Арналған 2 сынып у әрпінің жазылуыДата27.12.2016
өлшемі31.5 Kb.
 • Қазақ тілінен 2 сыныпқа
 • арналған
 • 2 СЫНЫП
 • И, й әріптернің жазылуы
 • Я әрпінің жазылуы
 • Ю әрпінің жазылуы
 • Дауыссыз б мен п, қ мен ғ, к менг дыбыстары
 • Дауыссыз л мен р дыбыстары
 • Дауыссыз ң мен н дыбыстары
 • Ұяң дауыссыз дыбыстар
 • Буын және сөз.
 • Мәтін
 • Сөз және оның мағынасы
 • Зат есім
 • Жалқы және жалпы есім
 • Етістік
 • Сын есім
 • Сан есім
 • Түбір мен қосымша
 • У әрпінің жазылуы
 • 1-деңгей.
 • Көп нүктенің орнына у,ұ,ү әріптерінің тиістісін қойып жазыңдар.
 • У дыбысы бар сөздердің астын сыз.
 • Мен ...шамын Т ..ған жерді
 • Ту биікке Ең с ..йікті
 • Ж ...лдыздарға, Көр.. ...шін
 • Қарыштап Алыстан.
 • 2-деңгей.
 • Көп нүктенің орнына у,ұ,ү әріптерінің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз.
 • У дыбысы бар сөздерді тауып жуан дауысты у-дың астын-бір, жіңішке
 • у-дың астын екі рет сыз.
 • 1.Айс..л.. қызыл т..дың с..ретін салды.2. Тамыз айында к..н ыстық болды.
 • 3. Балалар с..ға шомылды.4. Біз а..ладағы г..лдерді с..ардық.
 • 5. Са..ыншы апай б..за..ларға с..т берді.
 • 3-деңгей.
 • а)Сөздерді буынға бөліп жазыңдар. Бұл сөздердің екінші буыны қай дыбыстан
 • басталады?
 • Ауа, дауыс, ауыл, дауыл,ауыздық, сауыншы, қауын, дәуір,
 • бауырсақ, тәуелсіз, сауысқан, әуес.
 • Б) Сөздерді буынға бөліп жаз. У дыбысы дауысты дыбыс па,
 • дауыссыз дыбыс па?
 • Қуаныш, жуас,жуық, сусын, серуен, хайуанат, қуыршақ,бума,бурыл,қуырдақ.
 • АРТҚА
 • И, й әріптернің жазылуы.
 • 1- деңгей.
 • Суреттердің атын атап шығыңдар. Бұл сөздерді қатыстырып сөйлем құра.
 • 2 -деңгей.
 • Көп нүктенің орнына керекті әріпті қойып жазыңдар.
 • Жуан и дыбысының астын бір рет, жіңішке и дыбысының астын
 • екі рет сыз.
 • «Көйлек» сөзіне дыбыстық талдау жаса.
 • Б..е, б..ік, жиналыс, ж..дек,о..мақ, кө..лек, ә..нек, ж..ырма, қ..ын,
 • мү..із, жа..лау.
 • 3- деңгей.
 • Сөздерді буынға бөліп жаз.Й әрпінен басталып тасымалданатын
 • буынның астын сыз.
 • Қайық, найзағай, сайлау,мойын, ойыншық, сүйкімді,қаймақ,
 • мойындау, айыр, дайындал, сүйінші,бейбітшілік, қайың,
 • сұйық, айран.
 • АРТҚА
 • Я әрпінің жазылуы.
 • 1-деңгей.
 • Суретке қарап көп нүктенің орнындағы әріпті табыңдар.
 • Бұл сөздерді қатыстырып сөйлем құраңдар.
 • Қо..н А..з ата
 • 2-деңгей.
 • а)Сөздерге а әрпін қосып жаз. Бұл сөзде қанша әріп, қанша дыбыс бар.
 • Май, сай, жай, бой, ай, тай, сый, тый.
 • ә) йа дыбыстарының орнына я әрпін қой. Сөздерде неше әріп, неше дыбыс бар?
 • Сыйады, тыйады, сыйақы, тыйайық.
 • 3-деңгей.
 • А)Сөйлемді аяқта.
 • Үлкен кісі ....... .
 • Аян киді ...... .
 • Тобыл үлкен ........ .
 • Құстарға жаса .... .
 • ә) Сөздерді буынға бөліп жазыңдар.»Таяқ» сөзіне дыбыстық талдау жаса.
 • Саяхат, тұяқ, баяу, жияды, таяқ, сыяды, таянба, қиял, бояу, оян.
 • АРТҚА
 • Ю әрпінің жазылуы.
 • 1-деңгей.
 • Көп нүктенің орнына ю әрпін қойып, ю әрпі бар сөздерді буынға бөл.
 • Ержан а..дың суретін салды. Маржан о.. ойды. Кітапты орнына қо.. керек.
 • Балалар қой жа..ға көмектесті. Қағазды босқа қи..ға болмайды.
 • Киімді күтіп ки..ді үйрен.
 • 2-деңгей.
 • Сөздерді буынға бөліп жазыңдар. Әр сөзде неше дыбыс, неше әріп бар?
 • Көркею, үлкею, ұлғаю, күшею, көбею, молаю, шалқаю, қараю.
 • 3- деңгей.
 • Көп нүктенің орнына оң жақтағы сөздердің тиістісін қойып, сөйлемдерді көшіріп жазыңдар.
 • Жаю, қою, кию, жою сөздерін тасымалдауға бола ма?
 • Себебін түсіндір. «жаю» сөзіне дыбыстық талдау жаса.
 • Қойды отты жерге ....керек. қою
 • Сабаққа көңіл ......... керек. жаю
 • Көйлекті өтектеп ....... керек. жою
 • Жау берілмесе, .........керек. кию
 • АРТҚА
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • к
 • қ
 • қ
 • қ
 • қ
 • қ
 • қ
 • қ
 • қ
 • Дауыссыз б мен п, қ мен ғ, к менг дыбыстары.
 • 1 -деңгей.
 • Төмендегі сөздерге ы, і әріптерін қосып жазыңдар.
 • Орақ, қап, көрік, шөп, тауық, талап, жүрек, төсек, жіп, қалып,көкек, жаңғақ.
 • 2- деңгей.
 • Көп нүктенің орнына ғ,г әріптерінің тиістісін қойып жазыңдар.
 • Ғ,г дауыссыз дыбыстардың қай түріне жатады?
 • Қыз..алдақ, сүл..і, а..ай, әң..іме, бұ..ы, жү..ері, кө..ершін, са..ыну,
 • бө..елек, шал..ы, е..ін.
 • 3 -деңгей.
 • А)Берілген сөздердегі ы, і әріптерін алып тастап жаз.
 • Тарағы, жәшігі, бағы, есебі, добы, салмағы, қабығы, тиегі,
 • кітабы, шырағы, жауабы, киігі.
 • Ә) Берілген басқы және соңғы дыбыстарды пайдаланып,
 • төмендегі торкөзге лайықты сөздерді жазыңдар. Олар неше буынды сөздер.
 • АРТҚА
 • Дауыссыз л мен р дыбыстары.
 • 1 -деңгей.
 • Төмендегі сөздерді көшіріп жазып, жазылуын есте сақта.
 • Лента, лимон, лимонад,радио, ремонт, рояль, руль, разъезд.
 • 2- деңгей.
 • Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып жаз.2 сөзбен сөйлем құра.
 • ..ай, ..айықты, ..ақат, ..астану, ..енжу, ..ет, ..ақмет.
 • 3- деңгей.
 • Сөздерді дұрыс жазып, неше әріп, неше дыбыс барын анықта.
 • Ылаж, ырас, іриза, іренжу, ылаулайды, ырақымшыл, ірет, ылайықты, ылақ.
 • АРТҚА
 • Дауыссыз ң мен н дыбыстары.
 • 1- деңгей.
 • «Тиістісін қой» ойыны. Ұ-ү, ы-і, а-ә,
 • Жуан Жіңішке
 • с...р с...р
 • с...н с...н
 • к...р к...р
 • «Қатесін жөнде» Ұзұн, орүк, қойу, жайау, үлкөн
 • 2 -деңгей.
 • “Дұрысын тауып жаз” ойыны.
 • І. Мені (н,ң), Сені (н,ң), Бізді (н,ң), Оларды (н,ң) осы сөздерді қатыстырып
 • сөйлем құрау.
 • Менің әдемі ойыншығым бар.
 • ... әкесі құрылысшы. ... добы ала.
 • 3 -деңгей.
 • Мына сөздерді қатыстырып, сөйлем құрап жаз.
 • Заттың атын білдіретін сөздер: аң, алаң, даңқ, аңыз, таң, қайың т.б.
 • Заттың қимылын білдіретін сөздер: аңсайды, еңкейді, меңгерді, ызыңдады,
 • мөңіреді, маңырады, аңқиды, жеңді т.б.
 • Заттың сынын білдіретін сөздер: теңбіл, бойшаң, қыңыр, күрең, жаңа,
 • жайсаң, терең, қоңыр т.б.
 • АРТҚА
 • Ұяң дауыссыз дыбыстар.
 • 1 -деңгей.
 • А) Дауыссыз дыбыстардың астын сыз:
 • Кел, балалар оқылық,
 • Оқығанды көңілге
 • Ықыласпен тоқылық!
 • Ә) Келесі сөздердегі қатаң дауыссыздарды сыз:
 • Тіл, сабақ, мектеп, Қазақстан.
 • 2- деңгей.
 • А) Мына ұяң дауыссыз дыбыстардан басталатын әріптерге екі сөзден жаз:
 • Б_____Д______Ғ ___Г_____З_______Ж__
 • Ә) Мына дыбыстарды еркін пайдаланып сөз құрастыр.
 • 3- деңгей.
 • Ребус шешу. Ребусты дұрыс шешсең мақал шығады.
 • Ат, қасық, ң, торғай, инелік, қылыш, сағат, ң,
 • Ат , а ,,, ң ,,,, а , не ,,, қыл ,, са ,,, ң
 • алма, доп, асық, ң, ай, сандық, қолғап
 • ал ,, ды ,, ,, ы , ң а , с ,,,,, , ол ,,,
 • кесе, көбелек, тырма.
 • ке,, ,,, е,,, ,, р,,
 • АРТҚА
 • Буын және сөз.
 • 1-деңгей.
 • Жоғалған буынды тап.
 • ......лық , ша..... , бәй...шек , .....ым.
 • 2 -деңгей.
 • Буыннан сөз құра.
 • Дір, кө, гіл; лы, сау, ден, ғы; ра, гер, мұ;
 • 3 -деңгей.
 • Орны ауыстырылған әріптерден сөз құра.
 • ізлбекі 2) шырғақла 3) кәрбетйе
 • 4) аснақтой
 • АРТҚА
 • Мәтін.
 • 1-деңгей:
 • Мәтін дегеніміз не? Неше түрі бар?
 • Сипаттау мәтіні дегеніміз не? « Бүркіт» сөзіне сипаттама бер.
 • 2-деңгей:
 • Берілген үзінді мәтіннің қай түріне жатады?Әрі қарай толықтыр.
 • Біз сыныпты таза ұстаймыз. Өйткені, ол-біздің екінші үйіміз.
 • Мұны балалардың бәрі жақсы түсінеді.
 • 3- деңгей:
 • Аталған тақырып бойынша мәтін құрастыр.
 • «Тоқылдақ- пайдалы құс».
 • Тірек сөздер: орман емшісі, айту, құрт-құмырсқа, бау-бақша,
 • пайда келтіреді, зиянды жәндіктер, табиғат.
 • АРТҚА
 • Сөйлемдегі сөздердің байланысы.
 • 1-деңгей:
 • Тиісті тыныс белгілерін қойып,сөйлем құра.
 • Тоғжан ұзақ сөйледі ертең бізбен бірге барасың ба біз бүгін жеңіске жеттік.
 • 2-деңгей:
 • Хабарлы, сұраулы, лепті сөйлем құра, байланысын тап.
 • 3-деңгей:
 • Мына сөздерді байланыстырып сөйлем құрау үшін,
 • тұсындағы жалғаулардың қайсысын қай сөзге қоюға болады?
 • Оларға қандай сұрақ қойылатытын анықта.
 • 1. Біз машина ... мін ... . –дік, -ға
 • 2. Машина... екі кісі түс ... . – ті, - дан
 • 3. Мен сабақ ... дайындал ... . – қа, - дым
 • 4.Бүркіт аспан ... көтеріл ... . – ді, - ға
 • 5. Ермек ... әкесі зауыт ... істей ... . – та, - тің, - ді
 •  
 • АРТҚА
 • Сөз және оның мағынасы
 • 1 -деңгей:
 • 1. Төмендегі сөздерге қарсы сөздер жаз.
 • Түн-
 • Жақсылық-
 • Қатты-
 • Ірі-
 • 2- деңгей.
 • Берілген зат есімдерге төмендегі мәндес сөздерді жаз.
 • Еңбек-
 • Дос-
 • Керекті сөздер: жолдас, іс, құрдас, жұмыс
 • 3 -деңгей:
 • 1.«Үріп ауызға салғандай». Тұрақты сөз тіркесінің басқаша мағынасын анықта.
 • 2. Басталған сөйлемді аяқта.
 • Қоян тез жүгіреді, ал тасбақа ....... .
 • Күн қысқарады, ...............
 • АРТҚА
 • Түбір мен қосымша
 • 1-деңгей
 • Түбір сөзге жұрнақ жалға
 • Күй-
 • Егін-
 • Балық-
 • Егін-
 • Ас-
 • 2-деңгей
 • Жұрнақ жалғанған сөзді бір бөлек,
 • жалғау жалғанған сөзді бір бөлек жазыңдар.
 • Құрылысшы, жапырақтар, көшеде, биші, сусын, сандықты, заңгер,
 • тазалық, ұшақпен
 • 3-деңгей
 • Орны ауыстырылған әріптерден сөз құра.
 • ізлбекі 2) шырғақла 3)шыларжыр
 • АРТҚА
 • Зат есім
 • 1- деңгей
 • Кім? сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек
 • Не? Сұрағына жауап беретін сөздерді бір бөлек жаз.
 • Бұлбұл, мысық, әже, дәрі, қарбыз, суретші, арба, аға, гүл, Арман, , айна, қар.
 • 2- деңгей
 • Сөздердің түбірін ажырат
 • Сусын, талапкер, сатушы, сағаттар, оқулық, бірлік,
 • өнерпаз, балалар, кітапхана, достық.
 • Сөздерге жалғау жалғап жаз.
 • Барыс-
 • Құдық-
 • Жұлдыз-
 • Қалам-
 • 3- деңгей
 • Суретке сәкестендіре сөйлемдер құра
 • АРТҚА
 • Жалқы және жалпы есім
 • 1-деңгей
 • Жалқы есімдерді ажырат
 • Көл, Астана, барыс, алмұрт, Есіл, өлең, Марат,кітап, көл, Алатау.
 • 2-деңгей
 • Орны ауыстырылған сөздермен сөйлем құрастырып жаз.
 • Алмас, салып, сурет, отыр.
 • Әдемі, мұғалім, үйретті, жазуға, үйретті.
 • Мұражайға, Берік, ағасымен,барды, бүгін.
 • 3-деңгей
 • Қазақстан қалаларын жаз.
 • АРТҚА
 • Қ
 • З
 • А
 • А
 • Қ
 • С
 • Т
 • А
 • Н
 • Етістік
 • 1-деңгей
 • Көп нүктенің орнына етістікті жаз.
 • Оқушылар сабақта мазмұндама ....... Ұшақ биікке .....
 • Дариға қызық кітап .... Зейнептің апасы тәтті тоқаш .....
 • 2- деңгей
 • Сурет бойынша әңгіме құрастыр,
 • дара және күрделі етістік болатындай сөйлемдер жаз.
 • 3-деңгей
 • Өтірік өлеңді жалғастыр.
 • Ерттеп мініп .............,
 • Айға сапар .............. мен.
 • Көріп қалып.................,
 • Жерге жеттім..............
 • АРТҚА
 • Сын есім
 • 1-деңгей
 • Сын есімді  тауып  жаз:
 •   ....... қант              ......бала
 • .........көше              .....    алма
 • .......аспан                ........ат  
 • 2-деңгей
 •    Қарсы мағынадағы сын есімді  жаз:
 • Биік- Ащы-
 • Жас- Үлкен-
 • Ыстық
 • 3-деңгей
 •   Көп нүктеге қандай? сұрағына жауап беретін сөздердітауып,
 • олардың астын сыз:
 •   ...... тау тұр мұнартып,
 •   .......... бұлттан   жүр артып,
 •   .......... шыңдар аспанға, қол созады құмартып.
 • АРТҚА
 • Сан есім
 • 1-деңгей
 • Сандарды сөзбен жаз:
 • 36-
 • 62-
 • 45-
 •  
 • 2-деңгей
 • Берілген сан есімдерді зат есімдермен тіркестіріп жаз:
 •  
 • Алты-
 • Он-
 • Бесінші-
 • Жиырма алты-
 • 3-деңгей
 • Ребусты шеш. Шешуіндегі сөзге сөйлем құра.
 • АРТҚА
 • ,,,,
 • ,,

Каталог: uploads -> doc -> 0d92
doc -> Ғарыш әлеміне саяхат
doc -> Сабақ тақырыбы: Шерхан Мұртаза «Ай мен Айша» романы Сабақ мақсаты: ҚР «Білім туралы»
doc -> Сабақтың тақырыбы Бала Мәншүк ( Мәриям Хакімжанова) Сілтеме
doc -> Ана тілі №2. Тақырыбы: Кел, балалар, оқылық Мақсаты
doc -> Сабақ жоспары «Сәулет және дизайн» кафедрасының арнаулы пән оқытушысы, ҚР «Еуразиялық Дизайнерлер Одағының» мүшесі: Досжанова Галия Есенгелдиевна Пәні: Сурет және сұңғат өнері
doc -> Сабақ Сабақтың тақырыбы : Кіріспе Сабақтың мақсаты : «Алаштану» курсының мектеп бағдарламасында алатын орны, Алаш қозғалысы мен Алашорда үкіметі тарихының тарихнамасы мен дерекнамасына қысқаша шолу
doc -> Тәрбие сағаттың тақырыбы: Желтоқсан жаңғырығы
doc -> Сабақтың тақырыбы : Әбунасыр Әл- фараби Сабақтың мақсаты
doc -> Сабақ жоспары Тақырыбы: Үкілі Ыбырай Мектеп:№21ом мерзімі
0d92 -> Тақырыбы: «Рәміздерім мақтанышым» Мақсаты


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет