«Қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы» пәні бойыншаДата10.04.2020
өлшемі34.55 Kb.
Ф.7.04-03
SILKWAYХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Тілдік пәндер кафедрасы


Ф.ғ.к., доцент Темірбекова Г.Қ.

Пәнді меңгеруге арналған

әдістемелік нұсқаулық

«Қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы» пәні бойынша
5В011700 ­­– Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының

студенттеріне арналған

Шымкент, 2019

Құрастырушы: Ф.ғ.к., доцент м.а. Темірбекова Г.Қ.
Әдістемелік нұсқаулық оқу жоспары мен «Қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы» пәнінің бағдарламасының талаптарына сәйкес құрастырылып, пәнді меңгеру бойынша қажетті мәліметтерден құралады.
Әдістемелік нұсқаулық 5В011700 – Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығының студенттеріне арналған.
Рецензент: ф.ғ.к., доцент м.а. Ақылбаева Г.И.Тілдік пәндер кафедрасы

Әдістемелік нұсқаулық Тілдік пәндер кафедрасының мәжілісінде

(№ , . .2018 ж.), Филология факультетінің әдістемелік комиссиясы мәжілісінде (хаттама № , . . 2018 ж.) қаралып, бекітілген.

МАЗМҰНЫ
Қазақ тілінің фонетикасы мен лексикологиясы» пәні ҚР Жоғары оқу орындарының филология факультеттерінде жеке курс ретінде енгізілген. Тілдік коммуникацияны ғылыми тұрғыдан жүйелеп, заңдылықтарын негіздеп оқытатын «Қазіргі қазақ тілі» кешенді курсының «Қазақ тілінің фонетикасы» мен «Қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы» пәні алғашқы саласы болып саналады.
Пәнді оқытудың мақсаты – сауатты жазу мен дұрыс сөйлеу заңдылықтарының негізінде студенттерге тілдің дыбыстық жүйесінен, дауысты-дауыссыз дыбыстардан, қазақ тілінің дыбыстық құрамы мен ерекшеліктерінен, үндестік заңынан, орфоэпия мен орфографиядан мәлімет беру және қазіргі қазақ тілінің лексикологиясы туралы тыңдаушыларрға жүйелі ғылыми-теориялық білім беру, алған білімдерін практикалық және лабораториялық дәрежеде пысықтап, толықтырып бекіту.

Пәнді оқытудың міндеттері:

Пәнді оқытудың негізгі мақсатына орай төмендегідей нақты міндеттер қойылады: • фонетика мен лексикологияның негізгі зерттеу нысаны, дамуы мен қалыптасуы туралы мәлімет беру;

 • қазақ фонетикасының зерттелуіне шолу жасау;

 • тіл дыбыстарын игерту;

 • дауысты және дауыссыз дыбыстардың ерекшеліктерін меңгерту;

 • буын, екпін, тасымал туралы мәлімет беру;

 • дыбыстардың бір-біріне әсер ету заңдылықтарымен, дыбыстың өзгерістердің түрлерімен таныстыру,

 • орфоэпия мен орфография принциптерін игерту;

 • тілдің сөздік құрамына толық шолу жасау;

 • сөздердің шығу төркінін оқыту;

 • тұрақты тіркестер мен еркін тіркестердің айырмашылығына талдау жасау;

 • сөздіктердің шығу тарихына шолу жасау.


Пәннің пререквизиттері мен постреквизиттері

Пәннің пререквизиті:«Тіл біліміне кіріспе» пәні

Пәннің постреквизиттері:«Қазіргі қазақ тілінің сөзжасамы мен морфологиясы», «Қазіргі қазақ тілінің синтаксисі», «Қазақ тілінің тарихи грамматикасы», «Қазақ тілін оқыту әдістемесі», «Қазақ тілінің практикумы», «Грамматика теориясының негіздері және сөз таптарының классификациясы», «Нормативті қазақ тілі», «Қазақ тілінің фономорфологиясы» пәндері.

Пәннің мазмұны:

1 тақырып. Фонетиканың зерттеу объектісінің мақсаттарына қарай салалары. Тіл дыбыстары туралы түсінік. Дыбыстардың акустика-артикуляциялық қасиеттеріЖоспары:

 1. Курстың мақсаты мен міндеті

 2. Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі мен оның дамуы. Қазақ тілінің дыбыс жүйесінің өзіне тән ерекшеліктері

 3. Фонетиканың зерттеу объектісінің мақсаттарына қарай салалары.

 4. Қазақ тілі фонетикалық жүйесін зерттеуде қолданылатын амал-тәсілдер

Мақсаты: курстың мақсаты мен міндетін анықтау, қазақ тілі фонетикасының тарихына шолу жасау, фонетиканың зерттеу объектісінің мақсаттарына қарай салаларын қарастыру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

2 тақырып. Дыбыс жасауға қатысатын сөйлеу мүшелері. Олардың актив және пассив түрлері мен атқаратын қызметтеріЖоспары:

 1. Дыбыс жасауға қатысатын сөйлеу мүшелері

 2. Актив сөйлеу мүшелері

 3. Пассив сөйлеу мүшелері

 4. Сөйлеу мүшелерінің атқаратын қызметтері

Мақсаты: студенттерге дыбыстарды жасауға қатысатын сөйлеу мүшелері мен олардың актив және пассив түрлері туралы сипаттама жасау

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

3 тақырып. Дыбыс және фонема. Фонеманың түрлері. Әріп туралы ұғым. Әліпби. Басқа тілдерден (орыс, араб, парсы т.б.) енген дауыстылар. Дауысты дыбыстар (вокализмдер)Жоспары:

 1. Дыбыс пен фонема. Арасындағы айырма мен ұқсастық

 2. Фонеманың түрлері

 3. Әріп. Оның түрлері

 4. Әліпбидің сипаттамасы

 5. Басқа тілдерден енген дауысты дыбыстар

Мақсаты: студенттерге фонема мен дыбыстың айырмашылығы, фонеманың түрлері, әріп пен әліпби туралы теориялық мәлімет беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

4 тақырып. Дауысты дыбыстардың жасалуы мен топтастырылуы. Дифтонг және дифтонгоид.Жоспары:

 1. Дауысты дыбыстар. Оның ерекшелігі мен сипаты

 2. Дауыстылардың іштей жіктелуі

 3. Дифтонг пен дифтонгоид

Мақсаты: студенттерге дауыстылар мен басқа тілдерден енген дауыстылар, дифтонг пен дифтонгоид туралы мәлімет беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

 5. Томанов М. Тіл тарихы туралы зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 2002. – 616 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

5 тақырып. Дауыссыз дыбыстар (консонантизм). Басқа тілдерден енген дауыссыздар. Дауыссыз дыбыстардың жасалуы мен топтастырылуыЖоспары:

 1. Дауыссыз дыбыс туралы түсінік

 2. Басқа тілдерден енген дауыссыздар

 3. Дауыссыздардың іштей жіктелуі

Мақсаты: студенттерге дауысыз дыбыстар, олардың басқа тілдерден ауысуы, дауыссыздардың іштей жіктелуі туралы мәлімет беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

6 тақырып. Байырғы қазақ буындары. Буын жылысуы мен буын ығысуы. Оның себептеріЖоспары:

 1. Буынның сипаттамасы

 2. Буынның түрлері

 3. Байырғы қазақ буындары

 4. Буын жылысуы мен буын ығысуы. Оның себептері

Мақсаты: студенттерге буын, оның түрлері, байырғы қазақ буындары, буын жылысуы мен буын ығысуы, оның себептері туралы мәлімет беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

7 тақырып. Дауыс ырғағы (интонация) және кідіріс (пауза) туралы түсінік, оның маңызы. Сөйлеудің фонетикалық бірліктері: кідірістік және буындық жіктері (фраза, такт (синтагма)Жоспары:

 1. Дауыс ырғағы (интонация) туралы түсінік

 2. Кідіріс (пауза) туралы түсінік

 3. Дауыс ырғағы мен кідірістің мәнерлеп оқудағы маңызы

 4. Сөйлеудің фонетикалық бірліктері: кідірістік және буындық жіктері (фраза, такт (синтагма)

Мақсаты: студенттерге дауыс ырғағы (интонация) және кідіріс (пауза) туралы түсінік, оның маңызы, сөйлеудің фонетикалық бірліктері: кідірістік және буындық жіктері (фраза, такт (синтагма) туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

8 тақырып. Екпін (акцентуация). Екпіннің басты түрлері: ой екпіні және инверсия, көңіл-күй екпіні, сөз екпініЖоспары:

 1. Екпіннің сипаттамасы

 2. Екпіннің түрлері

 3. Ой екпіні мен инверсия

 4. Көңіл-күй екпіні

 5. Сөз екпіні

Мақсаты: студенттерге екпіннің сипаттамасы, екпіннің түрлері, ой екпіні мен инверсия, көңіл-күй екпіні мен сөз екпіні туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

9 тақырып. Сөз екпіні және оның түрлері: үнді, лебізді. Лебізді екпіннің түрлері: тіркес және көмекші екпін. Тұрақты және тұрақсыз екпінЖоспары:

 1. Сөз екпінінің түрлері

 2. Әлем тілдеріндегі екпіннің сипаты

 3. Лебізді екпіннің түрлері

 4. Тұрақты және тұрақсыз екпін

Мақсаты: студенттерге сөз екпіні және оның түрлері: үнді, лебізді екпін, лебізді екпіннің түрлері: тіркес және көмекші екпін, тұрақты және тұрақсыз екпін туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

10 тақырып. Дыбыстардың өзгерістері. Оның түрлері. Игерулі өзгерістер (іргелес, алшақ, ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпалдар). Ассимиляция мен сингармонизмЖоспары:

 1. Дыбыстардың өзгерістері. Оның түрлері

 2. Игерулі өзгерістер (іргелес, алшақ, ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпалдар)

 3. Ассимиляциямен сингармонизм

Мақсаты: студенттерге дыбыстардың өзгерістері, оның түрлері, игерулі өзгерістер (іргелес, алшақ, ілгерінді, кейінді және тоғыспалы ықпалдар), ассимиляция мен сингармонизм туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

11 тақырып. Диссимиляция. Аккомодация. Дыбыстардың үнемделуі. Шектік (позициялық) өзгерістер. Игерусіз өзгерістерЖоспары:

 1. Диссимиляция

 2. Аккомодация

 3. Дыбыстардың үнемделуі

 4. Шектік (позициялық) өзгерістер

 5. Игерусіз өзгерістер

Мақсаты: студенттерге туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

12 тақырып. Графика және орфография. Қазақ алфавитінің құрамы. Қазақ орфографиясы туралы қысқаша мәлімет. Қазақ орфографиясының негізгі принциптеріЖоспары:

 1. Графика

 2. Орфография туралы түсінік

 3. Қазақ алфавитінің құрамы

 4. Қазақ орфографиясы туралы қысқаша мәлімет

 5. Қазақ орфографиясының негізгі принциптері

Мақсаты: студенттерге графика және орфография, қазақ алфавитінің құрамы, қазақ орфографиясы, қазақ орфографиясының негізгі принциптері туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

13 тақырып.Орфоэпия туралы қысқаша мәлімет. Орфоэпия мен орфография мәселелерінің арақатынасы. Фонетикалық транскрипция. Қазақ орфографиясының нормаларыЖоспары:

 1. Орфоэпия туралы қысқаша мәлімет

 2. Орфоэпия мен орфография мәселелерінің арақатынасы

 3. Транскрипция мен транслитерация

 4. Фонетикалық транскрипция

 5. Қазақ орфографиясының нормалары

Мақсаты: студенттерге орфоэпия, орфоэпия мен орфография мәселелерінің арақатынасы, фонетикалық транскрипция, қазақ орфографиясының нормалары туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999. – 200 б.

 2. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер. – Алматы: Ғылым, 1988. – 144 б.

 3. Еспекова Л.А. Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014

 4. Калиев Б.А. Қазақ тілінің фонетикасы. – Алматы, 2014. -168 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

14 тақырып. Лексикологияның басты салалары. Семасиология. Сөз мағыналарының түрлері. Сөздің лексикалық мағынасының түрлері: негізгі және туынды мағына, тура және ауыспалы мағына, деректі және дерексіз мағынаЖоспары:

 1. Лексикологияның басты салалары

 2. Семасиологияның зерттелуі

 3. Сөздің лексикалық мағынасының түрлері: негізгі және туынды мағына, тура және ауыспалы мағына, деректі және дерексіз мағына

Мақсаты: студенттерге лексикологияның басты салалары, семасиология, сөз мағыналарының түрлері, сөздің лексикалық мағынасының түрлері: негізгі және туынды мағына, тура және ауыспалы мағына, деректі және дерексіз мағына туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Болғанбаев Ә., Қалиұлы Ғ. Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – Алматы: Санат, 1997. – 256 б.

 2. Құлжанова Б. Қазіргі қазақ тілі. Лексикология (сөздік құрам). – Алматы, 2015. – 193 б.

 3. Сарбасова Қ. Қазіргі қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясы. – Алматы, 2012. – 215 б.

 4. Сарекенова Қ.Қ. Қазіргі қазақ тілі лексикологиясы. – Алматы, 2014. – 214 б.

 5. Томанов М. Тіл тарихы туралы зерттеулер. – Алматы: Ғылым, 2002. – 616 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.

15 тақырып. Сөздің еркін және фразеологиялық байлаулы мағынасы, синтаксистік шартты мағына, узуалды және окказионалды мағынаЖоспары:

 1. Сөздің еркін мағынасы

 2. Сөздің фразеологиялық байлаулы мағынасы

 3. Сөздің синтаксистік шартты мағынасы

 4. Узуалды мағына

 5. Окказионалды мағына

Мақсаты: студенттерге сөздің еркін және фразеологиялық байлаулы мағынасы, синтаксистік шартты мағына, узуалды және окказионалды мағына туралы түсінік беру

Әдебиеттер:

 1. Болғанбаев Ә., Қалиұлы Ғ. Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – Алматы: Санат, 1997. – 256 б.

 2. Айғабылов А. Қазақ тілінің лексикологиясы. – Алматы: Дәуір-кітап, 2013. – 104 б.

 3. Қалиұлы Ғ. Қазақ тілінің лексикологиясы мен фразеологиясы. – Алматы: Сөздік-словарь, 2006. – 264 б.

 4. Қордабаев Т. Қазақ тіл білімінің қалыптасу тарихы. – Алматы: Мектеп, 1987. – 189 б.

 5. Құлжанова Б. Қазіргі қазақ тілі. Лексикология (сөздік құрам). – Алматы, 2015. – 193 б.

 6. Сарбасова Қ. Қазіргі қазақ тілінің лексикасы мен фразеологиясы. – Алматы, 2012. – 215 б.

Бақылау нысаны

Күндізгі бөлім студенттері үшін:

 • оқу материалын конспектілеу;

 • семинарда баяндама жасау;

 • жеке әңгімелесу.

Сырттай бөлім студенттері үшін:

 • семинарда баяндама жасау;

 • СӨЖ орындау;

 • емтиханға дайындық.


Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет