

Е.Хосрау Дехлевиден


$$$43C

Әділет, дәулет, ақыл мен қанағат жайлы кітап жазған ғұламаны табыңыз

А. Құтб

В. Хайдар ДулатиС. Ж.Баласағұн.

D. Бабыр


Е. Әл-Фараби
$$$44D

Ж. Баласағұнның«Құтты білік» дастаны неше бәйттен неше өлең жолынан тұрады?

А. 630 бәйттен, 123 өлең жолынан

В. 2563 бәйттен, 2563 өлең жолынан

С. 7253 бәйттен, 6213 өлең жолынан

D. 6520бәйттен ,13000 өлең жолынан

Е. 3328 бәйттен, 2135 өлең жолынан
$$$45D

Иран патшасы Залдың ұлы Рүстеммен болған шайқастарда кім жеңіске жетеді?

А. Екі жақта кезек-кезек жеңіске жетті

В. Иран жағы

С. Тұран әскерелі

D. Біресе Иран жағы, біресе Тұран әскері басым түсіп отырды

Е. екі жақта жеңілді
$$$46B

Қапағанның оғуз-тоғузға қарсы жорығы қай жылы басталды?

А. 230 жылы

В. 716 жылы

С. 256 жылы

D. 810 жылы

Е. 630 жылы
$$$47C

Кейінгі кездегі шығыс ғалымдары оларды бөліп жармай «Қос Фараби» деп атап кеткен ғалымды көрсетіңіз

А. Ахмет Йассауи

В. Ж.Баласағұн

С.Ибн-Сина

D. Әл-Фараби

Е. Құтб
$$$48A

М.Қашқари сөздігін қазақ тіліне кім аударды?

А. А.Егеубай

В. Ж. Дени

С. Т. Еңсегенұлы

D. Е.Э.Бертельс

Е. Т. Ковалевский
$$$49A

М.Қашқаридің «Диуани лұғат ат түрік» еңбегінде Шу батыр қай ғасырда өмір сүрген делінген:

А. б.з.д VI ғ

B. б.з.д. VIII ғ

C. б.з.д. XX ғ

D.б.з.дVII ғ.ғ.

E. б.з. д.IV ғ
$$$50A

Мұхаммед Хайдар Дулатидің есімін әлемге мәшһүр еткен ең басты шығармасы

А. «Тарих-и Рашиди»

В. «Диуани хикмет»

С. «Хұсрау мен Шырын»

D. «Мират-ул Қулуб»

Е. «Алып Ер Тоңға»
$$$51A

Хорезми Мұхаммед Қожабектің тапсыруы бойынша «Мухаббат- наме» дастанын қай жылы жазады?

А. 1353 ж

В. 1405 ж

С. 1563 ж

D. 1238 ж

Е. 1489 ж
$$$52C

Т.Жалалов «Мұхаббат-наме» дастанына қай тілде тәржіма жасады?

А. қытай

В. араб


С.өзбек

D. грек


Е. шағатай
$$$53A

Хакім ата неше жасында дүние салды?

А. 82

В. 70


С. 63

D. 85


Е. 60
$$$54E

Хакім атаның «Бақырғани» кітабы қай тілде жазылған ?

А. араб

В. иран


С. грек

D. шағатай

Е .қыпшақ
$$$55D

Махмұт Қашқари дүниеге келеген Барсхан қаласын кім салған?

А. Махмұт Қашқари

В. Алып Ер Тоңға

С. Кир патша

D. Алып Ер Тоңғаның баласы Барсхан

Е. ДариІ
$$$56Е

Махмұт Қашқари «Диуани лұғат ат-түрік» еңбегін қай жыл жазған?

А. 1123ж

В. 1089ж


С. 1296ж

D. 1328ж


Е. 1074ж
$$$57В

Жүсіп Баласағұн «Құтты біліг» дастанын хижра есебі бойынша 462 жылы, яғни жаңаша жыл санау есібі бойынша қай жылы жазған?

А. 1023ж

В. 1070ж


С. 1085ж

D. 1175ж


Е. 1236ж
$$$58А

«Құтты біліг» дастанның екінші нұсқасы?

А. Каир

В. Герат


С.Наманган

D.Вена


Е. Рамитан
$$$59С

«Құтты біліг» дастанының бірінші нұсқасын ұйғыр әрпімен көшірген адамның есімі?

А. А.Валитова

В. Каюм Каримов

С. Хасан Қара Сейіл

D. В.В Радлов

Е. Г.Ф. Благов
$$$60А

«Құтты біліг» дастанының басты идеясы неше принципке негізделіп жазылған?

А. 4

В. 10


С. 6

D. 7


Е. 12
$$$61С

«Құтты біліг» дастанның үшінші нұсқасы?

А. Каир

В. Герат


С.Наманган

D. Вена


Е. Рамитан
$$$62 Е

«Құтты біліг» дастанының Айтолдының Күнтудыға жазған хаты нешінші тарауында берілген?

А. 40-44 тараулар

В. 46 тарау

С. 39-45 тару

D. 70 тарау

Е. 23 тарау
$$$63В

«Құтты біліг» дастанының Күтудының Одғұрмышке жолдаған екі хаты қай тарауда берілген?

А. 40-44 тараулар

В. 39-45 тарулар

С. 44 тару

D. 71 тарау

Е. 23 тарау
$$$64С

«Құтты біліг» дастанында Айтолды қалай бейнеленген?

А. әділдікті, шындықты бейнелейтін

В. ақыл-парасаттың бейнесі ретінде

С. бақыттың, дәулеттің символы ретінде

D. әрбір адам қола барға қанағат ете білу керек деген қарапайым адам бейнесінде

Е. Ізгі қасиеттердің сипаты ретінде
$$$65D

«Құтты біліг» дастанында Одғұрмыш қалай бейнеленген?

А. әділдікті, шындықты бейнелейтін

В. ақыл-парасаттың бейнесі ретінде

С. бақыттың, дәулеттің символы ретінде

D. әрбір адам қола барға қанағат ете білу керек деген қарапайым адам бейнесінде

Е. Ізгі қасиеттердің сипаты ретінде
$$$66А

«Бабыр-наменің» қолжазбасын тұңғыш рет Тимур Пулат деген кісі қай жылы қай қаладан тапқан?

А. 1714жылы Бұхара қаласынан

В. 1756жылы Самарқан қаласынан

С. 1236 жылы Қашқардан

D. 1358жылы Сайрамнан

Е. 1963жылы Испиджабтан
$$$67D

«Бабыр –наменің» 1958-1960 жылдары орыс нұсқасына аударған кім?

А. В.В Радлов

В. Хасан Қара Сейіл

С. А.Валитова

D. М.А. Салье

Е. Г.Ф. Благов
$$$68А

Бабыр шығармаларының үш томдық жинағы қай жылы жарық көрді?

А. 1965-1966жж

В. 1965-1975жж

С. 1852-1965жж

D. 1456-1289жж

Е. 1855-1896жж
$$$69В

Мұхаммед Хайдар Дулатидің әкесінің есімі?

А. Хуб Нигар

В. Мұхаммед Хусейн

С. Михр Нигар

D. Захириддин Мұхаммед

Е. Шайбани
$$$70Е

Хайдар Дулатидің есімін әлемге мәшһүр еткен басы шығармасы

А. «Диуани лұғат-ат түрік»

В. «Мират-ул Қулуб»

С. «Гүлсатн бит-түрки»

D. «Құтты біліг»

Е. «Тарих-и Рашиди»
$$$71С

Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» еңбегін ағалышын тіліне аударған кім?

А. К.Пищулина

В. В.Вельминов

С. Э.Денисон Росс

D. Хасан Қара Сейіл

Е. Г.Ф. Благов
$$$72В

Жүсіп Баласағұн өз дастанының Алып Ер Тоңғаны мадақтауға арналған бөлімін қалай атаған?

А. әділдікті, шындықты бейнелейтін

В. Ізгі қасиеттердің сипаты

С. бақыттың, дәулеттің символы ретінде

D. әрбір адам қола барға қанағат ете білу керек деген қарапайым адам бейнесінде

Е. ақыл-парасаттың бейнесі ретінде
$$$73D

Хайдар Дулатидің «Тарих-и Рашиди» еңбегін Э.Денисон Росс 1895 жылы Лондонда қай тілде бастырыған?

А. латын

В. грек


С. араб

D. ағылшын

Е. шағатай
$$$74С

Жүсіп Баласағұн «Құтты біліг» дастанының нешінші бәйіттерін түгелдей Алып Ер Тоңғаны мадақтауға арнаған

А. 45-96

В. 289-290

С. 277-286

D. 123-145

Е. 96-123
$$$75Е

«Жүсіп пен Зылиха» дастанының 1516 жылы көшірілген ең көне нұсқасы қайда сақталған?

А. Германиядағы Дрезден қалалық кітапханасында

В. Ватикандағы Аростолика кітапханасында

С. Дрезден қаласында

D. Париждің ұлттық кітапханасында

Е. Түркияның Топқани кітапханасында
$$$76В

« Диуани лұғат ат-түрік » 1915-1917 жылдары қай қалада жарық көрді?

A. Торғайда

B. Стамбул

C. Ташкентте

D. Оралда

E.Қашқарда
$$$77D

«Жами – ат тауарих» қандай жинақ

A. Тарихи жинақ

B. Қиссалар жинағы

C. Мақал – мәтелдер жинағы

D. Шежіре жинағы

E. Өлеңдер жинағы
$$$78D

Қыдырғали Жалаири төбе би етіп сайлаған хан

A. Қасым хан

B. Бумын қаған

C. Мұқан қаған

D. Көшім хан

E. Едіге қаған
$$$79D

«Әдіб» сөзінің мағынасы

A. Асыл тектілер

B. жауынгер, батыр, жырау

C. Табиғат кереметі

D. тәрбиелі, оқымысты, жазушы, әдебиетші

E. суретші, ұстаз, қаламгер
$$$80D

«Бабыр намены» француз тіліне кім аударды?

A. Н.Ильминский

B. А.К.Боровков

C. В. В. Бартольд

D. Паве де Куртейл

E. Ж.Лей
$$$81D

«Бабыр-наме» жырын түпнұсқасынан ағылшын тіліне аударған ғалымдар

A. А.К.Боровков

B. C. Рашид Арат Рахмат

C. Кристобал Вируес

D. У.Эрскин мен Ж.Лей

E. А.К.Боровков
$$$82D

«Бір айыпқа бола бас кесуші дүниеде тірі адамсыз қалады» нақыл сөзінің авторы

A. М. Қашқари

B. Ж. Баласағұн

C. А.Йассауи

D. А. Йүгінеки

E. С.Сарай
$$$83Е

«Гүлстан бит-түрки» шығармасында ақын қандай мәселелерді қозғайды?

A. Дінді уағыздау

B. Жамандық пен жақсылықтың арасын айыра білу

C. Табиғат, ауа, аспан

D. Мақтаншықтық, өтірік айту, бұзақылық

E. Әдептілік, тілге сақ болу, өсек айтпау
$$$84D

«Гүлістан бит- түрки» қай тілде жазылған?

A. Парсы тілінде

B. Қытай тілінде

C. Ноғай тілінде

D. Қыпшақ тілінде

E. Моңғол тілінде
$$$85D

Н.Ильминский «Бабыр нәме» дастанын Қазан қаласында басып шығарған жыл

A. 1888

B. 1856


C. 1855

D.1857


E.1845
$$$86D

«Гүлістан бит-түрки» еңбегінің авторы

A. А. Йүгінеки

B. М. Қашқари

C. Ж. Баласағұн

D. Сайф Сарай

E. А.Йассауи

$$$87D


«Гүлістан бит-түрки» шығармасын егжей-тегжейлі зерттеген түркітанушы ғалым

A. А.Н.Кононов

B. А.Ю. якубовский

C. В.М.Жирмунский

D. Ә.Н.Нәжіп

E. Ә.Қоңыратбаев


$$$88D

«Диуани Лұғат ат-түрік» дастаны қай қалада 3 томдық кітап ретінде басылды

A. Тазар

B. Ташкент

C. Қызылорда

D. Стамбул

E. Мумбай
$$$89D

«Диуани лұғат-ат түрк» еңбегі Стамбул қаласында қай жылдары 3 томдық кітабы жарық көреді

A. 1916-1918ж

B. 1922-1926ж

C. 1910-1912ж

D. 1915-1917 ж

E. 1917-1919ж
$$$89D

«Диуани хикметті» 1876 ж баспаға шығарған

A. Қытайлар

B. Парсылар

C. Моңғолдар

D. түріктер

E. Жапондықтар
$$$90D

«Елуге де кеп қалдық ... Бір кезде қарға едік, ақуға аппақ айналдық» деген пікірдің иесін тап

A. Сайф Сарай

B. А.Йассауи

C. М. Қашқари

D. Ж. Баласағұн

E. А. Йүгінеки
$$$91D

«Жами-ат-тауарих» кімнің еңбегі екенін табыңыз

A. Әбілғазы Баһадурхан

B. Мұхамед Хайдар Дулати

C. Құтб

D. Қадырғали ЖалайриE. Хорезми
$$$92D

«Жәми ат - тауарих» еңбегінің қазақша атауы

A. Тарихи тақырып

B. Шытырман оқиға

C. Лирикалық тақырып

D. Шежірелер жинағы

E. Мифтик сарында
$$$93D «Жүсіп пен Зылиха» дастаны қай жылы жазылды

A.1405ж


B. 1406ж

C. 1408ж


D. 1409 ж

E.1410ж
$$$94А

«Жүсіп пен Зылиха» дастаны қандай сарында жазылған?

A. Оптимистік

B. Мифтик сарында

C. Лирикалық

D. Тарихи

E. Шытырман


$$$95С

«Жүсіп пен Зылиха» дастанының авторы

A. Құтб

B. ХорезмиC. Дүрбек

D. Сайф Сарай

E. Сүлеймен Бақырғани
$$$96D

«Гүлістан бит-түрки» («Түркі тіліндегі Гүлістан») деген еңбектің авторы

A. Хорезми

B. Құтб


C. Дүрбек

D. Сайф Сараи

E.Әбілғазы Баһадүрхан
$$$97В

«Кодекс куманикус» қай тілде жазылған?

A.Орыс

B. ҚыпшақC. Парсы

D. Қытай


E. Моңғал
$$$98С

«Кодекс куманикустың» түпнұсқа қолжазбасы қай қалада сақталған?

A. Санк-Птербург

B. Грекия

C. Венеция

D. Перу


E. Ташкент
$$$99D

«Қасым патшалығында» жазылып басталған «Жәми ат-тауарих» атты тарихи еңбектің авторы

A. Әбілғазы Баһадүр

B. Хайдар дулати

C. Әл - Фараби

D. Қыдырғали Жалаири

E. Бақырғани
$$$100С

«Мұхаббат-наме» дастанын тілдік тұрғыдан зерттеп,орыс тіліне аударған кім?

A. Н.Э.Бертельс

B. А.Н.Кононов

C. А.Щербак

D. Этторе Росси

E. С.Е.Малов
$$$101В

«Мұхаббат-наме» дастанында 156 бәйіт қай тілде жазылған?

A. Қыпшақ

B. Парсы-тәжік

C. Моңғол

D. Қытай

E. Орыс
$$$102Е

«Мұхаббатнаме» дастанында қанша наме(хат) бар

A.12

B. 15


C. 17

D.13


E. 11
$$$103С

«Мұхаббат-наме» дастанының араб тіліндегі нұсқасы неше бәйіттен тұрады?

A.500

B. 455


C. 473

D. 470


E. 600
$$$104В

«Хұсрау-Шырын» дастанының басты қаһарманы

A. Жүсіп

B. Шырын


C. Зылиха

D.Атилла


E. Гүлстан
$$$105С

«Тркі тіліндегі Гүлістанның» аудармасы жайында тұңғыш рет ғылыми пікір айтып, С.Сараи аудармасын әдеби, тілдік, тарихи тұрғыдан талдаған ғалым

A. А.Н.Кононов

B. Ә.Қоңыратбаев

C. Баттал-Таймас

D. Ә.Н.Нәжіп

E. А.Ю. Якубовский
$$$106A

«Хазрет Мариям» кітабының авторын белгілеңіз ?

A. Хакім ата

B. Хорезми

C. Құтб

D.Дүрбек


E. Қашқари
$$$107С

«Хұсрау мен Шырын» поэмасын Кутб қай жылы қыпшақ- оғыз тіліне аударған?

A.1317-1319жылы

B. 1310-1315жылы

C. 1314-1316жылы

D.1320-1321жылы

E.1318-1322жылы
$$$108В

«Нибелунго туралы жыр» шамамен қай жылы жазылған:

A.1186ж

B. 1157 ж.C. 1150ж

D. 1165ж


E.1153ж
$$$109 E

Арамей жазуының ерекшелігі

A.Тек дуыстыдан тұрады

B. Соңғы буыны дауыстылардан тұрады

C. Дауысты мен дауыссыз араласып тұрады

D. Дауыстыдан тұрады

E. тек дауыссыздардан тұрады
$$$110 C

Бабыр неше жасында Гераттада тұратын Науаиға өлеңмен хат жазады

A.10-11

B. 11-12


C. 14-15

D.17-19


E.8-10

$$$111B


Жүсіп Баласағұнның есімін әлемге танытқан шығармасы

A. «Тарих – и рашиди»

B. «Құтадғу біліг»

C. « Хибат-ул хақайық»

D. «Диуани-лұғат-ат-түрік»

E. «Диуани хикмет»


$$$112С

1432 жылы «Мухаббат наме» дастаны қай тілге аударылады?

A. Ноғай

B. Қытай


C. Ұйғыр

D. Араб


E. Қыпшақ
$$$113С

Хорезми «Мухаббат наманы» кімнің тапсырмасы бойынша жазғанын айтады?

A. С.Сараидің

B. Дүрбектің

C. Мұхамед Қожабек

D. Құтыбтың

E. Өзі қалаған соң жазды
$$$114В

С.Сараидің «Гүлстан бит-түрки» неше тараудан тұрады?

A.4

B. 8


C. 3

D.9


E.15
$$$115С

«Гүлстан бит-түркидің» бірінші тарауы

A. Қағанаттар туралы

B. Ғашықтар туралы

C. Ел билеушілер туралы

D. Философтар туралы

E. Өмір туралы
$$$116A

«Яшт» сөзінің мағынасы

A. «Сөзге тағзым»

B. «Аталы сөз»

C. «Киелі сөз»

D. «Жерге тағзым»

E. «Күнге тағзым»
$$$117В

Дүрбектің «Жүсіп пен Зылиха» дастанын қай жылы жазды

A.1408

B. 1409


C.1410

D.1411


E.1412
$$$118С

Әділет, Бақыт, Ақыл, Қанағат – қай шығарманың кейіпкерлері?

A. «Тарих – и рашиди»

B. « Хибат-ул хақайық»

C. «Құтты білік»

D. «Диуани-лұғат-ат-түрік»

E. «Диуани хикмет»
$$$119А

Ұлы түрік қағанаты дүниеге келген жыл

A. 545

B.843


C. 494

D. 546


E. 549
$$$120С

Ежелгі Түркілердің тарихынан мағлұмат беретін қара сөзбен жазылған шығарманы табыңыз.

A. « Хибат-ул хақайық»

B. «Диуани хикмет»

C. «Оғыз-наме»

D. «Тарих – и рашиди»

E. «Құтты білік»

$$$121D


Жүсіп Баласағұнның «Құтты білігінде» қанша кейіпкер бар?

A.2


B.8

C.6


D. 4

E.7
$$$122D

Жүсіп Баласұғни қай ғасырда өмір сүргенін белгілеңіз

A. XIII


B.XV

C.XII


D. XIғ

E.X
$$$123C

Жүсіп пен Зылиха дастанының 1516 жылы көшірілген ең көне нұсқасы қайда сақталған?

A. Берлин қалалық кітапханасында

B. Стамбул қаласының Айя – София кітапханасында

C. Түркиянын Топқани кітапханасында

D. Венаның Корольдік кітапханасында

E. Стамбулдың фатих кітапханасында


$$$124A

Ұлы Түрік қағанаты дүниеге келген жыл

A. 545 жыл

B. 843 жыл

C. 494 жыл

D. 540 жыл

E. 515 жыл
$$$125D

Қайсысы Ж. Баласағұнның Құттыбілік шығармасының негізгі идеясы емес?

A. Мемлекетті дұрыс басқару үшін әділ заңның болуы

B. Бақ – дәулет, елге құт – құт қоныс деген тілек

C. Ақыл - парасат

D. Мемлекетті басқару ісін жолға қою

E. Қанағат – ынсап мәселесі
$$$126 E

Әмір Темірге туажат болып келтін ғұлама

A. Дүрбек

B. Ә. Баһадүрхан

C. Қ. Жалаири

D. Хайдар Дулати

E. Мұхаммед Бабыр
$$$127 B

Ұлы шайыр Әлішер Науаи өзінің ең дарынды шәкірті санаған ойшыл

A. Ә. Баһадүрхан

B. Мұхаммед Бабыр

C. Хайдар Дулати

D. Қ. Жалаири

E. Дүрбек
$$$128A

«Бабыр – наменің» қолжазбасын тұңғыш рет Тимур Пулат деген кісі 1714 жылы қай қаладан тапты

A. Бұхара қаласынан

B. Венеция қаласынан

C Петербург қаласынан

E. Ташкент қаласынан


$$$129C

«Бабыр – намені орыс тілінен қазақшаға тәржімалаған

A. Тимур Пулат

B. А. Кизер

C. Б.Қажыбеков

D. П. Қадіров

E. М.А. Сольс
$$$130B

Бабыр қайтыс болған соң манғол империясының тағына кі м отырды

A. Кенже кызы Гул бадан -бегім

B. Тұңғыш ұлы Құмайн

C. Немересі Акбар

D.Өзінің кеңесшісі

E.Ешкім отырған жоқ
$$$131A

«Бабыр – наменің» жалғасы саналатын кітап

A. «Құмайын наме»

B. «Акбар наме»

C. « Тарих –и Рашиди»

D. «Мухаббат – наме»

E. «Бақырғани кітабы»
$$$132В

Х. Дулатидің « Тарих-и Рашиди» еңбегінің екінші дәптері не жайында

A. Қашқар елін билеген хандар жайында

B. Ақынның өз көзімен көрген оқйғалар

C. Өзінің өмір баяны жайында

D. Шағытай ұрпақтарының әулеті, тарихы баяндалады

E. Барлығы дұрыс
$$$133С

Өзбек ғалымдары «Тарих – и Рашиди» парсы тілінен орыс тіліне аударып Ташкент қаласында бастырып шығарған жыл

A.1992

B.1987


C. 1996

D.1994


E.1998
$$$134В

Көне түркі жазуын алғаш оқыған ғалым?

A.Н.А.Баскаков

B. Вильгелм Томсен

C. С.Е.Малов

D. Герман Вамбери

E.Жауберт Амадес
$$$135А

«Тарих – и рашиди» кітабының екінші дәптері қай жылы жазылды

A. 1542 жылы

B. 1544 жылы

C. 1548 жылы

D. 1457 жылы

E. 1450 жылы
$$$136С

Көне дәуірдегі тіл білімінің басты салалары бойынша теориялық тұрғыдан құнды түйіндер жасаған ғылыми еңбекті белгілеңіз.

A. «Акбар наме»

B. «Бақырғани кітабы»

C. «Диуани лұғат ат-түрк»

D. «Мухаббат – наме»

E. « Тарих –и Рашиди»
$$$137 С

Көне түрік әліпбиі неше әріптен тұрады?

A.40

B. 24


C. 35

D. 42


E. 30
$$$138B

М. Қашқари сөздігін қазақ тіліне аударған кім

A.М.Әуезов

B. А. Егеубай

C. Р.Бердібай

D. А.Аманжолов

E. А.Қыраубаев

$$$139A


Ж.Баласағұн «Құтты білік» дастанының 277- 286- шы бәйіттері кімді мадақтауға арналған

A. Алып Ер Тоңғаны

B. Шу батырды

C. Атилланы

D. Томиристі

E. Көк бөріні

$$$140E

Ислам дәуірі әдебиетнің өкілін белгілеңізA. Хорезми

B. Құтб


C. М.Х.Дулати

D. Дүрбек

E. Қожа Ахмет Йассауи
$$$141B

Мұхаммед Қожабектің тапсыруы бойынша 1353 жылы жазылған шығарма

A. «Диуани лұғат ат-түрк»

B. «Мұхаббат-наме»

C. « Тарих –и Рашиди»

D. «Акбар наме»

E. «Бақырғани кітабы»
$$$142D

Мұхаммед Хайдар Дулати қай кезеңде өмір сүрген?

A. 1490-1499

B. 1480- 1520

C.1500-1551

D. 1499-1551

E.1496-1550
$$$143A

«Наме» сөзінің ең жиі ұшырайтын мағынасы

A. Арнау өлең түрінде жазылған дастан

B. Тарихи шығарма

C. Лирикалық сарындағы туынды

D. Мифтік сарындағы жыр

E. Жауаптар қате
$$$143Е

«Құтты білік дастанының» басты идеясы

A. Мемлекетті дұрыс басқару үшін әділ заңның болуы

B. Ақыл - парасат

C. Қанағат – ынсап мәселесі

D. Бақ – дәулет, елге құт қонсын деген тілек

E. Барлығы дұрыс
$$$144В

Х. Дулатидің « Тарих-и Рашиди» еңбегінің екінші дәптері не жайында

A. Қашқар елін билеген хандар жайында

B. Ақынның өз көзімен көрген оқйғалар

C. Өзінің өмір баяны жайында

D. Шағытай ұрпақтарының әулеті, тарихы баяндалады

E. Барлығы дұрыс
$$$145В

«... мен сол түріктердің қызыл тілге ең шешендерінен, ең әдемі әңгімешілерінен, ең бір зеректерінен,ең білгірлерінен, ежелгі асыл тайпаларынан уа соғыс ісінде мықты найзагерлерінен болғандығымнан.....» деген пікірдіің авторы.

А. Қыпшақтар

В. Махмұт Қашқари

С. Әл-Фараби

D. Жүсіп Баласағұн

Е. Қорқыт ата
$$$146C

«Хай бин Яқзон»-деп аталатын этикалық-дидактикалық сарындағы жырдың авторы.

А. Қыпшақтар

В. Махмұт Қашқари

С. Әбу Әли ибн Сина

D. Жүсіп Баласағұн

Е. Қорқыт ата
$$$147А

Ж,Баласағұнның «Құтты білік»дастанының қай бәйіттерінде Алып Ер Тоңғаны мадақтауға арналған.

A. 277-286

B. 275-285

C.266-268

D. 275-200

E. 255-266

$$$148D


«Құтадғу білік» дастанының авторын көрсетіңіз.

А. Қыпшақтар

В. Махмұт Қашқари

С. Әл-Фараби

D. Жүсіп Баласағұн

Е. Қорқыт ата


$$$149А

«Бақырғани кітабы»неше бөлімнен тұрады

A. 5

B. 3


C. 2

D. 4


E. 10
$$$150D

Бұл кітаптың басты идеясы-оқырманын игілікке, имандылыққа, рухани тазалыққа үндеу.

A. Бибі Мариям

B. Авеста

C. Ақиқат сыйы

D. Бақырғани кітабы

E. Қорқыт ата кітабы
$$$151С

Орыстар көрші отырған қыпшақтарды қалай атаған.

A. соседи

B. поляки

C. Половецтер

D. кипчаки

E. полководцы
$$$152Е

Алтын Орда дәуірі әдебиеті қай ғасырларды қамтиды.

A. VIII-IX

B. VI-IX


C. X-XII

D. VII-VIII

E. XIII-XV
$$$153А

«Кодекс куманикус» еңбегін латын тіліне аударған кім.

A. Г.Кун

B. М.Жирмунский

C. Т.Еңсегенұлы

D. Ш.Ыбыраев

E. А.Ысқақов

$$$154С


«Қисса-сул әнбия» прозалық туынды қай жылы жазылды

A. 1913


B. 1912

C. 1914


D. 1900

E. 1910
$$$155D

«Мират-ул Клуб» жинағы қай тілде жазылған

A. қазақ


B. араб

C. парсы


D. шағатай

E. қыпшақ


$$$156А

«Көңілдің айнасы» атты еңбек қай жылы жазылды.

A. 1833

B. 1912


C. 1914

D. 1900


E. 1910
$$$157Е

Биз насихат шартын ош қылдук байан

Ким иетмиш болша биза не зийан.

... Муддати хежрат й»еді йуз тоқсан уч.... қай еңбектен үзінді.

A. Күлтегін

B. Тарих-и-Ращиди

C. Бабыр-наме

D. Авеста

E .Гүлістан бит-турки
$$$158С

«Мухаббат-наме» дастанын орыс тіліне аударған ғалым.

A. В.Радлов

B. М.Жирмунский

C. М.Щербак

D. Ш.Ыбыраев

E . Н.Гумилев
$$$159В

Мұхаббат-намені кімнің тапсырысы бойынша жазған.

A. жұбайынын

B. Мұхаммед ӨҚожабектің

C. Әл-Фарабидің

D. М.Қащқаридің

E. В.Радловтың
$$$160A

Сюжеті қызықты, тілі көркем, көріктеу құралдары алуан түрлі, өлең құрылысы шебер жасалған дастан.

A. Мұхаббат-наме

B. Шу дастаны

C. Қобыланды батыр

D. Авеста


E. Ақиқат сыйы
$$$161В

Әбу Әли ибн Сина қай жылдары өмір сүрді

A. 900-100

B. 980-1037

C. 985-1035
D .890-937
E. 981-1038
$$$162Е

«Диуани лұғат ат-түрік» еңбегінің авторы

A. Н.Келімбетов

B.Ә.Қашаубаев

C .Ә.Марғұлан
D. Ш.Ыбыраев
E. М.Қашқари
$$$163А

Алтын Орда әдебиетінің аса көрнекті өкілдерінің бірі.

A. С.Сарай

B. А.Йассауи

C. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Ш.Уәлиханов
$$$164D

Қыпшақ даласында жазылған, сол кездегі қыпшақ тілі мен әдебиетін зерттеу үшін аса құнды материалдар беретін жәдігерлік.

A. Күлтегін

B. Ақиқат сыйы

C. Авеста
D. Кодекс куманикус
E. Гүлістан бит-түрік
$$$165С

«Кодекс куманикус» қай жылы латфн тіліне аударылып, жазылды.

A. 1789

B. 1887


C. 1880
D. 1879
E. 1883
$$$166В

«Кодекс куманикус»1884 жылы қай қалада неміс тіліне аударылып шықты.

A. Дрезден

B. Санкт-Петербургте

C. Париж
D. Италия
E. Казань
$$$167Е

Бұл дастанның негізгі идеясы- ел билеушілер арасындағы тәж бен тақ үшін,байлық пен мансап үшін жиі-жиі болатын қанды соғыстардың,шеттен тыс қатыгездіктің зардаптарын паш ету.

A. Мұхаббат-наме

B. Шу дастаны

C. Қобыланды батыр

D. Авеста


E. Жүсіп пен Зылиха
$$$168А

1409 жылы Шахрух пен Халил арасындағы соғыстың болу себебі.

A. балх қаласы үшін

B. тақ үшін

C. мұрагерлікке талас
D. Алтын орда үшін
E. Ташкент қаласы үшін
$$$169Е

«Жүсіп пен Зылиха» дастанынң авторы

A. С.Сарай

B. А.Йассауи

C. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Дүрбек
$$$170С

Темірдің баласы Шахрух пен немересі Халил арасындағы соғыс қай жылы болды.

A. 1405

B. 1403


C.1409
D. 1406
E. 1042
$$$171D

«Жүсіп пен Зылиха» дастанының 1516 ж көшірілген ең көне нұсқасы қайда сақталған.

A. Париж кітапханасында

B. Дрезден қаласында

C. СанктПетербургте

D. Туркиянң Топқани кітапханасында

E. Мәскеуде
$$$172А

«Хұсрау-Шырын» дастанын аударған ақын.

A. Құтб

B. А.ЙассауиC. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Дүрбек
$$$173С

Назым Хикметтің «Хұсрау мен Шырын» дастанының сюжетіне құрылған еңбегі.

A. Мұхаббат-наме

B. Шу дастаны

C. Махаббат туралы аңыз

D. Авеста


E. Жүсіп пен Зылиха
$$$174Е

«Жүсіп пен Зылиха» дастанының Туркияның Топқани кітапханасындағы нұсқасы қай жылы көшірілді.

A. 1514

B. 1616


C. 1563

D. 1554


E. 1516
$$$175А

«Хұсрау Шырын» поэмасын жан-жақты зерттеп,бұл дастанның ғылыми сөздігін жасап шыққан ғалым.

A. А.Ибатов

B. А.Йассауи

C. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Дүрбек
$$$176В

«Фархат пен Шырын» драманың авторы

A. Құтб

B. Самед ВургунC. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Дүрбек
$$$177Е

Самед Вургун «Фархат пен Шырын» драмасын қай жылы жазды.

A. 1940

B. 1939


C. 1941

D. 1950


E. 1942
$$$178D

Құтб ақын қай ғасырда өмір сүрді

A. VIII

B. VI


C. X

D. XIV


E.XIII
$$$179С

«Хұсрау мен Шырын» дастаның алғаш зерттеген ғалым

A. Құтб

B.Самед ВургунC. А.Зайончковский

D. Ж.Баласағұн


E. Дүрбек
$$$180А

«Хұсрау мен Шырын» дастанының жалпы көлемі

A. 120 парақ

B. 100 парақ

C. 200 парақ

D. 220 парақ

E. 90 парақ
$$$181E

Ашар йилдің сениң ийлгандә атың.

Күйаш йаңлық жеханны тутты атың

ӘГӘР десем сени Рүстәм йәрәсың,

Кылычың бирла сәф ларны йәрарсын.-қай дастанна үзінді.

A. Жүсіп пен Зылиха

B .Шу дастаны

C. Махаббат туралы аңыз

D. Авеста
E . Мұхаббат-наме
$$$182С

М.Қашқаридің еңбегін көрсетіңіз.

A. Жүсіп пен Зылиха

B. Шу дастаны

C .«Диуани лұғат ат-түрік»

D. Авеста


E .Мұхаббат-наме
$$$183Е

М.Щербак қай дастанды орыс тіліне аударды.

A. Жүсіп пен Зылиха

B. Шу дастаны

C. «Диуани лұғат ат-түрік»

D. Авеста


E. Мұхаббат-наме
$$$184С

«Кодекс куманикус» жеке кітап болыр қай жылы басылды.

A. 1937

B. 1934


C. 1936

D. 1836


E. 1933
$$$185В

«Кодекс куманикус» қолжазбасын жеке кітап етіп бастырған ғалым.

A. В.Радлов

B. К.Гренбек

C. М.Щербак

D.Ш.Ыбыраев

E. Н.Гумилев
$$$186С

«Кодекс куманикус» кітабын тұңғыш рет қазақ тілінде зерттеген ғалым.

A. А.Ибатов

B. А.Йассауи

C. Ә.Құрышжанов

D. Ж.Баласағұн


E. Дүрбек
$$$187А

Адамның өз нәпсісіне қарсы жүргізілетін аяусыз, қатыгез майдан.

A. жихад

B. жауанмәрт

C.шариғат

D. шейхтер

E. мират
$$$188В

«Көңілдің айнасы» жинағының бірінші нұсқасы қай жерде сақтаулы.

A.Париж кітапханасында

B. Швецияның Упсала қаласының кітапханасында

C.СанктПетербургте

D. Туркиянң Топқани кітапханасында

E. Мәскеуде
$$$189D

«Мират-ул Қулубтың» кітабын қазақшаға тәржіма жасап, оған түсініктемелер жазған ғалымды көрсет.

A. А.Ибатов

B. А.Йассауи

C. Ә.Құрышжанов

D. Досай Кенжетай Тұрсынбайұлы

E. Дүрбек
$$$190Е

«Мират-ул Қулуб» кітабы қай тілде жазылған

A. қазақ

B .қыпшақ

C. араб

D. парсы


E. шағатай
$$$191Е

«Диуани хикметті» қазақ тіліне аударма жасағандар

A. М.Жармұхамедұлы

B. М.Шафиғи

C. Е.Дүйсенбайұлы

D. С.Дәуітұлы

E. Барлық жауап дұрыс
$$$192D

«Жастығымда бойым оқтай, көңілім садақтай»-деп айтқан кім.

A. А.Ибатов

B. А.Йассауи

C. Ә.Құрышжанов

D. Ж.Баласағұн

E. Дүрбек
$$$193С

«Мысыр елі мен Каир үстінде жарқыраған жұлдыздар»-атты кітаптың авторы.

A. А.Ибатов

B. А.Йассауи

C. ибн-Тагри-барди

D. Ж.Баласағұн

E. Дүрбек
$$$194Е

Бұл түркітанушы ғалым Алтын Орда дауірі әдебиетін екі топқа бөліп қарастырады.

A. С.Сарай

B. А.Йассауи

C. С.Бақырғани
D. Ж.Баласағұн
E. Фон Габен
$$$195D

Құтб аударған «Хұсрау Шырын» поэмасында неше сөзге түсінік берілген.

A. 4000

B. 5000


C. 3400

D. 4400


E. 6000
$$$196E

Мазмұнында «Тажал мен Мәдінің күресі,ақырзаман белгілері,махшар күні» баяндалатын С.Бақырғанидың шығармасы

A. Сібір

B. Тоныкөк

C. Көңіл айнасы

D. Қорқыт ата

E. Ақырзаман
$$$197A

Сайф Сарайдын жалғыз колемді еңбегі?

A.Гүлстан-бит туркі

B. Оғыз қаған

C. Тоныкөк

D. Сұраншыға

E. Қорқыт ата кітабы
$$$198E

Хорезми Мұхаммед Қожабектің тапсыруы бойынша «Мухаббат- наме» дастанын қай жылы жазады?

A.1352

B. 1340


C. 1360

D. 1350
E. 1353


$$$199D

Шығыстың аристотелі

A. С.Бақырғани
B. Күлтегін
C. Ш.Жарылғасұлы
D .М.Қашқари

E. С. Сарай


$$$200E

«Бабыр-намені» 1857 жылы Қазан қаласында кім басып шығардыA. Добролюбов
B. Березин
C. Достоевский
D. М.Қашқари
E. Н.Ильминский
Каталог: ebook
ebook -> Мамандығына арналған Сұлтанмахмұттану ПӘнінің ОҚУ-Әдістемелік кешені
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Қазақстан Республикасының
ebook -> Студенттерге арналған оқу әдістемелік кешені
ebook -> ПӘннің ОҚУ Әдістемелік кешені 5В011700 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығына арналған «Ұлы отан соғысы және соғыстан кейінгі жылдардағы қазақ әдебиетінің тарихы (1941-1960)» пәнінен ОҚытушыға арналған пән бағдарламасы
ebook -> ПОӘК 042-18-29 8/03-2013 №1 басылым 05. 09. 2013
ebook -> «Балалар әдебиеті» пәніне арналған оқу-әдістемелік материалдар 2013 жылғы №3 басылым 5 в 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті»
ebook -> ПӘннің ОҚУ-Әдістемелік кешенінің
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті
ebook -> 5 в 011700- Қазақ тілі мен әдебиеті


Достарыңызбен бөлісу:


©www.engime.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет