енген философиялық еңбектер а «Философияның таңдаулы 25 кітабы» в «Теодицея»Дата19.03.2022
өлшемі207,5 Kb.
#136398
түріОқулық
Байланысты:
философия каз 300
10 жмб геогр, 10 жмб геогр, Билет №1, Билет №1, 2 блок ҚҚЗ тарихы Бекманова Д.М. (1), 1103-н?с?а Педагогиканы? технологиялы? ?ызметтері, 4.Жансейт Имангали ТПГС-19-3,  Географиялық  және   Картографиялық карталардың қасиеті және негізгі элементі., 56 Қазақстанның әлемдік экономикаға ықпалдастығы, 9 тапсырма еңбек, shotlandiya 5g

«Философия» пәнінен тест 300
1. «100 жаңа оқулыққа» енген философиялық еңбектер
А) « Философияның таңдаулы 25 кітабы»
В) «Теодицея»
С) «Этика»
Д) «Органон»
Е) «Таза сана критикасы»
2. «Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясындағы жобаларды атаңыз?
А) «Қазақстанның сакральдық географиясы», «Туған жер»
В) «Дипломмен ауылға»
С) «Атамекен»
Д) «100 нақты қадам»
Е) «Мөлдір бұлақ»
3. Ұлттық кодты сақтаудың маңыздылығы?
А) Ұлттық менталитет қалыптасады, Ұлттық тіл мен мәдениет сақталады
Б) Демография қолға алынады
С) Әлеуметтік деңгейі көтеріледі
Д) Халықаралық қатынастар дамиды
Е) Экономика көтеріледі
4. «Мәңгілік Ел» идеясының негізгі мәні неде?
А) Қалыптасқан тарихи үдерістерді жаңғырту
В)Спорттық сауықтыру
С) Азаматтық және патриотизм
Д)Құқықтар мен міндеттерді қайта сараланады
Е) Жаңғыру
5. «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» бағдарламасының негізгі бағыттарын атаңыз?
А) Прагматизм, Бәсекеге қабілеттілік, Ұлттық бірегейлікті сақтау.
В) Экономикалық әл-ауқатты жаңғырту.
С) Ауыз сумен қамтамасыз ету.
Д) Латын әліпбиін енгізу.
Е) Білім беру жүйесін инновациялау
6. Августин Аврелийдің қағидасы:
A)Дүниені жаратқан Құдайға жүгінбейтін философтардан сақ болу керек.
B)Өзіңді өзің танып-біл.
C)Менің білетінім, мен ештеңе білмеймін.
D)Байқаңыз, философияның тылсым дүниесіне сіз де түсіп кетіп жүрмеңіз.
E)Ақыл Сенімнен тәуелсіз.
7. Агностицизмнің өкілдерін анықта:
A)Юм, Кант
B)Пифагор, Платон
С)Платон, Гегель
D)Кант, Платон

 1. Абай қазақ әдебиетінде қандай бағыттың негізін қалаған болып саналады:

A)Сыншыл реализмнің
B)Модернизмнің
C)Романтизмнің
D)Классицизм
E)Символизмнің
9. Абай Кұнанбаев өзінің философиясында қандай принципті жариялайды?
A)"Адам бол!"
B)"Ешқашан тұтқынға берілме"
C)"Бәрі де судай ағып жатыр"
D)"Білім - күш"
E)"Мақсат қолданған тәсілдерді ақтайды"

 1. Абай философиясындағы негізгі мәселелер:

A)Мораль мәселелері.
B)Жаһандану және қазақ баласы.
C)Әдемілік және әсемдік.
D)Табиғат пен қоғамның арақатынасы.
E)Жаратылыстану мәселелері.
11. «Абсурд (Сандырақ)» философиясының авторы:
A)Камю
B)Леви-Стросс
C)Бубер, Бахтин
D)Хайдеггер
E)Ясперс

 1. Шығармашылық дегеніміз не?

А) Білім алу процесіндегі ізденіс
Б) Күрделі психалық процесс
В) Шынайы білімдерге жету жолы
Г) Обьективті көзқарас
Д) Қиялдау, фантазия

 1. «Эстетика» терминін ендіруші

A) Баумгартен.
Б) Гегель.
В) Аристотель.
Г) Платон.
Д) Лонгин.

 1. Агностицизмге анықтама беріңіз:

A)дүниені танып-білуге болмайды;
B)білім ақиқаттылығының айғағы (критерийі) практикалық пайдада жатыр дейтін ілім;
C)дүниені танын-білу күмәнді;
D)адам танымы әрқашанда относительді;
E)дүниені танып-білуге болады;
Е) Кант, Гегель

 1. Ағартушылық философиясының басты міндеті неде?

A)«Ақыл-ой» патшалығын орнату.
B)Ғылым мен білімді тарату.
C)Қоғам игілігін орнату.
D)Қоғамда жатсынуды жою.
E)Азаматтық теңдікті орнату.

 1. «Адам барлық заттардың өлшемі: бар заттардың барлығының өлшемі, жоқ заттардың жоқтығының өлшемі» деген:

A)Протагор.
B)Фалес.
C)Демокрит.
D)Пифагор.
E)Сократ.

 1. Адамдардың әлемді көркемдік игеруге бағытталған рухани-практикалық іс-әрекетінің саласы:

А)өнер
B)ғылым
C)дін
D)философия
E)мораль

 1. Адамдардың мәңгілік, айрылмас, туа біте болымды құқықтары:

А)табиғи
В)мүліктік
С)жан-ұялық
Д)азаматтық
Е)тұрғын үйге деген

 1. Адам дегеніміз:

A)биоәлеуметтік жан иесі
B)әлеуметгік жан иесі
C)космостық жан иесі
D)кұдайдың жаратқаны
E)биологиялық жан иесі

 1. Антропология - ол ...

A)Адам туралы ілім
B)Қоғам туралы ілім
C)Таным туралы ілім
D)Даму туралы ілім
E)Ғылым туралы ілім

 1. Адамзат болашағын болжаудың зандылықтарын зерделейтін ғылым қалай аталады?

A)Футурология.
B)Магия
C)Евгеника.
D)Астрология.
E)Космонавтика.

 1. «Адамзат тарихы адамзаттың прогресс пен білімділік үшін күрес тарихы» деп тұжырымдаған:

А)Вольтер
В)Дидро
С)Гассенди
Д)Монтескье
Е)Руссо

 1. Адам іс-әрекетінде сананың алатын орны:

A)Санада ұғынумен қоса, сөйлеу қызметі де атқарылады
B)Сана адамның іс-әрекетінің идеалдық формасы
C)Ес, ерік, эмоциялар, ойлау қоғамдық тарихтың нәтижелері болып шығады
D)Адамда тек қана рационалдық саналы бастама бар
E)Сана -адамның іс-әрекетінің жалпыға бірдей идеалдылық түрі

 1. Адамның дүниеге әрекеттік қарым-қатынасының өте маңызды түрі:

A)практикалық
B)танымдық
C)діни
D)эстетикалық
E)экологиялық

 1. Адам қызметі - ол:

A)Тұтастай, жүйелі, дәйекті, белгілі нәтижеге бағытталған
B)Оның ойлары мен істерінде білінетін қоршаған дүниеге адамның қатынасы
C)Жеке адамды әлеуметтік нормаларға, рухани мәдениетке бейімдеу, оны еңбекке және болашақ өмірге дайындау
D)Адамның жеке тұлғаға, әлеуметтік қайталанбайтын, ерекше адамға айналу процесі (үрдісі)
E)Жалпы адамзаттык тәжірибені игеру деңгейіне қарай шынайы адамға айналу

 1. «Адам - машина» деген еңбектің авторы:

A)Ламетри
B)Гольбах
C)Дидро
D)Гельвеций
E)Гассенди

 1. Адам мен табиғаттың арақатынасы қандай:

A)Адам, қоғам және мәдениет бір уақытта табиғатқа қарсы да тұрады, қосылып та тұрады
B)Адам өзінің іс-әрекетінде өзін-өзі табиғатқа қарама-қарсы қояды
C)Адам табиғатты билеп түруы керек, себебі табиғат мәдениетке қарағанда түрсіз, ұйымдаспаған, ақылсыз, төмендеу
D)Адам табиғатқа қосылып тұр, ол - ұлы, табиғат ананың белгісі және туындысы
E)Адам табиғаттан үйрену керек, оған бағыну керек, оның себебі табиғат

 1. Адамның біртұтастығына жету үшін және Ресейдегі қоғамдық өмірді жаңарту үшін славянофильдер қандай идеяны ұсынды?

A)қауым идеясын, оның рухани негізі ретінде орыс православиелік шіркеуі болу керек
B)өркениеттердің қақтығысуы туралы идеяны
C)коммунизм идеясын
D)"алтын орта жол" туралы идеяны
E)адам жаны көшіп-қонып тұрады деген идеяны

 1. «Адам жаны таза тақта» деген қағида қай Жаңа заман философиясына тән?

А)Дж.Локк.
В)Б.Спиноза
С)Г.Лейбниц
Д)Т.Гоббс.
Е)Р.Декарт

 1. Адамның жеке максимасы жалпы қоғамдық максима болғаны идеясын кім айтты?

A)Кант.
B)Фейербах.
C)Руссо.
D)Фихте.
E)Гегель.

 1. Адамның марксистік тұжырымдамасы қандай?

A)Адам - қоғамдық қатынастардың жиынтығы; Бұл тордан секіріп шығу мүмкін емес, тек қана қорқақ әлеуметтік әділдікті тез жақындатуға еңбектенбейді
B)Табиғатпен, қоғаммен бірлікте бол, өзіңе байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдан жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет
C)Адамдар әділ тәртіптерді тек қана пікірлесіп, келісіп орнатуы мүмкін
D)Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, солардың негізінде өз құндылықтарыңды, мінез-кұлық, жүріс-тұрыс ережелеріңді әзірлеп тап.
E)Тоталитаризмге жол берме, біреудің еркіне көнбе, асқақтық пен әсемдікке ұмтыл

 1. Адамның нағыз болмысын оның әлеуметтік қайта құру мақсатымен бір сарынға түсіру ұмтылыстары мына дәуірдің көптеген утопиялық концепцияларына тән:

A)Қайта өрлеу дәуірі
B)Қазіргі дәуір
C)Классикалық
D)Орта ғасырлық
E)Антикалық

 1. Адамның постмодернистік (модернистіктен кейінгі) тұжырымдамасы қандай?

A)Тоталитаризмге жол берме, біреудің еркіне көнбе, асқақтық пен әсемдікке ұмтыл
B)Адам - қоғамдық қатынастардың жиынтығы; Бұл тордан секіріп шығу мүмкін емес, тек қана қорқақ әлеуметтік әділдікті тез жақындатуға еңбектенбейді
C)Бәрін де өз сезімдеріңнен өткізіп, олардың негізінде өз құндылықтарыңды, мінез-құлық, жүріс-тұрыс ережелерінді әзірлеп тап.
D)Бәріне күмәндан, басқалардың сөзіне ерме
E)Табиғат пен қоғаммен бірлікте бол, саған байланысты емес нәрселерді сабырлықпен қабыл ал, тағдырдың алдында жүрексінбе, ерлік пен даналық көрсет

 1. Адам өз өмірінде дао принципі бойынша жүруі керек. Ол мынадай мағынаны білдіреді:

А)Жол
B)Қоғамдық өмірдің жақсаруы
C)Адамның ішкі әлемінің асқақтыққа жетуі
D)Ахимса
E)Әлемге, табиғатқа адамгершілік көзқарас

 1. "Адам өмірі - азап, одан құтылу жолы - нирванаға жету" деген кағида қай философияға қатысты?

A)Буддизм.
B)Жайнизм.
C)Чарвака - локаята.
D)Даосизм.
E)Конфуцийшілдік.

 1. Адам санасы мен жан дүниесі -логосқа бағынышты, - деген ойшыл;

A)Гераклит
B)Диоген
C)Платон
D)Сократ
E)Анаксимен

 1. Адамның өмір сүру заңы үнді философиясында мына түсінікте білінеді:

A)Карма, сансара
B)Дао және мокша
C)Әрбір адам ерікті
D)Креационизм
E)Атман мен брахман

 1. Адам туралы ілім - ол ...

A)Антропология
B)Гносеология
C)Аксиология
D)Диалектика
E)Онтология

 1. А.Иүгінеки адам бойындағы ең асыл да, жоғары қасиет деп айтты:

A)Жомарттылықты
B)Білімділікті
C)Мейірімділікті
D)Әділеттілікті
E)Ықыласты

 1. А.Камюдің «Сизиф туралы миф» еңбегінде қандай өзекті философиялық идея көрсетілген?

A)Адам өмірінің мағынасыздығы.
B)Адам өмірінің өткіншілігі.
C)Адам өмірінің жеңілдігі.
D)Адам өмірінің қиындылығы.
E)Адам өмірінің азапқа толғандығы.

 1. «Ақиқат белгілі бір жағдайда қанағаттанарлық нәтижеге қол жеткізуге мүмкіндік беретін теориялық конструкция. Ақиқат – мақсатқа жеткізетін құрал» деп анықтаған философиялық ағым:

А)прагматизм
В)өмір философиясы
С)герменевтика
Д)психикалық талдау
Е)экзистенциализм

 1. Ақиқат дегеніміз:

A)Білімнің мазмұнының объективтік реалдылыққа сәйкес келуі
B)Заттар мен құбылыстардың өздерінің объективтік жай күйі
C)Дүниені тануға болатындығы күдікті
D)Пайдалы, жағымды білім
E)Ғалымдардың шартты келісуінің нәтижесі

 1. Ақиқаттың ең фундаментальды айғағы (критерийі) қандай?

A)практика;
B)жалпы мойындалғандылық;
C)әдемілік;
D)айқындылық пен анықтылық.
E)пайдалылық;

 1. Ақын-жыраулардың көзқарастарының қалыптасуындағы негізгі қайнары болып төмендегі нұсқалардың қайсысы жатады?

A)Ерте түріктік жазбалар
B)Көне жазбалар
C)Пиктографиялық жазбалар
D)Орхон - Енисейлік
E)Руналық жазбалар

 1. Алғашқы негіз деген ұғым нені білдіреді?

A)Субстанцияны
B)Материяны
C)Ойды
D)Модусты
E)Идеяны

 1. Алғаш рет кім бейсаналықты адам индивидуалдылығының ядросы деді

A)Фрейд
B)Фром
C)Юнг
D)Маркс
E)Гуссерль

 1. Американдық прагматизмнің өкілдерін көрсетіңіз:

А)Пирс, Джеймс, Дьюи.
В)Гегель, Фейербах, Хайдеггер.
С)Конфуций, Лао-цзы, Мо-цзы.
D)Әл-Фараби, Ибн-Сина, Ибн-Рушд.
E)Данилевский, Сорокин, Соловьев.

 1. Анаксимен бойынша дүниенің бастамасы:

A)ауа
B)су
C)атом
D)апейрон
Е)от

 1. Аналитикалық философия талдаған мәселе:

А)Тіл
В)Ой
C)Интуиция
D)Сенім
Е) Сезім

 1. Анимизмнің мәні неде?

A)Рух, жан тек адамдарға ғана емес және де барлық тірі жандыларға, дүниедегі барлық заттарға тән.
B)Рух, жан тек адамдарға тән.
C)Танымда ол туралы түсінік болған жоқ.
D)Рух, жан тек құдайдың үлесіне тән.
E)Рух, жан тек адамдарға және жануарларға тән.

 1. Антикалық дәуірдегі туындаған ең соңғы философиялық бағыт:

A)Неоплатонизм
B)Скептицизм
C)Стоицизм
D)Эпикуризм
E)Эклектицизм

 1. Антикалық ойшылдардың қайсысы философиялық ойлаудың белгілі түрі ретінде алғашқы рет диалектиканы көрсетті?

A)Гераклит
B)Руссо
C)Киниктер
D)Плотин
E)Демокрит

 1. Антикалық өнер мен философиясын жаңғырту қай дәуірдің философиясына тән?

A)Қайта өрлеу.
B)Жаңа заман.
C)Классикалық неміс.
D)Маркстік.
E)Ағартушылық.

 1. Антикалық философтардың қайсысы атомдар туралы ілімді жасап шығарды?

A)Левкипп және Демокрит
B)Парменид және Зенон
C)Асан қайғы және Қорқыт ата
D)Сократ және Платон
E)Будда және Джайна

 1. Антика философиясындағы «сократтық төңкерістің (жаңалықтың)» мәні:

A)Антропологияны жасауында
B)Натурфилософиялық концепциясында
C)Оның метафизикасында
D)Софистерді сынауында
E)Шәкірттері көп болғандығында

 1. Антропоцентризмге сәйкес, әлемнің орталығы ...

A)Адам
B)Мемлекет
C)Рух
D)Табиғат
E)Құдай

 1. Антропоцентризм қай дәуірдің философиясына тән принцип?

A)Қайта өрлеу.
B)Жаңа заман.
C)Ортағасыр Батыс Еуропа.
D)Антикалық.
E)Ағартушылық.

 1. Апория дегеніміз:

A)қиыншылық, шығуын таппас жағдай
B)математикалық термин
C)көне оқу орны
D)элей мектебінің бір өкілі
E)сұлулық туралы ілім

 1. Араб-мұсылман орта ғасырларының көрнекті философы әрі дәрігері, «Дәрігерлік ғылым тағылымының» авторы:

A)Ибн-Сина
B)Ибн-Туфейль
C)Ибн-Рушд
D)Әл-Бируни
E)Ибн-Бадж

 1. «Арабтардың философы» деген құрметті атаққа ие болған Ортағасыр мұсылмандық Шығыс ойшылы ?

A)Әл-Кинди.
B)Әл-Ғазали.
C)Ибн-Рушд.
D)Ибн-Сина.
E)Әл-Фараби

 1. Араб философиясы:

A)Аристотель іліміне сүйенеді
B)Аристотель ілімдерін жоққа шығарады
C)Аристотель философиясын білген емес
D)Грек философиясымен таныс болған жоқ
E)Бүкіл грек философиясын жоққа шығарды

 1. Ара қашықтықта оның объектілерін, құрылысын, олардың элементтері мен бөліктерінен көрінетін материяның өмір сүру формасы - бұл:

A)Кеңістік.
B)Субстанция.
C)Ой
D)Континуум.
E)Уақыт.

 1. Аристотель айтқандай нағыз, шын фалсафалау (философия) неден басталады?

A)Таңданудан
B)Даудан (таластан, айтыстан)
C)Үйренуден
D)Шындықты, сырды ашудан
E)Қорқыныштан

 1. Аристотельдің адамға берген анықтамасы:

A)Адам - қоғамдық мақұлық.
B)Адам - жанға ғана ие мақұлық.
C)Адам - табиғатты билеуші.
D)Адам - құдайы құдіреттіліктің сәулесі.
E)Адам - әлемді жаратушы.

 1. Аристотельдің метафизикаға берген анықтамасы:

A)Алғашқы себептерді зерттейтін ғылым.
B)Ойды тұйықтаушы ғылым
C)Адамның өмірге келгендегі мақсатын талдайтын философиялық бағыт.
D)Ғылымның дамуын тексеретін ілім.
E)Азап пен күйзеліске жетелейтін философиялық ой.

 1. Аристотельдің психология жөніңдегі жазған трактаты:

А)Жан туралы.
В)Категориялар
С)Жануарлар тарихы.
Д)Этика.
Е)Органон

 1. Аристотель қай мектептің түлегі?

A)Платон академиясының;
B)Пифагоршылар мектебінің
C)Милет мектебінің;
D)Элея мектебінің;
E)Атомистикалық;

 1. Аристотель құрған мектеп қалай аталған?

A)Ликей;
B)Схолия;
C)Колледж;
D)Университет;
E)Академия;

 1. Аристотель философиясын ұстанған орта ғасыр мұсылмандық Шығыс философиясының өкілдерін қалай атады?

A)Перипатетиктер.
B)Мутазиллиттер.
C)Мутакаллимдер.
D)Ашариттер.
E)Суфийлер

 1. «Асқан Адам» (адамнан асқан) атты ұғымның авторы

A)Ницше
B)Кант
C)Гегель
D)Платон
E)Маркс

 1. Аталған категориялардың қайсысы сапа мен санның диалектикалық өзара байланысын білдіреді:

A)Өлшем
B)Форма
C)Ақиқат
D)Мән
Е)Шындық

 1. Атап көрсетілген философтардың қайсысы атеистік экзистенциализмнің өкілі болады:

A)Ж.П.Сартр
B)К.Ясперс
C)Н.Бердяев
D)Г.Марсель
E)Л. Шестов

 1. Атомдар көлемі, формасы және кеңістіктегі орнына Демокрит мән берсе, оның салмағын қарастырғанды дұрыс деп білген ойшыл.

A)Эпикур
B)Сенека
C)Эвклид
D)Аристотель
E)Сократ

 1. А.Шопенгауэр бойынша адамның саналы әрекетінен тыс тұрған қара дүрсін күш, әуестік, үстемдікке ұмтылыс дегеніміз:

A)Ерік.
B)Елес.
C)Іс-әрекет.
D)Билік.
E)Құштарлық.

 1. А.Шопенгауэр мен Ф.Ницшенің айтуынша барлық құндылықтардың арасында бірінші орынды не алады?

A)ерік, жігер
B)идеал
C)ақыл, ой
D)сенім
E)сезім

 1. Әл - Ғазали қандай идеяны бөлді?

A)Суфизм
B)Шығыс перипатетизм
C)Неоплатонизм
D)Калам
E)Неоаристотелизм

 1. Әлемге танымал "Жебе", "Ахиллес" деген апорияларды, яғни шешімі жоқ жұмбақтарды шығарған қандай антикалық философ?

A)Зенон Элей
B)Аристотель
C)Сократ
D)Конфуций
E)Гегель

 1. Әлемдік философияның қай мектебі орыс идеалистерінің философиялық көзқарастарының қалыптасуына ықпал етті?

A)Неміс классикалық философиясы
B)Ортағасырлық схоластика
C)Қайта өрлеу дәуірінің гуманизмі
D)Француз материализмі
E)Антикалық философия

 1. Әлеуметтік дүниені суреттейтін бейнелеуші және түсіндіруші әлеуметтік философия функциясы:

А)Социогуманитарлық
В)Дүниеге көзқарастық
С)Дүниені пайымдау
D)Герменевтикалық
Е)Онтологиялық

 1. «Әлеуметтік мобильділік» ұғымы адамдардың ... білдірді:

A)бір әлеуметтік топтан басқа топқа ауысуын
B)мемлекеттік шекарадан өтуін
C)адамдардың эмиграциясы мен иммиграциясы
D)өмір сүруі үшін селодан қалаға көшуін
E)бір ғылыми бірлестіктен басқа бір ғылыми бірлестікке өтуін

 1. Әлеуметтік философияға алғашқы болып «ашық» және «жабық» қоғам ұғымын енгізген:

А)К.Поппер
В)О.Тоффлер
С)Э.Фромм
D)А.Бергсон
Е)Д.Белл

 1. Әл-Фараби кімнің ізбасары болды?

А)Аристотельдің
В)Боэцийдің
С)Августиннің
D)Абельярдың
Е)Сократтың

 1. Әл-Фарабидің пікірінше бақытқа жетудің жолдары:

A)ерекше жаралған дене құрылысы, жан құмарлықтары, ой-парасаты
B)рухани байлығы
C)ерекше жаралған дене құрылысы
D)ықыластылығы, тән құмарлығы
E)жан құмарлығы, саналылығы

 1. «Әр адам, еркіндікке ие болып, дүниедегі барлық оқиғалар үшін жауапкершілікті мойнына артып алу керек» деген ХХғ. француз философы кім?

A)Сартр
B)Аристотель
C)Гегель
D)Абай
Е)Баласағұн

 1. Әрбір ғылыми білімді жоққа шығарудың мүмкіндігін мойындайтын қандай принципті К.Поппер алға қойды?

A)фальсификация принципін
B)жалпыға бірдей байланыс принципін
C)эстетика принципін
D)құдайға сену принципін
E)этика принципін

 1. Әсерлену, бұқараның көңіл-күйі ғылыми білімнің деңгейі, өнер, мораль, философия, дінде көрінетін қоғам өмірі:

A)рухани
B)көші-қон
A)материалдық
B)экономикалық
E)бейсаналық

 1. Базис пен қондырманың арақатынасы:

A)Әлеуметтік-экономикалық базис объективтік қоғамдық қатынастардың жүйесі ретінде қондырманың мәніне және құрылымына себепші болып тұрады
B)Қондырма іс-әрекеттің саяси, құқықтық және басқа түрлерінің жүйесі ретінде әлеуметтік-экономикалық базистің сипатына себепші болып тұрады
C)Базис пен қондырманың арасында тепе-теңдік қатынастары бар
D)Базис - бұл технологиялық процеске себепші болып тұрған өндірістік, технологиялық комплекстердің жүйесі
E)Базис ешқашан да өзгермейді, ал қондырма жиі өзгеріп тұрады

 1. Бар дүниені бір принциптік негізде түсіндіру

A)монизм
B)экзистенциализм
C)дуализм
D)геосаясат
E)реализм

 1. «Барлық дүние белгілі бір өмірлік энергиямен толықтырылған» дейтін Көне Қытай ілімі:

A)Ци туралы ілім.
B)Бес элемент туралы ілім.
C)Инь - ян туралы ілім.
D)Жэнь туралы ілім.
E)Дао туралы ілім.

 1. Барлық философия ағашқа ұқсайды, тамыры - метафизика, орта бұтағы - физика, ал осы бұтақтан таралған бұтақшалар - басқа ғылымдар? - деген сөздер кімдікі:

A)Декарттікі
B)Бэкондікі.
C)Бергсондікі
D)Лейбництікі.
E)Ньютондікі.

 1. «Батыр баян» - дастанының авторы:

A)M.Жұмабаев
B)С.Торайғыров
C)Ш. Құдайбердиев
D)M.Дулатов
E)А.Байтурсынов

 1. Бейнелеу:

A)Материяның жалпы қасиеті
B)Өлі табиғаттың қасиеті
C)Мидың қасиеті
D)Адам санасының қасиеті
E)Тірі табиғаттың қасиеті

 1. Бейнелену өзінің даму жолында бірнеше сатыдан етіп, төмендегілердің қай түріне жетеді?

A)Сана
B)Сезіну
C)Тиіп сезу
D)Таным
E)Тітіркену

 1. Бейнелеудің сезімдік формасы:

A)Түйсік, елестеу
B)Пайымдау
C)Ұғым
D)Интуиция
E)Гипотеза

 1. Бердяевтың ойынша мән (өмірдің, тарихтың) мәселесі неден көрініс тапқан?

A)Адамның өмір соңына жетуі идеясының пайда болуы
B)Адам үрейінен
C)Ақырзаман
D)Құдай ызасы идеясынан
E)Адам құмарлықтарының жойылуында

 1. Биліктердің бөлінуіне (заң шығарушы, соттаушы, атқарушы), тұлғаның құқықтарын міндетті түрде орындауға, яғни қоғамның барлық өмірінде заңның үстемдігіне негізделген» мемлекет

А)құқықтық
B)дәстүрлі
C)полициялық
D)деспотиялық
E)тоталитарлық

 1. «Біздің ойымыз бен нақтылық (шындық) арасында толық сәйкестік жоқ» деген:

A)Аквинский
B)Луллий
С)Белинский
D)Оккам
Е)Скотт

 1. «Біздің санамыз бауырдың өтті бөліп шығаратыны сияқты ойды бөліп шығарады» деген:

A)Вульгарлық-материалистік
B)Идеалистік
C)Диалектикалық –материалистік
D)Субъективті-идеалистік
E)Діни

 1. Біздің санамыздан тыс объективті өмір тек біздің сезіміміздің қосындысы деген қағида позитивизмнің қай түрінің негізі болып табылады?

A)Эмпириокритицизм.
B)Постпозитивизм.
C)Неопозитивизм.
D)Позитивизм.
E)Прагматизм.

 1. «Білім - күш, күш - білімде» деген қағида қай Жаңа заман философының кредосы болып табылады?

A)Ф.Бэкон.
B)Т.Гоббс.
C)Р.Декарт.
D)Г.Лейбниц.
E)Б.Спиноза 1. «Бір өзеннің ағынды суына екі рет түсу мүмкін емес» деген философ.

A)Гераклит
B)Фихте.
C)Сократ.
D)Пифагор.
E)Геракл.

 1. Бір өлшемді материяның негізгі атрибуты

A)уақыт
B)мөлшер
C)қозғалыс
D)масса
E)кеңістік

 1. Болмыс:

A)санадан тыс және объективті түрде өмір сүретін, дамитын бізді қоршаған ортаны бейнелейтін категория
B)қоршаған орта
C)бүкіл әлемдік тіршілік
D)адам тіршілігінің жемісі
E)алғашқы қазіргі, болашақ өмірдің жиынтығы

 1. Болмыс туралы философиялық ілім:

A)онтология;
B)антропология;
C)гносеология;
D)социология;
E)аксиология;

 1. «Болмыс» түсінігі мен проблемасын алғаш рет философияға енгізген кім?

A)Парменид.
B)Гераклит.
C)Платон.
D)Кратил.
E)Аристотель

 1. Буддаға сәйкес адам өмірінің мәні неде?

A)Азап шегу
B)Қоғамда өмір сүру
C)Қарым-қатынас
D)Ақиқатқа қосылу
E)Еңбек

 1. Будда сөзінің мағынасы:

A)Нұрланған, оянған.
B)Материалдық субстанция.
C)Табиғат зандылығы.
D)Жанның мәңгілігі
E)Азап шеккен.

 1. Будда философиясымен қазақ оқырманын алғаш таныстырған:

A)М.Әуезов.
B)С.Торайғыров.
C)М.Тынышпаев.
D)Ж.Аймауытов.
E)М.Дулатов

 1. Буддизмдегі қай термин адам әрекеттерінің соңғы мақсатын, бостандықты білдіреді?

A)Нирвана
B)Таным
C)Карма
D)Сенім
E)Атман

 1. Буддизм философиясы бойынша, дхамманы ұстанған адам:

A)Сабырлы, жек көрушіліктен ада, үрейді білмейтін адам.
B)Тәнге қатысты нәрселерде ұстамсыз, ақылы таяз шәкірт.
C)Ажалдан қорқатын адам.
D)Іші тар, қу, сараң адам.
E)Жеңілтек, көп сөйлейтін кісі.

 1. Буддизм философиясының түсінігі бойынша, архаттар дегеніміз"

A)Сөзі де, ici де сабырлы, тілектерден ада, азат дана адам.
B)Надандар мен ақымақтар.
C)Ойы тұрақсыз, ақиқат дхамманы білмейтін, сенімі толқымалы адам.
D)Құштарлық сезімдерін жеңе алмаған адам.
E)Нирванаға жетпеген адам.

 1. Бүкіл Қытай мәдениетінің дамуына әсер еткен еңбек:

A)И цзин.
B)Ли жэнь.
C)Упанишада.
D)Типитака.
E)Тай цзы.

 1. Бүкіл табиғатты жанды деп қарастыратын философиядағы ұғым

A)Гилозоизм
B)Монизм
C)Тотемизм
D)Позитивизм
E)Экзистенциализм

 1. В.Вернадский «Адамзат халқы мықты геологиялық күшке айналуда. Оның іс-әрекеті мен ойының алдында бүкіл биосфераны еркін ойлайтын адамзат мүддесіне лайықтау мәселесі» деп анықтаған деңгей:

A)ноосфералық
B)психологиялық
C)техникалық
D)экологиялық
Е)этникалық

 1. Веда тарауындағы философиялық бөлім.

A)Упанишада
B)Локаята
C)Моизм
D)Нирвана
E)Дхарма

 1. Ведтерді мойындайтын мектептер.

A)Веданта, миманса, санкхья, ньяя.
B)Чарвака-локаята, йога, санкхья.
C)Буддизм, чарвака-локоята.
D)Джайнизм, йога, ньяя, вайшешика.
E)Вайшешика, джайнизм, буддизм.

 1. Виндельбанд «Ғылымдардың бір бөлігі заңдар туралы, екіншілері оқиғалар туралы болады. Біріншісі міндетті түрде бар болып тұрған нәрселер туралы үйретеді, екіншісі бұрын болған оқиға туралы айтады» деп сипаттаған ғылымдар:

А)жаратылыстану және қоғамдық
В)математикалық және философиялық
С)логикалық және гуманитарлық
Д)натурфилософиялық және метафизикалық
Е)физикалық және тарихи

 1. Витгенштейн өзінің «Философиялық зерттеулер» атты негізгі шығармасында философияны қалай түсіндіреді?

А)тілдегі сөйлемдердің мағынасын айқындауға бағытталған белсенділік ретінде
В)дүниеге көзқарастың түрі ретінде
С)адам туралы ілім ретінде
Д)метафизика ретінде
Е)құдай болмысының дәлелденуі ретінде

 1. Волюнтаризмнің негізгі идеясын атаңыз?

A)Атақты жеке тұлғалар, объективті жағдайлармен санаспай тарихты өз ерік әрекетімен жасайды.
B)Тарих-дүниежүзілік ақыл-ойдың қызметінің жемісі.
C)Тарих-құдайдың ойлау жемісі.
D)Тарих барысы-жеке тұлғалардың әрекетіне, сол сияқты көпшілік халықтың іс-әрекетіне тәуелсіз.
E)Халық-қоғамның объективтік даму заңдарына сәйкес материалдық жағдайларға сүйене отырып тарихты жасайды.

 1. В.Соловьев философиясының орталық идеясы:

А)Жалпы бірлік
В)Тарихи қабылдау
С)Әлемнің материалдық бірлік идеясы
D)Ғылымдық
Е)Рационализм

 1. Гадамер герменевтиканы қалай тусінеді?

A)болмыс туралы ілім және танымды ұғыну теориясы ретінде
B)интуиция ретінде
C)сатушыларға, финансистерге, тілмаштарға қамқоршылықты көрсету
D)мәдени және ғылыми құндылықтардың саласы ретінде
E)"билікке ерік" ретінде

 1. Г.Гегель бойынша қай процесс «тезис - антитезис - синтез» схемасы бойынша дамиды?

A)Диалектика.
B)Феноменология.
C)Логика.
D)Физика.
E)Метафизика.

 1. Г.Гегельдің қай ұғымы алдымен логикада, одан табиғатта, соңында әлемдік pyx деңгейіне көтеріліп дамиды?

A)Абсолюттік идея
B)Диалектика
C)Таным
D)Сана
E)Жан

 1. Г.Гегельдің «Рух феноменологиясынан» басқа қандай басты философиялық еңбегі бар?

A)«Логика ғылымы».
B)«Таза ақылға сын».
C)«Жаңалық философиясы».
D)«Пролегомендер».
E)«Практикалық ақылға сын».

 1. Гегельдің философиялық жүйесіндегі негізгі қайшылық:

А) Диалектикалық метод пен идеалистік философиялық жүйесінің арасындағы қайшылық
В) Тіл мен ойлаудың арасындағы қайшылық
С) Ойлаудың түр жағы мен мазмұн жағының арасындағы қайшылық
Д) Теория мен практиканың арасындағы қайшылық
Е) Материалдық пен идеалдылықтың арасындағы қайшылық

 1. Гегельдің ұлы жетістігі қандай?

A)философияда процесс, даму, тарих ұғымдарын бекітуінде
B)панлогизмінде
C)тарихты мистикалауында
D)объективтік идеализмінде
E)философиясының түсініксіздігінде және адамды зеріктіріп жіберуінде

 1. Гегельдің философиялық жүйесі қай бағытқа жатады:

A)Объективтік идеализмге
B)Субъективтік идеализмге
C)Натуралистік жүйелерге
D)Діни бағытына
E)Философияық материализмге

 1. «Гендер» ұғымының мағынасы қандай?

A)ер және әйел заттарының әлеуметтік айырмашылығы
B)бизнес саласымен байланысты нәрсе
C)генетикамен байланысты нәрсе
D)ер кісілердің әйелдерден тәуір болу мәселесі
E)әйелдерді дискриминациялау мәселесі

 1. Географиялық детерминизм дегеніміз не?

A)Географиялық орта қоғамдық дамудың ерекшелігіне, мәдениеттің даму дәрежесіне, қоғамның құрылымына және т.б. себепші болады
B)Өнегеліліктің зандары көбінесе айнала табиғи ортамен байланысты
C)Географиялық орта қоғамдық прогресті тездете немесе баяулата алады
D)Табиғи орта - адамдардың мекендейтін қажетті ортасы
E)Адамдардың дүниені эстетикалық тұрғыда қабьшдауға қабілеттері

 1. Географиялық детерминизм принципін бірінші болып ұсынған кім?

А)Монтескье
В)Макиавелли
С)Руссо
D)Мор
Е)Дидро

 1. Гераклиттің пікірінше дүние - бұл ...

А)От.
В)Ауа.
С)Су.
D)Апейрон.
E)Жер.

 1. Герменевтикалық шеңбердің авторы, герменевтика мәселесін дамытқан неміс философы

A)Шлейермахер
B)Гегель
C)Ницще
D)Фихте
E)Фейербах

 1. Г.Лейбниц бойынша барлық заттарға күш беретін және оларды қозғайтын рухани күш дегеніміз;

A)Монада.
B)Атом.
C)Табиғат.
D)Жан.
E)Материя.

 1. Гносеология:

A)Танымның формалары және зандылықтары туралы ілім
В)Шынайы заттар туралы ілім
C)Болмыс туралы ілім
D)Обьектілердің түрлері туралы ілім
E)Материя туралы ілім

 1. Гносеологияның негізгі категориясын көрсетіңіз:

А)Ақиқат
В)Материя
С)Норма
Д)Өлшем
Е)Субстанция

 1. Гректің әйгілі «Жеті ғұламасының» қатарына енген скиф ойшылы:

A)Анахарсис
B)Асан Қайғы
C)Қорқыт
D)Атилла
E)Аристотель

 1. Г.Спенсер қандай ілімді қоғамның органикалық теориясы деп, оны социологиялық көзқарастарға негіз етті?

A)Эволюция.
B)Ғылым.
C)Философия.
Д)Сана.
Е)Таным.

 1. Гуманизм қай дәуірдің философиясына тән принцип?

A)Қайта өрлеу.
B)Ежелгі Қытай.
C)Антикалық.
D)Ағартушылық.
E)Ежелгі Үнді.

 1. Гуссерль - өкілі:

А)Феноменология
В)Структурализм
С)Постомодернизм
D)Персонализм
Е)Экзистенциализм

 1. Ғылыми білімнің әдістемелік белгілі философиялық көзқарастарға, философиялық принциптер мен категорияларға негізделетінін көрсететін философияның функциясы

А)методологиялық
В)аксиологиялық
С)гносеологиялық
D)дүниетанымдық
Е)тәрбиелік

 1. Ғылыми білімнің субъектісі не болып табылады?

А)ғалымдардың қоғамдастығы, ғалымдар
В)техника
С)бақсылар
D)экстрасенстер
Е)молдалар

 1. Ғылыми білімнің шындығының дәлелін И.Кант неден көреді:

A)Білімнің дұрыстығына апперцепцияның трансценденталдық бірлігі кепіл болады, өйткені ол тәжірибенің жоғарғы түрі және жалғыз қайнар көзі, бұлағы
B)Ғылыми білімнің дұрыстығы эмпириялық субъектінің тәжірибесінің үздіксіздігімен анықталады
C)Білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлері мен тірі аңғарудың априорлық формалардың бірлігімен байланысты
D)Ғылыми білімнің дұрыстығы ойлаудың априорлық түрлеріне (ақылдың жалпы ұғымдарына) тәуелді
E)Ғылыми білімнің жалпы маңыздылығы, немесе шындығы сезімділіктің априорлық түрлеріне (кеңістің пен уақытқа) қарап анықталады

 1. Ғылыми танымның қандай әдісін Рене Декарт ұсынды?

A)дедуктивтік
B)индуктивтік
С)эмпириялық
D)ұқсастық
E)схоластикалық

 1. Ғылыми таным этикасын дұрыс білдіретін ереже:

A)Өнегелі бағалау тек қана ғылыми ережелердің пайдалауына (қолдануына жатады)
B)Ғылыми теориялар өнегелі, адамгершілікті сонымен қатар өнегесіз, адамгершіліксіз де болуы мүмкін
C)Ғылым жетістіктері өнегесіз, адамгершіліксіз болмайды
D)Объективті шын нәрсенің бәрі де дұрыс, адамгершілікті, ізгілікті, өнегелі
E)Ғылыми қағидалар, ережелер этика тұрғысынан бағаланады

 1. "Ғылым қоғамның өндіргіш күшіне айналады" - деген ойшыл кім?

A)Маркс
B)Витгенштейн
C)Фрейд
D)Къеркегор
E)Рассел

 1. Ғылым мәдениеттің ең жоғарғы құндылығы және адам да сол арқылы әлемде өзін бағдарлайды деп есептейтін бағыт:

A)Сциентизм
B)Модернизм
C)Футурология
D)Антисциентизм
E)Неопозитивизм

 1. Даму туралы философиялық ілім:

A)Диалектика.
B)Догматизм.
С)Эклектика.
D)Метафизика.
E)Релятивизм.

 1. Дания елінің философы, «Қорқыныш және дірілдеу» деген кітаптың авторы:

А)Къеркегор
В)Гоббс
С)Сартр
D)Аристотель
Е)Конфуций

 1. Дао дегеніміз:

A)Бәрін қамтитын дүниетанымдық ұғым, түпнегіз, заң.
B)Адамның адамгершілік-саяси мінез-құлқы.
C)Әлеуметтік-экономикалық даму жолы.
D)Адамның мәдениеті туралы ілім.
Е)Қоғамның даму жолы туралы ілім

 1. Даолық дана мынаны қалайды:

A)Үндемеуді
B)Сөйлеуді
C)Тақпақ оқуды
D)Өлең айтуды
E)Жасырын сөйлеуді

 1. Даосизмдегі «табиғилық» принципін ұстану дегеніміз:

A)Дао- табиғат заңына еру
B)Өз «Меніңнің» қажеттілігіне еру
C)Жақыныңа деген махаббат принципін жүзеге асыру
D)Сыртқы әлемді жақсы жаққа қарай өзгерту
E)Құдайға сену

 1. Дәстүрлі қазақ дүниетанымы толық бейнеленген:

А)Халық ауыз әдебиетінде
В)Мақалдар және мақал-мәтелдер
С)Аңыздар және ертегілер
D)Жыр мен термеде
Е)Батырлар жырында

 1. Дәстүрлі логиканың негізін қалаушы антикалық философ:

A)Аристотель.
B)Эпикур.
C)Зенон.
D)Платон.
E)Демосфен.

 1. Д.Дидро бойынша дуниенің барлық негізі қандай нәрсе болып табылады?

А)Материя.
B)Жан.
C)Сезім.
D)Рух.
E)Табиғат.

 1. Дедукция:

A)жалпы білімдерден жеке білімдерге өтуі
B)жаллы қасиеттердің өзгеруі
C)сыртқы қасиеттердің өзгеруі
D)жаратылыстану туралы білімдер
E)заттардың көбеюі

 1. Демографиялық фактордың қоғамда алатын орнын неомальтузиандық бағыт қалай түсіндіреді?

A)Демографиялық фактор қоғамдық прогрестің дәрежесіне және құрылымына себепші болады
B)Демографияның заңдары материалдық игіліктердің өндіріс тәсілімен байланысты
C)Демографиялық фактор қоғамда маңызды орын алады
D)Балалардың көбеюшілігі субъективтік-психологиялық факторлерге тәуелді
E)Демографиялық фактор қоғамдық дамуға әсерін тигізбейді

 1. Джайнизм ілімінің негізін салушы

A)Вардхамана
B)Дхишан
C)Лао Цзы
D)Сюнь Цзы
E)Сиддхартха

 1. Диалектикалық-материалистік философия тұрғысындағы қоғам анықтамасы:

A)Қоғам жеке адамдардың жиынтығы емес, олардың бір-бірімен әлеуметтік байланыстары, қатынастарының жиынтығын білдіреді
B)Қоғам дегеніміз - фикция (ойдан шығарылған сөз ол мүлдем жоқ нәрсе)
C)Қоғамдық қатынастар адамдардың арасындағы табиғи байланыстардың жалғасы
D)Қоғам адамдардың жиынтығы
E)Барлық қоғамдық қатынастардың маңызы бірдей

 1. Диалектиканың негізгі емес заңдарын сипатта

A)себеп, салдар, мән мен құбылыс, бүтін мен бөлік қажеттілік пен кездейсоқтық
B)қарама-қарсылық, мөршерлі өзгеріс, терістеуді терістеу
C)сан өзгерістерімен сапа өзгерістерінің өзара ауысу заңы
D)мөлшерлік өзгеріс, терістеуді терістеу, мән,
E)мүмкіндік пен шындық, терістеуді терістеу

 1. Диалектика - ... философиялық ілім:

A)дамудың жалпы заңдары туралы;
B)кеңістік пен уақыттың относительділігі туралы.
C)болмысты танып-білу туралы;
D)күн жүйесінің шығу тегі туралы;
E)әлемнің өзгермейтіндігі туралы;

 1. Дильтейдің орталық философиялық түсінігі

A)Өмір
B)Таным
C)Мәдениет
D)Мораль
E)Еңбек

 1. «Диуани Хикмет» атты философиялық-теологиялық поэманың авторын көрсетіңіз:

A)А. Иассауи
B)Х.Дулати
C)Әл-Фараби
D)Әл-Ғазали
E)Ж.Баласағұн

 1. Дін мен мәдениеттің тарихын барлық адамгершіліктің тұтастығын З.Фрейд мынадан байқады:

А)Бейсаналық
В)Адамгершілік
С)Ішкі меннен
D)Саналық
Е)Иррационалдықтан

 1. Дуализм кімге тән?

A)Декарт.
B)Бэкон.
C)Фихте.
D)Гегель.
E)Маркс.

 1. Дуализмнің мәні неде?

A)материя мен рухты мойындау
B)руханилық пен жаратушыны
C)материяны мойындау
D)рухты мойындау
E) материя мен табиғатты мойындау

 1. Дунс Скоттың пікірі:

A)Философиялық ақиқат пен діни ақиқат екі түрлі құбылыс
B)Олар бір-бірінің көшірмесі.
C)Екі ақиқат та Құдайдан тәуелсіз.
D)Философиялық ақиқат діни ақиқаттан терең.
E)Діни ақиқатты ақылдың көмегімен дәлелдеуге болады.

 1. Дүниеге көзқарастың анықтамасы:

A)Дүниеге, адамның дүниеде алатын орнына деген көзқарастардың жүйесі.
B)Дүниені танып-білуді білдіретін қағидалар жиынтығы.
C)Қоғам туралы білімдердің жиынтығы.
D)Адамгершілік принциптерінің жүйесі.
E)Дүниеге діни көзқарас

 1. Дүниенің материалдық бірлік принципі дегеніміз не?

A)материяның субстанция ретінде бүкіл дүниеге ортақ негіз болуы, көптүрлі белгілер мен қатынастардың қолдаушысы
B)нақтылы жүйелердің эмпириялық ұқсастығы
C)құдайдың ақыл-ойында дүниенің бірлігі
D)дүниенің бірлігі жоқ
E)адам ойында заттардың бірлігі

 1. Дүниені танып-білу мүмкіндігін жоққа шығаратын философиялық бағыт:

А)Агностицизм
В)Скептицизм
С)Когнитивты оптимизм
D)Прагматизм
Е)Солипсизм

 1. Дүниені түсіндіру жағынан марксистік философия қай бағытқа жатады:

A)Диалектикалық-материалистік монизмге
B)Философиялық діни монизмге
C)Субстанцияны дуалистік тұрғыдан түсіндіруге
D)Дүниені плюролистік тұрғыдан түсіндіруге
E)Объективтік-идеалистік монизмге

 1. Дүниеге көзқарас түрлері:

А)мифологиялық, діни, философиялық
В)идеялар мен білімдер жиынтығы
С)адамның қоршаған ортаны танып білуі
D)Ой-пікірлер жиынтығы
Е)ғылыми, діни

 1. Дүниеге философиялық көзқарас:

А)Дүниенің құбылыстары заңдарға бағынады, дүние кездейсоқ құбылыстардың жиынтығы емес, ол жалпылық дүниеге көзқарас
В)Дүниені танып-білу мүмкін
С)Дүниенің басы да, ақыры да жоқ
D)Объективтік дүние, оның заңдары, адамның ойларын, ғылыми теорияларын анықтайтын бастама
Е)Адамның санасы, еркі, сенімі және мақсаты табиғат пен қоғамның дамуына әсерін тигізбейді

 1. Дұрыс философиялық анықтаманы табыңыз:

A)Идеализм - сананы материалдылықтан жоғары қою, идеяны мойындау
B)Идеализм - өмір туралы шынайы көрініс
C)Идеализм - абстрактілі пайымдау
D)Идеализм - шынайылықтан алыс пайымдау
E)Идеализм - өмірдегі идеалдардың мәнін түсіндіру

 1. Дхаммапада:

A)Будда ілімін баяндаушы еңбек.
B)Материалистік көзқарас.
C)Ежелгі Қытай философиясының ескерткіші.
D)Көне Грек дүниесінен қазіргі заманға жеткен қолжазба.
E)Материяның күрылымын талдайтын ғылыми шығарма.

 1. Егерде Л.Н.Гумилевтің теориясының мазмұнын қысқаша қарастырсақ, онда «этнос»-дегеніміз

A)ландшафтағы халық
B)психологиялық категория
C)авторлық елес
D)жаңа қалыптасқан термин
E)тарихтың факторын белгілеу

 1. Ежелгі Үнді философиясы бастау алған әдеби ескерткіш:

A)Ведалар.
B)Құран.
C)Інжіл.
D)Авеста.
E)Материяның құрылымын талдайтын ғылыми шығарма.

 1. Ежелгі Үнді философиясындағы жанның жай таппай жиhан кезуі, бір денеден екінші денге ұдайы ауысуы туралы ілімге жатады:

A)сансара
B)майя
C)авидья
D)ахимса
E)карма

 1. «Екінші табиғат» болмысы мәні жағынан:

А)әлеуметтік, тарихи, цивилизацияланған
В)заттар, процестер, руханилық, әлеуметтік
С)әлеуметтік, сана, зат, руханилық
D)руханилық болмыс
Е)адам, процестер мен заттар, материя

 1. «Еңлік-Кебек", "Қалқаман-Мамыр" поэмаларын жазған:

A)Ш.Құдайбердиев
B)М.Әуезов
C)М.Жұмабаев
D)А.Құнанбаев
E)Ы.Алтынсарин

 1. Бейсаналық, санасыздық саласын ажыратып, оны кәсіби түрде талдаған ғалым-дәрігер кім?

A)Фрейд
B)Кант
C)Лейбниц
D)Сократ
E)Платон

 1. Жалғыздықты жалпылықтан жоғары қойған, өз зиратына «Мен жалғызбын» деп жазуды өсиет еткен XIX ғасырдың екінші жартысында өмір сүрген философ:

A)С.Къеркегор
B)Г.Гегель
C)К.Маркс
D)Ф.Ницше
E)А.Шопенгауэр

 1. Жалпы ұғымдар немесе универсалийлер ғана нақты, шын өмір сүреді деген ортағасыр ілімі:

А)Реализм
В)Идеализм
C)Дуализм
D)Номинализм
E)Материализм

 1. Жаңа заманның қай философиялық ағымы тек қана адам мен оның санасының объективті өмір сүретіндігін мойындап, қалған дүниені жоққа шығарды?

A)Солипсизм.
B)Объективті идеализм.
C)Рационализм.
D)Субъективті материализм.
E)Эмпиризм.

 1. Жаңа заманның қай философтары субъективті идеализмнің өкілдері болып табылады?

A)Дж.Беркли мен Д.Юм.
B)Дж.Беркли мен Ф.Бэкон.
C)Б.Спиноза мен Т.Гоббс.
D)Г.Лейбниц пен Р.Декарт.
E)Р.Декарт пен Ф.Бэкон.

 1. Жаңа заманның қай философы пантеистік көзқарасты қолдап, табиғатты бір ғана басты субстанция ретінде санады?

A)Б.Спиноза.
B)Г.Лейбниц.
C)Р.Декарт.
D)Ф.Бэкон.
E)Т.Гоббс.

 1. Жаңа заманның қай философы этикада утилитаризм теориясын қолданды?

A)Д.Юм.
B)Р.Декарт.
C)Дж.Локк.
D)Дж.Беркли.
E)Ф.Бэкон.

 1. Жаңа заман философиясындағы қай ағым барлық өзгерістерді механика заңдарымен дәлелдеп, дүниені қатып қалған құбылыс деп қарастырады?

A)Метафизикалық материализм.
B)Антропологиялық материализм.
C)Механистік идеализм.
D)Диалектикалық материализм.
E)Стихиялық материализм

 1. Жаңа заман философиясындағы эмпиризмнің пікірінше, шынайы білім:

A)тәжірибелік
B)интуитивті
C)абстрактілі
D)көркем
Е)діни

 1. Жеке заттар ғана нақты, ал жалпы - жеке объектілер қатарының атауы деген ортағасырлық түсінік:

A)Номинализм.
B)Теология.
C)Реализм.
D)Метафизика.
E)Диалектика.

 1. Ж.Ж.Руссо өзінің тәрбие теориясында баланың теріс мінездерінің пайда болуын немен байланыстырады?

A)Қоғаммен.
B)Гендермен.
C)Экономикамен.
D)Моральмен.
E)Табиғатпен.

 1. Жиль Делез философиясының бір белгісі:

А)антирационализм
В)рационализм принципін нақтылау
С)сциентизм
D)коммунизм идеясын жариялау
E)моральдан бас тарту

 1. Жүсіп Баласағұнның негізгі еңбегі қалай аталады? Ол үшін "басты қаламгер", "ханның министрі" деген атаққа ие болған.

A)"Құтты білік"
B)"Капитал"
C)"Мемлекет және революция"
D)"Тарихты ұғу"
E)"Диуани лұғат ат-түрік"

 1. «Зар заман» деп аталатын философиялық толғаудың авторы:

A)Мұрат Мөңкеұлы.
B)Бұқар жырау.
C)Махамбет Өтемісұлы
D)Ақтамберді.
E)Шалкиіз жырау.

 1. Заттың, құбылыстың потенциалды және актуалды өмір сүруін көрсететін жұп категориялар:

A)мүмкіндік пен шындық
B)бөлшек пен бүтін
C)себеп пен салдар
Д)мән мен құбылыс
Е)қажеттілік пен кездейсоқтық

 1. Заттың, процестің, пәннің мәнін және олардың қасиетін, байланысы мен қатынасын бейнелейтін, ойлаудың формасы:

А)ұғым
В)ой-тұжырым
С)түсінік
D)таным
Е)мазмұн

 1. Ибн-Рушдтың "ақиқаттың екі жақтылығы" ілімінің мақсаты

A)Ғылым мен философияны діннен бөлу
B)Философияны діннен бөлу
C)Ғылым мен дінді ұштастыру
D)Философияны дінмен ұштастыру
E)Ғылым мен философияны дінмен ұштастыру

 1. Ибн-Сина философияны қандай 3 бөлімге бөледі?

A)Физика, логика, метафизика.
B)Диалектика, физика, логика.
C)Философия, диалектика, метафизика.
D)Онтология, логика, метафизика.
E)Онтология, метафизика, логика.

 1. Идеалды мемлекет туралы ілімді баяндайтын "Мемлекет" атты философиялық-саяси шығарманың авторы кім?

A)Платон
B)К.Маркс
C)Конфуций
D)Сократ
Е)Эпикур

 1. И.Канттың антиномиясы – бұл:

А)Шешілмейтін қайшылықтар
В)Гипотезалар
С)Ұғым
D)Пайымдау
Е)Шешілетін қайшылықтар

 1. Идеялары неотомизмнің дамуына ықпал еткен философты көрсетініз:

A)Ф.Аквинский
B)У.Оккам
C)П.Абеляр
D)А.Августин
E)Платон

 1. И.Кант ой-пікірлерді қандай екі түрге бөледі?

A)Аналитикалық және синтетикалық.
B)Сезімдік және рационалдық.
C)Индуктивті және дедуктивті.
D)Апостериорлық және априорлық.
E)Логикалық және аксиологиялық.

 1. И.Кант танымның қандай екі деңгейін көрсетті?

A)Сезімдік және рационалдық.
B)Рационалдық және иррационалдық.
C)Аксиологиялық және эмпиристік.
D)Логикалық және тәжірибелік.
E)Сезімдік және иррационалдық.

 1. И.Канттың «Әрқашан адамды және адамзатты мақсат деп ұғатын қадамдар жаса, адамды құрал ретінде пайдаланба» деген императиві:

A)категориялық
B)құқықтық
C)еркіндік
D)экономикалық,
E)саяси

 1. И. Канттың таным теориясының өзіндік белгісі:

А)агностицизм
B)скептицизм
C)монизм
D)эмпиризм
E)сенсуализм

 1. И.Канттың философиясындағы ғылыми-теориялық білімнің мүмкіндігі:

A)Синтетикалық априорлық пікірдің дұрыстығын дәлелдеу жолымен
B)Синтетикалық апостериорлық пікір арқылы
C)Туа біткен ойлардың жәрдемімен
D)Сезімдіктің априорлық түрлері (кеңістік пен уақыт) арқылы
E)Ойлаудың априорлық түрлерінің ішкі себептермен пайда болған қызмет арқылы

 1. Инь мен янь негіздері қандай философияға тән?

A)Ерте Қытай философиясына
B)Ерте Үнді философиясына
C)Қазақ философиясына
D)Антика философиясына
E)Араб философиясына

 1. Иррационалдылықтың өкілдері:

A)Шопенгауэр, Къеркегор, Ницше.
B)Лейбниц, Гегель, Фейербах.
C)Лейбниц, Фейербах, Маркс
D)Лейбниц, Гегель, Маркс .
E)Лейбниц, Гегель.

 1. Ислам дінінің заңдары :

A)шариғат
B)киас
C)канон
D)тариқат
E)мағрипат

 1. И.Фихте бойынша «Меннің» қандай екі түрі бар?

A)Жекелік «Мен» және абсолюттік «Мен».
B)Жекелік «Мен» және универсалдық «Мен».
C)Өзіндік «Мен» және жалпылық «Мен».
D)Субъективтік «Мен» және объективтік «Мен».
E)Теориялық «Мен» және практикалық «Мен».

 1. И.Фихтенің негізгі шығармасын көрсетіңіз?

A)"Ғылым-ілім";
B)"Христиандықтың мәні";
C)"Логика ғылымы"
D)"Таза ақылды сынау";
E)"Табиғат философиясының идеялары".

 1. Ізгілікті қала туралы және қоғамның қажетті құрылысы туралы идеяларды ұсынған ІХ-Хғғ. араб тілдес философтың аты кім?

А)Әл-Фараби
В)Конфуций
С)Ибн-Сина
D)Хайдаггер
Е)Аристотель 1. 2Қазақ дүниетанымының "дүние" категориясында философиялық мағынасы:

А)Болмыс, өмір, әлем.
B)Өнер.
C)Өмір сүру.
D)Дін.
E)Материалдық байлық

 1. Қазақстанда сопылық философиясы қандай ойшылдың есімімен байланысты?

A)Қожа Ахмет Яссауи
B)Ибн-Сина
C)Махмуд Қашғари
D)Мухаммед Хайдар Дулати
E)Әл-Фараби

 1. «Қазақтардағы шамандықтың қалдығы» еңбегінің авторы:

A)Ш.Уәлиханов;
B)С.Асфендияров.
C)Мухамад Абду;
D)А.Байтұрсынов;
E)Әл-Фараби;

 1. Қазіргі жағдайда қоғамдық сананың қандай түрі жетекші болып шықты?

A)ғылым
B)өнегелі сана
C)эстетикалық сана
D)дін
Е)мифологиялық сана

 1. Қай Ағартушылық заман философы адамда екі түрлі қабілетті - сезімталдық пен есті мойындады?

A)К.Гельвеций.
B)Р.Декарт.
C)П.Гольбах.
D)Д.Дидро.
E)Ш.Монтескье.

 1. Қай Ағартушылық заман философы «Адамзат философиясының тарихына арналған идеялар» еңбегінің авторы болып табылады?

A)И.Гердер.
B)Ф.Вольтер.
C)Ш.Монтескье.
D)Ж.Ж.Руссо.
E)Ж. де Ламетри.

 1. Қай Ағартушылық заман философы «Даламбер мен Дидро» еңбегінің авторы болып табылады?

A)Д.Дидро.
B)П.Гольбах.
C)Ж.Ж.Руссо.
D)Ш.Монтескье.
E)К.Гельвеций.

 1. Қай Ағартушылық заман философы «Қоғамдық шарт туралы» еңбегінің авторы болып табылады?

A)Ж.Ж.Руссо.
B)Д.Дидро.
C)Ф.Вольтер.
D)П.Гольбах.
E)Ш.Монтескье.

 1. Қай Жаңа заман философы индуктивті әдісті ғылымда пайдалануды ұсынды?

A)Ф.Бэкон.
B)Дж.Локк.
C)Д.Юм.
D)Б.Спиноза.
E)Р.Декарт.

 1. Қай Жаңа заман философы «Монадология» еңбегінің авторы болып табылады?

A)Г.Лейбниц.
B)Дж.Локк.
C)Дж.Беркли.
D)Д.Юм.
E)Р.Декарт

 1. Қай Жаңа заман философы рационализмнің негізін салды?

A)Р.Декарт.
B)Дж.Локк.
C)Ф.Бэкон.
D)Г.Лейбниц.
E)Т.Гоббс.

 1. Қай Жаңа заман философы солипсизм ілімінің негізін салды?

A)Дж.Беркли.
B)Б.Спиноза.
C)Д.Юм.
D)Дж.Локк.
E)Ф.Бэкон.

 1. Қай «Жаңа заман» философы бүкіл әлемді біздің бойымызға құдай сіңірген түйсіктер кешені деп қарастырады?

А)Дж.Беркли
В)Б.Спиноза
С)Д.Юм
D)Дж.Локк
Е)Р.Декарт

 1. Қай Қайта өрлеу физигі, астрономы және ойшылы «Әлемнің ең басты екі жүйесі - Птолемей және Коперник жүйелері туралы диалог» еңбегінің авторы?

A)Г.Галилей.
B)М.Фичино.
C)Н.Коперник.
D)Л.Валла.
E)Дж.Бруно.

 1. Қай Қайта өрлеу философы мен ғалымы «Ғаламның шексіздігі және басқа әлемдер туралы» еңбегінің авторы болып табылады?

A)Дж.Бруно.
B)Э.Роттердамский.
C)Л.Валла.
D)Г.Галилей.
E)М.Фичино.

 1. Қай Қайта өрлеу философы «Білместік ғылымдары туралы» еңбегінің авторы?

А)Кузанский
В)Кампелла
С)Мирондола
D)Макиавелла
Е)Роттердамский

 1. Қай жаңа заман филосыфы «Левиафан» еңбегінің авторы болып табылады?

А)Т.Гоббс
В)Ф.Бэкон
С)Б. Спиноза
Д)Р.Декарт
Е)Д.Юм

 1. Қайта Өрлеу дәуірінде мемлекет және құқық философиясымен кім айналысты?

A)Макиавелли.
B)Спиноза.
C)Коперник.
D)Ньютон.
E)Галилей.

 1. Қайта өрлеу дәуірінде утопиялық ілімдерді дамытқан кім болды?

A)Т.Мор.
B)Т.Мюнцер.
C)Я.Гус.
D)Ж.Мунье.
Е)Н. Кузанский.

 1. Қайта өрлеу дәуірі ойшылдарының қайсысы "барлық қарама-қарсылықтар Құдайда дәлме-дәл келіп қосылады" деген ойды айтқан?

A)Николай Кузанский
B)Мишель Монтень
C)Пико делла Мирандола
D)Джордано Бруно
E)Леонардо да Винчи

 1. Қайта өрлеу дәуірі үшін антикалық кезең не?

A)Идеал.
B)Күнәләу тақырыбы.
С)Ештеме емес.
D)Cот.
Е)Мәртебе.

 1. Қайта өрлеу дәуірі философиясында адамға берілген түсініктеме:

A)Адам – жаратушы, суретші
B)Адам – қоғамдық саяси жануар
C)Адам – ойлайтын жануар
D)Адам – құдай жаратқан жан
E)Адам – микрокосм

 1. Қайта өрлеу кезеңінің қай философы адамның жаратымпаздық қабілетін құдайдың жаратымпаздық қабілетімен бір деңгейге қойды?

А)Н.Кузанский
В)Т.Кампанелла
С)Дж.Бруно
D)Л.Валла
Е)П. Делла Мирандола

 1. Қайта өрлеу кезеңінің қай философы қандай еңбегінде утопиялық қаладағы мінсіз қоғамдық тәртіптерді дәріптеді?

А)Т.Кампанелланың «Күн қаласы».
В)Т.Мордың «Утопиясы»
C)П. делла Мирандоланың «Адамның қадір-қасиеті».
D)Н.Макиавеллидің «Тақсыры».
E)М.Лютердің «Киелі өсиеті».

 1. Қайта өрлеу кезеңіне қандай басты философиялық ағым тән?

А)Пантеизм.
В)Рационализм.
C)Солипсизм.
D)Идеализм.
E)Сенсуализм.

 1. Қайта өрлеу пантеизмінің басты өкілі кім болды?

A)Н.Кузанский.
B)Л.Валла.
C)Н.Макиавелли.
D)Т.Кампанелла.
E)П. делла Мирандола.

 1. Қай философия бойынша Адамның рухани эволюциясының өзіндік жинақтаушысы Атман болып табылады:

А)Ежелгі Үнді философиясы
В)Ежелгі Қытай философиясы
С)Ортағасыр Шығыс мұсылман философиясы
D)Ежелгі Грек философиясы
Е)Ортағасыр Батыс Европа философиясы

 1. Қай XVIII ғ. неміс философы дүниені өздігінен біздің санамыздан тыс өмір сүретін «өзіндік зат» және «біз үшін зат» деп екіге бөледі?

A)И.Кант.
B)И.Фихте.
C)Л.Фейербах.
D)Г.Гегель.
E)Ф.Шеллинг.

 1. Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философиялық ағымының басты категориялары «жалғыздық», «жаттандылық», «үрей», «жауапкершілік», «ажал», «түңілу» т.б. болып табылады?

A)Экзистенциализм.
B)Иррационализм.
C)Неокантиандық философия.
D)Неотомизм.
Е)Психоанализ

 1. Қай XIX ғ. Батыс Еуропа философы билеуші моральға қарама-қарсы құлдық моральды қойды?

A)Ф.Ницше.
B)А.Бергсон.
C)С.Къеркегор.
D)A.Шопенгауэр.
E)Э.Гуссерль

 1. Қай XIX ғ. Батыс Еуропа философының басты қағидасы - «Өмір сүру мәннен бұрын болады» деп саналады?

A)Ж.П.Сартр.
B)Л.Витгенштейн.
C)К.Ясперс.
D)А.Шопенгауэр.
E)Ж.Маритен.

 1. Қай 19 ғ. Батыс Еуропа философы фундаментальды онтология ілімін дамытты?

A)М.Хайдеггер.
B)Ж.П.Сартр.
C)С.Къеркегор.
D)Э.Гуссерль.
E)А.Бергсон

 1. Қай 19-20 ғ. Батыс Еуропа философы «Тіл – болмыстың үйі» қағидасының авторы болып табылады?

А)М.Хайдеггер
В)Р.Карнап
С)Л.Витгенштейн
D)К.Ясперс
Е)Э.Гуссерль

 1. Қай XIX ғ. Батыс Еуропа философы «Экономикалық-философиялық қолжазбалары» еңбегінің авторы болып табылады?

A)К.Маркс.
B)Ф.Ницше.
C)В.Дильтей.
D)А.Бергсон.
E)Ф.Энгельс

 1. Қандай әрекет барысында адам дұрыс қалыптасады?

A)Нақты тарихи уақытта және әлеуметтік кеңістікте, тәрбие мен практикалық әрекет барысында
B)Оқу процесі
C)Социализация негізінде
D)Практикалық
E) Даму барысында

 1. Канттың ақиқат теориясына берген түсініктемесі:

A)Ақиқат - қарама-қайшы емес білім
B)Ақиқат - білімнің заттарға сәйкес келуі
C)Ақиқат - пайдалы заттар
D)Ақиқат - ғалымдар келісімінің нәтижесі
E)Ақиқат - уақыт баласы

 1. Қарама-қарсылықтың күресі мен бірлік заңын абсолюттік идея негізінде түсіндірген философ

A)Гегель
B)Энгельс
C)Кант
D)Маркс
E)Декарт

 1. Қарама қарсылықтың күресі әр уақытта:

A)Тұрақты
B)Салыстырмалы.
C)Тұрақсыз.
D)Шартсыз.
E)Өткінші.

 1. «Категориялар» еңбегін жазған философ:

A)Аристотель
B)Пифагор
C)Демокрит
D)Сократ
E)Платон

 1. К.Гельвеций бойынша адамның ақылы мен мінезі қай факторға байланысты өзгереді?

A)Билік түріне.
B)Тәжірибеге.
C)Моральға.
D)Гендік ерекшелікгерге.
E)Тәрбиеге.

 1. Келесі философтарды не біріктіреді: Ж.Делез, М.Фуко, Ж.Деррида, Ф.Гваттари?

A)постмодернизм өкілдері
B)экзистенциализм өкілдері
C)марксизм өкілдері
D)рационализм өкілдері
E)неокантианство өкілдері

 1. Киниктердің қайсысы күндіз шам жағып адал адамды іздеген?

А)Диоген
В)Антисфен
С)Вольтер
D)Демокрит
Е) Гоббс

 1. Көне Үнді философиясының ерекшелігі:

А)Діни-мифологиялық дүниетаныммен тығыз байланысты
В)Логикалық мәселелердің терең талқыланған
С)Философиялық тұлғалық белгілер айқын
D)Ғылыммен байланысы мықты
Е)Негізгі ұғымдары біржақты

 1. Кім құдай болмысын дәлелдеуінің 5 әдісін белгіледі?

A)Фома Аквинский.
B)Маймонид.
C)Боэций.
D)Эриуген.
E)Оккам.

 1. Кім мынадай сөзді айтты. „Ойлаймын сондықтан өмір сүремін"?

A)Декарт.
B)Гоббс.
C)Бэкон.
D)Спиноза.
E)Локк.

 1. Кімнің көзқарасы бойынша Дао дүниетаным болып табылады?

A)Лао-Цзы
B)Аристотель
C)Платон
D)Сократ
E)Конфуций

 1. Классикалық неміс философиясының негізін салушы:

A)Кант.
B)Гегель.
C)Фихте.
D)Шеллинг.
E)Фейербах.

 1. Құдайды мистикалық жолмен тану ортағасырлық араб тіліндегі философиялық бағытқа тән:

А)суфизмге
B)мутакаллимдерге
C)шығыс перипатетизмге
D)мутазилиттерге
E)қаламға

 1. К.Маркс пен Ф.Энгельс қандай философиялық ағым мен әдісті қосып оларды қоғамға қолданды?

A)Материализм мен диалектиканы.
B)Идеализм мен материализмді.
C)Метафизика мен диалектиканы.
D)Сенсуализм мен рационализмді.
E)Эклектика мен диалектиканы.

 1. Қоғам базисі:

A)Өндіргіш күштер мен өндірістік қатынастар
B)Рухани игіліктерді өндіру
C)Әлеуметтік-экономикалық қатынастар жүйесі
D)Басқару тәсілі
E)Өндірістік қатынастар жүйесі

 1. Қоғам деген не?

А)Тұрған мекен-жайының аумағымен біріккен адамдардың өмірі мен қызметінің жүйесі
В)Тіршілік әрекеті жағдайларының бірлігімен сипатталатын үлкен тұрақты әлеуметтік қоғамдастық
C)Адамдардың этноәлеуметтік бірлестігінің ең жоғары, тарихи қалыптасқан формасы, нысаны
D)Достар одағы, ұрпақтар одағы, шаруашылық жүргізетін субъектілер одағы
E)Өндіріс құралдарына әр түрлі қатынастарымен өзгешеленетін адамдардың үлкен топтары

 1. Қоғамның стадиялық даму типі теориясының авторы бүгінгі таңда адамзат дамыған елдер бейнесінде «үшінші технологиялық толқын» дәуіріне аяқ басты деп қарастырған кім?

А)О.Тоффлер
В)Д.Белл
С)А.Бергсон
Д)К.Поппер
Е)Э.Фромм

 1. Қоғамдық сана дегеніміз:

A)табиғи құбылыстар мен әлеуметтік дүниеге адамдар көзқарастарының жиынтығы, олар тіл арқылы, рухани мәдениеттің шығармалары арқылы, әлеуметтік ережелер мен көзқарастар арқылы көрсетіледі
B)қоғамның материалдық өмірі
C)бос сөз
D)халықтың рухы
E)жеке адамдар саналарының қосындысы

 1. Қоғамдық сананың формаларын бір-бірінен қалай айыруға болады?

A)Қоғам өміріндегі олардың рөліне қарап
B)Білім көлеміне қарай
C)Әдістері бойынша
D)Зерттеу саласына байланысты
E)Қасиеттеріне, сапасына қарай

 1. Қоғамдық сананың функциялары:

A)Танымдық
B)Уағыздау
C)Ғылымды дамыту
D)Білім беру
E)Техниканы дамыту

 1. Қоғами процестер жөніңдегі ғылым.... деп аталады:

А)социология;
В)логика;
C)софистика;
D)психология.
E)археология;

 1. Қоғамның мәнін ашатын қатынастар:

A)әлеуметтік
B)техникалық
C)мемлекетаралық
D)конфессия аралық
E)этникалық

 1. Қозғалыс дегеніміз:

A)Кез-келген өзгеріс
B)Қоғамдағы өзгеріс
C)Ойдағы өзгеріс
D)Рухани өмірдегі өзгеріс
E)Табиғаттағы өзгеріс

 1. Қозғалыстың әлеуметтік формасы дегеніміз –

A)қоғамдық байланыстар мен қатынастар
B)атомдар мен молекулалардың өзара әсері
C)оптикалық құбылыстар
D)денелердің кеңістікте орын алмастыруы
E)белоктық денелердің өзара әсері

 1. Қозғалыстың өзіне қарама-қарсы сәті:

A)тыныштық
B)тұрақтылық
C)өзгеріс
D)қайшылық
E)даму

 1. «Қозғалыс - ұзындық, енділік, тереңдік сияқты нақты қасиет» -деп жазған:

A)Дидро
B)Гассенди
C)Гольбах
D)Гельвеций
E)Ламетри

 1. Конфуцийдің әдеп-саяси көзқарастарының мәні?

A)Ізгілік, рақымшылық көмегімен басқару теориясында
B)Мінсіз елбасының бейнесін жасау
C)Қоғамның әлеуметтік стратификациясын жасау
D)Жаңа мемлекет құру жолында
E)Шындықтың әлеуметтік мәселелерін шешуде

 1. Конфуций іліміндегі басты мәселе:

А)Адам
В)Қоғам
C)Таным
D)Мораль
E)Тәрбие

 1. Конфуций философиясының қағидалары баяндалған еңбек:

A)Лунь юй.
B)Упанишада.
C)Дао Дэ Цзин.
D)Типитака.
E)Книга мертвых

 1. Конфуцийшылдықта сяо принципі қандай салада таралды?

A)Әке мен бала арасына
B)Табиғатқа
C)Император мен халық арасына
D)Барлық мемлекеттерге
E)Мемлекеттер арасындағы қатынастарға

 1. Конфуций этикасының негізгі ұғымы:

А)Жэнь
В)Дао
С)Шу
Д)Чжун-Юн
E)Чжен-мин

 1. Қорқыт ата философиясының негізгі идеясы:

A)Мәңгілік өмірді іздеу
B)Ар-ұждан
C)Адамгершілік
D)Жер - Ұйық
E)Құдайға жету

 1. Барлық бастаманы саннан бастаған философ:

А)Пифагор
В)Платон
С)Сократ
D)Анаксагор
Е)Гераклит

 1. Көне грек философтарының қайсысы байлықты, жанұяны, мемлекетті көзіне ілмеді?

A)Диоген
B)Антисфен
C)Демокрит
D)Платон
E)Сократ

 1. Көне Қытай философиясының субстанциалдық бастаулары:

A)ағаш, су, от, темір, жер
B)ағаш, ауа, от, жел, аспан
C)жер, ағаш, темір, жер, су
D)су, от, жер, аспан, ауа
E)су, ауа, от, темір, жер

 1. Көне Қытай философиясының этика, адамгершілік мәселелеріне басты назар аударған бағыты:

A)Конфуцийшылық.
B)Даосизм.
C)Моизм.
D)Заңшылдар мектебі.
E)Легизм.

 1. Көп кұдайға табынушылық.

A)Политеизм
B)Идеализм
C)Шовинизм
D)Реализм
E)Неотомизм

 1. Көрнекті ақын, философ, бірегей философиялық концепцияның жасаушысы, «Мұсылмандықтың шарттары», «Үш анық» және т.б. шығармаларының авторы;

A)Ш.Кұдайбердиев
B)С.Торайғыров
C)А.Байтұрсынов
D)МЖұмабаев
E)М.Дулатов

 1. Күш деген ұғымды білдіретін термин

А)дэ
В)ци
С)ли
Д)жэнь
Е)дао

 1. Құбылыстар арасындағы тұрақты байланыс пен қатынастардың қайталануын бейнелейтін ұғым:

А)3аң
В)Мүмкіндік
С)Сан
D)Себеп
E)Әдіс

 1. «Құдай дүниені жаратады, бірақ коғам өміріне араласпайды» деген ағартушылық ілім:

А)деизм
В)монотеизм
C)пантеизм
D)теизм
E)атеизм

 1. Құндылықтар туралы ілім - ...

А)аксиология
В)социология;
C)софистика;
D)психология.
E)археология;

 1. К.Ясперс бойынша философияның басты міндеті қай нәрсенің мазмұнын ашуымен байланысты?

A)Болмыстың құпиясын.
B)Сананың құпиясын.
C)Тілдің құпиясын
D)Дүниетанымның құпиясын.
E)Мәтіннің құпиясын.

 1. Логикалық таным формасы:

A)Ұғым, пайымдау, ой қорытынды
B)Сезім, қабылдау, елес
C)Парасат, ақыл, рух
D)Гипотеза, эксперимент, теория
E)Интуиция, ес, елес

 1. Л.Фейербах материализмнің қай түрін дамытты?

A)Антропологиялық.
B)Диалектикалық.
C)Метафизикалық.
D)Механистік.
E)Стихиялық.

 1. Материализмнің түрлері :

A)тұрпайы, механикалық, метафизикалық, диалектикалық
B)метафизикалық, диалектикалық, субъективтік
C)объективтік, субъективтік, метафизикалық
D)идеалистік, субъективтік, диалектикалық
E)механистикалық, метафизикалық, объективтік

 1. Материя –

A)Материя - біздің санамыздан тыс өмір сүретін объективтік шындық
B)Материя - денелік барлық
C)Материя - сезілетін нәрсе
D)Материя - ұдайы сезімдік мүмкіндігі
E)Материя - атомдар жиынтығы

 1. Материяның өмір сүру әдісі:

A)Қозғалыс
B)Өзара келісім
C)Себептілік
D)Кеңістік
E)Уақыт

 1. Мәдениеттер типологиясының тұйық шеңберлік (циклдік) теориясын ұсынған мәдениеттанушылар:

A)О.Шпенглер, А. Тойнби, К. Ясперс
B)Д.Вико, H. Данилевский, О. Шпенглер, А. Тойнби
C)Н.Данилевский, Н. Бердяев
D)Ф.Ницше, А. Шопенгауэр, К. Маркс
E)Д.Вико, Гердер, Гегель

 1. Мәдениет пен өркениетті бірінші болып ажыратқан, оларды бір-біріне қарсы қойған философ:

А)О.Шпенглер
В)Н.Бердяев
С)А.Тойнби
D)Ф.Шеллинг
Е)Ж.Ж.Руссо 1. М.Хайдеггер бойынша қандай үш категория адамның субъективті болмысын құрайды?

A)Қорқыныш, үрей, қамқорлық.
B)Ажал, түңілу.
C)Азап, түңілу, батылдық.
D)Рахат, жаттандылық, үрей.
E)Батылдық, ажал, түңілу.

 1. Мына аталған философтардың қайсысы қоғамдық дамудың өркениеттілік концепциясын қолдайды?

А)Тойнби.
В)Вольтер.
C)Локк.
D)Фейербах.
E)Платон.

 1. H.A.Бердяев қандай мәселені философияның негізгі мәселесі деп есептеді?

A)адам мәселесін
B)ойдың болмысқа қатынасы мәселесін
C)табиғат мәселесін
D)дүниенің танылуының мүмкіндігі мәселесін
E)дүниенің бірлігі мәселесін

 1. Натурфилософия қандай ұғымды білдіреді

A)Табиғат философиясы.
B)Адам философиясы.
C)Таным философиясы.
D)Қоғам философиясы.
E)Болмыс философиясы

Достарыңызбен бөлісу:
©www.engime.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет